Jump to content
spruce
Verberg

Innoverend patenten omzeilen of omarmen

Een aantal van mijn concepten hebben raakvlakken met bestaande patenten.

En als je goed zoekt in Espacenet en Google Patents, dan vind je altijd wel overlappende patenten, zelfs onderling lijken de patenten inbreuk op elkaar te maken.

 

Wat is doorgaans de werkwijze om met alle patent claims die er zijn toch je productontwikkeling voort te kunnen zetten ipv af te laten schrikken?

 

Ik had me eerst nooit zo gerealiseerd maar je kan natuurlijk licentie afdragen aan de patenten waar je inbreuk op maakt.

Veel patenten zijn qua claim heel erg breed opgezet en zal je alleen via een rechterlijke uitspraak te weten komen of je al dan niet inbreuk maakt.

 

* Is het aan de patent eigenaren zelf dat ze goed opletten wat er zoal op de markt verschijnt aan producten dat mogelijk inbreuk maakt op hun patent?

 

* Is het gebruikelijk dat er licentie afgedragen moet worden als de rechter beslist in het voordeel van patent eigenaar? Of kan ook een totaal verkoopverbod de uitspraak zijn?

 

* En zoja, hoe kun je vooraf aan een patent zien wat de eis zal zijn?

 

Tot nu toe heb ik me in het creatieve proces al vroeg laten afschrikken en limiteren door bestaande patenten en dat is best zonde.

Eigenlijk zou ik het creatieve proces meer ruimte willen geven en erop vertrouwen dat eventuele patent inbreuken juridisch opgelost kunnen worden.

 

Als Bolletje beschuit zijn patent omschrijft als "een baksel met inkeping" hoe kan het dan dat andere fabrikanten koekjes op de markt kunnen brengen in de vorm van een bloem? (feitelijk ook inkepingen)

 

 

 

 


Webdeveloper, Electrical Engineering, Prototype builder, Kickstarter

Zoekende naar investeerders

www.spruce.nl | www.twitter.com/spruceNL

Link to post
Share on other sites

13 answers to this question

Recommended Posts

 • 1
Is het aan de patent eigenaren zelf dat ze goed opletten wat er zoal op de markt verschijnt aan producten dat mogelijk inbreuk maakt op hun patent?

Ja. Maar ze krijgen daarbij hulp van zeer welwillende patenttrolls: in IE-claims gespecialiseerde advocatenkantoren die octrooien hamsteren en die niet alleen voor hun eigen IE maar ook voor dat van derden nieuwe producten bestuderen om te kijken of er mogelijk een inbreuk plaatsvindt met als doel daar een lucratieve zaak van te maken.

 

Is het gebruikelijk dat er licentie afgedragen moet worden als de rechter beslist in het voordeel van patent eigenaar?

Meestal geen licentiekosten maar de totale reeds gerealiseerde winst van de inbreukplegende partij met betrekking tot de inbreuk en/of de vermeende derving van de patenteigenaar.

Zie (weliswaar geen IE maar merkrecht, maar zelfde principe) de zaak tussen Hema en Levis

 

Of kan ook een totaal verkoopverbod de uitspraak zijn?

Niet "of" maar "én": vergoeding van de schade en een verkoopverbod en vernietiging van alle voorraad.

Maar soms wordt de soep niet zo heet gegeten en blijkt er wel een licentie mogelijk met een stukje compensatie voor de inbreuk zelf

 

En zoja, hoe kun je vooraf aan een patent zien wat de eis zal zijn?

Niet. Je kunt wel vooraf polsen bij de patenthouder of er licentiemogelijkheden zijn. Maar dat biedt geen enkele garantie na inbreuk: dan kan de patenthouder alsnog besluiten die licentie niet te verlenen.

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites
 • 1

* Is het aan de patent eigenaren zelf dat ze goed opletten wat er zoal op de markt verschijnt aan producten dat mogelijk inbreuk maakt op hun patent?

Zeer waarschijnlijk worden zij op het misbruik attent gemaakt door partijen die wel netjes de licentie betalen.

 

* Is het gebruikelijk dat er licentie afgedragen moet worden als de rechter beslist in het voordeel van patent eigenaar? Of kan ook een totaal verkoopverbod de uitspraak zijn?
Alles kan, zelfs een licentie betalen voor de periode dat het patent is toegepast en vervolgens een verbod op het vervolggebruik.

 

* En zoja, hoe kun je vooraf aan een patent zien wat de eis zal zijn?
Lijkt mij van niet, omdat daarvoor vele denkbare factoren door de patenthouder aangedragen kunnen worden. Niets is zo onvoorspelbaar als de uitspraak van een Rechter in de Rechtbank. Het lijkt erop dat u wilt weten wat de opgelegde sanctie of boete U gaat kosten en dan beslissen of dat in verhouding staat tot de licentie die betaald moet worden.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 1

Je kan je laten beperken door octrooien maar evengoed kan je jezelf er door laten inspireren. Het is waar dat je waar dan ook, maar zeker in de elektronica, talloze aanpalende octrooien kan vinden. Maar het is uiteraard belangrijker om te (laten) beoordelen of deze octrooien ook beperkend zijn voor je eigen innovaties.

 

Er is, juist door dat veel octrooien toch niet nieuw blijken te zijn of voor de hand liggend, ruimte om zaken innovatief te combineren zonder daarbij grote risico's op claims te lopen. En als je inderdaad een licentie neemt dan is dat geen enkel probleem als die investering zich dubbel en dwars terugverdient.

 

Het "Bolletje" octrooi is overigens niet van Bolletje maar van Theo Tempels.

 

En de eerste conclusie is niet zo algemeen als je stelt maar juist heel duidelijk. Zo duidelijk dat er amper omheen gewerkt kan worden. Voorbeeld van een uitermate sterk octrooi waar er dus niet zo heel veel van zijn. :) Het is overigens ook heel belangrijk om in te schatten welke eventuele tegenpartijen je krijgt en hoe diep hun zakken zijn.

octrooi_inkeping.thumb.jpg.d90ab2a9e3113a92ed476eeec53e5820.jpg


Time flies like an arrow; fruit flies like a banana.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0

In het geval van Theo Tempels, kan hij dus via de rechter afdwingen dat Bolletje en Continental Bakeries een vast percentage van de beschuit omzet aan hem moeten afdragen?

 

Ik heb een tool voor in de bouw bedacht waarvan het mechaniek in de aerospace industrie in een hele andere toepassing is afgeschermd met een patent.

Het gaat vooral om een "telescope mechaniek" wat ze daarin afschermen.

 

Aan de ene kant denk ik, ga nou eerst lekker maar door met ontwikkelen, zonder allerlei slapende honden wakker te maken. Maar zodra je een pitchbaar prototype hebt moet je toch goed weten waar je aan toe bent. Je product is dan waarschijnlijk al verscheidene iteraties verder en sommige inbreuk is dan misschien al niet meer van toepassing.

 

 

Het liefste laat ik iemand met kennis in het geheim parallel aan het ontwikkelproces dit soort patenten uitzoeken, maar daar heb ik vroeg in het proces niet altijd de resources voor.

 

PS in het artikel over Theo staat het boek De Uitvindersgids uit 2010 genoemd, zou dat nog relevant zijn? Of is er sinds 2010 alweer veel veranderd in patentenland?

 

 

 

 

 


Webdeveloper, Electrical Engineering, Prototype builder, Kickstarter

Zoekende naar investeerders

www.spruce.nl | www.twitter.com/spruceNL

Link to post
Share on other sites
 • 0
In het geval van Theo Tempels, kan hij dus via de rechter afdwingen dat Bolletje en Continental Bakeries een vast percentage van de beschuit met inkeping omzet aan hem moeten afdragen?

Bolletje heeft een licentie. Een Nederlandse huismerkfabrikant ook, Continental weet ik niet (of ze de inkeping toepassen). Het patent zit overigens bijna aan zijn uiterste houdbaarheidsdatum.

 

Ken je Novu? (v zie ook partners v)

 

Groet,

 

Highio

 


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link to post
Share on other sites
 • 0

Het octrooi kan best gaan verlopen maar daarmee wordt het beschuitje met inkeping niet vogelvrij volgens mij. Theo Tempels kan en zal met zijn verdiende geld ook andere vormen van bescherming claimen zoals het auteursrecht op de vorm. Als iets "het stempel van de maker" draagt is dit het wel. Minder hard dan een octrooi en minder eenvoudig te beschermen maar zeker niet kansloos. Men zou een andere inkeping kunnen kiezen om niet slaafs na te bootsen maar dat gaat ten koste van het gewicht en volume van de beschuit waar de makers niet op zitten te wachten. Kans is volgens mij aanzienlijk dat men door moet gaan met de (wellicht iets goedkopere) licentie.

 

Het je hier al gekeken. (waarschijnlijk wel ;D)

 

 


Time flies like an arrow; fruit flies like a banana.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
Het octrooi kan best gaan verlopen maar daarmee wordt het beschuitje met inkeping niet vogelvrij volgens mij.
Geen idee. De inkeping is functioneel. De bloembladeren die hier eerder genoemd werden, zijn taalkundig gezien misschien inkepingen, maar dat conflicteert m.i. niet met dit octrooi.

 

Groet,

 

Highio

 


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link to post
Share on other sites
 • 3

Over jouw vragen is een hele hoop te zeggen. Het probleem is dat er zoveel partijen bij betrokken zijn, die allemaal hun eigen gedrag, al dan niet rationeel, en hun eigen verdienmodel hebben dat het heel moeilijk is om een algemene lijn te trekken.

 

En een tweede probleem is dat er zoveel misverstanden zijn die rondgaan, dat het heel moeilijk is door de bomen het bos te zien.

 

Ten eerste moet je octrooiaanvragen en octrooien onderscheiden. Dat doen de meesten niet. Die kijken op Google patents of op Espacenet en schrikken zich dood. Maar veel dingen die je daar vindt zijn octrooiaanvragen die al lang niet meer actueel zijn.

 

Je begint met een aanvraag. Die wordt gepubliceerd. Dan wordt die aanvraag afgewezen of goedgekeurd. En de goedgekeurde aanvragen (dus octrooiren) zijn sowieso maximaal 20 jaar geldig, of vervallen eerder als de jaarlijkse taksen niet betaald worden,

 

Je moet alleen rekening houden met de aanvragen die nog lopen, en met de octrooien die nog effectief van kracht zijn.

 

Ten tweede zijn octrooien geografisch beperkt. Een NL octrooi is voor NL, een DE octrooi voor Duitsland, een US octrooi voor de US. Je moet dus alleen rekening houden (kort door de bocht) met octrooien/nog lopende aanvragen in de landen waar je economische activiteit denkt te ontwikkelen (productie, verkoop, beurzen).

 

Ten derde moet je je realiseren dat eigenlijk alleen de claims (conclusies in het Nederlands) van belang zijn. De octrooihouder heeft alleen bescherming voor artikelen/processen die ALLE kenmerken hebben die in de claims staan. Als jouw product ook maar 1 kenmerk van de meest brede claim (meestal claim 1)niet heeft, pleeg je geen inbreuk. Alle kenmerken die jouw product aanvullend heeft in vergelijking met wat in het octrooi staat, zijn van geen belang.

 

De octrooihouder heeft dus geen bescherming op wat er zo algemeen in de beschrijving beschreven staat, maar alleen op wat er in de claims gedefinieerd staat, en verder niets.

 

In het voorbeeld van het beschuitje met de inkeping: de uitsparing moet groot genoeg zijn voor een vinger, dat staat in claim 1. Dat betekent dat een bloemetjeskoekje, waarin de inkepingen veel kleiner zijn, daar niet onder valt.

 

Een octrooi is gewoon een verbod voor anderen om hetgeen in de claims staat te doen. Een verbod, dat lees je goed. Als de octrooihouder het wil moet je stoppen, en anders zal de rechter je wel laten stoppen. En je kunt ook nog een schadeclaim verwachten. Als de octrooihouder jou geen toestemming wil verlenen (dus een licentie geven) , zelfs niet voor 100€ per beschuitje, dan is dat zo, dat is zijn recht.

 

Een nog hangende octrooiaanvraag , daarentegen, is geen verbod. De aanvrager kan jou niet verbieden hetzelfde te doen. Hij kan wel een schadevergoeding eisen (normaal wordt die dan pas opeisbaar als het octrooi wordt toegekend), en je moet stoppen als het octrooi eenmaal is toegekend.

 

Let er ook op: als je zelf een octrooi hebt is dat geen toestemming om dat product op de markt te brengen. Stel dat jij een octrooi zou nemen op een beschuitje met een inkeping, waarbij de inkeping de vorm heeft van vier zijden van een regelmatige zeshoek, zou je nog steeds inbreuk maken op het algemene octrooi.

 

Goed, dit was de inleiding.

 

Als je zelf iets ontwikkelt/verkoopt (of je er nu wel of niet zelf een octrooi op neemt) is het in theorie inderdaad verstandig om te checken of je geen inbreuk maakt op de rechten van anderen. Anders zou je moeten stoppen (alle investeringen naar de maan) en ook nog een schadevergoeding betalen. Zoiets heet een Freedom to Operate (FTO) studie.

 

Maar dit kost veel, en potentieel heel veel, geld. Je moet namelijk alle potentieel relevante octrooien, en nog hangende octrooiaanvragen opzoeken, en een voor een evalueren of je product inbreuk pleegt. Als je dit laat doen kost dit gauw 5-10000€ voor een simpel gevalletje in 1 of 2 landen, en een (groot) veelvoud daarvan vooor een complexer geval in een groot aantal landen. DAt is een eerste nadeel

 

Een tweede nadeel is dat je dit alleen zinvol kunt doen voor een product dat al ver in de ontwikkeling is, dat dus eigenlijk al productierijp is. Je kunt geen FTO laten doen en verwachten dat daar uitkomt wat je allemaal wel mag. Er komt alleen uit: Product X mag wel of mag niet. (Dat is wat extreem gesteld om het duidelijker te maken, de waarheid is iets grijzer (maar niet veel))

 

Een derde nadeel is dat het voor een bestaand octrooi wel relatief duidelijk is wat wel en niet mag, maar voor een hangende aanvraag een stuk moeilijker. De aanvrager mag die immers nog aanpassen, binnen bepaalde grenzen (en als hij moeilijk wil doen en jouw ontwikkelingen kent, zou het zomaar kunnen dat hij aanpassingen gaat maken in de richting waar jouw ontwikkeling zich bevindt. Dat is volkomen legaal)

 

En nog een nadeel is dat aanvragen die nog geen 18 maanden oud zijn, nog niet openbaar zijn, en dus nooit gevonden kunnen worden en in een FTO meegenomen kunnen worden.

 

Kortom: een FTO is een duur instrument om risico in te perken, maar zeker niet om dat risico tot nul terug te brengen. Of het verstandig is dit instrument in te zetten hangt heel erg af van business case tot business case en van je risicobereidheid/financiele positie, en dat is een beslissing die je als ondernemer moet nemen.

 

Over het algemeen (maar er zijn uitzonderingen denkbaar) vind ik het voor het MKB geen zin heeft om dit te doen. Als je natuurlijk concrete aanwijzingen hebt dat je wel eens inbreuk zou kunnen plegen, is het een ander verhaal.

 

Maar uiteindelijk is het allemaal een kwestie van risicoafweging.

 

Je kunt het vergelijken met het mogelijk hebben van een ziekte die zich nog niet geopenbaard heeft. Natuurlijk kun je naar de dokter gaan en vragen om alle mogelijke onderzoeken, maar dat kost veel tijd en geld. En er zullen altijd ziekten bij zijn die nog niet bekend zijn, of waarvoor nog geen test bestaat. Zekerheid dat je het komende jaar geen ziekte zult krijgen kun je dus niet verwachten. Dus de meeste mensen laten zich pas onderzoeken als ze symptomen hebben. Maar als ze astronaut willen worden, dan kan het wenselijk zijn om toch alles te onderzoeken wat maar mogelijk is, wat dan ook de kosten mogen zijn.

 

Zo is het met een FTO ook.

 

En dan is het nog zo dat je best inbreuk zou kunnen maken op een octrooi dat eigenlijke een heel ander product betreft, of voor een heel andere toepassing bedoeld is, maar waarbij je wel letterlijk onder de claims valt. Sommige octrooihouders kan dat niets schelen, die zijn blij dat hun eigen product in hun eigen markt beschermd is, en wat daaromheen gebeurt zal ze worst zijn. Anderen zien dat als een mogelijkheid om een kleine extra inkomstenbron aan te boren. En weer anderen willen het onderste uit de kan hebben.

 

En dan heb je ook nog partijen die doelbewust brede octrooien proberen te krijgen om anderen zoveel mogelijk dwars te zitten, en dan bij voorkeur multinationals, die liever een paar miljoen betalen dan en rechtszaak riskeren. Dit zijn de zogenaamde patent trolls. Normaal hoef je je hier als kleine speler niet mee bezig te houden: Een kleine speler zit ver onder hun radar.

 

Wat ik je kan aanraden is om eens met een octrooigemachtigde te gaan praten. Ik en de meeste (maar niet alle) andere octrooigemachtigden zijn met plezier bereid om een uurtje of anderhalf uur gratis een inleidend gesprek te hebben waarin vaak al een hoop problemen uitgeklaard kunnen worden. Natuurlijk hopen we dat daar dan toekomstige betaalde activiteiten uitkomen, maar zo niet, dan even goede vrienden.

 


Bel een octrooigemachtigde van Patenthuis bij al uw octrooivragen !

Link to post
Share on other sites
 • 0

Wat een ongelooflijk fijn forum is dit!!

Ik ben al een heel stuk wijzer geworden.

 

Welke boeken zouden jullie kunnen aanraden om hier nog dieper in te duiken?

@kuifje ben je per ongeluk geen auteur van een mooi boek? :)

 

 

 

 


Webdeveloper, Electrical Engineering, Prototype builder, Kickstarter

Zoekende naar investeerders

www.spruce.nl | www.twitter.com/spruceNL

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ten tweede zijn octrooien geografisch beperkt. Een NL octrooi is voor NL, een DE octrooi voor Duitsland, een US octrooi voor de US. Je moet dus alleen rekening houden (kort door de bocht) met octrooien/nog lopende aanvragen in de landen waar je economische activiteit denkt te ontwikkelen (productie, verkoop, beurzen).

 

Probleem is wel dat die geografische grenzen door het Internet wel een beetje aan het vervagen zijn.

Denk aan de Nederlandse startup die eerder samen met Kickstarter in de VS gedagvaard werd

Uiteindelijk is die zaak door de patenthouder niet doorgezet (hoewel het artikel het niet vermeld, ook tegen de startup niet).

Maar dat had wel eens heel anders kunnen aflopen.

 

Zou zelf als je een nieuw product op de markt zet, deze altijd in een aparte BV onderbrengen.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Wat een ongelooflijk fijn forum is dit!!

Ik ben al een heel stuk wijzer geworden.

 

Welke boeken zouden jullie kunnen aanraden om hier nog dieper in te duiken?

@kuifje ben je per ongeluk geen auteur van een mooi boek? :)

 

 

Nee, helaas, ik heb zelf geen mooi boek geschreven.

 

En het gekke is... ik kan ook geen boek aanraden. Het punt is namelijk dat ik er zo diep inzit dat ik alleen zeer gespecialiseerde boeken lees/koop, geen algemene boeken die een ondernemer een inleiding geven in octrooirecht/octrooistrategie.

 

Dergelijke boeken zullen ongetwijfeld bestaan, maar ik ken ze niet.


Bel een octrooigemachtigde van Patenthuis bij al uw octrooivragen !

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ten tweede zijn octrooien geografisch beperkt. Een NL octrooi is voor NL, een DE octrooi voor Duitsland, een US octrooi voor de US. Je moet dus alleen rekening houden (kort door de bocht) met octrooien/nog lopende aanvragen in de landen waar je economische activiteit denkt te ontwikkelen (productie, verkoop, beurzen).

 

Probleem is wel dat die geografische grenzen door het Internet wel een beetje aan het vervagen zijn.

Denk aan de Nederlandse startup die eerder samen met Kickstarter in de VS gedagvaard werd

Uiteindelijk is die zaak door de patenthouder niet doorgezet (hoewel het artikel het niet vermeld, ook tegen de startup niet).

Maar dat had wel eens heel anders kunnen aflopen.

 

Zou zelf als je een nieuw product op de markt zet, deze altijd in een aparte BV onderbrengen.

 

Als je in de US commercieel actief wordt (zoals deze startup, bijkbaar) val je onder US octrooirecht. En dat is een veld vol valkuilen.

 

Het patent-troll verhaal is complex. Het is vooral (maar niet alleen) een US-verhaal.

 

1) Enerzijds is het een kwestie van dat de octrooiverlenende overheden (bijv het USPTO) niet kritisch genoeg zijn (geweest) bij de toekenning van octrooien zodat belachelijke dingen toch geoctrooieerd zijn geraakt. In Europa is het EPO traditioneel altijd kritischer geweest.

2) Anderszijds is het ook zo dat de technologie zich sneller heeft ontwikkeld dan het octrooirecht, waardoor sommige uitvindingen ook moeilijk binnen de bestaande regels pasten/passen. Het is dus niet alleen een fout van de octrooiverlenende overheden, maar een ongewenste bijwerking van een snelle ontwikkeling in de ICT.

3) Dan komt daar nog bij dat octrooiverlening ook maar mensenwerk is. Als je maar genoeg probeert, zal er altijd wel eens een dubieus octrooi doorheen glippen.

4) Ik ben geen kenner van US octrooirecht, maar ik heb begrepen dat dit soort zaken in de US door juryrechtspraak beslist worden. Het is dan relatief gemakkelijk om medelijden op te wekken voor de zielige uitvinder die door die grote gemene multinational van zijn uitvinding wordt beroofd, en om grote schadeclaims toegekend te krijgen.

 

Patent trolls zijn zeker een plaag. Maar ik ben ze in Europa bij mijn klanten nog niet tegengekomen.

 

Het zou niet verstandig zijn je acties te laten bepalen door de angst voor patent trolls. Maar het ook zeker niet uitgesloten dat je er een tegen het lijf loopt (en dan vooral als je richting de US gaat)

 


Bel een octrooigemachtigde van Patenthuis bij al uw octrooivragen !

Link to post
Share on other sites
 • 0

Als je in de US commercieel actief wordt (zoals deze startup, bijkbaar) val je onder US octrooirecht.

 

Ja, deze had "shipping to worldwide" op hun Kickstarter pagina staan...

 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 3 leden online en 164 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept