Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
AppBouwerDaan

Kan het auteursrecht aan iemand toekomen zonder handtekening?

Recommended Posts

Ik heb een vraag over auteursrecht. Het volgende speelt: Ik heb een aantal maanden geleden een opdracht afgerond. Het gaat om een opdracht voor een grote organisatie die gewoonlijk een intermediair inschakelt voor de zzp-inhuur. Ik heb dus gewerkt met een modelovereenkomst (wet DBA) voor "tussenkomst". De formele opdrachtgever was dus een intermediair. Ik heb een contract met de intermediair gehad en ook naar hem mijn facturen gestuurd. In deze modelovereenkomst heb ik verklaard dat het intellectueel eigendom toekomt aan de eindklant (dus het bedrijf waar ik de klus voor heb gedaan). Ook heb ik bij de eindklant een verklaring ondertekend waarin ik datzelfde verklaard heb.

 

Erg belangrijk om te weten: Ik heb op geen enkele manier een contract met de eindklant. Ik heb dus wel getekend voor het afstand doen van mijn intellectueel eigendom maar de eindklant heeft nooit meegetekend voor ontvangst hiervan.

 

Voor zover ik weet (maar ik ben geen jurist) heb ik dus het auteursrecht van mijn programmeercode nooit overgedragen. Er is immers geen akte van overdracht. Klopt dit?

 

Dit is belangrijke info. Ik heb een plan voor een app en daarbij komt programmeercode uit ander werk goed van pas. Natuurlijk wil ik alles in goed overleg doen maar het is wel handig om te weten wat mijn rechtspositie is. Moet ik mijn auteursrecht terugvragen of heb ik hier zoals ik denk nooit afstand van gedaan omdat de eindklant dit niet schriftelijk heeft aanvaard?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Je bedoelt dat op jouw kopie van de akte en latere verklaring geen handtekening van de tegenpartij staat?

 

Maar op die andere kopieën waarschijnlijk wel, als het er ooit op aan komt. ::)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wat je zegt klopt hoewel de term "akte" niet erg passend is. Het is een verklaring die geen ruimte biedt voor een tweede handtekening (althans hij heeft maar 1 handtekeningvakje). En die verklaring wordt ook altijd door 1 persoon ondertekend. Door mij en door honderden andere zzp'ers, al jaren. En het is heel duidelijk dat ik deze heb ondertekend in de veronderstelling dat er niet achteraf een handtekening bijgezet wordt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bij de overdracht is de handtekening van de overdragende partij belangrijk. Het enige wat de opdrachtgever hoeft te doen is de overdracht aanvaarden.

 

Overdracht bij akte

 

Auteursrechten moeten door middel van een akte worden overgedragen. Dit hoeft overigens geen notariële akte te zijn. Een gewoon schriftelijk contract volstaat. De akte moet verder door de overdragende partij te worden ondertekend en door de ontvanger worden aanvaard. Een praktische oplossing voor de opdrachtgever is om de overdracht van de auteursrechten in de overeenkomst van opdracht kunnen te regelen.

bron

 

Je hebt dus gewoon het auteursrecht overgedragen en uiteraard mag je vragen of je de code mag gebruiken voor jezelf. Het zal afhangen of je met die code de opdrachtgever kan schaden (concurrentie aandoen) of het wordt toegestaan. Men kan er ook een bedrag voor vragen. Ze hebben de code namelijk in eigendom en hebben daar voor betaald.

 

Niet gehinderd door veel programmeerkennis; is het niet zo dat de broncode in een app wordt omgezet in een soort machinetaal die er weer functionaliteit van maakt? Met andere woorden is het gebruik van de code later nog te herleiden tot het werk dat je hebt overgedragen? Dan nog zou je het officieel niet mogen gebruiken zonder toestemming maar kan je het werk wel als inspiratie gebruiken en herschrijven. Het is voor mij niet goed in te schatten in hoeverre broncode "de stempel van de maker" draagt en hoe je daar voldoende van afwijkt.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kort gezegd gaat het dus om het volgende:

 

- Je gaat/ging ermee akkoord dat de werken die jij ter uitvoering van de opdracht maakt(e), de rechten aan een “derde” partij toekomen, de exploitant.

 

- Deze derde partij, de exploitant, heeft de overeenkomst met jou en de intermediair niet medegetekend. Jij hebt echter wel een verklaring getekend ten behoeve van deze derde/exploitant waarbij je bevestigt dat het intellectueel eigendom aan deze derde toekomt zoals overeengekomen in de overeenkomst met de intermediair.

 

Goede vraag trouwens. Ik moet zeggen dat dit erg wankel is geregeld door de betrokken professionals. Een auteursrecht kan en moet bij akte worden overgedragen aan de exploitant en niet een intermediair. Het begrip akte doelt op een schriftelijk stuk en omvat sowieso een getekende overeenkomst. In jouw geval is er geen uitdrukkelijke getekende overeenkomst met de derde/exploitant maar wel een eenzijdige verklaring.

 

Deze laatste eenzijdige verklaring kan als akte worden geïnterpreteerd en is heel strikt genomen wel geldig. Dit volgt uit de memorie van toelichting van de Auteurswet (artikel 2). Echter een belangrijk punt, is er duidelijk opgenomen wat je dan overdraagt? Dit moet wel duidelijk bepaald zijn. Een zogenaamde “catch all” op alles wat jij creëert ter uitvoering van de opdracht kan erg onredelijk zijn en kan rechtens niet houdbaar zijn ivm de vergoeding die jij betaald krijgt. Weet je zeker dat je hebt getekend voor een overdracht of heb je getekend voor een verplichting om later over te dragen? Wat staat er exact?

 

Indien zij nooit getekend hebben, voorzover dat vereist was, is er strikt genomen geen schriftelijke akte, geen strikte overeenkomst op schrift totstandgekomen (gezien er twee handtekeningen vereist waren). Indien ze nu nog even snel tekenen wordt het complex. Formeel klopt dat niet met het schriftelijkheidsvereiste, en terugdateren is juridisch wat ‘interessant’, zeker gezien jij tzt geen kopie hebt gekregen. Ik ga ervanuit nu dat een tweede handtekening niet vereist was en het een eenzijdige verklaring van jou was gericht aan de derde/exploitant.

 

Ik zou dus niet zondermeer concluderen dat alle rechten zijn overgedragen en/of dat zo bedoeld is.

 

Verder het intellectueel eigendom over de app cq het software product bevat meerdere “lagen”, de broncode, de functionaliteit en interface bijvoorbeeld. De functionaliteit en interface hoeven niet zozeer onder de beoogde overdracht te vallen (zijn deze überhaupt wel beschermd/nieuw etc is ook belangrijk), broncode lijkt me wel dat er snel sprake is van auteursrecht en beoogd is voor de bedoelde overdracht.

 

- wat betreft de lagen, hoe creatief, scheppend is jouw werk?

 

- kun je de exacte bepalingen (zonder namen) hier evt delen? Hoe specifiek is een en ander bepaald? Is de verklaring van jou afhankelijk van de overeenkomst met de intermediair?

 

- de programmeer code (broncode?) omvat het hele werk hiermee kan een exacte reproductie worden gemaakt van de app? Indien je een vergelijkbaar product maakt hoeft dat niet direct een inbreuk te betekenen op de andere app die je hebt gemaakt o.b.v. bovenstaande. Dit is een kwestie die heel vaak voorkomt. Er valt veel over te zeggen, dus deel evt meer info.

 

Excuses voor lange verhaal, het is niet zo simpel als het lijkt.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Universiteiten doen dat ook met studenten (...)

 

Heel lang gelden liep ik tijdelijk (omdat ik het leuk vond en omdat ik tijd over had) rond bij een bekend mediabedrijf in Hilversum. Dat als freelancer (dat was vóór dat iedereen 'ZZP' was!) en om facturen te kunnen sturen had je toen geloof ik een soort verklaring van het GAK (dat was dus ook vóór dat je "UWV" had!) hebben dat je een beetje 'bedrijf' was (anders werd je gewoon 'op de loonlijst' gezet... het was dus ook vóór dat de "VAR" bestond!).

 

Maar daar gebeurde precies hetzelfde: als je een factuur indiende voor je werkzaamheden als freelancer, moest je een papiertje tekenen dat je de auteursrechten afstond aan de opdrachtgever.

 

Niets nieuws onder de zon dus!

 

Leuk verhaaltje daarbij is dat ik, omdat zij nogal "dom" met een bepaalde werkwijze omgingen, aanbood om daar naar te kijken en een soort 'manual'/instructie te ontwerpen voor freelancers zodat zij veel efficiënter (en dus veel goedkoper voor desbetreffend bedrijf!) konden werken.

En dan ook trainingen/cursussen erbij geven om 'de mensen' wegwijs te maken.

 

Dat vonden zij geweldig!

Nadat ik de eerste versie van de 'manual' geschreven had, kreeg ik de mededeling dat zij het goed vonden en ook besloten hadden om op basis van mijn schrijven dit door een werknemer verder te laten ontwikkelen en uitvoeren!

 

Ik heb toen natuurlijk een brief gestuurd met de mededeling dat ik als bedrijf "not amused" was en dat zij best mijn manual/methode mochten gebruiken, mits daar voor betaald werd:

Zij stonden echt met een mond vol tanden...

Zij waren zo gewend dat auteursrechten overgedragen werden.

 

(de conversatie na mijn brief:

"Maar vind jij dan dat jij rechten hebt op jouw manual?"

"Dat vind ik niet, dat is gewoon de wet!")

 

Hoe dan ook: zij hebben het afgekocht.

Geen opwindende bedragen (maar toch wel iets), maar het gaat ook een beetje om het principe in deze.

 

En kennelijk is nu, tig jaren later, de situatie precies dezelfde!

 


"What, me worry?"

Share this post


Link to post
Share on other sites

En kennelijk is nu, tig jaren later, de situatie precies dezelfde!

Wat is dezelfde situatie? De paraplu-verklaring die bij IusMentis genoemd wordt is een akte waarmee elke student vrijwel alle auteursrechten op studiewerk eenzijdig overdraagt. Is dat wel eens bestreden?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

De paraplu-verklaring die bij IusMentis genoemd wordt is een akte waarmee elke student vrijwel alle auteursrechten op studiewerk eenzijdig overdraagt. Is dat wel eens bestreden?

Ja, dat heb ik bevochten, maar toen dreigde de universitair docent met een onvoldoende, want hakken in de sloot, niet zomaar zonder slag of stoot willen inleveren en andere bedenkingen stonden wat hem betreft gelijk aan niet aan de norm voldoen.

 

Dat was de universitair docent van het vak Ethiek… >:(

Share this post


Link to post
Share on other sites

De paraplu-verklaring die bij IusMentis genoemd wordt is een akte waarmee elke student vrijwel alle auteursrechten op studiewerk eenzijdig overdraagt. Is dat wel eens bestreden?

Ja, dat heb ik bevochten, maar toen dreigde de universitair docent met een onvoldoende, want hakken in de sloot, niet zomaar zonder slag of stoot willen inleveren en andere bedenkingen stonden wat hem betreft gelijk aan niet aan de norm voldoen.

 

Dat was de universitair docent van het vak Ethiek… >:(

 

Nou ja een dergelijke verklaring is erg breed, je levert al je auteursrechten aan de universiteit. Nu moet ik wel zeggen dat dit niet hetzelfde is:

Als het werk is gemaakt naar het ontwerp van een ander en onder diens leiding en toezicht, rust het auteursrecht bij die ander.

 

Er is wel discussie over of de universiteit of de student het intellectueel eigendom toekomt (er is zeker discussie!). Indien er niets is afgesproken heb je zeker een goed punt, maar er is dus wel een afspraak. Hierbij gaat het om een grijze zone waarbij de vooraf gemaakte afspraken leidend lijken te zijn. Lullig punt is wel dat als je je scriptie overschrijft de universiteit de verantwoordelijkheid bij de student legt. Je moet alleen onderscheid maken tussen inbreuk op de regels van de universiteit en inbreuk op rechten van derden (wie kan er claimen naar jou uiteindelijk?).

 

Ik zou zeker niet voordat je je cijfer hebt een dergelijke discussie aangaan, waarom zou je dat doen, je kan daarna altijd nog aan de slag met je rechten.

 

Is het niet zo dat je de rechten tegen een "leuke" vergoeding kan kopen?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Maar jij liet je natuurlijk niet chanteren.... ;D

We moesten spelkaarten schrijven met ethische dilemma's. Die wilde meneer uit laten geven als kaartspel, vandaar dat alle studenten het auteursrecht moesten afstaan.

 

Mijn spelkaart ging over studenten en wat een universitair docent met hun auteursrecht deed...

Share this post


Link to post
Share on other sites

We moesten spelkaarten schrijven met ethische dilemma's. Die wilde meneer uit laten geven als kaartspel, vandaar dat alle studenten het auteursrecht moesten afstaan.

Zo is er weleens een ondernemersscheurkalender gemaakt met uitspraken die oa van dit forum zijn gehaald.

 

Ontstaat er niet een nieuw auteursrecht op zo'n samengesteld werk?

 

Op het ontwerp, de leiding en het toezicht vanuit onderwijsinstellingen valt ook nogal wat af te dingen. Het auteursrecht vraagt wat minder algemeenheden.

 

Daarmee vergeleken is het overdragen per akte voor een omschreven klus eigenlijk veel eenduidiger.

 

Het lijkt er toch op dat de argumentatie fluctueert, afhankelijk van de situatie. ::)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

De ondernemers van Higherlevel hebben alle databankrechten (intellectuele eigendomsrechten) op de verzameling van posts op dit forum helaas, kopiëren mag zeker niet zonder hun toestemming...ookal hebben ze posts niet zelf geschreven. Ik moet ze nageven dat ze een sterk recht hebben en wellicht een onderneming hebben gecreëerd van grote waarde.

 

Er ontstaat door het mixen van deze reacties geen nieuw werk, want het is afgeleid....;-)

 

Tsja leiding en toezicht weet ik niet vanuit onderwijsinstellingen, maar een simpele afspraak volstaat al. Auteursrecht is ondanks algemeenheden al snel van toepassing.

 

Het is wat mij betreft wel helder, dus twijfel niet om verder te vragen! Higherlevel is graag van dienst denk ik.

 

Dank!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Heb nog even gekeken naar de toelichting van nieuwe auteurswet (2015) aan de Eerste Kamer.

 

Aan het aktevereiste van artikel 2 Aw wordt ook voldaan door een onderhandse akte. De persoon die zich op exclusiviteit beroept zal met de akte aan kunnen tonen dat de maker daarmee heeft ingestemd. Daarvoor volstaat een eenzijdige schriftelijke verklaring van de maker. In de praktijk zal het aktevereiste veelal zijn beslag krijgen doordat beide partijen een schriftelijke overeenkomst ondertekenen waarin ook andere aanvullende zaken zijn geregeld. De wet staat daar in ieder geval niet aan in de weg.

 

In lijn dus met de eerdere post is een eenzijdige schriftelijke verklaring van de maker voldoende om de rechten over te dragen. Opmerkelijk dat hier niet staat dat er minimaal 1 handtekening moet staan. Verklaren per email kan dan dus mogelijk ook, al is het dan beter om daar ook een bevestiging te vragen/sturen. Beide een contract tekenen als er ook aanvullende zaken worden geregeld mag ook, maar dat is duidelijk.

 

Op zich kan een samengesteld werk waar creatieve keuzes aan de orde zijn weer auteursrecht krijgen dus ook een collage of scheurkalender. Hiermee vervalt het auteursrecht van de onderdelen niet, je kan dus niet straffeloos met het werk van anderen aan de gang gaan.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

In de wet staat al dat er minimaal 1 handtekening moet zijn, waarom zou de toelichting dat dan nog eens moeten herhalen?

 

De vraag uit de toelichting komt erop neer, of twee partijen die al een getekend contract met elkaar hebben, de overdracht nog eens in een aparte akte moeten regelen. Dat hoeft niet, zolang het contract zelf maar een akte is.

 

Die wetswijzigiging van 2015 is trouwens wel een interessante, omdat daarin een gat gedicht werd waarmee je de auteursrechtenoverdracht kon omzeilen. Door een exclusieve licentie af te dwingen, kon je min of meer dezelfde rechten verkrijgen als met een overdracht, maar op een makkelijkere manier. Een licentie kun je immers ergens achterin je leveringsvoorwaarden verstoppen.

 

De wetgever lijkt daarmee te willen aangeven dat een overdracht een bepaald gewicht heeft. Het lijkt me daarom sterk dat je een niet nader gedefinieerd werk per akte kunt overdragen. Er zal iets meer moeten worden bepaald dan "alles wat de student tijdens zijn studie vervaardigt", anders heeft artikel 2 weinig betekenis.


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

De wet heeft het over een akte en dat is in juridische zin inderdaad een ondertekende overeenkomst. In de jurisprudentie wordt daarvan soms afgeweken als door de omstandigheden duidelijk wordt dat er wel degelijk sprake is van een overeenkomst. bijv hier

 

Dat de overeenkomst door geen van beide partijen is ondertekend maakt het voorgaande niet anders. Uit de hiervoor vermelde omstandigheden kan niet anders worden afgeleid dan dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden die in de akte, hoewel niet ondertekend, zijn neergelegd.

Blijft natuurlijk dat elke jurist of advocaat zal aanbevelen om altijd met een getekende overeenkomst te werken. Omstandigheden moeten worden gewogen en een handtekening is een stuk duidelijker.

 

TS heeft een handtekening gezet dus daarmee is de akte rechtsgeldig als ook aan de andere vereisten, duidelijk moet o.a. zijn wat wordt overgedragen, is voldaan.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het valt mij op dat artikel 10 van de Auteurswet rekening lijkt te houden met de ontwerpfase van software:

 

§ 3. De werken, waarop auteursrecht bestaat

Artikel 10

1. Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet:

[…]

12°. computerprogramma’s en het voorbereidend materiaal;

 

"Voorbereidend materiaal" wordt veelal opgesteld door of met de opdrachtgever.

Share this post


Link to post
Share on other sites

De wetgever lijkt daarmee te willen aangeven dat een overdracht een bepaald gewicht heeft. Het lijkt me daarom sterk dat je een niet nader gedefinieerd werk per akte kunt overdragen. Er zal iets meer moeten worden bepaald dan "alles wat de student tijdens zijn studie vervaardigt", anders heeft artikel 2 weinig betekenis.

Toch best een saillant zijspoortje...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

In de wet staat al dat er minimaal 1 handtekening moet zijn, waarom zou de toelichting dat dan nog eens moeten herhalen?

 

De vraag uit de toelichting komt erop neer, of twee partijen die al een getekend contract met elkaar hebben, de overdracht nog eens in een aparte akte moeten regelen. Dat hoeft niet, zolang het contract zelf maar een akte is.

 

Die wetswijzigiging van 2015 is trouwens wel een interessante, omdat daarin een gat gedicht werd waarmee je de auteursrechtenoverdracht kon omzeilen. Door een exclusieve licentie af te dwingen, kon je min of meer dezelfde rechten verkrijgen als met een overdracht, maar op een makkelijkere manier. Een licentie kun je immers ergens achterin je leveringsvoorwaarden verstoppen.

 

De wetgever lijkt daarmee te willen aangeven dat een overdracht een bepaald gewicht heeft. Het lijkt me daarom sterk dat je een niet nader gedefinieerd werk per akte kunt overdragen. Er zal iets meer moeten worden bepaald dan "alles wat de student tijdens zijn studie vervaardigt", anders heeft artikel 2 weinig betekenis.

 

Beste Branco, dank voor je bijdrage, goede discussie. In de wet kan ik niet vinden wat de exacte betekenis van een akte is (zoals in artikel 2 van de auteurswet opgenomen voor een overdracht), maar een overeenkomst door beide partijen getekend is dat sowieso. Een eenzijdige verklaring is wel een "meer grijze zone". Een (onderhandse) akte) is min of meer hetzelfde als een overeenkomst, dus twee stukken heb je niet nodig (een akte en een overeenkomst gelukkig maar...). Jij bedoelt wellicht een notariële akte, dat is wel iets anders, maar dat is zeker niet verplicht.

 

Ik ben het met je eens dat overdracht inderdaad een bepaald gewicht heeft en zeker een nadere omschrijving behoeft! Een catch all is inderdaad niet wenselijk en vaak onredelijk bezwarend. Voor een student die een vinding doet cq een werk creëert lijkt de auteurswet te bepalen dat de maker de Universiteit/school is (zie de bepaling auteurswet hieronder). Er hoeft door de student dan niets overgedragen te worden eigenlijk. De student hoeft (niets moet, zie hierna) eigenlijk alleen een verklaring te tekenen (of een bepaling van deze strekking in een overeenkomst) dat hij in ieder geval afstand doet voorzover hij wel rechten mocht hebben of mochten ontstaan en tzt aan overdracht zal meewerken (dus ook een specifieke omschrijving tzt zal worden gemaakt). Dit lijkt mij de beste oplossing, een verplichting in de toekomst opnemen en niet bepalen dat alles sowieso overgedragen is per datum van ondertekening van enige opdracht/studieovereenkomst.

 

Overigens of een student het intellectuele eigendom zou moeten toekomen of niet is andere discussie waar ik geen mening over heb/geef.

 

 

Artikel 6 Auteurswet

 

Indien een werk is tot stand gebracht naar het ontwerp van een ander en onder diens leiding en toezicht, wordt deze als de maker van dat werk aangemerkt.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

De wetgever lijkt daarmee te willen aangeven dat een overdracht een bepaald gewicht heeft. Het lijkt me daarom sterk dat je een niet nader gedefinieerd werk per akte kunt overdragen. Er zal iets meer moeten worden bepaald dan "alles wat de student tijdens zijn studie vervaardigt", anders heeft artikel 2 weinig betekenis.

Toch best een saillant zijspoortje...

 

 

Alles wat een student doet tijdens zijn studie zou buitensporig zijn, wat als iemand thuis op eigen initiatief stukken schrijft of een vinding doet?

 

Zoals hiervoor opgenomen zou ik als ik de universiteit was opnemen dat de student rechten welke ontstaan, welke bedoeld zijn om aan de universiteit toe te komen , t.z.t zal overdragen in een nader op te stellen overeenkomst. Als het goed is zou dat obv artikel 6 Auteurswet niet nodig hoeven zijn. Grappig detail is wel indien je plagiaat pleegt de universiteit zn handen er snel aftrekt.

 

Blijft een open eind hoor want wat indien je echt iets groots schept/creëert, is het maar de vraag of dat onder iemands toezicht of leiding was (is niet echt heel erg objectief bepaalbaar begrip). Dan ga je dat toch zeker niet aan de universiteit zomaar overdragen (of je nou een "vergoeding" krijgt of niet). Indien het echter om octrooien etc gaat ligt dit trouwens weer anders. Auteursrecht staat niet geregistreerd op naam, andere rechten wel. Octrooien zijn off topic.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zoals hiervoor opgenomen zou ik als ik de universiteit was opnemen dat de student rechten welke ontstaan, welke bedoeld zijn om aan de universiteit toe te komen , t.z.t zal overdragen in een nader op te stellen overeenkomst. Als het goed is zou dat obv artikel 6 Auteurswet niet nodig hoeven zijn.

Je mag toch ergens wel hopen dat een universiteit geen uitsluitend eigendomsvoorbehoud of exclusieve licentie kent voor alle kennis die zij verspreidt en vermenigvuldigt onder haar studenten. :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nou zo heet wordt de soep niet gegeten. Ze claimen meestal wel alle eigendomsrechten op gebied van intellectuele eigendom over de creaties cq scheppingen student in kader van de opleiding. Echter aan het eind van je studie mag je die vaak voor leuke prijs kopen en kijken ze niet naar de mogelijke marktwaarde.

 

Het gebruiken van werken welke beschermd zijn heeft een opleidingsinstituut volgens mij ruimere rechten. Dit is weer iets heel anders. In kader van scholing mag je makkerlijker kopieren geloof ik, weet ff niet uit mn hoofd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nou zo heet wordt de soep niet gegeten. Ze claimen meestal wel alle eigendomsrechten op gebied van intellectuele eigendom over de creaties cq scheppingen student in kader van de opleiding. Echter aan het eind van je studie mag je die vaak voor leuke prijs kopen en kijken ze niet naar de mogelijke marktwaarde.

Zelfs kunstacademies schijnen dat te doen. Geween een blanket-benadering. Alles is van de school. Toch wel behoorlijk kras.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nou zo heet wordt de soep niet gegeten. Ze claimen meestal wel alle eigendomsrechten op gebied van intellectuele eigendom over de creaties cq scheppingen student in kader van de opleiding. Echter aan het eind van je studie mag je die vaak voor leuke prijs kopen en kijken ze niet naar de mogelijke marktwaarde.

Zelfs kunstacademies schijnen dat te doen. Geween een blanket-benadering. Alles is van de school. Toch wel behoorlijk kras.

 

 

Ik heb zelf op een kunstacademie gestudeerd (ben er zelf afgestudeerd ;) ).

Deze blanketbenadering snijdt aan 2 kanten: docenten kunnen ook niet zomaar aan de haal gaan met het werk van studenten èn er wordt voorkomen dat gehaaide studenten werk in opdracht doen en dus commerciële opdrachtgevers stiekem de faciliteiten van de opleiding gebruiken (oa de creatieve brainpower van medestudenten en docenten). (Bij de toegepaste richtingen dus.)

 

Daarnaast heb ik nog nooit iemand gehoord die gezeik kreeg over auteursrecht. De opleiding wilt de werken zonder belemmeringen kunnen exposeren en publiceren ter promotie van de studie. De nieuwswaarde voor de opleiding vervliegt natuurlijk en de academies houden niet echt een depot aan.

Van alles wat ik tijdens mijn studie heb gemaakt, heb ik het eindresultaat en de academie niet.

 

Eén troost: tijdens de studie voelt het alsof je fantastische dingen maakt, maar de commerciële waarde van minstens 90% van de producties op zo'n opleiding ligt rond de nul.

 

Tegelijkertijd zie je dat academies maar ook marketingstudies steeds vaker studententeams 'verhuren' aan bedrijven om ervaring op te kunnen doen. Dan moet de opleiding inderdaad wel de rechten hebben om het bedrijf het resultaat te kunnen laten gebruiken. Dus je kunt betogen dat het ook deuren opent.

Bij stage lopen idem: als student doe je dan ook afstand van het auteursrecht.

 

Mocht je als student inderdaad iets geniaals hebben gemaakt, dan is er inderdaad wat te regelen met de opleiding.

 

(Om de vraag in de titel te beantwoorden: de ontvanger hoeft niet te tekenen voor ontvangst. De maker tekent om afstand te doen.)


BrokxMedia - Audiovisueel Ontwerp

Boeiende Bedrijfsfilms, Commercials & Onlinevideo

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 11 leden online en 445 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept