Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
herman van der helm

1,4 miljard dividendbelasting nuttig inzetten.

Recommended Posts

[Mod edit: topic verplaatst naar stamtafel]

 

 

 

De plannen de Dividendbelasting te schrappen is nu een algemene maatregel om (grote) bedrijven hier te houden of te laten komen. De economie zou hier voordeel aan hebben.

 

Waarom niet selectief deze belasting afschaffen voor bedrijven die veel aan de klimaatdoelstellingen van Parijs werken en de andere vervuilendere bedrijven zo dwingen via hun aandeelhouders hier eens wat meer werk van te maken.

 

Wordt Rutte 3 toch een groen kabinet waar we echt allemaal wat aan hebben.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tsja ... Tegenover elke 'waarom niet' staat een 'daarom niet'.

 

Waarom rijden auto's nog steeds op benzine?

Waarom wordt kleding nog steeds van katoen gemaakt?

Waarom is de teelt en roken tabak nog steeds niet verboden?

Waarom wil iedereen zo graag naar Mars, als er op Aarde nog zoveel gebieden makelijker en goedkoper te kolonialiseren zijn?

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Waarom wil iedereen zo graag naar Mars, als er op Aarde nog zoveel gebieden makelijker en goedkoper te kolonialiseren zijn?

Inderdaad, laatst met iemand uit zitten rekenen dat de hele wereldbevolking, weliswaar met 3 personen per 2 vierkante meter, gemakkelijk in de provincie Gelderland past. Dan houd je genoeg ruimte op Aarde over voor andere dingen. ;)

 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het is onduidelijk of het schrappen van de dividendbelasting op den duur meer oplevert dan het kost.

 

Dat is voor mij overigens niet het enige onduidelijke. Dividendbelasting wordt geheven over winstuitkering (dividend) door bedrijven. In Nederland kan je dat terugvragen dus het is alleen een maatregel die vooral geld kost, vooral administratiekosten en ook juridische kosten omdat er regelmatig over wordt geprocedeerd.

 

Volgens Babara Baarsma worden niet de buitenlandse aandeelhouders er zelf beter van omdat de dividendbelasting in andere landen blijft gelden. Er zou volgens haar dus geld naar buitenlandse overheden gaan. Daarbij is het mij volkomen onduidelijk of in deze buitenlanden er ook zo iets is als een aftrekbaarheid van deze belasting waardoor toch de aandeelhouders er van zouden profiteren. Mark Rutte en de bedrijven gaan er van uit dat toch de aandeelhouder en daardoor de bedrijven er van profiteren.

 

Wat voor mij nog het meest troebele was de vraag waarom afschaffing, naast goed voor (sommige) aandeelhouders goed zou zijn voor het vestigingsklimaat. Het antwoord zou te vinden moeten zijn in de brief door Mark Rutte aan de 2e kamer.

 

Komt erop neer, even mijn simpele interpretatie, dat bedrijven meer waarde (onbelast dividend) kunnen genereren voor een deel van de aandeelhouders waardoor de koers kan stijgen en er door die bedrijven dus gemakkelijker aan geld kan worden gekomen door uitgifte van nieuwe aandelen. Bovendien kan de aandeelhouderswaarde stijgen door de inkoop van eigen aandelen waar dan geen dividend over afgerekend hoeft te worden. Met stijgende koersen worden uiteraard ook de optiepakketten van de bestuurders interessanter. En laten die laatste nu bepalen waar ze zich vestingen.

 

Het probleem is dat het effect niet of nauwelijks hard te berekenen is omdat de vraag waar een bedrijf zich vestigt van heel veel meer factoren afhankelijk is. Je kan dus niet echt voor of tegen de maatregel zijn. En dan wordt het dus een vooral politieke keus die in dit geval de VVD heeft binnen gehengeld.

 

Daarmee is de vraag wat je beter met 1.4 miljard kan doen dus ook onmogelijk te beantwoorden.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

De argumenten om deze maatregel te rechtvaardigen zijn in ieder geval onzuiver. Zo wordt er geschermd met de werkgelegenheid die grote multinationals meenemen. Die banen zijn grotendeels te vinden bij winkels (IKEA) en productie- of distributiebedrijven (Unilever, Philips, Shell). De hoofdkantoren, stafdiensten en R&D departments veroorzaken ook werkgelegenheid, maar niet de tienduizenden banen waar aan gerefereerd wordt.

 

Nederland aantrekkelijk maken als R&D-locatie of vestigingsplek voor EMEA-marketing kan ook op andere manieren.

 

Waarom kwam Cisco naar Amsterdam? Wat lokte Starbucks naar Nederland? Wat doen Ierland en Luxemburg?

 

Er lijkt een concurrentieslag gaande te zijn met belastingvoordeel, waarbij NL reageert/anticipeert op maatregels in de UK en de VS.

 

Geldt dit overigens voor alle NV's en BV's die dividend uitkeren, of alleen voor grote beursgenoteerde ondernemingen?

 

Ik zou zeggen: reageer op Europees niveau. Maar Nederland heeft een traditie als slimste van de klas (Zalm, Vermeend, Rutte, Dijsselbloem). Daar is ook wat voor te zeggen.


Ondernemers kiezen een volksvertegenwoordiger die doorvraagt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Elke uitgegeven euro levert dan echt iets op. Daarom Nedzhibe.
Is dat zo? Moeten wij het wel elkaar eens worden ... voor wie, wat en waar.

 

Stoppen met de export van Nederlands aardgas en import van Russisch aardgas zou een begin kunnen zijn. Begin ook maar met de bouw van nieuwe kerncentrales want die windmolens gaan dat energiegat niet opvullen.

 

Misschien moeten wij de export van broeikasgassen richting China ook maar eens in de ban doen.

 

Nu alvast beginnen met het ophogen van de dijken kan ook geen kwaad, mocht het alemaal op niets uitlopen.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 

 

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eens dat een en ander Europees geregeld zou moeten worden om een gelijk speelveld te creëren en op andere zaken te concurreren dan belasting, maar dat is niet de realiteit. Realiteit zijn verschillende belastingregimes in de diverse Europese landen. En inderdaad, een deel van ons relatief succes zit in de erg goede ministers van financiën die uiteraard weer een basis hebben in onze manier van denken, opleiden en zaken doen.

 

Het is dus een kip en ei discussie. Als we hier veel grote bedrijven hebben waar veel promovendi een relatie mee hebben is er een positief effect op ons onderwijs en niveau van innovatie. Dat trekt weer andere bedrijven aan die het moeten hebben van innovatie en een goed opleidingsniveau. Maar vervolgens moet er ook aan andere voorwaarden voldaan worden zoals infrastructuur en de beschikbaarheid van de juiste werknemers, en veel andere zaken zoals een goed belastingklimaat.

 

Het afschaffen van dividendbelasting is dus maar een heel kleine impuls voor bedrijven om zich hier te vestigen en/of te blijven. Maar in het geheel is het wel een factor. Die factor is met de Brexit (UK heeft geen dividendbelasting) waar bedrijven moeten beslissen waar ze zich vestingen of blijven wel belangrijker dan ooit.

 

Wellicht kan de maatregel in de toekomst worden teruggedraaid, bijvoorbeeld door een linkse regering, maar of we daar als ondernemer op zitten te wachten?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wellicht kan de maatregel in de toekomst worden teruggedraaid, bijvoorbeeld door een linkse regering, maar of we daar als ondernemer op zitten te wachten?
Hebben we niet een lange traditie van verstandige socialistische financiële keuzes? Vermeend en Dijsselbloem hebben hun bijdrage wel geleverd. Vergelijk dat eens met de puinhoop op het VVD-ministerie van justitie. Ahum. ;)

 


Ondernemers kiezen een volksvertegenwoordiger die doorvraagt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cijfers, alsjeblieft? Je vraagt er zelf ook altijd om!

Altijd? Wat een gemakzuchtige reactie.

 

Nederland heeft een paar zuinige socialisten voortgebracht die het algemeen belang gediend hebben, ook het bedrijfsleven. Zo uit de losse pols:

 

Wibaut: volkshuisvesting.

Drees: ouderdomsvoorzieningen, dekolonialisatie, werkeloosheidswet, SER, korfbal.

Tinbergen: macro-economie, inkomensverdeling, geleide economie, ontwikkelingshulp.

Mansholt: modernisering van de landbouw, europese integratie, elfstedentocht.

Duisenberg: nivellering, giraal effectenverkeer, monetaire unie, euro.

Vermeend: spaarloon, groene investeringen, belastingherziening.

Van der Ploeg: grondstofeconomie, klimaatbeleid.

Dijsselbloem: Paard van Troje, Eurogroep, ...

 

In die traditie past ook een antwoord op de onopgeloste vraagstukken van de flexibele economie, de robotisering en de herverdeling van werk in een zorgbehoevende samenleving waarbij niet alleen de factor kapitaal beloond wordt . :-K

 

 

 


Ondernemers kiezen een volksvertegenwoordiger die doorvraagt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eens Twabla dat we zeker veel te danken hebben aan goede sociaal democratische ministers. Bij links bedoel ik dan ook linkser dan de PvdA waarbij de kosten voor de overheid zelf, de sociale zekerheid, de lonen en de (ondoelmatige) zorg flink zouden oplopen en de lasten (belastingen) voor de bedrijven omhoog zouden moeten om dit te betalen.

 

Als we sec naar de topicvraag kijken kunnen we volgens mij dus niet stellen dat die ca. 1.4 miljard (bruto) weggegooid geld is waar je ook andere nuttige zaken mee zou kunnen financieren zoals de vergroening van onze economie. Je zou ook omgekeerd kunnen redeneren en verdedigen dat, stellende dat het afschaffen positief is voor het vestigingsklimaat, dit ook een positief effect heeft op de vergroening door de eerder genoemde kruisbestuiving van grote bedrijven met een dito R&D afdeling en budget en de onderwijsinstellingen.

 

De echte innovaties verwacht ik overigens niet hier maar veel eerder in Azië en in Amerika, simpel door de aantallen afgestudeerde promovendi. Maar bij het implementeren in producten en het vermarkten van die innovaties, ook waar het gaat om vergroening, verwacht ik dat we het hier heel goed kunnen blijven doen. Mooi recent voorbeeld is natuurlijk de milieu satelliet Tropomi.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

De ouwe tegenstelling links-rechts is gebaseerd op een idee over de inrichting van de samenleving, met name de balans van marktwerking en overheidssturing. Volgens mij is die balans in Nederland al een tijd gevonden en is de nieuwe tegenstelling een andere. Progressief versus conservatief, vooruitstrevend versus behoudend, open grenzen versus prikkeldraad.

 

Daarom krijg je van die eigenaardige coalities. Wilders die gefinancierd wordt door Israel, Trump die een duwtje in de rug krijgt van de Russen.

 

De discussie over die 1,4 miljard hoeft helemaal niet langs de lijnen links-rechts. Kan gewoon op z'n merites beoordeeld worden. Wat levert dat nou op? Werkgelegenheid: laat me niet lachen. Amsterdam zit al vol met brievenbusfirma's. De 500 grootste ondernemingen in de VS laten 43% van hun internationale omzet via vijf belastingparadijzen lopen (waaronder Luxemburg, Ierland en Nederland) waar zich slechts 4% van hun werkgelegenheid bevindt en niet meer dan 7% van hun investeringen plaatsvindt.

 

Het levert dus ook geen R&D op, die belasting-douceurtjes.

 

Ik ben wel benieuwd: waarom zit Google in Dublin, Amazon in Luxemburg, IKEA in Delft en Nike in Hilversum?

 

En ik denk ook dat een aantal moderne vraagstukken zoals flexibilisering (ZZP), klimaat, zorg, robotisering niet aan de markt overgelaten maar door een sterke overheid aangepakt moeten worden, en daarbij komt 1,4 miljard goed van pas.

 


Ondernemers kiezen een volksvertegenwoordiger die doorvraagt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Als zondagmiddag boek was ik vandaag bezig in Capitalism's crisis deepens (Richard d. Wolff).

Daar word ik me toch niet vrolijk van.

 

Een van de hoofdlijnen is dat het bevoordelen van grote (internationale) bedrijven zorgt voor een monopolie dat op zijn beurt weer zorgt voor steeds grotere inkomensverschillen en een verlies aan banen.

Als bekendste voorbeeld noem ik Amazon. Eigendom van de rijkste man op aarde, die zijn werknemers zo slecht behandelt dat de pakketbezorgers in een flesje moeten plassen in de bus omdat ze geen tijd voor een pauze hebben.

In Amerika loopt de helft van de consumenten goederen op Internet op een of andere manier via Amazon.

Eerst hebben ze er voor gezorgd dat de ene na de andere fysieke winkel omvalt en nu begint Amazon zelf voor een prikkie (omdat ze in de watten worden gelegd door politici) op diezelfde plek fysieke winkels.

Trump klaagt over het verlies aan banen door China, maar bedrijven als Amazon kunnen wel eens een veel grotere bedreiging zijn voor banen.

Daarom snap ik nooit zo goed het in de watten leggen van multinationals. Ik vind dat je zo op zijn minst gelijk moet behandelen aan MKB bedrijven en soms zelfs nog wat zwaarder aan moet pakken omdat ze funest zijn voor banen en het niveau van arbeidsomstandigheden.

 


Nooit had ik het oude tuinhuis moeten verlaten

Share this post


Link to post
Share on other sites

..............

De discussie over die 1,4 miljard hoeft helemaal niet langs de lijnen links-rechts. Kan gewoon op z'n merites beoordeeld worden. Wat levert dat nou op? .....

 

 

De argumenten om deze maatregel te rechtvaardigen zijn in ieder geval onzuiver...............

 

De vergelijking met onze buurlanden wordt dan ook gemaakt, maar dan is alleen het tarief in het VK altijd al lager geweest en van de overige omringende landen significant hoger dan 15%.

 

Hebben ze zich mee laten sleuren in een race naar de bodem?

En wat zegt het feit dat de dividendbelasting al jaren 10 tot 15% lager is dan in respectievelijk Duitsland en Frankrijk, maar er eigenlijk geen grote Duitse of Franse multinationals zijn verkast naar Nederland?

Blijkbaar spelen andere factoren een belangrijkere rol en gaat het blijkbaar vooral om bedrijven van buiten de EU?.

 

Dat Unilever en Shell zouden twijfelen tussen VK en Nederland: betekent dat dat we dan ook naar 0% moeten gaan?

Zou dat de echt de enige beweegreden zijn?

Of zijn ze in Den Haag vergeten dat Nederland straks nog wel in de EU ligt en dat hier toch nog steeds mensen te vinden zijn die de Engelse taal beheersen?

 

Eind van de rit gaat het om eerste instantie om een 'uitstroom' van geld die bijvoorbeeld 80x groter is dan het geld dat naar Marokko ging in de vorm van uitkeringen. https://www.volkskrant.nl/buitenland/toch-nog-akkoord-met-marokko-over-uitkeringen~a4313990/

 

Nu is het verschil natuurlijk dat de ROI van uitkeringen naar het buitenland ongeveer 0% is.

Maar de ROI van deze dividentbelastingsmaatregel is onduidelijk en misschien niet eens echt meetbaar.

Toch is het opvallend op om te merken dat over 17 miljoen 5 jaar is gesteggeld en onderhandeld en het afschaffen van de dividentbelasting, volgens de overlevering, bijna als een memo ter kennisgeving opdook tussen de papieren van het regeerakkoord.

 

En wat Ab zegt: 'winner takes all' wordt enorm gestimuleerd met enorme denivellering tot gevolg. Het geld rolt daardoor omhoog, alle 'trickle-down' theorietjes ten spijt.

Dit is in de VS duidelijk weerspiegeld in de nieuwe tax bill: tax cuts voor rijken zijn permanent, tax cuts voor lagere inkomens gelden 4 jaar. Kan dat mooi weer als thema gebruikt worden in de volgende verkiezingen (met in het meest cynische geval weer permanente tax cuts voor de hoogste inkomens en tijdelijke voor de lagere inkomens) of in die daarna om een zittende president belastingverhoging in de schoenen te kunnen schuiven. :p

 

Hier zien we dat terug in wel 20 miljoen voor Starbucks, maar geen 20 miljoen voor de andere koffietentjes.

 

Dus eind van de rit is het besluit misschien gewoon genomen op basis van FOMO: fear of missing out.


BrokxMedia - Audiovisueel Ontwerp

Boeiende Bedrijfsfilms, Commercials & Onlinevideo

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

En wat zegt het feit dat de dividendbelasting al jaren 10 tot 15% lager is dan in respectievelijk Duitsland en Frankrijk, maar er eigenlijk geen grote Duitse of Franse multinationals zijn verkast naar Nederland?

De hele maatregel lijkt vooral ingefluisterd door slimme fiscalisten bij de grote accountancies en trustkantoren. En de meeste politici praten de financiële spindokters na.

 

Amsterdam heeft ook talloze brievenbus-hoofdkantoren van Europese bedrijven, volgens het boek Tax Heavens, How Globalization Really Works.

 

In the mid-seventies, the Dutch government started deliberately designing tax legislation to ake the country attractive to multinational enterprises in search of a "tax efficient' location. As a result, the Netherlands emerged as a headquarters haven for companies such as Volkswagen, IKEA, Gucci, Prelli, Prada, Fujisu-Siemand and Mittal Steel.

 


Ondernemers kiezen een volksvertegenwoordiger die doorvraagt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Heb nog eens even gezocht naar argumenten van voorstanders. Naast de lobby van diverse multinationals zijn de argumenten dat de opbrengst veel minder is door de hoge kosten en dat de huidige inkomsten niet eens zeker zijn door mogelijk ingrijpen door de rechter omdat Nederland zou discrimineren naar andere EU ingezetenen die soms de dividendbelasting niet kunnen verrekenen.

 

En dan speelt er ook nog iets in Amerika. Voer voor fiscalisten maar afschaffen zou, samen met op handen zijnde USA wetgeving, investeringen uit Amerika in Nederland kunnen beperken waardoor schade aan de economie zou optreden. Hoewel het voorbarig is om vooruit te lopen op fiscale wetgeving in een ander continent speelt dit mogelijk wel een rol. Persoonlijk ken ik een aantal middelgrote bedrijven die een directe link hebben naar Amerika als het gaat om afdragen van dividend met behoorlijk wat werkgelegenheid.

 

Wordt er eerder complexer dan helderder door. Volgens sommigen haalt de wet het niet in de eerste kamer of deze zal worden afgezwakt.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Persoonlijk ken ik een aantal middelgrote bedrijven die een directe link hebben naar Amerika als het gaat om afdragen van dividend met behoorlijk wat werkgelegenheid.
Internationale bedrijven met vestigingen in Nederland (ontwikkeling, productie, distributie) en aandeelhouders in het buitenland die dividend ontvangen?

 

Het raakt dus niet alleen de brievenbusbedrijven? Dat intrigeert me. Ik mis goede praktijkvoorbeelden die de werking illustrereren. De genoemde multinationals zijn namelijk niet overtuigend.

 


Ondernemers kiezen een volksvertegenwoordiger die doorvraagt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het afschaffen van dividendbelasting is dus maar een heel kleine impuls voor bedrijven om zich hier te vestigen en/of te blijven. Maar in het geheel is het wel een factor. Die factor is met de Brexit (UK heeft geen dividendbelasting) waar bedrijven moeten beslissen waar ze zich vestingen of blijven wel belangrijker dan ooit.

 

Brexit zou inderdaad wel een factor kunnen zijn, nederland wordt dan een land IN de EU zonder dividendbelasting... vast niet het enige, maar mogelijk in combinatie wel aantrekkelijk voor bedrijven die een vestiging in de eu willen hebben ipv net ernaast?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Brexit zou inderdaad wel een factor kunnen zijn, nederland wordt dan een land IN de EU zonder dividendbelasting... vast niet het enige, maar mogelijk in combinatie wel aantrekkelijk voor bedrijven die een vestiging in de eu willen hebben ipv net ernaast?
Daar staat wel een Income Tax van gemiddeld 41% tegenover. Zet daar Bulgarije tegenover ... 5% Dividend Tax en 10% Flat Income Tax.

 

Doel van dat zero-beleid schijnt wel wel het scheppen van arbeidsplaatsen te zijn en niet om het 'hopshoppen' door welbekende multinationals te stimuleren.

 

Voorlopig is er van een Europese belasting-nivellering nog lang geen sprake ... van een gelijke arbeidsbeloning en arbeidsmoraal overigens ook niet.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

De argumenten om deze maatregel te rechtvaardigen zijn in ieder geval onzuiver. Zo wordt er geschermd met de werkgelegenheid die grote multinationals meenemen. Die banen zijn grotendeels te vinden bij winkels (IKEA) en productie- of distributiebedrijven (Unilever, Philips, Shell). De hoofdkantoren, stafdiensten en R&D departments veroorzaken ook werkgelegenheid, maar niet de tienduizenden banen waar aan gerefereerd wordt.

Werkgelegenheidsgroei door keuze van Unilever om HQ in Rotterdam te vestigen: enkele tientallen jobs extra.

 

''Er zullen een paar honderd, maar waarschijnlijk maar enkele tientallen banen naar Rotterdam verhuizen", zei financieel topman Graeme Pitkethly van Unilever in een toelichting. Pitkethly zelf en topman Paul Polman blijven hun tijd verdelen tussen Londen en Rotterdam.

 

De divisie-hoofdkantoren en onderzoekscentra blijven verdeeld over verschillende landen. Let ook op dat spindokters nu plotsklaps beweren dat Rotterdam veel 'afgeleide banen' kan verwachten. Nep-prognoses! Die consultants-cloud zit rond de divisies en landenorganisaties, niet bij de holding. Daar worden slechts een paar externe financial consultants erg rijk van.

 

Mark Rutte was ooit personeelsfunctionaris bij Unilever's Calvé. Wie is er niet groot mee geworden?

 


Ondernemers kiezen een volksvertegenwoordiger die doorvraagt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mark Rutte, leeft die nog? Al weken of maanden niet 'echt' gezien als MP...

 

...geen idee wat (als mod) van deze titel te maken.

 

Groet,

 

Highio

 


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nederland is al jaren bezig met een "race to the bottom". Het belastingklimaat is gunstig en in combinatie met andere factoren (infrastructuur, werknemers, rechtspraak) op zich heel goed als vestigingsland voor een multinational. We zijn ook duur op bepaalde vlakken maar belasting is weer laag. Flex BV wetgeving hielp ook mee om een BV concurrerender te maken t.o.v. de internationale vergelijkende varianten.

 

Echte brievenbusbedrijven kunnen geen fiscale voordelen meer behalen in NL omdat er een eis is dat een holding in Nederland "substance" moet hebben dus een adres alleen is niet voldoende.

 

Internationaal wordt Nederland door andere landen aangemerkt als "tax haven" en staan we geloof ik een beetje op de boevenlijst. Obama heeft er wel wat over gezegd. Het boek wat hiervoor is genoemd over Tax havens is goed.

 

Wat levert het op? Goede vraag, zeker 40.000 banen in ieder geval. Trustkantoren en andere zakelijke dienstverlening hier vaart er ook wel bij.

 

Het volledig afschaffen van belastingen heeft geen groot voordeel voor NL lijkt me, naast de werkgelegenheid en de zakelijke dienstverlening hier die ervan profiteert. We willen wel wat belasting innen. Diplomatiek zal het wel een issue zijn cq worden.

 

In Australie bijvoorbeeld zijn ze erg verbaast waarom Ikea daar geen belasting betaalt. Hoofdkantoor zit in Delft...;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
In Australie bijvoorbeeld zijn ze erg verbaast waarom Ikea daar geen belasting betaalt. Hoofdkantoor zit in Delft...;-)
Waarschijnlijk kunnen zij met dat geld nieuwe vestigingen financieren, goedkoper produceren en veel personeel aannemen. Over dat laatste wordt overal ter plaatse overigens wel gewoon loonbelasting betaald, dus helemaal zero is het niet.

 

Ik vind het overigens wel slim van Ikea, en vele ander multinationals, om de zwakheden van Overheden optimaal te benutten. Zij doen in wezen niets anders dan wat vele ZZP'ers in Nederland met hun "zakelijke" auto doen ... minder belasting betalen ... alleen zijn de bedragen wat hoger. Ik snap die verbazing dan ook niet ...

 

Met de vriendelijke groete van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wat levert het op? Goede vraag, zeker 40.000 banen in ieder geval.
Waar komt dat getal vandaan?

 

Als tegenwicht tegen alle laagbetaalde nieuwe banen voor pickers en bezorgers zijn die advocaten, consultants en accountants wel weer aardig. In de Engelse economie zijn die diensten echt een zwaarwegende factor. Godzijdank worden er in Nederland ook nog steed een boel dingen gemaakt en verwerkt.


Ondernemers kiezen een volksvertegenwoordiger die doorvraagt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er is 1 lid online en 128 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept