Jump to content
Roberto1966
Verberg

Bad leaver in bedrijf met negatieve intrinsieke waarde

Ik ben directeur en met 33,3% aandeelhouder in een bedrijf. Ik heb helaas onenigheid met de medeaandeelhouders (beide ook 33,3%). Zij willen dat ik een Ava uitroep met als onderwerp het ontslag van mij als bestuurder. Vervolgens willen ze mij ontslaan als bad leaver en op basis van de aandeelhoudersovereenkomst moet ik de aandelen dan aanbieden en willen ze niet meer dan de intrinsieke waarde van mijn aandeel vergoeden. Nu ben ik dit bedrijf 3 jaar geleden opgestart en heb al mijn geld erin gestoken. De aanloopverliezen zijn nu achter de rug, staat er een prachtige onderneming  en gaan we in 2019 voor het eerst winst maken. Omdat het bedrijf echter momenteel een negatief vermogen heeft, willen ze dat ik 1/3 van het negatieve vermogen aan hen betaal (zo'n 600K) en hen mijn aandeel zo maar overdraag. Kan iemand mij vertellen of dit juridisch inderdaad steekhoudend is.

Share this post


Link to post
Share on other sites

16 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
Op 11-1-2019 om 14:31, Roberto1966 zei:

Kan iemand mij vertellen of dit juridisch inderdaad steekhoudend is.

 

dat hangt af van wat in de aandeelhoudersovereenkomst staat.

Maar het moeten betalen van het negatieve eigen vermogen  bij uittreding is onzin. 

En de werkelijke waarde van de aandelen is =- op basis van toekomstige kasstromen - mogelijk veel hoger dan de intrinsieke waarde

 

Toch (of juist):  het is geen doe het zelf materie: volgt het advies van Edo aub en schakel zo snel mogelijk een advocaat in. Die gaat je veel meer opleveren dan dat hij/zij kost 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Beste Roberto1966

 

Afhankelijk van wat er in de statuten staat, kunnen de andere directeuren je mogelijk wel ontslaan, maar ze kunnen je niet dwingen de aandelen te verkopen. Zeker niet als dit tegen een prijs ver onder de marktwaarde is.

Voor waardering van de aandelen zou ik een onafhankelijke derde inschakelen.

Vaak schakelen zowel verkoper als koper een deskundige in om de aandelen te waarderen en komt men qua uiteindelijke verkoopprijs ergens in het midden uit.

Kom je er echt niet uit dan kun je de zaak voorleggen aan de Ondernemingskamer.

 

Succes, Odeon

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Bad leaver is geen vaststaand begrip, hangt er (maar) vanaf hoe dat in de ovk staat. Meestal is er wel een connectie gemaakt met onderliggende (duidelijke, zeer verwijtbare) fouten van degene die als bad leaver wordt aangemerkt. Het hangt af van de statuten en de aandeelhoudersovk wanneer een aanbiedingsplicht wordt getriggerd. In gevallen van bad leaver wordt dan meestal opgenomen dat de bad leaver gebonden is aan de waardering en verplicht is de aandelen tegen de vastgestelde prijs te verkopen.

 

Hoe het ook is geformuleerd, het kan natuurlijk niet zo zijn dat bij afwezigheid van verwijtbaar handelen jouw aandelen zouden kunnen worden onteigend. Dan komen aanvullende en beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid (6:248 BW) om de hoek kijken. 

 

Zoals al opgemerkt heeft de Ondernemingskamer veel ervaring met dit soort geschillen. De door de Ondernemingskamer benoemde onderzoekers zorgen er ook vaak voor dat de zaak wordt geschikt.  Het is wel zaak om hard tegengas te gaan geven,  voordat ze jou op steeds verdere afstand van de vennootschap plaatsen.


Advocaat bij MalmbergWaling te Den Haag: http://MalmbergWaling.nl/

Advocaat Samenwerkingen en Ontvlechtingen

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Hartelijk dank voor jullie input. Hier nog even ter verduidelijking een passage uit de aandeelhoudersovereenkomst:

 

                                             i.            Bij ontslag van XXX als bestuur van de Vennootschap is XXX verplicht zijn aandelen in de Vennootschap aan de overige aandeelhouders aan te bieden indien hij kwalificeert als bad leaver. Indien XXX bij ontslag kwalificeert als good leaver geldt geen aanbiedingsplicht.

                                           ii.            Indien XXX kwalificeert aan bad leaver geldt een prijs voor de door XXX gehouden aandelen die gelijk is aan de nominale waarde van de aandelen of de intrinsieke waarde indien deze lager is.

 

Even afgezien of zij voldoende redenen hebben om mij uberhaupt als bad leaver aan te merken, is het nu puur de vraag of zij mij, naast het verplicht aanbieden van mijn aandelen,  eenderde van de intrinsieke waarde (-600K) kunnen dwingen bij te betalen.

 

Ik heb inmiddels contact met een jurist, maar met name over dit punt is weinig te vinden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Een negatieve intrinsieke waarde, kan dat wel?

Op de aandelenbeurs zal de waarde van een aandeel ook nooit negatief worden.

 

Wat ze aan jou vragen is volgens mij niet de intrinsieke waarde, maar de boekwaarde.

De intrinsieke waarde kan imho nooit onder de 0 dalen, maar wellicht zijn er andere HL-ers die daar een ander idee over hebben.

 

Groet, Odeon

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Kijk voor lichtelijk vergelijkbaar naar ECLI:NL:RBAMS:2018:8349, negatieve waardebepaling aandelen van big four kantoor doorgehaald door de rechter met behulp van uitleg. Je kan het niet zo makkelijk uit de concrete omstandigheden lichten en alleen naar de bepaling "sec" kijken.  Succes.

 


Advocaat bij MalmbergWaling te Den Haag: http://MalmbergWaling.nl/

Advocaat Samenwerkingen en Ontvlechtingen

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Hallo Jaap, dank voor je input. Hier kan ik denk ik wel mee. Als ik onderstaande tekst van de uitspraak leest, zegt de rechter dat het niet redelijk is om een negatieve waarde toe te kennen aan een bedrijf als je niet de intentie hebt deze te liquideren. Dat neemt volgens mij nog niet helemaal weg dat ik kan worden gedwongen om mijn aandelen tegen een negatieve bedrag te verkopen, omdat de aandeelhouders hebben opgenomen dat een bad leaver zijn aandelen moet verkopen tegen de intrinsieke waarde.

 

Als gevolg daarvan heeft KPMG een negatieve waarde - wat daarvan op zichzelf zij - toegekend aan de aandelen van Contamac in [naam bedrijf] , hoewel geen van beide partners bij de JVA de intentie had deze vennootschap te liquideren. Aldus druist de inhoud van het bindend advies zozeer in tegen de redelijkheid en billijkheid dat het naar die maatstaven (van redelijkheid en billijkheid) onaanvaardbaar zou zijn dat zij aan dit advies zou worden gehouden (zie HR 15 juni 2012, NJ 2015/155).

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Wat staat er in de overeenkomst over hoe wordt bepaald wat een badleaver is?

Het kan natuurlijk niet zo zijn dat het simpelweg zo is dat "meeste stemmen gelden" bepalen dat jij een bad leaver bent.

Je kunt iemand niet zomaar een bad leaver  noemen om goedkoop zijn aandelen binnen te harken. (mede) Eigendom is juridisch een heel sterk recht dat anderen niet zomaar kunnen afnemen.

Als er niets aan definities in de ovk staat dan zal in een rechtszaak veel meer gekeken worden naar wat redelijk en gebruikelijk is

en over het algemeen ben je alleen bad leaver als je bij je vertrek alleen naar je eigen belangen hebt gekeken en geen of onvoldoende rekening hebt gehouden met de contractuele verplichten die je nog hebt / had ten opzichte van de bv.

Good leaver ben je als je met wederzijds instemming vertrekt of als je door anderen wordt ontslagen als werknemer / DGA omdat andere aandeelhouders niet meer verder willen met jij. Die clausules worden zo opgesteld omdat je daarmee voorkomt dat 1 partij alle troeven in handen heeft. Hij mag je een bad leaver noemen en daardoor zou automatisch.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Beste Roel, dank voor je info. Hier zoals gevraagd de passage die betrekking heeft op de definitie van Bad Leaver:

 

 XXX kwalificeert als bad leaver indien zich een van de volgende omstandigheden voordoet:

 • XXX wordt ontslagen op grond van een omstandigheid die als dringende reden in de zin van art. 7:678 van het Burgerlijk Wetboek kan worden aangemerkt.
 • XXX neemt vrijwillig ontslag zonder dat er sprake is van bijzondere omstandigheden waaronder redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd zijn bestuursfunctie te continueren zoals vermeld in art 2.iii van deze overeenkomst.
 • XXX wordt ontslagen waarbij de oorzaak van het ontslag in overwegende mate aan XXX is te wijten en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan hem een redelijke termijn heeft geboden om deze oorzaak weg te nemen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Ik ga er even vanuit dat je niet aan #1 voldoet, want dan heb je ons voor de gek zitten houden en kunnen wij je niet helpen. #2 idem dito.

Dan zou het #3 moeten worden, maar dan moet de AVA je de mogelijkheid hebben geboden te verbeteren. Is dat al gebeurd of moet dat nog gebeuren?


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Branko, je hebt gelijk. Volgens mij kwalificeer ik ook niet als bad leaver. Ook de Ava heeft mogelijkheid 3 niet geboden en as maandag staat mijn ontslag al op de agenda.

 

De vraag was meer, ALS het ze toch lukt om mij zo te kwalificeren, kunnen ze dan van mij eisen dat ik ga betalen voor het inleveren van mijn aandelen als het bedrijf een negatieve intrinsieke waarde heeft.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Ik snap je houding niet helemaal. Je komt beetje mak/passief over. Neem je advocaat mee naar vergadering en laat je bijstaan.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Wel beetje eens met Jaap B. Je komt  wat risico- of conflict-avers over.  Jouw  zaak zou er om moeten gaan dat je een eerlijke prijs voor de aandelen - jouw  spaargeldinvestering en  de winstperspectieven - van de vennootschap krijgt. Jij lijkt je echter te concentreren op de mijns inziens erg theoretische mogelijkheid dat jij bij onteigening nog een grote nabetaling zou moeten verrichten.Jij bent toch directeur en de tent gaat nu toch winst draaien? Dat is dan toch jouw verdienste? Het lijkt er aan de buitenkant op dat je wordt ontslagen omdat dit nu toevallig met de bepaling "intrinsieke waarde" de andere aandeelhouders het beste uitkomt. De redelijkheid en billijkheid waken nu juist tegen dat verkeerde soort opportunisme. Het lijkt er op dat je zoekt naar een uitspraak van een wetgever of rechter waarin exact jouw situatie wordt behandeld. Zo zit het Nederlandse recht alleen niet in elkaar. Redelijkheid en billijkheid blijft altijd een beetje vaag, maar wel effectief  instrument. 

 


Advocaat bij MalmbergWaling te Den Haag: http://MalmbergWaling.nl/

Advocaat Samenwerkingen en Ontvlechtingen

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Het lijkt erop dat Roberto66 onrechtmatig wordt ontslagen omdat de AVA lijkt te handelen tegen de Aandeelhoudersovereenkomst, omdat er geen redelijke termijn is afgesproken om de oorzaak van ontslag weg te nemen. Dit nog los van de kwestie dat niet duidelijk is wat de oorzaak is. Lijkt me dat dan ook de weg open ligt voor een ontslagvergoeding wegens onrechtmatig ontslag.

Of kunnen DGA's daar geen aanspraak op maken?

 

Odeon

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 3 leden online en 145 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept