• 0

Mijn AV en opdrachtovereenkomst van opdrachtgever

Hoe zit het met mijn algemene voorwaarden wanneer ik een opdrachtovereenkomst verstrekt door mijn opdrachtgever teken?

 

Ik ben sinds korte tijd als ondernemer ingeschreven bij de KVK. Ik heb al voor verschillende klanten werk geleverd, maar nu krijg ik voor het eerst een opdrachtovereenkomst van een opdrachtgever.

 

Worden bepaalde artikelen uit mijn AV verworpen of betekend dit dat mijn gehele AV niet meer geld?

Er is natuurlijk niets ondertekend door de opdrachtgever waar mijn AV op staat.

 

Hierover kan ik niets vinden als ik 'freelance opdrachtovereenkomst algemene voorwaarden' Google.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

25 antwoorden op deze vraag

 • 0

Beste Vincento,

 

Allereerst welkom op Higherlevel

 

Hoe zit het met mijn algemene voorwaarden wanneer ik een opdrachtovereenkomst verstrekt door mijn opdrachtgever teken?

 

Jouw algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als jij ze (in offerte en de overeenkomst) van toepassing verklaart, ze ter hand stelt en de wederpartij jouw voorwaarden ook accepteert.

 

Van alledrie is hier geen sprake, dus zijn jouw algemene voorwaarden geheel niet van toepassing.

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

(die overigens niet getekend is geretouneerd, maakt dit uit?)

Als getekend retourneren van de offerte ook aanvaarding van jouw voorwaarden inhoudt, maakt dat zeker uit ja.

 

Maar niet in de door hen gemaakte overeenkomst.

Je kunt uiteraard verzoeken om in de overeenkomst alsnog jouw voorwaarden van toepassing te laten verklaren.

 

Houdt er wel rekening mee dat de bepalingen in een overeenkomst altijd vóór jouw algemene voorwaarden komen. Staat er dus in de overeenkomst iets anders dan in jouw voorwaarden, dan gelden de bepalingen van de overeenkomst.

Wil je dat op sommige punten niet, laat dan die bepalingen in de overeenkomst aanpassen.

 

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

Vincento, kan de partij die recent jouw AV opgesteld heeft niet beoordelen wat je nu als opdrachtovereenkomst aangeboden krijgt en adviseren of bemiddelen?

 

Groet,

 

Highio

 

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

(die overigens niet getekend is geretouneerd, maakt dit uit?)

Als getekend retourneren van de offerte ook aanvaarding van jouw voorwaarden inhoudt, maakt dat zeker uit ja.

 

Voor de volledigheid en duidelijkheid, algemene voorwaarden moeten aan een overeenkomst vastzitten. Je kunt je niet met losse algemene voorwaarden eens verklaren. Wat er aanvaard wordt is het geoffreerde (overeenkomst = aanbod + aanvaarding), de van toepassing verklaarde algemene voorwaarden zijn dan automatisch geldig.

 

Dus, in het voorbeeld van de vraagsteller: vraagsteller stuurt offerte op, sluit AV bij. Opdrachtgever doet niets met de offerte, maar komt met een eigen overeenkomst: dit kun je als een tegenbod zien. De AV van de vraagsteller zijn dan niet van toepassing.

 

Andere situatie: vraagsteller stuurt offerte op, sluit AV bij. In de offerte staan globaal de contouren van de opdracht benoemd. Opdrachtgever gaat akkoord, bijvoorbeeld door de offerte ondertekend te retourneren. Opdrachtgever werkt de opdracht verder uit in een overeenkomst die door de opdrachtnemer wordt aanvaard. De AV van de vraagsteller zijn dan wel geldig.

 

Derde situatie, al door Bob de Webbouwer aangestipt: als "andere situatie", maar in de tweede overeenkomst wijst de opdrachtgever de AV van de vraagsteller uitdrukkelijk van de hand. Dat lijkt me voer voor juristen. Is er sprake van twee overeenkomsten? Dan kan ik me voorstellen dat de AV van de vraagsteller nog gelden. Maar ik vermoed dat dit als een enkele overeenkomst geldt.

 

En dan heb je nog de bedrijfstakbrede algemene voorwaarden...

Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar reactie
 • 1
Voor de volledigheid en duidelijkheid, algemene voorwaarden moeten aan een overeenkomst vastzitten

Nee, ze moeten van toepassing worden verklaard en ter hand worden gesteld

(en niet alleen in/bij de overeenkomst maar juist ook in/bij de offerte.)

 

Als ze dus niet aan de overeenkomst of offerte zelf vast zitten maar in een aparte bijlage (of een link naar...), dan moet de beschrijving wel luid en duidelijk zijn (voorwaarden model XXX, al dan niet gedeponeerd etc)

 

Enne... een overeenkomst (en dus ook de voorwaarden) is nog steeds vormvrij (behoudens uitzonderingen zoals huur- en bepaalde arbeidsovereenkomsten )

 

Je kunt je niet met losse algemene voorwaarden eens verklaren.

Dat kan wel

 

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

Voor de volledigheid en duidelijkheid, algemene voorwaarden moeten aan een overeenkomst vastzitten

Nee, ze moeten van toepassing worden verklaard en ter hand worden gesteld

(en niet alleen in/bij de overeenkomst maar juist ook in/bij de offerte.)

 

Als ze dus niet aan de overeenkomst of offerte zelf vast zitten maar in een aparte bijlage (of een link naar...), dan moet de beschrijving wel luid en duidelijk zijn (voorwaarden model XXX, al dan niet gedeponeerd etc)

 

Ah, ik bedoelde het figuurlijk, maar dat moet je juist bij een verduidelijking niet doen. :-) Wat ik bedoelde is dat zonder een bijbehorende overeenkomst, algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Verder zijn er inderdaad eisen aan hoe die AV ter hand worden gesteld.

 

Je kunt je niet met losse algemene voorwaarden eens verklaren.

Dat kan wel

 

In dat geval snap ik de wet niet:

 

Artikel 231

 

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 

a. algemene voorwaarden: een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd;

 

Een verschil met bedingen uit een overeenkomst is bijvoorbeeld dat je de Algemene Voorwaarden niet hoeft te kennen; je hoeft alleen maar de mogelijkheid hebben gehad om er kennis van te nemen.

Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar reactie
 • 0
In dat geval snap ik de wet niet:

Nee, in dat geval trap je weer in die zelfde figuurlijke valkuil ;). Uiteraard heeft het geen enkele zin voorwaarden te accepteren zonder dat er sprake is van een opdracht of overeenkomst, maar de voorwaarden zelf mogen fysiek wel los staan van de overeenkomst.

 

Echter, vanwege dat vormvrije zou je een mondelinge opdracht kunnen aangaan met acceptatie van de schriftelijke algemene voorwaarden. Erg handig en verstandig voor opdrachtgever is dat niet: je kunt dan immers wel aantonen dat je ze verstrekt hebt, maar niet dat je ze van toepassing hebt verklaard, noch dat jij ze hebt geaccepteerd.

 

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

Echter, vanwege dat vormvrije zou je een mondelinge opdracht kunnen aangaan met acceptatie van de schriftelijke algemene voorwaarden. Erg handig en verstandig voor opdrachtgever is dat niet: je kunt dan immers wel aantonen dat je ze verstrekt hebt, maar niet dat je ze van toepassing hebt verklaard, noch dat jij ze hebt geaccepteerd.

Ik vermoed dan toch dat je als opdrachtgever aan het langste eind trekt.

 

Wie zegt namelijk dat je ze niet van toepassing hebt verklaard?

Dat kan de wederpartij niet bewijzen aangezien de overeenkomst mondeling is aangegaan. Wél staat vast dat de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld (dat gaan we vanuit). Als de opdrachtnemer vervolgens de opdracht uitvoert, dat heeft dat er toch alle schijn van dat hij (stilzwijgend) instemt met de algemene voorwaarden.

 

Gooi er nog een Haviltex-sausje overheen en je kunt zo aanschuiven.

That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link naar reactie
 • 0

... Ik vermoed dan toch dat je als opdrachtgever aan het langste eind trekt. ... Wie zegt namelijk dat je ze niet van toepassing hebt verklaard? ...

Zo werkt het niet. Diegene die stelt dat voorwaarden van toepassing zijn (of wat dan ook stelt) moet dat bewijzen.

 

Het volgende rijmpje geldt als hoofdregel:

 

'Wie eist,

bewijst'.

 

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
 • 0

@RT & @Uwjurist: ik vermoed dat jullie beiden gelijk hebben: RT ging uit van mijn aanname dat opdrachtgever wel kan aantonen de voorwaarden verstrekt te hebben. In combinatie met het uitvoeren van de opdracht (kennelijk aanvaard), zal het dan eenvoudig zijn te bewijzen dat de voorwaarden van toepassing waren.

 

In de praktijk zal de crux al direct bij de aanname zelf liggen: hoe bewijs je dat je voorwaarden ter hand hebt gesteld bij een verder mondeling overeengekomen opdracht?

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

Het volgende rijmpje geldt als hoofdregel:

 

'Wie eist,

bewijst'.

 

Ja dat rijmpje ken ik wel. Staat gelukkig niet in steen gebeiteld.

Het hof heeft al eens geoordeeld dat AV van toepassing waren op een mondelinge overeenkomst, terwijl die AV niet eens voor het aangaan van de overeenkomst ter hand waren gesteld, laat staan expliciet aanvaard.

 

In het voorbeeld van Norbert durf ik dus wel te verdedigen dat wanneer je bij het aangaan van een mondelinge overeenkomst algemene voorwaarden ter hand stelt, de wederpartij daar niet tegen ageert en vervolgens uitvoering geeft aan de overeenkomst, de wederpartij moeite zal hebben te verdedigen dat de AV tijdens die mondelinge overeenkomst niet van toepassing zouden zijn verklaard.

Alles wijst immers op het tegendeel.

 

 

That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link naar reactie
 • 0

Als je voorwaarden aantoonbaar tijdig ter hand stelt en van toepassing verklaart, zijn ze zonder andersluidend tegenbericht in principe van toepassing.

Je lijkt daarmee te betogen dat, indien niet aan die voorwaarden is voldaan, de algemene voorwaarden dus ook nimmer van toepassing zijn. Dat is niet altijd het geval en voor een juiste beoordeling van de rechtspositie van de opdrachtgever dus handig om te weten.

 

En zoals ik aangaf, betreft het rijmpje de hoofdregel.
Inderdaad, en een bedreven jurist overtuigt de rechter van de uitzondering.

 

That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link naar reactie
 • 0

Je lijkt daarmee te betogen dat, indien niet aan die voorwaarden is voldaan, de algemene voorwaarden dus ook nimmer van toepassing zijn. Dat is niet altijd het geval en voor een juiste beoordeling van de rechtspositie van de opdrachtgever dus handig om te weten.

Nee, hoor dat betoog ik helemaal niet, dat maak jij ervan.

Inderdaad, en een bedreven jurist overtuigt de rechter van de uitzondering.

Zit je iets dwars?

 

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
 • 0

Is het niet zo dat topic starter meer dan voldoende reacties heeft gekregen en dat terugkoppeling op termijn niet verplicht maar wel gewenst is?

 

Groet,

 

Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

Je lijkt daarmee te betogen dat, indien niet aan die voorwaarden is voldaan, de algemene voorwaarden dus ook nimmer van toepassing zijn. Dat is niet altijd het geval en voor een juiste beoordeling van de rechtspositie van de opdrachtgever dus handig om te weten.

Nee, hoor dat betoog ik helemaal niet, dat maak jij ervan.

 

Dan heb ik deze opmerkingen kennelijk verkeerd geïnterpreteerd:

 

Zo werkt het niet. Diegene die stelt dat voorwaarden van toepassing zijn (of wat dan ook stelt) moet dat bewijzen.

Als je voorwaarden aantoonbaar tijdig ter hand stelt en van toepassing verklaart, zijn ze zonder andersluidend tegenbericht in principe van toepassing.

Maar dan zijn we het er kennelijk toch over eens dat je niet in alle gevallen hoeft te bewijzen dat de AV van toepassing zijn verklaard of juist ter hand gesteld. Dat wordt in de praktijk nog wel eens miskend.

 

 

Inderdaad, en een bedreven jurist overtuigt de rechter van de uitzondering.

Zit je iets dwars?

Geenszins, waarom denk je dat? ???

 

That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link naar reactie
 • 0

Met ieders welnemen zet ik dit topic op slot.

 

Vraag van vraagsteller is ruimschoots beantwoord. Heeft vraagsteller nog terugkoppeling of aanvullende vragen, dan graag even een modmelding doen, dan openen we het topic weer.

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

Mijn vraag is inderdaad ruimschoots beantwoord, maar ik zou graag een additionele vraag stellen.

 

De overeenkomst van de opdrachtgever sluit niet zo goed aan op de te leveren diensten als mijn AV. De overeenkomst van de opdrachtgever is meer een algemene overeenkomst voor partijen waar zij zaken mee doen. Hierdoor zie ik 'gaten' in de overeenkomst.

Link naar reactie
 • 0

Mijn vraag is inderdaad ruimschoots beantwoord, maar ik zou graag een additionele vraag stellen.

 

De overeenkomst van de opdrachtgever sluit niet zo goed aan op de te leveren diensten als mijn AV. De overeenkomst van de opdrachtgever is meer een algemene overeenkomst voor partijen waar zij zaken mee doen. Hierdoor zie ik 'gaten' in de overeenkomst.

En wat is de vraag?

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
 • 0

Mijn vraag is, of ik de opdrachtgever kan verzoeken om mijn AV voor geldig kan laten verklaren in hun overeenkomst. Ik kan mij voorstellen dat dit doorgaans niet gedaan wordt omdat het een standaard / algemene overeenkomst is die het bedrijf altijd gebruikt.

Link naar reactie
 • 0

Mijn vraag is, of ik de opdrachtgever kan verzoeken om mijn AV voor geldig kan laten verklaren in hun overeenkomst. Ik kan mij voorstellen dat dit doorgaans niet gedaan wordt omdat het een standaard / algemene overeenkomst is die het bedrijf altijd gebruikt.

 

Verzoeken kan altijd. Nee heb je, ja kun je krijgen.

 

Maar ik zou dat als opdrachtgever niet snel accepteren. Als jij gaten ziet kun je die benoemen, en dan kunnen die relevante bepalingen (en alleen die!) uit jouw voorwaarden in overleg worden opgenomen in de overeenkomst.

 

Los daarvan: zijn die gaten in jouw voordeel of jouw nadeel?

 

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

Mijn vraag is, of ik de opdrachtgever kan verzoeken om mijn AV voor geldig kan laten verklaren in hun overeenkomst. Ik kan mij voorstellen dat dit doorgaans niet gedaan wordt omdat het een standaard / algemene overeenkomst is die het bedrijf altijd gebruikt.

Je kunt altijd onderhandelen..

Maar ook al gaan ze akkoord: de overeenkomst gaat normaliter vóór op de algemene voorwaarden. En hebben zij zelf ook algemene voorwaarden van toepassing verklaard? Dan wordt het nog ingewikkelder.

Zeker als het een grote opdracht is, zou ik de stukken toch even aan een jurist voorleggen.

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wie is er online?
  0 leden, 52 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.