Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
capsoft

Beëindigen B.V.

Recommended Posts

Beste,

Ik heb ooit in een opwelling een BV laten oprichten. Ik heb van de belastingdienst bericht gekregen dat ik geen ondernemer voor de BTW ben. Ik ben nu bijna een jaar verder en ben er al een tijdje achter dat ik de BV nooit ga gebruiken. Er is ooit iets van 500 euro op binnengekomen waarvoor bijna alles naar de notaris ging voor de oprichtingskosten. (ik had het even voorgeschoten) dus er staat nog een paar euro op een rekening en dat is alles wat er ooit mee is gebeurd.

Nu heb ik gezien bij de KvK dat ik formulier 17a moet invullen. Omdat het saldo op de rekening niet exact nul euro is dacht ik in te moeten vullen dat er baten zijn. Nu heb ik gebeld met de KvK en die geven aan dat je dan een heel traject in gaat en dat je dan een advertentie moet laten plaatsen in een regionaal blad. (serieus in 2018!) maar goed, daar staat niet genoeg geld voor op de rekening van de B.V. Dus volgens de KvK moet ik dan een turboliquidatie doen. Echter zie ik overal op internet dat dat ook al 200 euro kost. Al met al wil ik het netjes afhandelen en ook de eventueel verschuldigde belasting afdragen. De belastingdienst heb ik zojuist geprobeerd te bellen voor advies, maar daar was de wachtrij vol. Ik wist niet eens dat dat kon, maar goed. Ik was de vorige keer erg goed geholpen hier, dus vandaar deze follow-up.

Concreet is mijn vraag dus: naast formulier 17a, hoe regel ik het netjes met die paar euro die nog op de bank staan en de belastingdienst? Ik heb namelijk nog nooit iets van post ontvangen over een aangifte doen of iets dergelijks. Dus er is ook geen jaarrekening gemaakt. het gaat allemaal maar om 1 binnenkomend bedrag dus stelt niets voor. Die laatste paar euro op die bankrekening mogen wat mij betreft ook direct naar de belastingdienst. Ik wil er zo snel mogelijk (en goed mogelijk) vanaf en het geregeld hebben.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Die paar euro zijn geen baten.

Baten zijn wat je op de verlies- en winstrekening ziet (omzet en overige baten).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Probeer inderdaad eerst even te rade te gaan bij de belastingdienst, want uit de aangiftes van achterliggende periodes moet blijken hoeveel belasting de BV (nog) verschuldigd is.


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb gisteren geprobeerd dus te bellen naar de belastingdienst, maar de wachtrij was vol. Ik heb alleen van de belastingdienst gehoord dat ik geen btw aangiftes moet doen per brief en dus geen ondernemer ben voor de omzetbelasting. Verder nog nooit iets eigenlijk. Ik ga dus maar starten met 17a insturen naar de KvK en die geeft het door aan de belastingdienst toch? Dan hoor ik het vanzelf wel neem ik aan. Tenminste als ze er aan toe komen bij de belastingdienst ivm werkachterstand.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 uur geleden, capsoft zei:

Ik heb gisteren geprobeerd dus te bellen naar de belastingdienst, maar de wachtrij was vol. Ik heb alleen van de belastingdienst gehoord dat ik geen btw aangiftes moet doen per brief en dus geen ondernemer ben voor de omzetbelasting. Verder nog nooit iets eigenlijk. Ik ga dus maar starten met 17a insturen naar de KvK en die geeft het door aan de belastingdienst toch? Dan hoor ik het vanzelf wel neem ik aan. Tenminste als ze er aan toe komen bij de belastingdienst ivm werkachterstand.

 

De belastingdienst is dan ook geen adviseur. In casu ben je zelf de ondernemer die een adviseur in zou moeten schakelen, hier is de belastingdienst niet verantwoordelijk  voor.

 

Maar soms is Google je vriend. Bij deze:

https://www.ondernemersplein.nl/artikel/ontbinding-van-rechtspersonen/

 

Toelichting:

In casu ben je zelf de vereffenaar.  In dit geval waarbij er (zeer) beperkte bedragen omgaan, is naar mijn idee turbo liquidatie zeker een optie.

 

In hoofdlijnen mijn suggestie (stappenplan) zodat je het zelf kan regelen:

- baten lasten zijn er niet; balansposten stel je op nihil en een eventueel saldo verreken je met jezelf + eventueel nog af te dragen belastingverplichtingen komen voor eigen rekening;

- AV neemt het besluit tot liquidatie van de entiteit, dit leg je vast in AV- notulen (onderdelen hierbij: het besluit te stoppen met de onderneming, het besluit de entiteit te liquideren, het besluit een bepaalde vereffenaar aan te wijzen, het besluit het ontslag van het bestuur te accepteren, het besluit een bewaarder aan te wijzen onder de voorwaarde dat de liquidatie doorgaat, EVENTUEEL de vereffenaar individueeel te autoriseren om de entiteit te vertegenwoordigen INDIEN de statuten meervoudigheid vereisen); en

- je stuurt een ingevuld formulier 17a + kopie legitimatie + kopie AV-notulen in naar de KVK. Met alleen formulier 17a ben je er niet (zoals ook op het formulier vermeld staat).

 

Reactie KVK volgt eigenlijk altijd binnen een week (kan tegenwoordig ook digitaal zijn). Gezien je een turbo liquidatie uitvoert is een (financieel) liquidatie overzicht vaststellen en/of deponeren niet verplicht. Let op! de 7 jaars termijn voor administratie blijft van kracht, het is mede daarom verstandig een liquidatiememorandum op te stellen.

 

Het is verstandig de jaarcijfers te deponeren nu je nog op de reguliere manier een inlogcode aan kan vragen bij de KVK. Inlogcode heb je de eerste keer binnen een paar minuten digitaal binnen. Inleveren van de jaarcijfers is weinig moeite voor een micro entiteit en beperkt mogelijk eventuele aansprakelijkheid en/of boetes achteraf.

 

Daarnaast, als je dit nog niet hebt gedaan of laten doen, doe je VPB aangifte voor 2017. Waarschijnlijk duurt het een tijd voordat je de aanslag binnen krijgt (hou rekening met 4-6 maanden). Niet lang daarna (meestal enkele maanden later) volgt een (voorlopige) aanslag 2018. Wat je daarna moet of kan doen staat op de aanslagen vermeld.

 

Aanvullingen op of vragen over het bovenstaande zijn altijd welkom. Succes.

Edited by Remco ten Have

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bedankt Remco voor je uitvoerige reactie. Ik zal gaan kijken of ik zelf jaarcijfers kan opstellen en een VPB aangifte kan doen. Het lijkt mij dat het niet moeilijk kan zijn als je een keer 500 (ongeveer) heb binnengekregen en dat grotendeels heb overgemaakt terug naar mijzelf i.v.m. voorschieten van notariskosten. Mocht ik hier niet uitkomen, wat zou dan de goedkoopste optie zijn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minuten geleden, capsoft zei:

Bedankt Remco voor je uitvoerige reactie. Ik zal gaan kijken of ik zelf jaarcijfers kan opstellen en een VPB aangifte kan doen. Het lijkt mij dat het niet moeilijk kan zijn als je een keer 500 (ongeveer) heb binnengekregen en dat grotendeels heb overgemaakt terug naar mijzelf i.v.m. voorschieten van notariskosten. Mocht ik hier niet uitkomen, wat zou dan de goedkoopste optie zijn? 

 

Geen dank, dit forum is er om elkaar te helpen. Wat je kan doen is een nihil aangifte. De enige die je daar (op basis van de door jou aangeleverde informatie) mee benadeelt is jezelf (voor een bedrag van maximaal EUR 500 * VPB tarief = EUR 100) waardoor ik denk dat er weinig praktisch bezwaar te bedenken valt om het zo op te lossen:

 

P&L 2017: nihil

Balans 2017: nihil

 

W&V 2018: nihil

Balans 2018: nihil

 

Zo vul je alle cijfers in voor je jaarcijfers KVK en VPB aangifte. Bespaart je wat werk en aan belasting betalen kwam je toch al niet toe (gezien de verlies situatie).

 

Het liquidatiememorandum kan op deze manier ook simpel zijn:

=================

NEDERLAND

Opheffing en liquidatie van [vul naam in] B.V.

 

Dit memorandum beschrijft de opheffing, liquidatie en belastingimplicaties (VPB) voor [vul naam in] B.V. (hierna: "Vennootschap") op basis van de Nederlandse Wet zoals deze van kracht is sinds januari 1992.

 

1. Algemeen

De Vennootschap kan worden ontbonden zonder tussenkomst van het Hof door een besluit van de aandeelhouder(s) in de AV. Over het algemeen bepalen de statuten van de Vennootschap de bijbehorende vereisten, zoals de formaliteiten van dit besluit en wie als vereffenaar optreedt. We hebben de statuten van het bedrijf gecontroleerd voordat we de beslissing hebben genomen en eventuele aanvullende informatie opgenomen in het AV besluit, zie bijlage A. We zijn ons bewust dat een AV besluit om de Vennootschap te ontbinden, altijd onherroepelijk is.

 

2. Besluit van Algemene Vergadering

In het algemeen moet de resolutie van de aandeelhouder de volgende beslissingen bevatten:
- Om de onderneming van het bedrijf te beëindigen;
- Om het Bedrijf per een bepaalde datum te ontbinden;
- Een vereffenaar benoemen en zijn vergoeding vaststellen;
- De vereffenaar machtigen om alleen de Vennootschap te vertegenwoordigen in het geval dat volgens de statuten de Vennootschap hoofdelijk is vertegenwoordigd;
- Het aanvaarden accepteren van het aftreden van de gedelegeerd bestuurder (s) en / of commissaris (sen) die niet de leiding hebben tijdens de liquidatieprocedure; en
- Een bewaarder benoemen onder de opschortende voorwaarde dat de vereffening zal worden voltooid.

Zie voor het AV besluit dat ten grondslag ligt aan dit memorandum Bijlage A. Het AV besluit in Bijlage A behandeld alle bovenstaande punten.

 

3. Liquidatie

De ontbinding van de Vennootschap betekent niet automatisch dat de Vennootschap ophoudt te bestaan. Het bestaan van de Vennootschap wordt gecontinueerd indien dit nodig zou zijn voor de liquidatie van de activa en passiva van de Vennootschap, hetgeen "liquidatie" wordt genoemd. Tijdens de liquidatie van de Vennootschap liquideert de vereffenaar alle activiteiten, verkoopt alle voorraden, incasseert alle vorderingen, converteert de activa in contanten en betaalt alle schuldeisers, inclusief eventuele belastingvorderingen. Verwacht wordt dat de afwikkeling van dergelijke belastingvorderingen enige tijd in beslag kan nemen.

 

4. Geen activiteiten en geen bezittingen

Er hebben geen activiteiten plaatsgevonden namens de Vennootschap en de Vennootschap heeft geen bezittingen noch schulden, derhalve is er gekozen om geen liquidatieoverzicht samen en vast te stellen. In het geval dat de ontbonden onderneming geen onderneming heeft, noch enige activa en passiva, zal de onderneming op het moment van ontbinding ophouden te bestaan. De Vereffenaar (in dit geval bestuurder) moet de Kamer van Koophandel op de hoogte brengen van de ontbinding van de Vennootschap en het feit dat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan en die als bewaarder van de boeken van de Vennootschap optreedt. Dit is gedaan middels het zogenaamde formulier 17a, zie bijlage B.

 

5. Heropening

De liquidatie van de Vennootschap kan worden heropend op verzoek van een rechthebbende, in het geval er achteraf een actief lijkt te bestaan dat aan de aandeelhouder kan worden uitgekeerd. Bovendien kan de liquidatie worden heropend op verzoek van de schuldeiser of rechthebbende die zijn vordering niet eerder kon indienen.

 

6. Fiscale implicaties

Ad 1. Waardering

Vennootschapsbelasting: Er hebben geen activiteiten plaatsgevonden namens de Vennootschap en de Vennootschap heeft geen bezittingen noch schulden. Als gevolg daarvan zijn alle posten gewaardeerd op nihil en zijn er geen realiseerbare stille reserves.

Omzetbelasting: De Vennootschap is geen ondernemer (ook niet geweest) in het kader van de Omzetbelasting.

Ad. 2 Aansprakelijkheid Vereffenaar

De Vereffenaar van de ontbonden Vennootschap, kan gedurende een periode van drie jaar na de ontbinding verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat de onderneming niet aan haar belastingverplichtingen heeft voldaan. Dit is mogelijk als de vereffenaar schuldig kan worden verklaard voor "duidelijk onbehoorlijk beheer", de belastingautoriteiten dragen de last van van bewijs in dit opzicht. Op basis van de voor ons beschikbare informatie is er geen sprake van zogenaamd "duidelijk onbehoorlijk beheer".

 

ONDERTEKENING

[vul je eigen naam in] als Vereffenaar, PLAATS, XX-XX-2018

 

[JOUW HANDTEKENING]

 

Vereffenaar van [vul naam in] B.V.

d.d. XX-XX-2018

 

names deze,

 

[JOUW HANDTEKENING

 

[vul je eigen naam in], PLAATS, XX-XX-2018

 

Bijlage:

- Bijlage A: AV besluit d.d. XX-XX-2018

- Bijlage B: KVK deregistratieformulier 17a

======

Vermeld duidelijke paginanummering (1 van 4, 2 van 4, etc.) en print eenzijdig, op de lege achterzijdes print je "opzettelijk blanco gelaten" in een duidelijk en groot lettertype. Bij het beantwoorden van je hulpvraag ben ik er vanuit gegaan dat je er onbezonnen aan begonnen bent en geen middelen hebt aanvullend (professioneel) advies in te winnen. Het voorbeeld hierboven heb ik in datzelfde kader publiek gedeeld met je opdat mogelijk andere mensen er baat bij hebben.

 

Ten overvloede: Sla geen punten uit mijn eerdere reactie over, deponeer eerst de KVK cijfers bij KVK en aangifte VPB voordat je de andere stappen ten uitvoer brengt. Onderteken de documenten bewaar deze goed voor tenminste 7 jaar. Succes.

Edited by Remco ten Have

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Quote

Bij het beantwoorden van je hulpvraag ben ik er vanuit gegaan dat je er onbezonnen aan begonnen bent en geen middelen hebt aanvullend (professioneel) advies in te winnen. Het voorbeeld hierboven heb ik in datzelfde kader publiek gedeeld met je opdat mogelijk andere mensen er baat bij hebben. 

Precies. Onwijs bedankt! Je bent in ieder geval mijn held van de dag! Hopelijk hebben andere mensen die onbezonnen er aan zijn begonnen er ook wat aan!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik zal nog even moeten wachten op de brief van de KvK zodat ik kan inloggen om mijn jaarrekeningen te deponeren (nihil). Dan kan ik daarna de algemene ledenvergadering notulen opmaken en de brief zoals bovenstaand omschreven invullen en samen met kopie id en formulier 17a naar kvk opsturen.

Bij de belastingdienst heb ik de vennootschapsbelasting van 2017 en 2018 alles op nul ingevuld.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb vandaag de brief binnen van de KvK en vroeg mij af wat ik moet kiezen bij "Waarderingsgrondslag" of het commercieel of fiscaal is. En of ik een kleine rechtspersoon ben of micro rechtspersoon?

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minuten geleden, capsoft zei:

Ik heb vandaag de brief binnen van de KvK en vroeg mij af wat ik moet kiezen bij "Waarderingsgrondslag" of het commercieel of fiscaal is. En of ik een kleine rechtspersoon ben of micro rechtspersoon?

Fiscaal of commercieel, in dit geval maakt het verschil niet uit.

 

&

 

Micro:

https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/deponeren/jaarrekening-deponeren/waaruit-bestaat-de-jaarrekening/

 

Succes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 6 leden online en 152 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept