Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Kroesnoff

FOR afstorten naar lijfrente. Gemaximaliseerd of niet?

Recommended Posts

Dag allen,

Ik zit met een vraag omtrent de FOR. 

k snap het niet meer¬†ūüėČ
 

 • Als ik mijn onderneming stop, dan valt de FOR vrij.
 • Deze kan ik ip fiscaal-neutraal afstorten naar een lijfrenteproduct (tel de FOR bij mijn belastbaar inkomen op , maar creeer een evengrote aftrekpost; resultaat=0). Zie:¬†deze pagina van de belastingdienst
 • Maar, maakt de FOR in dat geval onderdeel uit van mijn stakingswinst? Dat zou betekenen dat de afstorting in een lijfrentepremie is gemaximaliseerd. Dat lees ik in dit artikel:¬†over stakingswinst door MoneyWise

 

Kortom: is het zo dat ik de totale reserve in de FOR sowieso kan omzetten naar lijfrente? Waarna ik tot een zeker maximum ook (een deel van de) stakingswinst kan afstorten? Aangezien mijn jaarruimte is gecorrigeerd voor de FOR, zou ik verwachten dat ik nu de totale reserve zou mogen afstorten.
Of gaat de FOR bij vrijval onderdeel uitmaken van mijn Stakingswinst en kan ik slecht tot het toegestane maximum de FOR afstorten naar lijfrente? 

 

Ik hoop van jullie te horen!

Edited by Kroesnoff

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Kroesnoff, 

 

Allereerst welkom op Higherlevel

 

3 uur geleden, Kroesnoff zei:

Maar, maakt de FOR in dat geval onderdeel uit van mijn stakingswinst?

 

Ja, maar de stand van die afgestorte FOR is dan 0 :classic_smile: (als je éérst de FOR afstort en daarna  pas staakt) 

 

3 uur geleden, Kroesnoff zei:

is het zo dat ik de totale reserve in de FOR sowieso kan omzetten naar lijfrente?

 

Ja, volledig.  De maximering van de FOR zit m al in de maximale opbouw (jaarlijkse dotatie maximaal x% van de winst, nooit meer dan een vast bedrag) en het feit dat deze bedragen niet worden opgerent .

 

Nota bene: de naar lijfrente omgezette FOR bedragen worden wél in mindering gebracht op de maximale lijfrentepremieaftrek stakingwinst (idem voor de resterende FOR), het is dus niet dubbelop!

 

Edited by Norbert Bakker
Edit: verduidelijkt: de FOR maakt bij eerst afstorten geen onderdeel meer uit van stakingswinst, maar verlaagt wel de maximale lijfrentepremieaftrek stakingswinst

B2Bsure, vooruithelpers in risicomanagement en verzekeren 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dank je wel voor dit antwoord! 


Maar stel dat ik als ondernemer geen gebruik maak van de FOR, maar mijn jaarruimte fiscaalvriendelijk inleg op een pensioensrekening?
- Als ik er dan voor het staken van mijn onderneming een lijfrente van koop, dan wordt het ook in mindering gebracht op mijn maximale lijfrentepremieaftrek, neem ik aan

- ook het ingelegde jaarruimte op een pensioenrekening behoort bij staking van de onderneming tot de stakingswinst?

 

Kortom: het maakt voor de maximale lijfrentepremieaftrekt niet uit of ik voor mijn pensioen reserveer via de FOR of via mijn jaar- en reserveringsruimte?

Edited by Kroesnoff

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minuten geleden, Kroesnoff zei:

Kortom: het maakt voor de stakingswinst niet uit of ik voor mijn pensioen reserveer via de FOR of via mijn jaar- en reserveringsruimte?

 

Klopt.

 

Het grootste verschil is dat je die FOR reserve nooit eerder hebt hoeven afstorten, terwijl je de jaar- en reserveringsruimte jaarlijks (en tegenwoordig in het kalenderjaar zelf) moet storten.  Dat is ook het hele doel van de FOR: niet méér pensioenopbouw, maar uitstel van het afstorten voor ondernemers die hun liquiditeiten vast hebben zitten in bedrijfspanden, kapitaalgoederen en voorraad. Na verkoop van het bedrijf heb je dan de liquiditeiten om de opgebouwde reserve af te storten. 

 


B2Bsure, vooruithelpers in risicomanagement en verzekeren 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nou, bedankt voor je antwoord! Dat helpt!

 

Dus stel ;-) ik ben een ondernemer die het aardig voor de wind is gegaan en:

 • ik wil daarom graag stoppen op mijn vijftigste
 • ik heb 20 jaar maximaal gebruik gemaakt van de FOR = 20 x 8775 = 175.500
 • voordat ik mijn onderneming staak, stort ik dat bedrag af in bancaire lijfrente
 • vervolgens heb ik, vanwege de verkoop van een bedrijfspand, √≥√≥k nog een x-bedrag aan stakingswinst als ik mijn onderneming verkoop

 

Dan kan ik geen¬†gebruik meer maken van de lijfrentepremieaftrek, aangezien deze in mijn situatie (staken op mijn 50ste) maximaal¬†‚ā¨ 113.569 (2018) is.¬† Vanwege de¬† bedragen die reeds omgezet zijn naar¬†lijfrente, neemt deze af naar 0. Derhalve zal ik over de hele stakingswinst tegen progressief tarief moeten afrekenen met de belastingdienst (behoudens bijv. de stakingsaftrek en de MKB winstvrijstelling).

Edited by Kroesnoff

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Kroesnoff,

 

De stakingsvrijstelling wordt verminderd met de stand van de FOR aan het begin van het boekjaar, ongeacht of je de FOR wel of niet gaat afstorten. Zie lid 3 sub b van artikel 3.129 Wet ib

https://maxius.nl/wet-inkomstenbelasting-2001/artikel3.129

Dus als je de FOR voor het begin van het boekjaar al omgezet hebt in een lijfrente, heb je dat probleem niet.

 

Bewijst weer eens dat staken van je onderneming niet iets is, wat je zomaar doet, maar nauwkeurige fiscale planning vereist.

 

Odeon

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tjonge, best ingewikkeld. Erg vriendelijk dat jullie mee willen denken!

 

Maar ik moet dus op de maximale lijfrentepremieaftrek, de volgende zaken in mindering brengen:
 

Quote

 

Het bedrag aan reeds opgebouwde voorzieningen is de som van:

a. de waarde in het economische verkeer ten tijde van het staken van de in artikel 3.13, eerste lid, onderdelen b en c, bedoelde aanspraken;

b. het bedrag van de oudedagsreserve bij de aanvang van het kalenderjaar;

c. de bedragen die op grond van artikel 3.127, eerste en tweede lid, en artikel 3.128 in de voorafgaande kalenderjaren in aanmerking zijn genomen;

d. de bedragen die reeds eerder volgens het eerste lid in aanmerking zijn genomen.

 

 

Dus, zoals Odeon terecht zegt, kan ik de FOR afstorten in het boekjaar vóórdat ik staak, telt 'ie niet mee. Maar, als ik de overige bepalingen begrijp ik dat ik lijfrenteaftrek kan toepassen over de stakingswinst: tot niet meer dan het in het tweede lid aangegeven maximum verminderd met het in het derde lid bedoelde bedrag aan reeds opgebouwde voorzieningen.

 

Onder die voorzieningen lees ik dat 3.13, eerste lid, onderdelen b en c, meetellen. Dat verwijst naar:

 

Quote

 

b. voordelen bestaande uit aanspraken die berusten op een pensioenregeling en leiden tot als loon aan te merken pensioentermijnen of die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaan uit rechten op belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen;

c.¬†voordelen bestaande uit aanspraken op een uitkering op grond van de¬†Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen¬†of op een bedrijfsbe√ęindigingsvergoeding van een door een of meer van Onze Ministers opgerichte stichting ter bevordering van de ontwikkeling en van de sanering binnen het bedrijfsleven, voorzover die aanspraken bestaan uit rechten op belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen en uitsluitend zijn toegekend ter zake van de be√ęindiging van de onderneming;

 

 

Dat artikel B, maakt dat ik alle pensioenregelingen (dus lijfrente die een willekeurig eerder jaar is aangeschaft) sowieso aftrek. Toch? 

 

Dus bedoelt Odeon dan, dat ik er ook voor kan kiezen de FOR te laten vrijvallen zonder er lijfrente voor te kopen; in welk geval ik de FOR optel bij mijn inkomen in dat jaar en er IB over betaal... waarna ik na het staken van mijn onderneming (een een daaropvolgende boekjaar) alsnog lijfrente kan aankopen via het maximale percentage lijfrenteaftrek dat¬† ik van de stakingswinst kan afboeken (‚ā¨ 113.569 (2018) dus)?¬†

 

Of zit ik er dan helemaal naast? En is dat niet broekzak-vestzak? Want, dan betaal ik toch IB over de FOR, danwel over de Stakingswinst?

Of zit ik nu op een verkeerd spoor?

Edited by Kroesnoff

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Kroesnoff,

 

Je hebt gelijk.

Je moet een wetsartikel altijd volledig lezen. Was ik even vergeten :classic_blush:.

 

Dus het voortijdig afstorten van de FOR biedt geen oplossing, omdat de aangekochte lijfrente dan toch in mindering wordt gebracht op de maximale stakingslijfrente.

 

Odeon

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minuten geleden, odeon zei:

Dus het voortijdig afstorten van de FOR biedt geen oplossing, omdat de aangekochte lijfrente dan toch in mindering wordt gebracht op de maximale stakingslijfrente.ÔĽŅ

 

Correct: het moment van afstorten van de FOR , het niet afstorten van de FOR -of zelfs het niet toepassen van de FOR maar bijvoorbeeld jaarlijks afstorten via Jaarruimte maakt voor het saldo in dit geval niet uit : bij staken wordt de FOR-stand en alle betaalde lijfrentepremies alsnog afgetrokken van de stakingswinstvrijstelling. 

 

Op 16-1-2019 om 20:05, Norbert Bakker zei:

Dat is ook het hele doel van de FOR: niet m√©√©r pensioenopbouw, maar uitstel van het afstorten voor ondernemers die hun liquiditeiten vast hebben zitten in bedrijfspanden, kapitaalgoederen en voorraad. Na verkoop van het bedrijf heb je dan de liquiditeiten om de opgebouwde reserve af te storteÔĽŅn.¬†ÔĽŅÔĽŅÔĽŅÔĽŅ

 


B2Bsure, vooruithelpers in risicomanagement en verzekeren 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your¬†entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  • ¬†Available 24/7 / within <6 hours of response
  • ¬†Always free

EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept