Jump to content
Leek

Leventestament en BV

Recommended Posts

Een leventestament is tegenwoordig hip.  Er worden een aantal zaken geregeld als je zelf niet meer in staat ben te kunnen handelen.  Maar hoe zit het als ondernemer met de B.V.?

Als je komt te overlijden en er is niets geregeld valt de B.V.  in de erfenis.    Maar wat als je in een zorginstelling zou komen?

Wat zou je kunnen opnemen in het leventestament,  of waar moet je aan denken, met betrekking tot de onderneming (B.V.)  voorals onverhoopt de situatie mocht ontstaan dat je in een zorginstellingen zou geraken dat het fiscaal zo gunstig mogelijk is.   Zover ik begrijp moet je min of meer je bezit/vermogen (dus ook het ondernemersvermogen waar je eigenaar van bent) na een bepaalde tijd "opeten" als je niets regelt.

 

 

 

Edited by Leek

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Leek,

 

Voor zover ik weet wordt een percentage van je box 3-vermogen boven de vrijstelling opgeteld bij je inkomen uit box 1 en box 2 (dividend, verkoop aandelen). Het percentage was 8%, is of wordt 4%.

Het goede nieuws is dan dat vermogen uit box 2 (aandelen in de BV) niet meetelt voor de eigen bijdrage, zolang je je aandelen niet verkoopt.

 

In het leventestament zou je kunnen opnemen dat je erfgenamen het bestuur over je BV mogen overnemen als je daartoe niet meer bekwaam bent. De erfgenamen zouden dan ook kunnen besluiten om de aandelen aan henzelf te schenken,  al dan niet met gebruikmaking van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. zodat de BV uit je vermogen is.

 

Voor een meer gefundeerd advies op dit terrein zou ik me wenden tot een fiscalist of estate planner. Maar je weet nu al in welke richting je het moet zoeken.

 

Succes, Odeon

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik zou me ook kunnen voorstellen dat je in de statuten of andere overeenkomsten van/met de BV opneemt dat je bij bepaalde benoemde gevallen van  "onbekwaam" worden een benoemd persoon jou zal vervangen, dat hoeft geen met naam genoemde persoon zijn maar kan bijv ook een (meerderjarige) erfgenaam in eerste graad zijn.

 

Ik weet niet zeker of een leventestament ook (rechts)werking kan hebben richting de bv als je niet meer als aandeelhouder je stem kan uitbrengen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik begrijp dat je veel zaken kunt regelen.  Het gaat me met name over het fiscale.  Indien de B.V. in tact blijft, (ondanks dat er minder activiteiten c.q. omzet zou zijn ),   en jezelf in een zorginstelling zit en alles zou in BOX 2 blijven  vallen ,  zou dus  alleen het saldo wat je nog tegoed hebt van de B.V. rekening courant ( geld wat eigenlijk al van je is (ter beschikkingstelling) maar dat nog in de BV zit) meetellen voor het bepalen van de eigen bijdrage?

Edited by Leek

Share this post


Link to post
Share on other sites

Voor mijzelf kan ik al vooruit met het antwoord van Odeon, en het advies van de notaris en fiscalist.  ""In het leventestament zou je kunnen opnemen dat je erfgenamen het bestuur over je BV mogen overnemen als je daartoe niet meer bekwaam bent. De erfgenamen zouden dan ook kunnen besluiten om de aandelen aan henzelf te schenken,  al dan niet met gebruikmaking van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. zodat de BV uit je vermogen is.""

 

Toch zijn er verschillende visies, en als belastingwetgeving veranderd moet je mogelijk alsnog aanpassen.

Ik begrijp ook wel dat je niet alles kunt regelen en dat t bij vermogen altijd geld kost.  Maar het is wel fijn als je daar een beetje invloed / sturing op kunt hebben.

Mocht iemand nog ideeën of suggesties hebben zijn ze welkom, met name het facet dat je nog leeft maar niet meer handelsbekwaam bent.  Als je niets regelt moet blijkbaar de rechterlijk macht mee gaan beslissen, en moet er telkens  bij bewind, mentorschap en curatele, verantwoording worden afgelegd.

 

 

(misschien vindt de rechter wel dat t vermogen nog niet verdeeld mag worden omdat ie het standpunt inneemt dat het geld nog weleens nodig kan zijn voor de verzorging of de kans groot acht dat de handelsonbekwame weer beter wordt?)

 

(of juist vindt dat iets te gelde moet worden gemaakt en het geld op een veilige spaarrekening moet worden gezet tot de kinderen meerderjarig zijn, terwijl de partner vooruit wil omdat die kansen ziet?)

________________________________

Dit staat ter informatie op de site van de ABN, en er zal nog wel ergens wat staan.

 

Als DGA bent u naast privépersoon ook aandeelhouder en bestuurder van de bv. Een levenstestament richt zich normaal gesproken op uw privé-hoedanigheid. Hoe kunt u rekening houden met uw andere 2 petten?

 

Aandeelhouderspet

Als aandeelhouder neemt u deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Dat is het belangrijkste orgaan van de bv. Deze vergadering ontslaat en benoemt bijvoorbeeld bestuurders. Wat zijn hier de 3 belangrijkste aandachtspunten voor uw levenstestament?

1. Heeft uw gemachtigde voldoende zakelijke kennis om u als aandeelhouder te vervangen?

2. Zijn er naast u nog andere aandeelhouders? Dan heeft u wellicht afspraken gemaakt met deze aandeelhouders in een aandeelhoudersovereenkomst. Uw levenstestament moet hierop aansluiten.

3. Is uw B.V. zelf aandeelhouder van één of meerdere bv’s? Het uitgangspunt is dat uw levenstestament alleen ziet op de bv-aandelen die uzelf bezit. Wilt u ook regelingen treffen voor de andere bv’s? Dat moet dan apart gebeuren. Check daarbij ook de statuten van de dochtervennootschap op dit punt.

 

Bestuurderspet

Is het de bedoeling dat uw gemachtigde ook namens de bv kan handelen als bestuurder? Dan moet u dat apart regelen. De aandachtspunten stapelen zich op:

4. De bv is een aparte rechtspersoon. Als bestuurder treedt u op als vertegenwoordiger van de bv. Als bestuurder kunt u zo een ander machtigen om namens de bv te mogen handelen. Dat is een aparte regeling in uw levenstestament.

5. De statuten van de bv kennen hiervoor mogelijk ook een regeling. Uw levenstestament moet hierop aansluiten.

6. Gelden er beperkingen in de volmacht? U doet er dan verstandig aan de volmacht in te schrijven in het handelsregister. De voorwaarden gelden dan ook voor derden.

7. U kunt ook volmacht geven om namens u als bestuurder te kunnen handelen. Dat is niet altijd hetzelfde als kunnen handelen namens de bv. Een volmacht van een bestuurder eindigt bij zijn overlijden. Een volmacht namens de bv eindigt dan niet. Laat dus geen misverstand bestaan over het soort volmacht dat u verleent.

8. Heeft uw gemachtigde voldoende kennis om de zaken in de bv goed waar te kunnen nemen?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept