Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
JJ_McKay

Zakelijk conflict VoF - wel meerderheid mogelijk?

Recommended Posts

Goedemiddag allen, wegens een hoogoplopend zakelijk conflict kan ik hier alleen maar onder een schuilnaam posten, mijn excuses hiervoor.

 

Ik ga proberen mijn vraag zo kort mogelijk te houden, mogelijk kan ik later dieper op enkele zaken ingaan.

 

In 2017 ben ik samen met een zakenrelatie een VOF begonnen, doordat ik al langer bij dit medium betrokken was dan hij is mij 5% meerderheid en daarnaast ook het persoonlijk eigendomsrecht over de merknaam toegezegd.

 

We hebben op basis hiervan dan ook de VoF modelovereenkomst ingericht en ondertekend.

 

Nu, niet heel veel later vanaf het startmoment in 2018 is het zo dat er inmiddels een hoog oplopend zakelijk conflict is ontstaan. De VoF overeenkomst zal dan ook opnieuw (gelukkig ook per afspraak) geevalueerd worden.

 

Het is niet verwonderlijk dat mijn compagnon nu eist dat de verdeling gelijkgetrokken wordt naar 50-50 en dat tevens de merknaam (zonder de vereiste uittreding) terug naar het bedrijf vloeit. Daarnaast stelt hij dat een meerderheid, dan wel aandeelrecht, binnnen een vof per definitie al niet mogelijk was.

 

Ik heb, voordat de overeenkomst opgesteld werd (dit is tevens niet eenzijdig gebeurd) extern laten verifieren dat het hebben van een meerderheid binnen een VoF mogelijk is, maar ben inmiddels niet in staat deze verificatie opnieuw te doen.

 

Wie kan mij verder adviseren over deze stellingname? Hoe kan ik aan mijn compagnon helder communiceren dat een meerderheid in een VoF niet geheel gebruikelijk is, maar wel mogelijk?

 

Alvast bedankt voor uw advies.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ik heb, voordat de overeenkomst opgesteld werd (dit is tevens niet eenzijdig gebeurd) extern laten verifieren dat het hebben van een meerderheid binnen een VoF mogelijk is, maar ben inmiddels niet in staat deze verificatie opnieuw te doen.
Wat bedoel je met extern laten verifieren?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het web. Mogelijk niet altijd de beste raadgever, maar ik kan de link van toen zo niet meer terugvinden. Wel wordt op een Vlaamse mediator site gesproken over minderheid-/ meerderheidsbelang in een VoF.

 

Daarnaast heeft de KvK de overeenkomst ook gewoon overgenomen zo die was (nu ben ik er zelf niet zeker van of zij ook kunnen constateren bij inschrijving). Later heb ik de KvK een kijkje in deze situatie laten nemen en ook zij stelden dat een meerderheid binnen een VoF mogelijk was.

 

Echter, hoe belangrijk is het hierin waar ik al dan niet mijn advies hierover ingewonnen heb? Feit is dat het zo in de VoF overeenkomst is gezet. Nu betwist hij (vanuit het conflict) de legaliteit van deze afspraken, terwijl hij er zelf mee akkoord is gegaan tijdens de onderhandelingen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dag JJ

 

Een VOF kent geen aandelen dus valt er qua bezit van de VOF niet te zeggen dat jij 55 en hij 45 bezit. Wat je bij een VOF afspreekt is de verdeling van de winst.

 

De mate waarin je recht hebt op jouw aandeel van de VOF wordt bepaald door die winstverdeling en hoe je die opneemt. Daarvoor kijk je naar ieders aandeel in het eigen vermogen van de VOF.

 

Stel je start op 1-1 met niets, na 1 jaar maakt de VOF 100 winst. Daarvan is dan 55 voor jou en 45 voor hem. Stel dat jij elke maand 4 hebt opgenomen naar privé dan is jouw aandeel in het eigen vermogen van de VOF aan het eind van het jaar 7.

 

Stel dat hij elke maand 3 heeft opgenomen. Dan is zijn aandeel in het vermogen van de VOF 9.

 

Of de bepaling die jullie in de vof-akte hebben opgenomen niet rechtsgeldig zou zijn, kunnen we niet beoordelen zonder deze te lezen.

 

Groet

Joost

 

 

 


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dank je wel voor je heldere uitleg, Joost.

 

Ik kan de overeenkomst hier eventueel wel plaatsen, maar dat wordt dan geanonimiseerd. Daarbij weet ik ook niet of dit wel zo gepast is.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Is dit een Belgische VOF of een Nederlandse?


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Branko,

 

Gevestigd in Nederland, maar waarin is dit relevant?

 

Het ging mij bij deze onderverdeling nooit om een hoger percentage over de winst, maar om eindbevoegdheid.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gevestigd in Nederland, maar waarin is dit relevant?

Omdat op een Belgische VOF ander recht van toepassing is en misschien mogelijkheden kent die de Nederlandse VOF niet kent

 

Het ging mij bij deze onderverdeling nooit om een hoger percentage over de winst, maar om eindbevoegdheid.

Een optie die de (Nederlandse) VOF niet kent, zoals Joost al aangaf

 

Later heb ik de KvK een kijkje in deze situatie laten nemen en ook zij stelden dat een meerderheid binnen een VoF mogelijk was.

Dan had de KvK het fout. Binnen een VOF heeft iedere vennoot een gelijke stem, ongeacht de inbreng en winstverdeling.

 

En daar zit ook wel een bepaalde logica achter: iedere vennoot is ook ongeacht inbreng en winstverdeling hoofdelijk aansprakelijk. Wil je een andere verdeling van eigendom en stemrecht? Dan zul je voor een andere ondernemingsvorm dan de VOF moeten kiezen (oa coöperatie of BV)

 


Gecertificeerd Risk management Consultant, partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in risicomanagement & verzekeringen

Specialist in AOV en aansprakelijkheid voor ondernemers. Vragen of offerte? → ✉ ☏ Contact 

 

De nieuwste B2Bsure  Blogs

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dank je wel voor je reactie, Norbert.

 

We merken nu ook dat de overeenkomst, die door beiden in goed overleg en vertrouwen opgesteld was, helaas toch niet toereikend is.

Share this post


Link to post
Share on other sites

We merken nu ook dat de overeenkomst, die door beiden in goed overleg en vertrouwen opgesteld was, helaas toch niet toereikend is.

 

Beste JJ,

 

Dat is erg vervelend, alleen al vanwege het beschaamde vertrouwen, maar zo te lezen is jou wel het persoonlijke eigendom over de merknaam toegezegd. Dat kan de medevennoot dus nu niet zo maar opeisen.

 

Hamvraag: hoe hard willen jullie dit spelen? Is er een uittredings/vervangingsbeding in de VOF overeenkomst opgenomen? Zo niet dan is uittreden van 1 van de vennoten per definitie einde VOF: afrekenen en klaar. Jij staat dan niet met 55 maar 50% in je handen, maar wel mét de merknaam.

 

En zolang jij niet instemt met wijziging, blijft de winstverdeling gewoon op 45-55 staan.

 

Anders gezegd: wat biedt de medevennoot jou om vrijwillig afstand te doen van merk en 5% winst?

 


Gecertificeerd Risk management Consultant, partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in risicomanagement & verzekeringen

Specialist in AOV en aansprakelijkheid voor ondernemers. Vragen of offerte? → ✉ ☏ Contact 

 

De nieuwste B2Bsure  Blogs

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zoals ik zijn voorstel nu voor mij heb liggen; erg weinig, Norbert.

 

Het conflict begint vanuit vennoot nu dus inderdaad om de omzet / winst / eigen ingebrachte liquide middelen te draaien, maar het bedrijf zelf heeft nog niets gegenereerd. Compagnon wil nu 50-50 (wegens de in zijn ogen ongelijke percentuele verdeling en arbeid), terwijl het hebben van de hier door mij besproken meerderheid voor mij -nogmaals- persoonlijk meer om (eind-)besluitvorming / bevoegdheden dan winst ofwel financieen ging.

 

In de oorspronkelijke afspraken is op voorhand gesteld ook dat vennoot liquide middelen in zou brengen en ikzelf (vanwege een minder sterke economische positie bij aanvang) voornamelijk kennis en kunde. Inmiddels beroept vennoot zich in de huidige gesprekken voornamelijk op deze financiele en fysieke investering.

 

Daarnaast eist hij nu dat beide vennoten 10% commissie over hun eigen salesprojecten krijgen, hiermee ondermijnt vennoot (m.i.) dus de eigen wens voor absolute gelijkheid op bestuurlijk niveau.

 

Afspraken intern waren altijd dat vennoot de voorgrond zou doen (geen ondernemerservaring) en ik de achterkant (veel ondernemerservaring). Nu stelt vennoot dat onzer beider werkzaamheden en input in de zaak onze eerst gemaakte afspraken niet meer reflecteren.

 

Motivatie om mij vooralsnog meer op de achtergrond te houden en niet uit te sturen naar locaties is vooral het kostenplaatje geweest. Het bedrijf heeft tot dusver geen inkomsten, dus zou het niet verstandig zijn om beide op de voorgrond te gaan staan. Daarnaast zijn veel van deze activiteiten veel meer rond eigen woonplaats vennoot gecentreerd (werken vanuit twee verschillende locaties). Nu wordt dan ook deze afspraak betwist onder het mom; te weinig actieve inbreng vanuit mijn kant. Zoals ik het bekijk ligt dit aan de basis van ons conflict.

 

Doordat het - open- gesprek nu diepgaand is beschadigd, is het ook heel moeilijk geworden om samen te werken, te meer omdat vennoot nu voornamelijk een eigen koers aan het varen is en daarnaast ook het beleid van het bedrijf aan het bepalen dan wel wijzigen is, wederom voor mij een belangrijk onderdeel van dit conflict.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het bedrijf heeft tot dusver geen inkomsten...

::)

 

Je vennoot lijkt goede hoop te hebben dat dat verandert.

 


Got spare time, join Amazon Prime :smiling-face-with-sunglasses:  and watch Stan & Ollie! (meer gratis films)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Goedemiddag, in navolging op mijn eerdere post zo kort mogelijk het volgende:

 

Na gedegen advies heb ik zoals in eerdere post beschreven het voorstel van mijn vennoot verworpen en twee tegenvoorstellen gedaan. Nu verwerpt hij mijn beide tegenvoorstellen, waarvan in één stond dat een onmiddelijke ontbinding van de VoF wat mij betreft de enige oplossing nog was.

 

Evaluatie dan wel bemiddeling via de KvK is hij aan het traineren dan wel weigeren. Hij stelt nu dat mijn wens om te ontbinden nu voor hem reden is om mij te laten uittreden, zodat hij mét merknaam (die hij enkel bij uittreding in handen krijgt) een doorstart kan maken. Volgens onze overeenkomst kan een doorstart niet zonder opheffing van de VoF.

 

Ik zou nu wel heel graag contact willen leggen met een bedrijfsjurist, mogelijk lukt dit via deze weg?

 

Ik kan meer informatie geven indien gewenst, echter, op dit forum zou dit wel een heel lang verhaal kunnen worden.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

JJ_McKay, je zoekt denk ik iemand met verstand van ondernemingsrecht boven een bedrijfsjurist.

 

Zie wie zich hier profileren en zoek misschien naar de beste geografische match. Of noem jouw locatie voor meer kans op een aanbeveling van een collega-adviseur. Kun je in jouw lokale netwerk ook geen navraag doen?

 

Evaluatie dan wel bemiddeling via de KvK is hij aan het traineren dan wel weigeren.

 

Aangezien jullie samen het inzicht hebben dat het contract niet voldoet, zou mediation nog een optie kunnen zijn. Dat vraagt van beide partijen om water bij de wijn te doen. Ik snap niet zo goed wat voor betekenis KvK hier kan hebben...

 

...wij lezen hier slechts het verhaal van één partij, het is niet ondenkbaar dat de andere partij ook gewoon een punt heeft.

 

Heb je het subboard Herrie in de zaak ook al ontdekt? Jouw of jullie situatie is lang niet uniek, helaas. Sterkte!

 

Groet,

 

Highio

Mod edit: beide topics toch maar samengevoegd ondanks de goede terugverwijzing door topic starter

 


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik zou nu wel heel graag contact willen leggen met een bedrijfsjurist (...)

 

Maar hoe zit het nou met de administratie van de VOF...?

 

Is die 'up-to-date'?

M.a.w.: Blijkt daaruit welke vennoot wat tegoed heeft/verschuldigd is op dit moment?

 

Dat is namelijk de basis van alle claims e.d. Plus natuurlijk goodwill en andere ('onzichtbare') zaken.

 

Zonder deugdelijke administratie kan iedereen maar wat roepen over wat zij wel allemaal tegoed menen te hebben en willen eisen van anderen...

Dat kan over en weer ook natuurlijk.


"What, me worry?"

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hij stelt nu dat mijn wens om te ontbinden nu voor hem reden is om mij te laten uittreden, zodat hij mét merknaam (die hij enkel bij uittreding in handen krijgt) een doorstart kan maken.

 

Maar eerder schreef je:

 

In 2017 ben ik samen met een zakenrelatie een VOF begonnen, doordat ik al langer bij dit medium betrokken was dan hij is mij 5% meerderheid en daarnaast ook het persoonlijk eigendomsrecht over de merknaam toegezegd.

 

[...]

 

Het is niet verwonderlijk dat mijn compagnon nu eist dat de verdeling gelijkgetrokken wordt naar 50-50 en dat tevens de merknaam (zonder de vereiste uittreding) terug naar het bedrijf vloeit.

 

Waarom zou hij de merknaam in handen krijgen? Is daar iets over afgesproken? Wie is nu de eigenaar van de merknaam?

 

En stel dat je de kans loopt de merknaam kwijt te raken: hoe zeer wil je die merknaam hebben?

 


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dank je voor je bericht, Highio

 

 

Aangezien jullie samen het inzicht hebben dat het contract niet voldoet, zou mediation nog een optie kunnen zijn. Dat vraagt van beide partijen om water bij de wijn te doen. Ik snap niet zo goed wat voor betekenis KvK hier kan hebben...

 

Vooralsnog is bemiddeling bij de uiterst belangrijke en zeer nodige evaluatie van het conflict binnen de huidige VoF (en dus ook de voortgang), de -juridische- haalbaarheid van de inmiddels ingediende (tegen-)voorstellen en de afhandeling van dit verhaal wel een dienst die mij door de KvK is aangeboden en die ik met beide handen heb aangepakt.

 

...wij lezen hier slechts het verhaal van één partij, het is niet ondenkbaar dat de andere partij ook gewoon een punt heeft.

 

Dat is ontegenzeggelijk waar, elk conflict heeft twee kanten.

 

Heb je het subboard Herrie in de zaak ook al ontdekt? Jouw of jullie situatie is lang niet uniek, helaas.

 

Ik ga daar ook eens kijken, wederom bedankt voor de reactie.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Geen dank, wel een kleine tussenvraag: heb je het feitelijk over een (geregistreerde) merknaam met een zekere houder of gebruikte handelsnaam?

 

Groet,

 

Highio

 


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hij stelt nu dat mijn wens om te ontbinden nu voor hem reden is om mij te laten uittreden, zodat hij mét merknaam (die hij enkel bij uittreding in handen krijgt) een doorstart kan maken.

 

Maar eerder schreef je:

 

In 2017 ben ik samen met een zakenrelatie een VOF begonnen, doordat ik al langer bij dit medium betrokken was dan hij is mij 5% meerderheid en daarnaast ook het persoonlijk eigendomsrecht over de merknaam toegezegd.

 

[...]

 

Het is niet verwonderlijk dat mijn compagnon nu eist dat de verdeling gelijkgetrokken wordt naar 50-50 en dat tevens de merknaam (zonder de vereiste uittreding) terug naar het bedrijf vloeit.

 

Waarom zou hij de merknaam in handen krijgen? Is daar iets over afgesproken? Wie is nu de eigenaar van de merknaam?

 

En stel dat je de kans loopt de merknaam kwijt te raken: hoe zeer wil je die merknaam hebben?

 

 

Enkel en alleen bij mijn vrijwillige uittreding of overlijden is in de huidige overeenkomst vastgelegd dat de merknaam terug naar de VoF zal vloeien. Vooralsnog staat deze nog steeds op mijn privé-persoon.

 

Punt is, dat ik helemaal niet wil en zal uittreden, ik zie teveel potentie in dit bedrijf. Daarnaast wil ik de voorwaarden rond de merknaam eerst aangepast hebben voordat ik nog een verdere beweging ga maken.

 

Hij ziet deze potentie zelf echter ook en wil 'alleen' verder, hij is zelfs nu achter de schermen zaken aan het organiseren zodat de bedrijfsvoering (+ accountant) vanuit zijn eigen woonplaats geregeld kan gaan worden. Daartoe wil hij - op eigen initiatief- zelfs lopende samenwerkingen gaan ontbinden, onder het mom van kostenbeheersing.

 

Ik ben nu de mogelijkheden voor een volledige juridische ontbinding van de VoF aan het bekijken op de gronden dat hij niet mee wil werken aan een redelijke en billijke oplossing.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Geen dank, wel een kleine tussenvraag: heb je het feitelijk over een (geregistreerde) merknaam met een zekere houder of gebruikte handelsnaam?

 

Groet,

 

Highio

 

 

Handelsnaam is vastgelegd bij de KvK, er waren nochtans geen fondsen om deze verder officieel te registreren. Ik heb mij daartoe wel ingelezen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dan begrijp ik voorlopig dat er geen merkregistratie is.

 

Zo vriendelijk klinkt het allemaal niet meer, je hebt dan direct een advocaat in de echte wereld nodig.

 

Groet,

 

Highio

 


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik zou nu wel heel graag contact willen leggen met een bedrijfsjurist (...)

 

Maar hoe zit het nou met de administratie van de VOF...?

 

Is die 'up-to-date'?

M.a.w.: Blijkt daaruit welke vennoot wat tegoed heeft/verschuldigd is op dit moment?

 

Dat is namelijk de basis van alle claims e.d. Plus natuurlijk goodwill en andere ('onzichtbare') zaken.

 

Zonder deugdelijke administratie kan iedereen maar wat roepen over wat zij wel allemaal tegoed menen te hebben en willen eisen van anderen...

Dat kan over en weer ook natuurlijk.

 

Ja, deze is up to date en deugdelijk, ik heb die verantwoordelijkheid op mij genomen. Ook zijn totale investering is hierin opgenomen. Daarnaast staat deze ook in zijn declaraties. In de VoF overeenkomst staat ook ieders inbreng geregistreerd, er valt voor beide partijen dus op dat punt geen extra eer te behalen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dan begrijp ik voorlopig dat er geen merkregistratie is.

 

Zo vriendelijk klinkt het allemaal niet meer, je hebt dan direct een advocaat in de echte wereld nodig.

 

Groet,

 

Highio

 

 

Nee, dit valt geenszins gemoedelijk meer te noemen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Een update over deze situatie.

 

Inmiddels heeft vennoot een juriste in de arm genomen. Mijn positie is niet dusdanig dat ik dit ook kan, dus ik ben zelf het gesprek hierover aangegaan.

 

Enkele zaken vallen mij meteen in deze berichten op:

 

1. Neemt klakkeloos de voorstellen van compagnon over, zonder zich - ogenschijnlijk - te realiseren of hem te adviseren dat deze wettelijk niet onderbouwd kunnen worden of door de beugel kunnen. Ik heb compagnon aangaande deze letterlijk al eerder ingediende voorstellen al enige tijd geleden aangegeven deze onder geen enkel beding te zullen accepteren.

2. Tevens wordt mijn onderbouwing van het conflict, het onstaan hiervan én het uiteenzetten van mijn stellingname in deze terzijde geschoven.

3. Omdat ik in ogen tegenpartij een leek ben, lijkt het alsof er per definitie niks van mij aan wordt genomen. Dit zal en kan het gesprek niet ten goede komen.

 

Enkele zaken en stellingen uit het laatst door mij ontvangen bericht (excuses vooraf voor de citaten, maar ik wil het plaatje compleet houden):

 

1. Cliënt is bereid een bedrag van € [..] te betalen voor het overnemen van uw aandeel in de V.O.F. Dit bedrag betreft een all-in bedrag voor wat betreft het fiscale jaar 2018 en behelst uitdrukkelijk onder andere de winstdeling, primaire arbeidsbeloning, gemaakte kosten van de startdatum van de V.O.F. tot het moment van uw uittreden, de handelsnaam/handelsnamen en de website en de daaraan gekoppelde social media pagina’s. U doet daarbij afstand van alle rechten en aanspraken, waaronder begrepen alle activa van de V.O.F, welke u op het vermogen van de V.O.F. kan doen gelden.

 

2. Cliënt behoudt het auteursrecht op de door cliënt geschreven artikelen, social media berichten en posts. Aangezien deze artikelen door cliënt zijn geschreven komt het auteursrecht volgens het intellectueel eigendomsrecht aan hem toe. Dat betekent dat u geen recht meer heeft op het gebruik op enigerlei wijze van deze artikelen, posts en berichten. De verdeling van de artikelen, berichten en posts zal in goed overleg plaatsvinden en verwijdering van artikelen, berichten en of posts zal enkel plaatsvinden als de eigenaar van het betreffende artikel, bericht en of posts daar akkoord op heeft gegeven. In de bijlage treft u de artikelen aan die door cliënt zijn geschreven. Een verdeling van de berichten en posts op social media pagina’s zal nog nader dienen te worden uitgewerkt.

 

U dient er rekening mee te houden dat in alle gevallen volgens het intellectueel eigendomsrecht de auteursrechten van door cliënt geschreven artikelen – inclusief de social media posts en berichten – aan cliënt toebehoren en derhalve niet langer onderdeel van [..] zullen kunnen uitmaken na afwikkeling van de beëindiging van de V.O.F.

 

-- Check via dit forum: De artikelen die vennoot geschreven heeft, maar dan ook enkel op eigen naam, zijn in de hoedanigheid als vennoot en redacteur, dus feitelijk enkel en alleen in opdracht van en ten behoeve van [..] ontwikkeld. Onder het intellectueel eigendomsrecht mag hij deze vanzelfsprekend gebruiken, mits er een verwijzing naar [..] in staat en blijft staan. Daarnaast is door [..] ook intensieve eind- en hoofdredactie op deze artikelen nodig geweest en uitgevoerd.

 

3. Ten derde ligt het voor de hand dat u beiden eventuele openstaande vorderingen en/of schulden met de VOF vereffent. De baten bedragen volgens cliënt € [..] , waarvan € [..] nog uitstaat als openstaande vordering. De lasten bedragen volgens cliënt € [..]. Dit bedrag behelst zakelijke gereden kilometers, voorgeschoten bedragen betrekking hebbend op portokosten en ontvangen rekeningen. In dit bedrag is niet opgenomen de internet- en telefoonkosten van u beide en uw kilometerdeclaratie. Aangezien cliënt de kosten heeft voorgeschoten bent u aan cliënt een bedrag verschuldigd van € [..]. Uiteraard dienen de kosten die nog niet hierin zijn opgenomen met dit bedrag te worden verrekend. Ook dit zal in een tot stand te brengen regeling moeten worden opgenomen.

 

-- Check via dit forum: Indien een vennoot in zijn eigen VoF, conform gemaakte afspraken investeert, kan er simpelweg geen sprake zijn van een schuld van de VoF aan deze vennoot. Interessant is ook de draai die er aan wordt gegeven, dat de VoF en ikzelf dan ook een lening bij hem zijn aangegaan. Let wel, het totaal 'geïnvesteerde' bedrag is < €1300,-- Daarbij stelt hij nu dat zijn vordering via onkostendeclaraties op de VoF inmiddels > € 2000,-- is.

 

4. Uiteraard is het ook mogelijk dat u beide voorstellen van de hand wijst. Alsdan zal de onderneming objectief moeten worden gewaardeerd. Alsdan verneem ik ook graag van u een voorstel hoe u dit in redelijkheid denkt op te lossen en wat uw visie is met betrekking tot de alsdan te maken waarderingskosten.

 

-- Check via dit forum: waardering van een VoF die op papier € 500 waard is? De enige klant die we hebben heeft de uiterste betaaldatum al lang en breed overschreden.

 

Hoe kan ik en moet dit nu op enige wijze serieus nemen? Ik snap dat er tactieken zijn, maar iedereen kan op zijn sloffen aanvoelen dat dit geen goede (openings-)strategie is (en zeker niet van een professional). Hoe kan ik hen luid en duidelijk laten weten dat dit slaat als een tang op een...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 5 leden online en 99 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept