Ga naar inhoud
 • 0

Regels voor zzp'ers weer op de schop [VAR en wet DBA]

Super Senior     233 12
(aangepast)

Sinds 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. In de plaats daarvan wordt er gebruik gemaakt van modelovereenkomsten met opdrachtgevers volgens De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA).

 

Zoals het nu lijkt is het nieuwe kabinet van plan om opdrachtgeversverklaringen in de plaats van modelcontracten in te voeren.

 

De gezagsverhouding wordt in de wet verder vorm en inhoud gegeven zodat inhurende bedrijven meer zekerheid hebben over de zelfstandige die ze inhuren (o.a. voorkomen verkapt dienstverband).

 

 

 

aangepast door Mikky Vrolijk
Titel aangepast
Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Even een update ...

 

Hoeveel aarde er met die schop nog verplaats moet worden is niet bekend.

Wat inmiddels wel bekend is ... "Vervangen Wet DBA duurt nog 2 tot 3 jaar".

 

... en de boer hij ploegde voort.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0

De ZZP overeenkomst moet voldoen aan de DBA, zoals nu geldig. Indien overheid dit weer eens verandert kan dit niet met terugwerkende kracht (mijn vermoeden want dat zou errug onredelijk zijn). Overigens zou zo'n verklaring wel meer zekerheid kunnen bieden.

 

Indien gewenst kan ik een model overeenkomst die nu geldig is plaatsen.

 

Link naar reactie
 • 0

En de zzp'er, hij ploegde voort ...

 

Ruim helft zzp’ers heeft ook andere inkomensbron.

 

Wat mij hierin opvalt is dat bij zzp’ers die werkzaam zijn binnen de overheid, in het onderwijs en in de zorg, het zzp-inkomen in de helft van de gevallen slechts een bijverdienste is. In deze bedrijfstak moet de zzp'er toch wel een godsgeschenk zijn. Dat geeft te denken ...

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 

 

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0

Of niet, dan zou een diepere analyse naar aantal bestede uren op jaarbasis en uurtarief per sector gedaan moeten worden waarbij gemiddelden niet altijd voldoende informatief zijn.

 

Groet,

 

Highio

 

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

Wat betekend dat precies voor mij als Zzp'er? Het geeft meer zekerheid voor het bedrijf dat mij inhuurt want daar was nogal wat onzekerheid over, maar wat wordt mijn positie in deze?

Dat hangt er vanaf van voor een positie u inneemt bij het bedrijf.

 

Wie 1 jaar of langer door slechts één bedrijf wordt ingehuurd, loopt de kans dat de zelfstandigheid in twijfel wordt getrokken. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting (van de opdrachtnemer) en de loonbelasting (voor de opdrachtgever). Daar hoeft de wet niet voor veranderd te worden, maar slechts strikt(er) te worden toegepast, hetgeen steeds vaker gebeurt.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0

Wat ik me afvraag, is er nu al een juridische omschrijving van een zzper?

Nee, er ligt wel een, inmiddels gedateerd, advies van de Sociaal Economische Raad ...

 

een ondernemer die geen personeel in dienst heeft, waarbij voor de vaststelling of er sprake is van een ondernemer de volgende – ook door de Belastingdienst in het kader van de inkomstenbelasting gehanteerde – criteria gelden:

■ zelfstandigheid bij de inrichting van de eigen werkzaamheden en de uitvoering daarvan;

■ het voor eigen rekening en risico verrichten van de werkzaamheden;

■ het gericht zijn op en het perspectief hebben op het maken van winst;

■ bekendmaking van het ondernemerschap;

■ het streven naar meerdere opdrachtgevers

 

Advies nr. 2010/04: 15 oktober 2010 (Commissie Positie Zelfstandig Ondernemers)

 

Of kun je onder alle regels uit komen door gewoon 1 uur per jaar iemand in dienst te nemen?

Het handboek Loonheffingen 2017 zegt, voor zover ik kan overzien, niets over het aantal uren dat een werknemer in loondienst moet zijn.

 

1.1.1 Echte dienstbetrekking

Een echte dienstbetrekking heeft de volgende kenmerken:

 

De werknemer heeft zich verplicht om persoonlijk voor de werkgever te werken.

De werkgever is verplicht om de werknemer voor het werk loon te betalen.

Tussen de werknemer en de werkgever bestaat een gezagsverhouding.

 

Met de vriendelijke groeten Nedzhibe

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0

En de zzp'er, hij ploegde voort ...

 

Samenwerkende zzp-organisaties zien weinig heil in plannen kabinet.

 

"Minister Koolmees (SZW) en staatssecretarissen Snel (Financiën) en Keijers (EZK) ontvangen vandaag een groot aantal belangenorganisaties om de reacties te horen op de ideeën om de Wet DBA te gaan vervangen. Een aantal samenwerkende zzp-organisaties ziet alvast weinig heil in de kabinetsplannen ..."

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0

Ik haakte al af bij het lezen van de term "samenwerkende-zzp-organisaties".

 

Arme ZZP-ers als je belangen behartigd worden door 2 platte verkooporganisaties en een vakbond die een vreemd onderscheid maakt tussen haar ZZP-leden (waarvoor een ongevallendekking genoeg is) en haar werknemersleden (waar zoiets absoluut onbespreekbaar is)

En de ZZP belangenbehartigers, die gingen door met de verkoop van hun telecom, energie, tankpassen en verzekeringscontracten.

 

 

 

Link naar reactie
 • 1

Ik haakte al af bij het lezen van de term "samenwerkende-zzp-organisaties".

... Haaien zijn niet kieskeurig. In een veranderende wereld zijn ZZP'ers de nieuwe prooidieren.

 

Wat er ook besloten gaan worden, er is gelukkig één lichtpuntje ... ondernemers (waaronder de meeste ZZP'ers) staan lichtjaren verder dan welke wetgeving dan ook.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0

En de zzp'er, hij ploegde voort ...

 

"ZZP Nederland wijst opvolger DBA af."

 

"Stichting ZZP Nederland werkt samen met gelijkgestemde organisaties aan een breed gedragen alternatief voor de opdrachtgeversverklaring, dat is gebaseerd op ondernemerschap. “Wij hopen dat de betreffende bewindslieden ons ondernemersmodel (pdf) serieus in overweging nemen, zodat zelfstandige ondernemers niet langer worden belemmerd door overheidsmaatregelen, maar ruim baan krijgen op de arbeidsmarkt”, zegt Maarten Post."

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0

En de zzp'er, hij ploegde voort ...

 

The number of Americans working for themselves could triple by 2020.

 

40% of America’s workforce will be freelancers by 2020.

 

... en de gevestigde orde in Nederland maar volhouden dat wij het enigste land in de wereld zijn waar dit "probleem" zich voordoet.

 

Het mooiste moet nog komen ... "Like it or not, companies and the systems that serve them are going to have to change because the workforce evolution is already underway."

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0

En de zzp'er, hij ploegde voort ...

 

"Het Zelfstandigenforum (stichting ZZP Nederland, Platform Zelfstandige Ondernemers en Zelfstandigen Bouw) heeft samen met andere belangenorganisaties een alternatief gepresenteerd voor de Wet DBA.

 

Dat staat in de brief (PDF) die vorige week door hen is verzonden aan minister Wouter Koolmees.

 

Tijdens het Algemeen Overleg Arbeidsmarkt afgelopen woensdag 14 februari oogstte het zzp-plan van de zelfstandigenorganisaties waardering van minister Koolmees en de leden van de Vaste Kamercommissie SZW."

 

"Om volledige zekerheid vooraf te krijgen dient te worden voldaan aan de volgende criteria:

- inschrijving KvK;

- btw-nummer;

- schriftelijke overeenkomst van opdracht of van aanneming;

- aanpak misbruik (voorkomen schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden) door

de volgende voorwaarden te stellen:

o minimumtarief van € 18 of hoger.

o het ontslaan van een medewerker om deze vervolgens tegen een lagere vergoeding als

zelfstandige in te huren wordt gezien als misbruik.

o tussen een vast dienstverband (voor onbepaalde tijd) en een overeenkomst van opdracht

of aanneming bij hetzelfde bedrijf, dient een rustperiode te zitten (bijvoorbeeld drie

maanden) om misbruik tegen te gaan."

 

Die drie maanden rustperiode is een wel héél korte periode, die mijns inziens over een periode van minimaal 6, 9 of zelfs 12 maanden heen getild zou moeten worden.

 

Overigens wordt er met geen woord gerept over de Belastingherziening Zelfstandigen - het afbouwen/afschaffen van de Zelfstandigenaftrek, de Startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

 

Ook geen woord over een verplichte verzekeringen voor Aansprakelijkheid, Arbeidsongeschiktheid en Pensioen (AAP).

 

Een minimalistisch plan van aanpak waar de Vaste Kamercommissie SZW het vast niet mee eens zal zijn.

 

Ongetwijfeld, wordt vervolgd ...

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0

Ik zie inderdaad ook niet zo veel heil in de nieuwe kabinetsplannen omdat in de DBA wetgeving voorbij wordt gegaan aan het belangrijkste kenmerk van een ondernemer: namelijk dat deze ondernemers-risico loopt.

Als ik geen opdrachten heb dan heb ik geen inkomen: dus ik loop ondernemersrisico

Daar moet de wet over gaan, niet over dingen als 'gezag", of 'het aantal opdrachtgevers' of 'hoe lang een opdracht duurt', waarbij alleen de buitenkant van de werkzaamheden beschreven wordt. (wanneer je met je eigen pen schrijft ben je een ondernemer, wanneer je per ongeluk een bedrijfspen gebruikt dan ben je ineens een werknemer)

Belangrijk is dat dit risico wel een vrijwillige keuze is, wat in mijn geval zo is. Wanneer dat niet het geval is en wanneer het uur tarief onder de minimumloon grens komt, dan kan de overheid daar wel op ingrijpen. Maar vraag gewoon of de ZZP-er vrijwillig voor het ondernemersrisico heeft gekozen en kijk of het tarief niet onder het minimum zit. Het lopen van ondernemersrisico is het enige echte criterium dat in de DBA wet moet komen te staan.

Dan pas wordt dit een duidelijke wet en is er keuze vrijheid in plaats van een van overheidswege verplichting dat je altijd werknemer moet worden, of andere mensen in dienst moet nemen die dan het werk voor jou doen (als verplichte werknemers, want je kan ze niet gewoon met wederzijds goedvinden en voor een goed tarief inhuren voor een klus).

Link naar reactie
 • 0
Moderator     7,7k 149

Op zich denk ik dat het wel kan werken tegen schijnzelfstandigheid, met name dat minimumtarief van 18 euro per uur... tenzij je daar gemakkelijk onderuit kunt komen.

 

Volgens mij was het een beetje bedoeld om deliveroo-achtige praktijken te voorkomen waarbij mensen in een zzp constructie gepropt worden zodat er geen werkgeverslasten en aansprakelijkheden meer zijn. Maar de vraag is hoe je die 18 euro per uur interpreteert als je sprake is van stukloon, bijvoorbeeld de bezorger die per afgeleverde zending betaald krijgt.

 

Welk bedrag je daarmee verdient varieert natuurlijk, en de vraag is of het dan gemiddeld boven de 18 euro moet zitten, mediaan, incidenteel lukt of juist over elke periode van 60 minuten het geval moet zijn.

 

Veel 'echte zelfstandigen' zullen er niet zoveel last van hebben, voor zover die uurlonen berekenen zitten die er meestal heel fors boven. Als ze producten leveren kunnen ze er natuurlijk wel onder komen, al vraag ik me af hoe men bepaalt als je pakweg een maatwerk kast laat maken men gaat bepalen wat het uurloon van de maker is.

Link naar reactie
 • 0

Op zich denk ik dat het wel kan werken tegen schijnzelfstandigheid, met name dat minimumtarief van 18 euro per uur... tenzij je daar gemakkelijk onderuit kunt komen.

Ondernemen, met of zonder personeel in loondienst, is nog altijd een kwestie vraag en aanbod. Elke ondernemer weet maar al te goed dat er soms fors onder de kostprijs gewerkt moet worden om jezelf naast alle anderen staande te kunnen houden.

 

Een minimum uurtarief handhaven wordt dan wel heel lastig, al is dat ook wel makkelijk te omzeilen, alhoewel ...

 

Lever een dienst voor 13 euro, breng 18 euro in rekening, van die 18 euro gestort op je bankrekening neem 5 euro contant op en geef het onderhands terug aan de opdrachtgever.

 

In elk visnet is wel een gat te vinden.

 

Daar komt bij dat diensten aan particulieren (b2c) nog steeds heel schimmig kunnen blijven.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0

Het is een kwestie van vraag en aanbod. Destijds zakte de economie wat in elkaar en was er een overschot aan personeel in combinatie met kostprijsdaling bij bedrijven om de kop boven water te houden. Daarnaast een beetje aangewakkerd door het uwv die mensen stimuleerde om voor zichzelf te beginnen.

 

De echte ondernemers staan nog op de benen en plukken nu de vruchten van de aantrekkende economie, de mensen waar het ondernemerschap niet voor was weggelegd krijgen nu de kans om weer een baan aan te nemen.

 

De discussie loopt achter de feiten aan nu. Of juist voor op de volgende economische dal.

Link naar reactie
 • 0

Als ik geen opdrachten heb dan heb ik geen inkomen: dus ik loop ondernemersrisico

Geen inkomen is een minder goed voorbeeld van een ondernemersrisico. Iedere oudere werkloze die door zijn/haar WW termijn heen is loopt het zelfde risico: geen (uitzend)opdracht is geen inkomen.

 

Voorbeelden van echte ondernemersrisico's zijn:

 

[*]Er is kans dat een opdracht niet wordt binnengehaald.

[*]Een opdracht wordt voor bepaalde of onbepaalde tijd uitgesteld.

[*]Het is niet zeker dat een opdrachtgever een vervolgopdracht geeft.

[*]Een investering verdient zichzelf niet terug.

[*]Het werk zelf wordt niet juist uitgevoerd en/of voldoet niet aan de eisen en wensen van de klant.

[*]Gevolgschade door het doen of juist (weg)laten van een handeling waardoor schade anders dan aan het werk ontstaat.

[*]Debiteuren die niet betalen.

[*]De verkoop van een product of dienst blijkt toch minder op te brengen dan gedacht.

[*]Inkomsten kunnen niet gegarandeerd worden, terwijl de kosten wel door lopen.

[*]Grondstoffen worden (onverwachts) duurder.

[*]Niet altijd kunnen kosten per direct in een eindproduct verrekend worden.

[*]Een bepaald product of dienst wordt op enigerlei wijze ontmoedigd of verboden.

[*]De ondernemer wordt ziek.

[*]Bedrijf brandt af.

[*]Toeleverancier kan niet meer of niet op tijd leveren.

[*]De productie wordt vertraagd of komt stil te liggen.

[*]De op enigerlei wijze in diskrediet gebrachte naam van de onderneming door negatieve publiciteit.

[*]Het product of dienst wordt minder of helemaal niet meer afgenomen.

[*]Marktprijs fluctueert sterk.

[*]De ondernemer heeft onvoldoende grip op de prijs van zijn dienst of product.

[*]Afspraken met afnemer of consument zijn niet duidelijk genoeg opgesteld.

[*]Garanties waren niet geheel duidelijk.

 

(wikipedia)

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  0 leden, 115 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.