Ga naar inhoud
 • 0

onjuiste statuten door fout notaris

Junior     8 0

Ik ben DGA van een B.V. Er was nog een medevennoot die inmiddels bestuurder af is omdat hij heel veel geld onterecht uit de B.V. getrokken heeft. Rechtszaken e.d. hebben geen zin gehad omdat de kosten voor de advocaat de pan uitrezen en achteraf bleek dat de rechtsbijstandverzekering niet toereikend was. De ex bestuurder is nog wel 50% aandeelhouder. Ik heb hem verzocht het aandelenkapitaal vol te storten maar dat weigert hij.

De B.V. is een flex B.V. en is eind 2012 opgericht. In de statuten staat vermeld dat het aandelenkapitaal vol gestort was ad 18.000 euro (ieder 9000 euro) en zo is dit ook bij de KvK ingeschreven. Het aandelenkapitaal was echter niet volgestort. Ik heb de medewerker van de betreffende notaris gevraagd hoe dit kan. Haar antwoord was dat dit bewust in de statuten is opgenomen om leveranciers het vertrouwen van garantie te geven. Het bestuur moest bepalen wanneer er daadwerkelijk gestort zou moeten worden. In ieder geval, zo waarschuwde ze, zal bij een faillissement dit bedrag direct opeisbaar zijn door een curator.

Nu is door het gegraai van de ex bestuurder de BV in zwaar weer gekomen. Ik heb volgens de statuten mijn gedeelte van het aandelenkapitaal volgestort en de ex bestuurder herhaaldelijk verzocht dat ook te doen omdat hij nog 50% aandeelhouder is. Hij weigert om diverse redenen, t.w. hij zegt dat in de statuten staat dat het al volgestort is en later zegt hij dat de statuten fout zijn.

Naar aanleiding daarvan heb ik contact opgenomen met de notaris en gevraagd hoe het nu zit. Hij deelde mede dat de medewerker die de statuten heeft opgesteld daar niet meer werkzaam is. Hij zegt ook dat er per abuis de tekst m.b.t. het verplichte volstorten in de statuten is blijven staan. Waarschijnlijk hadden ze de tekst van een niet flex B.V. niet aangepast. Ik vermoed dus dat de ex bestuurder ook contact heeft gehad met de notaris en zich nu beroept op het feit dat er een fout staat in de statuten. Ik heb hierna diverse mails gestuurd aan de notaris om te vragen wat er nu moet gebeuren. Ik heb 9000 euro volgestort wat compleet besteed is aan achterstallige facturen en de graaiende ex zakenpartner heeft niets gestort. Helaas verneem ik niets meer van de notaris. Heeft iemand hier op het forum een idee hoe ik hier mee om kan gaan? Ik heb zelf ook wat speurwerk verricht op het internet maar ik kom er niet uit.

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0
Legend     5,2k 9 710

Om een lang verhaal kort te maken ... de notaris stelt statuten op - om het even als maatwerk of als standaard tekst - en de aandeelhouders moeten vervolgens die statuten controleren en akkoord bevinden. Mag de Notaris misschien een fout hebben gemaakt, uzelf bent m.i. ook niet helemaal vrij van nalatigheid als elke aandeelhouder op elke bladzijde van de statuten hun paragraaf of handtekening voor akkoord staat.

 

Dat wel of niet volstorten is overigens wel erg gemakkelijk te controleren ... zie de bankrekening. Het kan best zo zijn dat er inderdaad is volgestort en dat het bedrag later of per direct weer als voorschot inzake loon of dividend is opgenomen.

 

Wat zeggen de statuten bij het in gebreke blijven van het volstorten van het aandelenkapitaal en het toetreden/uittreden van aandeelhouders?

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0
Junior     8 0

De desbetreffende medewerker heb ik destijds gevraagd of de statuten correct waten omdat er stond dat er volgestort was maar dat in feite nog niet gebeurd was. Het antwoord wat zij gaf staat in mijn eerste post. N.a.v. dat antwoord is er getekend door beide DGA's. In de statuten staat vermeld dat indien het nodig is en de bestuurder erom vraagt de aandeelhouders moeten volstorten. Toen ik erom vroeg was de frauderende bestuurder al geen bestuurder meer maar wel 50% aandeelhouder. Ik kan bewijzen dat ik gestort heb en hij heeft bewijsbaar niet gestort. Hij beroept zich op het feit dat de notaris nu zegt dat de statuten niet juist zijn. De medewerker van destijds zei dat de statuten, na navraag van mij, wel juist zijn. Ik heb dus te maken met een notaris die 2 verschillende dingen zegt. Ik mag er toch van uitgaan dat een notaris correct handelt. Ik kan onmogelijk de dingen weten die hij behoort te weten.

Link naar reactie
 • 0
Legend     1,4k 93

Of het in de statuten fout staat, is in deze (naar mijn mening) minder relevant want het was in die tijd gebruikelijk om via een kasrondje een BV op te richten (geld stond 1 dag op de rekening en de volgende dag weer retour).

 

Uit de jaarrekening volgt wat de rekening courant met de aandeelhouders zijn. De aandeelhouders/ directie kunnen afspraken maken over de rekening courant verhouding en wanneer deze terug gestort moet worden. Als de BV failliet gaat, dan gaat de curator daar zorg voor dragen.


Met vriendelijke groet,

Hermes Ratgers

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     221 3

Ik lees je verhaal en heb er wat vragen bij. Moest er nou verplicht gestort worden of niet? Het lijkt erop dat er is bepaald dat het geen verplichting is? Stel ik het zo goed?

 

Indien dit er niet staat en er staat dat er een verplicht geplaatst en gestort kapitaal van 18.000 is moet de notaris controleren of dat ook gebeurd is. Ik zie dan wel een mogelijke fout van een notaris. Het ligt eraan hoe e.e.a. is verlopen. Indien een BV wordt opgericht met een verplicht minimumkapitaal heeft de notaris wel een verantwoordelijkheid.

 

Voordat we gaan speculeren kun je de specifieke tekst vd statuten (zonder namen etc) hier op forum zetten dan weten wij ook wat er nou precies staat want ik kom er (als ondernemingsrecht jurist) niet helemaal uit aan de hand van je verhaal. Het is maar een kort stukje aan het begin van de statuten.

 

Groeten

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     221 3

Of het in de statuten fout staat, is in deze (naar mijn mening) minder relevant want het was in die tijd gebruikelijk om via een kasrondje een BV op te richten (geld stond 1 dag op de rekening en de volgende dag weer retour).

 

Uit de jaarrekening volgt wat de rekening courant met de aandeelhouders zijn. De aandeelhouders/ directie kunnen afspraken maken over de rekening courant verhouding en wanneer deze terug gestort moet worden. Als de BV failliet gaat, dan gaat de curator daar zorg voor dragen.

 

Hier ben ik het helemaal mee eens, indien dit is gebeurd. Indien geld eerst is gestort en toen via het kasrondje er weer uit is gehaald. De aandeelhouders zullen dan bij faillissement hun stortingen alsnog moeten doen. Ik geloof wel dat dat een individuele plicht is. De curator zal de medeaandeelhouder verzoeken te storten.

Link naar reactie
 • 0
Legend     5,2k 9 710

De desbetreffende medewerker heb ik destijds gevraagd of de statuten correct waten omdat er stond dat er volgestort was maar dat in feite nog niet gebeurd was. Het antwoord wat zij gaf staat in mijn eerste post. N.a.v. dat antwoord is er getekend door beide DGA's.

U tekent beiden voor iets wat niet is gebeurt of nog moet gebeuren?

 

In de statuten staat vermeld dat indien het nodig is en de bestuurder erom vraagt de aandeelhouders moeten volstorten. Toen ik erom vroeg was de frauderende bestuurder al geen bestuurder meer maar wel 50% aandeelhouder.
Wat zeggen de statuten hierover ... met name over een vervangend bestuur en haar taken?

 

Ik kan bewijzen dat ik gestort heb en hij heeft bewijsbaar niet gestort. Hij beroept zich op het feit dat de notaris nu zegt dat de statuten niet juist zijn. De medewerker van destijds zei dat de statuten, na navraag van mij, wel juist zijn. Ik heb dus te maken met een notaris die 2 verschillende dingen zegt. Ik mag er toch van uitgaan dat een notaris correct handelt. Ik kan onmogelijk de dingen weten die hij behoort te weten.
Allemaal weinig relevant. U heeft (vrijwillig) gestort, hij niet ... per 1 oktober 2012 is de verplichte storting van het aandelenkaptitaal bij wet afgeschaft, juist door de komst van de flex-BV.

 

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0
Legend     4,7k 1 165

Persoonlijk denk ik dat het niet zo vreselijk interessant is hoe dit allemaal precies omschreven staat in de statuten. Want (als het verhaal klopt dan) het lijkt mij zo klaar als een klontje (en dat heeft Hermes eigenlijk ook al uitgelegd):

 

Wanneer er een BV is met 2 aandeelhouder (50/50) en 18.000 aandelenkapitaal, dan zal er (nogmaals: als het verhaal klopt) in deze situatie uit de administratie blijken dat de BV een rekeningcourantvordering heeft op een van de aandeelhouders (de "wanbetaler" dus) van (tenminste) 9.000 euro.

 

Het lijkt mij (maar ik heb er geen ervaring mee!) dan ook niet heel moeilijk voor de BV om dit te incasseren. En ik (géén jurist overigens!) denk ook niet dat deze vordering na 5 jaar verjaart. Dat zou wel erg vreemd zijn, want de aandeelhouder is geen 'gewone' debiteur.

 

Ik zou eigenlijk denken: een deurwaarder inschakelen.

 

(En het moet toch ook uit de jaarrekening blijken dat deze vordering bestaat?

Volgens de wet hoort het ook in de toelichting te staan.

 

Of hebben de aandeelhouders misschien nooit een jaarrekening vastgesteld...)

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,3k 7 231
Het lijkt mij (maar ik heb er geen ervaring mee!) dan ook niet heel moeilijk voor de BV om dit te incasseren. En ik (géén jurist overigens!) denk ook niet dat deze vordering na 5 jaar verjaart. Dat zou wel erg vreemd zijn, want de aandeelhouder is geen 'gewone' debiteur.
Ik lees overal op internet toch anders. (Google op artikel 3:307 BW volstorten)

 

Gelet op het feit dat de Hoge Raad in haar arrest van 17 oktober 2003 (NJ 2004/282, De Rijk q.q./De Roy) heeft bepaald dat op de verplichting tot volstorting van de aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van toepassing is, zou een vordering uit hoofde van een mogelijke schending inmiddels zijn verjaard, zodat aan de vraag of de aandelen zijn volgestort geen praktisch belang (meer) toekomt.

http://www.nextadvocaten.nl/files/faillissementsverslagen/43-faillissementsverslag-verslag-010-elno-pdf.pdf

 

Enige haast lijkt mij dan ook geboden indien de periode nog binnen de 5 jaar zou liggen (wat met "eind 2012" dicht in de buurt komt).

 

Nogmaals... dit betreft alleen de volstorting. Er kan natuurlijk altijd nog op bestuurlijke aansprakelijkheid gelden, die pas na 20 jaar zal verjaren.

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     11,3k 470
Er was nog een medevennoot die inmiddels bestuurder af is omdat hij heel veel geld onterecht uit de B.V. getrokken heeft.
En de verrekening daarvan?

 

Nu is door het gegraai van de ex bestuurder de BV in zwaar weer gekomen.

Onder wiens bestuurdersaansprakelijkheid?

 

Groet,

 

Highio

 


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0
Legend     4,7k 1 165

Ik lees overal op internet toch anders.

(...)

Enige haast lijkt mij dan ook geboden (...)

 

Wij hebben het eigenlijk over twee verschillende dingen:

- Het storten van aandelenkapitaal.

- Het aflossen van een rekeningcourantschuld.

 

Ik denk niet dat de rekeningcourantvordering zomaar na 5 jaar 'verdwijnt'.

Zeker niet wanneer de jaarrekening laat zien dat deze werkelijk bestaat (en dat kan hier haast niet anders!).

Maar ik weet het niet (want ik ben geen jurist!), dus enige haast kan inderdaad geen kwaad...

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,3k 7 231

Er was nog een medevennoot die inmiddels bestuurder af is omdat hij heel veel geld onterecht uit de B.V. getrokken heeft.
En de verrekening daarvan?

Dat bleek al uit de openingspost. Die verrekening blijkt moeilijk te vorderen te zijn en er is weinig tot geen geld om dit juridisch in orde te krijgen.

Er was nog een medevennoot die inmiddels bestuurder af is omdat hij heel veel geld onterecht uit de B.V. getrokken heeft. Rechtszaken e.d. hebben geen zin gehad omdat de kosten voor de advocaat de pan uitrezen en achteraf bleek dat de rechtsbijstandverzekering niet toereikend was. De ex bestuurder is nog wel 50% aandeelhouder. Ik heb hem verzocht het aandelenkapitaal vol te storten maar dat weigert hij.

 

Dan vraag ik me overigens wel af wat het uitmaakt of die 9.000 nog gestort (of verrekend) zou moeten worden. Hoe denk je die dan te vorderen bij weigering?

Link naar reactie
 • 0
Legend     11,3k 470
Dat bleek al uit de openingspost. Die verrekening blijkt moeilijk te vorderen te zijn en er is weinig tot geen geld om dit juridisch in orde te krijgen.
Worden de vorderingen van de BV op de ex-bestuurder/aandeelhouder dan ook betwist? Of 'slechts' niet betaald en/of niet geincasseerd?

 

Groet,

 

Highio

 


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0
Legend     5,2k 9 710
Nogmaals... dit betreft alleen de volstorting. Er kan natuurlijk altijd nog op bestuurlijke aansprakelijkheid gelden, die pas na 20 jaar zal verjaren.
Zoals eerder geschreven ... per 1 oktober 2012 is de verplichte storting van het aandelenkaptitaal bij wet afgeschaft, juist door de komst van de flex-BV ... en daarmee is ook de bijzondere bepaling ten aanzien van de aansprakelijkheid van bestuurders bij het niet voldoen aan deze stortingsplicht komen te vervallen.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0
Junior     8 0

Beste allemaal,

Met dank aan jullie reacties zover, heb ik een deel van de statuten toegevoegd. Ter aanvulling en als reactie op hetgeen tot nu toe gezegd is, het volgende:

De B.V. is samen met twee andere B.V.'s opgericht, de zogenaamde holdings. Het gaat nu om de werk B.V. die vanaf juli 2012 een B.V. i.o. was. Hoewel alle drie akten gepasseerd zijn in de periode dat de flex B.V. mogelijk was, is vreemd genoeg alleen in de werk B.V. de passage van storting van aandelenkapitaal gehandhaafd.

 

Mijn aandeel heb ik op basis van de statuten gestort. Er is geen sprake van een kasrondjes geweest, ik heb gestort en daarvan zijn crediteuren betaald en de ex bestuurder heeft nimmer gestort. Ik mag hopen dat ik nog wat terug kan vorderen aangezien de rekening courant van de ex bestuurder ruim 129.000,-- euro bedraagt. Uiteraard betwist hij de RC. Op de vraag aan de notaris wat ik nu moet aanhouden, het feit dat er kapitaal gestort had moeten zijn, wat dus nimmer gebeurd is, of het feit dat de statuten niet kloppen. En bij het laatste rijst de vraag heb ik dan pech gehad. Een deel van de RC van de ex bestuurder bestaat uit lease penningen, onderhoud en verzekeringspremies t.b.v. een voertuig van de ex bestuurder die achteraf niet op de balans van de B.V. blijkt te staan maar op een eenmanszaak van hem.

 

Ik ben benieuwd in hoeverre ik mijn recht kan halen.

DocFile_1.thumb.jpg.70ac80e5fb428112fc7a1d9b03764ead.jpg

Link naar reactie
 • 0
Legend     1,4k 93

Nogmaals... dit betreft alleen de volstorting. Er kan natuurlijk altijd nog op bestuurlijke aansprakelijkheid gelden, die pas na 20 jaar zal verjaren.
Zoals eerder geschreven ... per 1 oktober 2012 is de verplichte storting van het aandelenkaptitaal bij wet afgeschaft, juist door de komst van de flex-BV ... en daarmee is ook de bijzondere bepaling ten aanzien van de aansprakelijkheid van bestuurders bij het niet voldoen aan deze stortingsplicht komen te vervallen.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

Nedzhibe,

 

Bij wet is het afgeschaft, maar als de statuten bepaald dat € 18.000,- gestort dient te worden of gestort is, dan heb je daaraan te voldoen.

De statuten bepalen de jaarrekening, niet de wet. De wet heeft uiteraard wel invloed, maar niet in dit geval.

 


Met vriendelijke groet,

Hermes Ratgers

Link naar reactie
 • 0
Legend     1,4k 93

Ik mag hopen dat ik nog wat terug kan vorderen aangezien de rekening courant van de ex bestuurder ruim 129.000,-- euro bedraagt. Uiteraard betwist hij de RC. Op de vraag aan de notaris wat ik nu moet aanhouden, het feit dat er kapitaal gestort had moeten zijn, wat dus nimmer gebeurd is, of het feit dat de statuten niet kloppen. En bij het laatste rijst de vraag heb ik dan pech gehad. Een deel van de RC van de ex bestuurder bestaat uit lease penningen, onderhoud en verzekeringspremies t.b.v. een voertuig van de ex bestuurder die achteraf niet op de balans van de B.V. blijkt te staan maar op een eenmanszaak van hem.

 

Ik ben benieuwd in hoeverre ik mijn recht kan halen.

Niet, want het gaat je veel geld kosten en de vraag of je het terugkrijgt is zeer groot.

De hoogte van de rc zoals jij die nu stelt is naar mijn mening ook discutabel. Maar het hangt allemaal af van de overeenkomsten die zijn gesloten bij de start. Gebruikelijk is dat er een managementvergoeding wordt afgesproken naar de holdings en dat de holdings dan de personeel- en autokosten daarvan betaald. Maar daar kunnen wij geen zinnig woord over zeggen.

 

Op zich heb ik ook sterk het vermoeden dat de rekening-courant opnieuw bepaald is nadat er onenigheid is ontstaan. Dan sta je helemaal niet sterk.

Misschien het verstandigst om de BV te laten ploffen en verder gaan met een nieuwe BV. Dat scheelt een hoop energie (die de curator dan moet oppakken) en je kan weer verder. Wellicht krijg je dan nog een fooitje (vanuit de boedel) maar zonder de feiten en omstandigheden goed te kennen denk ik er wel zo over. Succes.


Met vriendelijke groet,

Hermes Ratgers

Link naar reactie
 • 0
Moderator     19,9k 20 1585

Hierbij de rest van de statuten welke van belang zijn.

 

Hier is weldegelijk iets raars aan de hand. De notaris verklaart in de akte (zie C in docfile 5) dat het aandelenkapitaal volgestort is.

 

Tot de flexibilisering van het BV-recht verlangde een notaris een bankverklaring waarin de bank verklaarde dat het aandelenkapitaal gestort was. Dat verklaarde de bank ook alleen als dat feitelijk gebeurd was.

 

Nu heeft de notaris kennelijk niet geverifieerd of er gestort was. Er was in elk geval geen bankverklaring. Dan had de notaris in de akte kunnen opnemen dat het aandelenkapitaal door de aandeelhouders zo spoedig mogelijk na passeren van de akte of anders op eerste verzoek van de bestuurders alsnog wordt volgestort.

 

Tegenwoordig storten we zelfs vol via de derdengeldenrekening van de notaris.

 

Enfin: de notaris heeft een bepaling opgenomen in de akte die kennelijk niet geverifieerd is, noch plaats heeft gevonden. In hoeverre de notaris dat aan te rekenen valt, kan ik niet zeggen. Het lijkt mij evenwel sterk dat de notaris schadeplichtig is hierdoor.

 

Niet gestort aandelenkapitaal is te allen tijde direct opeisbaar. Het bestuur van de BV zal die eis moeten stellen. Het kan zelfs zijn dat de aandeelhouder in kwestie nu hoofdelijk aansprakelijk is voor de handelingen van de BV.

 

Je gelijk halen is echter vers twee. Er is geen goedkope oplossing om deze claim te innen. Samen met de 129k die hij nu kennelijk schuldig is aan de BV lijkt dat mij wel voldoende om een advocaat in de arm te nemen. Bewijs, bewijs, bewijs.

 

Sterkte

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  0 leden, 30 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.