Jump to content
prinsrachid

Artikel: Bitcoins en belastingen

Recommended Posts

Ik neem aan dat als je een objectieve reden hebt om wel van gedragslijn te veranderen, dat dan kan?

 

Bijvoorbeeld als een van de wisselkoersen sterk uit de pas gaat lopen met de anderen, moet je daar dan toch aan vast blijven houden?

 

Overigens ziet het daar niet naar uit, de koersen blijven over het algemeen binnen de vijf procent van elkaar. Op basis van jouw tabel:

 

Peilmoment Verschil BitcoinAverage

t.o.v. CoinDesk (%)

Verschil CoinMarketCap

t.o.v. CoinDesk (%)

1 januari 2011 -0,44
1 januari 2012 -3,19
1 januari 2013 0,02
1 januari 2014 -3,73 -1,74
1 januari 2015 0,76 1,03
1 januari 2016 -0,18 -0,74
1 januari 2017 -1,74 -3,35
1 januari 2018 5,06 5,10

 


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aan de andere kant is het wel zo dat het zaadje voor gebruik van blokketentechnologie onmiskenbaar is gezaaid. Soms duurt het gewoon een decennium voordat zoiets echt vleugels krijgt.

Oeps. Hebben onze zuiderburen het begrip block chain technology al vervlaamst?

 

Kunnen we daar niet iets minder verwarrends van maken?

 

Blokreekstechnologie.

Blokserietechnologie.

Bloksomtechnologie.

Blokrijtechnologie.

 

De huidige vertaling roept herinneringen op aan de polle-peltechniek van aspirantkoks. ;)

 


Als je wil weten wat we eigenlijk eten... watch mee!  

Share this post


Link to post
Share on other sites

En, nogmaals, de BD stelt "de koers op 1 januari" en daar maak je van per 00.00 uur....

Nog even een verduidelijking op dit punt. De wet spreekt dus niet over 1 januari, maar over 'het begin van het kalenderjaar'. Nu is het natuurlijk zo dat het jaar begint op 1 januari, maar uiteraard niet op een willekeurig moment op die dag. Ik weet dat sommige fiscalisten die onduidelijkheid willen creëren, maar ik zie echt geen wettelijke basis voor het hanteren van een ander meetpunt dan 00:00 uur, omdat dát simpelweg het moment is waarop het kalenderjaar begint.

 

Denk je dat de BD zelf een koers gaat vaststellen dus???

Om heel eerlijk te zijn, nee. Cryptovaluta zijn - ondanks hun naam in het dagelijks spraakgebruik - fiscaal gezien geen valuta. Voor reguliere valuta stelt de fiscus de koers inmiddels wel vast, maar voor andere bezittingen niet. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor goud of zilver. Als je die moet waarderen tegen 'marktwaarde' moet je de wijze van waarderen ook onderbouwen met de waardering van een externe partij.

 

Ik neem aan dat als je een objectieve reden hebt om wel van gedragslijn te veranderen, dat dan kan?

Bijvoorbeeld als een van de wisselkoersen sterk uit de pas gaat lopen met de anderen, moet je daar dan toch aan vast blijven houden?

Klopt, dat geldt overigens nu ook al voor andere zaken. Als je wilt afwijken van je bestendige gedragslijn kan dat 'gemotiveerd' en onder 'bijzondere omstandigheden'. En dat moet dan 'redelijk' en 'billijk' zijn. 8)

 

Overigens ziet het daar niet naar uit, de koersen blijven over het algemeen binnen de vijf procent van elkaar.

Klopt. Persoonlijk zie ik ook geen bezwaar tegen het gebruiken van welke koers dan ook (mits consistent). Ik heb een voorkeur voor CoinDesk in dit geval, omdat dat de enige is die kwalitatieve criteria hanteert voor het opnemen in hun gewogen gemiddelde. Zij eisen bijvoorbeeld een minimum handelsvolume voordat een platform wordt meegewogen. Oftewel, alleen serieuze partijen met een fatsoenlijke hoeveelheid vraag en aanbod om een goede prijsvorming mogelijk te maken.

 

Maar goed, je zou net zo goed kunnen zeggen dat CoinMarketCap een goede keus is vanwege het feit dat ze 400 partijen (van groot tot klein) middelen. Ik kan niet goed verklaren waarom het verschil het laatste jaar opeens zo groot is.

 

Oeps. Hebben onze zuiderburen het begrip block chain technology al vervlaamst? Kunnen we daar niet iets minder verwarrends van maken?

[*]Blokreekstechnologie.

[*]Blokserietechnologie.

[*]Bloksomtechnologie.

[*]Blokrijtechnologie.

Ik heb bewust voor vernederlandste woorden gekozen, omdat het onderwerp al verwarrend genoeg kan zijn. Laat staan als er meerdere onbegrijpelijke Engelse termen in één zin worden gebruikt. Maar 'keten' is in dit geval toch het meest op z'n plaats. Het is dus geen 'reeks', 'som', 'serie' of 'rij'. Het is echt een keten. Alle blokken worden namelijk onlosmakelijk aan elkaar geketend en niet in een toevallige volgorde gezet of opgeteld. Al geef ik toe dat deze schrijfwijze wat weg heeft van hottentottentafeltennistentoonstellingsterreinen.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb bewust voor vernederlandste woorden gekozen, omdat het onderwerp al verwarrend genoeg kan zijn. Laat staan als er meerdere onbegrijpelijke Engelse termen in één zin worden gebruikt. Maar 'keten' is in dit geval toch het meest op z'n plaats. Het is dus geen 'reeks', 'som', 'serie' of 'rij'. Het is echt een keten. Alle blokken worden namelijk onlosmakelijk aan elkaar geketend en niet in een toevallige volgorde gezet of opgeteld. Al geef ik toe dat deze schrijfwijze wat weg heeft van hottentottentafeltennistentoonstellingsterreinen.

Dat is schijn-houvast. Een block chain bevat geen blokken en het woord keten zegt op zich niks over de orde van de schakels. We zijn vrij om zelf betere woorden te bedenken.

 

Taal is poëzie. ;)

 

 

Uiteraard alle waardering voor het gebruik van Nederlandse woorden waar mogelijk...

 


Als je wil weten wat we eigenlijk eten... watch mee!  

Share this post


Link to post
Share on other sites

En, nogmaals, de BD stelt "de koers op 1 januari" en daar maak je van per 00.00 uur....

Nog even een verduidelijking op dit punt. De wet spreekt dus niet over 1 januari, maar over 'het begin van het kalenderjaar'. Nu is het natuurlijk zo dat het jaar begint op 1 januari, maar uiteraard niet op een willekeurig moment op die dag. Ik weet dat sommige fiscalisten die onduidelijkheid willen creëren, maar ik zie echt geen wettelijke basis voor het hanteren van een ander meetpunt dan 00:00 uur, omdat dát simpelweg het moment is waarop het kalenderjaar begint.

 

 

Ik doelde ook op de BD en niet "de wet" , maar ook hier ben je weer juister waarschijnlijk.

De normale belasting-aangever leest alleen dit als hij aangifte doet op de site van de BD:

U geeft van deze middelen de waarde in het economisch verkeer aan op 1 januari van het jaar van aangifte.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Duidelijk verhaal!

 

Het gaat hier specifiek over de bitcoin, maar kan je ervan uitgaan dat dit voor alle cryptocoins geldt?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik doelde ook op de BD en niet "de wet" , maar ook hier ben je weer juister waarschijnlijk.

Oh, inderdaad. Het lijkt erop dat de Belastingdienst heeft geprobeerd om de wet te 'vertalen' in begrijpelijk Nederlands, maar daarbij ietwat onnauwkeurig aan de slag is gegaan. :D

 

Het gaat hier specifiek over de bitcoin, maar kan je ervan uitgaan dat dit voor alle cryptocoins geldt?

Klopt, overal waar je bitcoin leest kun je ook ethereum, litecoin, of een andere cryptocoin lezen.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het actief delven binnen een delvingscollectief maakt de kans op succes een stuk groter en winsten voorzienbaar. De gedolven bitcoins zullen dan ten minste worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Daar staat tegenover dat alle relevante kosten ook mogen worden afgetrokken. Als je voldoet aan de ondernemerschapscriteria wordt het belast als winst uit onderneming en kun je ook gebruik maken van aftrekposten voor ondernemers.

 

Mooi uitvoerig geschreven artikel! Ik blijf zelf toch met een aantal vragen zitten die ik ook niet terug kan vinden op de website van de belastingdienst.

 

Ik ben op zoek naar antwoorden over btc mining en belastingen, waar ik niet echt helder antwoord op kan vinden. Ik ben afgelopen december begonnen met het delven van btc via een cloudmining dienst. De winst die hiermee gemaakt wordt is op dit moment redelijk voorspelbaar en zo'n $80 per dag. Doel is echter om de hoeveelheid rekenkracht uit te breiden door de winst dagelijks weer te investeren. In theorie zou ik dan op 31 december zelfs 0 btc bezitten daar alle winest steeds is geherinvesteerd. Indien het delven van btc via cloudmining zou wordt belast in box 3 dan zou dit een ideale situatie opleveren.

 

Echter wanneer het delven wordt belast in box 1 dan is er uiteraard sprake van een minder ideal situatie. De vraag is allereerst of de belastingdienst dit ziet als bedrijfsmatig handelen? Ook verricht ik de werkzaamheden niet zelf maar zijn ze uitbesteed. In feite zou je kunnen zeggen dat er ook een redelijk risico aanwezig is. Ik koop rekenkracht en sluit daarvoor een contract af waarbij ik dagelijks wordt uitbetaald in btc en waarbij ook energiekosten in mindering worden gebracht. In het contract staat ook dat de overeenkomst ontbonden wordt indien op een gegeven moment de energiekosten te hoog zouden worden voor de dienstverlenende partij. E.e.a is ook afhankelijk van de koers van btc dus wat dat betreft zou je in combinatie met voorgaande kunnen zeggen dat er ook een redelijk risico is net zoals bij de handel in aandelen die wel in box 3 worden belast.

 

Is er iemand die hier meer duidelijk over kan verschaffen?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Geen antwoord op je vraag John64, maar wel een algemene semi-offtopic waarschuwing;

 

Met de hype van afgelopen tijd zijn verschijnen er heel veel initiatieven die ..iets minder zuiver zijn, om het op zijn zachtst uit te drukken. Veel van dit soort initiatieven zijn zogenaamde 'cloudmining' initiatieven waarbij er een bepaald rendement beloofd of zelfs gegarandeerd wordt als je geld inlegt. Het verhaal is meestal dat er van dat geld mining apparatuur gekocht wordt en dat jij dan meedeelt in de winst die de apparatuur opbrengt.

 

Meer dan eens blijkt er helemaal geen sprake te zijn van aanschaf van mining apparatuur maar wordt de inleg van nieuwe leden uitbetaald aan mensen die al langer lid zijn, volgens het principe dat Charles Ponzi ooit bedacht heeft. Deze schema's storten allemaal op een bepaald moment in, omdat er te weinig nieuwe leden bij komen om de oudere leden uit te betalen.

 

Bijvoorbeeld vorige week werd er nog aangifte van oplichting gedaan tegen zo'n initiatief uit Flevoland, omdat mensen die hem geld geleend hebben niet meer uitbetaald krijgen.

 

Hoewel mensen in de comments op die website er nog veelal vanuit gaan dat er wel degelijk apparatuur gekocht zou zijn (de slachtoffers willen namelijk beslag leggen op 'hun' apparatuur), ligt het voor de hand dat die apparatuur er in de eerste plaats nooit geweest is. In dit specifieke voorbeeld is de locatie van de apparatuur geheim en er is nooit enig hard bewijs geweest dat die apparatuur daadwerkelijk aangekocht is. De eigenaar van het schema spreekt zelf van 'betalingsachterstanden' en geeft de schuld aan koerswijzigingen van Bitcoin.

 

Kenmerken van dergelijke ponzischema's zijn over het algemeen;

- Het voorgespiegelde rendement is afhankelijk van het bedrag dat je inlegt. Leg je meer in, dan wordt er een groter rendement beloofd.

- Je wordt aangemoedigd om je winst te herinvesteren in plaats van uit te laten betalen (vertragingstactiek)

- Het duurt lang om je geld daadwerkelijk uitbetaald te krijgen. Er zit bijvoorbeeld een wachttijd op het opnemen van geld of je kan maar een beperkt bedrag per keer opnemen.

- Je krijgt een bonus als je andere mensen aanbrengt in het schema. Het is dan tevens een piramidespel.

 

Ander voorbeeld van dergelijke onzuivere initiatieven is het leenproject van Bitconnect. Of bijvoorbeeld USI-tech, waar je simpelweg Bitcoins zou kunnen kopen welke een gegarandeerd rendement zouden geven. Daarnaast krijg je een fors deel van de inleg van andere mensen die jij aanbrengt in het schema. USI-tech heeft op 20 december een cease and desist order gekregen in de VS.

 

Ik zeg niet dat het allemaal oplichting is, maar kijk heel goed uit met dergelijke projecten.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Is dit ook geen onderwerp op Forum Fiscaal Dienstverleners?
Nee ... ook daar is het opvallend of zelfs angstvallig stil.

 

Het ziet er naar uit dat de Overheden hun grip op geld - en dus ook op de belastinginning - aan het kwijtraken zijn ... en het ziet er niet naar uit dat zij spoedig met een daadkrachtige oplossing zullen komen.

 

Voor meer informatie: EDCAB - European Digital Currency & Blockchain Technology Forum

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites
- Het duurt lang om je geld daadwerkelijk uitbetaald te krijgen. Er zit bijvoorbeeld een wachttijd op het opnemen van geld of je kan maar een beperkt bedrag per keer opnemen.

 

Is dit niet inherent aan bitcoin? Zo'n mijn moet namelijk btc omruilen voor dollars voordat er dollars aan de mijnwerkers kunnen worden uitbetaald, maar er zitten steeds minder btc in de grond, zodat het steeds langer duurt voordat er een wordt gevonden, zodat het steeds langer duurt voor er kan worden uitbetaald.

 

Of schiet een mijn voor?


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Is dit niet inherent aan bitcoin? Zo'n mijn moet namelijk btc omruilen voor dollars voordat er dollars aan de mijnwerkers kunnen worden uitbetaald, maar er zitten steeds minder btc in de grond, zodat het steeds langer duurt voordat er een wordt gevonden, zodat het steeds langer duurt voor er kan worden uitbetaald.

 

Of schiet een mijn voor?

Nee, dat is niet hoe het werkt. De miners hebben niets te maken met het omzetten van BTC naar USD (of welke andere valuta dan ook). Het enige dat de miners doen zijn de BTC transacties valideren en in de blockchain verwerken.

 

De miners krijgen inderdaad in BTC uitbetaald. Er zit inderdaad steeds minder BTC in de grond, maar naast de beloning van het vinden van het blok krijgt de miner ook de fee van de transacties in dat blok. Het duurt niet steeds langer voordat er een nieuw blok gevonden wordt. Het is vastgelegd in de broncode van Bitcoin dat er grofweg elke 10 minuten een nieuw blok gevonden moet worden. De moeilijkheidsgraad van het vinden van een nieuw blok wordt steeds bijgesteld zodat het steeds ongeveer 10 minuten duurt om een blok te vinden.

 

Stel dat je BTC hebt en je wilt dat omzetten naar dollars, dan ga je naar een exchange (wisselkantoor) zoals GDAX of Bittrex en dan kan je in 1x je BTC verkopen en dollars of euros uitbetaald krijgen. De vertraging daarin is in theorie 0. Deze transacties worden namelijk niet in de blockchain verwerkt. Als jij BTC op een exchange heb staan, dan ben jij niet in het bezit van de private keys. Die zijn in het beheer van de exchange. Plat gezegd ligt jouw geld al bij hen in de kluis. Verkoop jij je BTC, dan haalt de exchange slechts de BTC weg uit jouw account bij hen en gooit ze in haar eigen account. Daarvoor hoeft er niet een transactie naar de blockchain gestuurd te worden.

 

Mocht je geen BTC op de exchange hebben staan, dan stuur je je BTC vanuit jouw wallet naar de exchange toe. In de praktijk duurt het een kwartier voordat je transactie van je wallet naar de exchange bevestigd is in de blockchain. Op dat moment kan je de BTC direct uit laten betalen naar bijvoorbeeld euro's. De daadwerkelijke bijschrijving op je IBAN is meestal zo'n 2 werkdagen later zichtbaar.

 

Bij de schema's waar ik het over had daar worden vaak expres vertragingstactieken van meerdere maanden gebruikt. Zo mag je bijvoorbeeld de eerste 3 maanden helemaal niets opnemen en als je opneemt dan duurt het nog een maand voordat dat verwerkt is.

Om verwarring te voorkomen; die schema's hebben helemaal niets met Bitcoin te maken. Die schema's zijn pure oplichting en maken misbruik van de onkunde van mensen die gehoord hebben dat je geld kan verdienen met Bitcoin, maar er verder geen verstand van hebben.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

...

Het ziet er naar uit dat de Overheden hun grip op geld - en dus ook op de belastinginning - aan het kwijtraken zijn ... en het ziet er niet naar uit dat zij spoedig met een daadkrachtige oplossing zullen komen.

 

Voor meer informatie: EDCAB - European Digital Currency & Blockchain Technology Forum

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 

Ook die edcab.eu ziet er niet daadkrachtig uit....

Laatste update lijkt van juli 2016 en een bestand downloaden geeft een veiligheidswaarschuwing

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik ben op zoek naar antwoorden over btc mining en belastingen, waar ik niet echt helder antwoord op kan vinden. Ik ben afgelopen december begonnen met het delven van btc via een cloudmining dienst. De winst die hiermee gemaakt wordt is op dit moment redelijk voorspelbaar en zo'n $80 per dag. Doel is echter om de hoeveelheid rekenkracht uit te breiden door de winst dagelijks weer te investeren.

Het fiscale antwoord ligt besloten in de alinea ervoor: "Zodra er géén sprake is van zogenaamd ‘normaal’ vermogensbeheer zal het inkomen uit handelen in of delven naar bitcoins in box 1 moeten worden opgegeven. Als er sprake is van actief handelen of delven, moet er uitzicht zijn op een bron van inkomen. Is dat niet het geval, dan wordt de winst op de bitcoins niet in box 1, maar de waarde ervan in box 3 belast als ‘overig vermogen’"

 

TL;DR:

[*]normaal vermogensbeheer = box 3

[*]meer dan normaal vermogensbeheer = box 1

 

Nu is het nadeel dat nergens strikt is beschreven waar de scheidslijn tussen 'normaal' en 'meer dan normaal' ligt. Heel algemeen gesproken is er sprake van meer dan normaal vermogensbeheer als je meer dan bijkomstige werkzaamheden verricht met het doel om een hoger rendement mogelijk te maken. Dit zelfde probleem geldt overigens ook bij andere bezittingen en die moeten telkens zaak voor zaak worden beoordeeld.

 

Anyway, in jouw geval zou ik zeggen dat er sprake is van box 1 als je daadwerkelijk je eigen grafische kaarten zou aanschaffen, zou meedoen in een mining pool, je aandeel bitcoins zelf zou ontvangen en daarbij ook zelf zou toezien op het goed installeren en laten lopen van je mining rig. Dat zou in mijn ogen kwalificeren als meer dan bijkomstige arbeid. Als je echter alles uitbesteedt, dan doe je eigenlijk iets waar geen arbeid, maar ook geen speciale kennis of vaardigheid voor nodig is. In dat geval is het box 3.

 

Let ook op Wouters waarschuwing. Alle door hem genoemde red flags kunnen aanleiding zijn om te concluderen dat er sprake is van een pyramidespel. In jouw geval zou dat op zich niet uitmaken, want ook dan valt het in box 3 naar aanleiding van de pyramidespelarresten.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bedankt voor de duidelijke uiteenzetting. Dit is de reactie waar ik op hoopte. Lijkt het je verstandig om voor alle zekerheid de belastingdienst nog aan te schrijven en hun om een standpunt te vragen?

 

Inderdaad is de waarschuwing van Wouter zeer terecht. Ik denk ook dat ik eerst probeer mijn investering terug te verdienen voordat ik ga herinvesteren. De cloud mining dienst waar ik gebruik van maak is wel een hele bekende die al enkele jaren actief is. Op de website kun je ook foto's van bijv. de mining apparatuur en de werknemers - inclusief Linkedin profiel - vinden. Wat dat betreft heb ik er wel vertrouwen in ook al blijft het natuurlijk altijd een risico. Er zijn inderdaad een aantal websites die een stuk minder betrouwbaar overkomen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@prinsrachid: hoe beoordeel je 'daytrading' ten aanzien van het criterium 'normaal vermogensbeheer'?

 

Op basis van je criteria lijkt het alsof je bij daytrading extra werkzaamheden verricht om een hoger rendement te halen en derhalve dus ook onder actief vermogensbeheer valt (en hiermee in box 1)

Share this post


Link to post
Share on other sites

@prinsrachid: hoe beoordeel je 'daytrading' ten aanzien van het criterium 'normaal vermogensbeheer'?

Op basis van je criteria lijkt het alsof je bij daytrading extra werkzaamheden verricht om een hoger rendement te halen en derhalve dus ook onder actief vermogensbeheer valt (en hiermee in box 1)

 

Bekende discussie, waar de Hoge Raad in 2011 arrest heeft gewezen. Daytrading werd toen in Box 3 geplaatst, omdat een "objectief winstoogmerk" ontbreekt.

 

Het Hof heeft daartoe overwogen dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij met de handel voor eigen rekening en risico in (kortlopende) opties een meer dan louter speculatief uitzicht op het behalen van voordeel had. Dit zou anders zijn als belanghebbende met zijn deskundigheid, ervaring en relaties het koersverloop van de door hem gekochte (kortlopende) opties kan beïnvloeden, maar daaromtrent heeft hij verklaard dat dit juist niet het geval is, aldus het Hof.


B2Bsure     Solopartners       Blog

Share this post


Link to post
Share on other sites

in dat arrest werden verliezen gebruikt om de inkomstenbelasting te drukken.

 

Maar wat als iemand jaar in jaar uit geld verdient met daytrading. In dat geval lijkt het me aannemelijk dat daytrading gezien kan worden als inkomsten met een objectief winstoogmerk & actief vermogensbeheer?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Maar wat als iemand jaar in jaar uit geld verdient met daytrading. In dat geval lijkt het me aannemelijk dat daytrading gezien kan worden als inkomsten met een objectief winstoogmerk & actief vermogensbeheer?

 

Nee, want er is geen sprake van voorkennis en/of beïnvloeding (de criteria van objectief winstoogmerk)

 

Aldus de Hoge Raad: "Het hebben van ervaring en deskundigheid op het gebied van optiehandel is niet gelijk te stellen met het hebben van voorkennis."

 


B2Bsure     Solopartners       Blog

Share this post


Link to post
Share on other sites

hoe beoordeel je 'daytrading' ten aanzien van het criterium 'normaal vermogensbeheer'?

Daytrading wordt letterlijk in het artikel genoemd met een speciale vermelding onder het kopje over box 3.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik zie op meerdere online plekken mensen praten over 'actief vermogensbeheer' en dat je dan automatisch in box 1 valt maar hoe zit het dan met de volgende uitspraak?

 

"Hierover zijn een aantal rechtzaken gevoerd, en uiteindelijk heeft de Hoge Raad op 9 september 2011 een uitspraak gedaan die de zaken definitief heeft beslist (in het voordeel van de day trader). Daghandel, hoe actief en winstgevend ook, moet worden gezien als een vorm van beleggen en wordt belast in Box 3. De enige uitzondering is in geval van voorkennis of beïnvloeding. De kennis die je gebruikt om te handelen in binaire opties wordt uitdrukkelijk niet gezien als 'voorkennis', omdat in principe iedereen die daar moeite voor zou doen diezelfde kennis had kunnen verkrijgen. Aldus de Hoge Raad: "Het hebben van ervaring en deskundigheid op het gebied van optiehandel is niet gelijk te stellen met het hebben van voorkennis." (Bron:Hoge Raad, uitspraak nr. Nr. 09/04985, 9 september 2011)"

 

De gehele uitspraak kun je hier vinden: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2011:BQ2071&showbutton=true&keyword=09%2f04985

 

Dus day traden valt gewoon onder box 3 volgens deze uitspraak. "Daghandel, hoe actief en winstgevend ook, moet worden gezien als een vorm van beleggen en wordt belast in Box 3."

 

 

Voorbeeld

Ik begin 1 januari 2018 met 10.000 euro en volgend jaar heb ik door handelen (kopen/verkopen) 100.000 euro. Volgens de belastingdienst val ik onder 'actief vermogensbeheer' maar de bovenstaande uitspraak zegt toch echt iets anders. Wat is het nu?

 

En een andere vraag. Wat als ik dit niet zelf doe, heel het jaar op mijn rug lig en deze winst is gedaan door een bot (geautomatiseerd). Veranderd dit iets aan de situatie?

 

Bedankt alvast!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Digibeta,

 

Allereerst welkom op Higherlevel!

 

Volgens de belastingdienst val ik onder 'actief vermogensbeheer'

 

Heb je dat als beschikking op papier gekregen of citeer je nu iets van een site, of heb je dit - gekscherend - via via of op een feestje gehoord? ;) Er doen namelijk nogal wat indianenverhalen de ronde...

 

maar de bovenstaande uitspraak zegt toch echt iets anders. Wat is het nu?

Iets anders dus. De Hoge Raad is ons hoogste Rechtscollege, baas boven baas.

 

En een andere vraag. Wat als ik dit niet zelf doe, heel het jaar op mijn rug lig en deze winst is gedaan door een bot (geautomatiseerd). Veranderd dit iets aan de situatie?

Nee, maar ik neem in dat geval graag een optie op die software ;D

 

(alhoewel, mijn bot heeft een erg simpel algoritme:

WHILE Worth(portfolio(all))>0

HODL(all )

ENDWHILE

 


B2Bsure     Solopartners       Blog

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoi Norbert,

 

Bedankt voor je reactie.

 

Heb je dat als beschikking op papier gekregen of citeer je nu iets van een site, of heb je dit - gekscherend - via via of op een feestje gehoord?

Eigenlijk gewoon opgemaakt uit wat ik er over gelezen heb na een zoektocht. Maar blijkbaar staat de uitspraak van 2011 nog steeds en hoef ik me wat minder 'zorgen' te maken hierover.

 

Wat betreft die software die is echt en het doet me dus goed om te horen dat dit voor de belastingdienst niets uitmaakt. :)

 

Haha onze software is wat gecompliceerder.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept