Ga naar inhoud
 • 0

Verzet tegen dwangbevel

Hallo allemaal,

 

Ik ben nieuw op dit forum en ik weet niet zeker of dit onderwerp hier past.

 

Ik heb al 10 jaar een ICT-bedrijf. De eerste 6 jaar was dit in de vorm van een computershop, detailhandel dus. Toen de ICT markt het moeilijk begon te krijgen 2000/2001 was aan mij de keuze om te stoppen of op een andere manier door te gaan. Ik heb ervoor gekozen om in een afgeslankte vorm het bedrijf voort te zetten, zonder personeel. Ik leverde daarna niet meer aan particulieren, de winkel heb ik van de hand gedaan en ik specialiseerde mij op de zakelijke markt.

 

Nu ontving ik echter onlangs een herinnering van de "Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor De Detailhandel" over een serie openstaande facturen, beginnende in de periode 1-2003 t/m 6-2004. Deze nota's heb ik echter nooit gezien!

 

Mijn vrouw heeft contact met ze opgenomen en uitgelegd dat wij sinds 2001 al geen detailhandel meer hadden en ook geen personeel. Meneer aan de andere kant van de lijn zou er een aantekening van maken.

 

Anderhalve week geleden werd ik verblijd met een bezoek van een deurwaarder die een dwangbevel kwam afgeven op mijn kantooradres. Ik was er zelf niet dus werd het dwangbevel uitgereikt aan een collega-ondernemer die in hetzelfde pand zit.

 

Nou ben ik als het om dit soort dingen gaat juridisch niet bijzonder sterk onderlegd. Ik heb de deurwaarder een brief gestuurd waarin ik uitleg dat ik geen detailhandel noch personeel in dienst heb.

Ik kreeg vandaag een brief terug met de volgende mededeling:

 

"Ik heb deze brief doorgezonden aan mijn opdrachtgeefster met de vraag of harerzijds de bereidheid bestaat de vordering nader toe te lichten.

 

Overigens wijs ik u erop dat te uwen laste een in executoriale vorm uitgegeven dwangbevel is uitgevaardigd. U kunt de kwestie derhalve niet als afgesloten beschouwen, middels uw hiervoor aangehaalde brief.

 

Zoals op het dwangbevel nader is omschreven kunt u binnen de daarvoor geldende termijn verzet instellen. Indien u zulks nalaat zal de titel na het verstrijken van die termijn een onherroepelijk karakter krijgen.

 

Onder aan het dwangbevel staat dat ik binnen 30 dagen na betekening, door middel van een dagvaarding, in verzet kan komen bij de rechter van het kanton in mijn woonplaats.

 

Hoe pak ik dit aan? Ik heb tot 21 juli de tijd om "in verzet te komen", het dwangbevel is gedateerd op 22-6 en is op 8-7 op mijn kantoor afgeleverd.

 

Ik kan naar een advocaat stappen natuurlijk, maar het bedrag waar het dwangbevel over gaat is €550,-. Een rechtsbijstandsverzekering heb ik niet.

 

Kan ik zelf een aangetekende brief schrijven naar de kantonrechter? Hoe gaat het in zijn werk om middels een dagvaarding in verzet te komen tegen een dwangbevel?

 

Alvast heel erg bedankt voor jullie antwoorden en adviezen!

 

Groeten,

 

Günther

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

17 antwoorden op deze vraag

 • 0

Hallo allemaal,

 

Ik ben nieuw op dit forum en ik weet niet zeker of dit onderwerp hier past.

 

...

 

Kan ik zelf een aangetekende brief schrijven naar de kantonrechter? Hoe gaat het in zijn werk om middels een dagvaarding in verzet te komen tegen een dwangbevel?

Welkom Günther op dit forum.

Jouw onderwerp is ondernemersgerelateerd en past hier daarom zeker.

De kwaliteit van de reacties is niet gegarandeerd, maar door zijn open karaakter blijkt het forum vaak erg nuttig.

 

Op de concrete vragen die je stelt (over in verzet komen en dergelijke) heb ik geen antwoord: ik ben geen jurist en heb in deze ook geen persoonlijke ervaring.

 

Als je in verzet gaat moet je niet alleen weten hoe je in verzet moet komen, maar ook argumenten voor het verzet aanvoeren. Om die te leren kennen, moet je mijns inziens doorgronden wat er aan de hand is. Ik begrijp dat er een Stichting Penssioenfonds blahblahblah die geld van je wil hebben.

Relevante vragen zijn nu (niet uitputtend):

1. hebben zij een grond voor de vordering;

2. waarom had jij geen weet van de vordering;

3. hebben zij een executeerbare titel om betaling van de vordering af te dwingen;

4. hebben zij die van rechtswege of heeft een rechter zich hierover uitgesproken;

5. waarom heb jij niets van een procedure vernomen, noch niets van de uitslag.

 

Ik zou telefonisch contact opnemen met deurwaarder en pensioenfonds om uitstel en duidelijkheid te krijgen (dat wil zeggen de argumenten voor het verzet te kennen). Deze duidelijkheid niet willen verschaffen, is ook een argument. Maak daarbij je onschuld (ik bel nu pas, want ik wist van niets) en je bereidheid te betalen (mocht duidelijk worden dat je moet betalen) duidelijk.

 

Daarnaast, controleer de status van je huidige relatie met het pensioenfonds. Voor hetzelfde geld ben je nu (administratief) weer een nieuwe schuld aan het opbouwen.

 

Link naar reactie
 • 0

 

Ik zou telefonisch contact opnemen met deurwaarder en pensioenfonds om uitstel en duidelijkheid te krijgen (dat wil zeggen de argumenten voor het verzet te kennen). Deze duidelijkheid niet willen verschaffen, is ook een argument. Maak daarbij je onschuld (ik bel nu pas, want ik wist van niets) en je bereidheid te betalen (mocht duidelijk worden dat je moet betalen) duidelijk.

 

Daarnaast, controleer de status van je huidige relatie met het pensioenfonds. Voor hetzelfde geld ben je nu (administratief) weer een nieuwe schuld aan het opbouwen.

 

 

Als je het telefonisch doet, zorg dan dat je na het gesprek onmiddelijk de gespreksnotities omzet in een brief.

In deze brief bevestig eventuele afspraken en vooral met wie dit afgesproken is.

 

En inderdaad, probeer uit te zoeken in hoevere deze toestanden nog altijd doorlopen.

 

Suc6

 

 

Link naar reactie
 • 0

Uitgangspositie is heel simpel. Als je niets doet moet je in ieder geval betalen.

 

Naar de rechter kost je advocaat kosten of een bevriende jurist moet je helpen. Misschien loont het om een kort gesprek met een advocaat te houden (vaak gratis) en hem de kansen laten schatten.

 

En overweeg eens een rechtsbijstandverzekering. Vooral voor dit soort zaken het overwegen waard.

 

en idd, check dat je uitgeschreven wordt bij dat fonds.

Link naar reactie
 • 0

Ik vind het een bizarre situatie..

 

Allereerst de termijn, zou 30 dagen wellicht nog redelijk zijn om in verzet te komen, denk ik dat amper 2 weken wel heel kort is. Ze kunnen natuurlijk wel een verzenddatum verzinnen, maar het gaat erom wanneer je zoiets ontvangt. Valt me overigens mee dat er niet gewoon 1 juni als verzenddatum op staat, was het meteen klaar geweest...

 

Eerlijkgezegd klinkt het als een administratieve dwaling van hun kant.. geen facturen, geen aanmaningen, nada. Dat een rechter zich erover heeft uitgesproken zonder jouw medeweten lijkt me al helemaal stug, tenzij je gedurende een hele periode onvindbaar bent geweest (lijkt me ook niet het geval).

Link naar reactie
 • 0
Gast Edwinvdw

Heeft de rechter zich er over uitgesproken of gaat deze dit doen bij geen gehoor ?

Ik heb helaas een uigebreide ervaring opgedaan deurwaarders incassoburo's e.d. en ik weet dat die brieven vaak heel slim zijn opgesteld als je ze goed gaat lezen staat er vaak als u niet reageert dan ...

Tevens hebben hun ook te bewijzen dat ze een briefdaadwerkelijk hebben verstuurd.

 

maar het inschakelen van een jurist is een goede optie, zeker als "het fonds" niet bijzonder sterk staat, hun hebben immers ook een bewijslast.

Link naar reactie
 • 0

Een deurwaarder mag je alleen middels een dwangbevel 'dwingen' om bepaalde bedragen te betalen wanneer een vordering direct opeisbaar is. Dat is het geval bij vorderingen waarover de rechter vonnis heeft gewezen (maar dat is hier niet aan de orde), vorderingen die ontstaan uit hetgeen in een notariële akte is bepaald (lijkt mij hier ook niet relevant) en bepaalde vorderingen van overheidsinstellingen.

 

De overheid heeft eind 2000 bepaald dat 'werknemers' in een bepaalde branche, waaronder ook de detailhandel, zich verplicht moeten aanmelden bij een bedrijfstakpensioenfonds. Dat heb jij netjes gedaan, maar nu lijkt het erop dat er bij het afmelden voor het pensioenfonds iets mis is gegaan. Het bedrijfstakpensioenfonds weet kennelijk niet dat jij de bedrijfsvoering van jouw computerhandel hebt gestaakt en meent dan ook dat jij voor de maanden na opheffing van de onderneming nog pensioenpremie moet betalen.

 

Omdat de overheid jou dus heeft verplicht deel te nemen in een bedrijfstakpensioenfonds, en deze stichting in de veronderstelling verkeert dat niet zij, maar jij, in gebreke bent gebleven, hebben zij de deurwaarder opdracht gegeven bij jou een dwangbevel te betekenen. Een dwangbevel is niet vrijblijvend; het waarschuwt je voor een laatste keer om de nog openstaande vordering te betalen. Wanneer je ook het dwangbevel negeert, kan er zonder verdere vooraankondiging of toestemming van de rechter beslag worden gelegd op je bankrekening(en) en bezittingen. Wanneer er meerdere 'schuldeisers' zijn kan er zelfs een persoonlijk faillissement worden aangevraagd.

 

Maar goed, zo ver is het nog niet.

 

De vraag is nu: hoe kom je hier weer vanaf?

 

Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het enige wat je kunt doen om je tegen de uitvoering van het dwangbevel te verzetten is, zoals in het dwangbevel al staat vermeld, het bedrijfstakpensioenfonds dagvaarden voor de kantonrechter om alsnog je gelijk te krijgen. Dit brengt bepaalde kosten met zich mee die in eerste instantie door jou zullen moeten worden voldaan, vergt veel tijd en heeft ook bepaalde risico's: als je de zaak verliest, moet je ook nog eens de proceskosten van de tegenpartij (het bedrijfstakpensioenfonds) betalen.

 

Wellicht is het gemakkelijker om het nog openstaande bedrag gewoon te betalen en de zaak dan als afgedaan te beschouwen. Mocht je toch je gelijk willen behalen, dan kun je een ander deurwaarderskantoor dan het kantoor dat het dwangbevel bij jou heeft afgeleverd of een juridisch adviesbureau opdracht geven om een dagvaarding op te stellen en te (laten) betekenen aan het kantooradres van het bedrijfstakpensioenfonds. Je hoeft hiervoor niet naar een dure advocaat te gaan; de kosten daarvan wegen in deze situatie zeker niet op tegen de opbrengsten en bij de kantonrechter mag je in persoon procederen.

 

Succes.

Link naar reactie
 • 0

Stuur het volgende briefje maar even naar de stichting, of kijk of iemand hier nog suggestie's op heeft.

*kijk nog even voor zekerheid naar taalfouten, heb het snel even getikt.

 

SUCCES!

 

 

==============================

 

Referentie: {factuurnummer en referentie}

 

 

Geachte heer {naam},

 

Naar aanleiding van het door mij ontvangen stuk van deurwaarder {naam} van {kantoor}, welke namens u een vordering proberen te incasseren, mijn schrijven.

 

Vriendelijk verzoek ik u mij in de volgende kopieen te voorzien:

- de overeenkomst waarop de volgens u openstaande vordering op gebasseerd is

- kopie factuur

- kopie aanmaningen

- kopie ingebrekestelling

- exemplaar algemene voorwaarden

 

Daar wij bij voorbaat de vordering betwisten maken wij er op attent dat alle mogelijke kosten aan u worden doorberekend en dat wij ons niet aansprakelijk houden voor de buitengerechterlijke kosten.

 

Onder voorbehoud van rechten en actieën teken ik.

 

 

Hoogachtend,

{bedrijf}

 

 

 

{naam}

Link naar reactie
 • 0

Stuur het volgende briefje maar even naar de stichting, of kijk of iemand hier nog suggestie's op heeft.

 

zelf voor jurist gaan spelen is geen goed idee. De beste opties:

1. betaal gewoon en lik je wonden;

2. ga naar een advocaat en laat je voorlichten.

 

Succes!

Pitch Coach | Pitch Trainer | Public Speaker | Sparring Partner | Mentor | Pitcholoog (c)

"Your product, idea or business deserves a great pitch. I love to help you!"

Link naar reactie
 • 0

Ik heb iets dergelijks aan de hand gehad met een ziektekostenverzekering (van particulier naar verplicht ziekenfonds). Ik had opgezegd (en een bevestiging ontvangen) van mijn tussenpersoon (een landelijke bank) alleen, die had de zaak niet goed afgehandeld bij de verzekeraar. Ze hadden bewijsstukken van mij nodig. Berichten aan mij werden verstuurd aan een adres waar in al 10 jaar niet meer woonde en na een maand of 9 was de vordering behoorlijk opgelopen.

 

Ik heb mij (met advocaat) voor de rechtbank moeten verdedigen, maar niets hielp. Ik MOEST betalen (ook al hadden ze de opzegging wél ontvangen en had ik een bevestiging van mijn tussenpersoon). Klaarblijkelijk willen ze geen precedenten.

 

Wat was nou het argument van de rechtbank? (Let op!)

 

Ik had niet gechecked bij de verzekeringskamer of mijn tussenpersoon wel gevolmachtigd was door de verzekeraar. Dat was wél zo, maar ik had het niet gecontroleerd, dus mocht ik er niet van uitgaan dat de acceptatie van mijn opzegging rechtsgeldig was :P

 

De waanzin ten top natuurlijk, maar het zegd wat over dit soort organisaties. Die 500 euri? Ik denk dat je het beste af bent met te betalen. Gaat dat geheel tegen je rechtsgevoel, raadpleeg dat een goede jurist/advocaat. Ga in ieder geval niet zelf aan de slag.

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Venture Capital Coach en Nils de Witte:

 

Houden jullie er wel even rekening mee dat een redelijke advocaat al snel 160 euro per uur ex BTW rekent en niet iedereen dit voor een zaak van 500 euro op tafel wil leggen? Natuurlijk, een eerste adviesgesprek van een half uur is meestal gratis, maar wat heeft het voor zin om zo'n afspraak te maken als je bij voorbaat al wel weet dat je de advocaat niet kunt/wilt betalen?

 

Niet direct naar advocaten doorverwijzen. Denk ook eens aan juridisch adviseurs: dit zijn vaak juristen met een degelijke achtergrond die bereid zijn om voor een fixed price de rolwaarneming op zich te nemen.

Link naar reactie
 • 0

Eens.

 

Maar: voorlichting omtrent je rechtspositie, de kansen en de haalbaarheid is in het algemeen gratis en dus aan te raden.

 

Juridisch adviseur: kan deze info ook wel geven, maar als je verder moet/wil/kan, zal je toch een advocaat nodig hebben. Dan is het we zo effectief meteen met eeen advocaat om de tafel te gaan in plaats van eerst een juridisch adviseur, waarna je later het verhaal nogmaals moet vertellen...

Pitch Coach | Pitch Trainer | Public Speaker | Sparring Partner | Mentor | Pitcholoog (c)

"Your product, idea or business deserves a great pitch. I love to help you!"

Link naar reactie
 • 0
Juridisch adviseur: kan deze info ook wel geven, maar als je verder moet/wil/kan, zal je toch een advocaat nodig hebben. Dan is het we zo effectief meteen met eeen advocaat om de tafel te gaan in plaats van eerst een juridisch adviseur, waarna je later het verhaal nogmaals moet vertellen...

 

Wat ik al zei: je mag bij de kantonrechter (voor vorderingen tot 5.000 euro) in persoon procederen. Dat betekent dat je ook een juridisch adviseur als rolgemachtigde mag aanstellen. Die verzorgt dan alle juridische stukken. Kwalitatief gezien zijn de stukken van een juridisch adviseur zeker niet slechter dan die van een advocaat. Sterker nog: mijn juridisch adviseur geeft colleges op een tweetal Nederlandse universiteiten, waar advocaten worden opgeleid.

 

Ik blijf dan ook bij mijn standpunt dat je nergens een advocaat voor nodig hebt. Het is juist zinloos om eerst naar een advocaat te gaan om vervolgens bij een (veel goedkopere) juridisch adviseur het verhaal nog eens te moeten vertellen omdat die advocaat jou vertelt dat je veel beter in persoon kunt procederen.

Link naar reactie
 • 0

Ik heb mij (met advocaat) voor de rechtbank moeten verdedigen, maar niets hielp. Ik MOEST betalen (ook al hadden ze de opzegging wél ontvangen en had ik een bevestiging van mijn tussenpersoon).

 

Wat was nou het argument van de rechtbank? (Let op!)

 

Ik had niet gechecked bij de verzekeringskamer of mijn tussenpersoon wel gevolmachtigd was door de verzekeraar. Dat was wél zo, maar ik had het niet gecontroleerd, dus mocht ik er niet van uitgaan dat de acceptatie van mijn opzegging rechtsgeldig was :P

 

Heb je daarop die tussenpersoon aansprakelijk gesteld voor het betreffende bedrag en de juridische kosten?

 

Voor topicstarter: Ik ben het wel met maarten.it eens, zeker in dit geval. Aan het opvragen van bewijsstukken kun je je niet snel een buil vallen en als je de stukken zelf niet hebt ontvangen in de loop der tijd, lijkt dat me dat opvragen een logische stap die je zelf uit kunt voeren.

eBase - Portal voor de internetbranche

• nieuws • internetbureaus • opdrachtgevers • branches • nieuwe websites • gratis vacaturebank •

Link naar reactie
 • 0
Heb je daarop die tussenpersoon aansprakelijk gesteld voor het betreffende bedrag en de juridische kosten?

 

Dat kun je niet achteraf (nadat de rechter al vonnis heeft gewezen) doen. Wanneer jij het met de eis, zoals vermeld in de dagvaarding, (ook wel een eis in conventie genoemd) oneens bent kun je daartegen bezwaar maken in een conclusie van antwoord. In dat stuk kun je ook een tegeneis indienen (bijvoorbeeld een veroordeling voor de proceskosten). Dat heet dan een eis in reconventie.

 

Dat je het maar even weet, hehe.

Link naar reactie
 • 0
Geachte heer {naam},

 

Naar aanleiding van het door mij ontvangen stuk van deurwaarder {naam} van {kantoor}, welke namens u een vordering proberen te incasseren, mijn schrijven.

 

Vriendelijk verzoek ik u mij in de volgende kopieen te voorzien:

- de overeenkomst waarop de volgens u openstaande vordering op gebasseerd is

- kopie factuur

- kopie aanmaningen

- kopie ingebrekestelling

- exemplaar algemene voorwaarden

 

Daar wij bij voorbaat de vordering betwisten maken wij er op attent dat alle mogelijke kosten aan u worden doorberekend en dat wij ons niet aansprakelijk houden voor de buitengerechterlijke kosten.

 

Dit lijkt mij een prima reactie in een veel eerder stadium. Als je meent onterecht aanmaningen e.d. te ontvangen vraag dan om achtergrond info.

 

Als er dwangebevelen liggen en de rechtbank om de hoek komt kijken. Vooral wanneer er binnen enkele weken beslist moet worden is juridisch advies nodig.

 

Heb je nog gechecked of je ondertussen wel uitgeschreven bent?

 

Link naar reactie
 • 0

 

Heb je daarop die tussenpersoon aansprakelijk gesteld voor het betreffende bedrag en de juridische kosten?

 

Inderdaad, in de zelfde zitting is de tussenpersoon veroordeeld voor betaling van de schade.

 

Desalniettemin, het verzekeringsbedrijf liep geen risico en toch moest de premie afbetaald worden. Ik ben er nog steeds niet overheen >:(.

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  5 leden, 189 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...