Jump to content
Jansenzoon
Verberg

VOF naar eenmanszaak, arbeidscontracten mee?

vraag

Beste mensen,

 

Stel: twee vennoten hebben gezamenlijk een onderneming met de rechtsvorm VOF, één der vennoten treed uit. De overgebleven vennoot zet de onderneming voort als eenmanszaak, neemt deze de werknemers van de voornoemde VOF verplicht met zich mee naar zijn eenmanszaak?

 

Met vriendelijke groet,

 

Jansen

 

Link to post
Share on other sites

14 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Goedenavond,

 

welkom op ondernemersforum Higherlevel. In juridische zin maakt dat misschien niet veel uit, maar is in dit geval als achtergrondinformatie sprake van een bedrijfsopvolging of voortzetting?

 

Groet,

 

Highio


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Bedankt voor jullie reacties Joost en Highio! In casu betreft het een scooterbedrijf die voorheen werd gevormd door twee heren en in de rechtsvorm vof. Na uittreding van één der heren heeft de andere heer het bedrijf, naar mijn weten, voortgezet als eenmanszaak. Het scooterbedrijf had werknemers in dienst, waaronder BBLers als zijnde één leerbedrijf.

 

Nu doet zich het volgende voor. De werkgever stelt dat aangezien hij nu een eenmanszaak is, hij geen leerbedrijf meer is en voorts de arbeidsovereenkomst met de BBLer moet beëindigen. Het volgende staat in de arbeidsovereenkomst:

 

"Artikel 1- Aard van de overeenkomst

Deze leerarbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van de ingevolge de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) gesloten beroepspraktijkvormingsovereenkomst/praktijkovereenkomst, en eindigt van rechtswege op de dag waarop de betreffende opleiding eindigt, alsmede in de gevallen genoemd in artikel 11, 12 en 13 van deze leerarbeidsovereenkomst.

 

Artikel 2 - Dienstverband

De leerling-werknemer treedt met ingang van 1-8-2016 in dienst van de werkgever.

 

Artikel 4 - Arbeidsduur

De arbeidsduur voor de leerling-werknemer bedraagt 27 uur per week, verdeeld over drie dagen. Het theorieonderwijs wordt gedurende de overige 2 dagen gevolgd.

 

Artikel 11 - Schorsing

De werkgever is bevoegd om de leerling-werknemer bij ernstig verwijtbaar gedrag (gedrag waarvoor onder meer een dringende reden voor ontslag aanwezig geweest zou zijn), te schorsen voor een periode van één week zonder doorbetaling van loon. Het besluit tot schorsing wordt mondeling onder opgave van redenen aan de leerling-werknemer medegedeeld en binnen twee werkdagen schriftelijk aan hem/haar bevestigd. De werkgever zendt voorts een afschrift van het besluit aan de onderwijsinstelling. Indien de leerling-werknemer in het kader van de opleiding werkzaamheden verricht bij een stagebiedend bedrijf, is deze bevoegd om de leerling-werknemer bij ernstig verwijtbaar gedrag met onmiddellijke ingang van het stageadres te verwijderen. De stagewerkgever meldt deze verwijdering direct aan de werkgever. De leerling-werknemer meldt zich onmiddellijk na de verwijdering bij de werkgever.

 

Artikel 12 - Tussentijdse opzegging

1. De kantonrechter kan op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigen in geval:

a. de leerling-werknemer aantoonbaar niet geschikt is gebleken voor de functie waartoe hij wordt opgeleid. De werkgever dient de gronden tot dit besluit vooraf met de onderwijsinstelling en de leerling-werknemer te hebben besproken, waarbij is komen vast te staan ~ t voortzetting van het dienstverband geen perspectief biedt;

b. naar het oordeel van de werkgever ten gevolge van ernstig en verwijtbaar gedrag van de leerling-werknemer, een voortzetting van de opleiding redelijkerwijs niet meer van de werkgever kan worden gevergd;

2. De leerling-werknemer kan deze overeenkomst eveneens tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

 

Artikel 13 - Tussentijdse beëindiging bij ziekte

Ingeval van ziekte, die met onderbreking van niet meer dan één week, zestien weken heeft geduurd, wordt de leerling-werknemer geacht de opleiding niet binnen de gestelde opleidingsduur met succes te kunnen afronden. Derhalve eindigt aan het eind van genoemde periode van ziekte deze arbeidsovereenkomst van rechtswege, tenzij de werkgever met de leerling-werknemer schriftelijk anders overeenkomt."

 

Kan hij dit zomaar doen? Ik ben zeer benieuwd naar jullie antwoord.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jansen

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Arbeidsrecht is niet mijn ding, maar ik zie in deze bepalingen sws geen grond voor ontslag, zo dit mogelijk is. Bij mijn weten is 7:663 BW namelijk dwingend recht. Daar mag niet van afgeweken worden.

 

Ik kan een wettelijke uitzonderingsbepaling over BBL overeenkomsten missen. Morgen zal zeker een jurist met kennis ter zake uitsluitsel geven. Even geduld.

 

 


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Jazeker. Zie art 7:663 BW

ter aanvulling ...

 

Veranderen van de rechtsvorm.

 

Overnemen van arbeidsovereenkomsten.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beste Jansenzoon,

 

Welke rol heb jij in deze kwestie? Ben je een van de vennoten, stel je je vraag als vriend/bekende namens die vennoten of ben je een van de werknemers of BBL-ers?

 

 

 


Partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in verzekeringen en risicobehee

Ik help ondernemers vooruit met inzicht in en oplossingen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Waarmee kan ik jou vooruit helpen? 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Bedankt voor de reacties Joost en Nedzhibe, dit heeft mij een eind op weg geholpen. In reactie op de vraag van Norbert, ikzelf ben een vriend van de BBL-er in kwestie. Inmiddels heb ik door dat mijn vraag misschien niet helemaal thuis hoort op het forum van van Higherlevel, hiervoor mijn excuses.

 

Momenteel studeer ik rechtsgeleerdheid en toen dit geschil mij ter oren kwam had ik direct het gevoel dat de gedragingen van de werkgever niet pluis waren. Bij goed ondernemerschap hoort naar mijn mening, zodra er werknemers in dienst zijn, in ieder geval goed werkgeverschap. Leerwerktraject leerlingen zijn vaak nog jong en minder weerbaar, uitbuiting van deze leerlingen is dan ook een zeer kwalijke zaak! Gezien dit forum gericht is op ondernemers en ondernemerschap hoop ik dat deze vraag op grond van gedeelde interesse en bij wijze van uitzondering alsnog wordt getolereerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jansen

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beste Monique, dank voor je reactie.

 

Speelt het feit dat het bedrijf mogelijk geen leerbedrijf meer is dus geen rol?


Partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in verzekeringen en risicobehee

Ik help ondernemers vooruit met inzicht in en oplossingen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Waarmee kan ik jou vooruit helpen? 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Waarom zou het bedrijf geen leerbedrijf meer zijn? Daar is geen enkele reden voor. Althans, de verandering van VOF naar eenmanszaak of een andere rechtsvorm zijn niet relevant. En ik lees zo gauw ook geen ander argument.

 


Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

 

Nu doet zich het volgende voor. De werkgever stelt dat aangezien hij nu een eenmanszaak is, hij geen leerbedrijf meer is en voorts de arbeidsovereenkomst met de BBLer moet beëindigen. Het volgende staat in de arbeidsovereenkomst:

 

 

Ik zou het al eerder vanmiddag aanhalen, ik ben als eenmanszaak ook een erkend leerbedrijf, je moet als erkend leerbedrijf mogelijkheden bieden aan leerlingen, o.a. deskundige begeleiding en garant staan voor leermogelijkheden.

 

Het zou kunnen dat deze werkgever geen deskundige begeleiding kan geven, dat kan, maar zoek dan hulp bij de verenging die verantwoordelijk is voor de erkenningen, en help ook mee deze leerling een andere leer/werkplek te geven.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dat is dus een mogelijk ander argument waar ik op duidde, dat echter nog niet genoemd is door vraagsteller. Zo'n stelling moet werkgever uiteraard wel kunnen bewijzen. En ook dan zal hij zijn zorgplicht in acht te nemen hebben inderdaad.

 


Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer

Mod commentaar: off topic discussie over herkomst vraag afgesplitst en verwijderd.

(Dit is géén klant of studievraag)

 


Partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in verzekeringen en risicobehee

Ik help ondernemers vooruit met inzicht in en oplossingen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Waarmee kan ik jou vooruit helpen? 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 10 leden online en 184 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept