Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
JohannesR

Ervaring met Invorderingsbedrijf bv en Incassocenter

Recommended Posts

 

Soms vraag ik mij of ik niet ineens wakker zou worden en het allemaal gedroomd heb.

 

On 20/07/2019 at 21:45, Benthum said:

De tenminste 14 aangiften bij de recherche Den Haag zijn gedetailleerd. Het verdient aanbeveling aangifte te doen bij de zelfde recherche.

 

Echter bleken deze bij onze aangifte ineens spoorloos. Er zouden geen aangiften tegen het IVB in de systemen voorkomen. Dit naast het gebruikelijke argument dat het alleen civiel zou zijn, echter zo als ik al eerder aangaf is het dossier omvangrijk en bevat weeldegelijk een duidelijk beeld van strafbare feiten omschreven in 326sr.

 

Na veel discussie en overleg is besloten de aangifte als een 'gunst' op te nemen. 

 

Ik wil graag de proces-verbaalnummers van vorige aangiften bij onze toevoegen. Ik zou dat zelfs op het bureau van de eerder genoemde rechercheur kunnen doen daar ze deze schijnbaar niet konden spreken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minuten geleden, Ric-II zei:

Echter bleken deze bij onze aangifte ineens spoorloos.

 

Vergelijk eens bij welke bureaus jullie aangifte hebben gedaan.

 

We zijn met een vergelijkbare oefening bezig met aangiftes tegen Voordeelpartner.com. Daar hebben we vastgesteld dat exact dezelfde ondernemersfamilie betrokken is bij een scam die een hoge boete heeft gekregen van de ACM, maar om de aangiften correct verwerkt te krijgen bij de politie valt niet mee.

 

Het is een algemeen probleem bij ondernemer-scammers. De wet is aangepast, maar de politie, het OM en zelfs de Fraudehelpdesk doen niet zoveel. Een mogelijke oplossing is een aangifte-platform waardoor ondernemers digitaal aangifte kunnen doen. Ik heb de achterdeur gevonden, maar heb nu wat andere idioten nodig die een rechtspersoon willen opzetten om die achterdeur daadwerkelijk te gebruiken. 


Ondernemers kiezen een volksvertegenwoordiger die doorvraagt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

In vroeger tijden hadden we pek en veren.

 

Waar de heren van en achter het IVB zich in vergissen is dat mijn kleine culturele vereniging weerloos leek.

 

Echter hebben zei de torn gewekt van vele nu nog kleine ondernemers. Ook ik, naast wellicht meerdere van ons, heb een een aanzienlijk belang in meerdere rechtspersonen.

Een deel van deze kleine ondernemers zal waarschijnlijk uit groeien tot succesvolle bedrijven.

 

Tegenwoordig hebben we het Internet, een dergelijke smet en rancune wordt niet snel vergeten door beide.

Share this post


Link to post
Share on other sites

De aanpak kent natuurlijk twee zijden: zorgen dat partijen die reeds een relatie hebben met IVB zo min mogelijk schade oplopen, maar ook voorkomen dat ondernemers uberhaupt in zee gaan met deze toko. Dat laatste lijkt al redelijk te slagen, niet alleen dankzij HL maar ook het  recente werk van FTM. 

 

Een extra punt is dat ze mogelijk strafbare feiten plegen, en daarvoor veroordeling verkrijgen zou een enorme meevaller zijn.

 

Ze lijken nu een beetje in damage control mode te schieten, en zien wellicht ook wel in dat het einde min of meer onafwendbaar is. Op zich is dat prima, maar daarmee heb je de poppetjes achter te organisatie nog niet te pakken. Ze kunnen onder een andere naam weer precies hetzelfde trucje gaan flikken, eventueel met een paar stromannen als eigenaar/directeuren. We hebben dergelijke dingen bij andere bedrijven ook zien gebeuren.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sorry voor de spelfoutjes e.d. in mijn vorige bijdrage, de verbeter functie werkt voor  mij (<10m) niet meer en ben wat dyslexie's .

 

In de aanpak geloof ik, getuige mijn eerdere reacties. De poppetjes er achter zullen we in de gaten moeten houden, dat is inderdaad de vraag of dat lukt.

We zijn echter met velen...

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 2-9-2019 om 00:24, Ric-II zei:

In vroeger tijden hadden we pek en veren.

Nu hebben we het persbericht en het dik honderd pagina's tellende rapport van de zijde van IVB, waarin diverse gedupeerden voor rancuneuze leugenaars worden uitgemaakt en FTM en diens journalist voor onzorgvuldige fantast.

 

Gelukkig is daar opeens Frits Wederhoor (een collega van MarleenS?) 

 

Op 31-8-2019 om 13:36, Frits Wederburg zei:

*maar zo las ik, wordt er altijd een schrijven gestuurd waarin deze exercities staan vermeld met prijzen: waar heeft u dat gelezen? Ik kan het nergens vinden. Wel heel veel klachten die juist het tegenovergestelde melden, zodat klanten ermee overvallen worden.

 

Op 31-8-2019 om 13:36, Frits Wederburg zei:

*Dat je een review naar beide kanten wat aandikt of smeuïger maakt zal niemand iets van zeggen, : IVB wel, getuige het rapporteren  van elke negatieve review met de snelheid van het licht. maar onwaarheden, verzinsels naar voren brengen mag niet.: vertelt u dat dan ook de salestijgers van IVB? Want daar begint het al mee, het mondelinge lokkertje via de telefoon. Lees dan meteen even de vele reviews die gewag doen van medewerkers die het ene moment in bespreking op kantoor en het volgende moment in de rechtbank zijn, volgens de telefonisten van IVB en dat keer op keer op keer.

 

Op 31-8-2019 om 13:36, Frits Wederburg zei:

*Dan dient het teruggebracht te worden naar degene die niet voor het product of dienst, welke is geleverd, heeft betaald.: zo te lezen in de vele verhalen, op diverse fora, over diverse jaren is het euvel juist dat er wél betaald is en veel, maar de dienst of service niet geleverd is. En IVB daar ook geen bewijzen van kan of wil leveren; de melding op de factuur zou voldoende moeten zijn; ik neem toch aan dat uzelf daar ook niet van gediend zou zijn?

 

Op 31-8-2019 om 13:36, Frits Wederburg zei:

*Allen bedienen zich van fake-namen ,ergo mensen die in mijn optiek te laf en te achterbaks zijn om hun eigen naam bij een stukje te schrijven:  zoals Koen Molenaar, J. Molenvis en L. Vis bedoelt u? In het geboden wederhoor vóór publicatie bij FTM stelt IVB dat een aantal medewerkers met goedkeuring van het bedrijf onder andere namen opereert 'uit veiligheidsoverwegingen'. Een bijkomend voordeel is meteen dat deze ook nooit benaderd- of ergens op aangesproken kunnen worden. Andersom lijkt het me logisch, als IVB onder een review zegt dat deze dezelfde dag nog dient te worden weggehaald. Onder het noemen van een dwangsom van 25.000 euro en het stellen dat hun advocaat *naam en toenaam* daarna de boel in werking mag stellen. Daarbij zijn vage afzenders van reviews als 'Advocaat Amsterdam', 'Frederik Johannes Ibis' en 'Eli Phant' heel positief, maar ook heel erg onvindbaar.

 

Op 31-8-2019 om 13:36, Frits Wederburg zei:

*Ze zouden zich moeten schamen voor dit gedrag,: als u daarmee IVB bedoelt ben ik het wel met u eens.

 

Op 31-8-2019 om 13:36, Frits Wederburg zei:

*Ik heb een tip voor deze figuren:  tip voor IVB lijkt me nuttiger: ze kondigen aan een onderzoek te doen en op basis van de conclusies van dat onderzoek de kwaliteitssystemen te verbeteren, samen met interne trainingen. Dat is een boel woorden maar nog steeds geen daden.  Zoals mijn oma (wijze vrouw) zegt: als je doet wat je altijd deed, zul je krijgen wat je altijd kreeg. En: wat je zaait ga je oogsten Dus steeds meer tegenstand en uiteindelijk het lid op de neus, zoals hier ergens werd gezegd. 

Het lijkt erop dat het voor IVB/IC/Moneyfirst eindelijk oogsttijd is, zoals in augustus bedoeld. Dat hebben ze over zichzelf afgeroepen.

 

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 2-9-2019 om 01:46, Benm zei:

 

Ze lijken nu een beetje in damage control mode te schieten, en zien wellicht ook wel in dat het einde min of meer onafwendbaar is. Op zich is dat prima, maar daarmee heb je de poppetjes achter te organisatie nog niet te pakken. Ze kunnen onder een andere naam weer precies hetzelfde trucje gaan flikken, eventueel met een paar stromannen als eigenaar/directeuren. We hebben dergelijke dingen bij andere bedrijven ook zien gebeuren.

Als ze uit hun 'zelfgegraven gat' oprijzen, zal dat vermoedelijk onder een van hun andere bedrijfsnamen zijn.  Blauw juristen, Incassowereld, SYN Finance1, INC zakelijk en de rest van de lijst (waarom komt er zo ongeveer elke maand eentje bij?) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik denk niet dat ze onder een reeds bekende naam van dezelfde toko ooit nog uit dat gat kruipen: iedereen die op die namen googled vindt de negatieve ervaringen en link met IVB uiteraard wel terug. 

 

Maar het belet ze natuurlijk niet om een compleet nieuwe BV op te tuigen waarvan alle bestuurders/aandeelhouders nooit zichtbaar betrokken zijn geweest bij de huidige praktijken, waardoor de link niet zo snel te leggen is. Denk aan het inzetten van familie, vrienden of gewoon katvangers en dan weer met dezelfde praktijken verder gaan waarbij de praktische bedrijfsvoering achter de schermen door dezelfde mensen gevoerd wordt die nu IVB etc. bestieren. 

 

Gezien ze standaard al schuilnamen voor hun personeel gebruiken (vanwege veiligheid...) denk ik dat ze op zo'n moment ook prima voor hun eigen veiligheid ware identiteit kunnen verhullen - tot iemand ze betrapt, wat onherroepelijk zal gebeuren, de vraag is echter of dat weken of jaren gaat duren. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quote

 

Voor een veroordeling wegens oplichting is onder meer vereist dat sprake is van het bezigen van een of meer van de in artikel 326, eerste lid, Sr specifiek aangeduide oplichtingsmiddelen: het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, het gebruik van listige kunstgrepen of het gebruik van een samenweefsel van verdichtsels.

 

Het aannemen van een valse naam of een valse hoedanigheid

Bij de oplichtingsmiddelen die bestaan uit het aannemen van een valse naam of een valse hoedanigheid, gaat het er in de kern om dat het handelen van de verdachte ertoe kan leiden dat bij de ander een onjuiste voorstelling van zaken in het leven wordt geroepen met betrekking tot de ‘persoon’ van de verdachte, hetzij wat betreft diens naam, hetzij wat betreft diens hoedanigheid, waarbij die onjuiste voorstelling van zaken in het leven wordt geroepen teneinde daarvan misbruik te maken.

Aan de in artikel 326 Sr neergelegde regeling ligt ten grondslag dat van de koper behoedzaamheid wordt verwacht bij het uitkiezen van zijn contractspartij (blijkens de Memorie van Toelichting bij titel XXV van boek II van het Wetboek van Strafrecht). Het enkel zich in strijd met de waarheid voordoen als een bonafide verkoper die in staat en voornemens is het goed te leveren, levert niet het aannemen van een valse hoedanigheid op.

 

Listige kunstgrepen

Bij listige kunstgrepen gaat het in de kern om meer dan een enkele misleidende feitelijke handeling die een onjuiste voorstelling van zaken in het leven kan roepen.

 

Samenweefsel van verdichtsels

Voor het antwoord op de vraag of een slachtoffer, die door een verdachte is geconfronteerd met leugenachtige mededelingen, door een samenweefsel van verdichtsels is bewogen tot afgifte van een goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld als bedoeld in art. 326 Sr, komt het aan op alle omstandigheden van het geval. Tot die omstandigheden behoren de vertrouwenwekkende aard, het aantal en de indringendheid van de (geheel of gedeeltelijk) onware mededelingen in hun onderlinge samenhang, de mate waarin de in het algemeen in het maatschappelijk verkeer vereiste omzichtigheid degene tot wie de mededelingen zijn gericht aanleiding had moeten geven de onwaarheid te onderkennen of zich daardoor niet te laten bedriegen en de persoonlijkheid van het slachtoffer (Hoge Raad 15 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ8600).

 

In dit kader verdient vermelding dat de in artikel 326 Sr bedoelde oplichtingsmiddelen betrekking hebben op gedragingen die niet altijd scherp van elkaar te scheiden zijn. Met het in de wet omschrijven van specifieke oplichtingsmiddelen is beoogd het begrip “oplichting” nader vorm en inhoud te geven. Daarmee wordt bewerkstelligd dat niet iedere vorm van bedrog en niet iedere toerekenbare tekortkoming in civielrechtelijke zin binnen het bereik van het strafrecht wordt gebracht als misdrijf. Voorts is voor oplichting blijkens art. 326, eerste lid, Sr vereist dat iemand door zo een oplichtingsmiddel wordt “bewogen” tot de in die bepaling bedoelde handelingen. Van het in het bestanddeel “beweegt” tot uitdrukking gebrachte causaal verband is sprake als voldoende aannemelijk is dat het slachtoffer mede onder invloed van de door het desbetreffende oplichtingsmiddel in het leven geroepen onjuiste voorstelling van zaken is overgegaan tot afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of het teniet toen van een inschuld. Het gaat bij strafbaarstelling van oplichting om gevallen waarin de verdachte bij een ander door een specifieke, voldoende ernstige vorm van bedrieglijk handelen een onjuiste voorstelling van zaken in het leven wil roepen teneinde

daarvan misbruik te kunnen maken.

 

Bron cassatie: ECLI:NL:HR:2019:258

 

10 hours ago, Benm said:

met dezelfde praktijken verder gaan

Een veroordeling en onvoorwaardelijke straf zou dit deels kunnen bemoeilijken.  Nu maar hopen dat het OM in actie komt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jullie lopen veel te hard van stapel en bewijzen deze zaak geen dienst door al te gaan speculeren over strafzaken en suggesties te doen ten behoeve vanwege veiligheid. Tot dusverre zijn er een stel klagers (niet eens zoveel die zich aanmelden op dit forum) en is er een kritisch artikel bij FTM. Niet meer.

Edited by TwaBla

Ondernemers kiezen een volksvertegenwoordiger die doorvraagt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, TwaBla said:

Tot dusverre zijn er een stel klagers (niet eens zoveel die zich aanmelden op dit forum) en is er een kritisch artikel bij FTM. Niet meer.

Iets meer dan dat er zijn meerdere aangiften gedaan.

 

Ik probeer duidelijk te maken wanneer er sprake is van oplichting en niet b.v. een wanprestatie.

Edited by Ric-II

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 1-9-2019 om 20:04, Ric-II zei:

Echter bleken deze bij onze aangifte ineens spoorloos. Er zouden geen aangiften tegen het IVB in de systemen voorkomen. Dit naast het gebruikelijke argument dat het alleen civiel zou zijn, echter zo als ik al eerder aangaf is het dossier omvangrijk en bevat wel degelijk een duidelijk beeld van strafbare feiten omschreven in 326sr.

 

Na veel discussie en overleg is besloten de aangifte als een 'gunst' op te nemen. 

 

Ik wil graag de proces-verbaalnummers van vorige aangiften bij onze toevoegen. Ik zou dat zelfs op het bureau van de eerder genoemde rechercheur kunnen doen daar ze deze schijnbaar niet konden spreken.

 

Veertien aangiften, maar de politie ziet geen samenhang. Toont aan wat een rommeltje het daar is.


Ondernemers kiezen een volksvertegenwoordiger die doorvraagt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

De samenhang moeten dus voor gezorgd worden, daarom voeg ik de proces-verbaalnummers die ik ontvangen heb bij onze eerdere aangifte.

 

Om te voorkomen dat er aangifte gedaan worden die eigenlijk alleen civiel zijn leek het mij bijdragen om nog eens duidelijk uit te zetten wanneer

er precies sprake is van oplichting.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Een aangifte die alleen civiel leek? Blijkbaar neemt de politie een enkele aangifte aan, maar gaan ze er al bij voorbaat van uit dat het niet strafrechtelijk wordt afgehandeld. Dossier verdwijnt in een lade. Ze zien niet eens verband in die zestien zaken. Bij de rechter is ook nog geen enkele uitspraak gedaan in de richting van misleiding of oplichting. Verder dan verzaken van zorgplicht zijn jullie nog niet.

 

Het wordt dus tijd om beter samen te werken en een goede tegeneis te formuleren bij een volgende zaak, of zelf een zaak te beginnen vanwege wanprestatie en onrechtmatige daad.


Ondernemers kiezen een volksvertegenwoordiger die doorvraagt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minuten geleden, Ric-II zei:

Bron cassatie: ECLI:NL:HR:2019:258 

De door u aangehaalde tekst staat in ECLI:NL:GHAMS:2017:161

 

22 minuten geleden, Ric-II zei:

Ik probeer duidelijk te maken wanneer er sprake is van oplichting en niet b.v. een wanprestatie. 

Inzake IVB vooralsnog een wanprestatie.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

3 minutes ago, Cosara said:
49 minutes ago, Ric-II said:

Bron cassatie: ECLI:NL:HR:2019:258 

De door u aangehaalde tekst staat in ECLI:NL:GHAMS:2017:161

Klopt het moet zijn ECLI:NL:GHAMS:2017:161 , verkeerde regel in de paste buffer. 

 

7 minutes ago, TwaBla said:

Het wordt dus tijd om beter samen te werken en een goede tegeneis te formuleren bij een volgende zaak, of zelf een zaak te beginnen vanwege wanprestatie en onrechtmatige daad.

Dat was de opzet zowel civiel als mogelijk strafrechtelijk.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gehele citaat Stijn Franken uit het artikel van FTM: 'Ervan uitgaande dat de bevindingen kloppen, komt het dicht in de buurt van oplichting; naast eventuele aanvullende delicten, zoals valsheid in geschrift en/of deelname aan een criminele organisatie.
Dan moet er sprake zijn van een stelselmatig patroon van gedragingen die er uitsluitend op zijn gericht om de klanten van het Invorderingsbedrijf zoveel mogelijk te laten betalen; van toezeggingen of afspraken die stelselmatig niet worden nagekomen (bijvoorbeeld brieven aan schuldenaars die stelselmatig niet worden verstuurd) en het onjuist informeren van de klanten van het Invorderingsbedrijf (of niet: bijvoorbeeld door relevante brieven niet in het on line klantportaal beschikbaar te stellen); gebruik van valse namen; telefonische mededelingen, zoals in het artikel beschreven, waarin medewerkers stelselmatig aan de klanten van het Invorderingsbedrijf een ander beeld voorspiegelen dan in de algemene voorwaarden is opgenomen. Dat lijkt me ernstig genoeg voor het OM om naar te kijken.'

 

Dat er sprake is van stelselmatig gedrag lijkt mij met een korte rondgang over internet wel duidelijk. Dat beschreven situaties steeds van dezelfde reviewers zouden zijn, is onzin. Dagelijks verschijnen nieuwe reviewers op bijvoorbeeld Trustpilot. 

TwaBla heeft gelijk: betere samenwerking is essentieel om iets op strafrechtelijk gebied in gang te zetten.

Dat start met het doen van aangifte onder verwijzing dat de aangiften in behandeling zijn genomen door de rechterche in Den Haag. Particulieren kunnen - vrij gemakkelijk- ook nog een melding doen bij het ACM.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik neem aan dat het IVB mij inmiddels scherp in het vizier heeft, ik hoop dat ze begrijpen aan mij een geducht tegenstander te hebben.

 

Zoals eerder en door meerdere aangegeven is een betere samenwerking van gedupeerden wenselijk. Ik weet niet of dit topic of forum daar de juiste plek voor is, echter lijkt het ongevoelig voor druk vanuit het IVB die elders zo effectief bleek. 

 

Infiltratie zullen we nooit 100% kunnen tegenhouden, maar ben ik persoonlijk ook niet zo bang voor. Wij staan gewoon in ons recht ons te verenigen en elkaar te steunen, iets dat Mirretje nog maar eens bewees bij de rechter. Ze kunnen daar een kijkje nemen hoe wij gecoördineerd meerdere strijdmiddelen inzetten en welke adviezen er gegeven worden om uit de houdgreep te ontsnappen. Vervelend is wel dat ze dan vervolgens met dreigementen en (kansloze) rechtszaken tegen betrokkenen beginnen, daar heb ik behalve een stevig ingevoerde (pro bono) advocaat nog geen oplossing voor.

 

Wellicht een rechtspersoon oprichten die tot doel heeft in het algemeen dergelijke praktijken te bestrijden en gedupeerden te helpen?

 

Edited by Ric-II

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het is heel intimiderend als je als deelnemer aan een forum, moderator of als klant mails krijgt namens een bedrijf door iemand met een valse naam die dreigt met een kort geding in combinatie met een torenhoge schadeclaim en aangifte van smaad / laster. Als je dan later hoort dat er ook verdenkingen zijn richting een criminele organisatie en je leest dat de directeur met een "body guard" intimiderend aanwezig was op een rechtszitting heb je al snel het gevoel van onmacht en rechtsonzekerheid. Duidelijk is dat het niet gaat om een vriendelijk bedrijf dat floreert door tevreden klanten.

 

En dat is precies de reden waarom het OM / politie een onderzoek moet instellen. Zelfs al is de uitkomst dat Invorderingsbedrijf een iets te voortvarende bedrijfsstrategie heeft maar nergens de wet overtreedt is dat winst. Dan is het enige wat we als ondernemers kunnen doen; Het informeren / waarschuwen van andere ondernemers. Desnoods anoniem om Invorderingsbedrijf niet de kans te geven om te intimideren. 

Edited by JamesD
spelfout

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, JamesD said:

Het is heel intimiderend als je als deelnemer aan een forum, moderator of als klant mails krijgt namens een bedrijf door iemand met een valse naam die dreigt met een kort geding in combinatie met een torenhoge schadeclaim en aangifte van smaad / laster.

 

4 hours ago, Ric-II said:

rechtspersoon oprichten die tot doel heeft in het algemeen dergelijke praktijken te bestrijden en gedupeerden te helpen

Als er een verenigingsvorm gekozen wordt kunnen er via de statuten of het huishoudelijk reglement torenhoge boete clausules opgenomen worden. Naast natuurlijk een deugdelijke verificatie via de contributie.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 5-9-2019 om 11:23, TwaBla zei:

Een aangifte die alleen civiel leek? Blijkbaar neemt de politie een enkele aangifte aan, maar gaan ze er al bij voorbaat van uit dat het niet strafrechtelijk wordt afgehandeld. Dossier verdwijnt in een lade. Ze zien niet eens verband in die zestien zaken.

 

Dat is absoluut frustrerend, de politie wil er gewoon niet aan. Liefst schoppen ze je het bureau uit zonder aangifte op te nemen, en al krijg je het voor elkaar dat wel te doen gaat het inderdaad meestal de la in - blijkbaar diep genoeg om zelfs bij een dozijn aangiften tegen hetzelfde bedrijf voor dezelfde vergrijpen er niet eens naar te kijken. 

 

Overigens is media aandacht vaak best een aardig middel om iets weer uit de la te krijgen, dus gewoon volhouden!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het is wat wonderlijk. In het Zwartboek is een foto van een IVB-zomerborrel opgenomen van Laurens Lemmens waar zo’n 12 personen te tellen zijn.

Medewerkers brachten hun partners mee” om tot dat aantal te komen.

 

Op de IVB eindejaarsborrel 2018 tellen we op de foto 22 personen. Let wel 22 van de in het IVB rapport gestelde 33 medewerkers.

Is er sprake van een onstuimige groei?  Dan valt de gestelde opgelopen schade kennelijk nogal mee…

Laten we eens in het KvK kijken.

Daar staat het aantal werkzame personen bij het Incassocenter op 2 en bij het Invorderingsbedrijf op 14. 
Wat zou aannemelijker zijn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Benthum said:

Daar staat het aantal werkzame personen bij het Incassocenter op 2 en bij het Invorderingsbedrijf op 14.

Ik denk dat ze ook nogal wel wat uitzendkrachten, studenten en stagiaires uitbuiten. Deze zullen niet op de 'feestjes' zijn uitgenodigd en waarschijnlijk met dito (denkende aan de AV) wurgovereenkomsten onder de duim gehouden worden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

De woordkeuze uitbuiten en wurgovereenkomsten duidt op een levendige fantasie. Of heb je bewijzen voor zulke beweringen? Let op je woorden, want een verkeerde keuze kan kostbaar blijken.


Ondernemers kiezen een volksvertegenwoordiger die doorvraagt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 8 leden online en 273 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept