Ga naar inhoud
 • 0

Boeking te laat gefactureerde diensten

Beste forumleden en (met name) experts,

 

Al jarenlang ben ik groot bewonderaar van dit fantastische forum. Dat gezegd hebbende, kamp ik nu zelf met een prangende vraag.

 

De situatie is als volgt. Ik verricht adviesdiensten, waarvoor ik keurig maandelijks facturen opstel en verstuur. Periodiek doe ik aangiften omzetbelasting.

In de maand januari 2019 heb ik de diensten van december 2018 gefactureerd. Ik kwam er toen achter dat ik een forse verrekening van uren over de maand november 2018 ben vergeten te factureren. Deze heb ik alsnog gefactureerd in januari 2019. Factureren met terugwerkende kracht is niet toegestaan en was ook overigens niet meer mogelijk.

Volledigheidshalve de (fictieve) getallen: Omzet december 2018 € 20.000 (hierna te noemen 'omzet A'), omzet november 2018 € 10.000 (hierna te noemen 'omzet B'). De verschuldigde btw hierover bedraagt (totaal) € 6.300.

 

Nu is mij bekend dat in beginsel de factuurdatum heilig is voor de verschuldigdheid van omzetbelasting, in dit geval dus de maand januari 2019, tenzij de omzetbelasting eerder verschuldigd is geworden. Men dient uiterlijk op de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin is gepresteerd, te factureren. Dit had dus uiterlijk 15 december 2018 moeten geschieden voor omzet B.

 

Om gedoe met de fiscus te voorkomen, heb ik besloten om omzet B en de hierover verschuldigde btw 'handmatig' bij te plussen in de aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2018. Dus omzet verhoogd met € 10.000, de btw verhoogd met € 2.100, beide aangegeven bij vraag 1a op de btw-aangifte. De factuur voor deze diensten is echter verzonden in januari 2019.

 

Welke boeking hoort hier nu bij en hoe wordt dit gerubriceerd in de jaarrekening? Ik wil ook graag de juiste aansluiting behouden met de administratieve omzet en aangegeven omzet.

 

Ik beschouw omzet A als nog te factureren omzet per balansdatum. Boeking:

 

Nog te factureren omzet (balans) € 20.000

Aan mutatie te factureren omzet (winst- en verliesrekening) € 20.000

 

Deze wordt keurig tegengeboekt in 2019.

 

Omzet B is weliswaar ook nog te factureren omzet per balansdatum, maar aangezien deze reeds (terecht) is aangegeven in 2018, wordt deze dus verhoogd met de verschuldigde en af te dragen btw in 2018.

Ik zoek dus de debet grootboekrekening in de balans waar dit bedrag ad € 12.100 op geboekt dient te worden. En in welke rubriek dit verantwoord kan worden in de jaarrekening. Het zijn (nog) geen debiteuren, ook geen onderhanden werk/nog te factureren omzet, want dan zou de tegenboeking in 2019 een probleem opleveren met de aansluiting (aangegeven) omzet en btw. 

In feite iets als 'tussenrekening debiteuren', maar dit ben ik nog nergens tegengekomen in een jaarrekening.

 

Experts, ik verneem graag van jullie!

 

Bij voorbaat dank.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

13 antwoorden op deze vraag

 • 0
22 minuten geleden, JosephNL zei:

Om gedoe met de fiscus te voorkomen, heb ik besloten om omzet B en de hierover verschuldigde btw 'handmatig' bij te plussen in de aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2018. Dus omzet verhoogd met € 10.000, de btw verhoogd met € 2.100, beide aangegeven bij vraag 1a op de btw-aangifte. De factuur voor deze diensten is echter verzonden in januari 2019.

 

 

Om gedoe met de fiscus te voorkomen?

 

En waar komt de regel vandaan dat men uiterlijk op de 15e moet factureren over de voorgaande maand?

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Dat volgt uit de Wet op de Omzetbelasting 1968. 

 

Artikel 34g

De factuur wordt uitgereikt uiterlijk op de vijftiende dag van de maand volgende op die waarin de goederenlevering of de dienst is verricht. In geval van vooruitbetalingen als bedoeld in artikel 34c, eerste lid, onderdelen d en e, moet de factuur telkens worden uitgereikt vóór het tijdstip van de opeisbaarheid daarvan.

Link naar reactie
 • 1

Die regel staat in de wet op de omzetbelasting..

31 minuten geleden, JosephNL zei:

Omzet B is weliswaar ook nog te factureren omzet per balansdatum, maar aangezien deze reeds (terecht) is aangegeven in 2018, wordt deze dus verhoogd met de verschuldigde en af te dragen btw in 2018.

 

Boekhoudkundig is het gewoon nog te factureren. De belastingdienst stelt zich tevreden met het op tijd afdragen van de btw, normaal gaat dat dus op basis van gefactureerde omzet. Je balans rekening debiteuren of nog te factureren omzet speelt geen rol in de btw aansluting om BTW aan te kunnen sluiten moet je rekenig te betalen btw vergeleken kunnen worden met je omzetrekening(en). Waar je het bedrag incl btw op de balans parkeert is niet zo spannend, ik zou gewoon wel nog te factureren omzet gebruiken

 

De boeking ervan krijgt dus een extra regel. Je moet immers ook je btw rekening verhogen om te zorgen dat je boekhouding aansluit met je handmatig verhoogde aangifte.

 

December boeken reserving omzet Debet Credit
Nog te factureren bedragen 12.100  
aan te betalen btw   2.100
aan omzet   10.000
     

 

Januari - terugdraaien reservering Debet  Credit
Omzet 10.000  
te betalen btw 2.100  
aan Nog te factureren bedragen   12.100
Verkoopfactuur    
Debiteuren 12.100  
aan te betalen btw   2.100
aan omzet   10.000

 

Als je bovenstaande rekeningen de bedragen tegenover elkaar zet zie je dat alle rekeningen uiteindelijk op het juiste moment omzet (2018) en btw schuld (2018) laten zien en debiteuren vordering (2019) laat zien. Zodat alles (voor btw standen) kloppen met wat je hebt aangegeven.

Als je een fout maakt dan moet je soms even een beetje afwijken van de normale vaste boekregels, hier is dat door in de balansrekening nog te factureren omzet eenmalig wel een btw bedrag op te nemen. 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Dank, Roel. De verwarring ontstond inderdaad vanwege de mutatie op de betreffende grootboekrekeningen en het feit dat hier nu sprake is van een bedrag inclusief btw.

Normaliter vermeld ik de mutatie overlopende omzet altijd apart in de jaarrekening, dus onder de netto-omzet. De netto-omzet sluit dan aan met de btw-aangiften, behoudens incidentele posten.

 

Omdat ik de omzet over november 2018 feitelijk heb aangegeven in 2018, boek ik de mutatie (journaalpost) in de winst- en verliesrekening in dit uitzonderlijke geval rechtstreeks op omzet in plaats van op 'mutatie nog te factureren'. Zie ik dit goed?

Link naar reactie
 • 0

Ik volg je niet helemaal wat je bedoeld met dat je overlopende omzet onder netto omzet vermeld, Dat doe je door het maken van de journaalpost alleen in dit geval heb je 2 journaalposten en heeft de tweede een extra boekingsregel maar er gaat nog steeds 10.000 euro omzet zonder btw naar de resultatenrekening. Als jij in je jaarrekening 30.000 euro als nog te factureren wilt melden als aparte regel doe dat vooral.. maar er is geen sprake van een boeking incl btw op het resultaat door mijn boekingen. Alleen de balansrekening (die hopelijk in jou jaarrekening ook als activum blijft staan)

Link naar reactie
 • 0

Ik bedoel dat ik in 2018 in de W&V-rekening € 20k als 'mutatie nog te factureren omzet' boek (dit is bij mij een aparte grootboekrekening) en € 10k rechtstreeks als omzet verantwoord. Ik heb deze laatste omzet immers ook feitelijk aangegeven in 2018 en de btw-schuld met € 2.100 verhoogd. Anders loopt mijn btw-aansluiting in de omzet mis.

 

Uiteraard wordt € 20.000 + € 12.100, tezamen € 32.100 in de balans geactiveerd.

Link naar reactie
 • 0
(aangepast)

 

5 uur geleden, JosephNL zei:

Nu is mij bekend dat in beginsel de factuurdatum heilig is voor de verschuldigdheid van omzetbelasting, in dit geval dus de maand januari 2019, tenzij de omzetbelasting eerder verschuldigd is geworden. Men dient uiterlijk op de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin is gepresteerd, te factureren. Dit had dus uiterlijk 15 december 2018 moeten geschieden voor omzet B.

 

Zou het jezelf in het vervolg toch wat minder moeilijk maken.

 

Niet elk individueel gewerkt uurtje moet je als een prestatie zien.

En bij de doorlopende levering van diensten mag je ook over andere perioden dan per maand afrekenen.

aangepast door Maxn
Link naar reactie
 • 0

De vraag is of de fiscus daar ook zo over denkt. Het ging bovendien niet om een enkel uurtje, maar om een aanzienlijk bedrag. Van doorlopende prestaties is hier naar mijn mening geen sprake. Dat geldt voor bijvoorbeeld vaste abonnementen bij telecommunicatiediensten, energie, verzekeringen, verhuur e.d. en niet bij uurtje-factuurtje werkzaamheden. Of zie ik iets over het hoofd?

 

Maar bedankt voor het meedenken.

Link naar reactie
 • 0
3 uur geleden, JosephNL zei:

Ik bedoel dat ik in 2018 in de W&V-rekening € 20k als 'mutatie nog te factureren omzet' boek (dit is bij mij een aparte grootboekrekening) en € 10k rechtstreeks als omzet verantwoord. Ik heb deze laatste omzet immers ook feitelijk aangegeven in 2018 en de btw-schuld met € 2.100 verhoogd. Anders loopt mijn btw-aansluiting in de omzet mis.

 

Nee in dat geval is het onlogisch om het bedrag van november opeens wel als normale omzet te zien, dan moet je gewoon jou vaste werkwijze ook voor deze post hanteren en  boek je de november omzet uiteraard ook op deze rekening. Ik heb een voorbeeld gemaakt op basis van algemeen geldende regels en vooral om de effecten op de balans en in het resultaat zichtbaar te maken.

Dat de balansrekening nog te factureren bedragen hoger is dan de resultaten rekening hoger is maakt niet uit. Daar is immers een logische verklaring voor. Je aansluiting loopt niet mis want je moet de omzet in je resultaten rekening aansluiten met de te betalen btw bedragen op de balans en noch de rekening debiteuren als de rekening nog te factureren omzet maken deel uit van die aansluiting.

 

Link naar reactie
 • 0

Helemaal mee eens, Roel, maar in de btw grootboekrekening op de balans staat dan toch een hoger bedrag, dan wat zich verhoudt tot de omzetrekening in de resultatenrekening? Dan sluit de btw-aansluiting toch niet (ook al is het wel verklaarbaar)?


Stel: jaarlijkse omzet vóór correctieboeking van de overlopende omzet: € 200.000, af te dragen btw hierover € 42.000.

 

Omzetboeking november 2018: 

 

Nog te factureren omzet (balans) € 12.100

Aan mutatie nog te factureren omzet (W&V), dus niet rechtstreeks op omzet, € 10.000

Aan af te dragen btw € 2.100

 

Hierna bedraagt het saldo op de grootboekrekening 'af te dragen btw' derhalve € 44.100. De hiermee aansluitende omzet zou derhalve € 210.000 moeten bedragen. Er staat nu echter nog steeds € 200.000 in de W&V-rekening op de omzetrekening.

Dit is dus in mijn optiek een andere situatie dan voor de december omzet. Deze wordt zowel in de balans als in de winst- en verliesrekening exclusief btw opgenomen. Deze 'raakt' dan dus terecht ook niet de btw-aansluiting.

 

Anders gezegd: als ik de omzetboeking van november 2018 terugdraai in 2019, dan boek ik toch ook op de grootboekrekening omzet en niet op de grootboekrekening 'mutatie nog te factureren omzet' in de W&V-rekening? Anders sluit deze weer niet met de eerste btw-aangifte in 2019.

Link naar reactie
 • 0
36 minuten geleden, JosephNL zei:

De vraag is of de fiscus daar ook zo over denkt. Het ging bovendien niet om een enkel uurtje, maar om een aanzienlijk bedrag. Van doorlopende prestaties is hier naar mijn mening geen sprake. Dat geldt voor bijvoorbeeld vaste abonnementen bij telecommunicatiediensten, energie, verzekeringen, verhuur e.d. en niet bij uurtje-factuurtje werkzaamheden. Of zie ik iets over het hoofd?

 

 

Uit de link:

 

Quote

Een overeenkomstige gedragslijn als bij doorlopende prestaties mag worden gevolgd bij ondeelbare of moeilijk splitsbare prestaties die bijvoorbeeld worden verricht door belastingconsulenten, accountants, advocaten, notarissen, architecten en andere beoefenaren van vrije beroepen.

 

Ondanks dat bij dergelijke beroepen doorgaans ook op basis van gewerkte uren wordt afgerekent, is de prestatie zelf -bijvoorbeeld het geven van advies- lastig deelbaar.

Link naar reactie
 • 0

Ook als contractueel is overeengekomen dat er maandelijks wordt gefactureerd? Ik kan me nauwelijks voorstellen dat je dan wegkomt met een jaarlijkse factuur (en een paar vooruitbetalingen).

 

Om bij doorlopende leveringen en diensten manipulatie te voorkomen bepaalt art. 64, lid 1, btw-richtlijn dat leveringen en diensten die aanleiding geven tot opeenvolgende afrekeningen of betalingen geacht worden te zijn verricht bij het verstrijken van de periode waarop de afrekening of betaling betrekking heeft. 

 

Richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

Artikel 64, zegt hierover het volgende:

 

Wanneer zij aanleiding geven tot opeenvolgende afrekeningen of betalingen worden goederenleveringen, met uitzondering van de leveringen van goederen die gedurende een bepaalde periode in huur worden gegeven of op afbetaling worden verkocht als bedoeld in artikel 14, lid 2, punt b), en diensten geacht te zijn verricht bij het verstrijken van de periode waarop deze afrekeningen of betalingen betrekking hebben.

Link naar reactie
 • 0
1 uur terug, JosephNL zei:

Stel: jaarlijkse omzet vóór correctieboeking van de overlopende omzet: € 200.000, af te dragen btw hierover € 42.000.

 

Ow, wacht het kwartje valt :)

Ik ben gewend btw aansluitingen op een andere manier te bewijzen dan 100% via de boekhouding. (zal daar niet over uitwijden dat maakt het alleen maar verwarrender) dus deze methode was een beetje weg gezakt.

Ja je kan het dan op de "echte omzetrekening" boeken om zo meteen aansluiting te hebben.

wel een kleine kanttekening: Zorg wel dat je bij de aansluiting van 2018 een extra aantekening maakt dat je buiten de boekhouding om bent afgeweken in de belastingaangifte en dit later met memoriaal boekingen hebt rechtgetrokken. Doel van de boekhouding is immers om bij een controle te kunnen aantonen wat je hebt gedaan. En nu maak je de boeking na goede bedachtzame afwegingen maar als je bij een controle over 5 jaar wordt gevraagd waarom je op de omzetrekening in dec 2018 10.000 handmatig hebt bijgeboekt terwijl alle andere boekingen uit het verkoopboek komen dan is de kans groot dat je in eerste instantie geen idee hebt en zit je een halve dag te zoeken naar waarom ook al weer.

Dus nu goed vastleggen waarom de uitzonderlijke boeking is gemaakt scheelt een hoop peentjes zweten als de controle ooit komt.

 

 

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

  Button 1
 • Wie is er online?
  9 leden, 211 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.