Ga naar inhoud
 • 0

[Column] Loondoorbetaling kleine werkgevers: sigaar uit eigen doos

Moderator     17,4k 1853

De kogel is door de kerk: het nieuwe kabinet i.o. verkort de loondoorbetalingsplicht van "kleine werkgevers" (=max 20 werknemers) van 2 naar 1 jaar.

 

"Drempels verlagen"

Motivatie is dat 2 jaar loondoorbetaling voor werkgevers een te hoog risico is en daarmee een drempel vormt het aannemen van personeel of het omzetten van tijdelijke naar vaste krachten. Het nieuwe kabinet wil deze drempels verlagen.

 

Vraag is wie er echt blij wordt van die beperking van de loondoorbetalingsplicht. Want er is helemaal geen sprake van een verkorting van de loondoorbetalingsplicht, maar van een verplichte sectorale verzekering voor het 2e verzuimjaar voor werkgevers tot 20 werknemers.

 

Nu verzekerd

Blij worden in ieder geval niet de bedrijven die het verzuimrisico nu privaat verzekerd hebben: die zien de erg lage premie voor het 2e ziektejaar vervangen worden door een sectorale premie waarbij alle kleine werkgevers per sector de lasten dragen. Een solidariteitstarief dus waarbij bedrijven met laag verzuim meebetalen aan de lasten van bedrijven met hoog verzuim

Het enige voordeel wat de verkorting van de loondoorbetaling voor deze bedrijven met zich meebrengt is een vermindering van de kosten van Arbo-interventies en begeleiding, maar die kosten hadden deze bedrijven toch al verzekerd. Daar tegenover staat wel dat er minder grip is op interventies in het 2e jaar, en de kans op WIA instroom en loonsancties vanwege vermeend onvoldoende re-integratie-inspanningen toeneemt.

 

Nu (bewust) niet verzekerd

Bedrijven die het loondoorbetalingsrisico (nog) niet verzekerd hadden zullen ook niet blij zijn met de nieuwe verkapte verplichte verzekering van het tweedejaars-risico. Aanname is dat ze immers bewust hadden gekozen dit risico voor eigen rekening te nemen (wellicht ook omdat ze alleen personeel op jaarcontract hebben staan). En nu zijn ze met de sectorale premie zeker duurder uit dan een private premie.

 

Wie profiteert?

De enige “winnaars” van deze wetgeving zijn kleine bedrijven met hoog verzuim: zij zien hun kosten – verzekerd of niet – dalen. Dat is goed nieuws voor bedrijven die pech hebben en geconfronteerd werden met zeer lang en niet verzekerd verzuim, maar vormt ook onbedoeld een beloning voor bedrijven die structureel slechter presteren qua verzuimpreventie en interventies.

 

 

CPB onderzoek

De gevolgen van verkorting van de loondoorbetaling zijn in 2015 al eens doorgerekend door het CPB in hun onderzoek "Verkorting loondoorbetaling bij ziekte" (link naar rapport)

 

Het CPB concludeerde daarin dat de effecten neerkwamen op 800 miljoen extra werkgeverslasten, 100 miljoen verslechtering overheidsfinanciën (doordat er door arbeidsongeschikten gebruik gemaakt wordt van andere overheidsregelingen) en verlies van werkgelegenheid met 0,3%.

 

Conclusies

Het Kabinet biedt klein MKB een sigaar uit eigen doos aan, ik kan er helaas niets positievers over schrijven.

Het is onnodige symboolpolitiek: het loondoorbetalingsrisico voor kleine werkgevers wordt niet echt verkort, maar deels verplicht verzekerd tegen veel hogere kosten dan de private markt.

 

Zonde, en een gemiste kans: er zijn namelijk veel betere en fairdere alternatieven voorhanden, zowel publiek als privaat.


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 1
Moderator     17,4k 26 1853

Thnx; ik ben verbaast dat er verder weinig weerwoord op de Hosanna berichtgeving wordt gegeven. Met name de onderbouwing en conclusies uit het redelijk recente CBS rapport zijn een inkopper.

 

Typisch dat er aan de ene kant opluchting heerst dat er geen verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen komt, terwijl die verplichte verzekering voor kleine zelfstandigen met personeel er juist wél komt, alleen daar noemen we het "sectorale premie"

 

Misschien dat die € 0,1134 pas goed gaat vallen als de beschikking van die sectorale premie op de mat valt....

 


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     5,2k 9 710

Hoewel niemand het in de mond durft te nemen - de politiek inclusief vakbonden al helemaal niet - maar de weg waarop (bijna) iedereen ZZP'er wordt, is reeds lang geleden ingeslagen en nagenoeg onomkeerbaar.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0
Legend     5,2k 9 710

Zijn er nog meer sigaren uit "eigen doos"?

Eigenlijk is elk belastingvoordeel/toeslag/vermindering een sigaar uit eigen doos. Niets is gratis.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0
Legend     5,2k 9 710

In je column schrijf je kleine werkgevers = max 20 werknemers. Dat moeten er 25 zijn als ik me niet vergis?

De definitie is nog niet helemaal duidelijk.

 

zie ook: Loondoorbetaling bij ziekte naar 1 jaar voor kleine bedrijven: goed idee?

 

Het nieuwe kabinet gaat de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine bedrijven terugbrengen van 2 jaar na 1 jaar (dus van 104 weken naar 52 weken), zo staat in het regeerakkoord.

 

Wat is een klein bedrijf? Vermoedelijk wordt aangesloten bij de grens zoals die geldt voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas: een klein bedrijf is een bedrijf met een loonsom tot € 328.000.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0
Legend     1,7k 138

In je column schrijf je kleine werkgevers = max 20 werknemers. Dat moeten er 25 zijn als ik me niet vergis?

De definitie is nog niet helemaal duidelijk.

 

zie ook: Loondoorbetaling bij ziekte naar 1 jaar voor kleine bedrijven: goed idee?

 

Het nieuwe kabinet gaat de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine bedrijven terugbrengen van 2 jaar na 1 jaar (dus van 104 weken naar 52 weken), zo staat in het regeerakkoord.

 

Wat is een klein bedrijf? Vermoedelijk wordt aangesloten bij de grens zoals die geldt voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas: een klein bedrijf is een bedrijf met een loonsom tot € 328.000.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 

Niks ten nadele van Marjol Nikkels, maar ik ga gemakshalve toch maar uit van de 25 zoals genoemd in het regeerakkoord.

 


That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853

Net als Marjol tast ik nog in het duister.

 

Ik zie de norm van 20 (lek VK) of 25 werknemers (nu concreet) in het regeerakkoord als een richtlijn, geen norm voor een nog te schrijven wet. Het hanteren van de zelfde grens als de Whk lijkt me het meest voordehandliggend en praktisch, maar dat is uiteraard geen enkele garantie.

 

Onderstaand nog een interessante en vooral cryptische zinsnede uit een recente factsheet:

 

"De verantwoordelijkheid voor de loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen gaan tijdens het tweede jaar over naar het UWV"

 

Conclusie: we moeten de Wet(swijziging) zelf afwachten voor definitieve duidelijkheid.

 


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853
Tja, dat geldt voor alle punten in het regeerakkoord.

Yep, en om de rest van de open deuren (*) ook nog te benoemen: een regeerakkoord is een intentieverklaring, geen wet. En wetsvoorstellen kunnen nog wijzigen, uitgesteld of afgesteld worden.

 

*= open deuren, maar daarom niet minder vermeldenswaardig


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     5,2k 9 710
Niks ten nadele van Marjol Nikkels, maar ik ga gemakshalve toch maar uit van de 25 zoals genoemd in het regeerakkoord.

Tsja, zoals ik al eerder schreef ... De definitie is nog niet helemaal duidelijk.

 

Een regeerakkoord is nog lang geen geïmplementeerde wet. Er kan nog van alles veranderen of er zelf helemaal niet van komen.

 

Voorlopig staren wij allemaal, als ware een sjamaan, in het koffiedik.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0
Legend     1,7k 138

Tsja, zoals ik al eerder schreef ... De definitie is nog niet helemaal duidelijk.

Het kennelijk non-arbitrair gekozen getal van 20 kwam me vreemd voor, omdat het ra spreekt van 25, that's it. :-K

 

On topic: ik lees dat 'er helemaal geen sprake [is] van een verkorting van de loondoorbetalingsplicht, maar van een verplichte sectorale verzekering voor het 2e verzuimjaar voor werkgevers tot 20 werknemers.'

 

Volgens het ra is er straks wel degelijk een verkorting van de loondoorbetalingsplicht van 2 naar 1 jaar. De loondoorbetalings- en re-integratieverplichtingen gaan na het eerste jaar over naar het UWV.

 

Daarvoor betaalt het collectief weliswaar de prijs (sigaar uit eigen doos), maar dat is ansich niet ongewoon. Gedachte is kennelijk dat kleine werkgevers wellicht niet het risico willen lopen om 2 jaar loon door te moeten betalen, maar wel de (extra) premie kunnen (=moeten) dragen.

 

Of het uiteindelijk zinvol is (verwijzend naar het rapport CBS) is uiteraard de vraag.

 

 

 


That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853

Volgens het ra is er straks wel degelijk een verkorting van de loondoorbetalingsplicht van 2 naar 1 jaar. De loondoorbetalings- en re-integratieverplichtingen gaan na het eerste jaar over naar het UWV.

 

Uiteraard is er in dit voorstel sprake van een formele verkorting. Maar het is geen verbetering of een lastenverlichting: het is een inperking van keuzevrijheid en een lastenverzwaring omdat een risico dat al goed, goedkoop en veilig en vooral op vrijwillige basis verzekerbaar was, nu verplicht wordt gesteld.

 

Ik ben bang dat deze maatregel naast de sectorale premie zelf ook veel verborgen kosten kent, oa voor symboolinterventies om loonsancties te voorkomen.


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     5,2k 9 710

De ZZP'er in de herkansing ...

 

"Steven van Weyenberg (D66): Zelfstandigenparagraaf regeerakkoord ambitieus, maar haalbaar.

 

Ambitieus, maar ook realistisch, haalbaar en gebalanceerd. Zo typeert Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) de plannen van Rutte III voor de zelfstandigen. In een interview vertelt hij meer over de achterliggende visie van de aanpassing van de Wet DBA.

 

https://www.zipconomy.nl/2017/10/steven-van-weyenberg-d66-zelfstandigenparagraaf-regeerakkoord-ambitieus-maar-haalbaar/


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853

en wordt nu verplicht om wel te betalen? dat is zeker een beste sigaar..

Yep

 

ik heb het bewust niet verzekerd (te duur)

Premie voor alleen dekking 2e jaar kost voor jouw sector privaat circa 0,49 % van de loonsom. Ben erg benieuwd of die publieke sectorale premie voor jou goedkoper gaat worden...ik vrees van niet namelijk .


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853

Update

 

Vandaag in het FD: steun kabinetsplan voor zieke werknemer brokkelt af

 

De kritiek komt inmiddels van alle kanten, en niet alleen van de usual suspects / stakeholders zoals verzekeraars (die met dit voorstel een flink deel omzet zouden verliezen, en dus ook een eigen belang hebben)

 

Volgens Hoogleraar Sociaal Recht Barent Barentsen is het kabinetsvoorstel een bureaucratische en dure variant.

Petra van Goorbergh, directeur van koepel Oval voor re-integratiespecialisten, voegt daar aan toe dat het erg omslachtig wordt : ‘Je krijgt heel veel verschillende dossiers, veel overdrachtsmomenten, en werknemers die 10 keer hun verhaal moeten vertellen’

 

Meest verrassende kritiek komt van de - beoogde - uitvoerder UWV: in een spraakmakend blog stelt Carla van Deursen, senior kennisasviseur UWV, dat lange loondoorbetaling aantoonbaar werkt. Bovendien bevestigt Carla als niet-belanghebbende dat het hele uitgangspunt van niet klopt:

Een ander veelgehoord argument is dat het financiële risico te groot is voor kleine bedrijven. Dit klopt echter niet. Uit onderzoek is gebleken dat het verzuim voor een schappelijke premie te verzekeren is en dat de meeste kleine werkgevers dit ook doen. Hoewel nog niet alle elementen uit het pakket helder zijn, ben ik bang dat verkorting alleen maar geld gaat kosten: meer ziekteverzuim en vooral meer beroep op de WIA. Wie betaalt dan daarvoor de premie? Juist, de werkgever zelf, en daarmee ook wij met z’n allen.

 

 

 

Resumé

Veel onderbouwde kritiek van alle uitvoerende partijen (UWV, verzekeraars en reïntegratiespecialisten). Maar de grote afwezigen in deze discussie zijn de werkgever en werknemer zelf: waar blijven de opinies en reacties van werkgeversorganisaties en vakbonden?

 


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853

Update

 

Kleine bedrijven - met minder dan 25 mensen in dienst - moeten een zieke werknemer toch twee jaar blijven doorbetalen. Het kabinet kiest er toch niet voor om dit terug te schroeven naar één jaar, maar komt met een andere oplossing. Het geeft honderden miljoenen aan kleine werkgevers om de lasten te verlichten.

 

"Wat we in het regeerakkoord hadden opgeschreven bleek niet gedroomde oplossing van ondernemers te zijn", zegt Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

"Vooral de poespas er omheen was voor kleine werkgevers lastig." 

 

(Bron: RTLZ, hier link naar het volledige artikel)

 

 

 

 

 

 

 


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     5,2k 9 710

"Wat we in het regeerakkoord hadden opgeschreven bleek niet gedroomde oplossing van ondernemers te zijn", zegt Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vooral de poespas er omheen was voor kleine werkgevers lastig."

 

Poespas voor wie? Volgens mij volstaat het omwisselen van cijfertje 2 met cijfertje 1.

 

De wens of noodzaak om het aantal ZZP'ers drastisch te verminderen is dus toch niet zo groot als gedacht.

Even terzijde ... De wens om alleen het werkgebonden ziekteverzuim te vergoeden, zal voorlopig ook niet uit de diepste catacomben te voorschijn komen.

Voorlopig zal het aantal ZZP'ers alleen maar toenemen.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853
37 minuten geleden, Cosara zei:

Poespas voor wie? Volgens mij volstaat het omwisselen van cijfertje 2 met cijfertje 1.

 

Was dat maar zo. Probleem is niet de termijn van de loondoorbetaling, maar van de termijn van de  verantwoordelijkheid van werkgever voor re-integratie. 

Het verkorten van de toegang tot de WGA naar 1 jaar is geen haalbare kaart en overvoer na 1 jaar naar de Ziektewet ook niet: UWV heeft er simpelweg de capaciteit niet voor.  Bovendien zou dat eerste een extra druk leggen op re-integratieinspanningen in het eerste jaar.  Dat is nu al een bijzonder fenomeen: dossiers moeten voldoen aan normen, en niet aan gezond verstand. 

 

Wat Koolmees volgens zeggen nu gaat doen (met € 450 miljoen extra geld en een nieuw soort verzekering) is die last van de re-integratie bij kleine werkgevers wegnemen.  Ben benieuwd hoe hij dat gaat doen, maar het idee zelf is helemaal zo slecht niet. 


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  8 leden, 136 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.