Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
JJ_McKay

Zakelijk conflict VoF - wel meerderheid mogelijk?

Recommended Posts

Inmiddels heeft vennoot een juriste in de arm genomen. Mijn positie is niet dusdanig dat ik dit ook kan, dus ik ben zelf het gesprek hierover aangegaan.

 

Ben je ondernemer of speel je ondernemer? Het klinkt als het tweede.

 

1. Neemt klakkeloos de voorstellen van compagnon over, zonder zich - ogenschijnlijk - te realiseren of hem te adviseren dat deze wettelijk niet onderbouwd kunnen worden of door de beugel kunnen. Ik heb compagnon aangaande deze letterlijk al eerder ingediende voorstellen al enige tijd geleden aangegeven deze onder geen enkel beding te zullen accepteren.

 

De jurist vertegenwoordigt de compagnon, niet jou. Uiteraard gaat de jurist uit van de voorstelling van zaken zoals de compagnon die geschetst heeft, net zoals wij alleen maar uit kunnen gaan van de voorstelling van zaken zoals jij die geschetst hebt.

 

2. Tevens wordt mijn onderbouwing van het conflict, het onstaan hiervan én het uiteenzetten van mijn stellingname in deze terzijde geschoven.

 

Zie boven.

 

3. Omdat ik in ogen tegenpartij een leek ben, lijkt het alsof er per definitie niks van mij aan wordt genomen. Dit zal en kan het gesprek niet ten goede komen.

 

Dat is in de eerste plaats, omdat je er met emotie instaat. Er zou eigenlijk een soort professional moeten bestaan die je kunt inhuren om zonder emotie namens jou te praten en die jou bijstaat. Moeten we dan alleen nog even een mooie naam voor verzinnen. Het Latijnse woord voor bijstaan is advocare, kunnen we daar iets mee?

 

2. Cliënt behoudt het auteursrecht op de door cliënt geschreven artikelen, social media berichten en posts. Aangezien deze artikelen door cliënt zijn geschreven komt het auteursrecht volgens het intellectueel eigendomsrecht aan hem toe. Dat betekent dat u geen recht meer heeft op het gebruik op enigerlei wijze van deze artikelen, posts en berichten. De verdeling van de artikelen, berichten en posts zal in goed overleg plaatsvinden en verwijdering van artikelen, berichten en of posts zal enkel plaatsvinden als de eigenaar van het betreffende artikel, bericht en of posts daar akkoord op heeft gegeven. In de bijlage treft u de artikelen aan die door cliënt zijn geschreven. Een verdeling van de berichten en posts op social media pagina’s zal nog nader dienen te worden uitgewerkt.

 

U dient er rekening mee te houden dat in alle gevallen volgens het intellectueel eigendomsrecht de auteursrechten van door cliënt geschreven artikelen – inclusief de social media posts en berichten – aan cliënt toebehoren en derhalve niet langer onderdeel van [..] zullen kunnen uitmaken na afwikkeling van de beëindiging van de V.O.F.

 

-- Check via dit forum: De artikelen die vennoot geschreven heeft, maar dan ook enkel op eigen naam, zijn in de hoedanigheid als vennoot en redacteur, dus feitelijk enkel en alleen in opdracht van en ten behoeve van [..] ontwikkeld. Onder het intellectueel eigendomsrecht mag hij deze vanzelfsprekend gebruiken, mits er een verwijzing naar [..] in staat en blijft staan. Daarnaast is door [..] ook intensieve eind- en hoofdredactie op deze artikelen nodig geweest en uitgevoerd.

 

De auteurswet is daar heel duidelijk over: het auteursrecht is het exclusieve recht van de maker.

 

In dit geval betekent dat je compagnon het exclusieve auteursrecht heeft op de artikelen die hij heeft geschreven. Jij mag die niet kopiëren of publiceren.

 

Eind- en hoofdredactie, al dan niet intensief, leidt in Nederland niet tot een nieuw auteursrecht.

 

Hier bestaan allerlei uitzonderingen op waar je advocaat je uitgebreid over kan inlichten.

 

3. Ten derde ligt het voor de hand dat u beiden eventuele openstaande vorderingen en/of schulden met de VOF vereffent. De baten bedragen volgens cliënt € [..] , waarvan € [..] nog uitstaat als openstaande vordering. De lasten bedragen volgens cliënt € [..]. Dit bedrag behelst zakelijke gereden kilometers, voorgeschoten bedragen betrekking hebbend op portokosten en ontvangen rekeningen. In dit bedrag is niet opgenomen de internet- en telefoonkosten van u beide en uw kilometerdeclaratie. Aangezien cliënt de kosten heeft voorgeschoten bent u aan cliënt een bedrag verschuldigd van € [..]. Uiteraard dienen de kosten die nog niet hierin zijn opgenomen met dit bedrag te worden verrekend. Ook dit zal in een tot stand te brengen regeling moeten worden opgenomen.

 

-- Check via dit forum: Indien een vennoot in zijn eigen VoF, conform gemaakte afspraken investeert, kan er simpelweg geen sprake zijn van een schuld van de VoF aan deze vennoot. Interessant is ook de draai die er aan wordt gegeven, dat de VoF en ikzelf dan ook een lening bij hem zijn aangegaan. Let wel, het totaal 'geïnvesteerde' bedrag is < €1300,-- Daarbij stelt hij nu dat zijn vordering op de VoF groter is dan € 2000,--

 

De schuld is niet van de VOF aan de vennoot, maar van de ene vennoot aan de andere vennoot.

 

Jouw compagnon mag namens de VOF uitgaven doen. Jij bent 100% aansprakelijk voor schulden die hierdoor ontstaan. Je kunt het oneens met die uitgaven zijn, maar daar heeft een derde niets mee te maken.

 

Je doet nu voorkomen alsof dit een of andere rare eis van de juriste is, maar in geval van staking wil de fiscus hier ook graag over meepraten. Als jij stelt dat er 500 euro aan vermogen te verdelen is en de fiscus vindt dat er 2500 euro te verdelen is, dan kunnen er nog een leuke navordering + boete op de mat vallen.

 

4. Uiteraard is het ook mogelijk dat u beide voorstellen van de hand wijst. Alsdan zal de onderneming objectief moeten worden gewaardeerd. Alsdan verneem ik ook graag van u een voorstel hoe u dit in redelijkheid denkt op te lossen en wat uw visie is met betrekking tot de alsdan te maken waarderingskosten.

 

-- Check via dit forum: waardering van een VoF die op papier € 500 waard is? De enige klant die we hebben heeft de uiterste betaaldatum al lang en breed overschreden.

 

Heeft je compagnon nou wel of niet die uitgaven gedaan? Hoe is dit in de boekhouding verwerkt?

 

Een bedrijf van 500 EURO, waarbij dat vermogen ook nog eens slaat een kleine openstaande vordering op de enige klant, klinkt eerlijk gezegd meer als een hobby dan als een bedrijf.


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik houd het hier netjes. Mijn verhaal wordt open en eerlijk verteld, met respect naar de leden van dit forum. Ik waardeer het dus niet echt dat er laatdunkend op gereageerd wordt.

 

Ik ben ondernemer. Punt. Marginaal, maar dan nog ondernemer. Omzet hebben we niet kunnen genereren doordat binnen één maand na start dit conflict is ontstaan. Dat ik geen jurist kan betalen doet niets af aan de vragen die ik hier stel.

 

Ik sta er natuurlijk met enige emotie in, daarom huur je juist een advocaat in. Als je dit niet kan, pak je de zaak naar eer en geweten zelf op. Daarnaast weet ik prima wat een advocaat is.

 

Auteurswet, prima. Daar ga ik niet tegenin. Maar hij heeft als vennoot een bijdrage aan het bedrijf geleverd, conform afspraken. Wat zijn dan die uitzonderingen waarover wordt gesproken?

 

Een investering is een investering. Punt. Deze ineens als schuld aanmerken vind ik vreemd. Ook zegt onze fiscalist dat dit kant noch wal raakt. De declaraties van vennoot zijn enkel meegenomen in de BTW aangifte.

 

We hebben het bedrijf (nogmaals) niet kunnen uitbouwen. Vordering op € 500 staat nochtans open. Waarom wordt er hierboven dan gesteld dat ik als vennoot een terechte schuld heb aan mijn vennoot als het nu als hobby wordt weggezet?

 

Ik heb vennoot ook al laten weten dat het bedrijf hierdoor, mede door het ingelegde bedrag en wat er naar buiten toe openstaat, enkel maar een hobby kan zijn. Plannen om dit te veranderen zijn vanwege het conflict meteen geblokkeerd dan wel on hold gezet.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dat ik geen jurist kan betalen doet niets af aan de vragen die ik hier stel.

 

Het heeft wel invloed op de antwoorden die je krijgt.

 


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb tot dusver geen vragen gesteld die laatdunkendheid bevorderen dan wel verdienen.

 

Ik heb ook tot dusver open en eerlijk geantwoord op elke vraag die mij hierover is gesteld.

 

Ja, ik ben op juridisch gebied een leek, juist daarom werd ik naar dit forum verwezen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Auteurswet, prima. Daar ga ik niet tegenin. Maar hij heeft als vennoot een bijdrage aan het bedrijf geleverd, conform afspraken. Wat zijn dan die uitzonderingen waarover wordt gesproken?

 

Zie met name artikelen 4 t/m 9 van de auteurswet. Misschien dat die op jouw situatie van toepassing zijn, al heb ik in je relaas daar geen aanknopingspunten voor gezien.

 

Een investering is een investering. Punt. Deze ineens als schuld aanmerken vind ik vreemd. Ook zegt onze fiscalist dat dit kant noch wal raakt. De declaraties van vennoot zijn enkel meegenomen in de BTW aangifte.

 

We hebben het bedrijf (nogmaals) niet kunnen uitbouwen. Vordering op € 500 staat nochtans open. Waarom wordt er hierboven dan gesteld dat ik als vennoot een terechte schuld heb aan mijn vennoot als het nu als hobby wordt weggezet?

 

Een VOF is een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid maar met een afgescheiden vermogen. Bij staking zul je over dat vermogen moeten afrekenen. Als er een positief saldo is (even heel kort door de bocht: wat zou de VOF opleveren als je hem aan een derde zou verkopen), dan zal de belastingdienst daarover willen afrekenen (al krijg je meen ik een stakingskorting waar jullie vermogen schat ik geheel in zal vallen).

 

Je moet bij ontbinding vereffenen, omdat dit volgt uit de wet. Zie artikelen 32 t/m 34 van het Wetboek van Koophandel.


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat ik geen jurist kan betalen doet niets af aan de vragen die ik hier stel.

 

Het heeft wel invloed op de antwoorden die je krijgt.

 

 

Waarom zou dat invloed moeten hebben? JJ komt hier juist omdat hij/zij geen advocaat kan betalen, anders was er waarschijnlijk geen behoefte geweest aan advies via dit forum. Dit forum is volgens mij juist bedoeld om mensen te helpen toch?

 

Ik ben het er overigens mee eens dat een bedrijf met 1 opdracht(je) van € 500,00 nog geen bedrijf is. Een wijsheid van Kevin O'Leary (1 van de investeerders bij Shark Tank en 400 miljoen waard): "If you’re not making money, it’s just a hobby. Any business that after three years isn’t profitable isn’t a business, it’s a hobby.” Nu ben je nog geen 3 jaar bezig, maar een goed begin is het halve werk ;-)

 


Onder de naam Bob de webbouwer bouw en verbeter ik websites.

Daarnaast verzorg ik dj's en drive-in-shows op bruiloften, bedrijfsfeesten, verjaardagen enzovoorts.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Ik ben het er overigens mee eens dat een bedrijf met 1 opdracht(je) van € 500,00 nog geen bedrijf is. Een wijsheid van Kevin O'Leary (1 van de investeerders bij Shark Tank en 400 miljoen waard): "If you’re not making money, it’s just a hobby. Any business that after three years isn’t profitable isn’t a business, it’s a hobby.” Nu ben je nog geen 3 jaar bezig, maar een goed begin is het halve werk ;-)

 

Ik ook. Weerleg het dan ook niet, zeg alleen wel dat hoe marginaal ook, ik wel ondernemer ben. Wettelijk en fiscaal, dus daar kan ik dan ook niet tegenin.

 

 

[mod edit: quote hersteld, dubbele berichten verwijderd]

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat ik geen jurist kan betalen doet niets af aan de vragen die ik hier stel.

 

Het heeft wel invloed op de antwoorden die je krijgt.

 

 

Waarom zou dat invloed moeten hebben?

 

Omdat je van een ondernemersforum andere antwoorden krijgt dan van een jurist.

 

Zeg ik nou werkelijk zulke vreemde dingen?

 


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ah zo bedoel je dat. Het kwam op mij over alsof je bedoelde dat iemand die geen jurist kan betalen hier andere antwoorden krijgt dan iemand die wel een jurist kan betalen en hier advies vraagt.


Onder de naam Bob de webbouwer bouw en verbeter ik websites.

Daarnaast verzorg ik dj's en drive-in-shows op bruiloften, bedrijfsfeesten, verjaardagen enzovoorts.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu snap ik het dan niet meer. Ik stel hier toch ook geen ondernemersvragen maar juridische vragen? Of stel ik de vragen dan dusdanig dat deze geen juridisch antwoord rechtvaardigen?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Je stel wel juridische vragen, maar niet ieder antwoord is afkomstig van een jurist.


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mod commentaar

Je stelt hier vragen die zowel juridische vragen als ondernemersvragen zijn, en gelukkig maar: dit forum ondersteunt geen particuliere vragen.

 

Mag ik iedereen nu vriendelijk verzoeken de discussie over of het ondernemersvragen, juridische vragen of beide zijn te stoppen, en terug te gaan naar de concrete vragen van vraagsteller? Bij voorbaat dank!

 

Groet,

 

Norbert,

HL Moderator

 


Gecertificeerd Risk management Consultant, partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in risicomanagement & verzekeringen

Specialist in AOV en aansprakelijkheid voor ondernemers. Vragen of offerte? → ✉ ☏ Contact 

 

De nieuwste B2Bsure  Blogs

Share this post


Link to post
Share on other sites

Je stel wel juridische vragen, maar niet ieder antwoord is afkomstig van een jurist.

 

En ook dat snap ik wel degelijk.

 

Wat ik niet snap is dat ik zo werd afgepoeierd. Jurist of geen jurist, geld of geen geld, de juiste vragen of niet.

 

Mod commentaar

Je stelt hier vragen die zowel juridische vragen als ondernemersvragen zijn, en gelukkig maar: dit forum ondersteunt geen particuliere vragen.

 

Mag ik iedereen nu vriendelijk verzoeken de discussie over of het ondernemersvragen, juridische vragen of beide zijn te stoppen, en terug te gaan naar de concrete vragen van vraagsteller? Bij voorbaat dank!

 

Groet,

 

Norbert,

HL Moderator

 

 

 

Dank je wel Norbert, daar wil ik ook heel graag naar terug.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Maar wat wil je nou precies? Is het niet gewoon makkelijker de vof te ontbinden, en als eenmanszaak verder te gaan?

 

 

Je zegt dat jij de achterkant deed en je compagnon de voorkant. Ik neem aan dat jij de administratie deed? Dan weet je toch ook hoeveel geld jullie er allebei hebben ingestoken?

 

Is die merknaam echt wat waard? Je geeft aan dat er nog geen omzet is. Dan heb je eigenlijk nog geen merk

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo Jaap,

 

Zoals het er nu naar uit ziet is het enige wat zinnig is een ontbinding dan wel een liquidatie. Dit is de meest eenvoudige, kostenloze en zinnige stap. Hierdoor kan ik de merknaam inderdaad behouden en de zaak opnieuw aanzwengelen, de koers te pakken die in 2016 al was uitgestippeld en een gezond bedrijf opbouwen.

 

Hij wil dat ik uittreed zodat hij de merknaam kan behouden. Hij heeft deze zelf hoger gewaardeerd dan dat ik dat per se doe. De merknaam is voor mij voldoende van belang om een heroprichting eenvoudiger te kunnen maken. Hij heeft er zijn volledige reputatie van afhankelijk gemaakt. Daarbij heb ik hem in november vorig jaar uitgenodigd om bij het op te richten bedrijf in te stappen, terwijl ik bij het ontstaansidee rond het bedrijf in 2016 al betrokken was en eigenlijk de koers en idealogie al gedurende deze hele periode heb ontwikkeld. Gedurende deze periode was de merknaam op zichzelf op het web al bekendheid aan het genereren (van 3000 bezoekers per jaar naar 80.000 per maand in een tijdsspanne van een half jaar).

 

Zelf zou ik liever zien dat hij uittreedt, omdat hij de zakelijke samenwerking van meet af aan alleen maar geblokkeerd, getraineerd en gecompliceerd heeft. Ook kaapt hij op dit moment (zo mogelijk) alle bedrijfsvoering en -activiteiten en geeft mij geen recht van spreken meer of tracht de (financiele) administratie nu bij mij, locatie van de hoofdvestiging, weg te halen. Alle via mij betrokken partijen probeert hij af te stoten, soms al met succes.

 

Wetende dat zijn eigen uittreding niet zal gebeuren, is een ontbinding, zoals eerder gezegd, het beste middel. Zijn jurist stuurt hier ook wel op aan, maar zijn eisen aan de VoF zijn m.i. onredelijk. Zoals een schuld bij de VoF dan wel bij mij als compagnon neerleggen terwijl hij zelf heeft geinvesteerd en zelf de meeste kosten heeft gemaakt? Die gemaakte kosten blijken hoger dan de inkomsten, zijn eigen investering bij de inkomsten meegerekend? Bij een startend bedrijf dat nog niet eens € 500,-- ex op de rekening heeft staan? Enkel op een uitstaande factuur die al over de betaaldatum is?

 

Ik snap dat hij zuur is en zijn geld terugwil, maar ik vind dat dit niet van enig realisme getuigt, daarnaast neemt hij nergens ook verder maar enige verantwoordelijkheid voor. Een belegger moet dan ook gewoon naar de rechter. Investeren is investeren, dit kun je niet ineens anders gaan bekijken omdat het jou beter uitkomt.

 

Ik ben dus op zoek naar juridische basis om deze en andere eisen van hem te kunnen weerleggen of om (eventueel) in te zien dat hij gelijk zou kunnen hebben. Daarnaast moet ik zijn dan wel mijn eigen stellingen kunnen staven, vanuit het feit dat ik het gesprek op dit moment zelf voer.

 

Daarbij snap ik dat er zeker een eindverhaal met de fiscus zal zijn, dit is niet de eerste keer dat ik een bedrijf ontbind, wel de eerste keer dat ik dat met een compagnon moet doen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 9 leden online en 239 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept