Jump to content
Rogier van der Peijl
Verberg

FOR en prive bankspaarrekening voor pensioen

vraag

Heren en dames,

 

Ik heb lopen spitten op internet en op de site van de belastingdienst, maar hoe meer ik lees, hoe minder ik er van snap. Waarschijnlijk is het heel simpel en denk ik er veel te moeilijk over.

 

De situatie:

Ik ben al enige jaren ZZPer en heb gedurende deze tijd braaf gebruik gemaakt van de FOR. Dit geld heb ik ook werkelijk apart gezet, ik hou er van als dingen echt ergens in een potje zitten.

Wat heb ik echter gedaan: het geld heb ik een aantal jaar in een bankspaarrekening voor pensioen gezet, die uiteraard gewoon op m'n privé naam staat. Tegenover de FOR staat op de balans een 'schuld aan m'n onderneming'.

 

Nu ik verder heb zitten lezen vraag ik me eigenlijk steeds meer af of ik het nou goed heb gedaan of niet. Maak ik me zorgen om niets? Ik lees nu namelijk weer ergens dat ik de FOR in de belastingaangifte beter had kunnen laten 'vrijvallen' en dan de storting in bankspaarrekening op had moeten voeren als aftrek?

 

Ik heb eigenlijk steeds gedacht dat ik het rustig in die bankspaarrekening kon zetten en dat op het moment dat het gaat vrijvallen (over heel veel jaartjes) ik er een lijfrente polis van moest kopen. Op dit moment zou ik dan moeten gaan werken met het vrijvallen van de FOR.

 

Hopelijk niet een al te suffe vraag, maar ik zie door de bomen het bos niet meer.

 

Alvast dank!

 

 

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites

12 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Hallo Rogier,

 

 

Zoals je case omschrijft lijkt het erop dat er iets is mis gegaan. De FOR is bedoelt om pensioen op te bouwen voor ondernemers en mag op de balans worden geplaatst en worden afgetrokken. Achtergrond ondernemers leggen vaak veel geld vast in bedrijfsmiddelen, waardoor er geen mogelijkheid bestaat om het geld daadwerkelijk af te storten en zo pensioen op te bouwen. In een latere fase van de onderneming wanneer er wel geld beschikbaar is kan dit geld worden gestort in een pensioen voorziening en verdwijnt de FOR van de balans. Echter dan geen fiscaal voordeel meer.

 

Echter uit je verhaal blijkt dat je wel de middelen had, dus was feitelijk de FOR niet nodig. Je zult dit moeten corrigeren. Hoe je het moet corrigeren is een beetje afhankelijk wat je precies hebt gedaan. (is bijvoorbeeld zowel de FOR als de storting van de bankspaar te goeden afgetrokken en over hoeveel fiscale jaren hebben we het)?

 

mvg

 

Nico

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beste Rogier,

 

Er is al veel over de FOR (tegenwoordig: OR) geschreven (ook hier). Niet iedereen denkt daar hetzelfde over, maar ik zie het als volgt.

 

De FOR is een vorm van belastinguitstel, met name voor ondernemers die nu geen geld hebben voor pensioenopbouw, omdat hun winst wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, zoals een bedrijfspand, machines of voorraden. De toevoeging aan de OR is aftrekbaar. Bij de beëindiging van het bedrijf kunnen deze bedrijfsmiddelen worden verkocht en met de opbrengst kan een lijfrente (periodieke uitkering) worden gekocht. De uitkeringen zijn belast.

 

Wanneer er bij de beëindiging van het bedrijf geen of onvoldoende waarde in het bedrijf aanwezig is, ontstaat er op dat moment een probleem. De OR valt vrij en er moet belasting over worden betaald, vaak tegen het hoogste tarief.

 

Het is niet de bedoeling om de OR op een zakelijke spaarrekening te zetten. De belastingdienst ziet dit als overtollige liquide middelen en beschouwt deze als privé.

 


Wanneer er geen zakelijk kapitaal in het bedrijf wordt opgebouwd, heeft het gebruik van de OR weinig zin. Wanneer er geld beschikbaar is voor pensioenopbouw kan beter direct een lijfrenteproduct worden gekocht, tegenwoordig vaak in de vorm van banksparen (opbouwfase).

 

Ik neem aan dat de stortingen wel privé zijn afgetrokken. De toevoegingen aan de OR kunnen zo nodig nog voor een aantal jaren met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd.

 

Is er overigens een adviseur bij deze keuze betrokken geweest?

 

Edit: Nico was me al vóór.


Lexicom Administratie & Belastingen - Haarlem - www.lexicom-administratie.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hoi Heren,

Dank voor de reactie. Uiteraard is er geen adviseur aan te pas gekomen. Toen ik net begon en over de FOR las leek het allemaal zo duidelijk. Achteraf gezien kwam dat blijkbaar meer voort uit het feit dat ik gewoon niet goed begrepen heb.

 

De vraag van Nico:

is bijvoorbeeld zowel de FOR als de storting van de bankspaar te goeden afgetrokken en over hoeveel fiscale jaren hebben we het

 

1. Het aantal fiscale jaren: het gaat om 2009 t/m 2015. Daarna ben ik met de FOR gestopt (toen had ik al het gevoel dat ik iets niet goed aan het doen was) en heb ik gewoon geld onttrokken en prive ergens in gestoken.

 

2. Aftrek: voor 2009 t/m 2015 heb ik enkel de mutatie in de FOR genomen (dus aftrek middels de 'onderneming'). Het geld wat ik in de bankspaarrekening heb gestoken is niet afgetrokken. Het leek me gevoelsmatig niet juist om aan de ene kant het van de winst af te trekken en aan de andere kant de inleg ook nog eens af te trekken.

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beetje puinhoop. Je gaat onnodig veel belasting betalen: je gaat over de netto storting in de bancaire lijfrente bij uitkering nogmaals langs de belastingkassa (dubbel belast) en je moet uiteraard over de opgebouwde oudedagsreserve alsnog afrekenen of deze nogmaals storten...

 

Wellicht met een goede boekhouder kijken of je dit nog zoveel mogelijk met terugwerkende kracht kunt herstellen met correctieaangiftes?

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik help  ondernemers met financieel inzicht en advies over betaalbare én betrouwbare verzekeringen en voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid,  aansprakelijkheid en pensioen onder het motto "geld voor nu én geld  voor later".   Meer weten?  Contact

 

Update verplichte AOV: Regeling niet uitvoerbaar, Koolmees zoekt naar alternatieven.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hoi heren,

 

Nou even een advil genomen, ik schrik er toch wel wat van en krijg er direct hoofdpijn van. Wellicht inderdaad handig om er met een adviseur naar te kijken, het hele verhaal is echt veel ingewikkelder dan ik dacht.

 

Even dat mijn denkrichting goed is en ik straks ook richting een helder gesprek kan gaan.

 

1. FOR: Feitelijk had ik de FOR niet moeten nemen, niet dat het echt fout is, maar ik schiet er geen moer mee op

 

2. Bankspaarrekening: Ik heb nu wel geld in de bankspaarrekening voor pensioen heb gestoken, maar niet heb afgetrokken. De belastingdienst gaat in de toekomst wel gewoon belasting heffen over de uitkering, dus ik schiet mezelf in de voet.

 

3. Correctie: Een beetje zoeken op google en de website van de belastingdienst maakt me duidelijk dat je nog correcties kunt insturen over een periode van 5 jaar terug. We zouden dan dus moeten kijken naar het corrigeren van 2013, 2014 en 2015

3a. Is het dan een rare gedachtekronkel om de FOR eruit te slopen en de inleg in de bankspaarrekening af te trekken? Aan de ene kant moet ik dan extra belasting betalen op de winst, maar aftrek aan de andere kant. Of is dat echt teveel gerommel?

3b. Ik zit me net te bedenken dat als we de FOR eruit slopen dat we dan 2016 ook moeten aanpassen natuurlijk. De balans zou dan niet meer kloppen.

 

4. Saldomethode: Voor 2009 t/m 2012 zou dan de saldomethode zoals Lex aangaf mogelijk uitkomst bieden.

 

5. Boze belastinginspecteur: Krijg ik nou straks een boze belastinginspecteur aan de deur? Of maak ik me nu weer teveel zorgen?

 

Ik denk dat ik in ieder geval even uitstel ga aanvragen voor 2017.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Eens met 1. en 2.

 

Het lijkt me een goed idee om een boekhouder om hulp te vragen.

 

Waarschijnlijk kun je 2012 ook nog corrigeren. Dat mag binnen 5 jaar na de definitieve aanslag. Als je die bijvoorbeeld in september 2013 hebt ontvangen, kan dat nog.

 

Ik zou inderdaad plan 3a. uitvoeren. De OR kan beter zo veel mogelijk verdwijnen. Je mag in het betreffende jaar de OR verlagen met het bedrag dat je aan inleg aftrekt. Je winst wordt verhoogd met de OR-afname en vervolgens verlaagd met de MKB-vrijstelling. Over de extra winst betaal je wel nog bijdrage ZVW. De aftrekpost is dan hoger dan de bijtelpost, dus per saldo kost het je (afgezien van de kosten van de boekhouder) niets.

 

De belastingdienst staat niet zo snel op de stoep. De boekhouder kan misschien een briefje sturen om de correctie-aangiftes toe te lichten. Overigens vallen die belastinginspecteurs in de praktijk vaak best mee.

 


Lexicom Administratie & Belastingen - Haarlem - www.lexicom-administratie.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Je zou kunnen onderzoeken of je het kunt overzetten (plaatsen) in een netto pensioenspaar faciliteit.

Het valt dan wel in box 3.

 

 

Klok en klepel; totaal niet aan de orde!

 

"Netto pensioensparen" is een faciliteit voor werknemers die vallen onder de PensioenWet en alleen voor zover het betrekking heeft op salarissen boven de € 100.000,-

 

Vraagsteller is IB ondernemer: is dus geen werknemer, valt niet onder de PensioenWet en heeft al helemaal geen salaris!

 

Het enige netto-netto pensioen dat vraagsteller nog kan bereiken is via de al door Lex genoemde saldo-methode


Waarmee kan ik je helpen?

Ik help  ondernemers met financieel inzicht en advies over betaalbare én betrouwbare verzekeringen en voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid,  aansprakelijkheid en pensioen onder het motto "geld voor nu én geld  voor later".   Meer weten?  Contact

 

Update verplichte AOV: Regeling niet uitvoerbaar, Koolmees zoekt naar alternatieven.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ja klopt . Ik heb even te snel aan de bel zijn klepel getrokken.

 

Ik was op zoek naar gewoon netto sparen en las slechts de eerste pagina op de gevonden site.

 

Maar mijn insteek was ook om het te 'onderzoeken'. Dus in tegenstelling tot de saldo methode die achteraf werkt (als het niet te lang geleden is) beter vooraf te handelen. Vraag aan de belastinginspecteur nu om het saldo van de niet in aftrek genomen pensioenrekening te mogen overzetten naar een normale (netto) spaarrekening. Met de bewijzen van enkele jaren terug.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Maar mijn insteek was ook om het te 'onderzoeken'. Dus in tegenstelling tot de saldo methode die achteraf werkt (als het niet te lang geleden is) beter vooraf te handelen. Vraag aan de belastinginspecteur nu om het saldo van de niet in aftrek genomen pensioenrekening te mogen overzetten naar een normale (netto) spaarrekening. Met de bewijzen van enkele jaren terug.

 

Ah, ok. De wet voorziet daar in ieder geval niet in, en de meeste bancaire lijfrenterekeningen zelf ook niet. En ik vraag me ook af of het nodig is: je kunt het zelfde immers ook bereiken met een verzoek tot afkoop. Aangezien er geen belastingvoordeel in Box 1 genoten is, is de belastingheffing zelf niet het probleem: vraag is meer of de fiscus ook af wil zien van de revisierente, en welke kosten de uitvoerder van de bancaire lijfrente gaat rekenen voor dat hele administratieve circus

 

Ik vermoed dat een saldoverklaring achteraf qua kosten een stuk voordeliger is dan afkopen nu....

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik help  ondernemers met financieel inzicht en advies over betaalbare én betrouwbare verzekeringen en voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid,  aansprakelijkheid en pensioen onder het motto "geld voor nu én geld  voor later".   Meer weten?  Contact

 

Update verplichte AOV: Regeling niet uitvoerbaar, Koolmees zoekt naar alternatieven.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er is 1 lid online en 122 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept