Jump to content
Dirk45
Verberg

Relatie- en concurrentiebeding met boete

ik ben na 2 gesprekken en na een week pauze begonnen bij een eindklant. ik heb mondeling een tarief en een duur van 6 maanden  afgesproken. een week na dat ik begonnen ben kwam het "contact" op tafel en toen stonden er nieuwe bedingen in. onderstaande een voorbeeld van het relatie beding. onderhandelingen gaan stroef. eindklant heb ik wel achter mij staan. ik heb nog niets getekend maar verder in het contract staat dat als ik niet teken ik mijn getekende uren en factuur niet betaald krijg.  hebben jullie enig advies wat ik hier mee moet ?

 

Artikel 8. Relatie- en concurrentiebeding 
 
8.1 Het is ZZP’er verboden om tijdens de duur van de Deelovereenkomst en gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging daarvan, buiten (recruiter)om, indirect of direct, een samenwerkingsverband met Opdrachtgever aan te gaan of op andere wijze werkzaamheden voor Opdrachtgever te (laten) verrichten.  
 
8.2 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 8 lid 1, verbeurt ZZP’er aan (recruiter) een onmiddellijk opeisbare boete van € 15.000 per overtreding en van € 2.500 voor iedere dag dat een overtreding voortduurt. onverminderd de overige rechten van (recruiter) , zoals het recht volledige schadevergoeding te vorderen.  
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

23 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Dit kan natuurlijk niet door de beugel. Hoe luidt de bepaling over de gevolgen van niet tekenen exact? Wellicht biedt dat de optie om te tekenen met doorstrepen van de ongewenste en niet van te voren besproken beperkende bepalingen, zonder dat wederpartij daar een speld tussen krijgt. En anders is het een kwestie van de discussie aangaan.

Edited by UwJurist

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
5 minuten geleden, UwJurist zei:

Dit kan natuurlijk niet door de beugel. Hoe luidt de bepaling over de gevolgen van niet tekenen exact?

 

6.10 De betalingstermijn is aangeven in de Deelovereenkomst en wordt gerekend vanaf de factuurdatum. Indien de factuur al wordt gezonden gedurende de maand waarop de factuur en de gewerkte uren betrekking hebben, zal de betalingstermijn worden gerekend vanaf de eerste dag van de nieuwe maand, tenzij Opdrachtgever van  (recruiter) een ander uren- en facturatieschema hanteert.
De betaaltermijn geldt:
● na ontvangst van de correcte en gespecificeerde factuur;
● na ontvangst van de geaccordeerde urenstaat en/of onkostendeclaratie;
● indien en voor zover aan artikel 13 van deze Raamovereenkomst is voldaan; en
● na ontvangst van de getekende Raamovereenkomst, de getekende Deelovereenkomst en de documenten zoals aangegeven in artikelen 3.2 en 4.3

 

op te merken is dat
artikel 13 niet bestaat,
artikel 3.2 vragen ze naar kopie kvk en verzekeringsbewijs en ondernemerstoets.
artikel 4.3 gaat over verblijfsvergunning en KFI verklaring. dat is niet van toepassing op mij.

 

wat ook een ding is dat als ik dus niet teken ook mijn facturen niet betaald worden. maar ik mag ze ook verkopen via factoring en niet verzekeren en bepaald de (recruiter) wanneer ik betaal krijg. 

 

6.11 ZZP’er mag (toekomstige) vorderingen op (recruiter) niet overdragen of met enig zakelijk recht bezwaren. 

 

Verder staat er niets wat als ik niet teken.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Interessante vraag 

 

Het relatiebeding is voor vraagsteller ongewenst en niet netjes vooraf besproken, maar op zich lijkt de bepaling niet onredelijk als vraagsteller zonder deze bemiddelaar niet bij deze eindklant zou zijn uitgekomen. 

 

Wat voorkomt is dat een relatiebeding in overleg wordt afgezwakt. Bijvoorbeeld: alleen gedurende eerste opdracht en 6 maanden daarna: ben je na 12 maanden dus vrij om rechtstreeks voor eindklant te werken. 

Soms wordt het ook afgekocht: als je dan na 6 maanden een vervolgopdracht aanneemt mag dat rechtstreeks, maar beurt de bemiddelaar nog 1 x een aanbrengfee .

 

Stel nu  dat vraagsteller en bemiddelaar het hard spelen en er onderling niet uitkomen en vervolgens vraagsteller een rechtstreekse overeenkomst bij eindklant aangaat. Welke rechten (op compensatie/schadevergoeding) heeft de bemiddelaar dan ? Wat zou - in het uiterste geval - een rechter daar eventueel van vinden? 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
10 minuten geleden, Norbert Bakker zei:

Interessante vraag 

 

Het relatiebeding is voor vraagsteller ongewenst en niet netjes vooraf besproken, maar op zich zijn ze niet onredelijk als vraagsteller zonder deze bemiddelaar niet bij deze eindklant zou zijn uitgekomen.

 

Stel nu  dat vraagsteller en bemiddelaar het hard spelen en er onderling niet uitkomen en vervolgens vraagsteller een rechtstreekse overeenkomst bij eindklant aangaat. Welke rechten (op compensatie/schadevergoeding) heeft de bemiddelaar dan ? Wat zou - in het uiterste geval - een rechter daar eventueel van vinden? 

 

 

Dat kan niet de bedoeling zijn en zeker niet de mijne. rechter zal geleden en volledig gekwantificeerde schade toe kunnen wijzen zover deze al niet gematigd worden door onredelijk gedrag van de recruiter. dus 6 maanden is 1040 uur keer laten we zeggen 10 euro per uur.  een relatie beding kan in strijd zijn met verschillende wetten zoals artikel 19 lid 3 van de grondwet en artikel 9 a. hoge raad heeft in duidelijke uitspraken zich al uitgelaten over een relatie of concurrentie beding in verhouding tot een ZZP er,. voor een medewerker met een arbeidsovereenkomst is dit bij een tijdelijk contract in strijd met de wet. En dan is er nog redelijkheid en billijkheid. 

 

vergeet niet dat als mijn contract er op zit en er dient zich een nieuwe klus aan of vacature anderzins de recruiter kan kiezen om iemand anders te bemiddelen. dit beding staat een eventueel bemiddeling via een andere partij of het zelf direct reageren op een vacature in de weg. 

Edited by Dirk45

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
5 minuten geleden, Norbert Bakker zei:

Het relatiebeding is voor vraagsteller ongewenst en niet netjes vooraf besproken, maar op zich lijkt de bepaling niet onredelijk als vraagsteller zonder deze bemiddelaar niet bij deze eindklant zou zijn uitgekomen. 

Onredelijk is het niet, maar de gehele gang van zaken is op z'n minst wel dubieus te noemen ... van beide kanten.

 

Het is vreemd dat vragensteller met de werkzaamheden is begonnen, vóór akkoordverklaring van het contract.

De keerzijde van dezelfde medaille is dat opdrachtgever de werkzaamheden van vragensteller heeft toegestaan, eveneens vóór akkoordverklaring van het contract.

 

Ik ben wel benieuwd hoe het afloopt, want dit komt vaker voor dan menigeen denkt.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 1

Ik zie dit soort situaties regelmatig in mijn praktijk. Het hangt van alle feiten en omstandigheden af hoe dit zou uitpakken. Enkele mogelijke aspecten:

 

Is vaker met deze recruiter gewerkt bijvoorbeeld?

Is bij inschrijving gemeld dat met dergelijke bedingen wordt gewerkt?
Of is dat later (maar wel voor aanvang werkzaamheden) via bijvoorbeeld mails/apps of andere aantoonbare wijze gecommuniceerd?
 

Luidt het antwoord op al dat soort vragen ontkennend, dan geef ik vraagsteller een goede kans hiermee niet akkoord te hoeven gaan. Het is aan een professional zoals deze recruiter om zulke bedingen tijdig overeen te komen en juist en sluitend te formuleren. Dat is vaste rechtspraak.

Op het eerste oog zou ik er dan voor kiezen rechtstreeks voor de eindklant gaan werken. En dan daarnaast bakkeleien over een en ander. De geldstroom is dan in ieder geval niet geblokkeerd.
De eindklant kan overigens contractueel wel verboden zijn rechtstreeks zaken te doen met de vraagsteller.... Dan gaat dat dus niet werken.


 

Edited by UwJurist
verduidelijking

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
16 minuten geleden, UwJurist zei:

Ik zie dit soort situaties regelmatig in mijn praktijk. Het hangt van alle feiten en omstandigheden af hoe dit zou uitpakken. Enkele mogelijke aspecten:

 

Is vaker met deze recruiter gewerkt bijvoorbeeld?

Is bij inschrijving gemeld dat met dergelijke bedingen wordt gewerkt?
Of is dat later (maar wel voor aanvang werkzaamheden) via bijvoorbeeld mails/apps of andere aantoonbare wijze gecommuniceerd?
 

Luidt het antwoord op al dat soort vragen ontkennend, dan geef ik vraagsteller een goede kans hiermee niet akkoord te hoeven gaan. Het is aan een professional zoals deze recruiter om zulke bedingen tijdig overeen te komen en juist en sluitend te formuleren. Dat is vaste rechtspraak.

Op het eerste oog zou ik er dan voor kiezen rechtstreeks voor de eindklant gaan werken. En dan daarnaast bakkeleien over een en ander. De geldstroom is dan in ieder geval niet geblokkeerd.
De eindklant kan overigens contractueel wel verboden zijn rechtstreeks zaken te doen met de vraagsteller.... Dan gaat dat dus niet werken.


 

 

Ik heb inderdaad niet eerder voor deze partij gewerkt. er is mij ook niets verteld in het voortraject over een relatiebeding of mega boetes. het is zeker niet mijn bedoeling om deze partij te passeren. het is ook niet de bedoeling om mijn handtekening te zetten onder mega boetes. wat het punt is is dat als deze eindklant een nieuwe opdracht heeft maands na mijn afronding van het project waar voor ik in aanmerking wil komen dan kan het gebeuren dat de recruiter kiest om iemand anders voor te stellen. als een andere recruiter mij dan wel wil voorstellen dan zou dat stuiten op dit concurrentie beding. wat een oplossing zou kunnen zijn is niet tekenen, afwachten tot wanbetaling een feit is. dan zou je deze recruiter wel kunnen passeren en via een andere partij zaken kunnen doen. er is niet voldaan aan schriftelijkheidsvereiste .  een zaak die hier op lijkt is deze 

ECLI:NL:GHDHA:2016:3526 

 

ik zou ook ter toetsing dit contract kunnen voorleggen aan de belastingdienst, wellicht is er sprake van verkapt dienstverband. in dat geval geniet je van werknemers bescherming. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
4 minuten geleden, Dirk45 zei:

... wat een oplossing zou kunnen zijn is niet tekenen, afwachten tot wanbetaling een feit is. dan zou je deze recruiter wel kunnen passeren en via een andere partij zaken kunnen doen. er is niet voldaan aan schriftelijkheidsvereiste .  een zaak die hier op lijkt is deze 

ECLI:NL:GHDHA:2016:3526 

 

ik zou ook ter toetsing dit contract kunnen voorleggen aan de belastingdienst, wellicht is er sprake van verkapt dienstverband. in dat geval geniet je van werknemers bescherming. 

 

Die wegen zouden niet mijn voorkeur hebben. Met een beetje pech kun je bijvoorbeeld jaren wachten op je geld. Kies er dan voor de kwestie aan te kaarten en begin ook met tekenen van de overeenkomt waarbij de gewraakte passages zijn doorgestreept en erbij geschreven is: niet akkoord met deze bepaling. Met paraaf daarbij.


Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
28 minuten geleden, UwJurist zei:

 

Die wegen zouden niet mijn voorkeur hebben. Met een beetje pech kun je bijvoorbeeld jaren wachten op je geld. Kies er dan voor de kwestie aan te kaarten en begin ook met tekenen van de overeenkomt waarbij de gewraakte passages zijn doorgestreept en erbij geschreven is: niet akkoord met deze bepaling. Met paraaf daarbij.

 

Ik had dit al opgemerkt richting de recruiter maar ik kan inderdaad passages doorstrepen en handtekening zetten. dan afwachten op de reactie. ik had aan die weg niet gedacht.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 2
1 uur terug, Dirk45 zei:

ik zou ook ter toetsing dit contract kunnen voorleggen aan de belastingdienst, wellicht is er sprake van verkapt dienstverband. in dat geval geniet je van werknemers bescherming. 

 

Als je werknemersbescherming wil genieten, moet je in loondienst gaan :classic_wink:

 

 

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
24 minuten geleden, Norbert Bakker zei:

 

Als je werknemersbescherming wil genieten, moet je in loondienst gaan :classic_wink:

 

 

 

soms is dit een gevolg van een contract wat niet aan de norm voldoet, vandaar de toetsing  :classic_wink: ik benoem niet voor niets artikel 9 a van de WAADi en omschrijf dit in mijn posts Norbert

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Contracten zijn vaak ook een stukje bløf.

 

Ben je al begonnen met de opdracht en ontvang je het contract later? Reply eerst met een ontvangst email:

 

Quote

Geachte .... 

Dank voor het toezenden van uw overeenkomst. 

Graag refereer ik op het feit dat de werkzaamheden mondeling zijn gestart per "datum" conform de volgende mondelinge afspraken:

"samenvatting"

We nemen het door u toegezonden overeenkomst door en komen binnen week op terug. Tot die tijd gaan we door met onze werkzaamheden zoals reeds mondeling afgesproken. Mocht dit niet wenselijk zijn, dan dit gaarne per ommegaande per email tijdens kantooruren een verzoek tot opschorten werkzaamheden indienen. 

Met vriendelijke groeten,

 

Of iets in die richting.

 

Een concurrentie beding voor een tussenhandelaar zou ik eerder verwachten in een X% van de opdracht tot een maximum van bedrag .........

12 mnd na laatste inzet kom ik eigenlijk overal tegen. Tja wat is redelijk.

Ik vraag mij altijd af: "wat als de tussenhandelaar failliet gaat?"

 

Bijzonder is dat in het contract over ZZP wordt gesproken. Zou je nu een VOF hebben, dan is het contract ineens grotendeels niet van toepassing? 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
8 uur geleden, JansenmeteenJ zei:

Contracten zijn vaak ook een stukje bløf.

 

Ben je al begonnen met de opdracht en ontvang je het contract later? Reply eerst met een ontvangst email:

 

 

Of iets in die richting.

 

Een concurrentie beding voor een tussenhandelaar zou ik eerder verwachten in een X% van de opdracht tot een maximum van bedrag .........

12 mnd na laatste inzet kom ik eigenlijk overal tegen. Tja wat is redelijk.

Ik vraag mij altijd af: "wat als de tussenhandelaar failliet gaat?"

 

Bijzonder is dat in het contract over ZZP wordt gesproken. Zou je nu een VOF hebben, dan is het contract ineens grotendeels niet van toepassing? 

 

 

 

ik ben inmiddels drie weken bezig dus we zijn nu in contract discussie beland.

als de wederpartij failliet gaat en dit onderdeel wordt niet verkocht of opgekocht dat is er niets aan de hand. als iemand de boedel overneemt dan leeft dit nog.

dat je 12 maanden overal tegenkomt zegt niets over of het redelijk en billijk is en of het niet in strijd is met de uitleg van de wet. immers, als het nu een een of drie  maanden contract was geweest, was 12 maanden met een maximale boete van 940.000 euro dan nog redelijk geweest ? als ik naar de jurisprudentie kijk dan zie ik dat dit vaak gematigd wordt tot 0 of klein beetje boete. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
5 uur geleden, Dirk45 zei:

als ik naar de jurisprudentie kijk dan zie ik dat dit vaak gematigd wordt tot 0 of klein beetje boete. 

 

Als je werknemer bent, maar niet als je ondernemer bent. In een b2b relatie zal die boete niet zo snel gematigd worden, tenzij er sprake van bijkomende omstandigheden die feitelijk maken dat je werknemer bent. (Want in dat geval zal er uitgelegd worden in het licht van de Waadi en die verbiedt juist deze beperking)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
15 minuten geleden, StevenK zei:

Als je werknemer bent, maar niet als je ondernemer bent. In een b2b relatie zal die boete niet zo snel gematigd worden, tenzij er sprake van bijkomende omstandigheden die feitelijk maken dat je werknemer bent. (Want in dat geval zal er uitgelegd worden in het licht van de Waadi en die verbiedt juist deze beperking)

 

je gaat voorbij aan het grotere plaatje.

waadi 9.1 verbied het in de weg staat tussen leverancier en arbeidskracht, een transitie vergoeding of bemiddelingskosten kunnen worden opgevat als in de weg staan. ik zou ongeveer 30k kosten aan vergoeding.

 

een concurrentie/relatiebeding mag bij wet niet in een tijdelijke arbeidsovereenkomst tenzij de belangen zo groot zijn en gespecificeerd dat het belang van de werkgever groter is dan die van de werknemer. dat is zelden het geval en al helemaal niet als de concurrent een vast contract aanbied of de tijdelijke arbeidsovereenkomst maar 6 maanden is.  een schade vergoeding kan dan zijn dat de oude werkgever gedurende de tijd dat de oude werknemer niet kan werken voor een andere werkgever een vergoeding moet betalen  ter grote van zijn salaris x duur relatiebeding dus 12 .  ik verwijs je naar de wet  werk en zekerheid en waadi 9.1.

 

nu denk je arbeidsovereenkomst.

 

ja dat klopt maar de Nederlandse wet sluit niet aan op de EU wet. wat is een zzp contract ? een contract tot het verrichten van arbeid, dus een arbeidsovereenkomst. door dat contract zo ver dich te timmeren dat de ZZP er klem komt te zitten krijgt het steeeds meer het karakter van een arbeidsovereenkomst in oude zin en dus kan afhankelijk van de visie van de belastingdienst tot de conclusie gekomen worden dat het verkapt dienst verband is. immers als je achter het stuur gaat zitten van een taxi die je gebeld hebt, wie is dan de chauffeur ?

 

Een relatiebeding valt onder artikel 7:653 BW (Hoge Raad 3 maart 2017 ECLI:NL:GHDHA:2016:3526). daarmee gaat een contract het karakter krijgen van een arbeidsovereenkomst in oude zin.  

 

de uitspraak van de Hoge Raad van 17 november 2016 (ECLI:EU:C:2016:883) is ook interessant.  de Hoge Raad gaat uit niet alleen van een arbeidsovereenkomst maar ook van ieder arbeidsverhouding. er is sprake van een arbeidsverhouding wanneer:

- iemand een voor een ander (klant)

- gedurende bepaalde tijd (contact duur, 6 maanden)

- prestaties levert (je werk/opdracht)

- onder leiding van die ander (leidinggevende)

- tegen een vergoeding (uurloon/tarief)

 

stapel je daarop nog meer dwangmiddelen, boetes, eisen en opzegtermijnen, werktijden, een leidinggevende en het beperken van ondernemersvrijheden dan spreek je over dienstverband.  

 

daarmee kan het advies alleen maar zijn richting recruiters dat een dergelijke beding en belemmeringen niet in het belang is van de organisatie. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Quote

ik ben na 2 gesprekken en na een week pauze begonnen bij een eindklant. ik heb mondeling een tarief en een duur van 6 maanden  afgesproken.

Daar gaat het in aanvang ook duidelijk mis bij gebrek aan schriftelijke vastlegging en zie in welke situatie je of jullie nu belanden. Zonde van alle haast en energie.

 

Groet,

 

Highio


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
9 uur geleden, Dirk45 zei:

 

je gaat voorbij aan het grotere plaatje.

 

Als ik zo je reacties lees, denk ik dat het plaatje vooral onduidelijk is omdat niet duidelijk is wat jij wil. Wil je nu werknemer of ondernemer zijn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
1 uur terug, StevenK zei:

 

Als ik zo je reacties lees, denk ik dat het plaatje vooral onduidelijk is omdat niet duidelijk is wat jij wil. Wil je nu werknemer of ondernemer zijn?

 

nee je leest thread niet goed. het contract is gericht aan een ZZpér, dus ik neem aan dat ik niet wil dat ik een arbeidscontract teken.  het onderwerp is dus redelijkheid en billijkheid zoals we dat in de rechtspraak noemen en een concurrentie/relatiebeding zoals beschreven opgenomen kan/mag worden in een ZZP contract reflecterende op de teksten zoals genoemd. jurisprudentie waar naar verwezen is daar duidelijk in. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 2
15 minuten geleden, Dirk45 zei:

 

nee je leest thread niet goed. het contract is gericht aan een ZZpér, dus ik neem aan dat ik niet wil dat ik een arbeidscontract teken.  het onderwerp is dus redelijkheid en billijkheid zoals we dat in de rechtspraak noemen en een concurrentie/relatiebeding zoals beschreven opgenomen kan/mag worden in een ZZP contract reflecterende op de teksten zoals genoemd. jurisprudentie waar naar verwezen is daar duidelijk in. 

Ik lees wel degelijk wat er staat. Je beroept je in je argumenten op arresten die de verhouding tussen opdrachtgever en ZZP-er als een arbeidsverhouding aanmerken. Vandaar mijn vraag. 

 

Je kunt niet van twee walletjes eten en factureren als een zelfstandige, maar de bescherming van een werknemer verwachten. *dat* is juist in strijd met de redelijkheid en billijkheid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
1 uur geleden, StevenK zei:

Ik lees wel degelijk wat er staat. Je beroept je in je argumenten op arresten die de verhouding tussen opdrachtgever en ZZP-er als een arbeidsverhouding aanmerken. Vandaar mijn vraag. 

 

Je kunt niet van twee walletjes eten en factureren als een zelfstandige, maar de bescherming van een werknemer verwachten. *dat* is juist in strijd met de redelijkheid en billijkheid.

 

ik denk dat je te weinig bekent bent me de huidige toestand van ZZPers en contract bedingen. een zzper kan maar zo opeens werknemer blijken te zijn ondanks ZZp contract, of juist door de bedingen in het contract. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Je hoeft geen gelijk te krijgen, maar jullie zouden wel een praktische oplossing (evt. met bemiddeling) moeten vinden.

 

Heb je de eerste drie weken werk al gefactureerd en betaald gekregen? Vast niet.

 

Hoe zouden de drie partijen de komende vijf/zes maanden af zijn met de gemaakte mondelinge afspraken? En eventueel daarna? Dat levert denk ik ook geen werkbare situatie op.

 

Groet,

 

Highio


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 4

Hoi Dirk,

 

Ik neem aan dat je naar Higherlevel gekomen bent omdat je hulp zoekt? Zowel Norbert als Steven proberen je te adviseren en ik denk zelf dat hun bedenkingen toch wel enig hout snijden. Het heeft verder ook geen nut om discussies met hen aan te gaan; je kunt er voor kiezen iets met hun adviezen te doen, of niet.

 

Het klopt dat een ZZP-er in sommige gevallen eerder in verkapte loondienst is, alleen in het geval dat je beschrijft (waar je 3 weken voor een opdrachtgever werkt) zal dat waarschijnlijk nog niet het geval zijn.

 

Uitgaande van die beschreven situatie heb je een contract voor je liggen waarover je kunt onderhandelen, maar dat zou ik dan wel puur zakelijk aanpakken, en dus niet baseren op werknemersrechten (die in dit geval simpelweg sowieso niet van toepassing zijn). 

 

Succes bij de onderhandelingen en ik zou het op prijs stellen om te vernemen hoe ze verlopen zijn.

 

Groet,

Richard


Commerciële ondersteuning nodig? Theuws.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Aanvulling: kijk ook naar de praktische tips van Monique (Uwjurist) om het contract te tekenen met doorstrepen en melden niet akkoord met de betreffende passages.

 

Wie er ook gelijk heeft: een contractueel beding dat voor werknemers onredelijk of verboden is, kan nooit een extra indicatie zijn voor een dienstverband.


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 5 leden online en 175 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept