Jump to content
klaasvaak1
Verberg

schuld aandeelhouder aan andere aandeelhouder

vraag

Geachte lezers,

 

Heeft iemand ervaring met / kennis van onderliggende moeilijke kwestie:

 

Feitelijke en morele schuld van een aandeelhouder 2 aan aandeelhouder 1.

Het betreft hier 2 familie leden die samen in een BV hebben gezeten.

 

 

Feiten:

1. ontstane schuld aandeelhouder 2 aan aandeelhouder 1 bij toetreding tot BV en het niet volstorten van de aandelen en het afgesproken te investeren vermogen.

Het manco is prive voldaan door aandeelhouder 1 voor aandeelhouder 2.

Aandeelhouder 1 heeft aandeelhouder 2 gewezen op het uit prive financieren voor aandeelhouder 2.

 

2. Bij een reorganisatie in 2006 heeft aandeelhouder 1 een kapitaalinjectie in de BV gedaan, aandeelhouder 2 kon niet meefinancieren. Aandeelhouder 1 heeft aandeelhouder 2 duidelijk gemaakt hoeveel kapitaal geinvesteerd werd, en dat hij ook mede-verantwoordelijk was.

 

3. Bij wederom een herfinanciering in 2010 is opnieuw door aandeelhouder 1 om het bedrijf te redden een financiele injectie gedaan in de BV. Aandeelhouder 2 kon en wilde niet meefinancieren.

 

4.In 2010 is aandeelhouder 2 op eigen verzoek als bestuurder afgetreden en is extern gaan werken, aandeelhouder 1 heeft aandeelhouder 2 gewezen op mede-aansprakelijkheid voor schulden en financieringen t/m het moment van uittreden t.o.v bank etc. en mede verantwoordelijk gesteld voor alle schulden en financiering gedaan in voorgaande jaren door aandeelhouder 1.

Aandeelhouder 1 heeft bovendien aandeelhouder 2 de kans gegeven om ander werk te vinden, terwijl aandeelhouder 1 het bedrijf is gaan redden en financieren omdat 2 dit niet kon.

 

 

Het bedrijf is uiteindelijk in 2012 failliet gegaan.

Nu komen 2 huisbankiers onderhandelen over de afwikkeling van de borgstelling voor de bedrijfskredieten met beide aandeelhouders.

 

Er zijn betaling voorstellen gedaan tegen finale kwijting, tijdens onderlinge gesprekken voordat de aandeelhouders naar de banken gingen, heeft aandeelhouder 1 bij aandeelhouder 2 diverse keren gewezen op de reeds door hem voor beide gedane financieringen uit voorgaande jaren.

Dit is ook niet zo gek, daar bij de onder punten 2 en 3 aangegeven financiering de bank prive bijspringen als voorwaarde stelde bij hun ondersteuning in herfinanciering.

 

Na de gesprekken met de banken vroeg aandeelhouder 1 aan aandeelhouder 2 hoe hij de feitelijke betaling of betaling regeling met de banken zag, waarop aandeelhouder 2 voorstelde dat aandeelhouder 1 ook zijn deel ging dragen.

 

Aandeelhouder 1 heeft aandeelhouder 2 hierop nogmaals aangesproken en aangegeven dat hij eigenlijk geld van hem tegoed heeft, en pas wil meebetalen indien de eventuele borgkosten boven het reeds door aandeelhouder 1 gefinancierde bedrag uit de punten 1 t/m 3 uitkomt.

 

Heeft iemand ervaring met iets dergelijks of suggesties ??

 

Hoor graag van jullie.

 

 

Mvg

 

Link to post
Share on other sites

12 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Kort samengevat:

aandeelhouder 1 heeft een verplichting aan aandeelhouder 2, Staat er iets op papier?

BV is inmiddels failliet. Welke status?

Bank spreekt aandeelhouders aan uit hoofde van destijds afgegeven borgtocht(en).Twee borgtochten?

 

Vraag: welke mogelijkheden heeft 1 om 2 aan te spreken voor de verplichtingen die 2 aan 1 heeft ?

 

Heb ik het zo goed begrepen?

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Op het eerste gezicht heeft 2 alleen een schuld aan 1 vanwege de eerste handelingen (volstorten aandelen en eerste investering), waarbij ik aanneem dat die eerste investering samen, wellicht mondeling, overeengekomen was.

 

Wat 2 daarna allemaal in de BV heeft gepompt is een vordering van 2 op de BV. Zonder afzonderlijke afspraken terzake kan #1 aandeelhouder 2 niet dwingen om een gelijk bedrag in de BV te storten. Als daar geen afspraken over zijn gemaakt, lijkt mij niet dat #2 meer te vorderen heeft op #1 dan de eerst genoemde schuld.

 

Pas als #1 bestuurlijk aansprakelijk te stellen zou zijn voor de schulden van de BV komt mogelijk een vordering van #2 op #1 weer aan de orde.

 

groet

Joost

 

 

 

 


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

aandeelhouder 1 heeft aandeelhouder 2 gewezen op mede-aansprakelijkheid voor schulden en financieringen t/m het moment van uittreden t.o.v bank etc. en mede verantwoordelijk gesteld voor alle schulden en financiering gedaan in voorgaande jaren door aandeelhouder 1.

Op grond waarvan is aandeelhouder 2 aansprakelijk? Wat staat er in de betreffende overeenkomst?

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

* De BV is inderdaad reeds failliet en het faillissement is afgewikkeld

* Er is geen bestuurders aansprakelijkheid

 

* Er zijn inderdaad 2 borgtochten, 2 heeft een lagere borgtocht verkregen door uittreding ten tijde van de laatste herfinanciering samen met de bank in 2010.

Op dit moment van uittreden heeft 1 de laatste keer gefinancierd en 2 wederom gewezen op het feit dat hij ook mede aansprakelijk was voor het te investeren vermogen. (een schuld kreeg aan 1)

 

* Inderdaad is tussen 2 en 1 veel mondeling geregeld en besproken (broer/zus/zwager)

* Enige getuige van de afspraken is de accountant die de BV heeft gehad gedurende haar leven.

* De financieringen onder punt 2 en 3 zijn op verzoek van en in overleg met de bank gegaan.

 

 

2 is bij alle financieringen door 1 verzocht mee te financieren.

2 kon en wilde dit niet.

Om het faillissement in beide gevallen te voorkomen heeft 1 gefinancierd, en hierbij 2 gewezen op het feit dat dit voor beide partijen was en dat 2 hiermee een schuld aan 1 kreeg.

 

 

1 heeft om zowel het bedrijf als 2 te redden stortingen in het bedrijf en prive betalingen voor het bedrijf gedaan om alle partijen te beschermen.

 

 

In hoeverre kan 1 zijn mede aandeelhouder 2 in prive aansprakelijk stellen ?

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Op dit moment van uittreden heeft 1 de laatste keer gefinancierd en 2 wederom gewezen op het feit dat hij ook mede aansprakelijk was voor het te investeren vermogen. (een schuld kreeg aan 1)

[...]

Om het faillissement in beide gevallen te voorkomen heeft 1 gefinancierd, en hierbij 2 gewezen op het feit dat dit voor beide partijen was en dat 2 hiermee een schuld aan 1 kreeg.

Op welke wijze is deze schuld vastgelegd danwel erkend?

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Op dit moment van uittreden heeft 1 de laatste keer gefinancierd en 2 wederom gewezen op het feit dat hij ook mede aansprakelijk was voor het te investeren vermogen. (een schuld kreeg aan 1)

En dan nogmaals de vraag: op welke grond is hij aanwezig? Want een aandeelhouder is niet aansprakelijk, anders dan met het op de aandelen gestorte vermogen.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

StevenK wat bedoel je met op welke grond ?

 

 

Het betreft hier nu 2 prive personen met prive borgstelling versus bank, het gaat nu echter om de schuld van 2 aan 1.

 

 

De mede schuld is mondeling aangezegd/overeengekomen ten tijde van de financieringen en uittreding.

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik ben benieuwd hoe rechtsgeldig het "aanzeggen" van een schuld is.

 

Maar goed. Het gaat hier dus over een privé overeenkomst/schuld/lening. Daar zul je dus onderling uit moeten komen of stappen moeten ondernemen. Het feit dat er niets over op papier staat zal het niet makkelijker maken.

 

Ten tijde van het betalen van de bedragen voor aandeelhouder 2 had aandeelhouder 1 dit het beste op papier kunnen zetten. Anders zou het als enkele lening van aandeelhouder 1 aan de bv gezien kunnen worden, die daarna failliet is gegaan.

 

Stond desbetreffende lening aan de bv overigens op beide naam in de administratie van de bv? Ik bedoel, aandeelhouder 1 heeft een bedrag betaald maar stond er toen in de boekhouding dat aandeelhouder 2 de helft heeft betaald? Zoniet, dan heeft aandeelhouder 1 dus niets privé aan 2 geleend maar gewoon direct aan de bv.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Wat ik persoonlijk nogal intrigerend vind in dit (een tikkeltje warrige, vind ik dan) verhaal is dit:

 

Stel dat het nou te 'bewijzen' valt dat #2 geld aan #1 verschuldigd is...

(Lijkt mij overigens niet zo heel waarschijnlijk, maar wie weet.)

 

Kennelijk kan (en wil) #2 helemaal niet betalen. Wat gaat #1 dan doen eigenlijk?

Schijnt ook binnen de familiesfeer te liggen allemaal. Voer voor 'Het Familiediner' van EO of zoiets dan!


"What, me worry?"

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Wat gaat #1 dan doen eigenlijk?

Wat ik uit de openingspost begrijp gaat het niet zozeer om de onderlinge leningen alswel om het feit dat de bank nu voor de borgstelling aan komt kloppen. En #2 wil dan dat beide hun eigen deel betaald terwijl #1 wil dat #2 de bank moet betalen. En bank zal overigens niet schromen om #2 uit zijn huis te zetten om de borg te krijgen. Dat voorkomt natuurlijk heel wat ongemakkelijke familiedineetjes. Ik denk echter dat een bank zich niet zoveel aan zal trekken van een onderlinge schuld.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

StevenK wat bedoel je met op welke grond ?

 

 

Het betreft hier nu 2 prive personen met prive borgstelling versus bank, het gaat nu echter om de schuld van 2 aan 1.

 

 

De mede schuld is mondeling aangezegd/overeengekomen ten tijde van de financieringen en uittreding.

 

 

Dus het gaat om een mondelinge overeenkomst. Als het bestaan of de inhoud daarvan nu betwist wordt, heeft 1 een behoorlijk bewijsprobleem.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hallo dames, heren,

 

Ben er even tussenuit geweest, bedankt voor jullie reacties.

 

Even ruggespraak gehouden, en 1 heeft inderdaad 2 alles mondeling aangezegd.

 

1 heeft wel alle leningen opgeboekt als lening aan de BV, en is hiermee dus behoorlijk benadeeld.

 

1 ging ervanuit dat hij uiteindelijk van 2 rugdekking zou krijgen en word inderdaad door zijn eigen familie te grazen genomen.

 

Ik ga ze adviseren om bankafschriften van de manco volstorting op te zoeken, en bankafschriften van de prive investeringen.

Hiermee kunnen ze dan via hun rechtsbijstand misschien nog een poging doen om 2 aansprakelijk te stellen voor hun deel, en dit te verrekenen met wat er eventueel los komt van de bank.

 

Bedankt voor de info.

 

 

 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 17 leden online en 200 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept