Ga naar inhoud
 • 0

Relatiebeding in email rechtsgeldig?

Junior     8 0

Geachte forumleden,

 

Ik ben werkzaam als ZZP'er en voldoe aan alle voorwaarden als ondernemer voor de belastingdienst .

Een van mijn opdrachtgevers is een bemiddelingsbureau.

 

Voorafgaand aan de opdrachten hebben ze een mail gestuurd met als titel: opdrachtovereenkomst.

Deze mail is blijkbaar integraal voor alle opdrachten, en omvatte de uurtarieven waarover ik heb gesproken.

Maar daarnaast was er ook de volgende bepaling waarover ik helemaal niet heb gesproken.

 

Het is verboden direct of indirecte werkzaamheden te verrichten voor een Klant binnen een termijn van een jaar na afloop van een opdracht. Het verbod geldt niet indien je schriftelijke toestemming hebt gekregen van aan welke toestemming voorwaarden kan verbinden. Voor ieder overtreding en voor iedere dag dat je in overtreding bent, moet je een boete van € 150,00 per dag betalen aan , onverminderd het recht van op vergoeding van de geleden schade

 

Ik heb nu twee vragen:

 

Heeft de email in dit verband juridische waarde? Er valt niets te ondertekenen voor beide partijen.

Is de inhoud van de email van juridische waarde ? Dit is toch niet van toepassing op mij als zelfstandige?

 

 

 

Ik hoop op jullie mening !

 

 

Mod edit: titel aangepast. Het is geen concurrentie- maar een relatiebeding]

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0
Moderator     17,4k 26 1853

Beste Paul, allereerst welkom op Higherlevel.

 

Heeft de email in dit verband juridische waarde?

Als jij er mee instemt wel

 

Er valt niets te ondertekenen voor beide partijen

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en aanvaarding daarvan. Handtekeningen zijn niet per sé nodig: een overeenkomst is vormvrij

 

Dit is toch niet van toepassing op mij als zelfstandige?

Als je er mee akkoord gaat is het op jou van toepassing. Het is ook geen ongebruikelijke bepaling voor bemiddelaars


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     8,6k 7 823

Iets meer nuance:

 

Beste Paul,

 

Welkom op HL!

 

Een concurrentiebeding dient behoorlijk specifiek te zijn overeengekomen tussen partijen, dus uitgaande van jouw verhaal heeft dit beding op dit moment geen rechtsgeldigheid, tenzij je al onder genoemde voorwaarden aan het werk bent gegaan en het aannemelijk is dat je van dit opgenomen beding op de hoogte was of had kunnen zijn. Dan kon het weleens spannend worden om je er alsnog aan te (kunnen, willen) onttrekken.


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, Hospitality & Leisure Ondernemer 'In Ruste', Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (arbeidsrechter.nl), MSc-Student Design Driven Innovation (nhlstenden.com); (Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de Forumregels, als forumlid zijn deze op persoonlijke titel)

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853
Een concurrentiebeding dient behoorlijk specifiek te zijn overeengekomen tussen partijen

Het is geen concurrentiebeding maar een relatiebeding.

 

Een concurrentiebeding dient behoorlijk specifiek te zijn overeengekomen tussen partijen, dus uitgaande van jouw verhaal heeft dit beding op dit moment geen rechtsgeldigheid, tenzij je al onder genoemde voorwaarden aan het werk bent gegaan en het aannemelijk is dat je van dit opgenomen beding op de hoogte was of had kunnen zijn. Dan kon het weleens spannend worden om je er alsnog aan te (kunnen, willen)

 

vraagsteller schrijft "voorafgaand aan de opdrachten"

 

StevenK schreef naar aanleiding van een eerdere vraag hierover deze reactie:

Juridisch is het in ieder geval zo dat waar het om werknemers gaat een concurrentie- of relatiebeding vaak aantastbaar is, maar waar het om b2b gaat, houdt het in regel onverkort stand.


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     8,6k 7 823

Inderdaad een relatiebeding, maar wel de vraag of en wanneer dit rechtsgeldig is.

 

Doorgaans houdt dit stand als Vraagsteller inderdaad onder overeengekomen condities al aan het werk is gegaan waarop ik in mijn antwoord daarom aangaf:

 

'en het aannemelijk is dat je van dit opgenomen beding op de hoogte was of had kunnen zijn. Dan kon het weleens spannend worden om je er alsnog aan te (kunnen, willen) onttrekken'

 

Ik lees nog niet dat Vraagsteller Paul al met de uitvoering van de opdrachten is begonnen, zo niet, dan kan hij hierover nog met de opdrachtgever c.q. bemiddelaar in onderhandeling.

 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, Hospitality & Leisure Ondernemer 'In Ruste', Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (arbeidsrechter.nl), MSc-Student Design Driven Innovation (nhlstenden.com); (Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de Forumregels, als forumlid zijn deze op persoonlijke titel)

Link naar reactie
 • 0
Raad van Advies     4,3k 3 481

Voorafgaand aan de opdrachten hebben ze een mail gestuurd met als titel: opdrachtovereenkomst.

Deze mail is blijkbaar integraal voor alle opdrachten, en omvatte de uurtarieven waarover ik heb gesproken.

Maar daarnaast was er ook de volgende bepaling waarover ik helemaal niet heb gesproken.

 

Het is verboden direct of indirecte werkzaamheden te verrichten voor een Klant binnen een termijn van een jaar na afloop van een opdracht. Het verbod geldt niet indien je schriftelijke toestemming hebt gekregen van aan welke toestemming voorwaarden kan verbinden. Voor ieder overtreding en voor iedere dag dat je in overtreding bent, moet je een boete van € 150,00 per dag betalen aan , onverminderd het recht van op vergoeding van de geleden schade

Heeft de email in dit verband juridische waarde? Er valt niets te ondertekenen voor beide partijen.

Is de inhoud van de email van juridische waarde ? Dit is toch niet van toepassing op mij als zelfstandige?

Ja, natuurlijk heeft dat, wat jij noemt, juridische waarde. Het is het raamwerk van de voorwaarden waaronder jij voor deze partij bent gaan werken. Dat er geen handtekening onder staat maakt niet, want overeenkomsten (en enkele variant uitgesloten) zijn vormvrij.

 

Je kunt geen beroep doen op de bescherming die werknemers krijgen tegen dit soort bedingen, want je bent geen werknemer, je bent ondernemer.

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     8,6k 7 823

...waaronder jij voor deze partij bent gaan werken...

Dat Vraagsteller Paul al is gaan werken, lees ik niet terug, vandaar mijn iets afwijkende reactie.

 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, Hospitality & Leisure Ondernemer 'In Ruste', Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (arbeidsrechter.nl), MSc-Student Design Driven Innovation (nhlstenden.com); (Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de Forumregels, als forumlid zijn deze op persoonlijke titel)

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853
vandaar mijn iets afwijkende reactie.

En om de zelfde reden gebruik ik in mijn eerste reactie 2 x het woord "als" ;)

 

Het staat vraagsteller vrij om de voorwaarden ter discussie te stellen indien en zolang hij deze nog niet heeft geaccepteerd en de opdracht nog niet is gestart. Maar dat brengt me ook weer terug bij de laatste zin van mijn eerste reactie:

 

Het is ook geen ongebruikelijke bepaling voor bemiddelaars

En het is naar mijn onbescheiden mening ook geen onredelijke bepaling.

 

Vraagsteller krijgt via een bemiddelaar een opdracht bij een klant. Als vraagsteller vervolgens aansluitend of binnen een bepaalde termijn een vervolgopdracht bij deze klant krijgt aangeboden is het niet onredelijk dat de bemiddelaar daarvoor een nader overeen te komen vergoeding voor krijgt.

Want dat is ook de crux : het gaat niet om het wel of niet verlenen van toestemming, het gaat om de vergoeding aan de bemiddelaar die omzet en marge misloopt door het rechtstreeks aangaan van een opdracht.

 


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     581 94

Norbert, dat laatste is natuurlijk betwistbaar, en hangt maar af van welke situatie ja als normaal, als nulsituatie, beschouwt

 

Ja, de bemiddelaar loopt omzet en marge mis.

 

Maar hij ontvangt wel marge over het werk wat onder het contract wordt gedaan. Waarom moet hij ook nog een vergoeding ontvangen voor toekomstig werk? Is dat wel 'eerlijk' ?

 

Het is een beetje als met een belastingverlaging. Je kunt dat beschouwen als 'kadootje aan de rijken' of als een 'rechtzetting van een historisch onrecht'. Voor beide is evenveel te zeggen.

 

Wat ik maar wil zeggen: het is heel erg subjectief wat je als 'redelijk' beschouwt


Bel een octrooigemachtigde van Patenthuis bij al uw octrooivragen !

Link naar reactie
 • 0
Moderator     8,6k 7 823

... Is dat wel 'eerlijk'?... ...Wat ik maar wil zeggen: het is heel erg subjectief wat je als 'redelijk' beschouwt...

 

Wat 'je' als redelijk beschouwt, vind jij misschien wel subjectief, maar in het land van dit soort overeenkomsten is het vrij duidelijk, zeker waar het om B2B gaat, de wetgever gaat er dan van uit dat van ondernemers 'redelijkerwijs' mag worden verwacht dat deze de overeen te komen voorwaarden goed uit-onderhandelen en anders zelf mogelijk op de blaren moeten zitten...

 

Bij consumenten en werknemers zijn de regels zijn de regels strikter en ook dat is 'redelijk' te noemen.

 

Maar goed, het wordt een afgeleide discussie nu, de hamvraag is of Vraagsteller Paul met de gegeven antwoorden uit de voeten kan.

 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, Hospitality & Leisure Ondernemer 'In Ruste', Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (arbeidsrechter.nl), MSc-Student Design Driven Innovation (nhlstenden.com); (Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de Forumregels, als forumlid zijn deze op persoonlijke titel)

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853

Waarom moet hij ook nog een vergoeding ontvangen voor toekomstig werk?

 

Hij ontvang geen vergoeding voor toekomstig werk; hij ontvangt een compensatie voor het feit dat hij toekomstig werk (dat hij "had kunnen" bemiddelen) misloopt

 

Is dat wel 'eerlijk'?

Wat mij betreft wel: dat contact en de match hebben waarde. Je zou die match zelfs - moreel althans - als "intellectueel eigendom" kunnen beschouwen als zonder die bemiddelaar dat contact tussen klant en Paul niet tot stand zou zijn gekomen.

 

Vraag aan een octrooigemachtigde derhalve: is het eerlijk om toestemming casu quo een vergoeding te vragen als iemand anders met jouw intellectueel eigendom aan de slag wil gaan? :)

 

Overigens zal zo'n relatiebeding niet alleen in de overeenkomst tussen bemiddelaar en de ingeleende staan; ook in de overeenkomst tussen inlener en bemiddelaar kan zo'n beding staan, of een bepaling over vergoeding van kosten bij het in dienst nemen of rechtstreeks aangaan van vervolgopdrachten.

 


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     3,2k 358

Toont maar weer eens aan dat het heel belangrijk is om als ondernemer goed te weten wat je overeenkomt.

 

Neemt niet weg dat het niet netjes is van de tussenpersoon om dit niet even te melden bij het gesprek dat tot de opdracht heeft geleid. Er is wel een recente zaak waarin de ZZPer bij een betwist concurrentie beding gelijk heeft gekregen. Als zo'n beding niet standaard onderdeel is van een overeenkomst in de branche zou het mogelijk verplicht zijn hier expliciet over af te spreken.

 

Onder 5.3:

 

.....Kortom: [geintimeerde] heeft niet alleen niet expliciet ingestemd met de gelding van het concurrentiebeding dat SDB doorgaans hanteert, maar SDB heeft er ook niet op mogen vertrouwen dat [geïntimeerde] met dat beding instemde.
bron

 

Als de belangen zeer hoog zijn zou TS een arbeidsrechtadvocaat kunnen vragen of er mogelijkheden zijn om het beding te beperken. Die zou ook naar de rest van de bepalingen kunnen kijken om te bepalen of er geen sprake was van een verkapt dienstverband. Ook dan zou het beding namelijk nietig zijn.

 

Gezien de reactie van Steven zullen er niet veel mogelijkheden zijn en al zeker niet zodanig dat het beding zonder meer op zij geschoven kan worden.

 

Link naar reactie
 • 0
Junior     8 0

Bedankt voor alle reacties,

 

Ik heb al gewerkt voor het bemiddelingsbureau, ik heb alleen de email nooit beantwoord.

Er is verder ook nooit een soort van zzp-contract getekend, er bestaat dus alleen deze email met de bevestiging van het uurtarief wat ik persoonlijk ben overeengekomen, en daarin ook als verrassing het relatiebeding.

 

Op mij komt het over dat het relatiebeding er even tussen neus en lippen door is genoemd, en ik probeer in te schatten of ik deze gang van zaken kan gebruiken in mijn onderhandelingen, of dat email an sich bindend is.

 

Als de belangen zeer hoog zijn zou TS een arbeidsrechtadvocaat kunnen vragen of er mogelijkheden zijn om het beding te beperken. Die zou ook naar de rest van de bepalingen kunnen kijken om te bepalen of er geen sprake was van een verkapt dienstverband. Ook dan zou het beding namelijk nietig zijn.

 

Inderdaad vinden veel "opdrachten" plaats in een verkapt dienstverband, als het gaat om instructies,werkgeversgezag, eigen gereedschap etc.

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     581 94

Tja, het wordt nu filosofisch.

 

Wat betreft intellectuele eigendom is het zo dat er in de basis GEEN bescherming is. Er zitten namelijk nadelen aan bescherming: dat gaat in tegen de fundamenten van onze rechtsorde: vrijheid.

 

ALLEEN voor specifieke categorien, precies omschreven in de wet, is door de wetgever (na grondige overweging, naar we mogen aannemen) bepaald dat, MITS aan bepaalde voorwaarden is voldaan, de voordelen van bescherming zwaarder wegen dan de nadelen van bescherming, en dat dan nog alleen maar voor een beperkte tijd, en mits betaling van vergoeding aan de staat.

 

Ik denk dat je dat niet moet doortrekken naar een soort intrinsiek natuurlijk recht op toekomstige winsten van iedere deal die je voor elkaar brengt.

 

Als vraag en aanbod bij elkaar brengt, en als je daar nog een bepaalde adminstratie rondomheen doet, mag je daar best een vergoeding voor ontvangen.

 

Ik vind echter, maar dat is persoonlijk, dat je die dan maar aan het begin moet vragen aan je opdrachtgever, of uitsmeren of een korte periode, drie maanden of zo.

 

Natuurlijk mogen partijen alles overeenkomen, ik heb daar geen probleem mee, maar ik vind het niet normaal dat je na een jaar nog zou willen profiteren.

 

Zeker als het bemiddelingsbureau termen als 'overtreding' en 'boete' gebruikt heb ik niet veel sympathie voor ze. Dat zijn geen termen die een normale zakelijk dienstverlener gebruikt.

 

 


Bel een octrooigemachtigde van Patenthuis bij al uw octrooivragen !

Link naar reactie
 • 0
Legend     3,2k 358

Als ik het goed begrijp Paul zijn er na de mail werkzaamheden verricht en daarmee is de overeenkomst inclusief het tarief en het beding hoogst waarschijnlijk toch een feit. Kennelijk was je het eens met het tarief (en heb je de mail gezien) anders was je niet begonnen. Het werkt mogelijk wel in je voordeel dat je niet op de mail hebt geantwoord als je een beroep doet op het niet expliciet overeenkomen. Daarmee staat namelijk niet 100% vast dat je hem ontvangen hebt (behalve het uitblijven van een foutmelding bij de verzender). Maar ik zou daar zeker niet zonder meer vanuit gaan, sterker, ik acht de kans klein dat je jezelf kan beroepen op het niet ontvangen van de mail. Maar zou het zeker melden mocht je een advocaat raadplegen.

 

Link naar reactie
 • 0
Junior     8 0
Natuurlijk mogen partijen alles overeenkomen, ik heb daar geen probleem mee, maar ik vind het niet normaal dat je na een jaar nog zou willen profiteren.

 

Zeker als het bemiddelingsbureau termen als 'overtreding' en 'boete' gebruikt heb ik niet veel sympathie voor ze. Dat zijn geen termen die een normale zakelijk dienstverlener gebruikt.

 

Mee eens, daarbij is het boete-verhaal volgens mij ook aan de hoge kant als het gaat om werkzaamheden waar soms een minimale oproep van 3 uren a 18,- p/u ex.btw voor staat.

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     8,6k 7 823

Maar Paul, niets staat jou in de weg over de overeenkomst voor een volgende opdracht eens scherper in onderhandeling te treden.

 

Immers geldt het expliciet overeenkomen niet voor een ondernemer, maar wél voor een werknemer.

Als jouw opdrachtgever jou behandelt als werknemer (met een uurtarief van 'slechts' € 18,00 zou ik dat ook kunnen vermoeden) en het als dienstbetrekking kan worden gezien, zou je het punt dat je over verkapt dienstverband aanhaalde in kunnen brengen, want dat kan voor een opdrachtgever wellicht ongunstige consequenties hebben.

 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, Hospitality & Leisure Ondernemer 'In Ruste', Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (arbeidsrechter.nl), MSc-Student Design Driven Innovation (nhlstenden.com); (Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de Forumregels, als forumlid zijn deze op persoonlijke titel)

Link naar reactie
 • 0
Junior     8 0

Als ik het goed begrijp Paul zijn er na de mail werkzaamheden verricht en daarmee is de overeenkomst inclusief het tarief en het beding hoogst waarschijnlijk toch een feit. Kennelijk was je het eens met het tarief (en heb je de mail gezien) anders was je niet begonnen. Het werkt mogelijk wel in je voordeel dat je niet op de mail hebt geantwoord als je een beroep doet op het niet expliciet overeenkomen. Daarmee staat namelijk niet 100% vast dat je hem ontvangen hebt (behalve het uitblijven van een foutmelding bij de verzender). Maar ik zou daar zeker niet zonder meer vanuit gaan, sterker, ik acht de kans klein dat je jezelf kan beroepen op het niet ontvangen van de mail. Maar zou het zeker melden mocht je een advocaat raadplegen.

 

Dank je wel Hans voor je duidelijke antwoord.

Link naar reactie
 • 0
Legend     581 94

Maar Paul, niets staat jou in de weg over de overeenkomst voor een volgende opdracht eens scherper in onderhandeling te treden. Het verhaaltje over verkapt dienstverband zou je dan weleens in kunnen brengen, want dat kan voor een opdrachtgever wellicht ongunstige consequenties hebben.

 

Daar zit best wel wat in. Ik weet niet hoe het in NL zit, maar hier in Belgie hoor ik wel eens verhalen dat opdrachtgevers bij een onderaanneming die wat lijkt op een dienstverband niet zozeer bang zijn voor een inspectie van de overheid (want dan kun je samenwerken om te laten blijken dat het echt een eerlijke onderaanneming is), maar vooral voor het scenario dat er een ernstig ongeval gebeurt met de onderaannemer.

 

Dan heeft de onderaannemer er namelijk ineens alle belang bij om met terugwerkende kracht de relatie te laten herkwalificeren als een arbeidsrelatie, in verband met schadevergoeding. En dat kan voor de opdrachgever heeeeel serieus in de papieren lopen, ook omdat hij natuurlijk nooit een verzekering heeft afgesloten voor de betreffende onderaannemer.


Bel een octrooigemachtigde van Patenthuis bij al uw octrooivragen !

Link naar reactie
 • 0
Moderator     8,6k 7 823

@Kuifje Ik doelde primair op de fiscale gevolgen voor de opdrachtgever... (met terugwerkende kracht)

 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, Hospitality & Leisure Ondernemer 'In Ruste', Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (arbeidsrechter.nl), MSc-Student Design Driven Innovation (nhlstenden.com); (Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de Forumregels, als forumlid zijn deze op persoonlijke titel)

Link naar reactie
 • 0
Legend     581 94

@Kuifje Ik doelde primair op de fiscale gevolgen voor de opdrachtgever... (met terugwerkende kracht)

 

 

Ja die zijn er natuurlijk. Maar, gewoon uit nieuwsgierigheid, wat is in NL de situatie als de onderaannemer in een rolstoel terecht komt en een half miljoen schadevergoeding eist en erin slaagt de rechter te overtuigen dat het vanaf het begin een verkapt dienstverband was?

 

Die consequenties zijn in Belgie namelijk nog een klasse erger dan het achteraf moeten betalen van belasting en premies. In NL niet?


Bel een octrooigemachtigde van Patenthuis bij al uw octrooivragen !

Link naar reactie
 • 0
Junior     8 0

Dank allemaal voor de zinvolle reacties,

 

De situatie is inmiddels volledig anders vanwege nieuwe informatie.

De klant van het bemiddelingsbedrijf die mij wil overnemen heeft aangegeven de goede relatie met dit bemiddelingsbedrijf niet te willen beschadigen.

 

Daarmee is het issue van het relatiebeding even naar de achtergrond verschoven, maar ik ga dit in het nieuwe jaar wel aankaarten bij de bemiddelaar.

 

Link naar reactie
 • 0
Junior     8 0

Maar Paul, niets staat jou in de weg over de overeenkomst voor een volgende opdracht eens scherper in onderhandeling te treden.

 

Immers geldt het expliciet overeenkomen niet voor een ondernemer, maar wél voor een werknemer.

Als jouw opdrachtgever jou behandelt als werknemer (met een uurtarief van 'slechts' € 18,00 zou ik dat ook kunnen vermoeden) en het als dienstbetrekking kan worden gezien, zou je het punt dat je over verkapt dienstverband aanhaalde in kunnen brengen, want dat kan voor een opdrachtgever wellicht ongunstige consequenties hebben.

 

Beste Hans, dat scherper onderhandelen beschouw ik ais een goed voornemen voor 2018 !

 

Het punt van verkapt dienstverband is zeker iets wat ik zal mee nemen.

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     11,3k 470
De klant van het bemiddelingsbedrijf die mij wil overnemen heeft aangegeven de goede relatie met dit bemiddelingsbedrijf niet te willen beschadigen.
Misschien moet je bij deze uurvergoeding dan eens gaan shoppen als je kennelijk goed bent in het werk wat je doet. Weinig discrete vraag (die je ook niet online hoeft te beantwoorden), maar krijg je bijvoorbeeld een dertiende maand?

 

Zie de recente initiatieven of discussie die deze vergoeding als een minimum ZZP-tarief aanmerken.

 

Groet,

 

Highio

 


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0
Legend     5,2k 9 710

Weinig discrete vraag (die je ook niet online hoeft te beantwoorden), maar krijg je bijvoorbeeld een dertiende maand?

... als dan, kan je gelijk in loondienst.

 

Zie de recente initiatieven of discussie die deze vergoeding als een minimum ZZP-tarief aanmerken.
een ander initiatief vindt je hier ... Uitgebreide tariefmodule ZZP-ers.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853

Maar, gewoon uit nieuwsgierigheid, wat is in NL de situatie als de onderaannemer in een rolstoel terecht komt en een half miljoen schadevergoeding eist en erin slaagt de rechter te overtuigen dat het vanaf het begin een verkapt dienstverband was?

 

Die consequenties zijn in Belgie namelijk nog een klasse erger dan het achteraf moeten betalen van belasting en premies. In NL niet?

 

We dwalen nu wel heel erg af :P. In Nederland ligt de situatie inderdaad anders: hier mag de opdrachtgever namelijk meestal hopen dat de rechter achteraf een verkapt dienstverband vaststelt: dat is qua aansprakelijkheid voor inkomensverlies een stuk goedkoper dan het alternatief.

 

Juristen zullen daar wellicht tegen in willen brengen dat de werkgeversaansprakelijkheid verder strekt dan de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, maar het inkomensverlies voor werknemers is al grotendeels afgedekt via sociale verzekeringswetten, en het restrisico goed en goedkoop verzekerbaar.

 

(Er loopt overigens nog een procedure bij Hof of Hoge raad over een arbeidsongeval van een zelfstandige waar de opdrachtgever is aangesproken op grond van art 7:658 BW, op grond van werkgeversaansprakelijkheid!)

 


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  0 leden, 53 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.