Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
JohannesR

Ervaring met Invorderingsbedrijf bv en Incassocenter

Recommended Posts

1 uur terug, TwaBla zei:

De woordkeuze uitbuiten en wurgovereenkomsten duidt op een levendige fantasie. Of heb je bewijzen voor zulke beweringen? Let op je woorden, want een verkeerde keuze kan kostbaar blijken.

Ik had woorden van gelijke strekking ... 👍

 

Op 10-9-2019 om 14:59, Ric-II zei:

Ik neem aan dat het IVB mij inmiddels scherp in het vizier heeft, ik hoop dat ze begrijpen aan mij een geducht tegenstander te hebben.

Vooralsnog een uitspraak met een hoog Don Quichot-gehalte.

 

Op 10-9-2019 om 14:59, Ric-II zei:

Wellicht een rechtspersoon oprichten die tot doel heeft in het algemeen dergelijke praktijken te bestrijden en gedupeerden te helpen?

Gaat u die kar trekken, of moet iemand anders dat voor u doen ?

Vooralsnog zie ik uw bijdragen vooral als ventilatie van emoties die weinig bijdraagt aan een oplossing.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, TwaBla said:

De woordkeuze uitbuiten en wurgovereenkomsten duidt op een levendige fantasie. Of heb je bewijzen voor zulke beweringen? Let op je woorden, want een verkeerde keuze kan kostbaar blijken.

Daarom 'denk' ik dat ook, vooral met dank aan Frits Wederhoor.

 

Ik heb met eigen ogen z'n 20-30 call-center kippen in het hok gezien. En vermoed dat ze deze snel wisselen, daar de meeste toch wat moeite met het nogal aparte bedrijfsmodel zullen hebben. Naast dat ze de beloning niet afdoende vinden voor een dergelijk bedrog zoals in het FTM artikel te lezen is.  En ja, voor de leugens heb ik bewijzen, vandaar ook een aangifte waarop ik indien nodig zal doorpakken met een eis tot strafvervolging.

 

De AV waar je moeilijk uit kan ontsnappen en vrijbrief geeft voor allerlei werkzaamheden en facturen, het 'excessief forfaitair declareren', torenhoge boetes als is iets openbaar gemaakt wordt, kan je mijn inziens best onder de noemer van een wurgcontract scharen. Daar we van deze kippen weinig horen, lijkt het mij niet heel onaannemelijk dat deze op vergelijkbare wijze de mond gesnoerd zijn.

 

Dat ook een slip van de tong kostbaar kan blijken is al door het IVB bewezen. Toen ik de google review met de smaad aanklacht las dacht ik als eerste dat hadden ze met mij moeten proberen. Het lijkt me overbodig om onder elk bericht een disclaimer te moeten zetten. Wellicht een van de toch kostbare resultaten die ik best opnieuw, en dit maal overdonderend opnieuw wil doen.

 

Toch dank voor de bezorgdheid, ik weet wat ik schrijf.

 

10 minutes ago, Cosara said:
On 10/09/2019 at 14:59, Ric-II said:

Wellicht een rechtspersoon oprichten die tot doel heeft in het algemeen dergelijke praktijken te bestrijden en gedupeerden te helpen?

Gaat u die kar trekken, of moet iemand anders dat voor u doen ?

Daar zoek ik dus zoals in mijn allereerste bijdrage schreef samenwerking voor, ondanks dat ik daar niet alle tijd voor heb.

 

13 minutes ago, Cosara said:
On 10/09/2019 at 14:59, Ric-II said:

Ik neem aan dat het IVB mij inmiddels scherp in het vizier heeft, ik hoop dat ze begrijpen aan mij een geducht tegenstander te hebben.

Vooralsnog een uitspraak met een hoog Don Quichot-gehalte.

Dit zou vooral moeten aangeven dat ik niet langer wens te berusten en mij voorbereid op serieuze stappen, ook zonder dat er een samenwerkingsverband zou ontstaan.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sommige deelnemers van dit platform hebben zich kennelijk alleen tot doel gesteld om anderen te kwalificeren. 

Laat ik vaststellen dat in onderlinge contacten  het netwerk nog steeds actief is en de nodige activiteiten worden ontplooid.

Dat deze nu nog niet op dit platform worden gedeeld, ligt voor de hand.

Het  vellen van oordelen in de marge, heeft in mijn optiek weinig toegevoegde waarde en leidt tot onnodige discussies die alleen maar afleiden.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Denk eerder dat dit het zogenaamde zelfreinigende vermogen is van dit forum. Natuurlijk is het belangrijk dat Invorderingsbedrijf stopt met het duperen van de eigen klanten door de zorgplicht te verzaken en al helemaal met het intimideren / bedreigen van Jan en alleman maar dat moet wel met het idee in het achterhoofd dat we in een rechtstaat leven en uiteindelijk de rechter een oordeel moet vellen wat en in hoeverre iets door de beugel kan.

 

Daarom is het volgens mij zo belangrijk dat niet een collectief van betrokkenen doorgaat met het publiceren van al da niet bewijsbare verdachtmakingen maar het Openbaar Ministerie een onderzoek instelt. Mogelijk is dat overigens al het geval. Ik schreef al eerder dat er onder vele gedupeerden en niet gedupeerden die ergens een mening over ventileren en ook de politiek een sterk gevoel van rechtsonzekerheid is ontstaan. Een bedrijf dat diverse keren door de rechter op de vingers is getikt, door FTM in een under cover is ontmaskert en waarvan een hoogleraar zegt dat het mogelijk om een criminele organisatie gaat (vraag me af ook ook die een intimiderende mail heeft ontvangen) verdient het om onderzocht te worden. En dan herhaal ik nog maar eens dat heel veel mensen door het intimideren een sterk gevoel van rechtsonzekerheid krijgen en zelfs angstig worden. Daardoor zal een deel de mond houden en een ander deel gewoon de buitensporige facturen gewoon betalen en weer een ander deel de frontale aanval kiezen. Precies daarom moet het OM ingrijpen. 

Edited by JamesD

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minuten geleden, JamesD zei:

Precies daarom moet het OM ingrijpen. 

 

13 minuten geleden, JamesD zei:

Daarom is het volgens mij zo belangrijk dat niet een collectief van betrokkenen doorgaat met het publiceren van al da niet bewijsbare verdachtmakingen maar het Openbaar Ministerie een onderzoek instelt.

Het vertrouwen in de rechtstaat is mooi. Een oproep aan het OM op dit platform wordt breed ondersteund. Maar in de praktijk gebeurt er niet veel. Moge het uitwisselen van feiten en denkbeelden vooral bijdragen aan het doen van aangiften door gedupeerden. Zoals eerder gezegd, kunnen consumenten een klacht indienen bij het ACM.

Daarmee wordt in ieder geval de druk vergroot. Zoals het FTM-artikel er is gekomen door het verzamelde feitenmateriaal in een netwerk. Dat is de waarde van publicaties.

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minuten geleden, JamesD zei:

Precies daarom moet het OM ingrijpen. 

Dan moet er wel sprake zijn van strafrechtelijke zaken ... en blijkbaar is dat lastig te bewijzen.

 

Wat aan deze zaak ontbreekt ... is er nog geen ex-medewerker die uit de school klapt ?


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quote

Gehele citaat Prof. mr. Stijn Franken: 'Ervan uitgaande dat de bevindingen kloppen, komt het dicht in de buurt van oplichting; naast eventuele aanvullende delicten, zoals valsheid in geschrift en/of deelname aan een criminele organisatie.
Dan moet er sprake zijn van een stelselmatig patroon van gedragingen die er uitsluitend op zijn gericht om de klanten van het Invorderingsbedrijf zoveel mogelijk te laten betalen; van toezeggingen of afspraken die stelselmatig niet worden nagekomen (bijvoorbeeld brieven aan schuldenaars die stelselmatig niet worden verstuurd) en het onjuist informeren van de klanten van het Invorderingsbedrijf (of niet: bijvoorbeeld door relevante brieven niet in het on line klantportaal beschikbaar te stellen); gebruik van valse namen; telefonische mededelingen, zoals in het artikel beschreven, waarin medewerkers stelselmatig aan de klanten van het Invorderingsbedrijf een ander beeld voorspiegelen dan in de algemene voorwaarden is opgenomen. Dat lijkt me ernstig genoeg voor het OM om naar te kijken.'

 

Kernwoorden zijn hier; "als het klopt" "dicht in de buurt" en "stelselmatig".  Een (ex) medewerker die weet heeft over een eventueel stelselmatig karakter in de bedrijfsvoering , waarbij niet de schuldenaar kern van het verdienmodel is maar de eigen klant, neemt daarmee mogelijk deel aan een criminele organisatie. Die gaat dus niet zomaar verklaren.

 

Wat veel simpeler is lijkt me een onderzoek naar de geldstromen binnen Invorderingsbedrijf, eventueel in vergelijking met branchegenoten.

Als het OM vindt dat er relatief veel wordt verdiend aan de eigen klanten waar bij een doorsnee Incasso Bureau de schuldenaar het gros betaalt lijkt me dat een trigger voor verder en dieper onderzoek. Bij zo'n onderzoek zou de NVI een rol kunnen spelen. Op zich is het natuurlijk niet vreemd als een deel van de omzet uit dienstverlening aan de klant wordt gehaald. Zoals eerder is aangegeven is het soms een principiële zaak om de vordering en een eventuele rechtsgang door te zetten, ook al overschrijden de kosten de mogelijke baten. Maar dat geldt maar voor een klein percentage van de gevallen. De meeste ondernemers zullen niet 3000 euro willen besteden aan een vordering van 400 euro. De stelselmatigheid kan dan worden bewezen met het percentage van de klanten die uiteindelijk meer betalen dan de vordering.

 

Edited by JamesD

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minuten geleden, JamesD zei:

Als het OM vindt dat er relatief veel wordt verdiend aan de eigen klanten waar bij een doorsnee Incasso Bureau de schuldenaar het gros betaalt lijkt me dat een trigger voor verder en dieper onderzoek.

Op zich is dat niet verboden ... tenzij de schuldeiser daarmee instemt natuurlijk ... en met dat instemmen lijkt het regelmatig fout te gaan.

 

Misschien is al deze negatieve publiciteit ook een goede vorm van marketing, zeker als het IVB net zo vasthoudend te werk gaat naar de schuldenaren als naar de schuldeisers.

Gezien de energie die er in in wordt gestopt, kan ik mij echter niet voorstellen dat dit nu zo'n geweldig verdienmodel is.

 

39 minuten geleden, JamesD zei:

De meeste ondernemers zullen niet 3000 euro willen besteden aan een vordering van 400 euro. 

Persoonlijk zou voor 400 euro geen enkel incassobureau willen inhuren, maar als het gaat om genoegdoening of om een voorbeeld te stellen, dan mag het best een keertje 3.000 euro kosten.

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 uur geleden, Benthum zei:

Sommige deelnemers van dit platform hebben zich kennelijk alleen tot doel gesteld om anderen te kwalificeren. 

Dit forum was de laatste plek waar gedupeerden van IVB hun ei kwijt konden. Je krijgt hier commentaar vanuit alle hoeken, rijp en groen. Wat niet bevalt, mag je ook negeren. Maar je grote gelijk haal je niet in debatten hier; dat moet je in de boze buitenwereld tevoorschijn halen. Mirretje heeft haar zaak grotendeels gewonnen, maar kreeg toch een fikse rekening gepresenteerd. Ik weet niet of al die dappere mensen met grote meningen meebetalen aan haar rekening. Maar loze beschuldigingen op een forum plaatsen helpt jullie zaak niet vooruit. Als je de overeenkomsten van het (tijdelijk) personeel niet kent, kun je niet spreken van wurgcontracten. Als je hoopt dat zo'n medewerker vertelt wat er achter de schermen gebeurt, is het niet zo snugger om ze als kippen af te schilderen.


Ondernemers kiezen een volksvertegenwoordiger die doorvraagt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 uur geleden, TwaBla zei:

Maar je grote gelijk haal je niet in debatten hier; dat moet je in de boze buitenwereld tevoorschijn halen.

 

2 uur geleden, TwaBla zei:

Maar loze beschuldigingen op een forum plaatsen helpt jullie zaak niet vooruit.

 

Gesteld is dat er nog steeds activiteiten binnen het netwerk plaatsvinden die voorlopig niet op dit forum worden gedeeld. Overheen gelezen?

Je gooit hier gemakshalve wat verschillende posts op een hoop. Maar je hebt gelijk. Het is beter de posts zonder toegevoegde waarde volledig te negeren. Dergelijke posts leiden tot off-topic discussies.

Waar er nu weer eentje dreigt te starten.

Ik reageer dus niet meer op posts met kwalificaties zoals "loze" beschuldigingen en allerlei badinerende opmerkingen.

Maar als jij en wat anderen zich daar beter door voelen...

Bij mij tref je geen doel meer.

Edited by Benthum

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur geleden, JamesD zei:

De meeste ondernemers zullen niet 3000 euro willen besteden aan een vordering van 400 euro.

 

Nouja, IVB stelt dat alle kosten op de tegenpartij verhaald zullen worden, dus een ondernemer die dat gelooft kan het best riskeren: als je zeker weet dat je voor 3000 volgende maand 3400 euro terug krijgt is het geen idiote investering. Alleen weten ze niet dat dat nooit gaat gebeuren. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uit het zwartboek BGSI:

Hieronder wordt een beperkte transcriptie gegeven van een geanonimiseerd gesprek met een ex-medewerker van de klantenservice van het invorderingsbedrijf. In het gesprek laat zij onder meer weten.

 

 “Ik moet eerst zeggen dat het niet echt een fijne ervaring was om daar te werken hoor. Zeker niet. ik wist niet wie de klanten waren bijvoorbeeld en de kosten gingen extreem snel omhoog. “

 

“De kosten gaan maar omhoog en ze negeren alle mailtjes en ze negeren alle telefoontjes. Alle aangetekende brieven worden genegeerd.”

 

“Ze hebben ook…ik weet niet of ik dit wel mag vertellen…maar ik vond het zelf heel raar want ze hadden zeg maar…op die brieven stonden namen van mensen  die helemaal niet bestaan”


“Ze plaatsen ook valse recensies op internet. Ik ken niemand die tevreden is over de dienstverlening van IVB.”

 

“ En ze nemen ook altijd studenten aan omdat die gewoon goedkoper zijn. Ik heb ook niet heel veel verdiend in die twee maanden.”

 

“Gewoon zo min mogelijk doorverbinden en zo lang mogelijk aan het lijntje houden. Dat was inderdaad de instructie ja.”

 

“ Appel bestaat dus niet en mw Vis…, nee die bestaan niet, nee”


[Over Konings ] “Hij is er wel maar we moesten altijd zeggen:. hij is niet op kantoor “

 

“Al die mailtjes waren best wel negatief ook. Tenminste als ik er 1 moest lezen en er werd inderdaad ook heel vaak gedreigd met we gaan naar Radar, enzo”

 

Edited by Benthum

Share this post


Link to post
Share on other sites

Laten we de discussie op niveau houden en niet in de waan van de laatste bijdrage leven. 

 

Er werden vraagtekens bij het door het IVB genoemde aantal medewerkers gezet. Ik weet uit ervaring dat dit aantal juist is. Ook beantwoorde ik de vraag, waarom er nog geen ex-medewerker is die uit de school klapt, voordat deze gesteld werd. Vervolgens werd mij gevraagd of er bewijzen waren voor deze beweringen. Ja die zijn er, zoals je o.a. hier boven kan lezen naast dus de eigen ervaringen. Dan valt men weer over het bloemrijke 'call-center kippen in het hok', iets dat meer zegt over de werk omstandigheden van dan de medewerkers zelf. Dit had zich gewoon kunnen beperken tot de vraag en het antwoord op wat aannemelijker is. Een vraag die er inderdaad niet zo veel toe doet, maar wel een idee geeft van de human resources bij het IVB.

 

Dat er mogelijk een hoog Don Quichot-gehalte gelezen kan worden wil ik nog wel begrijpen, dit is echter een onderdeel van de strategie. Wanneer mijn bijdragen beter gelezen werden wordt wellicht duidelijk wat er op de achtergrond zich aan het opbouwen is. Zo gaf ik ook een advies hoe uit de wurggreep van facturen en ongevraagde 'diensten' te ontsnappen, een aansporing tot aangifte indien er daadwerkelijk sprake is van bewijsbare oplichting en advies over de vorm voor een eventueel nog te ontstaan juridisch samenwerkingsverband.

 

Ik ben hier dus niet met lege handen of hole frasen gekomen,  maar heb ook een sterke en goed gedocumenteerde casus.  Die naast het OM in beweging brengen geheel zelfstandig gevoerd kan worden. Dit niet zozeer uit het eigen belang, maar om paal en perk te stellen aan de praktijken van het IVB. Het is een misvatting dat het bij een enkel aangifte is gebleven. Om vergelijkbare redenen als bij het in de achtergrond ontstane netwerk, deel ik deze activiteiten niet alle op dit forum.

 

Ik ben blij te horen dat het netwerk nog actief is en heb mogelijk wat te bieden. Dat dit zich na meerdere infiltratie pogingen heeft afgesloten kan ik goed begrijpen en wacht met enig geduld op een contact verzoek wanneer het daar klaar voor is.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Voor de mensen die er later zijn bijgekomen: hierbij de link naar het zwartboek, met alle feiten op een rij, aangaande de werkwijze van IVB:

https://drive.google.com/file/d/0ByCtz-Ly6-DTWmV0akVHeEFEZ1lyYy1yX3N1RGdjSGpWVUhJ/view

 

De link naar de uitzending van EenVandaag op 12 juli jl:

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/miriam-werd-gedupeerd-door-een-incassobureau-ik-voel-me-besodemieterd/

 

De link naar het artikel van 12 juli bij FTM (Follow The Money), door journalist Jan-Hein Strop:

https://www.ftm.nl/artikelen/undercover-bij-het-incassobureau-dat-zijn-eigen-klanten-uitknijpt?share=1

 

Gedupeerden wordt in de TV uitzending door de voorzitter van de NVI (Ned. Ver. Incassobureaus) geadviseerd aangifte te doen bij de politie, van misleiding en wellicht intimidatie. Dossier wordt beheerd door fiscale recherche te Den Haag. Ook kunnen zij een melding doen bij ACM (Autoriteit Consument en Markt).

https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/7211_brochure-ca-oneerlijke-handelspraktijken.pdf

 

Mocht u ondanks de zalvende woorden van directeur Lemmens dat er dingen zullen worden aangepast en opgelost, toch een advocaat nodig hebben:

 Jan Willem Hijnen heeft met succes inmiddels meerdere zaken behandeld tegen IVB en werkt bij Dudink en Starink advocaten.

http://dudinkstarink.nl/

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Is het gerechtvaardigd als een advocaat die zich gespecialiseerd heeft in smaad en laster akkoord gaat dat er zonder enige onderbouwing  of weerwoord " naming en shaming" plaatsvindt?  Kennelijk wel. Want hij zet zijn naam onder een persbericht van het Invorderingsbedrijf. Hetgeen overigens nauwelijks doel heeft getroffen.
Was zijn redenering niet juist dat het vergrijp “smaad en laster” niet vrijblijvend is? Mogelijk dat dan ook tegenkeer niet vrijblijvend zal blijken.

Het IVB persbericht waaraan deze advocaat nadrukkelijk zijn naam verbindt, is nogal weerlegbaar en bevat manipulatieve “waarheden” waarover binnenkort uitgebreide rapportage op internet.

 

Concreet: Mr. Schouten ondertekent een publicatie van het Invorderingsbedrijf waarin bijvoorbeeld een collega-advocaat wordt aangevallen omdat hij optreedt voor een gedaagde. Hoe betamelijk is dat? Als de ene advocaat zich profileert als de ultieme moraalridder is het dan aannemelijk om een  andere collega-advocaat te laten afzeiken door het IVB en daar een handtekening onder te zetten?

Het lijkt mij buitengewoon onfatsoenlijk om een collega advocaat die zijn werk goed doet (want IVB heeft vrijwel alles verloren, laat daar geen misverstand over bestaan) zo te behandelen.

 

Of om te informeren naar zijn honorarium. Die advocaat is ingezet omdat het IVB  gekozen heeft een procedure bij het gerechtshof te starten. Gedaagde was daardoor wettelijk verplicht een advocaat in te schakelen. Redeneringen van IVB zoals een dubieuze kosten en baten analyse ter zake, die Mr.Schouten onderschrijft, gaan dus mank. Net zoals het eenzijdige manifeste gedrag van Mr. Schouten over smaad en laster. Ik vermoed een verdienmodel. Niet dat het mij interesseert, maar hoeveel heeft Mr. P. Schouten aan het Invorderingsbedrijf gedeclareerd voor een handtekening onder het persbericht? Zal vast niet goedkoop geweest zijn. En ik ben die discussie niet gestart. Dat doet Mr. Schouten desgevraagd door IVB.  Graag openheid van zaken  over dit honorarium als we deze discussie willen starten.

 

In de vergelijking was gedupeerde tegen een advocaten tarief  € 150,- ten opzichte van ( het gereduceerde) tarief van € 185,- van het IVB behoorlijk voordeliger uit en het resultaat van deze inzet tegenover de semi-juridische inspanning van het IVB behoeft geen onderbouwing.  Het volume van de IVB declaraties werd door de rechtbank te Roermond bij vonnis onderschreven als disproportioneel.

Tenzij Mr. Schouten meent het verschil tussen alles en niets onderbouwd wenst te zien en dientengevolge alles als smaad wenst te betitelen. Of dit buiten de rechtsorde wenst te betwisten. Mr. Schouten profileert zich inmiddels elders dus wellicht heeft zijn kantoor geen tijd meer om antwoord te geven?

 

Mr. P.  Schouten uw verdienmodel is (of was , want u heeft andere bezigheden inmiddels) gericht op eenzijdige verdediging van smaad en laster.

Mijn optiek is een andere: ik heb geen verdienmodel. Daar zit het verschil.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

De enige plek waar iemand zich iets aantrekt van dat warrige verhaal met een handtekening van Peter Schouten is op dit forum. Je kan het ook gewoon negeren. Dan bestaat het niet.


Ondernemers kiezen een volksvertegenwoordiger die doorvraagt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Op 9 oktober is op NPO1 aandacht besteed aan maatregelen tegen louche incassobureaus. (Programma Thijs v.d. Brink 18:30 uur)

Het betreft de introductie van een checklist. 
Aan tafel Els Prins van het MKB en Jasper van Dijk van de SP. Aan de telefoon Miriam Auwens.

Miriam legt uitgebreid uit dat een dergelijke checklist geen toegevoegde waarde heeft bij een bedrijf als het IVB. Beide gasten concluderen dat tegen dergelijke bedrijven geen kruid gewassen is behalve inzet van het ACM en het OM. Die ondanks de vele meldingen nog geen acties hebben ondernomen. Jasper van Dijk stelt het in de 2e kamer aan de orde in het debat over armoede en schuldenbeleid. Het MKB is het met de conclusies van Miriam en de SP eens. Els Prins stelt daarom de MKB website open voor meldingen van ZZP-ers. Geef gehoor aan deze oproep!

 

De feitelijke conclusie is dat alleen het vervroegd invoeren van het toegezegde incassoregister de incassomarkt kan zuiveren. Hoe meer druk er vanuit het MKB en de politiek komt, hoe groter de kans hierop. Ook het NVI zou zich hierin minder afwachtend dienen op te stellen.

Edited by Benthum

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur terug, Benthum zei:

Els Prins stelt daarom de MKB website open voor meldingen van ZZP-ers. Geef gehoor aan deze oproep!

 

De incasso-klaagmuur van MKB Nederland heb ik nog  niet gevonden, dus als iemand een link vindt: plaats 'm hier ajb!

 

<oeps, relatie met Streya-case kan beter in dat topic, dus verwijderd> :smiling-face-with-sunglasses:

 

Edited by TwaBla

Ondernemers kiezen een volksvertegenwoordiger die doorvraagt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Dat is waarschijnlijk niet wat Els bedoelde met 'de site openstellen'....

 

... maar een reminder kan vast geen kwaad.

Edited by TwaBla

Ondernemers kiezen een volksvertegenwoordiger die doorvraagt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuten geleden, TwaBla zei:

Dat is vast niet wat Els bedoelde met 'de site openstellen'....

 

Els Prins heeft in de uitzending gesteld dat de e-mail op de site openstond en dat ze alle meldingen gaat delen met politieke partijen. Zij is specifiek belast met deze problematiek bij het MKB Nederland.

Link naar het gesprek is https://www.nporadio1.nl/podcasts/dit-is-de-dag

Thijs v.d. Brink 9 oktober 2019

Share this post


Link to post
Share on other sites

ECLI:NL:RBDHA:2018:6733

Uit deze uitspraak blijkt (wederom) dat een beroep op zorgplicht van het Invorderingsbedrijf succesvol is,

ingegeven door de (bewuste) handel en werkwijze van het IVB.

 

Samenvatting

Toewijzing vordering tegen het Invorderingsbedrijf vanwege schending zorgplicht. De kosten wogen niet op tegen de te verwachte opbrengsten. Het Invorderingsbedrijf had eisers daarom moeten adviseren niet te procederen.

 

[eisers] legt aan deze (verminderde) vordering, naast voormelde feiten, het navolgende ten grondslag. Op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst tot opdracht had Invorderingsbedrijf de zorg in acht moeten nemen die van een redelijk bekwame en redelijk handelend jurist verwacht mag worden. In dat kader had Invorderingsbedrijf [eisers] moeten informeren met betrekking tot de kansen in een gerechtelijke procedure. Omdat de kosten in dit geval niet opwegen tegen de te verwachten opbrengsten, had Invorderingsbedrijf [eisers] moeten adviseren van het gerechtelijke traject af te zien. Nu Invorderingsbedrijf dat niet heeft gedaan, is zij toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst. Indien [eisers] volledig en juist was geïnformeerd, dan had [eisers] afgezien van een gerechtelijke procedure en aangestuurd op een betaling van € 785,90 door [verhuurder] (zoals door [verhuurder] aangeboden bij brief van 18 september 2015). [eisers] heeft een bedrag van € 648,41 ontvangen en een bedrag van € 3.137,24 aan Invorderingsbedrijf betaald. Indien [eisers] het aanbod van [verhuurder] van € 785,90 had geaccepteerd, dan had [eisers] slechts een bedrag van € 344,50 aan incassokosten aan Invorderingsbedrijf moeten voldoen waardoor hij € 441,40 zou hebben overgehouden. Vanwege het niet aanvaarden van het schikkingsvoorstel heeft [eisers] derhalve schade geleden tot een bedrag van € 2.930,23 (€ 3.137,24 - € 648,41 + € 441,40). Daarnaast heeft Invorderingsbedrijf geen algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst van toepassing verklaard en deze zijn evenmin aan [eisers] ter hand gesteld, zodat [eisers] geen kantoorkosten op grond van die algemene voorwaarden verschuldigd is. Voorts vordert [eisers] vergoeding van buitengerechtelijke kosten van € 505,80 vanwege de door de gemachtigde van [eisers] verrichte buitengerechtelijke werkzaamheden.

 

Invorderingsbedrijf heeft, kort samengevat, als verweer aangevoerd dat [eisers] meerdere malen is gewezen op de kosten en dat uit niets is gebleken dat Invorderingsbedrijf [eisers] heeft voorgehouden dat de kosten van een gerechtelijke procedure integraal verhaald zouden worden.

De kantonrechter stelt vast dat de tussen partijen gesloten overeenkomst een overeenkomst van opdracht betreft als bedoeld in artikel 7:400 BW. Bij dergelijke overeenkomsten heeft te gelden dat de opdrachtnemer bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht moet nemen (7:401 BW). Voor een professionele dienstverlener in de financiële sector – zoals Invorderingsbedrijf – houdt deze norm in dat de (mate van) zorg die zij ten opzichte van haar wederpartij – in casu de als particulier optredende [eisers] – dient te betrachten ten minste gelijk moet zijn aan de (mate van) zorg die een redelijk handelend, redelijk bekwaam vakgenoot in dezelfde situatie in acht zou nemen. De omvang van de op de schouders van de dienstverlener rustende zorgplicht wordt voorts bepaald door de omstandigheden van het geval, waartoe onder meer ook moet worden gerekend de aard van de overeengekomen dienstverlening en de redelijkerwijs te verwachten deskundigheid bij de wederpartij. De opdrachtnemer dient haar gedrag ook in voldoende mate af te stemmen op de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

Invorderingsbedrijf, die als opdrachtnemer de plicht heeft om [eisers] op de hoogte te houden van haar werkzaamheden en daarover rekening en verantwoording af te leggen, heeft [eisers] gelet op het voorgaande niet in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan het uitbrengen van de dagvaarding een weloverwogen keuze te maken. Het noemen van losse bedragen zonder een en ander overzichtelijk op een rijtje te zetten en een concrete kosteninschatting te geven, getuigt – zeker in dit geval waar het een geringe vordering betreft – niet van een deugdelijke vervulling van de zorgplicht.

Uit het voorgaande volgt dat Invorderingsbedrijf toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst. Om die reden is zij gehouden de schade die [eisers] heeft geleden te vergoeden. De kantonrechter is van oordeel dat Invorderingsbedrijf [eisers] in dit geval had moeten adviseren om niet te gaan procederen. Wanneer zij dat zou hebben geadviseerd, zou [eisers] naar het oordeel van de kantonrechter van een gerechtelijke procedure hebben afgezien en had zij de met de procedure gemoeide kosten bespaard. De vordering van [eisers] zal daarom worden toegewezen.

De buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente zullen als onbetwist en op de wet gegrond eveneens worden toegewezen, met dien verstande dat de wettelijke rente over de buitengerechtelijke kosten slechts toewijsbaar is vanaf de dag van dagvaarding.

Invorderingsbedrijf zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Voor veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert (vgl. HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116, NJ 2011/237).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 9-9-2018 om 14:20, JohannesR zei:

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:6733

 

Instantie: Rechtbank Den Haag

Datum uitspraak: 22-05-2018

Datum publicatie: 12-06-2018

Zaaknummer: 6514515 RL EXPL 17-30050

Rechtsgebieden: Civiel recht

Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie: Toewijzing vordering tegen het Invorderingsbedrijf vanwege schending zorgplicht. De kosten wogen niet op tegen de te verwachte opbrengsten. Het Invorderingsbedrijf had eisers daarom moeten adviseren niet te procederen.

 

 

Die uitspraak was al eerder voorbij gekomen. Voor een echte wederom zijn meer uitspraken nodig.

 

Edited by TwaBla

Ondernemers kiezen een volksvertegenwoordiger die doorvraagt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

1 uur geleden, TwaBla zei:

Die uitspraak was al eerder voorbij gekomen. Voor een echte wederom zijn meer uitspraken nodig.

De zaak van Mirretje is hier al breed uitgemeten. Ook daar was zorgplicht aan de orde. Eerst even een ander onderwerp.

 

Dat invorderingsbedrijf heel ver gaat en iedere ontvangst van mail en zelfs een aangetekende brief ontkent, is bekend. Hieronder een poging van het IVB om bij de rechtbank de proceskosten te verhalen bij de opdrachtgever voor de inning van een vordering waar IVB aantoonbaar geen recht op had. Het oprekken van het procesrecht is IVB dit keer niet gelukt: er wordt door de rechtbank bevestigt dat het hier om misbruik gaat.  Het geeft ons opnieuw een inkijk in hun bijzondere handelswijze richting opdrachtgevers. Hieronder een samenvatting. Voor gedupeerden die geconfronteerd worden met de weigering van IVB om een service-overeenkomst op te kunnen zeggen, is dit een interessante casus.

 

ECLI:NL:RBDHA:2017:16735

Inhoudsindicatie: misbruik van procesrecht door eiseres
 

Invorderingsbedrijf vordert veroordeling van O&T bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Invorderingsbedrijf te betalen een bedrag van in totaal € 267,66, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over de hoofdsom van € 211,75 vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening, met veroordeling van O&T in de kosten van deze procedure daaronder begrepen het salaris van gemachtigde en de noodzakelijke verschotten en nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten. Invorderingsbedrijf heeft aan deze vordering ten grondslag gelegd dat O&T, op grond van de service overeenkomst, gehouden is de factuur van 29 april 2016 met factuurnummer 12716547 ter hoogte van € 211,75 te voldoen. Ondanks diverse betalingsherinneringen heeft O&T de factuur echter onbetaald gelaten. O&T heeft hiertegen ingebracht dat zij de factuur niet verschuldigd is omdat zij de overeenkomst per 3 april 2016 heeft opgezegd. O&T heeft geconcludeerd dat Invorderingsbedrijf niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar vordering, althans dat haar vordering moet worden afgewezen, met veroordeling van Invorderingsbedrijf in de kosten van het geding.

Invorderingsbedrijf heeft ter comparitie bevestigd dat de factuur van 29 april 2016 met factuurnummer 12716547 ter hoogte van € 211,75 in rekening werd gebracht voor het verlengen van de overeenkomst. Zij heeft voorts erkend dat O&T de overeenkomst toen al had opgezegd, dat duidelijk is dat O&T geen klant meer is en dat de vordering zodoende geen stand zal houden. Invorderingsbedrijf wilde de procedure om deze reden laten doorhalen. De procedure is echter niet doorgehaald omdat O&T hier niet mee instemde. Zij heeft zich ter comparitie op het standpunt gesteld dat Invorderingsbedrijf misbruik heeft gemaakt van procesrecht en een vergoeding van de volledige proceskosten gevorderd.

Nu Invorderingsbedrijf heeft erkend dat haar vordering geen stand zal houden, zal haar vordering worden afgewezen en stelt de rechtbank vast dat in deze procedure slechts nog de vraag voorligt of O&T aanspraak kan maken op vergoeding van de volledige proceskosten. De kantonrechter overweegt in dit kader dat een dergelijke vordering alleen voor toewijzing vatbaar is in geval van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen. Daarvan is pas sprake als het instellen van de vordering, gelet op de evidente ongegrondheid ervan, in verband met de betrokken belangen van de wederpartij achterwege had behoren te blijven. Hiervan kan eerst sprake zijn als eiser zijn vordering baseert op feiten en omstandigheden waarvan hij de onjuistheid kende dan wel behoorde te kennen of op stellingen waarvan hij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden (HR 29 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3516). Bij het aannemen van misbruik van procesrecht door het aanspannen van een procedure past terughoudendheid, gelet op het recht op toegang tot de rechter dat mede gewaarborgd wordt door artikel 6 EVRM.

De kantonrechter overweegt vervolgens dat Invorderingsbedrijf haar vordering heeft gebaseerd op de omstandigheid dat de overeenkomst automatisch wordt verlengd als deze niet is opgezegd. Nu Invorderingsbedrijf inmiddels heeft erkend dat de overeenkomst op 29 april 2016 (datum factuur) al was opgezegd en haar vordering daardoor geen stand houdt, is het de vraag of zij haar vordering heeft gebaseerd op feiten en omstandigheden waarvan zij de onjuistheid kende dan wel behoorde te kennen. In dit kader is van belang op welk moment Invorderingsbedrijf bekend was of had moeten zijn met de opzegging van de overeenkomst door O&T.  Naar het oordeel van de kantonrechter had Invorderingsbedrijf in elk geval vóór 25 oktober 2016, de dag van dagvaarding, bekend moeten zijn met de omstandigheid dat de overeenkomst per 3 april 2016 was opgezegd. Uit voornoemde correspondentie blijkt immers dat Invorderingsbedrijf reeds bij e-mail van 5 maart 2016 aan O&T heeft bevestigd dat de overeenkomst is opgezegd. Zelfs als Invorderingsbedrijf - om welke reden dan ook - niet meer over deze e-mail mocht beschikken, dan had zij in ieder geval op 19 september 2016 op de hoogte moeten zijn geweest van de opzegging door O&T. O&T heeft deze correspondentie immers bij haar conclusie van antwoord van 19 september 2016 overgelegd.  Met het (opnieuw) instellen van haar vordering op 25 oktober 2016 is Invorderingsbedrijf hier echter aan voorbij gegaan. Zij heeft haar vordering zodoende gebaseerd op omstandigheden waarvan zij de onjuistheid behoorde te kennen of op stellingen waarvan zij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden. Dat betekent dat zij misbruik van procesrecht heeft gemaakt.  
 

Gelet op het voorgaande kan O&T aanspraak maken op een volledige proceskostenvergoeding. In tegenstelling tot hetgeen Invorderingsbedrijf heeft aangevoerd, behoeven (volledige) proceskosten niet bij eis in reconventie te worden gevorderd.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minuten geleden, Benthum zei:

Eerst even een ander onderwerp.

 

Mag het volgende keer een korte samenvatting zijn met een link naar de uitspraak?


Ondernemers kiezen een volksvertegenwoordiger die doorvraagt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 9 leden online en 255 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept