Jump to content
Guest Verwijderd account
Verberg

Prive aansprakelijk?

vraag
Guest Verwijderd account

Situatie:

Tijdens de oprichting van de BV heb ik de overeenkomst tussen de BV en KPN voor de vaste telefoonlijn ondertekend.

Later is de BV volwassen geworden dus is de io fase verledentijd.

Een jaar later ben ik als bestuurder uit de kvk geschreven en heb ik ook mijn aandelen verkocht aan de andere bestuurders en aandeelhouders. Ik heb dus inwezen niets meer met de BV te maken.

Nu heb ik een brief van de incassodienst ontvangen. Er schijn een openstaande rekening te zijn bij de kpn, deze rekening is gemaakt door de bv.

Ik heb contact opgenomen met de incassodienst. Zij vetrellen mij dat ik aansprakelijk ben omdat ik de overeenkomst heb ondertekend als eenmanszaak, en ik dus aansprakelijk ben.

 

Echter ben ik van mening dat ze mij aansprakelijk willen stellen omdat de BV niet meer actief is. Een kale kip kan men niet plukken.

 

Kan iemand mij vertellen wie er gelijk heeft. Probeerd de incassodienst gewoon eerst de kosten bij mij te verhalen en kunnen ze nog altijd de BV aansprakelijk stellen en spelen ze het slim of hebben ze gewoon gelijk omdat ik het toen der tijd heb ondertekend.

 

Link to post
Share on other sites

5 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

 

Belangrijk in deze is de vraag of je getekend hebt namens de BV i.o. of niet. Dit zal ook moeten blijken uit de overeenkomst die je destijds hebt ondertekend. Bij de BV i.o. is het eveneens zaak dat de BV als rechtspersoon de reeds aangegane verplichtingen ten tijde van de i.o. periode overneemt. Wanneer dit niet het geval is dan is er (gezien de tot nu toe verstrekte info) sprake van prive aansprakelijkheid en heeft het incassobureau helaas gelijk.

 

Succes


www.camelot-legal.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Guest Verwijderd account
Bij de BV i.o. is het eveneens zaak dat de BV als rechtspersoon de reeds aangegane verplichtingen ten tijde van de i.o. periode overneemt.

 

Hoe weet ik of de BV de aangegane verplichtingen heeft overgenomen?

Gebeurd dit niet standaard bij het volwassen worden van de BV?

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Normaal gesproken wordt deze overname van de reeds aangegane verplichtingen bekrachtigd door een daartoe strekkende verklaring van het bestuur van de BV. Formeel dient deze bekrachtiging plaats te vinden, echter deze is vormvrij. (De notaris regelt dit veelal in de oprichtingsakte) Het feitelijk handelen van de BV als zijnde contractspartij (ofwel de BV voldoet aan de verplichtingen) is dan voldoende. Mocht onverwijld de bekrachtiging niet hebben plaats gevonden en heeft de BV niet feitelijk gehandeld als contractspartij dan blijft de prive aansprakelijkheid gelden. Let wel, de wederpartij moet destijds op de hoogte zijn gebracht van het feit dat er sprake was van een BV i.o.


www.camelot-legal.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Guest Verwijderd account

Zie art. 2:203 BW.

 

zodra de BV i.o. omgevormd is tot een volwassen BV. de rechtshandelingen van de BV i.o door de BV bekrachtigd zijn. D.w.z. dat de BV aansprakelijk is voor de overeenkomsten die ten tijde van de BV i.o. getekend zijn door de bestuurders.

 

klopt dit?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

In aansluiting op hetgeen Camelot reeds heeft besproken merk ik op dat aan rechtshandelingen die namens een BV i.o. zijn verricht wordt de eenmaal opgerichte vennootschap slechts gebonden indien zij:

 • deze na haar oprichting uitdrukkelijk of stilzijgend bekrachtigd;of
 • gebonden wordt door de akte van oprichting

Het laatste punt betreft de zogenaamde directe binding. Deze kan slechts de navolgende handelingen betreffen:

 • uitbgeven van aandelen;
 • aanvaarden van stortingen op die aandelen;
 • aantstellen van bestuurders en benoeming van commissarissen;
 • het verrichten van rechtshandelingen in de zin van artikel 2:94/204 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW)

Naast de mogelijkheden voornoemd, kent de wet nog drie andere bindingsgronden:

 • contractoverdracht (in de zin van artikel 6:159 BW
 • schuldoverneming (artikel 6:155
 • het bedingen van een recht ten behoeve van de op te richten vennootschap (artikel 6:253 BW)

In zijn algemeenheid kan je wel zeggen dat degene die een rechtshandeling heeft verricht namens de bv i.o. (of een rechtsvoorganger), daardoor hoofdelijk is verbonden totdat de vennootschap de rechtshandeling na haar oprichting heeft bekrachtigd. Na bekrachtiging vervalt de verbondenheid van de natuurlijke persoon die de overeenkomst initieel is aangegaan.


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 0 leden online en 64 gasten

  There are no registered users currently online

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept