Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
JohannesR

Ervaring met Invorderingsbedrijf bv en Incassocenter

Recommended Posts

Ik heb begrepen dat er een groep van gedupeerden is die als collectief acties voorbereiden tegen Invorderingsbedrijf, Incassocenter en Money First maar op dit moment terughoudendheid betracht vanwege lopende juridische procedures.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Incassoregister tegen misstanden bij incasso

Nieuwsbericht Rijksoverheid | 08-02-2019 | 15:30

Het kabinet pakt de misstanden in de incassomarkt aan en geeft hiermee uitvoering aan een afspraak uit het regeerakkoord. Er komt een incassoregister waar incassobureaus verplicht ingeschreven moeten zijn. Voor het uitoefenen van incassowerkzaamheden komen er eisen en de naleving hiervan wordt gecontroleerd door een systeem van toezicht en handhaving. Dit om te voorkomen dat kwetsbare schuldenaren geconfronteerd worden met onjuiste incassopraktijken en om de kwaliteit en de dienstverlening van de gereguleerde incassosector te verhogen.

De aanpak van misstanden in de incassomarkt is onderdeel van de Brede Schuldenaanpak van het kabinet. Minister Dekker voor Rechtsbescherming kondigt mede namens minister Hoekstra van Financiën, staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer een wetsvoorstel aan over aanpak van misstanden in de private buitengerechtelijke incassomarkt. Ook staat daarin welke maatregelen al onmiddellijk worden genomen.

Minister Dekker: “De misstanden in de incassomarkt moeten worden aangepakt. Als je schulden maakt moet je die natuurlijk betalen. Maar het innen van schulden moet wel op een verantwoorde manier gebeuren. Ook moeten incassobureaus zorgvuldige en begrijpelijke taal gebruiken zodat mensen weten wat hun rechten en plichten zijn.” Alleen als aan eisen van kwaliteit en professionaliteit wordt voldaan kunnen partijen zich inschrijven in het incassoregister en deze inschrijving wordt een verplichting om actief te zijn in de incassomarkt. Dit geldt zowel voor incassobureaus die uit naam van een schuldeiser vorderingen innen als voor partijen die bedrijfsmatig vorderingen kopen om deze vervolgens zelf te innen. Voor de inrichting van een incassoregister en de bijbehorende handhaving en toezicht wordt een wetsvoorstel voorbereid en zoveel mogelijk gelijktijdig wordt de feitelijke implementatie voorbereid zodat inwerkingtreding medio 2021 mogelijk is.

Het minimumbedrag van € 40 voor de vergoeding van incassokosten blijft gehandhaafd waarbij echter een stapeling van de incassokosten bij meerdere opeisbare vorderingen wordt aangepakt. Dit kan bijvoorbeeld door een verplichting tot het samenvoegen van alle openstaande termijnen voor de berekening van incassokosten of door het maximeren van een bedrag per consument per periode. Hiervoor is een aanpassing van het BW noodzakelijk die gelijktijdig zal worden ingezet met de overige maatregelen die misstanden in de incassomarkt moeten tegengaan.

De komende maanden wordt in overleg met de toezichthouders een helder en toegankelijk meldpunt voor misstanden in de incassomarkt ingericht. Bij dit loket kunnen schuldenaren, en personen en organisaties die schuldenaren ondersteunen bij de aanpak van hun schulden, terecht met klachten voor de bestaande toezichthouders. Ook komen er afspraken met schuldeisers over het inzetten van bonafide incassobureaus.

Op verzoek van de Kamer wordt onderzocht welke problemen schuldenaren ervaren bij het innen van opgekochte vorderingen (dus niet door de oorspronkelijke schuldeiser), naar de economische waarde van dergelijke opgekochte vorderingen en naar mogelijke ongewenste gedragseffecten van het beperken van de mogelijkheid vorderingen te verhandelen. Dit onderzoek wordt zo mogelijk nog voor de zomer afgerond en hierover wordt de Kamer dan geïnformeerd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

De ACM behandelt de situatie van incasso cowboys bij consumenten. IVB/Incassocenter richt zich met name op de niche van MKB-ers en ZZP-ers die zich niet kunnen beroepen op de zgn. zwarte en grijze lijst van onredelijk bezwarende bedingen (als bescherming onder het consumentenrecht).

