Ga naar inhoud
 • 0

Welke CAO dekt de lading?

Moderator     8,6k 824

Verandering op til, koopcontract is getekend en nu moet ik aan de slag met het goed organiseren van het geheel.

 

De situatie:

Wij hebben momenteel een Horeca-/Recreatiebedrijf, een luxe herberg in een boerderij, gericht op groepsactiviteiten (familieweekend, groepsvakantie, bruiloft, partij, groepsuitje, vergadering, etc.).

 

Dit wordt voornamelijk door mijn vrouw en mij gerund in een manvrouw-VOF. Alleen voor hulp bij de schoonmaak hebben we iemand voor een vast aantal uren in dienst, deze medewerker wordt momenteel ook volgens CAO in de branche beloond. Wij zijn van geen enkele werkgeversorganisatie (KHN, Recron) lid (meer).

 

Nu hebben wij een overname gedaan, de exploitatie van een leuke B&B met Lunchroom en Bakkerijwinkel. Streefdatum overname: 1 maart as. Dit is eerst bedoeld als bedrijfsuitbreiding, maar de boerderij staat inmiddels in de verkoop om op termijn alleen in de overgenomen toko in een lager werktempo naar het pensioen toe te werken.

 

Om op beide locaties alles qua werkzaamheden goed af te dekken, hebben we berekend dat we naast onszelf nog drie medewerkers nodig hebben die een combinatie van werkzaamheden moeten uitvoeren, die, strikt genomen, onder verschillende CAO's (kunnen) vallen.

 

Onze medewerker is akkoord (enthousiast) met uitbreiding van uren en taken, wij nemen één medewerker over en gaan nog één medewerker werven. Zij gaan alledrie op beide locaties werken en hun takenpakket gaat bestaan uit een diversiteit aan werkzaamheden, denk aan: schoonmaak, bereiden van Lunch en ontbijt, bediening, winkelwerkzaamheden, etc.

 

De medewerker die wij overnemen heeft een contract waarin staat er geen CAO van toepassing is en het is een stukje 'huisvlijt' van de huidige ondernemer, daar wil ik niet in meegaan, ik wil het netjes en duidelijk regelen.

 

Mijn vraag:

Misschien heb ik een blinde vlek, maar het lukt mij niet een (branche-)CAO te vinden waarin dit allemaal is geregeld, ons bedrijf wordt immers een combinatie van horeca, recreatie, detailhandel, dus doemt de vraag bij mij op of ik nu zelf met met het personeel afspraken kan/mag maken over de arbeidsvoorwaarden, door een personeelsreglement op te stellen, de arbeidsvoorwaarden te regelen en het arbeidscontract van toepassing te verklaren, of weet iemand een CAO die de lading van al het bovenstaande wel dekt?

 

Alvast dank voor de reacties!

 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, Hospitality & Leisure Ondernemer 'In Ruste', Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (arbeidsrechter.nl), MSc-Student Design Driven Innovation (nhlstenden.com); (Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de Forumregels, als forumlid zijn deze op persoonlijke titel)

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

22 antwoorden op deze vraag

 • 0
Moderator     8,6k 7 824

Goedemorgen Highio,

 

Dank voor je reactie. Ja, had ik al eens gelezen, punt is dat ik geen hoofdactiviteit kan benoemen. Om deze reden zijn we ook geen lid (meer) van een werkgeversorganisatie of -vereniging.

 

Groepsverblijf in Boerderij plus B&B op de andere locatie zou je als recreatie (logies) kunnen duiden, maar...

 

Winkel met (ondergeschikte) horeca en de volledige horeca-activiteiten op de boerderij zouden onder horeca kunnen vallen

 

maar beide combinaties zijn - op dit moment - gelijkwaardig, na verkoop boerderij zal dit misschien verschuiven...

 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, Hospitality & Leisure Ondernemer 'In Ruste', Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (arbeidsrechter.nl), MSc-Student Design Driven Innovation (nhlstenden.com); (Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de Forumregels, als forumlid zijn deze op persoonlijke titel)

Link naar reactie
 • 0
Legend     11,3k 470

Horeca klinkt mij op dit moment ook logisch. Geen idee wat het beeld is als je beide naast elkaar legt voor werkgever en werknemers. Er is juist een nieuwe CAO voor de horeca van kracht geworden.

 

Groet,

 

Highio


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0
Moderator     8,6k 7 824

Verschillende personeelsleden kunnen onder een verschillende cao vallen, dit is afhankelijk van (de hoofdtaken van) hun functie. Zelf zomaar iets kiezen kan niet.

Dank je, wijs ik nog even op mijn opmerking over de taken:

 

´Om op beide locaties alles qua werkzaamheden goed af te dekken, hebben we berekend dat we naast onszelf nog drie medewerkers nodig hebben die een combinatie van werkzaamheden moeten uitvoeren, die, strikt genomen, onder verschillende CAO's (kunnen) vallen.

 

Onze medewerker is akkoord (enthousiast) met uitbreiding van uren en taken, wij nemen één medewerker over en gaan nog één medewerker werven. Zij gaan alledrie op beide locaties werken en hun takenpakket gaat bestaan uit een diversiteit aan werkzaamheden, denk aan: schoonmaak, bereiden van Lunch en ontbijt, bediening, winkelwerkzaamheden, etc.´

 

Het dus allerminst het doel ´zelf zomaar iets te kiezen´, dan zou ik de vraag niet stellen. Er is tussen de medewerkers geen verschil in (hoofd)taken.

 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, Hospitality & Leisure Ondernemer 'In Ruste', Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (arbeidsrechter.nl), MSc-Student Design Driven Innovation (nhlstenden.com); (Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de Forumregels, als forumlid zijn deze op persoonlijke titel)

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853

De personeelsleden kunnen ieder onder een verschillende cao vallen, dit is afhankelijk van (de hoofdtaken van) hun functie. Zelf zomaar iets kiezen kan niet.

 

Is het afhankelijk van de taken van de personeelsleden?

 

Voor zover mij bekend hangt het vooral af de hoofdactiviteit van de werkgever . Als werkgever hoofdactiviteit Horeca heeft, dan is de CAO Horeca van toepassing (bepalingen werkingssfeer CAO Horeca)

 

Maar als het over te nemen bedrijf onder een andere CAO valt (door de hoofdactiviteit van die werkgever) is het mogelijk dat die werknemers onder die CAO blijven vallen. Klopt dat?

 

 


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     8,6k 7 824

Norbert, dank voor de reactie, ik neem één medewerker over die een (huisvlijt)contract heeft tot 1 september en dat toegespitst is op de locatie die wij nu overnemen, maar ook zij krijgt werkzaamheden in de boerderij, dus wijzigen ook de taken en uren voor haar (met akkoord uiteraard).

 

De referentiefuncties met noemer 'allround' bij KHN CAO komen erg dicht in de buurt van waar ik op doel, maar ik heb er nog een onzeker gevoel bij.

 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, Hospitality & Leisure Ondernemer 'In Ruste', Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (arbeidsrechter.nl), MSc-Student Design Driven Innovation (nhlstenden.com); (Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de Forumregels, als forumlid zijn deze op persoonlijke titel)

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853
maar ik heb er nog een onzeker gevoel bij.

Ik zou reactie van Monique even afwachten. De bepalingen in de nieuwe CAO Horeca (definitie werkgever en hoofdactiviteit en vervolgens werkingsfeer van die CAO) lijken op eerste gezicht in die richting te wijzen, maar bij overname kan er samenloop meerdere CAO's ontstaan...echt iets voor een ter zake kundige jurist ;)

 


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     791 5 180

Binnen één bedrijf kunnen verschillende cao's van toepassing zijn, afhankelijk van de inhoud van de diverse functies. Als er feitelijk maar 1 (voor ieder ongeveer dezelfde) functie is (zoals inmiddels aangegeven), gaat dat natuurlijk niet op.

 

Ik gaf niet aan dat het doel zou zijn zelf maar iets te kiezen, het was een algemene opmerking en uitleg, ook gezien het andere topic waarnaar hierboven werd verwezen.

 


Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853

Binnen één bedrijf kunnen verschillende cao's van toepassing zijn, afhankelijk van de inhoud van de diverse functies.

 

Maar de bepalingen in de CAO Horeca over werkingsssfeer vermeldt niets over functies: als de hoofdactiviteit van de werkgever Horeca is, valt al het personeel onder die CAO...althans..volgens de tekst van die CAO. En de hoofdactiviteit is Horeca als de horeca-activiteiten meer dan 50% van de loonsom uitmaken.

 

Als andere CAO's hun werkingssfeer ook bepalen aan de hand van de hoofdactiviteit van de werkgever, hoe kan 1 werkgever dan meerdere CAO's hebben? Je hebt maar 1 hoofdactiviteit, toch?

 

De CAO tekst (CAO KHN 2018-2020):

1.2 Werkgever

De natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan wel maatschap, de vennootschap gevormd door twee of

meer natuurlijke en/of rechtspersonen gezamenlijk die een onderneming exploiteert waarin uitsluitend of in hoofdzaak activiteiten worden verricht die tot het horecabedrijf behoren en die daarvoor een of meer werknemers in dienst heeft.

 

Een onderneming wordt geacht in hoofdzaak activiteiten in het horecabedrijf te verrichten, indien de loonsom uit de horeca-activiteiten meer dan 50% van de totale loonsom uitmaakt.

 

1.4 Werkingssfeer 1.

De cao is van toepassing op de werkgever als bedoeld in artikel 1.2 en zijn werknemers als bedoeld

in artikel 1.5, ook als de onderneming het horecabedrijf en nevenactiviteiten voert (maar geen

contractcatering volgens die cao) binnen het gebied van exploitatie van zorg, sport, onderwijs, recreatie, beurscomplex, station of luchthavenbedrijf. In die gevallen zijn die activiteiten met horeca verwant en horen bij het horecabedrijf.

 


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     11,3k 470

Hans, vallen bovengenoemde (oude en nieuwe) activiteiten allemaal onder één onderneming/inschrijving?

 

Groet,

 

Highio

 


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     3,8k 255

Nu hebben wij een overname gedaan, de exploitatie van een leuke B&B met Lunchroom en Bakkerijwinkel. Streefdatum overname: 1 maart as. Dit is eerst bedoeld als bedrijfsuitbreiding, maar de boerderij staat inmiddels in de verkoop om op termijn alleen in de overgenomen toko in een lager werktempo naar het pensioen toe te werken.

Als jullie boerderij in de verkoop staat, in hoeverre moet je die activiteit dan als hoofdactiviteit oormerken?

Link naar reactie
 • 0
Moderator     8,6k 7 824

@ Highio, Marco

 

Het betreft straks nog steeds één onderneming (manvrouw-VOF) maar dan vooralsnog met twee actief draaiende (omzet genererende) vestigingen, na verkoop boerderij valt dat terug naar één kleinere vestiging. Beide vestigingen combineren activiteiten (Boerderij: horeca en Recreatie, andere vestiging: Detailhandel, B&B en horeca)

Je zou dus voorzichtig kunnen concluderen dat horeca nu en straks de hoofdmoot vormt, recreatie daar dicht op volgt en detailhandel food daar ondergeschikt aan is?

 

@ Norbert

Aha, die tekst heb ik niet kunnen vinden (blinde vlek...), het gaat dus om loonsom en niet om omzetdelen voor bepaling van de hoofdactiviteit! Maar mag ik dat als boven differentiëren?

 

Gooi ik even een balletje op: In de referentiefuncties van KHN komt de beschrijving van 'Medewerker Bediening' er heel dichtbij voor beide locaties.

 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, Hospitality & Leisure Ondernemer 'In Ruste', Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (arbeidsrechter.nl), MSc-Student Design Driven Innovation (nhlstenden.com); (Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de Forumregels, als forumlid zijn deze op persoonlijke titel)

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853
Aha, die tekst heb ik niet kunnen vinden

Het is ook erg lastig om de volledige tekst te vinden zonder dat je ergens moet registreren of betalen, maar de PDF is vrij beschikbaar, ik hem m toegevoegd als bijlage.

 

het gaat dus om loonsom en niet om omzetdelen!

Yep. Dat is ook nieuw voor mij.

 

Maar mag ik dat als boven differentiëren?

Ik zou het niet durven zeggen. Zie bovendien ook art. 14, lid 2 waarin een stapel uitzonderingen staat.

Als je KHN-lid bent zou ik KHN zelf bellen hierover.

Cao-tekst_2018-2020.pdf.pdf


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     8,6k 7 824

Dank je Norbert, tekst KHN CAO had ik overigens al gedownload... Sleutel is (hoofd)activiteit in relatie tot percentage loonsom, daar gaat het blijkbaar om! Dat zet mij in ieder geval op het goede spoor...

 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, Hospitality & Leisure Ondernemer 'In Ruste', Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (arbeidsrechter.nl), MSc-Student Design Driven Innovation (nhlstenden.com); (Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de Forumregels, als forumlid zijn deze op persoonlijke titel)

Link naar reactie
 • 0
Moderator+     7,3k 24 1325

Leuke ontwikkelingen in het hoge noorden Hans!,

 

Maar wel een leuk dilemma inderdaad. Ik wilde mijn (antieke) ervaring delen maar zag in de reactie van Highio naar een topic uit 2016 ik daar al die ervaring heb gedeeld. Ik denk dat je door nu al naar functieomschrijvingen te kijken een beetje aan de verkeerde kant begint. Uiteindelijk is binnen elke CAO van jou activiteiten wel een passende functie te vinden.

 

Je hebt bij zo'n gemengd bedrijf altijd discussies rondom classificatie want er zijn 3 partijen met een mening.

- De SBI indeling van de KvK (gebaseerd op CBS) waar grootste toegevoegde waarde de hoofdactiviteit bepaald en loonsom alleen een secundair criterium is als op basis van toegevoegde waarde geen onderscheid mogelijk of onduidelijk is.

- De Sectorindeling door het UWV en belastingdienst.

- De indeling op basis van de CAO (vaak ook wettelijk algemeen verbindend??)

 

Aangezien de belastingdienst de sectorale indeling bij beschikking vastlegt, lijkt het voor de hand te liggen om op basis van die indeling ook de juiste cao te bepalen. Scheelt je een hoop zelfonderzoek en beredeneren. Eerste wat ik nu zou bekijken dus is in welke sector is jou VOF nu ingedeeld en in welke sector is de over te nemen partij ingedeeld en dan primair bij het uwv en /of de belastingdienst.

Op basis daarvan kun je bepalen of er uberhaubt een conflicterende situatie ontstaat of dat uit die indeling je eigenlijk als vanzelf bij de juiste CAO uitkomt. Ik weet dat niet zeker maar ik denk dat als een CAO algemeen verbindend verklaard is dat dat toch ook gebeurd op basis van de sectorale indeling.

 

Ik denk dat medewerkers die bereid zijn zowel schoonmaakwerk te doen als te bedienen in een lunchroom / bakkerswinkel, het niet zo heel spannend vinden in welke CAO ze worden uitbetaald als ze tevreden zijn over het salaris en hoe je met ze samenwerkt. Terwijl deskundigen van diverse branchevertegenwoordigers met genoegen willen strijden op de vierkante millimeter over de in hun ogen enig juiste indeling.

 

Lang verhaal kort. Ik zou beginnen bij de sectorale indeling door uwv en belastingdienst en onderzoeken of deze na de samenvoeging nog juist / ongewijzigd is en welke cao bij die sector gebruikelijk of mogelijk verplicht is.

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853
Ik zou beginnen bij de sectorale indeling door uwv en belastingdienst en onderzoeken of deze na de samenvoeging nog juist / ongewijzigd is en welke cao bij die sector gebruikelijk of mogelijk verplicht is.

Als methode prima, maar het blijft behelpen: niet de sectorindeling maar de feitelijke activiteiten en de werkingssfeer van een Algemeen verbindend bepaalde CAO bepalen uiteindelijk of een CAO van toepassing is. De sectorindeling is alleen doorslaggevend voor sociale verzekeringswetten.

Zelfs als er meer dan 1 CAO van toepassing zou kunnen zijn, wordt niet gekeken naar de sectorindeling maar naar de aard van de werkzaamheden.

 

Zie oa de eerder op dit forum aangehaalde STIPP-problematiek : Het betrof hier IT bedrijven die door UWV waren ingedeeld in sector zakelijke dienstverlening, maar op grond van hun mate van detachering alsnog en met terugwerkende kracht verplicht werden gesteld om deel te nemen aan de CAO van de flexbranche.

 


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     8,6k 7 824

Dank Roel, nogmaals dank Norbert e.a., genoeg input om weer even mee te stoeien. Uiteraard weer reactie/terugkoppeling als ik weer wat verder ben...


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, Hospitality & Leisure Ondernemer 'In Ruste', Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (arbeidsrechter.nl), MSc-Student Design Driven Innovation (nhlstenden.com); (Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de Forumregels, als forumlid zijn deze op persoonlijke titel)

Link naar reactie
 • 0
Moderator     8,6k 7 824

De de KvK-indeling van SBI-codes lijkt dan ook weer niet te corresponderen met de indeling van het ministerie SZW (Onderwerpen > Cao/AVV > Overzicht Cao/AVV, onder I), dat maakt het uitzoeken ook niet gemakkelijker...

 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, Hospitality & Leisure Ondernemer 'In Ruste', Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (arbeidsrechter.nl), MSc-Student Design Driven Innovation (nhlstenden.com); (Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de Forumregels, als forumlid zijn deze op persoonlijke titel)

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853

De de KvK-indeling van SBI-codes lijkt dan ook weer niet te corresponderen met de indeling van het ministerie SZW (Onderwerpen > Cao/AVV > Overzicht Cao/AVV, onder I), dat maakt het uitzoeken ook niet gemakkelijker...

 

 

De eerste 3 cijfers van die codes corresponderen wel hoor, alleen zegt het juist daardoor helemaal niets: SBI Code 960 kan zowel slaan op textielreiniging als haarverzorging als crematoria. Allemaal SBI 960xxx met 3 totaal verschillende CAO's


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     8,6k 7 824

Dat bedoel ik... :P ::)

 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, Hospitality & Leisure Ondernemer 'In Ruste', Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (arbeidsrechter.nl), MSc-Student Design Driven Innovation (nhlstenden.com); (Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de Forumregels, als forumlid zijn deze op persoonlijke titel)

Link naar reactie
 • 0
Moderator     8,6k 7 824

Ik heb even vanuit het handelsregister de - per vestiging relevante - SBI-codes op een rijtje gezet, dan kom je op de volgende verdeling:

 

Boerderij:

- 55.10.2 Logiesverstrekking: Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden

- 55.9 Logiesverstrekking: Overige logiesverstrekking

- 55.20.2 Logiesverstrekking: Jeugdherbergen, vakantiekampen, groepsaccommodaties

- 56.21 Eet- en drinkgelegenheden: Eventcatering

Noot: Drankvergunning aanwezig

 

Nieuwe vestiging

- 47.24 Detailhandel: Winkels in brood, banket, chocolade en suikerwerk

- 55.9 Logiesverstrekking: Overige logiesverstrekking

- 56.10.2 Eet- en drinkgelegenheden: Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen…

- 56.21 Eet- en drinkgelegenheden: Eventcatering

Noot: géén drankvergunning

 

Nu is het zo dat de taken in de Recreatie functie-competentieprofielen m.i. nauwelijks hierbij aansluiten, grote nadruk bij de taken van de (allround) recreatiemedewerker ligt op frontofficewerk, omgang met gasten e.d. en bijvoorbeeld horeca- en schoonmaakwerkzaamheden worden als bijkomend werk benoemd op grotere parken.

 

Bij de Horeca komen alle vermelde taken in de functie bedieningsmedewerker naadloos overeen met de werkzaamheden die wij de drie mensen, uitwisselbaar op beide locaties, willen laten verrichten, bovendien kan ik stellen dat er bij onze Logiesverstrekking vaker aanvullende Horeca-diensten worden verleend dan andersom (Logies aanvullend op Horeca), vanuit deze gezichtspunten heb ik de neiging de horeca CAO te hanteren, omdat daarin (55 á 60%) de hoofdactiviteit plaatsvindt, Logies 30 á 40% en Detailhandel 10 á 15%?

 

Ik kan KvK niet bellen, wel mailen, dat ga ik dus ook doen met bovenstaande, maar antwoord van die kant zal wel even op zich laten wachten.

 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, Hospitality & Leisure Ondernemer 'In Ruste', Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (arbeidsrechter.nl), MSc-Student Design Driven Innovation (nhlstenden.com); (Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de Forumregels, als forumlid zijn deze op persoonlijke titel)

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  0 leden, 40 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.