Jump to content
Ben Wustenveld Rbc

De eenmalige verhoogde schenking van € 100.000 in 2017

Recommended Posts

Van de schenking kan gebruik worden gemaakt als de begiftigde tussen de 18 en 40 jaar is en het een schenking ten behoeve van de eigen woning betreft. |Hiervan is sprake als de schenking wordt gebruikt voor:

 

. aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning;

. aflossing van de eigen woningschuld;

. aflossing van de restschuld van de verkochte eigen woning;

. afkoop van recht van erfpacht, opstal of beklemming.

 

Nieuw is dat de vrijstelling over drie achtereenvolgende jaren mag worden gebruikt.

 

Wanneer het kind op het moment van schenking 40 jaar of ouder is, maar zijn partner wel aan de leeftijdseis voldoet, de schenking toch onder de vrijstelling valt.

 

Als een schenking wordt gedaan binnen een jaar voor het huwelijk van de schenkers of begiftigden, wordt dit huwelijk geacht ten tijde van de schenking al hebben bestaan.

 

Naar mijn mening kan de schenker het bedrag ook ineens overmaken, onder de opschortende voorwaarde van aflossing van de eigenwoningschuld. Vervolgens bepaalt de verkrijger op welk moment hij dat doet.

 

Let op: vergeet niet dat de begiftigde zich in zijn aangifte beroept op de vrijstelling.

 

Voorbeeld: Als vader in 2017 € 100.000 schenkt aan zijn zoon en deze van de opschortende voorwaarde gebruik maakt, moet de zoon dit bedrag in Box 3 aangeven. Immers het staat op zijn rekening.

 

Let op: het huwelijksgoederenregime heeft een belangrijke rol bij deze fiscale mogelijkheid. Ze bepaalt nl. wie de civielrechtelijke eigenaar is van de woning.

 

Voorbeeld:

Karel heeft een eigen woning en een eigenwoningschuld van € 300.000. Karel is gehuwd met Angela onder huwelijkse voorwaarden met 'koude uitsluiting'.

Angela ontvangt nu een schenking van haar vader van € 100.000. In overleg met Karel gebruikt zij dit bedrag om de eigenwoningschuld af te lossen.

 

De woning is eigendom van Karel en de schuld staat op zijn naam. Het feit dat men fiscale partners zijn, dus zowel voor de inkomstenbelasting als voor de Successiewet doet er niet toe. Ook niet als Angela hoofdelijk aansprakelijk is voor de schuld.

Ook voor fiscale partners is de civiele eigendomsverhouding doorslaggevend.

 

Het gevolg is dat de € 100.000 van Angela niet onder de vrijstelling valt. Zij moet hier na aftrek van de 'normale' vrijstelling gewoon successierechten over betalen.

 

Dit kan slechts anders liggen als men in gemeenschap van goederen is gehuwd. De staatssecretaris heeft indertijd gesteld dat dan wel de gehele schenking kwalificeert.

 

Let dus altijd (bij huwelijkse voorwaarden) goed op de civielrechtelijke eigendomsverdeling. En mocht er wat gaan veranderen bij het Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen, ook dan dient men goed op te letten.

 

Mocht men het voornemen hebben een dergelijke schenking te doen, laat u zich dan altijd goed voorlichten door een belastingadviseur. Het voorkomt een aanslag successierecht.


B. Wustenveld

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept