Jump to content
Ritzema

Regels voor zzp'ers weer op de schop [VAR en wet DBA]

Recommended Posts

Posted (edited)
22 minuten geleden, Joost Rietveld zei:

Terug bij af: nog steeds geen antwoord op de vraag wie ondernemer is en wie niet!

 

Ik lees: met een uurtarief boven 75 euro geldt een versimpelde procedure via die zelfstandigenverklaring en verder niet teveel gedoe.

 

Onder de 75 euro krijg je meer bemoeienis.

 

Kan het zijn dat mij bericht verdwenen is? Kan gebeuren als je mod bent: wil je citeren en dan zit je ineens in andermans bericht. 😋 Oeps, hij staat er weer. Ik hallucineer...

 

Edited by TwaBla

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 29-6-2019 om 22:17, Joost Rietveld zei:

Wat mij vooral stoort aan de maatregel is de onderbouwing. 8,6% vd zzp-ers verdient minder dan het bestaansminimum. Welk deel daarvan doet dat bewust?! Er zijn ongeveer 95.000 zzp-ers die dus, volgens de overheid, een te laag inkomen hebben.

Even de definitie van ondernemer buiten beschouwing gelaten ... Zijn dat allemaal voltijd ondernemers en/of hoofdkostwinners ?

 

Niet onwaarschijnlijk zitten onder deze armzaligen ook vele ondernemers die bewust slechts een deel van hun arbeid officieel factureren.

Cijfers zijn zelden zo diep zwart (of rood) als wordt gepresenteerd.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

En de ZZP’er, hij ploegde voort ...

 

Belastingdienst geeft eenmanszaken nieuw btw-identificatienummer

 

Nieuwsbericht | 10-10-2019 | 09:30

 

Ondernemers ontvangen uniek btw-id dat privacy beter waarborgt.

Vandaag ontvangt de eerste groep mensen met een eenmanszaak van de Belastingdienst een nieuw btw-identificatienummer, het btw-id. In totaal ontvangen deze maand circa 1.3 miljoen ondernemers dit nieuwe btw-id.

In het nieuwe btw-id is het BSN van de ondernemer niet langer verwerkt. Zo wordt de privacy van de ondernemer beter gewaarborgd. Het nieuwe btw-id is geldig vanaf 1 januari 2020. De Belastingdienst verzendt de brieven deze maand al, zodat een ondernemer nu al voorbereidingen kan treffen, zoals het aanpassen van briefpapier en het informeren van de boekhouder.

Het btw-id is een persoonlijk, uniek nummer dat bestaat uit een reeks van 14 tekens.
Vanaf 1 januari 2020 moeten ondernemers het btw-id op facturen en hun website vermelden om zich te identificeren als btw-plichtig ondernemer. Daarmee voldoen zij aan de wettelijke eisen. Voor handel binnen de EU is het belangrijk dat mensen met een eenmanszaak hun btw-id tijdig doorgeven aan hun leveranciers.

Ondernemers houden hun huidige btw-nummer voor communicatie met de Belastingdienst en voor de btw-aangifte.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Goed nieuws! Alle nieuwe ondernemers hebben zo geen verplichtige afgifte meer van hun BSN nummer. Zou zelf daarnaast graag een nieuw BSN nummer willen hebben, heb de mijne verplicht moeten verspreiden de afgelopen jaren. En dat geldt neem ik aan voor alle bestaande ondernemers .

Edited by Piet Rol
Zinsstructuur en uitbreiding

Share this post


Link to post
Share on other sites

Als ik het goed heb, is op dit moment voor eenmanszaken het niet verplicht om het btw-nummer op de website te hebben staan, als er geen verkoop plaatsvindt via deze website. In de tekst staat nu dat het vermeld moet worden. Is dat een uitbreiding of mogelijk minder zorgvuldige voorlichting?

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minuten geleden, Frank v C zei:

Is dat een uitbreiding of mogelijk minder zorgvuldige voorlichting?

De verplichte vermelding op facturen en websites was er altijd al, maar door de privacywetgeving is er een gedoogbeleid zonder sancties gevoerd met betrekking tot het niet vermelden van het btw-nummer op websites.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bij mijn weten ben je niet verplicht je BTW-nummer op je website te vermelden, alleen als je zaken via die website doet. Een webwinkel is het altijd verplicht, iemand met een contactformulier is het mogelijk verplicht, iemand met alleen een digitale brochure die vervolgens zijn zaken via de telefoon of in persoon doet is het niet verplicht.

 

Voor zover ik weet, althans. Als ik het mis heb, zie ik graag het betreffende wetsartikel tegemoet.


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

De communicatie was altijd "het is verplicht om" maar is vorig jaar door de belastingdienst al genuanceerd, mede naar aanleiding van de uitspraak om
De regel is dat de consument of klant eenvoudig het btw nummer moet kunnen achterhalen ten einde te kunnen vaststellen dat het om een btw plichtige ondernemer is.
HEt bericht van de belastingdienst is inmiddels weer verwijderd. MAar via onderstaande link wordt wel besproken wat daarin stond en  hoe je de regels mag uitleggen.
(let op  orginele artikel is uit 2013, maar is in 2018 aangepast / geupdate
https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/moet-ik-mijn-btw-nummer-op-mijn-website-vermelden/

 

Quote

In dit nieuwsbericht van de Belastingdienst is de volgende passage opgenomen, over de vermeende keuzevrijheid die een ondernemer zou hebben in de wijze waarop hij informatie over zijn BTW-identificatienummer verstrekt: ‘De ondernemer heeft daarbij volgens de dienstenrichtlijn overigens wel de keuze tussen:

 

het telkens actief verstrekken van informatie over het btw-nummer aan de (potentiële) klant

 

de informatie over het btw-nummer toegankelijk maken op de plaats waar de dienst wordt verricht of waar het contract wordt gesloten

 

de informatie over het btw-nummer gemakkelijk elektronisch toegankelijk maken op een van tevoren medegedeeld elektronisch adres

 

de informatie over het btw-nummer opnemen in het informatiedocument dat door de dienstverrichter aan de afnemer wordt verstrekt waar in detail zijn diensten worden beschreven

 


Het is aan de ondernemer om dit binnen de eigen (digitale) bedrijfsomgeving en daarbij gekozen uitgangspunten concreet vorm te geven. Er is dus sprake van beleidsvrijheid voor de ondernemer om aan de verplichting vorm te geven en geen strakke verplichting dat een btw-nummer altijd op een website moet zijn vermeld.’

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 uur geleden, Frank v C zei:

Is dat een uitbreiding of mogelijk minder zorgvuldige voorlichting?

 

Riekt naar het laatste...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uit het Burgerlijk Wetboek haal ik uit het artikel 6:230e (samen met 6:230b lid 4) dat tijdig, voordat de overeenkomst gesloten wordt, de diverse gegevens verstrekt moeten worden. Daaronder ook het btw-nummer.

Mijn conclusie is dat in de situatie van een webwinkel, op deze webwinkel dus de diverse informatie beschikbaar moet zijn. Want de klant sluit via deze website de overeenkomst af.

Als de website meer een digitale brochure is, dan kunnen deze gegevens ook later overhandigd worden (maar voor het sluiten van de overeenkomst).

 

De betreffende wetsartikel (zie eventueel www.wetten.nl):

In art. 6:230b lid 4 is opgenomen: wanneer de dienstverrichter een btw-plichtige activiteit uitoefent, het nummer bedoeld in artikel 214, eerste lid, onder a, van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 november 2006 betreffende het Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PbEU L 347);

art. 6:230e BW: De informatie, bedoeld in deze afdeling, is correct, helder en ondubbelzinnig. De informatie wordt tijdig voor de sluiting van een schriftelijke overeenkomst of, indien er geen schriftelijke overeenkomst is, voor de verrichting van de dienst meegedeeld of beschikbaar gesteld.

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minuten geleden, Frank v C zei:

Als de website meer een digitale brochure is, dan kunnen deze gegevens ook later overhandigd worden (maar voor het sluiten van de overeenkomst).

 

Dat klopt wel.. zie ook artikel waar ik hier eerder naar linkte.

Er is een tijd geweest dat er heel star werd gecommuniceerd dat op alle websites het BTW nummer moest (zelfs dat zzp-ers ook verplicht waren ondanks het BSN deel in het nummer). Toen de discussie over de risico's van BSN in BTW nr toenamen werd langzaam aan steeds meer genuanceerd en uiteindelijk (na de uitspraak van AP) dat het voor eenmanszaken tijdeijk helemaal niet meer hoefde. 

De wet laat inderdaad redelijk wat ruimte om tijdig het btw nummer te verstrekken en dat, als het goed begrijp, alleen voor webshops het verplicht is op de site als aanvullende eis van Autoriteit consument en markt.

 

Ik verwacht overigens dat eind van dit jaar na de "omnummering" én de aanpassingen in de  Kleine ondernemersregeling, waardoor er veel meer kleine ondernemers (minder dan 20.000 euro omzet)  zonder btw nummer gaan komen, er nog wel een voorlichtingscampagne of mailing zal volgen hoe je met het nieuwe btwnummer moet omgaan, ook al om dat het oude nummer ook nog gebruikt blijft worden in communicatie met de belastingdienst.

 

Kortom. het nieuwsbericht van vandaag is slechts een aankonidiging van het begin van de omnummering, de verdere details / instructies volgen als de omnummeringsactie is afgerond.

Share this post


Link to post
Share on other sites

De eerste brieven met het nieuwe BTW-nummer vallen op de mat ...

 

Postbus 2688 6401 DD Heerlen

Port Betaald PostNL

 

Betreft; Uw nieuwe btw-identificatienummer (btw-id) vanaf 1 januari 2020

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Met deze brief krijgt u uw nieuwe btw-identificatienummer (btw-id). Vanaf

1 januari 2020 gebruikt u dit btw-id voor zakelijke contacten. U houdt uw

omzetbelastingnummer. Dat gebruikt u voor contact met de Belastingdienst.

 

Nieuw btw-identificatienummer

(btw-id) NL00**********

 

Omzetbelastingnummer

(ob-nummer) ************

 

U krijgt een nieuw btw-identificatienummer om uw privacy beter te waarborgen. In

uw omzetbelastingnummer is uw burgerservicenummer (BSN) verwerkt. Dat is niet

het geval bij het nieuwe btw-identificatienummer.

 

Maakt u gebruik van de kleineondernemersregeling?

Doet u geen btw-aangifte (meer) omdat u gebruik maakt van de

kleineondernemersregeling? Bewaar deze brief voor het geval u het btw-id in de

toekomst nodig hebt.

 

Wanneer gebruikt u welk nummer?

U hebt nu 2 verschillende nummers, die u allebei nodig hebt:

- Het omzetbelastingnummer gebruikt u voor uw communicatie met de

Belastingdienst.

- Het nieuwe nummer, uw btw-identificatienummer, gebruikt u voor uw

zakelijke contacten. Dit nummer zet u op facturen en uw website(s) en

gebruikt u voor handel binnen de Europese Unie (EU).

 

Wanneer gaan de veranderingen in?

Tot en met 31 december 2019 gebruikt u uw huidige btw-identificatienummer

zoals u dat tot nu toe gedaan hebt. Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe situatie in.

Vanaf die dag gebruikt u het omzetbelastingnummer voor contact met de

Belastingdienst en het nieuwe btw-identificatienummer voor zakelijke contacten.

 

Wat kunt u nu al doen?

- Pas, voor zover van toepassing, uw website(s), briefpapier, factuurpapier,

digitale sjablonen en andere communicatiemiddelen aan, zodat u vanaf

1 januari 2020 het nieuwe btw-id gebruikt.

- Geef uw boekhouder, vaste leveranciers en zakelijke klanten nu alvast uw

nieuwe btw-id. Zij kunnen dan op tijd hun administratie aanpassen.

- Gebruikt u administratiesoftware voor het maken van facturen? Pas dan ook

het btw-id per 1 januari 2020 aan in de software.

 

Doet u zaken in andere EU-landen?

Als u binnen de EU zaken doet moet u vanaf 1 januari 2020 uw nieuwe btw-id

gebruiken, zowel in de contacten met klanten, als in de regeling Mini One Stop

Shop (MOSS). Geef uw nieuwe btw-id ook snel door aan uw leveranciers in het

buitenland die dit nummer moeten gebruiken.

 

Voor teruggaaf van btw uit andere EU-landen via het portaal op

belastingdienst.nl/eubtw blijft u of uw dienstverlener inloggen met uw huidige

gebruikersnaam. Dat is uw omzetbelastingnummer met daarvoor 'NL'. Uw nieuwe

btw-identificatienummer geven wij door aan andere belastingdiensten in de EU.

 

Vuistregel vanaf 1 januari 2020

Doet u zaken met ons? Gebruik uw omzetbelastingnummer.

Doet u zaken met anderen? Gebruik uw btw-identificatienummer.

 

Hebt u nog vragen?

Kijk op belastingdienst.nl/btw-id voor meer informatie.

 

Hoogachtend,

drs. J.M. Melsen

Belastingdienst/Centrale administratieve processen


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept