Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
JohannesR

Ervaring met Invorderingsbedrijf bv en Incassocenter

Recommended Posts

Op 16-9-2019 om 15:44, TwaBla zei:

Wat niet bevalt, mag je ook negeren.

Ik wijs u even op uw eigen advies van enige tijd geleden.

48 minuten geleden, TwaBla zei:

Mag het volgende keer een korte samenvatting zijn met een link naar de uitspraak

Als u op het vermelde zaaknummer googled komt u vanzelf op de zaak waaraan ik refereer.  Voor gedupeerden die met het specifieke probleem zittten dat ik signaleer, beveel ik dat ook aan. Voor anderen is de  wat uitgebreidere info relevanter dan alleen een samenvatting...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het is vooral in je eigen belang om met een samenvatting de relevantie van al die bijdragen duidelijk te maken.

 

Anders volgt niemand het meer.

 

Edited by TwaBla

Got spare time, join Amazon Prime :smiling-face-with-sunglasses:  and watch The Death of Stalin! (en meer gratis films)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 16-9-2019 om 15:44, TwaBla zei:

Je krijgt hier commentaar vanuit alle hoeken, rijp en groen. Wat niet bevalt, mag je ook negeren.

Het is lastig  uw eigen advies serieus te nemen. 

Uw bijdragen hebben het oogmerk steeds het laatste woord te willen hebben.

Het lijkt mij dat het  - in dit kader - niet passend is om permanent stelling te nemen namens anderen resp. te bepalen wat die wel of niet willen lezen of vinden.

Om daarmee hetgeen wat u zelf vindt op de voorgrond te kunnen plaatsen. Een zelfbenoemde vertegenwoordiging of  gewoon een ingesleten betweterigheid?

Uw commentaar komt overigens niet overeen met wat anderen van mijn posts vinden.

 

Door verder niet meer te reageren op uw off-topic commentaar, zal ik de lezers veel onnodige berichten met weinig toegevoegde waarde kunnen besparen...

Dat is  dan wel vervelend voor uw dagbesteding.

 

Want "wat niet bevalt, mag je ook negeren". Daar komt u als eerste voor in aanmerking.

Ik heb geen behoefte om  namens leden op dit forum te spreken maar persoonlijk vind ik uw bijdragen van betrekkelijke waarde. Ik hoef ook niet te weten " wat we eigenlijk eten..."

Einde off-topic discussie.

Ik vertrouw u een nieuw onzinnig laatste woord weer geheel toe.

Edited by Benthum

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 uur geleden, TwaBla zei:

Het is vooral in je eigen belang om met een samenvatting de relevantie van al die bijdragen duidelijk te maken.

 

Anders volgt niemand het meer.

 

Nou dat valt gelukkig reuze mee. Ik volg t in ieder geval prima en ben blij met de bijdrage van Benthum!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er was een tijd geleden sprake van een verband van een slordige 38 gedupeerden. Is er nu een plek waar andere slachtoffers zich kunnen aanmelden zodat er gezamenlijk kunnen verweren? Hebben zich al anderen aangediend bij de genoemde advocaat voor follow-up zaken?

 

Als er geen nieuwe klachten meer bijkomen, is het probleem al half opgelost. :smiling-face-with-sunglasses:


Got spare time, join Amazon Prime :smiling-face-with-sunglasses:  and watch The Death of Stalin! (en meer gratis films)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 19-10-2019 om 10:08, Mirretje zei:

Nou dat valt gelukkig reuze mee. Ik volg t in ieder geval prima en ben blij met de bijdrage van Benthum!

Mee eens; gaten schieten in de bijdragen van anderen is minder moeilijk dan de juridische bijdragen toelichten, zoals @Benthum doet. 

Uiteindelijk is alles zelf op te zoeken, maar dit maakt het wel een stuk makkelijker. Dus bij deze; chapeau en dank voor je vele zinvolle bijdragen Benthum....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Toelichting op juridische zaken is prima, dat gebeurt hier al sinds het topic geopend is. Samenvatting en uitleg en debat is prachtig, maar het lukraak kopiëren van vele paragrafen uit uitspraken maakt het topic lastig te volgen. De liefhebbers volgen de link naar de originele tekst wel.

 

Het idee was dat jullie een topic op dit forum wilden naast het bestaande interne overleg om meer mensen te attenderen op IVB en wellicht andere gedupeerden te bereiken. Dat volgen we vanuit de RvA (actieve deelnemers die meerdere vergelijkbare onderwerpen begeleiden) met belangstelling. Vandaar ook de suggestie om niet oude zaken die al eerder besproken zijn als nieuw te presenteren en naar voortgang van behandeling te streven.

 

Houd het in beweging. :smiling-face-with-sunglasses:

 

Edited by TwaBla

Got spare time, join Amazon Prime :smiling-face-with-sunglasses:  and watch The Death of Stalin! (en meer gratis films)

Share this post


Link to post
Share on other sites

ECLI:NL:RBDHA:2018:9377

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:9377

 

Vooraf

Dank voor de support.

Zelf reageer ik niet meer op posts van Twabla.

 

Samenvatting

In deze zaak gaat het om een geschil tussen een consument en het Invorderingsbedrijf B.V.  Op basis van een echtscheidingsconvenant werd het Invorderingsbedrijf ingezet om een bedrag van € 2.275,- te incasseren bij haar voormalige echtgenoot. Invorderingsbedrijf vorderde de kosten van griffierecht, die twee weken voorafgaand aan de zittingsdatum voldaan diende te worden. Zonder dat er een datum van de zitting was bepaald resp. kon worden aangegeven. Daarvoor werd verwezen naar een toekomstige melding in het online portaal. 

 

De dagvaarding werd door IVB niet aangebracht. IVB vordert uiteindelijk een totaalbedrag van € 1.247 voor haar werkzaamheden. De eiseres heeft dan inmiddels € 907 aan het IVB betaald. En getracht de overeenkomst met het IVB te beëindigen.  Eiseres start een procedure bij de rechtbank Den Haag team handel in plaats van de bevoegde sector kanton. Dit team verwijst de procedure vervolgens door naar de juiste sector.

 

IVB stelt dat eiseres misbruik maakt van het procesrecht door de zaak bij de verkeerde sector van de rechtbank te Den Haag aan te brengen en dat dit  bij voorbaat een kansloze zaak is.  Eiseres voert in het geding bij de kantonrechter aan dat IVB tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst jegens haar en verzoekt tot vergoeding van de schade. Dit betrof de betaalde kosten aan het Invorderingsbedrijf, de kosten voor rechtsbijstand en een vergoeding voor immateriële schade. En ook de kosten van het geding.

 

IVB stelt in reconventie de schade die zij geleden heeft vast op € 3.349,- Dit betreft het restant van de gefactureerde kosten, rente en de kosten van de advocaat van IVB.

 

Beoordeling kantonrechter

1. Bij het uitvoeren van haar werkzaamheden dient IVB haar werkzaamheden als goed opdrachtnemer in acht te nemen op de voet van artikel 7: 401 BW. Door het niet aanbrengen van de dagvaarding werd het immers een zekerheid ( en niet zoals door IVB als risico bestempeld) dat de vordering van eiseres op haar ex-echtgenoot niet door de kantonrechter in behandeling zou worden genomen.

2. Eiseres kan de schade die zij heeft geleden door de wanprestatie van IVB vorderen. Dit betreft slechts de aan IVB betaalde bedragen. Door voormelde wanprestatie zijn immers de door IVB verrichte werkzaamheden en de daarvoor in rekening gebrachte bedragen zinloos geworden. De gevorderde immateriële schade wordt niet toegewezen.

3. De stelling van het IVB dat haar advocatenkosten invorderbaar zijn op basis van het feit dat er misbruik is gemaakt van het procesrecht omdat de zaak bij voorbaat kansloos was, is door de kantonrechter niet toegewezen.

 

Het vonnis

 

-        het IVB dient alle kosten aan eiseres terug te betalen

-        het IVB wordt veroordeeld in de kosten van de procedure, het salaris en nasalaris van gemachtigde en de wettelijke rente.

 

Conclusie

Dat de kosten van IVB hoger zijn dan de feitelijke vordering blijkt ook hier weer.

Ook uit deze zaak blijkt dat het juridische verzet tegen de abominabele werkwijze van IVB winbaar is. Maar tegen welke kosten? De vergoeding van de kosten voor juridische bijstand in een dergelijke procedure zijn aan vaste (minimale) regels gebonden. Om juridisch gelijk te halen, kan worden vastgesteld dat je diepe zakken moet hebben (om Jan Hein Strop te citeren).

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ECLI:NL:RBDHA:2018:16458

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:16458


Vooraf

Regelmatig komt in reviews de twijfel van gedupeerden naar voren of de door IVB gefactureerde werkzaamheden wel verricht zijn. IVB geeft vaak geen inzicht in de relevante documenten, zoals dagvaardingen, bewijzen van beslaglegging of anderszins onderbouwing van haar werkzaamheden. De slordige werkwijze van IVB wordt in dit geding door de opdrachtgever ingebracht. Het beroep van IVB op het bestaan van een met hun gesloten serviceovereenkomst wordt weerlegd. In deze zaak doet de kantonrechter in zijn vonnis o.a. een duidelijke uitspraak over de consequenties van het gebrek aan onderbouwing van het door IVB gevorderde.

 

Samenvatting


Plein 9a heeft een factuur van € 1.043,- niet betaald gekregen. Een werknemer meldt de vordering aan bij IVB.  IVB stuurt een factuur voor de kosten van dagvaarding en de betekening ervan, in totaal € 479,-  

 

De opdrachtgever stuurt deze e-mail naar IVB:

“Wij weten zeker dat wij de vordering intrekken, maar wij zijn geenszins van plan om jullie iets te betalen. Wij zijn totaal niet tevreden met de gang van zaken, eerst bleek de vordering zoek te zijn,  waardoor er pas na 3 weken enige actie werd ondernomen. En dan de dagvaarding die er nog steeds niet uit is, omdat jullie eerst de betaling verwachten? Wij zijn helaas het vertrouwen in jullie kwijt geraakt en jullie hebben onze verwachting niet waar gemaakt. (…)”

 

Vervolgens stuurt IVB een creditnota voor de eerste factuur en een nieuwe factuur. Dit betrof incassokosten en het opstellen van de dagvaarding.
Daarna vordert IVB veroordeling van Plein 9a tot betaling van een bedrag van € 500,- verhoogd met de wettelijke rente en de proceskosten.
IVB stelt dat er sprake is van een serviceovereenkomst.  

 

Invorderingsbedrijf vordert voorts op grond van artikel 6:96 BW interne invorderingskosten van € 40,00 en externe invorderingskosten (incassokosten) van € 78,15, te vermeerderen met de btw hierover van € 24,81. Ten slotte maakt Invorderingsbedrijf aanspraak op vergoeding van contractuele rente van 2 % per maand op grond van artikel 13.3 van de algemene voorwaarden, welke rente tot de dag van dagvaarding is vastgesteld op € 39,05. De vordering bedraagt aldus in totaal € 703,01. Invorderingsbedrijf heeft om haar moverende redenen de vordering beperkt tot € 500,00 en haar rechten ten aanzien van het meerdere uitdrukkelijk gereserveerd.

 

Plein 9 A heeft, kort samengevat, als verweer aangevoerd dat er geen sprake is van een serviceovereenkomst, en dat uit het aanmeldformulier blijkt dat het om één incassozaak gaat.  Daarnaast vertegenwoordigt op grond van artikel 2:240 BW het bestuur de vennootschap en is de enig statutair bestuurder van Plein 9 A . De werknemer was niet bevoegd tot het sluiten van de overeenkomst zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Voor het geval zou worden geoordeeld dat wel sprake is van een overeenkomst, dan heeft Plein 9 A de overeenkomst ontbonden dan wel opgezegd. Er zijn geen werkzaamheden verricht door Invorderingsbedrijf.
De algemene voorwaarden zijn voorts niet van toepassing omdat geen overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel omdat deze algemene voorwaarden niet overhandigd zijn.
Indien de algemene voorwaarden wel van toepassing zijn, dan geldt dat artikel 9.3 niet van toepassing is omdat niet aan de voorwaarden van dit artikel is voldaan. Plein 9 A heeft de opdracht niet ingetrokken maar ontbonden vanwege de toerekenbare tekortkoming. Voor zover wel geldt dat Plein 9 A de opdracht heeft ingetrokken, dan is sprake van een onredelijk bezwarend beding in de zin van artikel 6:237 sub i BW.
De gehanteerde tarieven en de voor het eerst in de dagvaarding gestelde jaarbijdrage stroken niet met de vermelding op de website: “Het Invorderingsbedrijf is een incassobureau op basis van No Cure No Pay.”  Voor zover geen sprake is van een onredelijk bezwarend beding, dan heeft Invorderingsbedrijf slechts € 156,58 te vorderen, dat is 15 % van de incassovordering van € 1.043,85.

 

Beoordeling:

 • Een beroep op het feit dat de werknemer niet bevoegd was tot het geven van de opdracht aan IVB wordt niet gehonoreerd omdat de opdrachtgever dat niet – anders dan in het geding – aan IVB heeft kenbaar gemaakt. Invorderingsbedrijf beroept zich terecht op de schijn van volmachtverlening.
 • Omdat de opdrachtgever een bedrijf uitoefent zijn de Algemene Voorwaarden van IVB van toepassing inclusief art. 9.3.
 • Uit de factuur blijkt dat Invorderingsbedrijf aanspraak maakt op een vergoeding voor incassokosten conform de algemene voorwaarden en een vergoeding voor het opstellen van de dagvaarding. Uit niets blijkt echter dat Invorderingsbedrijf een dagvaarding heeft opgesteld. Aldus zijn de kosten die Invorderingsbedrijf in dat verband vordert ten onrechte.
 • Plein 9 A heeft voorts onbetwist aangevoerd dat zij geen inzage heeft gekregen in de door Invorderingsbedrijf gestelde met de debiteur gevoerde correspondentie.
  Dat er werkzaamheden aan de in de factuur genoemde incassokosten ten grondslag liggen, is aldus niet gebleken. Van Invorderingsbedrijf, die op haar website adverteert met de slogan “No cure no pay”, had wel mogen worden verwacht dat zij deze informatie beschikbaar zou stellen, zodat kan worden vastgesteld dat Invorderingsbedrijf daadwerkelijk werkzaamheden heeft verricht.

 

Beslissing:
De kantonrechter wijst de vorderingen van het IVB af en veroordeelt haar in de kosten van de procedure.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 26-10-2019 om 12:25, Benthum zei:

ECLI:NL:RBDHA:2018:16458

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:16458


Vooraf

Regelmatig komt in reviews de twijfel van gedupeerden naar voren of de door IVB gefactureerde werkzaamheden wel verricht zijn. IVB geeft vaak geen inzicht in de relevante documenten, zoals dagvaardingen, bewijzen van beslaglegging of anderszins onderbouwing van haar werkzaamheden. De slordige werkwijze van IVB wordt in dit geding door de opdrachtgever ingebracht. Het beroep van IVB op het bestaan van een met hun gesloten serviceovereenkomst wordt weerlegd. In deze zaak doet de kantonrechter in zijn vonnis o.a. een duidelijke uitspraak over de consequenties van het gebrek aan onderbouwing van het door IVB gevorderde.

 

Samenvatting


Plein 9a heeft een factuur van € 1.043,- niet betaald gekregen. Een werknemer meldt de vordering aan bij IVB.  IVB stuurt een factuur voor de kosten van dagvaarding en de betekening ervan, in totaal € 479,-  

 

De opdrachtgever stuurt deze e-mail naar IVB:

“Wij weten zeker dat wij de vordering intrekken, maar wij zijn geenszins van plan om jullie iets te betalen. Wij zijn totaal niet tevreden met de gang van zaken, eerst bleek de vordering zoek te zijn,  waardoor er pas na 3 weken enige actie werd ondernomen. En dan de dagvaarding die er nog steeds niet uit is, omdat jullie eerst de betaling verwachten? Wij zijn helaas het vertrouwen in jullie kwijt geraakt en jullie hebben onze verwachting niet waar gemaakt. (…)”

 

Vervolgens stuurt IVB een creditnota voor de eerste factuur en een nieuwe factuur. Dit betrof incassokosten en het opstellen van de dagvaarding.
Daarna vordert IVB veroordeling van Plein 9a tot betaling van een bedrag van € 500,- verhoogd met de wettelijke rente en de proceskosten.
IVB stelt dat er sprake is van een serviceovereenkomst.  

 

Het is hier al eerder gevraagd, maar kan @Invorderingsbedrijf toelichten wat nou precies het voordeel is van zo'n serviceovereenkomst ten opzichte van een losse opdracht?

Het zou oa een gematigd uurtarief moeten opleveren, maar ik lees overal die 185 euro ex btw. En dezelfde discutabele behandeling; voorschotnota's en intimidatie in plaats van communicatie en documentatie. Plus dat men er haast niet meer van af komt; lijkt me alleen maar een nadeel voor de opdrachtgever? Misschien kan IVB dat uitleggen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 28-10-2019 om 13:17, JacobV zei:

@Benthum zei: IVB stelt dat er sprake is van een serviceovereenkomst.  

Het is hier al eerder gevraagd, maar kan @Invorderingsbedrijf toelichten wat nou precies het voordeel is van zo'n serviceovereenkomst ten opzichte van een losse opdracht?

Het zou oa een gematigd uurtarief moeten opleveren, maar ik lees overal die 185 euro ex btw. En dezelfde discutabele behandeling; voorschotnota's en intimidatie in plaats van communicatie en documentatie. Plus dat men er haast niet meer van af komt; lijkt me alleen maar een nadeel voor de opdrachtgever? Misschien kan IVB dat uitleggen?

 

Geen uitleg dus. Wat ik me nou afvraag is dat gemiddeld zo'n vijfhonderd euri per jaar innen en er nix voor leveren; is dat nou misleiding of pure diefstal. Dus crimineel? 🤨 Wel een lekkere stationnaire melkkoe trouwens als je er daar honderd per jaar van hebt of zo. Wel op automatisch verlengen zetten, dat scheelt je een boel werk. En inkomsten ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

ClaimShare heeft de werkwijze van het Invorderingsbedrijf gemeld bij de Autoriteit Consument en Markt ("ACM") met het verzoek om de zaak nader te onderzoeken.

Uit tientallen klachten van consumenten en ondernemers blijkt dat veel klanten zich misleid voelen door de onduidelijke voorwaarden die het bedrijf hanteert. 

Hier de link naar de verstuurde brief :  https://www.claimshare.com/nl/nieuws-updates/claimshare-meldt-het-invorderingsbedrijf-bij-acm.

Gedupeerden doen er verstandig aan ook zelf melding te doen bij ACM over hun ervaringen. Als ZZP-er of MKB-er kan er een beroep op de reflexwerking  worden gedaan.

 

Edited by Benthum

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

ClaimShare doet dat niet spontaan. Daarvoor is een groep gedupeerden nodig die zich bij dat platform aanmelden en een bekostiging overeen komt.

 

Quote

Via ClaimShare vorm je een groep met mede-gedupeerden die hetzelfde probleem hebben. Je schakelt samen een advocaat in en deelt de kosten of regelt financiering via ClaimShare. Wij verzamelen dan procesfinanciers die de kosten voor hun rekening nemen tegen een percentage van de schadevergoeding. 

 

ClaimShare heeft deze kwestie bestudeerd en besloten de zaak niet te behandelen door middel van een collectie rechtszaak. Te ingewikeld. Ze hebben de zaak bij de ACM gemeld.

 

Edited by TwaBla
Info uit mededeling verwerkt...

Got spare time, join Amazon Prime :smiling-face-with-sunglasses:  and watch The Death of Stalin! (en meer gratis films)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Graag de volledige tekst van ClaimShare op dit punt weergegeven:

" Omdat de zaak (te) veel casuïstische aspecten heeft voor een gezamenlijke juridische actie en economisch moeilijk haalbaar is, neemt ClaimShare deze vooralsnog niet (verder) in behandeling. De omvang en de aard van de klachten zijn wel van voldoende gewicht om daarvan melding te maken bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Ter ondersteuning van het onderzoek heeft ClaimShare enkele van haar bevindingen bij de brief gevoegd (zie bijlage). Het is aan de ACM om de zaak nader te onderzoeken en daaruit conclusies te trekken. Afhankelijk van de bevindingen van de ACM zal ClaimShare de zaak mogelijk heropenen"

 

E-mailadres van Claimshare is:  info@claimshare.com

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Interessant is dat een beroep gedaan wordt op de reflexwerking voor ondernemers. De rechter staat dat in veel recente zaken niet toe (een beroep op consumentenbescherming) maar de ACM is wellicht milder, ook in het licht van recente conflicten met energie-overeenkomsten,


Got spare time, join Amazon Prime :smiling-face-with-sunglasses:  and watch The Death of Stalin! (en meer gratis films)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 6-11-2019 om 11:51, JacobV zei:

Wat ik me nou afvraag is dat gemiddeld zo'n vijfhonderd euri per jaar innen en er nix voor leveren; is dat nou misleiding of pure diefstal. Dus crimineel? 

 

Is het mogelijk dat andere klanten van IVB wel baat hebben bij hun benadering: een blafbrief en eventueel wat mailtjes en telefoontjes? Dat de debiteuren betalen en er dus geen conflict ontstaat tussen IVB en de opdrachtgevende ondernemer?


Got spare time, join Amazon Prime :smiling-face-with-sunglasses:  and watch The Death of Stalin! (en meer gratis films)

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minuten geleden, TwaBla zei:

Is het mogelijk dat andere klanten van IVB wel baat hebben bij hun benadering: een blafbrief en eventueel wat mailtjes en telefoontjes? Dat de debiteuren betalen en er dus geen conflict ontstaat tussen IVB en de opdrachtgevende ondernemer?

Er is, zoals eerder gemeld, geen enkel verschil tussen de dienstverlening van een losse opdracht of een service-overeenkomst. Een reeks losse opdrachten leveren hetzelfde resultaat en leiden steeds tot dezelfde werkwijze van het IVB. De serviceovereenkomst levert geen voordelen op. Maar het Invorderingsbedrijf heeft tot nu toe niet de gelegenheid genomen om hier de "voordelen" te benoemen.

 

Het ACM is geen rechtbank. Zij pleiten zelf al geruime tijd bij het Ministerie voor verruiming van hun bevoegdheden. Het gaat hier overigens om redenen aan te dragen die leiden tot handhaving. Iedere melding is daarvoor relevant.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

ClaimShare noemt de reflexwerking niet voor niets. In A-C-M staat de C voor Consument. Het is derhalve interessant of deze ACM ook de ondernemersoptiek meeneemt, omdat er gedupeerde ZZPers zijn.

 

Dat van die C speelt zelfs op diverse fora. Bij consumentenfora worden ondernemersklachten niet behandeld, en vice versa op dit forum.


Got spare time, join Amazon Prime :smiling-face-with-sunglasses:  and watch The Death of Stalin! (en meer gratis films)

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minuten geleden, TwaBla zei:

ClaimShare noemt de reflexwerking niet voor niets. In A-C-M staat de C voor Consument. Het is derhalve interessant of deze ACM ook de ondernemersoptiek meeneemt, omdat er gedupeerde ZZPers zijn.

Dank dat u voor de onwetende lezer de C  nog even breed uitmeet. Want die hadden dat misschien  nog niet helemaal door. Nogal beledigend voor de leden op dit forum komt mij voor.

 

Het ACM neemt geen klachten in behandeling maar besluit tot handhaving op basis van meldingen of  een handhavingsverzoek.

De verwijzing naar de reflexwerking door ClaimShare is een duiding naar het door hun omschreven maatschappelijke probleem dat niet alleen consumenten betreft.

Veroorzaakt door de werk en handelswijze van IVB.

 

Uw commentaar dient daarom niet te leiden tot het uitblijven van meldingen aan het ACM door alle gedupeerden.

 

Op uw verdere gezeur, want daar leiden uw reacties telkenmale opnieuw toe, reageer ik niet meer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur geleden, Benthum zei:

De verwijzing naar de reflexwerking door ClaimShare is een duiding naar het door hun omschreven maatschappelijke probleem dat niet alleen consumenten betreft.

 

U begrijpt het niet helemaal, daarom leg ik het rustig uit. Zo vullen we mekaar aan op dit forum.

 

Recent was de misleidende verkoop van energiecontracten een issue voor de ACM.

 

Quote

De ACM roept consumenten die te maken kregen met agressieve werving of misleiding door verkopers van energiecontracten op om zich te melden bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. <>  De ACM roept consumenten (ook zzp’ers die energie overwegend voor privé-gebruik afnemen) op zich te melden bij ConsuWijzer als ze ervaring hebben met agressieve werving of misleiding bij de verkoop van een energiecontract.

 

Het loket van de ACM is geopend voor ondernemers omdat de Elektriciteitswet en de Gaswet onderscheid maken tussen grootverbruikers en kleinverbruikers. Thuiswerkende ZZPers kunnen worden beschouwd als kleinverbruiker.

 

Incasso is echter geen thema voor de Electriciteitswet of Gaswet.  Dan komen we bij het Burgerlijk Wetboek uit, en wel in het Consumentenrecht. Dat is een andere draaideur. Het is dus interessant om te zien of die draaideur ook werkt bij dubieuze incassodiensten. Kan namelijk ook zijn dat de ACM niet zit te wachten op een uitbreiding van zijn werkterrein.

 

Dit zegt de Minister van EZK op vragen over die energiecontracten (pdf).

 

Quote

Consumenten genieten op grond van het BW onder andere bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken. Ook geldt bij hen het schriftelijkheidsvereiste bij telefonische werving. Mkb’ers die als een professionele partij beroeps- of bedrijfsmatig handelen, hebben - anders dan consumenten - geen bedenktijd van veertien dagen bij verkoop op afstand en verkoop buiten de verkoopruimte. De ACM kan optreden als leveranciers de rechten van consumenten niet eerbiedigen. Mkb’ers die niet onder de generieke consumentenbescherming vallen kunnen naar de zakelijke geschillencommissie energie gaan.

 

In hetzelfde vragenronde kwamen ook incassopraktijken aan de orde. De minister wijst niet naar de ACM maar naar een aangekondigd incassoregister...

 

Quote

Ik vind het goed dat de ACM consumenten waarschuwt tegen incassobureaus waarvan zij signalen hebben dat zij wet- en regelgeving overtreden. Consumenten kunnen hierop anticiperen en van dergelijke praktijken melding maken bij Consuwijzer of aangifte doen bij de politie. Het is niet uitgesloten dat ook mkb’ers door deze incassobureaus onder druk zijn gezet. Doel van het - in het regeerakkoord aangekondigde - incassoregister is de gehele branche naar een hoger niveau te tillen. De minister voor Rechtsbescherming heeft onder andere over het incassoregister, mede namens mij, op 8 februari jl. een brief naar uw Kamer gestuurd over de markt voor private incasso’s. In deze brief worden verschillende maatregelen aangekondigd om misstanden bij incassobureaus aan te pakken en in de toekomst te voorkomen, onder meer door kwaliteitseisen te stellen aan incassobureaus (Kamerstuk 24 515, nr. 465).

 

Voor andere MKBers treedt de ACM niet op. Dat staat op de agenda van MKB Nederland.

 

Edited by TwaBla

Got spare time, join Amazon Prime :smiling-face-with-sunglasses:  and watch The Death of Stalin! (en meer gratis films)

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 uur geleden, TwaBla zei:

 

Is het mogelijk dat andere klanten van IVB wel baat hebben bij hun benadering: een blafbrief en eventueel wat mailtjes en telefoontjes? Dat de debiteuren betalen en er dus geen conflict ontstaat tussen IVB en de opdrachtgevende ondernemer?

Blafbrieven is wel hun ding, zoals diverse leden en moderatoren hier uit ervaring weten, alleen zijn ze richting een debiteur een stuk minder pittig. Ze zijn helemaal niet gebaat bij dat iemand na het eerste gekef betaalt, in de minnelijke (no cure no pay fase). Zie artikel FTM over 'zo snel mogelijk de dure gerechtelijke draaikolk ingezogen worden'. Evengoed zal het best wel eens voorkomen dat iemand voortijdig betaalt, maar dat is niet waar IVB op drijft en van moet hebben.

 

U zou zó bij IVB kunnen werken :winking-face: (antwoorden op vragen die niet gesteld werden); dit was namelijk mijn overpeinzing helemaal niet.

Op 6-11-2019 om 11:51, JacobV zei:

Het is hier al eerder gevraagd, maar kan @Invorderingsbedrijf toelichten wat nou precies het voordeel is van zo'n serviceovereenkomst ten opzichte van een losse opdracht?

Het zou oa een gematigd uurtarief moeten opleveren, maar ik lees overal die 185 euro ex btw. En dezelfde discutabele behandeling; voorschotnota's en intimidatie in plaats van communicatie en documentatie. Plus dat men er haast niet meer van af komt; lijkt me alleen maar een nadeel voor de opdrachtgever? Misschien kan IVB dat uitleggen?

 

Geen uitleg dus. Wat ik me nou afvraag is dat gemiddeld zo'n vijfhonderd euri per jaar innen en er nix voor leveren; is dat nou misleiding of pure diefstal. Dus crimineel? 🤨 Wel een lekkere stationnaire melkkoe trouwens als je er daar honderd per jaar van hebt of zo. Wel op automatisch verlengen zetten, dat scheelt je een boel werk. En inkomsten ;)

 

Op 6-11-2019 om 11:51, JacobV zei:

@Benthum zei: IVB stelt dat er sprake is van een serviceovereenkomst.  

Het ging over de voordelen van dat serviceding, ten opzichte van een enkele opdracht. Met exact dezelfde werkwijze en tarieven zijn die er dus niet. Daar wel ca 500 euro op jaarbasis voor cashen (en het vaak nog brengen als noodzakelijk), maar er eigenlijk niks extra's tegenover stellen...is dat misleiding of pure diefstal. Tel daarbij op dat er ook moeilijk af te komen valt oa omdat IVB zelfs de ontvangst van aangetekende post ontkent..

Share this post


Link to post
Share on other sites

niet inhoudelijke metacommunicatie afgesplitst. 


B2Bsure, de vooruithelpers in risicomanagement en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact 📞📧

Share this post


Link to post
Share on other sites

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:2679

In dit geding tussen een loodgieter en een internetbedrijf I-clicks is de ontbinding van een service-overeenkomst aan de orde. Door de opdrachtnemer is in haar Algemene Voorwaarden (artikel 10) bepaald dat een overeenkomst steeds automatisch voor minimaal 12 maanden wordt verlengd, tenzij per aangetekende brief wordt opgezegd, met een minimale opzegtermijn van drie maanden. Herkenbaar?

 

In het arrest wordt de reflexwerking  van toepassing geacht. Een belangrijk arrest voor diegenen die als ZZP-er hierover in discussie zijn met het IVB. Een beroep op een onredelijk bezwarend beding in de algemene voorwaarden kan dus succesvol zijn onder verwijzing hiernaar. Met name de argumentatie van het hof is interessant.

 

Standpunt IClicks

iClicks heeft o.a. het volgende aangevoerd.  
“Op de overeenkomst zijn de voorwaarden van toepassing. De opzegging door [geïntimeerde] is niet eerder aan iClicks verzonden dan op 8 januari 2014. Op grond van het bepaalde in artikel 10 van de voorwaarden eindigt de overeenkomst daarom niet op 1 april 2014, maar is deze door de niet-tijdige opzegging van [geïntimeerde] verlengd tot 1 april 2015. [geïntimeerde] is tegenover iClicks tekortgeschoten in de nakoming van zijn betalingsverplichting uit de overeenkomst door de verschuldigde factuurbedragen vanaf februari 2014, ondanks sommaties, onbetaald te laten. Op die grond heeft iClicks haar dienstverlening vanaf maart 2014 kunnen opschorten. iClicks vordert nakoming in de vorm van betaling van 13 termijnen van € 484,-, vermeerderd met contractuele rente en buitengerechtelijke kosten”.

 

Standpunt geïntimideerde

“Volgens [geïntimeerde] is (i) de opzeggingsbrief op 18 december 2013 verzonden en is daarmee tijdig opgezegd, zijn (ii) de voorwaarden niet van toepassing en niet ter hand gesteld, (iii) althans is artikel 10 daarvan tussen partijen uitgezonderd, althans (iv) kan iClicks zich niet op deze bepaling beroepen, omdat het een onredelijk bezwarend beding is, aangezien de opzegtermijn langer is dan een maand”.

 

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter heeft de verweren (i) tot en met (iii) verworpen en heeft aangenomen dat eerst op 8 januari 2014 is opgezegd. De kantonrechter heeft verweer (iv) gehonoreerd en geoordeeld dat artikel 10 van de voorwaarden onredelijk bezwarend is en dat iClicks daarom geen beroep toekomt op die bepaling. Daarbij heeft de kantonrechter reflexwerking toegekend aan het bepaalde in artikel 6:236 aanhef en onder j BW. Nu de overeenkomst in elk geval liep tot 1 april 2014, heeft de kantonrechter wel € 968,- toegewezen (2 maandtermijnen inclusief btw). Daarnaast heeft hij een bedrag aan buitengerechtelijke kosten ad € 145,20 toegewezen. De proceskosten zijn door de kantonrechter gecompenseerd. Het meer of anders gevorderde is afgewezen.

 

Oordeel van het Hof
Het hof overweegt als volgt.

“Ingevolge artikel 6:236 aanhef en onder j BW, zoals die bepaling luidde ten tijde van het aangaan van de onderhavige overeenkomst, wordt bij een overeenkomst met een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf als onredelijk bezwarend (en daarmee ex artikel 6:233 aanhef en onder a BW: vernietigbaar) aangemerkt een in de algemene voorwaarden voorkomend beding:
dat in geval van een overeenkomst tot het geregeld afleveren van zaken, elektriciteit daaronder begrepen en dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften niet daaronder begrepen, of tot het geregeld doen van verrichtingen, leidt tot stilzwijgende verlenging of vernieuwing in een overeenkomst voor bepaalde duur, dan wel tot een stilzwijgende voortzetting in een overeenkomst voor onbepaalde duur zonder dat de wederpartij de bevoegdheid heeft om de voortgezette overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand "

 

"Door iClicks is uitdrukkelijk erkend dat de onderhavige overeenkomst een strekking heeft als in artikel 6:236 aanhef en onder j BW beschreven en dat artikel 10 van de voorwaarden in de verhouding tot consumenten onredelijk bezwarend en daarmee vernietigbaar zou zijn. Dit neemt niet weg dat de overige omstandigheden van het geval reflexwerking kunnen rechtvaardigen, indien zich hier een situatie voordoet die sterke gelijkenis vertoont met die van een consument. Die gelijkenis zal beoordeeld dienen te worden aan de hand van de relatie die er in het betreffende geval bestaat tussen enerzijds het betrokken beding en anderzijds omstandigheden als de aard van de activiteiten die door de niet-consument worden ontplooid, de aard van de overeenkomst die hij heeft afgesloten, de aard van de schade die hij heeft geleden"

 

"Vaststaat dat [geïntimeerde] een eenmanszaak uitoefende als loodgieter. Gesteld noch gebleken is dat hij enig personeel in dienst had. De overeenkomst had geen betrekking op de normale bedrijfsactiviteiten van een loodgieter (zoals de aankoop van materiaal of het aanvaarden van een klus). De kunde en vaardigheden waarover [geïntimeerde] als loodgieter beschikt, voegden hier dan ook niets toe. Een loodgieter beschikt over het algemeen niet over meer administratieve, juridische of financiële kennis en vaardigheden dan de gemiddelde consument. Dat kan anders (geacht worden te) zijn als sprake is van een grotere onderneming met ondersteunend personeel in dienst. Bij die schaalgrootte mag aangenomen worden dat de ondernemer administratief beter onderlegd is. Voorts kan hij dan profiteren van de kennis en vaardigheden waarover het personeel beschikt. Die situatie is hier evenwel niet aan de orde. Ten slotte is het negatieve effect van het onderhavige beding voor [geïntimeerde] (stilzwijgende verlenging van een overeenkomst, indien niet lang van te voren wordt opgezegd) even bezwaarlijk als voor een consument. Daarmee was de positie van [geïntimeerde] zozeer vergelijkbaar met die van een consument dat het aannemen van reflexwerking in dit geval gerechtvaardigd is."

 

"Door de grief wordt verder niet bestreden dat, indien aan artikel 6:236 aanhef en onder j BW reflexwerking toekomt, dit ertoe leidt dat artikel 10 van de voorwaarden ingevolge artikel 6:233 aanhef en onder a BW onredelijk bezwarend is te achten. Door de grief wordt evenmin het oordeel van de kantonrechter bestreden dat iClicks om die reden geen beroep toekomt op artikel 10 van de voorwaarden (hoewel, zo tekent het hof aan, de vernietiging niet uitdrukkelijk is ingeroepen) en dat dit tot gevolg heeft dat de overeenkomst is geëindigd per 1 april 2014.”

 

De beslissing
Het hof, recht doende in hoger beroep:
- bekrachtigt het vonnis van 7 oktober 2015 van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Almere;
- veroordeelt iClicks in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [geïntimeerde] vastgesteld op € 311,- aan verschotten en

€ 632,- aan   geliquideerd salaris van de advocaat;
-verklaart dit arrest voor zover het de hierin vermelde proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad;
wijst af het meer of anders gevorderde.

 

 

 

Edited by Benthum

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 uur geleden, TwaBla zei:

U begrijpt het niet helemaal, daarom leg ik het rustig uit. Zo vullen we mekaar aan op dit forum.

 

In eerste instantie lijkt het bij de reflexwerking alsof het beroep daarop per definitie voor de “niet-consument” is uitgesloten. Daarmee is de vraag opgeworpen of de categorie “ consumenten” niet te beperkt is. Wezenlijke kennisachterstanden of grote verschillen in financiële mogelijkheden doen zich immers ook voor in het verkeer tussen professionele partijen. In deze gevallen creëert reflexwerking van consumentbeschermendebepalingen de mogelijkheid om een gelijke vorm van bescherming te bieden als aan consumenten worden geboden. Zo overwoog de wetgever dat reflexwerking van art. 6:237 onder de BW “ niet uitgesloten” is, hetgeen overigens geldt voor de gehele zwarte en grijze lijst. De aanvaarding van de reflexwerking in de rechtspraak ziet voornamelijk op de lijsten van onredelijk bezwarende bedingen. Het is daarbij bepalend welke hoedanigheid de gebruiker inneemt en welke omstandigheden een rol hebben gespeeld. Zie hiervoor mijn vorige post.

Er zijn daarmee duidelijke signalen dat de in art 6 EVRM benoemde “equality of arms” gedachte ook in de rechtspraak, veelal in hoger beroep, gehoor vindt.

Dat is waar ClaimShare, volgens mij, op doelt.

 

 

 

 

 

 

Edited by Benthum

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoe kom ik af van het Invorderingsbedrijf?

Ze hebben op geen enkele manier aan mijn verwachtingen voldaan (kan aan mij verwachtingen liggen, maar ik denk het niet). Ik heb daarom al ruim 4 maanden voor het aflopen van de overeenkomst in juni  per mail gemeld deze overeenkomst niet te willen verlengen. Van deze mail heb ik een ontvangst-bevestiging (leesbevestigingen doen ze niet aan bij IVB). Een week later heb ik dezelfde mail herhaald, maar op beide mails is niet geantwoord.

Vorige week kreeg ik een factuur voor verlenging van de overeenkomst. Ik heb hierop (met ontvangstbevestiging) geantwoord dat we mijns inziens geen overeenkomst meer hebben onder referte aan mijn mail van juni. Geheel in stijl: geen antwoord. Vandaag kreeg ik de eerste herinnering, waarop ik ook weer bel+eefd geantwoord heb (met ontvangstbevestiging)

 

Ik weet dat het niet verstandig is om facturen/herinneringen/aanmaningen niet te betalen (hoewel vooral in geval van bekeuringen etc). Maar ik ben het hier écht niet van plan. Ik ben deze aasgieren zó vreselijk zat!

 

Hoe kom ik van die lui af? Ik kan de deurwaarder toch met vertrouwen tegemoet zien?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 13 leden online en 281 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept