Jump to content
RWVK
Verberg

Werknemer schaadt bedrijfsbelangen voor vertrek

Beste Mensen van Higher Level,

 

Jullie zijn voor mij al vaak een bron geweest van nuttige informatie. Nu bevind ik mij in een situatie waarover ik graag jullie mening zou horen.

 

Ik heb een werknemer in dienst genomen als verkoper. Hij kent mijn klanten kring een heeft ook product kennis. Hij was op het moment dat ik hem aannam werkloos. Ik heeft na een proefplaatsing een Arbeidsovereenkomst gekregen, voor eerst een half jaar. Dit is daarna met een jaar verlengt. Hij heeft daardoor bij mij 1 ¾ jaar gewerkt.  Zijn resultaten zijn helaas nooit goed geweest en mijn onderneming heeft het ook niet ruim, waardoor ik afscheid van hem heb moeten nemen na verloop van zijn contract. In zijn contract stond een korte paragraaf m.b.t. tot  een geheimhoudingsverklaring maar geen specifiek concurrentie beding. Dit zoals geadviseerd door mijn financieel adviseur, die ook de salaris administratie doet.

 

Aan het begin van zijn laatste jaar bij mij, heb ik met hem samen een plan gemaakt. We hebben een aantal focuspunten geformuleerd (we bieden een breed pakket aan) die hij commercieel zou  gaan ontwikkelen. Een belangrijk deel daarvan was het promoten van een innovatief apparaat, nog onbekend op de Nederlandse markt waar we het beiden in zagen zitten.  Ik heb met de producent van dit product contact opgenomen en we hebben afgesproken dat wij in Nederland dit product konden gaan aanbieden. Er is contact geweest over exclusiviteit voor de Nederlandse en Belgische markt. Er is ook een email waarin wordt aangegeven dat de producent in Nederland alleen met ons wenst te werken, echter een ondertekenend contract met deze producent is er niet. Met mijn werknemer heb ik samen een plan gemaakt welke hij heeft uitgevoerd. Naast het salaris van deze werknemer hebben we behoorlijk geïnvesteerd in de promotie van het product.

 

Nadat ik mijn werknemer had verteld dat zijn contract niet verlangt zou worden, heeft hij contact opgenomen met de producent van het product. Omdat hij veelal contact met hen had kende hij hen goed. Hij heeft ze er met verschillende leugens van overtuigd dat hij met een nieuwe b.v. de importeur zou moeten zijn van dit product. Hoewel ik het niet zeker weet denk ik dat hij met hen hierover een contract heeft afgesloten, hij claimt nu in ieder geval exclusiviteit in zijn openbare uitingen. Daarnaast heeft hij ingeschreven op een aanbesteding waarin dit product werd gevraagd.  Hij heeft dit gedaan tijdens zijn dienstverband voor mijn organisatie en vanzelfsprekend zonder mij in te lichten. Hiermee mijn opdracht negerend. Ik heb hem gevraagd in te schrijven namens mijn bedrijf.

 

Mijn vraag is wat ik kan doen tegen de acties van deze ex-medewerker. Ik heb zeker mijn belangen onvoldoende beschermd. Ik had natuurlijk exclusiviteit moeten vastleggen en een beter concurrentie beding moeten afspreken. Maar deze werknemer heeft nog tijdens zijn dienstverband substantiële schade aangebracht aan mijn organisatie. De investering die ik heb gedaan is volledig teniet gedaan, en deze medewerker is er nu zelf de vruchten van aan het plukken.

 

Hij heeft zich terug getrokken uit de aanbesteding waarop hij heeft ingeschreven, ik denk op advies van zijn advocaat, maar hij geeft zelf aan naar wens van de producent. Hij heeft wel voorkomen dat ik zelf de mogelijkheid had hierom in te schrijven.

 

Ik heb een rechtsbijstand verzekering en deze advocaat staat niet te springen er wat mee te doen. Ik ken de wet niet voldoende om mijn positie in deze in te schatten.  

 

Ik dank jullie vast voor jullie inbreng. 

Edited by RWVK
Link to post
Share on other sites

11 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Als ik het in moet schatten op basis van mijn interpretatie van jouw verhaal, wil jij op de werknemer de schadelijke gevolgen van onrechtmatig handelen tijdens het dienstverband verhalen. Dan geldt het principe van 'wie eist, bewijst'. Ook zonder relatie- of concurrentiebeding mag een werknemer de werkgever geen schade berokkenen, bijvoorbeeld door relaties van de werkgever 'af te pakken'. Jij zult, bij voorkeur bijgestaan door een arbeidsjurist, het onrechtmatige aan het handelen van de werknemer moeten aantonen.

 

Ik voeg er nog aan toe dat een financieel adviseur/salarisadministrateur niet toegerust is om advies te geven over arbeidscontracten, laat dat voortaan ook door een jurist doen...


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer VOF De Witte Boerderij, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise) in Marketingmanagement, Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (Arbeidsrechter.nl)

(Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de forumregels, als lid zijn deze op persoonlijke titel)

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ook zonder relatie- en/of concurrentie beding mag een ex-werknemer niet alles. Of het wat uitmaakt dat de activiteiten al tijdens het dienstverband, maar na de opzegging daarvan, zijn gestart kan ik niet inschatten.

 

Je begint met de stelling dat je de ex-werknemer in dienst hebt genomen vanwege kennis van de markt en van de producten. Daarmee is de aanname dat hij de kennis en kunde die opgedaan is in jouw bedrijf nu misbruikt (nodig voor een zaak) al zwakker.  Vervolgens gaat het om een nieuw product waarbij de eventuele schade beperkt blijft tot salaris en marketingkosten. Volgens mij moet het bij een eventuele zaak gaan om significante schade aan het bedrijf. Kan dus de advocaat wel begrijpen die er weinig heil in ziet nu die schade beperkt is.

 

Naast de vraag hoe het juridisch in elkaar zit lijkt het me vooral zaak dat je voor je eigen belangen opkomt. Met Mmint dus helemaal eens dat je eerst maar eens in kaart moet brengen wat er precies is afgesproken en waarom jouw bedrijf kennelijk aan de kant is gezet terwijl er wel (schriftelijke) toezeggingen zijn gedaan. Daarbij kan je best laten doorschemeren dat je kijkt naar een eventuele zaak tegen de ex werknemer. Op gedonder zit normaal gesproken niemand te wachten. Laat ook zien wat je allemaal al hebt gedaan en wil gaan doen om het product tot een succes te maken. De zaak een positieve draai geven is veel beter dan een dure procedure met onzekere uitkomst. Als laatste zou je ook nog een gesprek kunnen aangaan met de leverancier én de ex werknemer om er voor alle partijen het beste uit te halen. Beter een half ei dan een lege dop. ;-)

Edited by Hans v N
toevoeging
Link to post
Share on other sites
 • 0

Ter aanvulling op wat al is aangegeven: Vraag om een andere jurist bij de rechtsbijstandverzekeraar naar het dossier te laten kijken. Zo  nodig hebt u ook recht op een second opinion door een onafhankelijke jurist.  Zie de polisvoorwaarden.

 

U geeft overigens niet aan waarom de huidige jurist niet staat te springen. Dat moet toch een (goed onderbouwde) reden hebben.


Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link to post
Share on other sites
 • 0
17 uur geleden, RWVK zei:

Ik heb een rechtsbijstand verzekering en deze advocaat staat niet te springen er wat mee te doen. 

 

Zoals Monique hierboven zegt is het misschien handig om een beeld te krijgen van de reden waarom de advocaat er niet zo enthousiast over is. Buiten dat heb je bij de meeste rechtsbijstandsverzekeringen vrije advocaatkeuze dus het kan de moeite zijn daar naar te informeren. 


Commerciële ondersteuning nodig? Theuws.com

Link to post
Share on other sites
 • 1
5 minuten geleden, Richard Theuws zei:

.... Buiten dat heb je bij de meeste rechtsbijstandsverzekeringen vrije advocaatkeuze dus het kan de moeite zijn daar naar te informeren. 

 

Vrije advocaatkeuze heb je tegenwoordig vaak juist niet meer, althans niet als het  niet tot een rechtszaak komt. En vaak is dan de dekking veel lager, bijvoorbeeld geen maximum van 50.000, maar slechts 10.000 euro. Het is dus niet slim om zomaar  voor een externe jurist te opteren.

Edited by UwJurist
typefout

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link to post
Share on other sites
 • 0

Als werknemer in diensttijd een eigen onderneming opzetten gebaseerd op ideeën van de werkgever, met (cruciale) contacten van de werkgever,  lijkt op het eerste gezicht onrechtmatig. Een concurrentie - en/of relatiebeding helpt om die onrechtmatigheid duidelijker neer te zetten, want die is bij overtreding van het beding gegeven. Maar een concurrentiebeding is niet onder alle omstandigheden een essentieel vereiste. De omstandigheden kunnen onrechtmatigheid opleveren. Daarvoor moet de zaak in kaart worden gebracht.


Advocaat bij MalmbergWaling te Den Haag: http://MalmbergWaling.nl/

Advocaat Samenwerkingen en Ontvlechtingen

Link to post
Share on other sites
 • 0

Nog even over de juridische kant zodat je dat eventueel met de advocaat kan bespreken. Dit is wat Jaap waarschijnlijk bedoeld met het in kaart brengen.

 

Quote

Van onrechtmatig concurreren jegens de voormalig werkgever is sprake indien is voldaan aan de volgende drie vereisten: 
1. het "duurzame bedrijfsdebiet" van de voormalig werkgever wordt afgebroken (door bijvoorbeeld het afnemen van klanten, leveranciers of werknemers); 
2. dit afbreken gebeurt stelselmatig en substantieel; 
3. door gebruikmaking van bij die werkgever opgedane kennis en gegevens. 

 

Het is mijn inschatting als niet jurist dat 1 (leverancier) en 3 aantoonbaar zijn maar 2 is nogal arbitrair. Bij stelselmatig denk ik aan meerdere zaken en daar is vooralsnog geen sprake van. Bij substantieel moet het dus gaan om een redelijk deel van de omzet/winst. Maar ook de uitlatingen van de ex-werknemer richting de leverancier zullen van belang zijn. Dus eerst bespreken waarom die denkt geen zaak te hebben en daarna vragen om een second opinion. Zorg daarbij wel dat je zo veel mogelijk relevante informatie deelt.

Edited by Hans v N
aanvulling
Link to post
Share on other sites
 • 0

Dank voor alle reacties zover!

 

Bij dezen mijn toelichting op een aantal vragen/stellingen. 

 

Mijn suggestie: Ga eens zelf met die producent praten en kijk daar hoe de vork in de steel zit.

 

Dat heb ik natuurlijk gedaan. Hun houding is tamelijk gelaten. Ze willen in ieder geval niet in het juridische conflict terecht komen. Aanvankelijk kon ik moeilijk in contact komen. Dat was voordat ik door had hoe de situatie precies zat. Toen ik dat eenmaal begreep heb ik mijn ongenoegen kenbaar gemaakt. Er was een verandering van management geweest en er werd aangegeven dat voor hun de afspraken niet duidelijk waren geweest maar, dat er nu een beslissing was gemaakt, die ten nadele van mijn bedrijf was uitgevallen en dat deze niet meer kon worden terug gedraaid.  Ik heb niet de illusie dat ik bij hun iets kan afdwingen. Ze gaan niet verder dan excuses en willen de kat uit de boom kijken in de verdere ontwikkeling van het conflict.  Ik vermoed dat de ex-werknemer ze zo heeft beïnvloed dat ze een overeenkomst hebben getekend met hem en dat ze daar nu mee zitten. 

 

'wie eist, bewijst'

Een aantal zaken zijn natuurlijk eenvoudig te bewijzen. Werknemer stond bij mijn bedrijf op de loonlijst. Er zijn grote aantallen mails waarin ik en mijn ex-werknemer corresponderen met de producent en met potentiële klanten. Werknemer heeft een relevante domeinnaam gereserveerd in de periode dat hij bij mijn bedrijf werkzaam was. De deadline van de aanbesteding lag binnen de periode dat hij bij mijn bedrijf aan het werk was. Hij heeft hier bij mij op kantoor aan zitten werken. Hij was volledig geïnformeerd over de afspraken tussen mijn bedrijf en de producent. Tot slot is hij nu openbaar actief met de promotie van het product. 

 

Daarmee is de aanname dat hij de kennis en kunde die opgedaan is in jouw bedrijf nu misbruikt (nodig voor een zaak) al zwakker.  

 

Hij heeft zeker over dit specifieke product kennis opgedaan bij mijn bedrijf. Hij was een bekende bij veel van onze klanten. Het gaat mij dan ook om de combinatie. Ik vind het niet erg dat hij producten probeert te verkopen aan klanten die ook bij mij klant zijn. Het schaadt mij wel dat hij specifiek dit (unieke) product aan die klanten aanbied. Dit heeft hij namelijk eerst zeer intensief namens mijn bedrijf gedaan. 

 

 De zaak een positieve draai geven is veel beter dan een dure procedure met onzekere uitkomst. 

 

Hier ben ik het helemaal mee eens. Maar het helpt me wel als ik weet hier sterk ik zou staan als er wel een procedure komt. Voor mij is het belangrijkste dat ik weer het recht terug krijg het product te verkopen in Nederland/ België. 

 

U geeft overigens niet aan waarom de huidige jurist niet staat te springen. Dat moet toch een (goed onderbouwde) reden hebben.

 

Mijn advocaat heeft in eerste instantie een brief geschreven. Hierin is gevraagd om vergoeding van schade, stop met verkoop van het product en openheid in communicatie hierover met klanten.  In deze fase voelde ik mij wel degelijk gesteund. De advocaat heeft ook onderbouwd waarom het gebeurde naar zijn mening onrechtmatig was. Hierop kwam een brief terug, waarin de advocaat van de tegenpartij, aangaf nergens in mee te gaan. De strekking was, dat ik maar beter op had moeten letten, en dat mijn ex-werknemer volledig in zijn recht stond. Nu zegt mijn advocaat dat ik wellicht gelijk heb maar dat 1. de schade moeilijk is vast te stellen, en daardoor wellicht zeer gering is en 2. dat het zijn woord tegen het mijne is waardoor ik wellicht in het geheel niet gelijk krijg. Ik zeg niet dat mijn advocaat hierin geen gelijk heeft, ik heb hierover onvoldoende kennis. Maar ik moet ook zeggen dat hij een niet erg gemotiveerde indruk maakt. Ik neem aan dat de doelstelling van de verzekeringsmaatschappij is dat de kosten zo laag mogelijk moeten worden gehouden dus ik ben wat dat betreft sceptisch (misschien onterecht). Voor mijn bedrijf is de schade in ieder geval groot. We zijn een kleine organisatie en het heeft zeker grote impact.  

Link to post
Share on other sites
 • 0
23 minuten geleden, RWVK zei:

Mijn advocaat heeft in eerste instantie een brief geschreven. Hierin is gevraagd om vergoeding van schade, stop met verkoop van het product en openheid in communicatie hierover met klanten.  .... De advocaat heeft ook onderbouwd waarom het gebeurde naar zijn mening onrechtmatig was. Hierop kwam een brief terug, waarin de advocaat van de tegenpartij, aangaf nergens in mee te gaan. De strekking was, dat ik maar beter op had moeten letten, en dat mijn ex-werknemer volledig in zijn recht stond. Nu zegt mijn advocaat dat ik wellicht gelijk heb maar dat 1. de schade moeilijk is vast te stellen, en daardoor wellicht zeer gering is en 2. dat het zijn woord tegen het mijne is waardoor ik wellicht in het geheel niet gelijk krijg. Ik zeg niet dat mijn advocaat hierin geen gelijk heeft, ik heb hierover onvoldoende kennis. Maar ik moet ook zeggen dat hij een niet erg gemotiveerde indruk maakt. Ik neem aan dat de doelstelling van de verzekeringsmaatschappij is dat de kosten zo laag mogelijk moeten worden gehouden dus ik ben wat dat betreft sceptisch (misschien onterecht). ....

 

Kijk de verzekeringspolis na en vraag om een second opinion van het dossier.  Veel meer valt hier niet te zeggen n.m.m. omdat we niet over het dossier en dus over veel te weinig kennis van de kwestie beschikken.


Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link to post
Share on other sites
 • 0

De een doet en de ander laat gebeuren.

 

Op moment dat je direkt zelf bij ontslag/beeindiging kontakt had opgenomen met alle betrokkenen qua klanten en leveranciers was het zover niet gekomen.

 

Nu, achteraf, zonder lopende business iets afdwingen waar je zelf te weinig betrokkenheid hebt getoont is in de zakenwereld "schattig maar we gaan gewoon door".

 

Leverancier gaat in zee met diegene die meeste potentie heeft. Klanten gaan door met mensen die er mee bezig zijn of er in geloven. Zo werkt dat veelal.

 

Als dan ook nog (bijna) niets is uitgewerkt vooraf op papier om jouw "rechten" te beschermen dan sta je heel zwak. Elke dag dat die persoon wel echt aan verkopen doet is ten bate van zijn positie. 

 

Wat je kan doen is veel meer omzet genereren als hem en later exclusiviteit wederom (maar dan goed) op papier krijgen.

 

Naar de rechter gaan zou ik niet doen, kost enkel tijd en energie.

Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 0 leden online en 123 gasten

  There are no registered users currently online

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept