Jump to content
Christiaanvr
Verberg

Mogelijk? Lenen als gezonde BV, DGA met BKR registratie

Allen,  ik zit met een vraagstuk dat belangrijk is in mijn huidige ‘compagnin uitkoop’ verhaal.

 

ik zwlf heb een BKR registratie, ben medeeigenaar van een BV. Mijn holding is voor 50% aandeelhouder ban die BV

 

Mijn compagnon wil stoppen, en dit gaat geld kosten. 

 

Om dit eventueel te financieren vraag ik mij af:

- zal een bank de lening verstrekken die de BV of mijn Holding aanvraagt?

 

Even los van de resultatenvan de BV.

 

Zo nee, wat zijn alternatieven/andere verstrekkers?

 

En stel ik leen van mijn compagnon, welk rente tarief is te handhaven?

 

alvast bedankt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

9 answers to this question

Recommended Posts

 • 1

Beste Christiaan,

 

Begin eerst bij het begin: je compagnon wil eruit. Zijn holding biedt zijn aandelen in de werkmij aan jouw holding aan. Daar vraagt hij X euro voor.

1. Hebben jullie reeds eerder afspraken gemaakt over de waardering van de aandelen werk-BV bij aanbieding van aandelen?

2. Weet hij van jouw bkr-codering en welke code is het?

3. Is die codering relevant voor deze casus? Als in, wellicht kun je de bank ervan overtuigen dat de codering geen rol hoeft te spelen.

4. Is zijn prijs onderhandelbaar?

5. Wat kan de werk-BV en/of jouw holding daarvan zelf financieren?

6. Moet jij zijn aandelen wel kopen? Wat verplicht jou daartoe? Zie statuten of aandeelhoudersovereenkomst. 

 

Doorgaans zal een bank niet happig zijn op een te verstrekken lening aan een holding van iemand met een codering wegens achterstand. 

 

Maar zelf de uitkoop financieren voor 100% lijkt mij voor zowel jou (druk op BV) als voor je compagnon (krijg ik mijn geld wel) niet wenselijk. Zonder bank neemt hij een aanzienlijk risico wat zich vertaalt in een hoge rente, scherpe aflossing en pandrecht op de aandelen. 

 

Er zijn andere opties, maar veel zal afhangen van de prognoses van de winst vd werk-BV, en wel zonder zijn inbreng! Wat betekent zijn exit voor de winst?

 

Kortom, ga eerst praten over de prijs en voorwaarden en daarna over de betaling. 

 

Succes

Joost

 

 


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Beste Christiaan,

 

Als de bank een lening aanvraag krijgt zal er altijd bij de BKR info over de DGA worden gevraagd.

Bij het aanvragen van een financiering zal dit kenbaar worden gemaakt.

 

Meestal zal een bank, voor extra zekerheidstelling, willen dat jij je ook privé garant stelt voor de financiering. 

Daarmee raak je de bescherming tegen het lopen van financiële risico's privé door het hebben van een BV, voor wat betreft deze lening, kwijt.

De bank wil namelijk zo veel mogelijk verhaalsmogelijkheden hebben. Het kan zelfs zijn dat een eventuele partner van jou ook moet mee tekenen.

Niet alleen om toestemming te geven voor de lening maar soms ook om met zijn/haar privé vermogen garant te staan.

 

Hoe onzekerder de financiële situatie van de BV is (lees = Hoe groot is het risico dat de bank loopt) des te meer garanties/ zekerheden de bank zal verlangen.

 

Met behulp van je DiGiD en een bankrekening op naam kan je bij de BKR direct de gegevens opvragen die zijn geregistreerd.

Een A (achterstand) gevolgd door een H (hersteld) codering hoeft geen probleem te zijn voor een leningaanvraag.

Er was sprake van een achterstand maar deze is ingelopen.

Alle andre coderingen zijn meestal redenen om een aanvraag af te wijzen.

 

Succes

Harold

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Dag Christiaan,

 

Als ik het goed begrijp neemt de holding de aandelen van de andere aandeelhouder over.

Het is dan ook logisch dat de holding hiervoor een financiering aan gaat.

 

Het financieren van aandelen wordt door de bank vaak gezien als risicovol. In veel gevallen zullen zij derhalve als eis stellen dat je privé ook aansprakelijk wordt voor (een deel van) de financiering. Een bank mag enkel een BKR-toets uitvoeren, als je privé wordt mee verbonden voor de zakelijke financiering. Bijvoorbeeld via een borgtocht of andere garantstelling.

 

Aangezien de bank dergelijke financieringen ziet als risicovol, kan het ook lonend zijn om op zoek te gaan naar alternatieve  financieringsmogelijkheden (of combinaties). Vaak laat de oud-eigenaar ook een bedrag in de vorm van een lening achter.

 

Het rentepercentage behorend bij de lening hangt met name af van hoeveel risico de financiering met zich mee brengt. (Denk bij risico niet alleen aan zekerheden, maar ook aan de bestendigheid van de kasstromen).

 

Welke financieringsconstructie je ook aan gaat, heb aandacht voor de afspraken die je maakt omtrent rente en aflossing. Vanuit mijn verleden bij de bank heb ik te vaak gezien dat bedrijven in de problemen komen, doordat hun financiering niet passend is bij de ontwikkelingen binnen hun bedrijf.

 

Succes

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
15 uur geleden, Joost Rietveld zei:

Beste Christiaan,

 

Begin eerst bij het begin: je compagnon wil eruit. Zijn holding biedt zijn aandelen in de werkmij aan jouw holding aan. Daar vraagt hij X euro voor.

1. Hebben jullie reeds eerder afspraken gemaakt over de waardering van de aandelen werk-BV bij aanbieding van aandelen?

 • Nee, bij oprichting zijn hier geen afspraken over gemaakt (niet handig maar het is zoals het is)

2. Weet hij van jouw bkr-codering en welke code is het?

 • hij weet dat ik hem heb en dus niet kan lenen

3. Is die codering relevant voor deze casus? Als in, wellicht kun je de bank ervan overtuigen dat de codering geen rol hoeft te spelen.

 • stel dat ik bij een bank aanklop, zal deze een rol spelen

4. Is zijn prijs onderhandelbaar?

 • uiteraard, hier zijn we over in conclaaf

5. Wat kan de werk-BV en/of jouw holding daarvan zelf financieren?

 • het volledige deel van de intrinsieke waarde 

6. Moet jij zijn aandelen wel kopen? Wat verplicht jou daartoe? Zie statuten of aandeelhoudersovereenkomst. 

 • Nee ik ben niet verplicht. Statuten zijn 'standaard' statuten verneem ik..

De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen -hierna te noemen: “de aanbieder” - deelt aan het bestuur mede, welke aandelen hij wenst over te dragen.

Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot koop van de aandelen. De vennootschap, voor zover houdster van aandelen in haar eigen kapitaal, is onder deze mede-aandeelhouders slechts begrepen, indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen. 

De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan kennis aan het bestuur binnen twee weken nadat zij overeenkomstig lid 5 op de hoogte zijn gesteld van de prijs.
8. Het bestuur wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders binnen twee weken na het verstrijken van
de in lid 7 vermelde termijn. Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft het bestuur daarvan eveneens binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders.

 

Doorgaans zal een bank niet happig zijn op een te verstrekken lening aan een holding van iemand met een codering wegens achterstand. 

 

Maar zelf de uitkoop financieren voor 100% lijkt mij voor zowel jou (druk op BV) als voor je compagnon (krijg ik mijn geld wel) niet wenselijk. Zonder bank neemt hij een aanzienlijk risico wat zich vertaalt in een hoge rente, scherpe aflossing en pandrecht op de aandelen. 

 • Dat ben ik zeker met jou eens. Uiteraard zal in een periode van 1-3 jaar het betaald moeten worden vind ik, anders wordt er een groot risico genomen tbv de solvabiliteit van de BV.

 

Er zijn andere opties, maar veel zal afhangen van de prognoses van de winst vd werk-BV, en wel zonder zijn inbreng! Wat betekent zijn exit voor de winst?

 • Hij is 50% aandeelhouder. Hij is de commerciele man ik de technische en uitvoerende. Ik vind dat ik een winsbijstelling mag doen van 20-30 % minimaal. Daar bij wij een orderportefeuille hebben van denk ik 10-15% van de jaarlijkse omzet, de rest is marktafhaneklijk (aanvragen via onze websites). 

 

Kortom, ga eerst praten over de prijs en voorwaarden en daarna over de betaling. 

 

Succes

Joost

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
1 uur terug, Bedrijfsadvies Telt zei:

Dag Christiaan,

 

Als ik het goed begrijp neemt de holding de aandelen van de andere aandeelhouder over.

Het is dan ook logisch dat de holding hiervoor een financiering aan gaat.

 • hij biedt ze aan, omdat hij uitstapt - logisch dat hij bij mij komt om ze aan te bieden 'uit te kopen'

 

Het financieren van aandelen wordt door de bank vaak gezien als risicovol. In veel gevallen zullen zij derhalve als eis stellen dat je privé ook aansprakelijk wordt voor (een deel van) de financiering. Een bank mag enkel een BKR-toets uitvoeren, als je privé wordt mee verbonden voor de zakelijke financiering. Bijvoorbeeld via een borgtocht of andere garantstelling.

 • Helder

 

Aangezien de bank dergelijke financieringen ziet als risicovol, kan het ook lonend zijn om op zoek te gaan naar alternatieve  financieringsmogelijkheden (of combinaties). Vaak laat de oud-eigenaar ook een bedrag in de vorm van een lening achter.

 • Welk deel? Is dit van de intrinsieke waarde?
 • wat zijn reguliere termijnen van zo'n lening, en wat is een normaal rentetarief?

 

Het rentepercentage behorend bij de lening hangt met name af van hoeveel risico de financiering met zich mee brengt. (Denk bij risico niet alleen aan zekerheden, maar ook aan de bestendigheid van de kasstromen).

 

Welke financieringsconstructie je ook aan gaat, heb aandacht voor de afspraken die je maakt omtrent rente en aflossing. Vanuit mijn verleden bij de bank heb ik te vaak gezien dat bedrijven in de problemen komen, doordat hun financiering niet passend is bij de ontwikkelingen binnen hun bedrijf.

 • Begrijp ik
 • Ik vind het ook risicovol voor mij zelf. En wil niet hard werken aankomende 3 jaar om enkel zijn 'uitkoop' te financieren.

 

Succes

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
17 uur geleden, Christiaanvr zei:

Dag Christiaan,

 

Als ik het goed begrijp neemt de holding de aandelen van de andere aandeelhouder over.

Het is dan ook logisch dat de holding hiervoor een financiering aan gaat.

hij biedt ze aan, omdat hij uitstapt - logisch dat hij bij mij komt om ze aan te bieden 'uit te kopen'. --> Dat klopt. Met bovenstaande probeer ik aan te geven dat de Holding in dit geval de nieuwe eigenaar wordt van de aandelen en om deze reden de entiteit is die de financiering hiervoor zal aangaan. (Dus niet de B.V. zelf)

 

Aangezien de bank dergelijke financieringen ziet als risicovol, kan het ook lonend zijn om op zoek te gaan naar alternatieve  financieringsmogelijkheden (of combinaties). Vaak laat de oud-eigenaar ook een bedrag in de vorm van een lening achter.

Welk deel? Is dit van de intrinsieke waarde? --> Aangezien ik onvoldoende bekend ben met de financiële gegevens van de situatie, kan ik helaas niet specifieker aangeven welk deel passend is. Banken kijken in dit soort situaties naar het 'aansprakelijk' vermogen en zullen mogelijk als voorwaarde stellen dat de lening van de oud-eigenaar wordt 'achtergesteld'. Dat betekent dat hierover geen rente en/of aflossing betaald mag worden zonder toestemming van de bank. Onder het aansprakelijk vermogen versta ik in dit geval het eigen vermogen + achtergesteld vermogen t.o.v. de bank. Dit heeft als doel om ervoor te zorgen dat er een acceptabele buffer binnen de onderneming blijft. Daarnaast blijft de oud-eigenaar langer betrokken, waardoor die ook een belang houdt bij het in stand blijven van het bedrijf. Afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten en balansposten wordt gestreefd naar een aansprakelijk vermogen van grofweg tussen de 20% en 40%.

 

wat zijn reguliere termijnen van zo'n lening, en wat is een normaal rentetarief? --> in een andere reactie geef je een termijn van 1 tot 3 jaar aan. Deze termijn lijkt mij erg kort of het moet gaan om een in verhouding erg laag bedrag. Een looptijd van bijvoorbeeld 5 jaar komt vaker voor.  Afhankelijk van de risico's en voorwaarden omtrent looptijd en terugbetaling kan de rente variëren van grofweg 6% tot ca. 12% (ontzettend risicovol).

 

Het rentepercentage behorend bij de lening hangt met name af van hoeveel risico de financiering met zich mee brengt. (Denk bij risico niet alleen aan zekerheden, maar ook aan de bestendigheid van de kasstromen).

 

Welke financieringsconstructie je ook aan gaat, heb aandacht voor de afspraken die je maakt omtrent rente en aflossing. Vanuit mijn verleden bij de bank heb ik te vaak gezien dat bedrijven in de problemen komen, doordat hun financiering niet passend is bij de ontwikkelingen binnen hun bedrijf.

Begrijp ik

Ik vind het ook risicovol voor mij zelf. En wil niet hard werken aankomende 3 jaar om enkel zijn 'uitkoop' te financieren. 

 

Succes

 

Overigens ondersteun ik de vraag van Joost: wat betekent de exit van hem voor de onderneming. Even los van de overnameprijs: hoe denk  je dit te gaan opvangen en welke impact heeft dit op de kasstroom?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Mod commentaar

Beste mensen, willen jullie aub proberen niet te reageren in quotes van een ander?

Het topic wordt er erg onleesbaar door  omdat totaal niet meer zichtbaar is wie op wat reageert . 

 

Je kunt ieder item waarop je wilt reageren los selecteren en quoten; alles komt dan keurig netjes onder elkaar. Als je tekst selecteert komt de optie "selectie quoten" vanzelf en dat komt keurig in je reactie op de plek van de cursor daar. Dat kun je meerdere keren herhalen 

 

Tevens verzoek om alleen te citeren waarop je wilt reageren, en niet onnodig de volledige tekst herhalen

 

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

@Bedrijfsadvies Telt 

 

In eerste instantie zal ik zelf opdraaien voor de werkzaamheden - opvolgen aanvragen, uitbrengen offertes en contact met de klant.

 

Ik zelf denk aan bijstellen omzet/winst met 30 %. 

 

Het is lastig uit te drukken wat de impact is - hij zelf zegt dat hij niet verwacht dat er door zijn vertrek minder klanten terugkeren (voor de tijdelijke diensten) en hij geen innig klant contact heeft. Maar daarmee zegt hij eigenlijk dat hij niet belangrijk is ... en de BV zonder hem net zo makkelijk verder kan. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ik hoop dat je voldoende handvatten hebt gekregen. Het is altijd erg lastig om specifieke antwoorden te beantwoorden, zonder de ins en outs van de onderneming te kennen.

 

Veel succes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 12 leden online en 232 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept