Jump to content
Mikky Vrolijk

Productbescherming? Geen octrooi maar bedrijfsgeheim

Recommended Posts

Productbescherming kan bijvoorbeeld via een octrooi. Een minder bekende keuze is het bedrijfsgeheim.

Het bekendste voorbeeld hiervan is het Coca-Cola-recept. Het bedrijfsgeheim is handig als het niet de bedoeling is dat buitenstaanders kunnen achterhalen hoe een product of proces werkt. De informatie moet niet algemeen bekend of makkelijk toegankelijk zijn en handelswaarde hebben. Bovendien moet een bedrijf geheimhoudingsmaatregelen treffen om schending aan te kunnen tonen.

Onlangs koos een bedrijf  ervoor het algoritme te beschermen door middel van een bedrijfsgeheim en nam daarvoor de benodigde maatregelen. "We hebben nu een geheimhoudingsverklaring voor medewerkers en er is één iemand verantwoordelijk voor de softwarearchitectuur. Wellicht gaan we in de toekomst toch een octrooi aanvragen op het algoritme, maar de komende periode is dit voor ons de beste oplossing." Meer info hier over vind je op de website van RVO

 

Ter info: In oktober 2018 ging de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) in werking. Deze wet biedt ondernemers meer beschermingsmogelijkheden tegen inbreuk op hun bedrijfsgeheim.

Wil je meer weten over deze wet of over productbescherming in het algemeen? Lees meer over productbescherming >>>

 


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nou, ik ben sceptisch...

 

Waarom:

 

Het belangrijkste is: Je moet onrechtmatig handelen AANTONEN. Puur het feit dat een ander het ook doet zegt helemaal niets. Je moet bewijzen dat iemand gelekt heeft of ingebroken heeft. En dan nog heb je alleen een claim tegen die persoon, niet tegen degene, je concurrent, die het te goeder trouw weer verkrijgt.

 

En als een ander een octrooi neemt (omdat hij jouw product heeft gezien en het product of het proces 'reverse-engineered') zit je in de problemen.

 

Ook had, naar mijn professionele mening, dit bedrijf bijzonder weinig alternatieven. Ik zie als octrooigemachtigde niet in hoe ze een octrooi zouden kunnen krijgen op hun technologie. Dus geheimhouding is/was hun enige optie. En dan kunnen ze daar nu wel mooi mee uitpakken, maar in mijn inschatting is het gebakken lucht.

 

Ik zie niets nieuws in de wet behalve dat bestaande praktijken eens netjes in een samenhangende wet zijn gegoten.

 

Iets geheim houden maakt al jaren (wat zeg ik, eeuwen) deel uit van een verstandige omgang met intellectuele eigendom. Niets nieuws onder de zon.

 

En de nieuwe aandacht ervoor zal alleen maar een vals gevoel van veiligheid geven, en dus op termijn een hoop teleurgestelde ondernemers.


Bel Patenthuis voor alle octrooivragen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Wat een eigenaardig idee om bedrijfsgeheimen bij wet te beschermen. Komt er ook een Wet Bescherming Familiegeheimen? En wat valt er allemaal onder die wet?

 

Quote

Op 23 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) in werking getreden. Deze wet biedt ondernemers meer beschermingsmogelijkheden om tegen inbreuk op hun bedrijfsgeheim op te treden. Dus als u kunt aantonen dat iemand uw bedrijfsgeheim onrechtmatig heeft verkregen, gebruikt of openbaar heeft gemaakt. Zo kunt u bij de rechter terecht voor:

 

 • een verbod dat een ander uw bedrijfsgeheim openbaar maakt;
 • een verbod van de productie van of handel in producten die gemaakt zijn met behulp van uw bedrijfsgeheim;
 • beslaglegging op inbreuk makende producten of het aan u afgeven van deze producten;
 • het terugroepen, uit handel nemen of vernietigen van deze producten;
 • schadevergoeding;
 • openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.  

 

Het doet me denken aan een zaak die helemaal uitgevochten is tot bij het Europese Hof, de Goodwin Case. Een jonge journalist van een Britse vakblad krijgt inzage in geheime bedrijfsgegevens van de onderneming Tetra Pak waaruit blijkt dat het bedrijf kampt met onverwachte tegenvallers en miljoenen moet lenen om te overleven. Tetra Pak stapt naar de rechter en eist een verbod op publicatie vanwege schending van bedrijfsgeheimen. De rechter wil de journalist dwingen zijn bron te openbaren. Die volhardt echter. Ook de Hoge Raad in GB wil de journalist straffen. Die wendt zich tot het Europese Hof. Dat bronbescherming belangrijker vindt dan het afschermen van geheimen.

 

Het optreden tegen openbaring werkt dus niet als er een journalistiek belang gediend is. :classic_dry:


Als je wil weten wat we eigenlijk eten... watch mee!  

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Oh, daar was al in voorzien toen het Europees Parlement de Trade Secrets Directive goedkeurde.

 

Quote

In the run-up to the vote on the Directive in the European Parliament, there were concerns that it would have a chilling effect on whistleblowing and press freedom, says Ward. ‘National courts will always have to strike a balance between protecting trade secrets and the rights of third parties to lawfully compete (in the case of employee moves) and to disclose wrong-doing (in the case of whistleblowing). However, Art 5 of the Directive ensures that where trade secrets are used or disclosed in the context of press freedom and whistleblowing of wrongdoing or illegal activity, the Directive’s measures, procedures and remedies for trade secrets misuse are dismissed,’ she says.

 


Als je wil weten wat we eigenlijk eten... watch mee!  

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 uur geleden, kuifje zei:

 

Het belangrijkste is: Je moet onrechtmatig handelen AANTONEN. Puur het feit dat een ander het ook doet zegt helemaal niets. Je moet bewijzen dat iemand gelekt heeft of ingebroken heeft. En dan nog heb je alleen een claim tegen die persoon, niet tegen degene, je concurrent, die het te goeder trouw weer verkrijgt.

 

En als een ander een octrooi neemt (omdat hij jouw product heeft gezien en het product of het proces 'reverse-engineered') zit je in de problemen.

 

 

Als iemand bedrijfsgeheim van de concurrent verkrijgt via een lek dan is dat volgens mij gewoon heling en strafbaar. Ook onder de nieuwe wet overigens (art. 2.3) Te goeder trouw is dan snel van tafel. En als je product of proces eenvoudig achterhaald kan worden dan is geheimhouding natuurlijk niet de juiste manier van bescherming.

En een octrooi op dezelfde techniek door een concurrent is bijna nooit schadelijk. Als de techniek (onder geheimhouding) in een publiek product zit dan is dat door sec de toepassing zelf nieuwheidschadelijk voor het nieuwe octrooi. Als de techniek onder geheimhouding alleen wordt toegepast in het bedrijf zelf ontstaat mogelijk wel een probleem. Maar hoe komt de nieuwe octrooihouder achter de toepassing in het bedrijf? En als die daar om wat voor reden achter komt is het dan redelijk/billijk dat de eerste uitvinder en toepasser verdere toepassing ontzegt wordt? 

 

Een groot voordeel van de wet is dat de kosten geheel op de tegenpartij kunnen worden verhaald en dat de bewijsvoering eenvoudiger wordt omdat zaken beter zijn afgebakend.

 

Neemt niet weg dat ik het helemaal eens ben met de observatie dat in sommige gevallen bedrijfsgeheim schijnzekerheid geeft maar dat is evengoed het geval bij een octrooi.

 

 

Edited by Hans v N

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 uur geleden, Hans v N zei:

 

Als iemand bedrijfsgeheim van de concurrent verkrijgt via een lek dan is dat volgens mij gewoon heling en strafbaar. Ook onder de nieuwe wet overigens (art. 2.3) Te goeder trouw is dan snel van tafel.

 

Ja, als iemand komt met een map documenten waarop op ieder pagina staat 'Geheim, Jansen BV' dan heb je een punt.

 

Maar in de praktijk zal het eerder zo gaan: Er komt iemand bij de concurrent en die zegt 'Ik ben 'industry expert' op dit specifieke terrein, onder andere doordat ik X jaar bij Jansen BV gewerkt heb. Voor een fee wil ik wel mijn kennis met jullie delen, en als industry expert steek ik mijn hand ervoor in het vuur dat ik geen bedrijfsgeheimen weggeef, alleen dingen die iedere industry expert zou moeten weten als hij echt een industry expert is'

 

De concurrent betaalt de fee, en de 'industry expert' praat. En desnoods gaat dit nog allemaal via een consultancy firma.

 

En van 80% van wat de industry expert vertelt zegt de concurrent 'wist ik al lang'.

 

Begin er dan maar aan om heling, kwader trouw, etc aan te tonen.

 


Bel Patenthuis voor alle octrooivragen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bedrijfsgeheim, ambtsgeheim: het zit in de lucht. Managers, bestuurders: als je het moet hebben van achterkamergedoe is openbaarheid onwenselijk. Gooi ze in het cachot, die openbaarders, klokkeluiders en verslaggevers. Nou zijn de notabelen in Kerkrade op hun politieke pik getrapt, omdat iemend besloten burgemeesterkwesties in de krant heeft gezet.

 

Quote

De hoofdredactie van De Limburger heeft kennisgenomen van de aangifte die de vertrouwenscommisssie van de gemeente Kerkrade voornemens is te doen wegens het publiceren van onrechtmatig verkregen informatie. De hoofdredactie weerspreekt met klem dat hiervan sprake is.

 

Wat is dat eigenlijk: onrechtmatig verkegen informatie? Als die gestolen of afgeperst is misschien. Anders oefent de journalist gewoon zijn vak uit. Zoals voor vakbladen vak- en bedrijfsgeheimen soms relevantie hebben. Het beschermen van geheimen is dan ook geen zaak voor het strafrecht, maar een kwestie van private afspraken.


Als je wil weten wat we eigenlijk eten... watch mee!  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept