• 0

Zonder overleg uitgeschreven kvk

Hallo,

 

Na een echtelijke twist op 11 januari waarbij mijn vrouw de woning heeft verlaten, heeft zij zich plots op 19 januari uitgeschreven bij de kvk als firmant in onze VOF (man-vrouw) en tevens krijg ik op 23 januari een verzoek tot echtscheiding van haar advocaat.

 

Wij hebben een goed (horeca)bedrijf met een goede winst. Wel hebben wij een financiele druk tot verplichte aflossingen en alsmede ook een druk vanwege een mislukte verbouwing van ca. € 400.000

 

Echter door haar plotselinge besluit, heeft zij er voor gekozen zich onvindbaar te houden voor ca. 1 maand. Het was op geen enkele mogelijkheid contact met haar te krijgen of te weten waar ze was.

 

Op 14 februari is er een gesprek bij advocatenkantoor over de scheiding. En over de aan te leveren stukken. Hierna alleen contact via advocaten over de scheiding.

 

Na dit drastische besluit van haar is mijn bedrijf vanwege haar afwezigheid in de problemen gekomen.

Zij werkte actief mee in de aansturing van de bediening, schoonmaak maar vooral administratie

 

Tot overmaat van ramp krijg ik een herseninfarct waar ik op dit moment redelijk van herstel

 

Uiteindelijk ondervind ik veel schade door haar toedoen.

 

Kan dit zomaar? Klaarblijkelijk voorzag zij problemen, schrijft zich uit en wil een huisje en een baan en rust. Op dit moment wordt de waarde van het pand bekeken en de hoogte van de schulden.

 

Dit kan toch zomaar niet?

 

Graag een advies hierover nu te handelen.

 

Groet Edwin

 

 

 

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

14 antwoorden op deze vraag

 • 0

Beste Edje,

 

Heftig verhaal!

 

Dit kan toch zomaar niet?

Is er een VOF overeenkomst? Daarin staat dan meestal een opzegtermijn. Zeker bij Horeca is een opzegtermijn van minimaal 6 maanden gebruikelijk.

 

Klaarblijkelijk voorzag zij problemen, schrijft zich uit en wil een huisje en een baan en rust.

Op deze manier bereikt ze het tegenovergestelde: door het bedrijf in problemen te brengen ontstaan er schulden waar de ex-vennoot zeer waarschijnlijk gewoon hoofdelijk voor aansprakelijk is.

 

Graag een advies hierover nu te handelen.

Schakel zo snel mogelijk deskundige juridische hulp in. En zorg dat je er alles aan doet om je bedrijf draaiende te houden; indien nodig ook met externe hulp.

 

Veel sterkte gewenst!

 

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

Er is geen vof overeenkomst en ik heb een echtscheidingsadvocaat.

Heb geen idee hoe ik verder moet of zaken goed moet aanpakken.

Nog een advocaat erbij voor vof technische zaken of echtscheidingsadvocaat die kijkt hoe zaken het beste kan worden verdeeld. ( ik loop nu al leeg)

 

Zij heeft ook ons spaargeld meegenomen voor onvoorziene zaken ca. 22.000 en ca. 6.000 cashgeld.

Heb dus ook problemen met betalen.

 

Ongelofelijk, ik zoek gelijke zaken op internet maar vind niets hierover.

Wij zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd, maar nooit bijgehouden zeg maar ook 50/50.

 

Link naar reactie
 • 0

Echtscheidingen is niet mijn ding, VOF's wel een beetje.

 

Dan je eerste vraag was: "Kan dit zomaar?"

 

Ja natuurlijk. Net zo goed als dat iemand zelf kan besluiten om te verhuizen bijvoorbeeld, of op vakantie te gaan, of een koelkast te kopen.

 

Maar het betekent natuurlijk niet dat alle verantwoordelijkheden daardoor ontlopen worden.

 

Als een vennoot (dat is een samenwerkingspartner) stopt (bijvoorbeeld door zichzelf uit te schrijven bij de KvK), dan houdt de VOF (de samenwerking) op te bestaan.

En dan moet er afgerekend worden tussen de vennoten. Buit verdeeld worden, zeg maar.

 

Er moet dan een slotbalans opgemaakt worden en daaruit blijkt dan hoe groot het kapitaalaandeel van de vennoten zijn.

 

Het is wel lastig wanneer diegene de administratie verzorgt (in dit geval: de vrouw) met de noorderzon vertrekt.

Want hoe kom je dan aan de benodigde gegevens voor de slotbalans?

 

Natuurlijk kan de 'vertrekker' dit regelen dan. Maar of dat betrouwbaar is...

 

Dus je hebt wel het nodige te doen, lijkt mij zo.

 

Ik zou zeggen: zoek een soort intermediair/accountant/adviseur (die niet meteen de hoofdprijs van je wil hebben!) als vertrouwenspersoon.

Om mede orde in de chaos te scheppen.

Dan heb je wel een begin (naast je advocaat, die voor de juridische overwegingen is).

 

Succes!

 

"What, me worry?"

Link naar reactie
 • 0
Na een echtelijke twist op 11 januari waarbij mijn vrouw de woning heeft verlaten, heeft zij zich plots op 19 januari uitgeschreven bij de kvk als firmant in onze VOF (man-vrouw) en tevens krijg ik op 23 januari een verzoek tot echtscheiding van haar advocaat.

We zijn inmiddels drieënhalve maand verder. Woont zij inmiddels bij iemand anders in? Klinkt toch een beetje alsof er een nieuwe partner in het spel is. Wat is inmiddels op touw gezet voor verrekening bij beëindiging van de vof? Heeft zij haar werkzaamheden overgedragen?

 

Zij heeft ook ons spaargeld meegenomen voor onvoorziene zaken ca. 22.000 en ca. 6.000 cashgeld.
Wat zegt jouw echtscheidingsadvocaat daar over?

 

Lijkt me slechts voor de helft van haar. Wat is vastgelegd/getekend over de cash?

 

Zij werkte actief mee in de aansturing van de bediening, schoonmaak maar vooral administratie
En hoe beloonden jullie jezelf voor werkzaamheden en hoe verdeelden jullie dan de overwinst?

 

Vervelend als je ook nog eens ziek wordt, maar volgens mij heb je een zwaardere ondernemingsrecht-advocaat nodig die harder vecht voor jouw zakelijke en privé belangen.

 

Heb je iemand van het personeel inmiddels verantwoordelijk kunnen maken voor operationele aansturing van de bediening en schoonmaak? En wie gaat nu de administratie voeren?

 

Sterkte en gezondheid!

 

Groet,

 

Highio

 

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

Een VOF is als een huwelijk.. je moet er samen wat van maken of je gaat samen ten onder..

 

Natuurlijk is zij aansprakelijk voor haar handelen en de gevolgen daarvan, maar ik weet niet welk beeld je daarbij hebt. zijn. Als jij schade wilt claimen zit je naast de echtscheiding en de afwikkeling VOF ook nog met een derde zaak met een civiele schadeclaim. Zo op basis van de informatie van alleen jou kant zal er juridisch gezien best wat te claimen zijn, maar ja een claim toegekend krijgen en ook betaald krijgen zijn 2 heel verschillende dingen zeker als de zaak door haar plotselinge vertrek failliet gaat zal er veel schade te claimen zijn maar weinig te halen.

Jou gezondheidssituatie met ook de nodige (nadelige) gevolgen voor de VOF zullen die claim niet eenvoudiger maken

Als je naast de afwikkeling van de VOF en de echtscheiding die al moeizaam genoeg verlopen ook nog een juridische procedure wilt starten om schade te claimen is dat waarschijnlijk de laatste druppel zijn om een faillissement zeker te stellen of op zijn minst de (zakelijke) afwikkeling van de scheiding ernstig vertragen.

 

Ik zou pleiten om de zaken niet verder te compliceren met claims, maar de gevolgen wel mee te nemen in de afwikkeling van de VOF door daarin extra kosten voor haar plotselinge vertrek in het voorstel te laten verrekenen met haar aandeel in de VOF.

Maar net zo goed kun je als tegenclaim verwachten dat zij extra kosten van jou plotselinge uitval ook aan jou toegerekend willen hebben en in een situatie waarin er geen VOF overeenkomst is waarin staat hoe de kosten van uitval door ziekte behandeld/verdeeld worden valt in deze gespannen situatie niet veel ruimte zijn omdat onder het hoofdstuk 'gezamelijk' risico te laten vallen.

 

aanvullende claims vanwege teruggelopen omzet lijken mij weinig kans op succes te hebben.

Ik zou vooral ook met je echtscheidingsadvocaat bespreken hoe hier mee om te gaan en ook met hem/haar overleggen in hoeverre er een collega advocaat of andere adviseur bij betrokken moet worden die meer gespecialiseerd is in afwikkeling van VOFsDe zaken zijn niet los van elkaar te zien, de verwevenheid is groot.

 

Je hebt op de langere termijn veel meer aan een snelle maar (financieel) pijnlijke zakelijke scheiding, dan een lange bittere strijd waarin je persoonlijke teleurstellingen of woede over en weer probeert te vertalen in (zakelijke) schadeclaims.

Een "snelle" scheiding is niet alleen veel beter voor je bedrijf of wat er van over is maar zeker ook voor jou gezondheid.

 

Link naar reactie
 • 0
Jou(w) gezondheidssituatie met ook de nodige (nadelige) gevolgen voor de VOF zullen die claim niet eenvoudiger maken
Dat is geen bewuste handeling, maar overmacht en van een later tijdstip na beëindiging van de vof.

 

De echtelijke woning is kennelijk nooit opgeëist als woonruimte...

 

Wat hier als finale nekslag feitelijk nog ontbreekt is een (extra) graai uit de kas.

 

Wat doet de bank in dit verhaal?

 

Is er een boekhouder die de Belastingdienst (voor)informeert?

 

Heb dus ook problemen met betalen.

Overleg in dit kader ook met advocaat.

 

Groet,

 

Highio

 

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

Wat hier als finale nekslag feitelijk nog ontbreekt is een (extra) graai uit de kas.

 

Gezien er (kennelijk) geen (slot)balans is kan je dat dus helemaal niet weten.

 

Misschien was dat geld dat de vertrekkende vennoot gewoon tegoed had, om maar iets te roepen.

 

Het is een heel gecompliceerde situatie, zonder feiten (alleen onderbuik-gevoelens). En het feit dat (mijn indruk slechts!) TS op zoek is naar reacties waarin hij 'gelijk krijgt' zal de situatie volgens mij niet makkelijker maken.

 

Gewoon de adviezen opvolgen, zou ik zeggen! Zoek hulp (juridisch, administratief).

"What, me worry?"

Link naar reactie
 • 0
Misschien was dat geld dat de vertrekkende vennoot gewoon tegoed had, om maar iets te roepen.

 

Ik bedoelde een greep uit de ondernemingskas door een derde in dit verhaal. Gelegenheid maakt de dief. Meer dan eens van dichtbij gezien of uit de eerste mond/hand gehoord/vernomen. TS beschrijft het spaargeld en de cash overigens eerder als privépotje met eenzelfde bestedingsdoel, maar ik ken de situatie uiteraard verder ook niet.

 

Groet,

 

Highio

 

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

Inhoudelijk zal het allemaal wel, mensen maken keuzes en (hele rare) bokkensprongen.

Ik denk dat er wat juridisch uitzoekwerk op je wacht, maar denk dat het vooral belangrijk is dat je je mentaal herstelt en gaat vechten voor je bedrijf en het niet naar de haaien laat gaan door deze ontregelende gebeurtenissen. Richt je op de toekomst van je zaak, doe zo goed mogelijk aan damage control en zoek daar hulp bij. Er zijn - als blijkt dat jij geen rotzak bent ;D - legio ondernemers die andere ondernemers weer in het zadel willen helpen zonder dat ze daar geld voor krijgen.

 

Zo'n blijkbaar onvrijwillige scheiding hakt er in, laat je niet onderuithalen.

 

Pak je flipover. Aan de slag!

 

Wat moet er allemaal weer op de rit nu ze weg is?

Welke brandjes moeten vandaag nog geblust worden?

In hoeverre kan je de mensen vragen een tijdlang wat zelfredzamer te zijn in wat ze moeten doen? Kan je een vergadering plannen waar je je mensen bij elkaar roept en ze voorlegt wat er nodig is en hoe ze je kunnen helpen nu? Misschien ontpoppen sommige mensen zich wel als leiders, of hadden ze er zonder dat jij het wist wel ideeën over hoe om te gaan met deze situatie of hier doorheen te komen.

Wat zou je op de langere termijn (4-5 jaar) weer willen hebben gerealiseerd met je bedrijf?

 

En puur uit nieuwsgierigheid, wat is een mislukte verbouwing van 4 ton?!

 

Laat je niet ruïneren,

ga het tij keren!

 

Succes ;)

 

 

Link naar reactie
 • 0

Ik zou eerder gisteren dan vandaag met een advocaat gaan praten.

 

Om te beginnen is het niet eens duidelijk of de VOF nog bestaat of niet. Een VOF houdt van rechtswege op te bestaan met de uittreding van een van de vennoten, maar het lijkt me dat een uittreding niet begint met een gang naar de Kamer van Koophandel.

 

Als de VOF niet meer bestaat, hoe zit het dan met de overeenkomsten die het bedrijf had? Bestaan die nog? Mag je je klanten nog bedienen?

 

Alles wat je nu aanraakt kan je later op je dak krijgen en alles wat je nu daarom maar even laat liggen ook.

Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  5 leden, 137 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.