• 0

VOF naar eenmanszaak, arbeidscontracten mee?

Beste mensen,

 

Stel: twee vennoten hebben gezamenlijk een onderneming met de rechtsvorm VOF, één der vennoten treed uit. De overgebleven vennoot zet de onderneming voort als eenmanszaak, neemt deze de werknemers van de voornoemde VOF verplicht met zich mee naar zijn eenmanszaak?

 

Met vriendelijke groet,

 

Jansen

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

14 antwoorden op deze vraag

 • 0

Goedenavond,

 

welkom op ondernemersforum Higherlevel. In juridische zin maakt dat misschien niet veel uit, maar is in dit geval als achtergrondinformatie sprake van een bedrijfsopvolging of voortzetting?

 

Groet,

 

Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor jullie reacties Joost en Highio! In casu betreft het een scooterbedrijf die voorheen werd gevormd door twee heren en in de rechtsvorm vof. Na uittreding van één der heren heeft de andere heer het bedrijf, naar mijn weten, voortgezet als eenmanszaak. Het scooterbedrijf had werknemers in dienst, waaronder BBLers als zijnde één leerbedrijf.

 

Nu doet zich het volgende voor. De werkgever stelt dat aangezien hij nu een eenmanszaak is, hij geen leerbedrijf meer is en voorts de arbeidsovereenkomst met de BBLer moet beëindigen. Het volgende staat in de arbeidsovereenkomst:

 

"Artikel 1- Aard van de overeenkomst

Deze leerarbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van de ingevolge de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) gesloten beroepspraktijkvormingsovereenkomst/praktijkovereenkomst, en eindigt van rechtswege op de dag waarop de betreffende opleiding eindigt, alsmede in de gevallen genoemd in artikel 11, 12 en 13 van deze leerarbeidsovereenkomst.

 

Artikel 2 - Dienstverband

De leerling-werknemer treedt met ingang van 1-8-2016 in dienst van de werkgever.

 

Artikel 4 - Arbeidsduur

De arbeidsduur voor de leerling-werknemer bedraagt 27 uur per week, verdeeld over drie dagen. Het theorieonderwijs wordt gedurende de overige 2 dagen gevolgd.

 

Artikel 11 - Schorsing

De werkgever is bevoegd om de leerling-werknemer bij ernstig verwijtbaar gedrag (gedrag waarvoor onder meer een dringende reden voor ontslag aanwezig geweest zou zijn), te schorsen voor een periode van één week zonder doorbetaling van loon. Het besluit tot schorsing wordt mondeling onder opgave van redenen aan de leerling-werknemer medegedeeld en binnen twee werkdagen schriftelijk aan hem/haar bevestigd. De werkgever zendt voorts een afschrift van het besluit aan de onderwijsinstelling. Indien de leerling-werknemer in het kader van de opleiding werkzaamheden verricht bij een stagebiedend bedrijf, is deze bevoegd om de leerling-werknemer bij ernstig verwijtbaar gedrag met onmiddellijke ingang van het stageadres te verwijderen. De stagewerkgever meldt deze verwijdering direct aan de werkgever. De leerling-werknemer meldt zich onmiddellijk na de verwijdering bij de werkgever.

 

Artikel 12 - Tussentijdse opzegging

1. De kantonrechter kan op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigen in geval:

a. de leerling-werknemer aantoonbaar niet geschikt is gebleken voor de functie waartoe hij wordt opgeleid. De werkgever dient de gronden tot dit besluit vooraf met de onderwijsinstelling en de leerling-werknemer te hebben besproken, waarbij is komen vast te staan ~ t voortzetting van het dienstverband geen perspectief biedt;

b. naar het oordeel van de werkgever ten gevolge van ernstig en verwijtbaar gedrag van de leerling-werknemer, een voortzetting van de opleiding redelijkerwijs niet meer van de werkgever kan worden gevergd;

2. De leerling-werknemer kan deze overeenkomst eveneens tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

 

Artikel 13 - Tussentijdse beëindiging bij ziekte

Ingeval van ziekte, die met onderbreking van niet meer dan één week, zestien weken heeft geduurd, wordt de leerling-werknemer geacht de opleiding niet binnen de gestelde opleidingsduur met succes te kunnen afronden. Derhalve eindigt aan het eind van genoemde periode van ziekte deze arbeidsovereenkomst van rechtswege, tenzij de werkgever met de leerling-werknemer schriftelijk anders overeenkomt."

 

Kan hij dit zomaar doen? Ik ben zeer benieuwd naar jullie antwoord.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jansen

 

Link naar reactie
 • 0

Arbeidsrecht is niet mijn ding, maar ik zie in deze bepalingen sws geen grond voor ontslag, zo dit mogelijk is. Bij mijn weten is 7:663 BW namelijk dwingend recht. Daar mag niet van afgeweken worden.

 

Ik kan een wettelijke uitzonderingsbepaling over BBL overeenkomsten missen. Morgen zal zeker een jurist met kennis ter zake uitsluitsel geven. Even geduld.

 

 

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor de reacties Joost en Nedzhibe, dit heeft mij een eind op weg geholpen. In reactie op de vraag van Norbert, ikzelf ben een vriend van de BBL-er in kwestie. Inmiddels heb ik door dat mijn vraag misschien niet helemaal thuis hoort op het forum van van Higherlevel, hiervoor mijn excuses.

 

Momenteel studeer ik rechtsgeleerdheid en toen dit geschil mij ter oren kwam had ik direct het gevoel dat de gedragingen van de werkgever niet pluis waren. Bij goed ondernemerschap hoort naar mijn mening, zodra er werknemers in dienst zijn, in ieder geval goed werkgeverschap. Leerwerktraject leerlingen zijn vaak nog jong en minder weerbaar, uitbuiting van deze leerlingen is dan ook een zeer kwalijke zaak! Gezien dit forum gericht is op ondernemers en ondernemerschap hoop ik dat deze vraag op grond van gedeelde interesse en bij wijze van uitzondering alsnog wordt getolereerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jansen

 

Link naar reactie
 • 0

 

Nu doet zich het volgende voor. De werkgever stelt dat aangezien hij nu een eenmanszaak is, hij geen leerbedrijf meer is en voorts de arbeidsovereenkomst met de BBLer moet beëindigen. Het volgende staat in de arbeidsovereenkomst:

 

 

Ik zou het al eerder vanmiddag aanhalen, ik ben als eenmanszaak ook een erkend leerbedrijf, je moet als erkend leerbedrijf mogelijkheden bieden aan leerlingen, o.a. deskundige begeleiding en garant staan voor leermogelijkheden.

 

Het zou kunnen dat deze werkgever geen deskundige begeleiding kan geven, dat kan, maar zoek dan hulp bij de verenging die verantwoordelijk is voor de erkenningen, en help ook mee deze leerling een andere leer/werkplek te geven.

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  5 leden, 114 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.