Deze groep, die feitelijk via de reflexwerking gelijk gesteld zou moeten worden aan consumenten, wordt nog altijd in rechtszaken aangesproken op de Algemene Voorwaarden van IVB. Op basis daarvan worden de ZZP-ers c.s. in kantongerechtzaken bijna altijd tot betaling van aanzienlijke kosten veroordeeld, ondanks aantoonbare beroepsfouten, beroep op onrechtmatige daad of dwaling.

Vrijwel de volldige AV van IVB/ICC zou in het consumentenrecht vallen onder de "onrdelijk bezwarende bedingen". Particulieren winnen zaken voor het kantongerecht daarom wel van het IVB.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 13-2-2019 om 12:12, Benthum zei:

Deze groep, die feitelijk via de reflexwerking gelijk gesteld zou moeten worden aan consumenten, wordt nog altijd in rechtszaken aangesproken op de Algemene Voorwaarden van IVB.

 

Zou moeten? En zelfs feitelijk zou moeten. Daar is de wetgever en de rechtspreker het niet mee eens. Er zal dus gelobbied moeten worden voor de rechtspositie van de (zelfstandige) ondernemer. Al worden ook grotere ondernemers de dupe van zulke dubieuze dienstverleners.

 

Plan B is collectieve tegenactie. Maar gedupeerden hebben doorgaans niet de fondsen om gezamenlijk in actie te komen. Plan Bb is gezamenlijke tegenactie met hulp van sponsors en steunfondsen. Dat laatste is best mogelijk (een soort ombudsman voor zelfstandigen) maar heeft wel enkele aanduwers nodig.


Got spare time, join Amazon Prime :smiling-face-with-sunglasses:  and watch Stan & Ollie! (meer gratis films)

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

“Bij algemene voorwaarden kan de reflexwerking gelden. Dat is interessant voor kleine ondernemers, want zo kunnen zij op een gemakkelijke manier een beroep doen op de ongeldigheid van bepaalde voorwaarden. De zwarte en grijze lijst van bedingen die onredelijk bezwarend zijn en die dat geacht worden te zijn, zijn via de reflexwerking ook toegankelijk voor hen. Ook bij oneerlijke handelspraktijken kan een beroep op de reflexwerking slagen. Wanneer er dan misleidende of agressieve handelspraktijken worden gebruikt door de wederpartij, heeft de ondernemer die een geslaagd beroep op de reflexwerking kan doen een mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding. Van belang is dat de overeenkomst niet bij de normale activiteiten als ondernemer hoort. De jurisprudentie zegt dat de ondernemer zich materieel niet mag onderscheiden van een consument en dat hij overeenkomsten moet sluiten die buiten het gebied van zijn eigenlijke professionele activiteit liggen. De ondernemer moet zowel gelijk te stellen zijn aan een consument én de activiteit moet niet een normale activiteit voor hem als ondernemer zijn” (bron: Wet & Recht).

 

Er zijn nog niet veel zaken bij het kantongerecht m.b.t. IVB en IC waar de reflexwerking is ingebracht. Op dit moment lopen er twee zaken (kantongerecht en gerechtshof) waar dit wel aan de orde is gesteld. Die uitspraken worden dus interessant. Mogelijk kan dit zelfs leiden tot een hoger beroep aangaande de toepassing van de reflexwerking.

Nu de positie van de ZZP-er politiek meer aandacht krijgt, zal ook bepleit kunnen worden dat dit onderdeel wordt van de nieuwe wet en regelgeving rondom incassobureaus.

Kortom de suggestie om de krachten te bundelen, is zeer relevant. Ook daarover later meer. Maar het blijft het een doen en het ander niet nalaten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

goed dat ik topic hier vind (zocht specifiek op dat bedrijf hier)

Had gister zelf contact met hun opgenomen met betrekking tot een vordering op een klant in Duitsland betreft de mogelijkheden en kosten.

Waren zeker erg vriendelijk.

kon een incasso overeenkomst sluiten waarbij voor een jaar gratis alle zaken kan indienen zonder Dossierkosten, behandelingskosten en kosten bij annuleren.

Jaarbijdrage zouden 635 euro zijn maar nu nog net voor die 2 plekjes kon dat voor actietarief van 325 euro.

 

Uiteraard was die actie wel vorige week vrijdag eigenlijk al afgelopen maar had hij nog 2 plekjes beschikbaar.

Maar moet dan wel snel beslissen anders krijgt hij zijn manager op zijn dak...

 

Nu neem ik dergelijke besluiten nooit zomaar direct aan de telefoon en nu al zeker niet met dat verhaal wat argwaan bij mij wekte.

Dus afgesproken dat hij me morgen terug beld om mijn besluit te horen.

Besluit is mij nu in elkgeval wel duidelijk...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ga niet in zee met het “Invorderingsbedrijf” dit bedrijf heeft vestigingen in Den Haag en Amsterdam,Groningen en Rotterdam.

Dit bedrijf is ook geen lid van de NVI (Nederlandse vereniging van Gecertificeerde Incasso-Ondernemingen)

Als bedrijf hebben wij ze benaderd voor het innen van betalingen in Israël. Wij hebben aangegeven dat het 2 complexe zaken betrof maar volgens het invorderingsbedrijf was het geen enkel probleem en heeft hun juridische afdeling de opdracht goedgekeurd.

Na betaling van € 600,00 gingen ze op 22 jan. aan de slag!

Na een maand geprobeerd om contact op te nemen.

Tot onze verbazing is er niets gedaan en kregen wij geen contact met degene die onze zaak in handen had genomen.

Het gehele dossier hebben wij naar ze opgestuurd maar dat wordt schijnbaar niet gelezen.

Gevolg;

-Correspondentie in het Nederlands i.p.v. in het Engels

-Verkeerde bedragen vermeld

-Correspondentie verstuurd naar een verkeerd adres

-Correspondentie verstuurd naar een verkeerd mailadres

 

Verschillende keren de fouten aangegeven, maar de communicatie is moeilijk.

Er worden ook geen conceptbrieven verstuurd ter controle en als je te veel gaat bellen moet je het uurtarief gaan betalen!.

 

 

Wij hebben het vertrouwen op 1 maart na 27 dagen in ze opgezegd en verzocht vanwege de wanprestatie de € 600,00 te retourneren, dan maken ze de fout om hun interne communicatie naar ons op te sturen, daarin staat het volgende;

-Afschrijven is zonde

-Geen credit, zeker niet met iemand die hiermee zit te dreigen

-We laten ons niet chanteren

-het is nooit goed en alles moet gratis verholpen worden

 

Dus mensen denk goed, trap niet in de mooie sales praatjes van ze. Je kunt nergens terecht met je klacht dus neem een bedrijf wat lid is van de NVI.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 uur geleden, FD onderneming zei:

Wij hebben het vertrouwen op 1 maart na 27 dagen in ze opgezegd en verzocht vanwege de wanprestatie de € 600,00 te retourneren, dan maken ze de fout om hun interne communicatie naar ons op te sturen, daarin staat het volgende;

-Afschrijven is zonde

-Geen credit, zeker niet met iemand die hiermee zit te dreigen

-We laten ons niet chanteren

-het is nooit goed en alles moet gratis verholpen worden

 

Er zijn vast meer mensen geïnteresseerd in die 'interne communicatie' die abusievelijk is meegezonden. Ik verwacht ook wat juridische intimidatie tegen het gebruik van die mails. Staat er een voorbehoud bij?

 

Een FD onderneming is iets in financiële dienstverlening?


Got spare time, join Amazon Prime :smiling-face-with-sunglasses:  and watch Stan & Ollie! (meer gratis films)

Share this post


Link to post
Share on other sites

In voornoemde zaak voor het kantongerecht is bepaald dat van een onderneming mag worden verwacht dat zij zelf van de inhoud van de product- en algemene voorwaarden kennis neemt. Daarom zijn de product- en algemene voorwaarden op de rechtsverhouding tussen partijen van toepassing. De " ondernemer" betreft in dezen een eenmanszaak.

Vastgesteld kan worden dat opnieuw aan de mogelijke toepassing van de reflexwerking voorbij gegaan is.

 

Wel  is een beroep op onredelijk bezwarend beding toegewezen bij de in de algemene voorwaarden opgenomen contractuele rente van 2% per maand, zijnde 27,5% per jaar. Hiervoor is de wettelijke handelsrente van 8% in de plaats gesteld. De kantonrechter heeft tevens bevestigd dat er over incassokosten bij ondernemers geen btw mag worden geheven. Daarnaast mogen er naast de buitengerechtelijke incassokosten niet ook nog interne invorderingskosten worden gevorderd aangezien die geacht worden begrepen te zijn in de buitengerechtelijke incassokosten.

 

Zie hiervoor één van mijn eerdere posts over de exorbitante kosten die IVB in rekening tracht te brengen bovenop de ingestelde vordering bij de opdrachtgever.  Deze zaken zijn thans met succes bij de kantonrechter bestreden.

 

Conclusie is dat nooit voldoende kan worden gewaarschuwd voor de uitgebreide Algemene Voorwaarden van het Invorderingsbedrijf en het Incassocenter. Lees deze goed door vóór de opdrachtverstrekking en vergeet dan ook de productvoorwaarden niet waar nog meer voorwaarden zijn gesteld die alles voor rekening en risico bij de opdrachtgever leggen zonder resultaatverplichting van IVB en IC.

 

Zoals bijvoorbeeld bekend is  dat NoCure No pay alleen aan de orde is als de debiteur in het minnelijk traject zowel de hoofdsom als de incassokosten betaald. Anders zijn deze kosten voor de opdrachtgever. Ook als er geen invordering van de hoofdsom heeft plaatsgevonden. En dat de productvoorwaarden van een serviceabonnement bepalen dat het afsluiten hiervan niet leidt tot vermindering van kosten bij de aanlevering van incassodossiers. Of, voor wat dat betreft, een vast aanspreekpunt in deze organisatie is gegarandeerd.

 

Let ook op art. 9.3. van de Algemene Voorwaarden. Bij beëindiging van de opdracht betaalt de opdrachtgever alle kosten van IVB, proceskosten en de kosten van derden plus 15% incassokosten over de hoofdsom vermeerderd met bureaukosten. Ongeacht op de oorspronkelijke vordering nu geïnd is of niet.

Mijden van deze club, bestaande uit Invorderingsbedrijf Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Groningen, Invorderingsbedrijf MS B.V, C.M Zakelijk en Moneyfirst  en incassocenter Rotterdam is aan de orde.

Raadpleeg een organisatie die lid is van het NVI als er een noodzaak bestaat een incassobureau in te zetten.

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik had degene pas nog aan de telefoon.

Toen ik aangaf dat ik er vanaf zag vanwege de vele klachten over hun van ondernemers op internet was de reactie eerst:

 

- er zijn helemaal geen klachten van ondernemers. dat zijn consumenten  waartegen wij incasso traject gevoerd hebben, ondernemers zijn tevreden.

 

- later veranderde dat in dat er een smaad procedure zou lopen tegen ondernemers die valse info op internet plaatsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Een smaadprocedure is strafrechtelijk. IVB dient hiervoor aangifte te doen. Het is juist dat IVB veel negatieve reviewers, als ze hun identiteit kennen, bedreigen met een smaad en laster procedure.  Dit is de verklaring voor het feit dat veel reviewers niet onder eigen naam publiceren. Dat feit maakt de inhoud van de reviews niet minder waar.

Het is nooit tot een  strafrechtelijke procedure gekomen waaraan IVB/IC refereert. Eenvoudigweg omdat deze door het OM niet ontvankelijk wordt of zal worden verklaard.

Er zijn overigens 14 aangiften gedaan tegen IVB/IC door gedupeerde ondernemers.

 

Laster is het moedwillig iemand beschuldigen van een onwaar feit. Het verschil tussen smaad en laster is dat het bij laster altijd gaat om beweerde feiten die niet waar zijn. Dus alleen wanneer iemands goede naam wordt aangetast door onware feiten, is er sprake van laster. Smaad is een strafbare belediging, waarbij men de eer of goede naam van iemand aanrandt door tenlastelegging van een bepaald feit en met het doel daar ruchtbaarheid aan te geven. Smaad is het moedwillig zwartmaken van een ander.

 

Negatieve reviewers geven de feiten weer. Er is geen sprake van smaad of laster als een reviewer bijvoorbeeld adviseert de Algemene Voorwaarden en productvoorwaarden van IVB/IC goed door te lezen. Of stelt dat deze club geen lid is van het NVI. Temeer omdat de kantonrechter ervan uitgaat dat iedere ondernemer gebonden is  aan deze AV omdat hij of zij geacht wordt juist hiervan kennis te nemen. Evenmin is er sprake van smaad of laster als een reviewer de  feiten of een eigen ervaring expliciteert.  De bedreigingen van IVB/IC raken de burgelijke verworvenheden zoals geregeld in de Europese Rechten van de Mens en de Grondwet (art 7).

 

In een civielrechtelijke procedure zou alleen sprake kunnen zijn van onrechtmatig handelen. Dat is iets anders. Bewezen zal dan moeten worden dat specifiek door het handelen van 1 persoon door IVB/IC schade is geleden. Met de honderden negatieve reviews lijkt mij de bewijskracht naar één bepaalde ondernemer lastig, zo niet onmogelijk.

Vooral als het gaat om het bewijzen van het causaal verband tussen  de opgelopen schade en een enkele of een aantal reviews uit honderden reviews verspreid over talloze sites.. IVB/IC wordt na enkele jaren praktijk nu afgerekend op hun daden. Dat is geen smaad of laster maar een logisch gevolg van hun eigen handelen.

 

Bij sites als Trustpilot en Google Maps wordt door IVB/IC alles in het werk gesteld om negatieve reviews verwijderd te krijgen. In tegenstelling tot Higher Level zijn deze sites redelijk coöperatief in hun wensen. Hiertegen ontstaat een stevig maatschappelijk verzet waardoor deze sites ook hun eigen geloofwaardigheid ter discussie stellen.  Vooral als op Google Maps het ene moment 4 reviews worden getoond en het volgende moment 200 ontdaan van de negatieve reviews.(Invorderingsbedrijf Den Haag)

 

Het liefst bereikt IVB/IC op alle sites een vijf sterrenniveau om daar vervolgens naar te verwijzen. De positeve reviewers geven al hun vestigingen vijf sterren tegelijkertijd voor al hun vestigingen op hetzelfde dossier. Dat geldt dan ook voor de brievenbusfirma's in Rotterdam, Groningen en Amsterdam (ingehuurd via Regus). Het is bekend dat personeelsleden positieve reviews plaatsen dan wel mensen die in directe relatie staan met de eigenaren.

 

Bovenstaande beweringen zijn feiten, niet onwaar en met de intentie op te roepen de nodige terughoudendheid te betrachten bij de opdrachtverstrekking aan deze organisatie.

Lees dus de Algemene Voorwaarden en de Productvoorwaarden van te voren door. En dat is geen smaad of laster.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 uur geleden, Daniel_Nijmegen zei:

Ik had degene pas nog aan de telefoon.

Toen ik aangaf dat ik er vanaf zag vanwege de vele klachten over hun van ondernemers op internet was de reactie eerst:

 

- er zijn helemaal geen klachten van ondernemers. dat zijn consumenten  waartegen wij incasso traject gevoerd hebben, ondernemers zijn tevreden.

 

- later veranderde dat in dat er een smaad procedure zou lopen tegen ondernemers die valse info op internet plaatsen.

Er zijn genoeg ondernemers die opdracht hebben gegeven aan dit invorderingsbedrijf  voor een vordering.

wat die zijn opgeschoten???.... veel geld verloren door invorderingsbedrijf.nl zonder enig resultaat.

en over dat verhaal van valse info neem ik niet eens serieus want ze moeten wat zeggen om nog wat klanten binnen te halen.

wat een triest bedrijf zeg.

ik raad iedereen aan om  ook aangifte te doen bij de politie die slechte ervaringen heeft met dit bedrijf.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 18-3-2019 om 18:02, TwaBla zei:

 

Er zijn vast meer mensen geïnteresseerd in die 'interne communicatie' die abusievelijk is meegezonden. Ik verwacht ook wat juridische intimidatie tegen het gebruik van die mails. Staat er een voorbehoud bij?

 

Een FD onderneming is iets in financiële dienstverlening?

Klopt.

wij hebben nog wel meer interne info die abusievelijk is verstuurd.

juridische intimidatie hebben wij nog niet gehad van hun.

Zou ook wel dom zijn want zij hebben zelf de fout gemaakt + en wij hebben in de reviews alleen geciteerd.

 

FD is een company die met Nanotechnologie telefoons water resistant maken.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Goedemiddag ik ben werkzaam bij een groot bedrijf en wij willen een contract aangaan met het Invorderingsbedrijf. Ik kan er niet te diep op in gaan omdat we nog in bespreking zijn, wel kan ik vertellen dat het om aanzienlijke bedragen zal gaan. Op jaarbasis zal het Invorderingsbureau enkelen miljoenen voor ons terug moeten vorderen, wereldwijd. Nu hebben wij uiteraard een eigen onderzoek gedaan en daar is verder niks bijzonders uitgekomen. Wel kwamen wij wat positieve en negatieve reviews tegen. Nu is dat voor ons niet echt doorslaggevend omdat reviews nu eenmaal niet per definitie gebaseerd zijn op de waarheid. Wel hebben wij een gerechtelijke uitspraak gelezen op dit forum “ECLI:NL:RBDHA:2018:6733”, maar ons is verzekerd dat het Invorderingsbedrijf de uitspraak respecteert. Vooralsnog is ons onderzoek bijna afgerond en zien wij tot op heden geen reden om af te zien van een samenwerkingsverband met het Invorderingsbedrijf. Als iemand nog aanvullende informatie heeft zowel positief als negatief dan is dat zeer welkom.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Je moet het natuurlijk zelf weten, maar naar aanleiding van de verhalen hier en elders lijkt het mij niet heel verstandig. 

 

Wat is het specifieke voordeel van met dit bedrijf in zee te gaan boven anderen incassobureaus? Persoonlijk zou ik eerder overwegen een bureau in te schakelen dat lid van de NVI is: ook voor de schuldenaar geeft dit vertrouwen dat het om een terechte incasso gaat. Als ze gaan googelen op een bedrijf waarover klachten rondzingen omtrent onterechte incasso's of andere wanpraktijken heb je kans dat ze de boel niet vertrouwen en niet betalen. Bovenstaande club gaat dan wel procederen, maar praktijk leert dat je door de kosten daarvan minder dan de hoofdsom kunt ontvangen.

 

Probeer het zelf: google de naam en je krijg 4 resultaten van het bedrijf zelf, en daarna beginnen de klachten, en gerechtelijke uitspraken in geschillen tussen het invorderingsbedrijf en haar opdrachtgevers. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 uur geleden, marleen S zei:

Goedemiddag ik ben werkzaam bij een groot bedrijf en wij willen een contract aangaan met het Invorderingsbedrijf. 

 

Het reageren op een oproep voor al-dan-niet onderbouwde beschuldigingen raad ik iedereen af. Je weet niet welke omzwervingen die reactie gaat maken. Wie werkzaam is bij een groot bedrijf heeft meer middelen om onderzoek te doen, en kan prima een eigen afweging maken hoe wereldwijd miljoenen geïncasseerd moeten worden.

 

Kom over een tijdje maar eens vertellen hoe het bevalt Marleen! 😎

 

Edited by TwaBla

Got spare time, join Amazon Prime :smiling-face-with-sunglasses:  and watch Stan & Ollie! (meer gratis films)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zoals in de allereerste zin van het allereerste bericht stond: lees de algemene voorwaarden. Daarop wil ik aanvullen: vergelijk ze met die van andere incassobureaus.


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 uur geleden, TwaBla zei:

 

Het reageren op een oproep voor al-dan-niet onderbouwde beschuldigingen raad ik iedereen af. Je weet niet welke omzwervingen die reactie gaat maken. Wie werkzaam is bij een groot bedrijf heeft meer middelen om onderzoek te doen, en kan prima een eigen afweging maken hoe wereldwijd miljoenen geïncasseerd moeten worden.

 

Kom over een tijdje maar eens vertellen hoe het bevalt Marleen! 😎

 

Beste TwaBla,

 

U kunt er gerust zijn dat wij onze toekomstige partners grondig screenen.  Wij hebben een due diligence onderzoek uit laten voeren en daar is niks vreemds uit voortgekomen. Ook hebben wij de rechtszaken waarin het Invorderingsbedrijf verwikkeld  onder de loep genomen, daar stonden wat interessante uitspraken in. Ook uitspraken dat het Invorderingsbedrijf wel degelijk te maken had me lasterlijke berichten. Tevens hebben wij de bestuurders gescreend en ook daar is er geen verband met de bestuurders en frauduleuze praktijken in het verleden. Wat uiteraard geen garantie is voor de toekomst.  

Ons bedrijf heeft ethische gedragscode los van de wet en daar kan de schoen nog wringen. Wij doen geen zaken met bedrijven die niet ethisch verantwoord bezig zijn. Dat houd in dit specifieke geval in of dat het Invorderingsbedrijf moedwillig klanten benadeelt.

 

Als het over een tijdje slecht gaat dan kom ik hier vertellen hoe het gaat, als het goed gaat niet 🙂.

 

Ik wens u veel succes met ondernemen!

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur terug, Branko Collin zei:

Zoals in de allereerste zin van het allereerste bericht stond: lees de algemene voorwaarden. Daarop wil ik aanvullen: vergelijk ze met die van andere incassobureaus.

Beste Branko,

Dank voor u advies.

Misschien een tip voor u, algemene voorwaarden zijn onderhandelbaar als ze niet wenselijk zijn is het mogelijk deze voorwaarden eruit te halen. Bedrijven zijn daar meestal best toe bereid.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoi Marleen,

 

Er zijn wat opmerkelijke zaken rond jouw posts.

Je zegt te werken voor een miljoenenbedrijf en zegt dat het bedrijf waarvoor je werkt due diligence onderzoek gedaan zou hebben naar Invorderingsbedrijf.
Toch voelde je blijkbaar de neiging om je te registreren op dit forum, voor 'aanvullende informatie'. Op een willekeurig forum gaan hengelen naar ervaringen, terwijl het hele internet vol staat met klachten over een bedrijf en er nota bene een due diligence onderzoek gedaan zou zijn, is naar mijn idee een klein beetje vreemd.

 

Ook zeg je dat het bedrijf voor je werkt een ethische gedragscode zou hebben en ethisch handelen hoog in het vaandel heeft. Gezien het feit dat er ontzettend veel rook en red flags zijn omtrent Invorderingsbedrijf, is het daarom enigszins  vreemd dat jullie dat bedrijf überhaupt zouden overwegen. Er zijn talloze incassobureaus die, in tegenstelling tot Invorderingsbedrijf, een totaal smetvrije reputatie hebben. Toch zouden die bedrijven met een smetvrije reputatie blijkbaar geen optie zijn voor jullie.

 

In je laatste post naar Branko lijk je zelfs in de verdediging te schieten voor Invorderingsbedrijf.

Ik heb jaren terug een blog geschreven, genaamd Ik kwam toevallig op deze site uit. Ik ben benieuwd hoe jouw reactie daarop is in het licht van jouw registratie en berichten over Invorderingsbedrijf op Higherlevel.

 

Mvg,
Wouter

Share this post


Link to post
Share on other sites

Algemene voorwaarden die onderhandelbaar zijn, zijn geen algemene voorwaarden. Dat worden dan kernbedingen.

 

Dat kernbedingen onderhandelbaar zijn voor een bedrijf met een omzet van honderden miljoenen, geloof ik best.


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 uur geleden, Benm zei:

Je moet het natuurlijk zelf weten, maar naar aanleiding van de verhalen hier en elders lijkt het mij niet heel verstandig. 

 

Wat is het specifieke voordeel van met dit bedrijf in zee te gaan boven anderen incassobureaus? Persoonlijk zou ik eerder overwegen een bureau in te schakelen dat lid van de NVI is: ook voor de schuldenaar geeft dit vertrouwen dat het om een terechte incasso gaat. Als ze gaan googelen op een bedrijf waarover klachten rondzingen omtrent onterechte incasso's of andere wanpraktijken heb je kans dat ze de boel niet vertrouwen en niet betalen. Bovenstaande club gaat dan wel procederen, maar praktijk leert dat je door de kosten daarvan minder dan de hoofdsom kunt ontvangen.

 

Probeer het zelf: google de naam en je krijg 4 resultaten van het bedrijf zelf, en daarna beginnen de klachten, en gerechtelijke uitspraken in geschillen tussen het invorderingsbedrijf en haar opdrachtgevers. 

Beste Benm,

Dat is een het probleem het zijn maar anonieme verhalen, wij kunnen er niet van uitgaan dat ze waarheden of onwaarheden bevatten. Het specifieke voordeel is dat ze ervaring hebben met buitenlandse vorderingen en daar moet al onze vorderingen plaats gaan vinden. Wij onderhandelen over de algemene voorwaarden en laten dit zwart op wit zetten zodat wij nagenoeg geen gebruik hoeven te maken van reactieve organisaties zoals: Brancheverenigingen, rechtbanken, lokale overheden ect.

 

Uiteraard hebben wij zelf ook gegoogeld en gebinged. Maar zoals ik in de eerste zin al zei dit kan op waarheden of onwaarheden berust zijn, mocht het waar zijn dan gaan wij uiteraard opzoek naar een andere partner. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minuten geleden, Wouter Hol zei:

Hoi Marleen,

 

Er zijn wat opmerkelijke zaken rond jouw posts.

Je zegt te werken voor een miljoenenbedrijf en zegt dat het bedrijf waarvoor je werkt due diligence onderzoek gedaan zou hebben naar Invorderingsbedrijf.
Toch voelde je blijkbaar de neiging om je te registreren op dit forum, voor 'aanvullende informatie'. Op een willekeurig forum gaan hengelen naar ervaringen, terwijl het hele internet vol staat met klachten over een bedrijf en er nota bene een due diligence onderzoek gedaan zou zijn, is naar mijn idee een klein beetje vreemd.

 

Ook zeg je dat het bedrijf voor je werkt een ethische gedragscode zou hebben en ethisch handelen hoog in het vaandel heeft. Gezien het feit dat er ontzettend veel rook en red flags zijn omtrent Invorderingsbedrijf, is het daarom enigszins  vreemd dat jullie dat bedrijf überhaupt zouden overwegen. Er zijn talloze incassobureaus die, in tegenstelling tot Invorderingsbedrijf, een totaal smetvrije reputatie hebben. Toch zouden die bedrijven met een smetvrije reputatie blijkbaar geen optie zijn voor jullie.

 

In je laatste post naar Branko lijk je zelfs in de verdediging te schieten voor Invorderingsbedrijf.

Ik heb jaren terug een blog geschreven, genaamd Ik kwam toevallig op deze site uit. Ik ben benieuwd hoe jouw reactie daarop is in het licht van jouw registratie en berichten over Invorderingsbedrijf op Higherlevel.

 

Mvg,
Wouter

Beste Wouter,

Ons onderzoek heeft inderdaad meerdere websites en forums opgeleverd waar het Invorderingsbedrijf word besproken, dit leek ons de beste website om wat rond te vragen, maar het had inderdaad net zo goed een ander kunnen zijn.  Maar we moesten er 1 kiezen.

 

Sorry maar wij kunnen niet veel waarde hechten aan reviews, aangezien ik hier zelf ook anoniem zit en u waarschijnlijk ook en we kunnen van alles posten.

 

Het Invorderingsbedrijf heeft namelijk veel ervaring in het buitenland en om die reden is ons oog op hun gevallen.

 

Wij schieten niet in de verdediging voor het Invorderingsbedrijf dat mogen ze zelf doen. Ook zal ik mijn posts hier volgende week weer verwijderen zodat wij ook niet de schijn wekken , voor of tegen het Invorderingsbedrijf te zijn.

 

Ik heb u blog even snel doorgelezen en zoals ik al zei is onze keuze op deze website gevallen, maar het het net zo goed een ander kunnen zijn. Wij zoeken alleen nog naar onderbouwde informatie  m.b.t. tot niet ethisch handelen als deze al aanwezig is. Het staat u vrij om te delen vertrouwd u het niet dan deelt het niet.

 

Mvg,

Marleen

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 19 leden online en 222 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept