Jump to content
Ritzema

Regels voor zzp'ers weer op de schop [VAR en wet DBA]

Recommended Posts

Als ik geen opdrachten heb dan heb ik geen inkomen: dus ik loop ondernemersrisico

Geen inkomen is een minder goed voorbeeld van een ondernemersrisico. Iedere oudere werkloze die door zijn/haar WW termijn heen is loopt het zelfde risico: geen (uitzend)opdracht is geen inkomen.

 

Voorbeelden van echte ondernemersrisico's zijn:

 

[*]Er is kans dat een opdracht niet wordt binnengehaald.

[*]Een opdracht wordt voor bepaalde of onbepaalde tijd uitgesteld.

[*]Het is niet zeker dat een opdrachtgever een vervolgopdracht geeft.

[*]Een investering verdient zichzelf niet terug.

[*]Het werk zelf wordt niet juist uitgevoerd en/of voldoet niet aan de eisen en wensen van de klant.

[*]Gevolgschade door het doen of juist (weg)laten van een handeling waardoor schade anders dan aan het werk ontstaat.

[*]Debiteuren die niet betalen.

[*]De verkoop van een product of dienst blijkt toch minder op te brengen dan gedacht.

[*]Inkomsten kunnen niet gegarandeerd worden, terwijl de kosten wel door lopen.

[*]Grondstoffen worden (onverwachts) duurder.

[*]Niet altijd kunnen kosten per direct in een eindproduct verrekend worden.

[*]Een bepaald product of dienst wordt op enigerlei wijze ontmoedigd of verboden.

[*]De ondernemer wordt ziek.

[*]Bedrijf brandt af.

[*]Toeleverancier kan niet meer of niet op tijd leveren.

[*]De productie wordt vertraagd of komt stil te liggen.

[*]De op enigerlei wijze in diskrediet gebrachte naam van de onderneming door negatieve publiciteit.

[*]Het product of dienst wordt minder of helemaal niet meer afgenomen.

[*]Marktprijs fluctueert sterk.

[*]De ondernemer heeft onvoldoende grip op de prijs van zijn dienst of product.

[*]Afspraken met afnemer of consument zijn niet duidelijk genoeg opgesteld.

[*]Garanties waren niet geheel duidelijk.

 

(wikipedia)

 


B2Bsure, vooruithelpers in risicomanagement en verzekeren 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Als ik geen opdrachten heb dan heb ik geen inkomen: dus ik loop ondernemersrisico

Geen inkomen is een minder goed voorbeeld van een ondernemersrisico. Iedere oudere werkloze die door zijn/haar WW termijn heen is loopt het zelfde risico: geen (uitzend)opdracht is geen inkomen.

Voorbeelden van echte ondernemersrisico's zijn: ...

Jammer dat de Belastingdienst een beperkte visie heeft op ondernemersrisico's.

 

Zo moet je vooral:

 

- Regelmatig een slechte offerte maken, waardoor er geen opdracht volgt.

- Regelmatig een slechte prijscalculatie uitvoeren waardoor je verlies lijdt op een opdracht.

- Slecht werk afleveren, waardoor er geen vervolgopdracht volgt.

- Nutteloze investeringen doen.

- Drie opdrachtgevers zoeken, waarbij er twee van de drie je facturen niet betalen.

- Prijsstijgingen niet doorcalculeren.

- enz.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Als ik geen opdrachten heb dan heb ik geen inkomen: dus ik loop ondernemersrisico
Geen inkomen is een minder goed voorbeeld van een ondernemersrisico. Iedere oudere werkloze die door zijn/haar WW termijn heen is loopt het zelfde risico: geen (uitzend)opdracht is geen inkomen. Voorbeelden van echte ondernemersrisico's zijn: ...
Jammer dat de Belastingdienst een beperkte visie heeft op ondernemersrisico's. Zo moet je vooral:

- Regelmatig een slechte offerte maken, waardoor er geen opdracht volgt.

- Regelmatig een slechte prijscalculatie uitvoeren waardoor je verlies lijdt op een opdracht.

- Slecht werk afleveren, waardoor er geen vervolgopdracht volgt.

- Nutteloze investeringen doen.

- Drie opdrachtgevers zoeken, waarbij er twee van de drie je facturen niet betalen.

- Prijsstijgingen niet doorcalculeren.

