Jump to content
Joost Rietveld
Verberg

[Column] DGA met schuld aan eigen BV >500k wordt belast in box 2 vanaf 2022* en meer...

*Om met de asterisk te beginnen: het is een wetsvoorstel, nog geen realiteit.

 

Rutte III is op stoom en trekt daarmee een gordijn van rook op. Het is prinsjesdag en ineens is de rook opgeklaard. En wat zie ik: een hoge hoed waar ineens een konijn uit tevoorschijn komt met om haar nek een heel groot bierviltje waarop in slordig, kennelijk dronken, handschrift het volgende staat:

 

Begrofting 2019 --> gat --> difidendbeplassing --> lampje --> dga --> box tzwee tarif up --> nog meer heffings in boks tzwee bedenksen. Hmmmm lekkerse whiski, doe nog 1. Ohhh wacht eenszz even, dat hads ik niets op sgrijve moeten. Dga schuldt aan zijn BV al heeeeel lang probleem --> amptenaaren te weinich om controleren.

 

Kennelijk neemt de schrijver een verkwikkend energiedrankje, heeft een helder moment, draait het bierviltje om, neemt nog een whisky en gaat verder:

 

Blasting hefen op alle sgulden die dga heeft aan zijn BV bofen 500k! Ik is gweldig

 

Vergeef me mijn cynisme, maar hoe ver moet je van de realiteit afstaan als je dit weet te bedenken?! En hoe ver staan je coalitiegenoten van diezelfde realiteit af als ze dit opnemen in het belastingplan?!

 

Ik moest, nadat ik mezelf van de grond had opgeraapt, meteen denken aan die reclames waarvan je denkt: hoe verzin je het en erger nog, hoe is dit in vredesnaam door de directie daarna nog goedgekeurd ook?

 

Leg uit!

Rutte III wil excessief lenen van de eigen BV aan banden leggen. Mooi initiatief, mits dat het feitelijke argument is! De fiscus vangt steeds vaker bot bij dga's die nog iets af te rekenen hebben met de fiscus. Denk aan ongedekte pensioenen, stamrechten en rekening-courant-schulden. Dat zijn verhoudingen tussen de BV en diens dga waarop fiscaal nog een claim rust, box 2 of loonheffing.

 

Als de dga in kwestie een schuld aan zijn BV heeft en de BV zelf is onvoldoende liquide (lees banksaldo te laag of vorderingen kennelijk oninbaar) dan kan de fiscus overgaan tot heffing ineens: pensioen of stamrecht noemen we dan onzuiver en zijn belastbaar in box 1 en een te hoge rekening-courant-schuld kan verkapt dividend zijn in box 2. Maar ja, het controleapparaat hapert en lang niet elke dga heeft vermogen om de aanslag te voldoen. Denk in dat kader terug aan de controles op stamrechten en rekening-courant-schulden welke projectmatig al gedraaid zijn sinds 2011 door de fiscus. Met weinig resultaat, mag ik zeggen. Als ook de afschaffing van het loonstamrecht bij ontslagvergoedingen en pensioen in eigen beheer. Het is wel duidelijk dat de overheid af wil van de risico's op bot vangen bij dga's.

 

Alternatief? Wetgeving maken! Dat zal die lenende dga's wel leren! Dichten we meteen een gat in de begroting. Dus wat schrijft Hoekstra aan de tweede kamer:

 

Quote
"Bij de uitwerking van deze maatregel gaat het kabinet uit van de volgende contouren.

- Als de totale som van schulden van de ab-houder aan zijn eigen vennootschap meer dan € 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen.

- De maatregel treedt op 1 januari 2022 in werking.

- Voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap wordt een overgangsmaatregel getroffen.

 

Het kabinet wil dat ab-houders de mogelijkheid krijgen om hun excessieve schulden aan de eigen vennootschap terug te brengen voordat zij over deze leningen box 2-heffing moeten betalen. Om die reden is ervoor gekozen om de maatregel door middel van deze brief aan te kondigen en pas per 1 januari 2022 in werking te laten treden. De ab-houder heeft zodoende meer dan drie jaar de gelegenheid om zijn schuld aan zijn vennootschap terug te brengen tot maximaal € 500.000. Bovendien bestaat in 2019 nog de mogelijkheid om tegen het huidige box 2-tarief van 25% een dividenduitkering te doen die vervolgens kan worden gebruikt voor de aflossing van de schuld aan de vennootschap."

 

500k? Doe eens normaal Joost!

Mee eens, ik heb ook geen 500k liggen voor een lening aan privé. Het treft doorgaans dga's met een ver bovengemiddeld inkomen en vermogen. Maar de wijze waarop dit verstopt wordt, de intransparantie, het konijn uit de hoge hoed en vooral het feit dat het kennelijk niet uitmaakt waar die schuld verband mee houdt en of de schuld gewoon gedekt is door zekerheden ten gunste van de BV is een schop tegen mijn democratische schenen, die toch al beurs zijn toen ik van mijn stoel lazerde.

 

Ik ben, juist omdat ik de ellende die hoge schulden aan je BV teweeg kunnen brengen van dichtbij zie als adviseur, beslist geen voorstander van lenen van je BV. Tenzij! Juist! De BV beschikt over overtollige liquide middelen en de lening aangewend wordt voor een doel waarvoor ook een bank een financiering zou verstrekken! Zoals een lening voor je eigen huis of ander vastgoed, gezekerd met een hypothecair recht ten gunste van de BV.

 

Ja, er is overgangsrecht aangekondigd in de brief van Hoekstra voor leningen bij je BV ivm de eigen woning van de dga. Hoe dat eruit gaat zien? Vermoedelijk wordt de van zijn BV lenende dga straks anders behandeld dan iemand met een lening bij een bank! En hoe zit dat met ander vastgoed dan? Als ik mijn kantoorpand om mij moverende redenen privé wil houden, betaald met een lening van de BV en wil verhuren aan mijn BV? Moet ik daarvoor fiscaal gestraft worden?

 

En dat kan volgens mij nooit de bedoeling zijn!

 

Mijn visie:

Een onsmakelijk wetsvoorstel om (weer, zie afschaffing pensioen eigen beheer en stamrechtvrijstelling) het krakende controleapparaat van de fiscus via wetgeving op te lossen. De handhaving vanuit de belastingdienst schiet tekort. Dat wordt niet of veel te langzaam opgelost, met als gevolg dit!

 

Het levert de begroting namelijk MAAR 50 miljoen op. Dat is een fooi! De overheid die niet in staat is om met oplossingen te komen voor een falend eigen apparaat maakt wetgeving waardoor ook welwillende, zakelijk handelende mkb-ers getroffen worden in hun portemonnee.

 

Rutte III staat voor mij te boek als onbetrouwbaar en kennelijk is 84% van de mkb-ers dat met mij eens

 

Ik hoop op enig succes vanuit de mkb-lobby en dat we straks niet om hoeven te kijken naar deze column omdat het nooit werkelijkheid is geworden. Niet omdat ik lenen van je BV voorsta, maar omdat ik ergens hoop dat er mensen zijn die dit kabinet kunnen overtuigen van de onnozele gedachtegangen die helaas maar al te veel op het toneel verschijnen.

 

En nu stop ik voordat ik begin over Klaas Dijkhoff, de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek met 3% vanaf 2020, de afschaffing van de dividendbelasting, de afwezigheid van het klimaatakkoord in de plannen, stijging van de zorgpremies en energiekosten, de onbesproken onmogelijkheden van het energieakkoord, afwezigheid van de digitalisering van onze samenleving in de plannen en hoe we de diversiteit van onze samenleving überhaupt horen te omarmen ipv te luisteren naar populisten!

 

Tja, wat stem je dan in 2019 en 2021? Ik ben als ondernemer en als burger in elk geval de weg compleet kwijt!


JoostRietveld.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Helder en pakkend geschreven verhaal Joost!

Eigenlijk alles wat Rutte III mist; hoog tijd voor Joost I ;)


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Update verplichte AOV: Regeling niet uitvoerbaar, Koolmees zoekt naar alternatieven.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Niet zo somber over die echt zakelijke leningen Joost.

Dan maken we toch gewoon meteen een reparatiewetje er omheen met modelovereenkomsten ofzo

en als je dan die modelovereenkomsten volgt zit je veilig en krijg je geen box 2 heffing. zou best kunnen werken.. toch?

Link to post
Share on other sites
 • 0

Dus er zijn ondernemers die, bewust of onbewust, misbruik maken van de mogelijkheid om van de BV te lenen.

Waarom krijgt de overheid nu dan de zwarte piet toegespeeld?

 

Ik begrijp ook niet dat je tegen je democratische schenen getrapt bent. Via algemene verkiezen hebben we volksvertegenwoordigers gekozen die namens ons allemaal beleid voeren. We stemmen niet op beloftes of verwachtingen voor de eigen doelgroep.

Je zou natuurlijk ook zelf een partij kunnen starten, en het wél allemaal goed doen, voor iedereen, altijd.

 

En als je dan zo'n partij zou starten, en mensen stemmen op jou, dan zou je ze vervolgens niet verloochenen door je oren naar een lobby te laten hangen. Toch? Dat zou immers niet zo democratisch wezen.

 

We zouden de diversiteit van onze politiek moeten omarmen, in plaats van te luisteren naar populisten met een eigen agenda.


That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link to post
Share on other sites
 • 0

Helder en pakkend geschreven verhaal Joost!

Eigenlijk alles wat Rutte III mist; hoog tijd voor Joost I ;)

Pakkend is in sommige betekenissen het juiste woord ... voor 1/3 deel helder en voor 2/3 deel emotie. Geen goed begin voor Joost I.

 

Hopelijk blijft de beschouwing van de overige onderdelen van het regeerakkoord ons bespaard.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0

@Roel, ik proef een cynische ondertoon, maar zo niet, dan:

Het is de wijze waarop en wie, de welwillende dga's, geraakt worden omdat de overheid haar processen niet op orde heeft. Dat zou hun prioriteit moeten liggen, niet hun falen gaan lappen met wetgeving


JoostRietveld.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0

@Roel, ik proef een cynische ondertoon, maar zo niet, dan:

Het is de wijze waarop en wie, de welwillende dga's, geraakt worden omdat de overheid haar processen niet op orde heeft. Dat zou hun prioriteit moeten liggen, niet hun falen gaan lappen met wetgeving

Hoe zou de overheid het probleem dan aan moeten pakken volgens jou?

 


That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link to post
Share on other sites
 • 0

Bij de belastingdienst iemand aan het stuur zetten die bewezen heeft dit soort chaos te kunnen herstellen. Investeren om die 900 krakende ict systemen weer bij de tijd te krijgen. Zal ongetwijfeld miljarden kosten maar op deze voet verder is ridicuul


JoostRietveld.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0

@Roel, ik proef een cynische ondertoon, maar zo niet, dan:

Klopt, zal hem volgende keer nog iets dikker aanzetten

 

Het is de wijze waarop en wie, de welwillende dga's, geraakt worden omdat de overheid haar processen niet op orde heeft. Dat zou hun prioriteit moeten liggen, niet hun falen gaan lappen met wetgeving

 

Mee eens.. het voelt heel erg alsof in de laatste vergadering voor het definitief maken van de begroting dit ruwe idee van een ambtenaar snel snel is omgevormd tot een maatregel om het ook een mooi tegenargument kan zijn in het gezeik over de 2 miljard dividendbelastingafschaffing.. geen enkele (linkse) oppositie partij gaat natuurlijk bezwaar maken tegen het zwaarder belasten van "super rijken" die een meer dan een half miljoen lenen om hun villa's te financieren

 

Het is gewoon een politieke tegenzet. vooral deze tekst vind ik opvallend

Het kabinet wil dat ab-houders de mogelijkheid krijgen om hun excessieve schulden aan de eigen vennootschap terug te brengen voordat zij over deze leningen box 2-heffing moeten betalen. Om die reden is ervoor gekozen om de maatregel door middel van deze brief aan te kondigen en pas per 1 januari 2022 in werking te laten treden.

 

Hierin lees ik toch vooral, een strategie om gewoon eens te kijken wat er gebeurd als we het aankondigen, veel DGA's zullen door de aanpassingen in BOX2 toch al advies gaan inwinnen en dan door hun ijverige adviseur ook word geadviseerd om vooruitlopend op de plannen toch maar te gaan afbouwen.

Het lijkt een scenario waarin je niet kunt verliezen, als de DGA's snel reageren en vrijwillig leningen omzetten in aanmerkelijk belang uitkeringen dan levert dat extra belastinginkomsten op en kun je daar op wijzen als succes van het totale pakket aan maatregelen

Maar als men nog niet bijstuurt dan zeg je gewoon dat de inkomsten uit de maatregel pas voor 2022 begroot zijn.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Het lijkt erop dat de erop los lenende DGA's een deel van de rekening van de afschaffing van de dividendbelasting moeten betalen.

 

Principieel weet ik (nog) niet of ik voor of tegen deze maatregel moet zijn.

De manier waarop, zonder voorafgaande discussie en een beetje weggemoffeld in een persbericht verdient i.i.g. geen schoonheidsprijs. Maar dit kabinet is sowieso al niet van de inspraak.

 

Lenen van de eigen BV lijkt me o.k. zolang er maar een onderpand is en zakelijke voorwaarden worden afgesproken.

De lening met de BV zou dan vooraf voorgelegd moeten worden aan de Belastingdienst.

Dat kan ook meer dan €500k zijn wat mij betreft.

 

Lenen voor consumptieve doeleinden zou wat mij betreft gewoon standaard belast kunnen worden als dividend of loon. (Loon alleen dan als de rekening-courant jaarlijks op blijft lopen, want dan is het loon blijkbaar niet toereikend en dient dus verhoogd te worden).

 

Link to post
Share on other sites
 • 1

DGA's die zoveel van hun BV's kunnen lenen, bieden volgens mij gemiddeld ook werkgelegenheid en ze huren volgens mij gemiddeld ook dienstverleners in om die 'villa's met grond' te bouwen en onderhouden. Wat als zij in het buitenland zouden gaan ondernemen en wonen? ;)

 

Groet,

 

Highio

 


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link to post
Share on other sites
 • 0

De volgende uitleg vind ik ook wel plausibel ... in ieder geval kort en bondig ... en zonder emoties.

 

Ondernemers die zichzelf te veel lenen worden aangepakt.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0

De volgende uitleg vind ik ook wel plausibel ... in ieder geval kort en bondig ... en zonder emoties.

 

Ondernemers die zichzelf te veel lenen worden aangepakt.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 

Mwah, zonder emotie noem ik het niet. Lenen van je BV wordt kennelijk gezien als iets slechts, punt! Zolang de reden van de lening en de zakelijkheid ervan niet eens getoetst worden, kun je niet anders stellen dan dat dit wetsvoorstel echt niet zuiver is. De verantwoordelijk handelenden worden over een kan geschoren met de 'BV-leegvretets'. De parallel naar Dijkhofs dubbele straffen omdat je nu eenmaal in een achterstandswijk woont, is gewoon eng.

 

Hoekstra zegt het zelf: kost te veel tijd en levert te veel discussie op (lees, de fiscus heeft de capaciteit niet en heeft geen zin meer in discussies met een gang naar de rechtbank). Met als gevolg dat als ik vermogen heb opgebouwd in mijn BV ik dat er dus in moet laten zitten, maar wel een dure lening bij een bank moet/mag sluiten om privé vastgoed te kopen.

 

Als we dan toch zo bezig gaan, waarom dan niet meteen een verbod op privé leningen bij een bank door een dga die 500k in zijn BV heeft opgespaard! Hij kan immers ook 500k dividend uitkeren!

 

Dit is de wereld op zijn kop


JoostRietveld.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0

DGA's die zoveel van hun BV's kunnen lenen, bieden volgens mij gemiddeld ook werkgelegenheid en ze huren volgens mij gemiddeld ook dienstverleners in om die 'villa's met grond' te bouwen en onderhouden. Wat als zij in het buitenland zouden gaan ondernemen en wonen? ;)

 

Groet,

 

Highio

 

 

 

Idd! We kunnen verbolgen doen over dga's die kennelijk 500k en meer überhaupt kunnen lenen van hun BV, maar dat zijn doorgaans echt niet de eenmans-BV's! Dat zijn mkb-bedrijven die hard bijdragen aan de economie, belastingopbrengsten en werkgelegenheid.

 

En idd, Rutte III vindt het o zo belangrijk dat de grote bedrijven in NL blijven (zijn argument om de afschaffing dividendbelasting door te voeren), maar kennelijk maalt hij er niet om als dit soort maatregelen het mkb doet besluiten om eens te zien of ze niet beter met over de grens kunnen gaan zitten.


JoostRietveld.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0

Dus er zijn ondernemers die, bewust of onbewust, misbruik maken van de mogelijkheid om van de BV te lenen.

Waarom krijgt de overheid nu dan de zwarte piet toegespeeld?

 

Ik begrijp ook niet dat je tegen je democratische schenen getrapt bent. Via algemene verkiezen hebben we volksvertegenwoordigers gekozen die namens ons allemaal beleid voeren. We stemmen niet op beloftes of verwachtingen voor de eigen doelgroep.

Je zou natuurlijk ook zelf een partij kunnen starten, en het wél allemaal goed doen, voor iedereen, altijd.

 

En als je dan zo'n partij zou starten, en mensen stemmen op jou, dan zou je ze vervolgens niet verloochenen door je oren naar een lobby te laten hangen. Toch? Dat zou immers niet zo democratisch wezen.

 

We zouden de diversiteit van onze politiek moeten omarmen, in plaats van te luisteren naar populisten met een eigen agenda.

 

Poeh zeg, heb je de column echt goed gelezen?

Hoezo is lenen van je bv misbruik maken van? En dan, misbruik maken van wat?

 

Democratie betekent bij mij ook dat de gekozen beleidsmakers helder, open en eerlijk communiceren met het volk. Niet maatregelen uit de hoge hoed toveren die geen onderscheid maken tussen mensen die hun zaakjes gewoon conform de wet regelen en mensen die er een zooitje van maken, alleen maar omdat het nu eenmaal makkelijker is om aan een groep sancties op te leggen dan de individuen binnen die groep aan te pakken die het verdienen (want ja die zijn er zat).

 

Of zoals Hoekstra zei: kost te veel tijd (= we hebben de mensen niet) en te veel discussie (= geen zin meer in juridisch getouwtrek).

 

Ik geloof in de rechtsstaat. Maar niet in de politiek als deze besluit om op de stoel van de ondernemer te gaan zitten en wettelijk gaat regelen wat een BV wel of niet mag doen met zijn geld.

 

 


JoostRietveld.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0

Poeh zeg, heb je de column echt goed gelezen? Hoezo is lenen van je bv misbruik maken van? En dan, misbruik maken van wat?

 

Ik geloof in de rechtsstaat, maar niet in de politiek als deze besluit om op de stoel van de ondernemer te gaan zitten en wettelijk gaat regelen wat een BV wel of niet mag doen met zijn geld.

De politiek die op de stoel van de ondernemer besluit te gaan zitten?

De onderneming mag nog steeds met haar geld doen wat zij wil ... alleen kost dat een beetje extra belastinggeld ... maar dat geldt tevens voor alle andere financiële zaken. Alleen de zon schijnt gratis ... nog wel.

 

Jammer als emoties het beoordelingsvermogen gaan beïnvloeden.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Rutte heeft tien jaar voor Unilever gewerkt, dan vraag ik me hier graag af wiens onafhankelijkheid of beoordelingsvermogen beinvloed is of wordt.

 

Geen idee hoe het lenen van de eigen BV in lijn gebracht zou kunnen worden met de beperking van de hypotheekrente-aftrek.

 

Groet,

 

Highio

 


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link to post
Share on other sites
 • 0

Jammer als emoties het beoordelingsvermogen gaan beïnvloeden.

 

Dat mag je denken van mij. Ik zie dat niet zo en in mijn visie heb ik nu al vele argumenten aangehaald die beslist niet emotioneel gedreven zijn. Jammer dat je daar niet op reageert.

 

Want ik zou dan graag van jou willen lezen hoe jij de volstrekt arbitraire grens van 500k ziet? Hoe jij het okay vindt dat dga's die netjes lenen, rente en aflossing betalen en op termijn via box 2 afrekenen hiermee geconfronteerd worden? En of jij het acceptabel vindt dat dit wetsvoorstel opgepakt moet worden door journalisten en fiscalisten om er ruchtbaarheid aan te geven? En of jij ook een mening hebt over het feit dat lenen bij de bank okay is, maar lenen van je BV belast moet worden?

 

Ik herhaal nogmaals: ik ben niet voor lenen van je BV en excessen moeten aangepakt worden, maar niet op deze manier!


JoostRietveld.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0

Rutte heeft tien jaar voor Unilever gewerkt, dan vraag ik me hier graag af wiens onafhankelijkheid of beoordelingsvermogen beinvloed is of wordt.

 

Geen idee hoe het lenen van de eigen BV in lijn gebracht zou kunnen worden met de beperking van de hypotheekrente-aftrek.

 

Groet,

 

Highio

 

 

Ik mag hopen dat zijn geschiedenis hier geen invloed op heeft. Het is niet Mark in zijn eentje, dus nee.

 

Waar ik voor vrees is dat de overgangsregeling voor lenen van je BV voor je eigen woning anders ingekleed wordt dan de regeling die we kennen in box 1 voor niet dga's. Maar dat is speculatie

 


JoostRietveld.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0

En of jij ook een mening hebt over het feit dat lenen bij de bank okay is, maar lenen van je BV belast moet worden?

Deze belastingheffing valt m.i. onder dezelfde noemer als vele andere onredelijke heffingen, zoals o.a. de schenkbelasting, overdrachtsbelasting, erfbelasting en niet te vergeten de omzetbelasting ... allemaal geld waarover al belasting is betaald. Ik mag toch zeker wel zelf bepalen aan wie ik mijn geld geef! De inkomstenbelasting is helemaal de ultieme melkkoe ... meer betalen als je meer verdient. Oh en vergeet de BPM even niet.

 

Belastingheffing bestaat al langer dan de uitvinding van geld als waardemeter en betaalmiddel.

 

De kunst is om - binnen de grenzen van de wet, want wij blijven netjes - zo min mogelijk Belasting af te dragen. Jezelf emotioneel druk maken over de vele onzinnige wetten is een nutteloze bezigheid en die zet, op z’n Hollands gezegd, geen zoden aan de dijk.

 

Bij de volgende verkiezingen is het natuurlijk mogelijk om op een andere partij te stemmen in de hoop dat het allemaal beter zal worden. Discussiëren over hoe het wel zou moeten heeft ook weinig nut. De invloed ontbreekt en mocht die wel in enige mate bestaan, dan zijn andersdenkenden waarschijnlijk in de meerderheid. In Griekenland hebben ze inmiddels begrepen, en in Italië en Engeland gaan zij dat begrijpen, dat politici geen economen zijn en dat economen geen politiek moeten bedrijven.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Stel dat de dga zijn eigen woning wil verbouwen en hiervoor 1.000.000 euro leent bij de bv. Zijn inkomen is zo hoog dat alle betaalde rente kan worden afgetrokken tegen het toptarief - thans 51 procent. Bij een rente van 5 procent bedraagt de rente 50,000 euro. Hiervan krijgt hij 25.500 euro terug, zodat de netto rente 24.500 euro bedraagt. Bij de bv wordt de ontvangen rente van 50.000 euro belast. Uitgaande van een tarief van 20 procent betekent dit 10.000 euro vennootschapsbelasting. Het netto bedrag van 40.000 euro kan als dividend worden uitgekeerd, waarvan de dga 30.000 euro netto overhoudt. Geld lenen bij de eigen bv voor de eigen woning is dus fiscaal aantrekkelijk.
bron (heb even de bedragen 10 x gedaan zodat het voorbeeld nog relevanter wordt.) ;)

 

Heb geen enkel gevoel bij deze maatregel en het boeit me ook niet zo veel maar als ik bovenstaand voorbeeld lees dan kan ik wel bedenken waarom een en ander beperkt wordt en dan is het in mijn ogen eerder vreemd dat dit nog niet het geval is. Nogmaals, het is voor mij een heeeel ver van mijn bed show maar dit lijkt gewoon op de aanpak van belastingontduiking door de happy few.

 


Time flies like an arrow; fruit flies like a banana.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
Heb geen enkel gevoel bij deze maatregel en het boeit me ook niet zo veel maar als ik bovenstaand voorbeeld lees dan kan ik wel bedenken waarom een en ander beperkt wordt en dan is het in mijn ogen eerder vreemd dat dit nog niet het geval is. Nogmaals, het is voor mij een heeeel ver van mijn bed show maar dit lijkt gewoon op de aanpak van belastingontduiking door de happy few.
Gezien de commotie zijn de happy few onder ons. 8)

 

Wat betreft die ‘volstrekt arbitraire grens van 500k’ ... waarom moet er weer een onderscheidt worden gemaakt ... waarom niet elke lening gaan belasten?

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Stel dat de dga zijn eigen woning wil verbouwen en hiervoor 1.000.000 euro leent bij de bv. Zijn inkomen is zo hoog dat alle betaalde rente kan worden afgetrokken tegen het toptarief - thans 51 procent. Bij een rente van 5 procent bedraagt de rente 50,000 euro. Hiervan krijgt hij 25.500 euro terug, zodat de netto rente 24.500 euro bedraagt. Bij de bv wordt de ontvangen rente van 50.000 euro belast. Uitgaande van een tarief van 20 procent betekent dit 10.000 euro vennootschapsbelasting. Het netto bedrag van 40.000 euro kan als dividend worden uitgekeerd, waarvan de dga 30.000 euro netto overhoudt. Geld lenen bij de eigen bv voor de eigen woning is dus fiscaal aantrekkelijk.
bron (heb even de bedragen 10 x gedaan zodat het voorbeeld nog relevanter wordt.) ;)

 

Heb geen enkel gevoel bij deze maatregel en het boeit me ook niet zo veel maar als ik bovenstaand voorbeeld lees dan kan ik wel bedenken waarom een en ander beperkt wordt en dan is het in mijn ogen eerder vreemd dat dit nog niet het geval is. Nogmaals, het is voor mij een heeeel ver van mijn bed show maar dit lijkt gewoon op de aanpak van belastingontduiking door de happy few.

 

 

Er wordt is deze berekening wel aangenomen dat dat miljoen niets opbrengt als het in de BV blijft. Het zou zomaar kunnen dat de DGA daar slim zaken mee kan doen waardoor het meer opbrengt dan die rente. Dan is de "winst" die het uitlenen oplevert opeens kleiner.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0

De onzuiverheid van de regeling zit hem er vooral in dat hij is voorgesteld om het gat dat is ontstaan door het afschaffen van de dividendbelasting mee te dekken.

VNO-NCW schijnt het zelf voorgesteld te hebben, hoewel ze dat nu weer ontkennen.

https://nos.nl/artikel/2251431-vno-ncw-pleitte-zelf-voor-geniepige-belastingplannen-kabinet.html

 

Ik zie ook problemen met gelijke behandeling.

Een BV die € 500.000 onderbrengt op een deposito bij een bank en vervolgens neemt de DGA van die BV een hypotheek van € 500.000 bij dezelfde bank. Waarom zou dat dan wel kunnen?

 

Enfin, ik zie ook al constructies met tussenpersonen. BV A leent €500k aan een bevriende BV en de DGA leent vervolgens €500k van de bevriende BV. Dan moet daarvoor weer reparatiewetgeving komen etc.

 

Nou ja, als de intrekkingswet na de verkiezingen van volgend jaar doorgaat, gaat dit misschien ook niet door ;)

 

(Ik ben wel voor een aanpak van excessief consumptief lenen zonder onderpand bij je BV. Dat zou gewoon als dividend of loon belast moeten worden. Voorkomt een hoop ellende.)

 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 10 leden online en 244 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept