Ga naar inhoud
 • 0

Is een bestuurder verplicht bij een BV?

Vanaf 20 november worden 4 zzpers gezamenlijk een BV

Ieder is 25% aandeelhouder , vanuit deze BV zullen wij onze werkzaamheden doen.

Daarbij gaat ieder van ons een eigen holding oprichten om vanuit de holding voor de BV te werken.

Dus de holding rekent een "magementfee".

 

Wat zijn de regels op gebied van de "moeder BV".

Moet er op de overkoepelende BV een DGA worden aangewezen? Of kan er niemand Directeur zijn?

 

Wat is een juiste oplossing hier voor?

 

 

[Mod edit: titel verduidelijkt ]

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

19 antwoorden op deze vraag

 • 0

Beste Mark,

 

Dit zijn vrij basic vragen over een vrij complex onderwerp. Is hier geen adviseur bij betrokken?

 

Moet er op de overkoepelende BV een DGA worden aangewezen?

DGA is een containerbegrip dat meerdere betekenissen kent. Jij gebruikt het nu kennelijk in de (erg beperkte) betekenis van directeur/bestuurder.

Het antwoord daarop is ja: er moet minimaal 1 persoon of rechtspersoon (BV) aangewezen worden als statutair bestuurder van de werkmij, maar dat hoeft niet per sé een (holding van een) aandeelhouder te zijn.

 

Of kan er niemand Directeur zijn?

Nee. Zonder bestuurder kun je de BV niet oprichten. En als er na oprichting geen bestuurder meer staat ingeschreven wordt de vennootschap na verloop van tijd opgeheven (art 2:19a BW)

 

Wat is een juiste oplossing hier voor?

De enige juiste oplossing is advies inwinnen over de keuzemogelijkheden en de consequenties ervan zodat je daarin zelf een bewuste keuze kunt maken die je ook snapt.

 

Zo zal de keuze om niet alle holdings van de 4 aandeelhouders (of niet de 4 de aandeelhouders zelf ) te benoemen tot bestuurder van de werkmij betekenen dat alle 4 aandeelhouders verplicht sociaal verzekerd zijn, en de werkmij voor hun sociale lasten en premies af dient te dragen (en de DGA's dus ook niet zelf een normale AOV kunnen afsluiten). Meestal is dat een onwenselijke en vrij dure situatie.

 

Tot slot: lees ook vooral eens deze column: "De BV in het supermarktschap" over de valkuilen van doe het zelven met rechtspersonen

 

Partner bij B2Bsure verzekeringsadviseurs, specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

Link naar reactie
 • 0
Wat zijn de gevolgen als we alle 4 in de werkmij BV DGA zijn?

Je bedoelt: "als jullie 4 Holdings benoemd worden tot statutair bestuurders (=directeur) van de werkmij"?

 

Dan is er sprake van zogenaamde "nevengeschiktheid" volgens de Regeling aanwijzing Directeur-groot aandeelhouder 2016, artikel 2, lid 3:

 

Onder de directeur-grootaandeelhouder, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel d, van de Ziektewet, artikel 6, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 6, eerste lid, onderdeel d, van de Werkloosheidswet en artikel 3:17, eerste lid, onderdeel b, sub 5°, van de Wet arbeid en zorg worden voorts verstaan bestuurders die samen alle aandelen van de vennootschap bezitten en als aandeelhouders een gelijk of nagenoeg gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Indien een bestuurder aandelen van de vennootschap bezit door tussenkomst van een of meer rechtspersonen waarvan hij bestuurder is of van vennootschappen waarvan hij aandelen houdt, is de eerste zin van overeenkomstige toepassing.

 

In normaal Nederlands: omdat er sprake is van gelijkheid (iedereen heeft 25% van de aandelen, en iedereen is bestuurder - privé of via personal Holding - ) is dan iedereen DGA volgens deze regeling, en daarom niet verplicht sociaal verzekerd

 

Het is inderdaad zo dat we nu nog op zoek zijn naar een juiste accountant/bedrijfsadviseur.

In aanvulling op Highio: je hebt al wel een oprichtingsdatum over minder dan 2 weken, maar je zit nog met dit soort basic vragen? Dat is een beetje vreemd... en ik voorzie potentiële risico's. Hebben jullie bijvoorbeeld al iets op papier staan over de zwarte scenario's (overlijden, arbeidsongeschiktheid, verschil van inzicht etc) en de daarover gemaakte keuzes/ afspraken?

 

Partner bij B2Bsure verzekeringsadviseurs, specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

Link naar reactie
 • 0

In zo'n verhaal zijn er ook vier verschillende vennoten met een bepaalde eigen privé situatie.

 

Waarom deze wens? Zijn jullie nu allemaal ondernemer met een eenmanszaak of startend?

 

Groet,

 

Highio

 

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

ja er moet een directie zijn van de werk BV waar jullie aandeelhouder van zijn,daar kun je niet omheen juridisch. Ik raad jullie aan om onderling een aandeelhoudersovereenkomst te sluiten waarin geregeld is wat het bestuur niet mag doen zonder toestemming van de aandeelhouders (of jullie gaan allen in bestuur zitten). Juridisch lijkt dit niet helemaal de goede kant op te gaan. Laat je adviseren!

 

Maak ook afspraken over uittreden van een aandeelhouder, zoals hiervoor genoemd overlijden. Ik neem aan dat je niet zondermeer met een erfgenaam van doen wilt hebben. Dit kan allemaal opgenomen worden in statuten.

 

Link naar reactie
 • 0

Ik raad jullie aan om onderling een aandeelhoudersovereenkomst te sluiten waarin geregeld is wat het bestuur niet mag doen zonder toestemming van de aandeelhouders

Ehm.. afspraken over wat het bestuur wel of niet mag doen vastleggen in een aandeelhoudersovereenkomst? Dat lijkt me juist niet de bedoeling ;) (niet het juiste document)

 

Partner bij B2Bsure verzekeringsadviseurs, specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

Link naar reactie
 • 0

Beste Norbert, de ins en outs van een aandeelhoudersovereenkomst zijn beetje veel voor op fit forum. Het is ok dat je mijn advies/post betwist, maar waarom denk je dat het onjuist is? Ik onthoudt met meestal van comments op anderen en geef alleen mijn eigen menng/advies.

 

Ik wil er verder niet al teveel op in gaan maar de aandeelhouders spreken af welke besluiten hun goedkeuring nodig hebben. In dit geval zal er ook een aandeelhouder in het bestuur zitten (DGa)? Bestuursbesluiten en avabesluiten worden zo op 1 hoop geveegd. Even heel kort.

Link naar reactie
 • 0
Het is ok dat je mijn advies/post betwist, maar waarom denk je dat het onjuist is?

 

Beste Phileine,

Ik schreef zeg niet dat het onjuist is; ik schreef dat het niet de bedoeling is. Wellicht had ik beter kunnen schrijven: "het kan wel, maar ik raad het af".

 

Waarom? Enerzijds omdat de rollen en bevoegdheden van aandeelhouders anders zijn dan die van een bestuurder, en je ook een bestuurder kunt benoemen die geen aandeelhouder is, zoals deze vraagsteller in zijn startpost impliciet zelf voorstelt ["niemand (=van de aandeelhouders) directeur "].

Anderzijds omdat de bevoegdheden van een bestuurder thuis horen in een ander document, te weten de managementovereenkomst of arbeidsovereenkomst.

 

Bestuursbesluiten en avabesluiten worden zo op 1 hoop geveegd. Even heel kort.

En dat is nu precies wat ik afraad :)

Partner bij B2Bsure verzekeringsadviseurs, specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

Link naar reactie
 • 0

Dat is waar. de rollen en bevoegdheden zijn anders toch werkt het zo in de praktijk. Echter in een arbeidsovereenkmst of managementovk leg je niet de bestuursbesluiten vast die goedkeuring ava behoeven. Dit wordt in de aandeelhoudersovereenkomst opgenomen en in geval bestuurder geen aandeelhouder is in de statuten.

 

Ik ga niet verder discussieren. Kennis delen was mijn idee kennis aanvallen echt geen zin in. Ik vertel louter en alleen wat ik doe vanuit mijn vak als advocaat. Ik weet niet wat jij doet maar ik probeer me bij mn leest te houden en pretendeer hier niets waar ik geen verstand van heb.

 

Dit was het.

Link naar reactie
 • 0

waarom raad je dat af? bestuursbesluiten en aandeelhoudersbesluiten die goedkeuring van de ava behoeven in 1 lijst opnemen?

In 1 lijst opnemen raad ik niet af: als dat past in de statuten is dat uitstekend. Wat ik afraad is ze opnemen in de aandeelhoudersovereenkomst met als doel daarmee ook de bevoegdheden van de (externe) bestuurder te duiden. Dat past beter in een managementovereenkomst of arbeidsovereenkomst.

 

De reden is overigens een praktische: mijn ervaring is dat startende BV's die beginnen met standaard statuten en verder zaken in alleen de aandeelhoudersovereenkomst vastleggen, vaak verzuimen om

zaken zoals zwarte scenario's goed te beschrijven en dat ook te vertalen naar de managementovereenkomsten.

 

Ik heb nu bijvoorbeeld een concrete case waarin een DGA ziek is geraakt en er geen managementovereenkomst is. Hoe kun je dan (en op welk moment) die managementfee staken of beperken? Ik voorzie hier een dure procedure voor de ondernemerskamer omdat iemand verzuimd heeft om niet alleen de spelregels voor de aandeelhouders, maar ook die van de bestuurders even helder op papier te zetten.

 

Idem voor een (recente) situatie waarin een bestuurder niet meer beschikt over de voor zijn beroep vereiste diploma's / permanente educatie: allemaal praktisch zaken die niet in de aandeelhoudersovereenkomst thuishoren, maar wel van belang zijn voor het arbeid kunnen verrichten voor de BV

 

Partner bij B2Bsure verzekeringsadviseurs, specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

Link naar reactie
 • 0

Nee Norbert oneens, jouw experise (welke ik respecteer) is een andere dan de mijne. Ik zou graag een keer sparren.

 

Ik ben inderdaad geen jurist of advocaat, en heb de wijsheid ook niet in pacht: ik leer elke dag iets bij (en soms ook iets af) o.a. via dit forum.

Sparren en leren van de wederzijdse verschillen en overeenkomsten in mening en aanpak stel ik altijd zeer op prijs!

Partner bij B2Bsure verzekeringsadviseurs, specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

Link naar reactie
 • 0

Nee Norbert oneens, jouw experise (welke ik respecteer) is een andere dan de mijne. Ik zou graag een keer sparren.

 

Een bestuurder zonder managementovereenkomst. Leuke case, want de vraag is nu eigenlijk op welke basis hij werkzaam is voor de vennootschap? Het kan ook zo zijn dat de bestuurder een arbeidsovereenkomst heeft. Het ligt hier aan wat er afgesproken is en de feiten, een arbeidsovereenkomst hoeft niet op papier te staan. Een managementovereenkomst lijkt me wel tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt (emails etc). Indien de bestuurder bestuurder was als BV is een arbeidsovereenkomst nvt. De vraag is dan wat kun je doen? Ik zou de statuten eens nagaan.

 

Wat betreft een zieke bestuurder die zijn functie niet kan uitoefenen: kijk even in de statuten onder kopje "ontstentenis en/of belet". Dit zou een oplossing kunnen bieden indien een bestuurder de vennootschap niet meer kan besturen. Ondernemingskamer lijkt mij niet meteen aan de orde. Dit is vaak al geregeld in de wet en statuten.

 

Wat betreft jouw opmerking over diploma's gaat het over kwaliteitseisen die kunnen worden gesteld aan bestuurders. Dit moet echter wel geregeld zijn in de statuten of een aandeelhoudersovereenkomst. Ik heb meer info nodig want er zijn opties om dit op te lossen. Hoor je graag.

Link naar reactie
 • 0

@Phileine: ik gaf beide als voorbeeld van typische MKB-situaties: het probleem is niet de formele rol van bestuurder (die is heel klein, minder dan 5% van de werkzaamheden, zeker als er geen of weinig personeel is), maar de uitoefening van een beroep, meestal kenniswerk.

 

In beide gevallen is de bestuurder niet meer in staat zijn beroep uit te voeren (wegens ziekte of wegens niet voldoen aan vereisten voor dat beroep), en daarmee valt de basis voor de arbeidsbeloning weg: enkel en alleen het vervullen van de rol van bestuurder rechtvaardigt namelijk die arbeidsbeloning niet (en voor alleen die uren is zelfs geen gebruikelijk loon vereist)

 

De statuten voorzien daarin niet, ontstentenis en/of belet heeft alleen betrekking op de continuïteit van het bestuur, en dat is hier totaal niet het probleem: het probleem is dat de managementfee primair bedoeld is als beloning voor arbeid, en die arbeid niet meer wordt of mag worden verricht.

 

In beide situaties zijn er alleen standaard statuten en basale afspraken (per mail, en 1 AVA besluit) over de hoogte van de managementfee, verder helemaal niets.

 

@Uwjurist: helemaal correct. In dit geval zijn er rekeningen vanuit de personal holdings, dus een managementovereenkomst, maar zonder inhoud

 

Naar mijn (bescheiden) mening hadden beide problemen voorkomen kunnen worden als afspraken over de managementfee beter waren vastgelegd in een duidelijk managementovereenkomst.

 

Partner bij B2Bsure verzekeringsadviseurs, specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor jullie reacties.

 

De BV en holdings zijn inmiddels opgericht en advies gehad van een accountant, fiscalist en notaris.

Het is wel verplicht om voor de werkmaatschappij om bestuurders te hebben. Dus zijn we nu alle 4 bestuurder en hebben we een managementfee met onze persoonlijke holding.

 

Het is mogelijk om een BV te hebben zonder bestuurders maar dan is het bijna altijd een lege BV.

 

Bedankt voor het mee denken!

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  8 leden, 243 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.