Ga naar inhoud

Bewindvoerder stichting , privaatrechtelijke dienstbetrekking?

Aanbevolen berichten

Geplaatst: (aangepast)

Dag, 

 

Volgende complexe casus speelt er. Stichting met in eerste instantie twee bestuurders, ( voorzitter en secretaris ). Voorzitter bestuur, tevens uitvoerend bewindvoerder, voert beschermingsbewind uit . Het betreft hier een dienst die zijn oorsprong vindt in een wettelijk besluit ( https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2014/02/03/besluit-kwaliteitseisen-curatoren-beschermingsbewindvoerders-en-mentoren) en waarbij de kantonrechter  (streng) toezicht op de taken en functioneren van de bewindvoerder houdt. De taken, verplichtingen en verboden zijn dus omschreven in dit besluit en in aanvullende aanbevelingen vanuit de rechtbank, de zgn. "aanbevelingen meerderjarigenbewind" . Zo moet men voor bepaalde handelingen altijd toestemming vragen aan de kantonrechter ( machtiging ) en kan de kantonrechter de bewindvoerder ten alle tijden oproepen voor verhoor.  Daarnaast worden er minimale eisen gesteld aan bijvoorbeeld de bereikbaarheid en reactie termijnen van e-mail afhandeling. Er is een arbeidsovereenkomst ( onbepaalde duur ) opgesteld vanuit de Stichting gebaseerd op  artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek en er wordt loonheffing en premies werknemersverzekeringen afgedragen. 

Rechtbank geeft vervolgens aan dat de secretaris niet voldoet aan de opleidingseisen in het besluit en zich dient uit te schrijven bij de kvk waardoor er nog 1 bestuurder  overblijft. 

 

Mijn vraag, is hier sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Kan  het UWV bijvoorbeeld vragen stellen bij het onderdeel "gezagsverhouding" omdat de werknemer

( bewindvoerder ) tevens bestuurder is en er dus  niet aan de voorwaarden voor een privaatrechtelijke dienstbetrekking wordt voldaan?  De rechtspersoon zélf wordt overigens als bewindvoerder benoemd en aangezien een Stichting als lichaam geen werkzaamheden kan uitvoeren worden deze feitelijk uitgevoerd  door de bewindvoerder/bestuurder. Heeft dit toezicht, deze bemoeienis  vanuit de rechtbank nog invloed op de vraag of de gezagsverhouding ontbreekt? Is er ook niet een soort van arbeidsrechtelijke (gezags) verhouding met de rechtbank? Betreffende bewindvoerder is namelijk erg geschrokken en vreest nu, terwijl in de onderstelling verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen en deze ook al meerdere jaren netjes heeft afgedragen, nu toch misschien niet eens verzekerd is. Heeft iemand hier een antwoord op , het liefst juridisch onderbouwd? 

aangepast door Infinitum
stijlfouten

Deel op social media


Link naar bericht
Delen op andere sites

@Infinitum, allereerst welkom op Higherlevel .

 

Inhoudelijk : klopt het als ik jouw vraag samenvat tot

"kan een stichtingsbestuurder een dienstbetrekking hebben als hij de enige zelfstandig bevoegde bestuurder van de stichting is"?

 

Het antwoord daarop lijkt nee. Zie Zie deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 2015 en de toelichting daarop op rendement.nl:

 

Quote

De bestuurder die ook directeur is van een stichting is volgens de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in dienst bij de stichting als hij niet enig bestuurder is en niet zelfstandig beslissingen kan nemen en uitvoeren. Dit oordeel volgde nadat UWV een directeur een WW-uitkering weigerde, omdat hij geen dienstbetrekking zou hebben gehad.

 

In die case werd de situatie snel (na 2 maanden) hersteld en was er daarmee alsnog een dienstbetrekking en recht op sociale verzekeringen:

 

Quote

De directeur was weliswaar twee maanden enig bestuurder geweest van de stichting, maar daarna bestond het bestuur uit drie personen en elke bestuurder had één stem. Omdat de directeur niet meer enig bestuurder was, kon hij niet meer op eigen houtje beslissingen nemen. Hij had hiervoor namelijk de goedkeuring nodig van de andere bestuurders. Daardoor was er feitelijk sprake van een gezagsverhouding van de stichting en dus van een dienstbetrekking. De directeur/bestuurder had daarom wel recht op een WW-uitkering. 

 

 

 

 


B2Bsure helpt  MKB en ZZP bij het verkleinen van risico's, het verzilveren van kansen en de best passende verzekeringen. Vragen of hulp nodig? Contact

Deel op social media


Link naar bericht
Delen op andere sites
21 minuten geleden, Norbert Bakker zei:

Inhoudelijk : klopt het als ik jouw vraag samenvat tot

"kan een stichtingsbestuurder een dienstbetrekking hebben als hij de enige zelfstandig bevoegde bestuurder van de stichting is"?

 

Het antwoord daarop lijkt nee.

 

Dat lijkt mij niet juist.

 

Ik zie niet in waarom een "alleenstaande" bestuurder geen werknemer kan zijn. Zoals het Crvb ook benadrukt gaat hem voor wat betreft het criterium gezag om de formele gezagsrelatie. Formeel staat een bestuurder onder het gezag van de stichting of vennootschap etc. Júist om die reden is bijvoorbeeld ook de Regeling Aanwijzing DGA in het leven geroepen, om een uitzondering te maken voor die groep die wel formeel maar niet materieel/feitelijk onder gezag staan.

 

4.3.Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad is bij de beoordeling van de vraag of tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon een gezagsverhouding bestaat,

niet van belang welke personen deel uitmaken van het orgaan van de rechtspersoon dat instructies aan die natuurlijke persoon kan geven. Of materieel sprake is van een gezagsverhouding is bij die beoordeling daarom niet relevant. De Hoge Raad heeft deze zogenoemde formele benadering recent bevestigd in (rechtsoverweging 3.3.3 van) zijn arrest van 22 maart 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BY9295).

 

De samenvatting van Rendement.nl is in dat opzicht dan ook niet helemaal juist, aangezien ze doen voorkomen alsof de meerkoppigheid van het bestuur tijdens de referteperiode de doorslag zou hebben gegeven.


That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Deel op social media


Link naar bericht
Delen op andere sites
11 minuten geleden, RT.... zei:

Dat lijkt mij niet juist.

 

 

Zou goed kunnen, dank voor de toelichting!

 

Maar - net als bij de Regeling aanwijzing DGA  overigens - lijkt mij de hamvraag of je die onzekerheid en onduidelijkheid acceptabel acht en je erop vertrouwt dat je achteraf je gelijk bij de rechter haalt, of dat je het vooraf regelt, bijvoorbeeld door UWV nu te vragen om een standpunt / voor beroep vatbaar besluit.  

Want, 2 dingen:

  • in de op rendement beschreven case heeft UWV de uitkering wel eerst afgewezen
  • Je wilt deze discussie niet voeren in een kwetsbare WW of ZW/WIA - situatie 

 

 


B2Bsure helpt  MKB en ZZP bij het verkleinen van risico's, het verzilveren van kansen en de best passende verzekeringen. Vragen of hulp nodig? Contact

Deel op social media


Link naar bericht
Delen op andere sites

Ik denk dat er in dit soort gevallen simpelweg niet wordt nagedacht over eventueel recht op WW of de gevolgen van ontslag, laat staan dat er weloverwogen beslissing wordt gemaakt.

 


That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Deel op social media


Link naar bericht
Delen op andere sites
4 uur geleden, Norbert Bakker zei:

@Infinitum, allereerst welkom op Higherlevel .

 

Inhoudelijk : klopt het als ik jouw vraag samenvat tot

"kan een stichtingsbestuurder een dienstbetrekking hebben als hij de enige zelfstandig bevoegde bestuurder van de stichting is"?

 

Het antwoord daarop lijkt nee. Zie Zie deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 2015 en de toelichting daarop op rendement.nl:

 

 

In die case werd de situatie snel (na 2 maanden) hersteld en was er daarmee alsnog een dienstbetrekking en recht op sociale verzekeringen:

 

 

 

 

 

 

Dag Norbert, 

 

Dank voor je reactie! Betreffende het herstel van de situatie na die 2 maanden; geldt dat herstel dan voor de gehele periode van opbouw verzekeringsrechten? 

Deel op social media


Link naar bericht
Delen op andere sites
1 uur geleden, Infinitum zei:

Dank voor je reactie! Betreffende het herstel van de situatie na die 2 maanden; geldt dat herstel dan voor de gehele periode van opbouw verzekeringsrechten? 

 

Beste infinitum,

 

In het worst case scenario bestaat er gedurende die 2 maanden geen recht op  WW/ZW/WIA, maar als de rechten daarna weer herleven telt het arbeidsverleden vóór die 2 maanden gewoon mee. De z.g.n. "wekeneis" van de WW kent een respijttermijn van 10 weken : je hebt recht op WW als je in de 36 weken voorafgaand aan werkeloosheid, minstens 26 weken (als werknemer) hebt gewerkt.

 

Maar gelet op de toelichting van RT lijkt het erop dat de meanderende jurisprudentie tegenwoordig weer uit gaat van de formele situatie en minder van de feitelijke. Formeel sta jij als werknemer onder gezag van het stichtingsbestuur, ook al ben je dat in dit geval (en alleen) zelf. 

 

Wil je 100% zekerheid dan moet je het voorleggen aan het UWV.


B2Bsure helpt  MKB en ZZP bij het verkleinen van risico's, het verzilveren van kansen en de best passende verzekeringen. Vragen of hulp nodig? Contact

Deel op social media


Link naar bericht
Delen op andere sites
9 minuten geleden, Norbert Bakker zei:

Maar gelet op de toelichting van RT lijkt het erop dat de meanderende jurisprudentie tegenwoordig weer uit gaat van de formele situatie en minder van de feitelijke.

 

Volgens mij is het toch al redelijk lang vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat slechts van belang is de formele gezagsverhouding, daar is weinig gezwabber bij.


De "toelichting" van Rendement is dan ook complete flauwekul.


That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Deel op social media


Link naar bericht
Delen op andere sites
Geplaatst: (aangepast)
Op 17-1-2019 om 14:50, RT.... zei:

Volgens mij is het toch al redelijk lang vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat slechts van belang is de formele gezagsverhouding, daar is weinig gezwabber bij.

 

Waarvan akte, maar kennelijk is dat nog niet zo goed bekend bij het UWV?

 

Edit: Overigens is die "vaste rechtspraak" en het baseren op de formele situatie ook weer niet zó oud. Lees vooral hoe CRVB af en toe een klapgijp lijkt te maken in de spannende Roman "Harry Potter en de wonderbaarlijke geschiedenis van de verzekeringsplicht van de DGA"

 

aangepast door Norbert Bakker
Edit: verwijzing naar historie toegevoegd, ter leering ende en vermaack

B2Bsure helpt  MKB en ZZP bij het verkleinen van risico's, het verzilveren van kansen en de best passende verzekeringen. Vragen of hulp nodig? Contact

Deel op social media


Link naar bericht
Delen op andere sites
9 minuten geleden, Norbert Bakker zei:

kennelijk is dat nog niet zo goed bekend bij het UWV? 

 

Je zou die indruk wel krijgen, al moet aangetekend worden dat ook de rechtbank op de verkeerde gronden het beroep van de bestuurder gegrond verklaarde.

 

 


That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Deel op social media


Link naar bericht
Delen op andere sites

Mooi gevonden: meanderen. Mee-anderen.


Dactylus, dactylus...

Olleke bolleke, eenmaal vijf regels

die rijmen aan het slot.

Kreet, thema, één woord met zeslettergretigheid.

Moeilijk te maken, maar wat een genot.

Deel op social media


Link naar bericht
Delen op andere sites

Hartelijk dank voor de nuttige bijdragen voor zover! Ik heb zelf ook nog even lopen "dokteren" en het lijkt er inderdaad op dat er gewoon sprake is van een gezagsverhouding, al zij het in formele zin, niet zo zeer in materiële zin. Ik leid dit ook onder andere af uit :

 

- De site van de Belastingdienst; https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s-bijzondere_arbeidsrelaties.html#HL-16.7 ; daar staat bij artikel 16.7 : "Bestuurder van een stichting

De bestuurder van een stichting werkt formeel in dienstbetrekking als hij persoonlijke arbeid verricht en hiervoor een vergoeding krijgt"

 

- (naar tip van RT.. :-) ) --> uit de "Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties Belastingdienst ( Handreiking DBA )"  ; pagina 4, artikel 8:

"Statutair bestuurders, De HR beoordeelt de aanwezigheid van een gezagsverhouding van een statutair bestuurder van een lichaam formeel ( HR 22 maart 2013, ECLI:NL:2013:BY9295. "De bestuurder staat onder gezag van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) , ook als de AVA in persoon dezelfde is als de bestuurder, en daarmee is de gezagsverhouding een gegeven". ( Geldt dit dan ook voor bestuurders zonder AVA? )

 

- De zaak "Hoge Raad inzake Groen/Schoevers en Gouden Kooi" --> "Nadat ze was weggestemd heeft de vrouw bij het UWV een WW-uitkering aangevraagd. Het UWV weigerde de vrouw een WW-uitkering te verstrekken omdat deelname aan het programma te kwalificeren zou zijn als een overeenkomst van opdracht.

De rechtbank Zwolle volgt die redenatie niet omdat wel degelijk sprake is van een dienstbetrekking. De vrouw moest in de villa arbeid verrichten en zich aan mogelijke instructies houden, waaronder de huisregels van ”De Gouden Kooi” en het zogenoemde regelboek. Bovendien kon ze niet zelf bepalen wanneer ze wel of niet aanwezig was. Vrijwillig vertrek zou het einde van de arbeidsrelatie betekenen en verlies van de eigen bijdrage van EUR 10.000,– . Onder deze omstandigheden is geen sprake van vrijheid van komen en gaan die niet te verenigen is met een gezagsverhouding, aldus de rechtbank. Dat de overeenkomst bepalingen bevat die ongebruikelijk zijn in een arbeidsovereenkomst doet daar niet aan af." 

 

ECLI:NL:CRVB:2017:2799  --> 4.5.Bepalend voor het bestaan van een gezagsverhouding is niet of in de praktijk opdrachten worden gegeven, maar of gezegd kan worden dat degene die arbeid verricht aan een zeker gezag is onderworpen van de wederpartij en dat laatstgenoemde bevoegd is opdrachten en instructies te geven en om controle uit te oefenen op de voortgang en resultaten van het werk. Met het bestaan van deze bevoegdheid is niet in tegenspraak dat in de praktijk geen of weinig opdrachten en instructies worden gegeven, omdat degene die het werk doet weet wat er van hem wordt verwacht en de werkzaamheden naar behoren uitvoert, zodat bijsturing niet of beperkt nodig is.

 

- ECLI:NL:CRVB:2018:259 --> 4.8  4.8.Zoals de Raad eerder heeft overwogen, is voor het bestaan van een gezagsverhouding niet bepalend of in de praktijk opdrachten worden gegeven, maar of gezegd kan worden dat degene die arbeid verricht aan een zeker gezag is onderworpen van de wederpartij en dat laatstgenoemde bevoegd is opdrachten en instructies te geven en om controle uit te oefenen op de voortgang en resultaten van het werk. Met het bestaan van deze bevoegdheid is niet in tegenspraak dat in de praktijk geen of weinig opdrachten en instructies worden gegeven, omdat degene die het werk doet weet wat er van hem wordt verwacht en de werkzaamheden naar behoren uitvoert, zodat bijsturing niet of beperkt nodig is (zie onder meer de uitspraak van de Raad van 9 augustus 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2799).

 

Daarnaast weet ik niet of betrokkene wellicht niet gekwalificeerd kan worden als "thuiswerker" ( fictieve dienstbetrekking) ; de werkzaamheden vinden veelal thuis plaats

( kantoor aan huis ) 

Deel op social media


Link naar bericht
Delen op andere sites
22 minuten geleden, Infinitum zei:

Daarnaast weet ik niet of betrokkene

 

"Betrokkene"? Wat is jouw rol hierin dan?


B2Bsure helpt  MKB en ZZP bij het verkleinen van risico's, het verzilveren van kansen en de best passende verzekeringen. Vragen of hulp nodig? Contact

Deel op social media


Link naar bericht
Delen op andere sites
5 minuten geleden, Norbert Bakker zei:

 

"Betrokkene"? Wat is jouw rol hierin dan?

Ik ben de levenspartner van hem :-) 

Deel op social media


Link naar bericht
Delen op andere sites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké