• 0

Fysiek aanwezig zijn bij inschrijving KvK (?) / Starten vanuit Buitenland

Beste Ondernemers!

 

Momenteel zit ik (na 6 maanden reizen) in Bangkok (Thailand), en ik wil vanuit hier graag doorstarten met mijn webshop. Ik sta alleen nog niet ingeschreven bij de KvK!

Is het mogelijk om deze vanuit het buitenland aan te vragen zonder eerst terug te moeten gaan naar Nederland? Ofwel, moet ik bij de inschrijving per se fysiek aanwezig zijn?

 

Ik ben reizende en wil graag mijn onderneming blijven voortzetten tijdens mijn reis. Een retourtje Nederland zou zonde zijn als dit niet nodig is.

 

Alle reacties zijn welkom! Alvast bedankt!

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

16 antwoorden op deze vraag

 • 0

Leuk die linkjes waar gewoon in staat dat je persoonlijk langs moet komen maar in het verleden hebben we het ook wel eens uitgezocht dat het niet altijd nodig is. Hier bijvoorbeeld de inschrijving van een vof met een buitenlander. Dan kan het mogelijk zijn om een legitimatie te legaliseren (notaris/consulaat/ambassade). (Terwijl de link van de KvK stelt dat alle vennoten langs zouden moeten komen)

 

Ook hier staat het een en ander over het legitimeren vanuit het buitenland in combinatie met een inschrijving:

Hoe kan ik me legitimeren als ik in het buitenland woon?

Als u in het buitenland woont legitimeert u zich bij voorkeur persoonlijk op een van onze vestigingen in Nederland. Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee. Hierbij ook een origineel uittreksel uit het buitenlandse bevolkingsregister van uw gemeente, of een origineel ander bewijs, zoals bijvoorbeeld van een officiële instantie of een bank, waarop uw privéadres staat, mits dat bewijs niet ouder is dan een maand. Als dit voor u niet mogelijk is, stuurt u dan de volgende documenten met uw inschrijving mee...

 

[*]een gelegaliseerde kopie van een geldig legitimatiebewijs;

[*]een origineel uittreksel (of een gelegaliseerde kopie hiervan) uit het buitenlandse bevolkingsregister van uw gemeente, of een gelegaliseerde kopie van een ander bewijs, zoals bijvoorbeeld van een officiële instantie of een bank, waarop uw privé-adres staat, mits dat bewijs niet ouder is dan een maand.

[*]Uw privéadres moet leesbaar zijn en niet bestaan uit bijvoorbeeld Chinese tekens. Voor de leesbaarheid moeten uw adresgegevens worden vertaald in het Engels, Duits, Frans of Nederlands. Deze vertaling hoeft niet afkomstig te zijn van een beëdigd vertaler.

https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/wat-is-een-geldig-legitimatiebewijs/

 

Het lijkt me het handigste deze vraag toch even aan de KvK zelf voor te leggen. Eventueel met verwijzing naar deze passage. Of ze het uiteindelijk toestaan zal aan hun liggen.

Link naar reactie
 • 0
In Memoriam
Retired Mod     11,3k 479

KvK informeert niet heel duidelijk. Zie ook deze informatie:

 

Moet ik langskomen bij de KvK om een inschrijving, uitschrijving of om een wijziging door te geven?

In een aantal gevallen moet u bij de KvK langskomen. Maak daarvoor altijd eerst een afspraak. Langskomen is nodig als u een nieuwe eenmanszaak, maatschap, vof of cv wilt inschrijven of een bestaande onderneming gaat overnemen. Ook voor de wijziging van uw rechtsvorm en als u zich als nieuwe functionaris wilt inschrijven (zoals bestuurder, vennoot, maat of gevolmachtigde) moet u langskomen. Vul vooraf altijd eerst een (digitaal) formulier in. Op het formulier staat of u moet langskomen of niet. Vind het juiste formulier op onze website.

Dus, "in een aantal gevallen" moet het. Er wordt niet gemeld in welke gevallen je niet langs hoeft te komen. Daar kom je achter als je het juiste formulier invult.

Om er zeker van te zijn, even bellen met de KvK.

 

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
 • 0

TomN,

 

welkom op ondernemersforum Higherlevel. Kun je zonder een 'Nederlandse' zakelijke bankrekening?

 

Groet,

 

Highio

 

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0
In Memoriam
Retired Mod     11,3k 479

Onderstaande info kan ook nog relevant zijn:

Bron: KvK

 

Zzp'en vanuit het buitenland

Misschien denkt u erover na om uw bedrijf vanuit het buitenland voort te zetten. Omdat u tijdelijk in het buitenland gaat wonen of gaat emigreren. Het is tegenwoordig heel makkelijk om als zzp'er overal ter wereld uw werk te doen. Soms heeft u alleen een goede internetverbinding nodig. Maar, waar moet u op letten als het gaat om de registratie van uw bedrijf?

 

Kun je bij een verhuizing naar het buitenland bij de KvK ingeschreven blijven?

"De vraag die hierbij belangrijk is, is of er feitelijke activiteiten in Nederland blijven bestaan. Is dit niet zo? Dan schrijven wij het bedrijf uit. Als er wel activiteiten in Nederland zijn, dan blijft de inschrijving in het Nederlandse Handelsregister bestaan. Ik raad aan om tijdig contact op te nemen met de KvK om door te spreken wat je situatie is. Wanneer zzp'ers van tevoren contact hebben, dan kunnen we samen nadenken over oplossingen. Het komt bijvoorbeeld wel voor dat iemand als vestigingsadres het Nederlandse adres van een opdrachtgever, boekhouder of accountant opgeeft. Je staat al snel op achterstand wanneer je achteraf nog zaken moet regelen. Je moet dan ook allerlei dingen gaan uitleggen."

 

Voorbeeld:

Webwinkel

De eigenaar verhuist naar Azië. Er zijn geen activiteiten meer in Nederland, dus volgt uitschrijving uit het Nederlandse Handelsregister. Het maakt niet uit of het een webwinkel met .nl of .com is."

 

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
 • 0
Of ze het uiteindelijk toestaan zal aan hun liggen.

 

Leuk al deze goedbedoelde input van juridologen ;), mijzelf incluis,

maar of ze het toestaan ligt niet aan de KvK.

 

De KvK schept geen regels of wetten, maar voert ze uit.

In dit geval staat wie en hoe zich moet inschrijven vermeld in de Handelsregisterwet 2007, hoofdstuk 3 :"inschrijving in het handelsregister", artikelen 18 en verder.

 

Artikel 18 bevat een limitatieve opsomming en eindigt met "Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere personen worden aangewezen die verplicht of bevoegd zijn tot het doen van daarbij aangewezen opgaven." Hamvraag is dus: wat staat er nu precies in die AmvB's?

 

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

Of ze het uiteindelijk toestaan zal aan hun liggen.

Leuk al deze goedbedoelde input van juridologen ;), mijzelf incluis,

maar of ze het toestaan ligt niet aan de KvK.

De KvK schept geen regels of wetten, maar voert ze uit.

Daar heb je helemaal gelijk in. Maar als de wet zou zeggen dat het mag en de KvK staat het niet toe (omdat je daar te maken hebt met personen)... probeer dan als zzp'ertje je gelijk maar eens te halen als je in Bangkok zit ;D

 

(Het wel of niet "toestaan" slaat dan niet zozeer op de wet maar meer op het toelaten door de medewerkers van de KvK, indien het wel van de wet mag maar de persoon waarmee je te maken hebt is van andere mening.)

 

Ik kan in de Handelsregisterwet in hoofdstuk 3 ook nergens vinden dat inschrijving persoonlijk dient te gebeuren. En de KvK geeft zelf al aan dat in bepaalde gevallen een gelegaliseerde kopie van een geldig legitimatiebewijs voldoende zou zijn voor legitimatie. En wie bepaald in geval van onduidelijkheden of onvolledigheid in de wetten?

 

Link naar reactie
 • 0

maar of ze het toestaan ligt niet aan de KvK.

De KvK schept geen regels of wetten, maar voert ze uit.

 

Welk bewijs ze willen zien om de juistheid van de opgegeven gegevens vast te stellen is echter wel aan de KvK...

 

Handelsregisterbesluit

 

Hoofdstuk 2. Opgave ter inschrijving

 

[...]

 

Artikel 4

1 De Kamer onderzoekt of een opgave afkomstig is van iemand die tot het doen ervan bevoegd is, en of de opgave juist is, tenzij in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte reeds onderzoek naar gelijkwaardige eisen is verricht en hieruit blijkt dat de opgave aan de eisen voldoet.

2 De Kamer kan bij een onderzoek nadere bewijsstukken vragen.

3 Indien de Kamer ervan overtuigd is dat de opgave is gedaan door iemand die tot het doen ervan bevoegd is en van oordeel is dat de opgave juist is, gaat zij onverwijld over tot inschrijving.

 

 

Vraag me verder ook af wat het doel van de KvK inschrijving precies is.

Mocht de TS een zakelijke bankrekening nodig hebben (bijvoorbeeld voor het kunnen ontvangen van iDeal betalingen), dan is de kans aanwezig dat de bank hem alsnog persoonlijk wil zien.

 

Link naar reactie
 • 0

Welke bewijs ze willen zien om de juistheid van de opgegeven gegevens vast te stellen is echter wel aan de KvK...

Tuurlijk, net zoals de politie zelf mag bepalen wat afdoende legitimatie is als je staande gehouden wordt.

 

Maar dat is hier niet de vraag: de vraag is of je altijd in persoon aan de balie moet inschrijven of dat je je ook kunt laten machtigen. Dat is iets dat KvK niet zelf kan en niet mag bepalen, daarvoor is het te fundamenteel, zeker in verband met alle antiwitwas en -terrorismefinanciering maatregelen.

 

Interessant overigens om in de Memorie van toelichting van de Minister van Economische zaken bij het voornemen om inschrijfkosten te gaan heffen (anno 2013) het volgende te lezen :

 

De initiële inschrijving van ondernemingen in het Handelsregister, ongeacht of het contact tussen Kamer en inschrijver plaatsvindt aan de balie dan wel elektronisch, is een proces dat de nodige personele inzet vergt en daarmee ook een substantiële kostenpost vormt. Om die reden wordt voorgesteld de mogelijkheid te bieden hiervoor onder de naam inschrijfvergoeding een eenmalige vergoeding in te voeren

 

Kennelijk hield de Minister in 2013 rekening met een elektronische vorm van inschrijving, maar is deze nog (steeds) niet ingevoerd?

 

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

LOL

 

ondertussen zit Tom in Thailand lekker aan zijn tropical cocktail terwijl wij even voor hem uitzoeken of hij nu wel of niet naar NL moet komen om zijn onderneming in te schrijven omdat hij dat ff was vergeten te regelen voor vertrek..

 

TOM tijd om je om te draaien anders wordt je maar aan 1 kant bruin..

 

Link naar reactie
 • 0

Welke bewijs ze willen zien om de juistheid van de opgegeven gegevens vast te stellen is echter wel aan de KvK...

Tuurlijk, net zoals de politie zelf mag bepalen wat afdoende legitimatie is als je staande gehouden wordt.

Ja en nee, wát een geldig identificatiemiddels is, is niet aan de politie. Dus bij het tonen van je rijbewijs kan de politie niet zeggen: "dat vind ik niet voldoende". Tenzij ze van oordeel zijn dat het legitimatiebewijs vals is, maar dan heb je weer een ander probleem.

 

Maar dat is hier niet de vraag: de vraag is of je altijd in persoon aan de balie moet inschrijven

Nee, dat hoeft niet. De KvK hoeft 'slechts' overtuigd te zijn van het feit dat je tot inschrijving bevoegd bent en of de gegevens juist zijn. Minst bezwarende manier is om daarvoor iemand naar het kantoor te laten komen. Maar het kan dus ook met een gewaarmerkte kopie en eventueel andere aanvullende gegevens op basis waarvan de KvK zich ervan kan vergewissen dat de gegevens juist zijn.

 

 

That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link naar reactie
 • 0

Maar dat is hier niet de vraag: de vraag is of je altijd in persoon aan de balie moet inschrijven of dat je je ook kunt laten machtigen. Dat is iets dat KvK niet zelf kan en niet mag bepalen

 

Zou zeggen dat "indien de Kamer ervan overtuigd is dat de opgave is gedaan door iemand die tot het doen ervan bevoegd is" impliceert dat de kamer daar wel enige discretie over heeft.

 

daarvoor is het te fundamenteel, zeker in verband met alle antiwitwas en -terrorismefinanciering maatregelen.

 

Vraag me af of handelsregisters daar wel onder vallen.

Gezien een aantal andere EU landen je identiteit uberhaupt niet vooraf controleren.

Op companieshouse.gov.uk kan iedereen die 12 GBP op zijn Paypal account heeft staan een Ltd oprichten...

 

Link naar reactie
 • 0

Vraag me af of handelsregisters daar wel onder vallen.

LOL, Het Handelsregister is de basis, en de KvK de beheerder van het UBO-register

En dit geldt voor alle bij de Verenigde Naties aangesloten landen, dus ook de UK.

De UK gaat daarin zelfs veel verder, want daar is het UBO register volledig openbaar, in Nederland slechts deels

 

Zie ook dit artikel uit 2017 over de invoering van het UBO register in het kader van antiterrorisme- en -witwasmaatregelen

 

Citaat:

Het register waarin de UBO-informatie wordt opgenomen, zal onderdeel worden van het handelsregister en daarmee onder beheer vallen van de Kamer van Koophandel.

 

Op companieshouse.gov.uk kan iedereen die 12 GBP op zijn Paypal account heeft staan een Ltd oprichten...

Prima toch? Zouden ze in Nederland ook moeten doen; alleen volgt wel automatisch de UBO Check.

 

Open maar eens een cryptocurrency account : kan volledig digitaal, maar wel met paspoort, foto van jou met paspoort, verificatie adres, verificatie rekeningnummer, mobiele telefoon, alles

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

Bedankt allemaal voor de reacties en het meedenken! Dit is erg gewaardeerd!

 

Naar aanleiding van jullie berichten heb ik de vraag neergelegd bij de KvK, ook is een kennis van mij vandaag persoonlijk bij de KvK langsgeweest om deze vraag te stellen.

 

In beide gevallen kregen wij hetzelfde antwoord te horen: "De persoonlijke legitimatieplicht geldt voor de eigenaar van een eenmanszaak. Dit betekent dat u zich op afspraak bij één van onze kantoren komt inschrijven en daarbij fysiek aanwezig bent met uw geldig legitimatiebewijs."

 

Een andere kennis, met een vergelijkbare onderneming, is hiervoor ook vanuit Indonesie heen en weer terug gereist om zijn inschrijving te volbrengen.

 

Of er inderdaad niet toch ergens een uitzondering of mogelijkheid is om de legitimatie hier in het buitenland te doen, e.g. via een ambassade, zou ik niet 100 % uit durven sluiten. Maar gezien de antwoorden die ik heb ontvangen en aangezien ik zelf niet te lang wil wachten met het boeken van een ticket, heb ik besloten om een retour naar Nederland te maken.

 

Nogmaals bedankt voor alle reacties!

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  9 leden, 147 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.