Ga naar inhoud
 • 0

Relatiebeding in contract met buitenlands bedrijf, contractbreuk ja/nee?

Goedemiddag allen.

 

Ik heb een vraag over of ik contractbreuk pleeg als ik doorga met taallessen (contractbreuk op het vlak van concurrentie-/relatiebeding). Alvorens mijn situatie toe te lichten, benoem ik vast de betrokken partijen (onder fictieve namen):

 

 • Vraagsteller – ik ben zzp taaltrainer en geef Nederlandse les aan expats en/of hun partners die werken voor o.a. bedrijf NLX.
 • Strijkstok – een internationaal opererend bedrijf, ‘incorporated in Panama’, met correspondentie-adres in Brazilië.
 • NLX  – groot Nederlands bedrijf dat internationaal opereert.
 • Samen – een bedrijf gericht op de ondersteuning van partners van expats.
 • Student – de partner van een expat van NLX

 

Achtergrond:

Ik ben een tijd terug als zzp'er taaltrainingen gaan geven voor Strijkstok tegen een all-in uurtarief van €25. Ik heb daarvoor een Engelstalige overeenkomst getekend. Ik geef les aan expats die een budget krijgen van een bepaald aantal lesuren. Zij krijgen deze Nederlandse lessen aangeboden van hun werkgever (meestal is dat NLX). De lessen vinden plaats in Nederland. Ik factureer aan Strijkstok op hun correspondentieadres in Brazilië.

 

De situatie:

In het geval van mijn hulpvraag gaat het niet om de expat zelf, maar om zijn vrouw die ook gebruik mag maken van deze taalles-regeling. Haar budget (aan lesuren) is bijna op en zij gaf uit zichzelf aan dat ze graag wil doorgaan met mij als taaltrainer. Zij wil mij dus inhuren en ik stuur mijn facturen dan naar haar.

Zij vertelde dat ze de aan mij betaalde bedragen terug kan krijgen via een ander bedrijf dat al eerder andere cursussen voor haar heeft betaald: “Samen”. Dit is een bedrijf dat ‘partner support’ biedt voor de partners van de expats van NLX. Om die reden werd mij gevraagd door te geven aan Samen hoeveel ik verwacht dat het gaat kosten (om de student naar het door haar gewenste taalniveau te brengen).

 

Mijn hulpvraag:

Ik ben erg blij dat Samen akkoord is gegaan met het kostenplaatje, want dat betekent dat ik (eindelijk) een normaal uurtarief zal gaan verdienen. Maar nu vraag ik me af of ik geen contractbreuk pleeg als ik mijn taalstudent blijf trainen?

 

Overige vragen:

 • Klopt het overigens dat de student mijn opdrachtgeefster is als ik direct aan haar factureer en zij mij ook betaalt?
 • Klopt het dat in deze situatie het Panamees recht van toepassing is?

 

Ik kijk uit naar jullie oordeel & advies.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

21 antwoorden op deze vraag

 • 1
(aangepast)

Welkom hier.

Om te beginnen met de contractbreuk / het concurrentiebeding: u kunt het beste de relevante contractuele bepalingen hier citeren (geanonimiseerd). Anders valt er weinig zinnigs over te zeggen.

 

Voor wat betreft de andere vragen:

 

Klopt het overigens dat de student mijn opdrachtgeefster is als ik direct aan haar factureer en zij mij ook betaalt?

Ja

 

Klopt het dat in deze situatie het Panamees recht van toepassing is?
Welke situatie bedoelt u? Tussen u en de student (nee, daarop is Nederlands recht van toepassing omdat u met haar een overeenkomst sluit en haar de lessen in Nederland geeft) of tussen u en Strijkstok (kan, afhankelijk van de contractuele bepalingen)?

aangepast door UwJurist
typefout

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
 • 0

Ter info, hier een deel van de getekende overeenkomst met Strijkstok. Hierin staan zaken waar ik van schrik (art. D) en andere dingen die ik verwarrend vind (art. A/B).

Ik heb het vertaald met Deepl want ik ben slecht in legalese maar zal zo ook het Engelse origineel plaatsen (geanonimiseerd).

 

A. Niet-exclusiviteit. Niets in deze overeenkomst mag worden geïnterpreteerd als een verbod om diensten te verlenen aan andere leveranciers van verhuizingen van werknemers of andere concurrenten van Strijkstok, op voorwaarde dat te allen tijde de bepalingen van de artikelen X (stuk over confidentialiteit), B en C hieronder van toepassing zijn. 

 

B. Leverancier Non-Solicitation. U begrijpt dat Strijkstok veel tijd en middelen heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van haar klantenbestand. U gaat ermee akkoord dat u, onder geen enkele omstandigheid, gedurende de looptijd van deze overeenkomst en gedurende 2 jaar na beëindiging ervan, om welke reden dan ook rechtstreeks contact opneemt met een cliënt of klant van Strijkstok met betrekking tot het verlenen van de diensten. (“…any client or customer of Strijkstok in respect of providing the Services”)

 

C. Opdracht. Strijkstok kan al haar rechten overdragen en al haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst delegeren aan een dochteronderneming of een onderneming waaraan zij een aanzienlijk deel van haar activa overdraagt.

 

D. Schending van de overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat geldschade geen voldoende remedie is voor een schending van deze overeenkomst door u of uw agenten, vertegenwoordigers of werknemers en dat Strijkstok naast alle andere remediërende maatregelen, recht heeft op specifieke prestaties en dwangmiddelen of andere billijke genoegdoening als remedie voor een dergelijke schending. Er kan geen afstand worden gedaan van enige bepaling hiervan, tenzij schriftelijk. De vrijstelling (afstandsverklaring) van een schending van de overeenkomst wordt niet beschouwd als een vrijstelling van een andere schending op dezelfde of een andere bepaling van deze overeenkomst. Evenmin kan de vrijstelling door Strijkstok van enige andere onafhankelijke contractant een vrijstelling van dezelfde of een soortgelijke schending door u vormen. Bij elke actie om de rechten van Strijkstok af te dwingen, gaat u ermee akkoord om alle redelijke advocatenkosten en andere incassokosten van Strijkstok te betalen. 

 

E. Diversen. Deze overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen Strijkstok en u met betrekking tot uw betrokkenheid als consultant en vervangt alle eerdere overeenkomsten en afspraken, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot dergelijke zaken, en alle andere regelingen tussen u en Strijkstok. Deze overeenkomst wordt ten uitvoer gelegd overeenkomstig de wetgeving van de Republiek Panama, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten.

Link naar reactie
 • 1
Raad van Advies     4,3k 3 512
(aangepast)

Volgens de tekst zoals weergegeven mag je met geen enkele klant van Strijkstok contact opnemen. In dit geval - ongeacht of Student klant is van Strijkstok: het Student die met jou contact opneemt, niet andersom en dan staat dat je vrij. 

aangepast door StevenK
Link naar reactie
 • 0

Dag allen, alvast heel fijn dat jullie me willen helpen. Begrijpelijk dat er om fragmenten in de originele taal wordt gevraagd. Bij dezen:

 

X. Independent Contractor. You acknowledge that you are an independent contractor and not an employee of Strijkstok, and that you are not the legal representative or agent of, nor do you have the power to obligate, Strijkstok for any purpose whatsoever. You expressly acknowledge that the relationship intended to be created by this Agreement is a business relationship based entirely on and circumscribed by the express provisions of this Agreement and that no partnership, joint venture, agency, fiduciary or employment relationship is intended or created by reason of this Agreement.

Strijkstok shall carry no worker's compensation insurance or any health or accident insurance to cover you. Strijkstok shall not pay contributions to social security, unemployment insurance, federal or state withholding taxes, nor provide any other contributions or benefits which might be expected in an employer-employee relationship. You hereby waive any claims, in tort or contract, against Strijkstok, Strijkstok’ customers and clients for any claims for injury to person or property and agree to look solely to such insurance policies that you may have independently obtained for any recovery for any such losses.

 

A. Non-Exclusivity. Nothing in this Agreement shall be construed to prohibit you from providing services to other employee relocation providers or other competitors of Strijkstok, provided that, at all times, the provisions of Sections X, B and C hereunder shall apply.

 

A1. Laws. You agree and undertake that in connection with the Agreement, you (and/or any of your sub-contractor, agent or representative) will comply with all applicable laws, rules, regulations, decrees and official governmental in all locations where Services are to be provided including those relating to anti-corruption, anti bribery and anti-money laundering.

 

A2. No Conflicts. You represent and warrant to Strijkstok that the execution and delivery of this Agreement by you and your performance in accordance with the terms of this Agreement will not conflict with, be a breach of or constitute a default under any agreement to which you are a party or by which you are bound.

 

B. Supplier Non-Solicitation. You understand that Strijkstok has invested substantial time and resources in developing its client base. You agree that you will not, under any circumstances, during the term of this Agreement and for 2 years after its termination, for any reason whatsoever contact directly any client or customer of Strijkstok in respect of providing the Services.

 

C. Assignment. Strijkstok may assign all of its rights and delegate all of its obligations provided in this Agreement to any subsidiary or any corporation to which it conveys a substantial portion of its assets.

 

D. Breach of Agreement. You agree that money damages would not be a sufficient remedy for any breach of this Agreement by you or your agents, representatives or employees and that in addition to all other remedies, Strijkstok shall be entitled to specific performance and injunctive or other equitable relief as a remedy for any such breach. No breach of any provision hereof can be waived unless in writing. Waiver of any one breach shall not be deemed to be a waiver of any other breach of the same or any other provision hereof. Nor may the waiver by Strijkstok of any breach by any other independent contractor constitute a waiver of the same or similar breach by you. In any action to enforce Strijkstok’ rights, you agree to pay all reasonable attorneys fees and other collections expenses incurred by Strijkstok.

 

E. Miscellaneous. This Agreement sets forth the full agreement between Strijkstok and you relating to your engagement as consultant and supersedes any and all prior agreements and understandings, oral or written, with respect to such matter, and any other arrangements between you and Strijkstok. This Agreement shall be enforced in accordance with the laws of the Republic of Panama, without regard to its conflicts of laws provisions.

Link naar reactie
 • 0

Iemand?

 

Ook ben ik benieuwd wat ik mag verstaan onder 'any client or customer of Strijkstok'...

Is de student bijvoorbeeld een customer/client van Strijkstok? Overigens mag ik mij niet voorstellen aan de student onder die naam, maar onder een andere bedrijfsnaam (van een dochteronderneming denk ik).

 

Ik heb het bedrijf zelf al om opheldering gevraagd over hun definitie van client/customer, maar wacht 7 dagen later nog steeds op een reactie. Ik voel me hierdoor vrij machteloos en ik mis duidelijkheid over wat wel en niet is toegestaan.

Link naar reactie
 • 0

Wat een rare naam, Strijkstok.

Als X een dienst afneemt bij Y, is X de klant.
Als X een dienst afneemt voor werknemer A bij Y, is X de klant, niet A.
Als echtgenote B van werknemer A van bedrijf X een dienst afneemt bij Y, is B de klant, niet X of A.

Waar het ingewikkeld wordt is dat X in dit geval blijkbaar iets van een regeling heeft? Waar B gebruik van mag maken? Dan wordt het al gauw een kwestie van met wie je de afspraak maakt.

Kan NLX jou aanwijzingen geven in jouw relatie met Student? Aan wie stuur jij de facturen? Als er een betalingsgeschil is, wie spreek jij dan aan? Wie accordeert/verleent de opdracht? En namens wie spreekt die persoon dan?

Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar reactie
 • 0
(aangepast)
Op 19-3-2019 om 12:57, Cattitude zei:

B. Supplier Non-Solicitation. You understand that Strijkstok has invested substantial time and resources in developing its client base. You agree that you will not, under any circumstances, during the term of this Agreement and for 2 years after its termination, for any reason whatsoever contact directly any client or customer of Strijkstok in respect of providing the Services.

Dit is de kern.
Gezien de termen non-solicitation en contact directly in combinatie met de hele tekst maakt m.i. dat jij geen initiatief mag nemen om contact te  hebben. Als de student jou benadert, is er geen probleem.

 

4 uur geleden, Branko Collin zei:

Wat een rare naam, Strijkstok.

De vraagsteller heeft fictieve namen vermeld zoals hij aangaf.

 

Op 20-3-2019 om 15:01, Cattitude zei:

Ook ben ik benieuwd wat ik mag verstaan onder 'any client or customer of Strijkstok'... 

 

Het verschil tussen beide termen is eenvoudig te vinden op internet. Bijvoorbeeld op https://writingexplained.org/client-vs-customer-difference

aangepast door UwJurist

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor de antwoorden, heb het even snel doorgenomen omdat ik zo nieuwsgierig was maar heb nu geen tijd voor een inhoudelijke reactie. Ik kom er later vandaag op terug! Ben in elk geval erg blij dat ik weer wat wijzer ben geworden.

 

Branko, ik ga jouw X A B constructie proberen om te zetten met de door mij gekozen namen zodat ik je hopelijk goed begrijp.

 

En p.s. ik ben een zij geen hij ;)

Link naar reactie
 • 0
31 minuten geleden, Branko Collin zei:

De vraagsteller kan ook zelf taaltrainingen gaan aanbieden, dan blijft er bij het Panamese bedrijf niets aan de strijkstok hangen. Je uurtarief is je eigen keuze, niet die van de klant.

 

Aanbieden kan niet aan de klanten van Strijkstok.

 

En blijkbaar heeft de vraagsteller zich een laag uurtarief laten opleggen. De hoogte van het uurtarief is in de praktijk lang niet altijd een eigen keuze voor zzp'ers, vaak worden ze gedwongen tot lage tarieven.

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

  Button 1
 • Wie is er online?
  12 leden, 432 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.