- enz.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 

Het ligt eraan hoe je risico interpreteert. Risico is de kans dat een bepaalde gebeurtenis voorkomt, dus als je een offerte uitbrengt, is de kans aanwezig dat deze wordt afgewezen, waarbij de kans op afwijzing je risico is.

 

Dat je bloot wordt gesteld aan bepaalde risico's betekent niet per definitie dat deze gebeurtenis ook voorkomt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het ligt eraan hoe je risico interpreteert.

... en dat is de crux, daar gaat het om.

 

De ondernemer zal kiezen voor een grote opdracht, dat goed is voor anderhalf jaar werk, bij een snel en goedbetalende opdrachtgever, en wat weinig (nieuwe) investeringen vergt.

 

Als wij door de gekleurde bril van de Belastingdienst kijken, dan kenmerkt de echte ondernemer zich o.a. door meerdere slecht betalende opdrachtgevers per jaar en zinloze investeringen, eveneens per jaar.

 

Cynisch? Dat klopt, maar daaraan liggen dan ook jarenlange ervaringen/aanvaringen ten grondslag.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Het ligt eraan hoe je risico interpreteert.
... en dat is de crux, daar gaat het om.

 

Dat klopt, en dat is ook direct het mooie aan een relatief 'vrije’ interpretatie.

 

De ondernemer zal kiezen voor een grote opdracht, dat goed is voor anderhalf jaar werk, bij een snel en goedbetalende opdrachtgever, en wat weinig (nieuwe) investeringen vergt. Als wij door de gekleurde bril van de Belastingdienst kijken, dan kenmerkt de echte ondernemer zich o.a. door meerdere slecht betalende opdrachtgevers per jaar en zinloze investeringen, eveneens per jaar.

 

Hier kan je dus, op redelijk eenvoudige wijze de Belastingdienst in haar ongelijk stellen.

Het klopt dat de belastingdienst bij minder, maar grotere opdrachtgevers eerder geneigd is om te zeggen dat je risico kleiner is.

 

Echter is dit niet correct en weerlegbaar. Daarvoor gaan we even kijken wat risico inhoudt namelijk:

 

Risico is de kans van optreden van een gebeurtenis maal de impact die de gebeurtenis heeft. Een grote kans hoeft dus nog geen groot risico te betekenen. Als de kans van een gebeurtenis tamelijk groot is, maar het nadelige effect ervan heel klein, dan is het risico niet al te groot.

 

Bij 50 opdrachtgevers is de kans dat een offerte wordt afgewezen groter maar is de impact kleiner. Bij minder opdrachtgevers is het dus precies het tegenovergestelde. De kans/impact verhouding definieert het risico.

 

Met minder opdrachtgevers is de impact van het risico dus ook groter indien er een betalingsachterstand ontstaat, indien er geen vervolgopdracht komt, indien de kosten hoger uitvallen, indien de afspraken niet duidelijk waren, etc etc.

 

Kortom, ook met minder maar grote opdrachtgevers kun je aantonen dat je weldegelijk ondernemer bent.

 

Natuurlijk kun je zeggen dat dit ook geldt voor 1 opdrachtgever, maar die vlieger gaat in mijn ogen dan weer niet op. Echter is het vanaf 2+ opdrachtgevers wel te verantwoorden, zeker als je te maken hebt met een groot verschil in opdrachtgevers per jaar.

 

Hierom is de Nederlandse wet & regelgeving zo mooi. Je kunt namelijk door andere interpretatie, wel je gelijk halen en dus lekker ondernemen, maar niet zonder risico.

 

Cynisch? Dat klopt, maar daaraan liggen dan ook jarenlange ervaringen/aanvaringen ten grondslag. Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 

Dat mag hoor. Juist op deze manier sparren houdt ons allen fris en scherp.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat klopt, en dat is ook direct het mooie aan een relatief 'vrije’ interpretatie.

Niks vrij ... de Belastingdienst (ver)oordeelt ... tenzij het tegendeel wordt bewezen.

 

Hier kan je dus, op redelijk eenvoudige wijze de Belastingdienst in haar ongelijk stellen.

Dat 'redelijk eenvoudig' betekent met enige regelmaat een Advocaat inschakelen en naar de Rechtbank stappen.

 

Hierom is de Nederlandse wet & regelgeving zo mooi. Je kunt namelijk door andere interpretatie, wel je gelijk halen en dus lekker ondernemen, maar niet zonder risico.
De gelijkenis met de Bijbel is navenant groot.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Volgens mij praten jullie over verschillende groepen ondernemers. Er zijn kleine klussers met veel opdrachtgevers en er zijn kleine jobbers met één opdrachtgever die geen werkgever meer wil zijn. En dan heb je nog goedbetaalde ITers die twee jaar op één project zitten.

 

Geen gelijke monnikken.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er zijn kleine klussers met veel opdrachtgevers en dan heb je nog goedbetaalde IT'ers die twee jaar op één project zitten.

Yep ... en dat tweejarige project van de IT'er veroorzaakt problemen ... niet de schoonmaakster met 30 klanten en een jaaromzet van 20.000 euro.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Maar die IT'er (en die chauffeur) kan niet geld onderhands terugbetalen. Voor die ITer is het basistarief niet van belang en die chauffeur werkt doorgaans voor opdrachtgevers die geen retourgelden kunnen aannemen.

 

Die schoonmaakster weer wel. Maakt belastingaangifte wel complex trouwens.

 

Van mij mag er een betonnen bodem in deze markt. ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Er zijn kleine klussers met veel opdrachtgevers en dan heb je nog goedbetaalde IT'ers die twee jaar op één project zitten.

 

Yep ... en dat tweejarige project van de IT'er veroorzaakt problemen ... niet de schoonmaakster met 30 klanten en een jaaromzet van 20.000 euro. Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 

Dan hebben wij het inderdaad over andere groepen. Ik was net bezig met een stuk (in word, HLmobiel is geen succes), waarbij de hoge raad wel een definitie geeft aan het ondernemerrisico/schap.

 

Ik ben persoonlijk wel van mening dat een tweejarig project, waarbij ik uitga van 1 opdrachtgever en meer dan 70% inkomensafhankelijkheid, er sprake is van een verkapt dienstverband.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik weet niet in hoeverre jullie bekend zijn met de commotie met betrekking tot de zelfstandigheid van gastouders, echter zie ik hier gelijkenissen zoals in dit topic ook wordt besproken. De hoge raad oordeelde op 13 maart 2018 namelijk dat een gastouder weldegelijk zelfstandig kan zijn, ondanks de bemiddeling van een gastouderbureau.

 

Waarbij ik voornamelijk onderstaande punten interessant en toepasbaar vindt voor dit topic:

 

4.2.

Van de zelfstandige uitoefening van een beroep, als bedoeld in deze bepaling, is volgens vaste jurisprudentie sprake indien een belastingplichtige de door hem verrichte werkzaamheden voor eigen rekening verricht, daarbij ondernemersrisico loopt en voldoende zelfstandigheid bezit ten opzichte van zijn opdrachtgevers. Hij dient niet slechts incidenteel opdrachten te aanvaarden maar te streven naar continuïteit door het verkrijgen van verschillende opdrachten.

 

Voor de aanwezigheid van ondernemersrisico is van belang of de belastingplichtige voor de verwerving van opbrengsten afhankelijk is van het zelfstandig aantrekken en behouden van klanten en of in het kader van de beroepsuitoefening risico's van enige betekenis worden gelopen ter zake van investeringen in bedrijfsmiddelen of ter zake van debiteuren. Hierbij is slechts van belang of het debiteurenrisico voor rekening van de belastingplichtige komt en niet of het risico zich daadwerkelijk heeft gemanifesteerd.

 

Een zelfstandig beroep ook kan worden uitgeoefend zonder investering in immateriële of materiële activa (vergelijk HR 16 september 1992, nr. 27830, ECLI:NL:HR:1992:ZC5085, BNB 1992/370, HR 20 december 2000, nr. 35941, ECLI:NL:HR:2000:AA9094 en HR 29 mei 2009, nr. 07/10538, ECLI:NL:HR:2099:BH0499).

 

[...]

 

4.4.

Het Hof overweegt allereerst dat, anders dan de Inspecteur bepleit en anders dan in de door de Inspecteur genoemde uitspraak van het Hof van 27 augustus 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6586, het geval was, in de onderhavige zaak de vraagouders als opdrachtgevers van belanghebbende moeten worden aangemerkt.

 

Belanghebbende sluit zelf overeenkomsten met de vraagouders en maakt met hen afspraken over de uitvoering van de kinderopvang. Met het gastouderbureau heeft belanghebbende slechts een overeenkomst van bemiddeling gesloten, waarin bovendien uitdrukkelijk is vastgelegd dat het gastouderbureau geen enkele verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot hetgeen gastouder en vraagouder overeenkomen en waarin is vastgelegd dat de gastouder jegens het gastouderbureau geen enkele plicht heeft tot het verrichten van opvangwerkzaamheden (artikel 5).

 

Uit de contracten blijkt ook dat het gastouderbureau niet namens zichzelf, maar namens belanghebbende factureert. Gelet hierop verricht belanghebbende haar werkzaamheden voor eigen rekening en moeten de vraagouders als haar opdrachtgevers worden aangemerkt.

 

[...]

 

4.6.

Belanghebbende heeft geen verplichting aan een verzoek van het gastouderbureau of van een mogelijke vraagouder tot gastouderopvang te voldoen. Zij kan daarin haar eigen keuzes maken. Indien zij door ziekte, vakantie of een andere oorzaak niet in staat is te werken, heeft zij geen recht op betaling.

 

Voor het behoud van haar inkomsten is belanghebbende afhankelijk van het verwerven van nieuwe klanten. Het Hof acht het, gelet op belanghebbendes verklaringen ter zitting voor de Rechtbank en voor het Hof, aannemelijk dat zij nieuwe opdrachtgevers voornamelijk zelf verwerft omdat deze zich uit eigen beweging tot haar wenden en dat belanghebbende slechts in zeer beperkte mate nieuwe opdrachtgevers door tussenkomst van het gastouderbureau verwerft. Dat zij die nieuwe opdrachtgevers vooral na mond-tot-mondreclame verwerft en slechts in beperkte mate reclame voor zichzelf maakt, acht het Hof daarbij niet van belang.

 

Natuurlijk had de gastouder hier over het hele jaar 8 verschillende vraagouders, of opdrachtgevers. Het ondernemersrisico is dus op tal van manieren te interpreteren en natuurlijk telt de volledige 'optelsom’ om een persoon te definiëren als ondernemer (is een vrachtwagenchauffeur zonder vrachtwagen bijvoorbeeld zelfstandig?).

 

Echter, zolang je méér dan één opdrachtgever hebt (ik geloof dat de vuistregel was niet meer dan 70% afhankelijk van 1 opdrachtgever), ben je gewoon ondernemer(in geval van het uitsluitend inkomen verkrijgen uit de onderneming).

 

Deze uitspraak is gebaseerd op de VAR-wuo/VAR-loon. Toch ben ik van mening dat de hoge raad hier een duidelijk standpunt inneemt met betrekking tot het kwalificeren van een ondernemer.

 

Wel opmerkelijk dat deze vlieger in de zorg niet op gaat. Waarbij onderstaand doorslaggevend is:

 

2.2.2.

Het Hof heeft die vraag bevestigend beantwoord. Daarbij heeft het Hof vooropgesteld dat acht moet worden geslagen op alle omstandigheden van het geval, in onderling verband bezien, en dat daartoe niet alleen van belang zijn de rechten en verplichtingen die partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stonden, maar ook de wijze waarop partijen aan hun overeenkomst uitvoering hebben gegeven en daaraan aldus inhoud hebben gegeven.

 

De Inspecteur heeft, aldus het Hof, aannemelijk gemaakt dat de werkzaamheden moeten worden aangemerkt als werkzaamheden in dienstbetrekking voor de zorgaanbieders, omdat is voldaan aan de eisen van een arbeidsovereenkomst, inhoudende dat sprake is van een gezagsverhouding, een verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid en een verplichting tot het betalen van loon.

 

Met betrekking tot de vereiste gezagsverhouding heeft het Hof geoordeeld dat de zorgaanbieders jegens belanghebbende zowel op vakinhoudelijk als op organisatorisch gebied een instructiebevoegdheid hebben.

 

De uiteindelijke 'optelsom’ is vele malen groter dan 'slechts’ het risico. Het 'risico’ neemt zeker een belangrijke positie in bij de bepaling, maar is niet per definitie doorslaggevend.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik ben persoonlijk wel van mening dat een tweejarig project, waarbij ik uitga van 1 opdrachtgever en meer dan 70% inkomensafhankelijkheid, er sprake is van een verkapt dienstverband.

Met die visie heb je het als betonvlechter, die gedurende twee jaar meewerkt aan de bouw van een tunnel of viaduct, ook moeilijk.

 

Dat wordt dan met enige regelmaat, al dan niet op papier, switchen van opdrachtgever om de Belastingdienst tevreden te houden.

 

Waarom ondernemersrisico lopen als je voor twee jaar geriefelijk onder de pannen kunt zitten. Van de regen in de drop in optima forma.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ik ben persoonlijk wel van mening dat een tweejarig project, waarbij ik uitga van 1 opdrachtgever en meer dan 70% inkomensafhankelijkheid, er sprake is van een verkapt dienstverband.

 

Met die visie heb je het als betonvlechter, die gedurende twee jaar meewerkt aan de bouw van een tunnel of viaduct, ook moeilijk.

 

Dat wordt dan met enige regelmaat, al dan niet op papier, switchen van opdrachtgever om de Belastingdienst tevreden te houden.

 

Waarom ondernemersrisico lopen als je voor twee jaar geriefelijk onder de pannen kunt zitten. Van de regen in de drop in optima forma.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 

Interessant, zijn er beweegredenen om dit aan te merken als zelfstandige?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik ben persoonlijk wel van mening dat een tweejarig project, waarbij ik uitga van 1 opdrachtgever en meer dan 70% inkomensafhankelijkheid, er sprake is van een verkapt dienstverband.

 

Met die visie heb je het als betonvlechter, die gedurende twee jaar meewerkt aan de bouw van een tunnel of viaduct, ook moeilijk.

 

Dat wordt dan met enige regelmaat, al dan niet op papier, switchen van opdrachtgever om de Belastingdienst tevreden te houden.

 

Waarom ondernemersrisico lopen als je voor twee jaar geriefelijk onder de pannen kunt zitten. Van de regen in de drop in optima forma.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 

Interessant, zijn er beweegredenen om dit aan te merken als zelfstandige?

Yep .. op basis van risico-analyse ...

 

Inzake de betonvlechter ...

 

Er is kans dat een opdracht niet wordt binnengehaald.

Een opdracht wordt voor bepaalde of onbepaalde tijd uitgesteld.

Het is niet zeker dat een opdrachtgever een vervolgopdracht geeft.

Een investering verdient zichzelf niet terug.

Het werk zelf wordt niet juist uitgevoerd en/of voldoet niet aan de eisen en wensen van de klant.

Gevolgschade door het doen of juist (weg)laten van een handeling waardoor schade anders dan aan het werk ontstaat.

Debiteuren die niet betalen.

De verkoop van een product of dienst blijkt toch minder op te brengen dan gedacht.

Inkomsten kunnen niet gegarandeerd worden, terwijl de kosten wel door lopen.

De ondernemer wordt ziek.

Bedrijf brandt af.

Toeleverancier kan niet meer of niet op tijd leveren.

De productie wordt vertraagd of komt stil te liggen.

De op enigerlei wijze in diskrediet gebrachte naam van de onderneming door negatieve publiciteit.

Het product of dienst wordt minder of helemaal niet meer afgenomen.

Marktprijs fluctueert sterk.

De ondernemer heeft onvoldoende grip op de prijs van zijn dienst of product.

Afspraken met afnemer of consument zijn niet duidelijk genoeg opgesteld.

Garanties waren niet geheel duidelijk.

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Interessant, zijn er beweegredenen om dit aan te merken als zelfstandige?

 

Tuurlijk, als er ondernemersrisico gelopen wordt.

 

Een langdurige opdracht wil niet zeggen dat er geen ondernemersrisico is: ondernemersrisico is veel meer dan inkomen.

 

Edit: Nedzhibe was me al voor ;)

 

Edit 2: Prins corrigeert ons allemaal: aanmerken als zelfstandige betekent iets anders dan ondernemersrisico!


B2Bsure, vooruithelpers in risicomanagement en verzekeren 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Echter, zolang je méér dan één opdrachtgever hebt (ik geloof dat de vuistregel was niet meer dan 70% afhankelijk van 1 opdrachtgever), ben je gewoon ondernemer(in geval van het uitsluitend inkomen verkrijgen uit de onderneming).

Ik heb het idee dat hier 2 dingen door elkaar worden gehaald. Enerzijds de voorwaarden voor het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking voor de loonbelasting en anderzijds de voorwaarden voor het kunnen claimen van ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting.

 

De voorwaarden die je noemt lijken me voornamelijk betrekking te hebben op dat laatste, niet op het eerste. Voor het eerste zijn met name van belang de mate van gezagsverhouding, vrije vervangbaarheid en of er al dan niet loon moet worden betaald.

 

Je kunt ook géén ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting en tegelijkertijd géén werknemer voor de loonbelasting. In dat geval ben je gewoon freelancer met inkomen uit overige werkzaamheden.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb het idee dat hier 2 dingen door elkaar worden gehaald.

Helemaal gelijk; zijn we er toch weer ingetuind!

 

Aanleiding was een discussie over ondernemersrisico maar daar vloog een een vraag over verkapt dienstverband tussendoor.

 

Inhoudelijk klopt dat ook al niet: er is niet snel sprake van een verkapt dienstverband; eerder van een fictief dienstverband. Daar zit nog best een groot verschil tussen

 

 

De voorwaarden die je noemt lijken me voornamelijk betrekking te hebben op dat laatste, niet op het eerste. Voor het eerste zijn met name van belang de mate van gezagsverhouding en vrije vervangbaarheid en of er al dan niet loon moet worden betaald.

Yep: loon, persoonlijke arbeid en gezag.

 


B2Bsure, vooruithelpers in risicomanagement en verzekeren 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nogal, maar het ligt natuurlijk ook aan wat de inspecteur er van gaat vinden als hij naar de feitelijke situatie kijkt.

 

Je hebt van die 'eisen' als tenminste 3 opdrachtgevers. Dat is over het algemeen best redelijk, maar stel dat je een dienst levert die uitsluitend gebruikt wordt in het ontwerp van vliegtuigen met meer dan 200 stoelen (bijvoorbeeld een evacuatie-test-procedure ontwerpen). Boeing.. Airbus.. oh shit.

 

Ik denk niet dat je aanmerkelijk geloofwaardiger ondernemer bent als je daarnaast nog even een offerte eruit doet naar cessna om voor de prijs van 200 evacuees 12 passagiers te doen, of om een derde klant te hebben ook nog online potloden gaat verkopen ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Je hebt van die 'eisen' als tenminste 3 opdrachtgevers. Dat is over het algemeen best redelijk ...

Inderdaad, best redelijk, maar ook niet meer dan dat. Het is in ieder geval geen wet, al doet iedereen het voorkomen dat het zo is.

 

Ik denk niet dat je aanmerkelijk geloofwaardiger ondernemer bent als je daarnaast nog ... een derde klant te hebben ook nog online potloden gaat verkopen ;)

Waarom niet? Het voegt iets toe wat de Belastingdienst zo graag wil zien, en helemaal als het ook nog winst oplevert, want beide zijn 'harde' criteria voor het ondernemerschap.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

En de zzp'er, hij ploegde voort ...

 

Ze zijn er weer ... niet de zomerkoninkjes, maar de komkommerverhalen, en het zal voorlopig nog een lange hete zomer blijven.

 

Zzp'ers zijn improductief, betalen geen belasting en brengen het poldermodel in gevaar - Das Kapital

Economic Survey of the Netherlands 2018 - OECD

The rise of self-employment in the Netherlands: is the “polder model” at risk? - OECD

 

Voornaamste conclusie ... het ZZP-fenomeen is en blijft vooralsnog een kwestie van een tekort aan (belasting)geld ... die via de voordeur binnenkomt.

 

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

En de zzp'er, hij ploegde voort ...

 

KVK nieuws- en persberichting:

 

Recordaantal starters in eerste halfjaar 2018, relatief veel ondernemingen stoppen.

 

Het aantal zzp’ers (inclusief parttimers) neemt met 85.021 toe. Daartegenover staan ook 47.865 stoppende zzp’ers (inclusief parttimers). Het mkb blijft in absolute aantallen vrijwel gelijk. Per saldo neemt het aantal ondernemingen in Nederland in het eerste halfjaar met 2,2% toe tot een recordaantal van 1.858.628 ondernemingen. Dit halfjaarlijkse groeipercentage van het aantal ondernemingen is niet het hoogste van de afgelopen vijf jaar. In de eerste halfjaren van 2013 tot en met 2015 was deze groei respectievelijk 2,5%, 2,6% en 2,4%.

 

Rapport Bedrijvendynamiek 2e kwartaal 2018

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wat mij altijd opvalt als we het hebben over ondernemer zijn is het volgende:

 

Een werknemer solliciteert en vindt een baan. Soms moet hij heel vaak solliciteren maar als hij dan een baan heeft gevonden is het solliciteren over. Hij kan maar één baan aannemen.

 

Een ondernemer solliciteert continue naar opdrachten. Als hij een opdracht binnen heeft is dat mooi, maar de andere sollicitaties blijven doorlopen, en moet hij aan blijven werken. Hij is als het ware in één lange sollicitatieprocedure verwikkeld.

 

Een ZZP'er is in mijn ogen een ondernemer als hij ook continue met dat sollicitatieproces bezig is, naast zijn uitvoerende werk.

Als hij langere tijd niet hoeft te solliciteren, m.a.w. als hij een langlopend contract en full time heeft gesloten wordt hij minder ondernemer.

 

Het gevolg van langlopende contracten is dat je het solliciteren verleert en je eigenlijk dezelfde continuïteitsrisico's gaat lopen als een werknemer.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Als hij langere tijd niet hoeft te solliciteren, m.a.w. als hij een langlopend contract en full time heeft gesloten wordt hij minder ondernemer.

 

Mee eens. Wie langdurig voor slechts 1 opdrachtgever werkt is een freelancer of contractarbeider.

 

Een contractarbeider is overigens geen werknemer want hij/zij geniet niet de zelfde bescherming: oa risico dat contract stopt zonder inkomensvangnet en aansprakelijk voor eigen fouten. ( Dat lijkt me ook een veel belangrijker criterium dan een gezagsverhouding, want die is er tussen onderaannemer en hoofdaannemer ook)

 

Voor deze tussenvorm zou eigenlijk een aparte categorie gecreëerd moeten worden met wellicht de vrijwillige keuze om wel of niet te opteren voor bepaalde werknemersfaciliiteiten (WW, ZW, WGA, Pensioenopbouw). Wie kiest voor de werknemersfaciliteiten, krijgt dan minder ondernemersvoordelen. Niet allebei dus, maar wel een vrijwillige keuze van de persoon zelf en uitdrukkelijk niet die van Overheid of opdrachtgever

 

Dat principe van de contractarbeider is al vaker op Higherlevel ter sprake gebracht.

 


B2Bsure, vooruithelpers in risicomanagement en verzekeren 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Een werknemer solliciteert en vindt een baan. Soms moet hij heel vaak solliciteren maar als hij dan een baan heeft gevonden is het solliciteren over. Hij kan maar één baan aannemen.
Waar komt die wijsheid vandaan? Iedereen kan en mag meerdere (deeltijd)banen hebben ...

 

Een ZZP'er is in mijn ogen een ondernemer als hij ook continue met dat sollicitatieproces bezig is, naast zijn uitvoerende werk.
... wat echter geen garantie geeft dat deze ZZP'er ook daadwerkelijk een beter betaalde opdracht binnenhaalt en dus gedurende lange tijd voor één en dezelfde opdrachtgever blijft werken.

Ondernemen is echter ook het risico van 'geen werk hebben' minimaliseren, wat betekent dat langdurige contracten de voorkeur genieten.

Solliciteren of beter gezegd het aquisiteren - mocht dat werkwoord bestaan - kost tijd en dat gaat ten koste van de betaalde werkzaamheden.

Dat het ondernemerschap inmiddels meerdere definities kent is reeds lang bekend en uitvoerig bediscussieerd.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Voor deze tussenvorm zou eigenlijk een aparte categorie gecreëerd moeten worden met wellicht de vrijwillige keuze om wel of niet te opteren voor bepaalde werknemersfaciliiteiten (WW, ZW, WGA, Pensioenopbouw). Wie kiest voor de werknemersfaciliteiten, krijgt dan minder ondernemersvoordelen. Niet allebei dus, maar wel een vrijwillige keuze van de persoon zelf en uitdrukkelijk niet die van Overheid of opdrachtgever

 

Zolang het een vrijwillige keuze is vind ik alles prima ;)

 

Ik kan me ergens wel voorstellen dat er enige behoefte is onder ondernemers op zich te kunnen verzekeren tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, maar waarvoor de marktpremies gewoon te hoog zijn.

 

Veel risico's zie ik domweg als onderdeel van het ondernemen - te weinig opdrachten om voldoende te verdienen en dergelijke horen erbij. Maar als iemand domweg uitglijdt over een zooi herfstbladeren en daardoor permanent invalide raakt is het toch een beetje een andere situatie.

 

Uiteraard is er dan uiteindelijk nog wel de bijstand als vangnet, maar dat is wel extreem karig.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept