Jump to content
Edwin Broekman

Huurauto, is privé vermogen, BTW naar rato van zakelijk gebruik terugvragen?

Recommended Posts

Kun je de BTW van de kosten van een huurauto die privé is geëtiketteerd naar rato van het zakelijk gebruik terugvragen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quote

U rijdt in uw eigen auto.

U mag € 0,19 per kilometer van uw opbrengst aftrekken voor de zakelijke ritten die u met uw eigen auto maakt. Ook als u de auto huurt, mag u € 0,19 per zakelijk gereden kilometer van uw opbrengst aftrekken.

 

Gevolgen voor de btw.

Gebruikt u een auto die tot uw privévermogen behoort, ook voor zakelijke doeleinden? Of gebruikt een werknemer deze auto voor zakelijke doeleinden? Dan kunt u de btw over het onderhoud en gebruik aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Voor zover de auto wordt gebruikt voor privédoeleinden is geen aftrek mogelijk. Voor het bepalen van het privégebruik maakt het uit of u een kilometeradministratie bijhoudt.

bron: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/auto_en_vervoer/auto_van_de_onderneming/autokosten/u_rijdt_in_uw_eigen_auto

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dank u voor uw antwoord. Begrijp ik u goed, bent u van mening dat de huur van de auto volledig onder de noemer van "gebruik en onderhoud van de auto" vallen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minuten geleden, Edwin Broekman zei:

Begrijp ik u goed, bent u van mening dat de huur van de auto volledig onder de noemer van "gebruik en onderhoud van de auto" vallen?

Inzake de BTW ... Nee

De gehuurde auto behoort immers niet tot uw privé-vermogen.

Bij financial lease zou het een ander verhaal zijn.

 

U mag wel 19 cent per zakelijk gereden kilometer van uw zakelijke omzet aftrekken.

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Maar als ik de BTW uit de kosten van een huurauto die ik ook privé gebruik (gedeeltelijk) terug vraag dan wordt de auto wel belast alsof het zakelijk vermogen is (d.m.v. de bijtelling forfaitair of o.b.v.  werkelijk privé gebruik). Daar zit iets kroms in toch? De huurauto kan door de fiscus wel alsof het zakelijk vermogen is belast worden maar niet alsof het privé vermogen is.

 

Ik zou verwachten dat je BTW uit de huurkosten na rato van het zakelijk gebruik terug mag vragen. Echter omdat er in het huurbedrag ook afschrijvingskosten zijn verrekend waarover de BTW niet terug gevraagd mag worden zou je moeten bepalen welk gedeelte van de huur betrekking heeft op gebruik en onderhoud en welk gedeelte op afschrijving.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bijvoorbeeld BTW uit telefoonkosten mag ik na rato van zakelijk gebruik terug vragen. Telefoonkosten kun je niet als zakelijk vermogen of eigen vermogen betitelen eigenlijk net zo als dat je huurkosten van een auto niet als vermogen kunt betitelen. De berekening gaat in dit geval vaak net andersom. Je vraagt eerst alle BTW terug (en trekt alle kosten af) en je doet aan het eind van het jaar een correctie in de BTW (en kosten) vanwege privé gebruik maar het principe is hetzelfde.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik denk dat het van belang is dat het zakelijk etiketteren voor de omzetbelasting (btw) en voor de inkomstenbelasting separaat en onafhankelijk van elkaar gebeurt en ook nog op basis van verschillende criteria. Als je zegt dat de "huurauto privé" is, dan is de vraag dus eigenlijk: voor welke belasting?

 

Het kan dus zijn dat je de auto voor de inkomstenbelasting privé etiketteert. Dan trek je de kosten niet van de winst af, maar je mag wel 19 cent per kilometer voor zakelijk en woonwerkverkeer vergoeden aan jezelf. Maar tegelijkertijd kun je voor de omzetbelasting de auto wél zakelijk etiketteren. Dan vraag je dus wél de btw terug (terwijl je de kosten niet aftrekt). In dat geval moet je aan het eind van het jaar wel een correctie voor privégebruik aangeven in je laatste btw-aangifte. Dit kan meestal met een forfaitair percentage, als je geen kilometers bijhoudt.

 

De makkelijkste manier om zoiets te boeken is waarschijnlijk om de kosten als privéonttrekking te boeken (en dus niet als kosten, zo komt het dus niet ten laste van de winst), maar de btw wel gewoon zakelijk.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Voor de inkomstenbelasting gelden inderdaad andere regels dan voor de BTW. Voor de inkomstenbelasting is het, in dit geval simpel, ik declareer 19 ct per zakelijk gereden km en dat mag natuurlijk gewoon. De werkelijke kosten breng ik niet t.l.v. de winst want ik heb geen zit in de bijtelling voor de inkomstenbelasting.

 

Het gaat mij dus puur om de BTW. Ik wil de auto voor de BTW niet zakelijk etiketteren omdat ik, als ik de auto voor de BTW wel zakelijk etiketteer, in dit geval, te maken krijg met een forfaitaire bijtelling van 2,7% van de cataloguswaarde. Die bijtelling is relatief hoog omdat er een tweedehands bestelauto gehuurd wordt en er ook nog eens relatief weinig privé (± 20%) met de auto gereden wordt. Hier en daar op internet wordt simpelweg gezegd (ook op dit forum) dat je de BTW van een huurauto alleen terug kunt vragen als je ook een (forfaitaire) bijtelling voor je kiezen neemt (er vanuit gaande dat er ook privé met de auto gereden wordt). Per saldo betekent dit echter dat er, in dit geval, nauwelijks BTW wordt terug gevraagd.

 

Vandaar mijn vraag waarom mag ik niet gewoon de BTW terug vragen over de huur- en brandstofkosten naar rato van het zakelijk gebruik (dus ± 80%), zonder bijtelling dus? Het huren van een auto is immers gewoon een BTW belaste dienst en deze dienst wordt hoe je het ook wend of keert in ieder geval ook grotendeels zakelijk gebruikt voor het behalen van belaste omzet.

 

Over de brandstof kosten is ook dit, m.i. niet heel ingewikkeld. Ik mag gewoon ± 80% van de  BTW over de brandstofkosten terug vragen.

 

Dus in dit geval gaat mijn vraag heel specifiek over de BTW in de huurkosten. Cosara geeft, als ik haar goed begrepen heb, heel simpel aan: je mag geen BTW terug vragen over huurkosten als je geen (forfaitaire) bijtelling doet omdat er helemaal geen privé vermogen is. De auto is immers niet (juridisch) in eigendom van de eigenaar van de eenmanszaak. Die redenatie snap ik maar ik vraag mij dus af of die juist is omdat er tal van voorbeelden te verzinnen zijn waar BTW wordt terug gevraagd over kosten die zowel zakelijk als privé gebruikt worden zonder dat er sprake is van (keuze)vermogen en/of een juridisch eigendom van iets.

 

Zelf denk ik dus dat je, in dit geval, wel degelijk 80% BTW terug mag vragen van de huurkosten. Alleen wellicht niet van alle BTW in de huurkosten. De fiscus stelt specifiek vast dat verhuur van vervoersmiddelen waarvan het eigendomsrecht niet over gaat op de huurder als een voor de BTW volledig belaste dienst moet worden gezien. De twijfel die ik hierbij heb is dus dat je, als je 80% van de BTW uit de huurkosten van de auto terug vraagt je dan ook impliciet  BTW terug vraagt over de aanschafkosten van de auto. Ook al schaf je zelf als huurder niets aan, de afschrijvingskosten zijn door de verhuurder natuurlijk wel verdisconteerd in de huurprijs. BTW (naar rato van het zakelijk gebruik) terugvragen over de aanschafkosten van een auto die je wel daadwerkelijk koopt mag namelijk weer niet als de auto als privé vermogen geëtiketteerd is. Maar misschien maak ik het nu ingewikkelder dan het is.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, volgens mij mag je dat inderdaad ook doen (naar rato). Het is dan wel van belang dat je een kilometeradministratie bijhoudt. Het forfait geldt namelijk alleen als je niets bijhoudt.

 

Houdt er ook rekening mee dat de zakelijke kilometers voor de inkomstenbelasting anders worden berekend dan voor de omzetbelasting.

 

Voor de 19 cent per kilometer in de inkomstenbelasting mag je uitgaan van zakelijke én woonwerkkilometers. Maar voor de berekening in de omzetbelasting mag je alleen uitgaan van de zakelijke kilometers zónder woonwerkkilometers.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 5-2-2019 om 10:17, Edwin Broekman zei:

Dus in dit geval gaat mijn vraag heel specifiek over de BTW in de huurkosten. Cosara geeft, als ik haar goed begrepen heb, heel simpel aan: je mag geen BTW terug vragen over huurkosten als je geen (forfaitaire) bijtelling doet omdat er helemaal geen privé vermogen is. De auto is immers niet (juridisch) in eigendom van de eigenaar van de eenmanszaak.

 

Die redenatie snap ik maar ik vraag mij dus af of die juist is omdat er tal van voorbeelden te verzinnen zijn waar BTW wordt terug gevraagd over kosten die zowel zakelijk als privé gebruikt worden zonder dat er sprake is van (keuze)vermogen en/of een juridisch eigendom van iets.

Is dat zo?

 

Dit zegt de Belastingdienst over de btw van gekochte goederen en diensten ...

 

Gebruikt u goederen of diensten van uw bedrijf ook privé? Bijvoorbeeld voor uzelf of uw personeel? Dan mag u soms voor dat privégebruik geen btw aftrekken. In andere gevallen trekt u de btw wel af, maar betaalt u ook btw voor het privégebruik. Hier leest u alles over de verschillende mogelijkheden.

Gebruik door uzelf

Onder privégebruik van goederen en diensten door uzelf, valt ook het gebruik door bijvoorbeeld uw familie.

Van privégebruik is sprake als u: goederen of diensten koopt die u zowel zakelijk als privé gebruikt. U gebruikt bijvoorbeeld uw auto of bedrijfscomputer ook privé of u laat een bedrijfspand schilderen dat u ook privé gebruikt.

goederen voor privégebruik aan uw bedrijf onttrekt. U koopt bijvoorbeeld een nieuwe auto of computer voor uw bedrijf. De oude auto of computer gebruikt u daarna alleen nog privé.

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aftrekken/privegebruik/

 

Er wordt met geen woord gerept over gehuurde zaken. 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Huur van een auto is de koop van een dienst. De belastingdienst ziet bijvoorbeeld operational lease zonder optie tot koop van een auto als een volledig met hoog tarief BTW belaste dienst. 

 

zie bijvoorbeeld:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_berekenen_aan_uw_klanten/waarover_btw_berekenen/btw_berekenen_over_lease

 

Dus het maakt m.i. niet uit of de belastingdienst op haar site nu wel of niet het woord huur in de mond neemt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur terug, Edwin Broekman zei:

Huur van een auto is de koop van een dienst. De belastingdienst ziet bijvoorbeeld operational lease zonder optie tot koop van een auto als een volledig met hoog tarief BTW belaste dienst. 

 

BTW Besluit – wanneer is er sprake van omzetbelasting?

 

Ik zie nog steeds een wezenlijk verschil tussen huur en operational lease.

 

... maar ik laat mij graag overtuigen van mijn ongelijk.

Edited by Cosara

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nou ja ik heb dezelfde vraag maar eens op het fiscale forum van de belastingdienst gesteld en daar snappen ze niet waarom ik zo ingewikkeld doe, gewoon 80% terug vragen. En eerlijk gezegd vind ik dat ik ook wel wat ver door denk maar gevoelsmatig blijft het een beetje raar zal ik maar zeggen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 uur geleden, Edwin Broekman zei:

Nou ja ik heb dezelfde vraag maar eens op het fiscale forum van de belastingdienst gesteld en daar snappen ze niet waarom ik zo ingewikkeld doe, gewoon 80% terug vragen. En eerlijk gezegd vind ik dat ik ook wel wat ver door denk maar gevoelsmatig blijft het een beetje raar zal ik maar zeggen.

Het blijft inderdaad een beetje raar ... en dat niet alleen gevoelsmatig.

Met ingewikkeld doen heeft het overigens niets te maken. Ik wil graag duidelijke regels of uitspraken zien, en die ontbreken tot op heden.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept