Ga naar inhoud
 • 0

Klant beëindigt lopende opdracht en weigert bij voorbaat te factureren bedrag

Goedendag,
 

Ik zit met een brandende vraag wat mij 's nachts doet wakker houden.  Zelf ben ik een grafisch ontwerper en voer een opdracht uit voor een opdrachtgever.

Hiervoor zijn duidelijke algemene voorwaarden een een offerte aan vooraf gegaan. Gaande weg het proces heb ik een email ontvangen waarin werd aangegeven dat de opdrachtgever stopt met de samenwerking. Met als reden zich moeilijk in de huidige resultaten te kunnen vinden. Iets wat vooraf niet is gecommuniceerd. Sterker nog, ik dacht zelfs tegenovergestelde signalen ontvangen. Zonder tussenkomst van het aangeven van onvrede of mij de mogelijkheid te bieden met een oplossing te komen is de samenwerking ontbonden. In dit zelfde mailtje geeft de klant aan 17% van de offerte bedrag te willen betalen. (klant noemde bedrag, niet de percentage. De percentage is enkel om de verhouding aan te duiden) Dit terwijl er naar eigen inzicht 80% van de opdracht al was uitgevoerd. In het laatste gesprek, vooraf de onheilspellende email, gaven we zelfs aan "dat we er bijna" waren. Concrete stappen om verder te gaan en te kunnen afronden waren doorgenomen.

 

Geoffreerd waren ~52 uren, waarvan factureerbaar 45 zijn uitgevoerd (totale uren komen op 65 tot op het punt van beëindiging, 20 waren dus naar eigen inzicht het zakelijke risico en eigen keuze) (uren zijn aardig afgerond)

 

Ik heb de klant voorgesteld 40 uur te facturen. Volgens de algemene voorwaarden mag ik bij ontbinding vanuit de klant de reeds gedraaide uren facturenen, plus een vergoeding van 30% van het resterende offerte bedrag. Dit is een tegemoetkoming van mijn kan van zo'n ~ 500,- Een, naar eigen inzichten, redelijke tegemoetkoming.

 

Na de mail heb ik hem uitgenodigd voor een kop koffie. Helaas kwamen we er niet uit. Ik heb hem allereerst gevraagd naar de beweegreden van de 17% van de offerte prijs. Waarop hij aangaf dit reëel te lijken gezien hij geen eind product van mij ontvangt. Sterker nog, hij heeft hier uit persoonlijke kringen advies over ingewonnen en vond het persoonlijk nog buiten proportie veel voor "niets te ontvangen".

 

Dat ik, zonder tastbaar eindproduct, 40 uur durfde voor te stellen vond de klant al helemaal krankzinnig. (Als samenvatting. Niet de letterlijke woorden, maar het geeft de gezellige sfeer aan tafel aan). Kortom hij weigert dit.

 

De klant zijn voorstellen uit het gesprek.

 - Als ik, de klant, toch wordt "geforceerd" de bijna 80% te voldoen wil ik dat we de samenwerking weer oppakken. (gevolgd door zachtjes onder de lippen) Dan stel ik je wel later in de samenwerking alsnog in gebrek en kom ik er alsnog onderuit, en dan heb je niets. (of je werkt net zo lang door tot ik tevreden ben, zonder extra bijbetaling)

- Laten we de opdracht als niet gestopt zien en stel mij maar een mail op dat jij de opdracht wilt beëindigen.

- Als je mij als klant niet tegemoet komt met mijn 17% dan zullen we elkaar hierna wel de hand schudden in de rechtbank.

 

Dit zijn de gedachten waarmee ik zelf zit:

 - Kan hij de ontbinding "zomaar" weer ongedaan maken? Mag dat (juridisch)? Naar mijn eigen idee is, los van dat dat me zakelijk zeer ongezond lijkt voor de samenwerking, ook niet meer aan de orde. De kogel is immers door de kerk. Hij heeft zijn besluit genomen.

- Hoewel hij akkoord gegaan is met de algemene voorwaarden die in richtlijn zijn opgesteld van de branchorganisatie (ik ben geen lid, deze voorwaarden zijn openbaar) Is mijn voorstel van 40 uur reëel? (Naar mijn persoonlijke mening natuurlijk wel, maar ik ben benieuwd naar jullie mening of kennis)

- Hoe sterk klinkt mijn standpunt aanvankelijk? (dit is geen juridisch bindende vraag, ik ben benieuwd wat mijn aanvecht kansen zullen zijn)

- Wat adviseren jullie mij als volgende stap(pen). Bij wie kan ik terecht? Mocht er zelfs iemand lokaal kunnen helpen dan ben ik actief in de regio Groningen.

 

Elk advies is welkom, het gaat om enkele duizenden euro's. Wat voor mij als kleine ondernemer een smak geld is.
Hieronder een relevante stuk uit de algemene voorwaarden:

 

Quote

8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
8.1 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door de ontwerper, of wanneer de ontwerper de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de ontwerper redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
8.2 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door de ontwerper op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
 

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Beste Walter, 

 

Allereerst welkom op Higherlevel!

 

1 uur terug, WalterdeBoer zei:

- Wat adviseren jullie mij als volgende stap(pen). Bij wie kan ik terecht?

 

Een ter zake kundige jurist die op basis van alle gevoerde correspondentie, de overeenkomst en voorwaarden jouw positie en mogelijkheden kan beoordelen. 

 

Voor het dragen of beperken van de kosten daarvan is een lidmaatschap van een branchevereniging, belangenbehartiger (bijv. FNZ Zelfstandigen) of een rechtsbijstandsverzekering handig. Heb je zoiets?

 

 

 

Verzekeringsadviseur voor ondernemers | AOV | Aansprakelijkheid | Cyber | Pensioen. 

Hulp nodig bij verzekeringen of wil je offertes?  → Contact

Link naar reactie
 • 0
1 uur terug, WalterdeBoer zei:

In het laatste gesprek, vooraf de onheilspellende email, gaven we zelfs aan "dat we er bijna" waren. Concrete stappen om verder te gaan en te kunnen afronden waren doorgenomen.

 

Daaruit maak ik op dat er onderweg voortgangsgesprekken zijn geweest en dat jullie aan afronding toe waren. Tijdens de voortgang is niets gemeld over bezwaren en tegenvallers.

 

Klinkt als een klant die om andere redenen afhaakt en de schade probeert te beperken door de zwarte piet terug te schuiven. Dan is het idee om af te ronden (compromis) zinloos, en kun je gewoon hard juridisch optreden. Je bent redelijk ingedekt. Het is wel handig als je te weten zou komen waarom de opdrachtgever afhaakt. Was je vooraf ook enigszins argwanend?

 

Pas op voor dat 'in gebreke' scenario. :classic_ninja:

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0
32 minuten geleden, Norbert Bakker zei:
1 uur geleden, WalterdeBoer zei:

- Wat adviseren jullie mij als volgende stap(pen). Bij wie kan ik terecht?

 

Een ter zake kundige jurist die op basis van alle gevoerde correspondentie, de overeenkomst en voorwaarden jouw positie en mogelijkheden kan beoordelen. 


Dank voor het advies. Het is een volledige nieuwe wereld voor mij. Ik zal morgen Google eens raadplegen hoe zo iets werkt en wie mij daar bij kan helpen. En nee, ik ben nergens bij aangesloten nog verzekerd voor rechtsbijstand. Wellicht dat dit ook niet af te sluiten is voor een geval wat reeds (voor een aantal dagen) loopt.

Link naar reactie
 • 0
28 minuten geleden, TwaBla zei:

Daaruit maak ik op dat er onderweg voortgangsgesprekken zijn geweest en dat jullie aan afronding toe waren. Tijdens de voortgang is niets gemeld over bezwaren en tegenvallers.

Klopt, enkel de gebruikelijke schriftelijke samenvattingen met feedback op de volgende stappen per mail. Maar dat hoort bij een ontwerp proces.

 

Link naar reactie
 • 0

Welke algemene voorwaarden heb je gebruikt bij het offreren van deze ontwerpopdracht?

 

Waarom ben je als grafisch ontwerper geen BNO-lid?

 

Ik begrijp ook dat je zonder aanbetaling werkt en nu nog niks aan (deel-)betalingen ontvangen hebt. Stop daar direct mee als advies.

 

Groet,

 

Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0
3 minuten geleden, Highio zei:

Welke algemene voorwaarden heb je gebruikt bij het offreren van deze ontwerpopdracht?

Wij hebben de publiekelijk beschikbare algemene voorwaarden gebruikt van de BNO. Stel dat u daarin inzage in wilt hebben kan ik een kopie toesturen.
 

3 minuten geleden, Highio zei:

Waarom ben je als grafisch ontwerper geen BNO-lid?

Omdat het als kleine ondernemer nog een redelijk bedrag is om dit jaarlijks kwijt te zijn. Daarbij leveren ze wel juridisch advies, maar geen ondersteuning. (Samen met de gedachte "dat overkomt mij niet") De voordelen als een BNO lid in het noorden (ook qua informatieve bijeenkomsten) vind ik té summier.

 

3 minuten geleden, Highio zei:

Ik begrijp ook dat je zonder aanbetaling werkt en nu nog niks aan (deel-)betalingen ontvangen hebt. Stop daar direct mee als advies.

Klopt, uit ervaring is elke potentiële klant weg gelopen als we het over en aanbetaling hebben. Wat voor mij een teken van wederzijdse investering is. Ik weet niet of het de sector of de regio is.

Link naar reactie
 • 0
(aangepast)

Ik ben gewoon 'je' en die voorwaarden ken ik prima.

 

Over professionele keuzes en werkwijze zijn we het dan verder grondig oneens.

 

De 'ik' uit het openingsbericht is plots 'wij' geworden.

 

Groet,

 

Highio

aangepast door Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

Ik neem aan dat er voor een project van deze omvang ook een duidelijke briefing aan vooraf is gegaan? In hoeverre valt objectief te toetsen of daaraan voldaan is? En wie bepaalt dat in zo'n geval? De klant zegt dat het niet goed genoeg is, jij vindt ongetwijfeld van wel, gaat een rechter dan een onafhankelijk expert inschakelen ofzo? (dat is geen vraag aan Walter maar aan de ervaringsdeskundigen hier). 

 

En heeft de klant aangegeven dat jullie er bijna waren of kwam dat vanuit jou? En hoe was de feedback van de klant tijdens de eerdere communicatie? Was dat in de trant van "zie er top uit maar pas dat kleurtje nog even aan" of meer in de trant van "je zit in de goede richting", "begint erop te lijken" enzovoorts? Heb je meerdere keren feedback op hetzelfde punt ontvangen?

 

Dat de klant zegt dat hij niet zoveel wil betalen omdat hij geen tastbaar eindproduct krijgt is natuurlijk niet jouw probleem, hij wil immers de samenwerking stopzetten, niet jij. Dan is het alleen de vraag of hij dat terecht wil doen (dus is de kwaliteit onder de maat of niet conform opdracht) of dat jouw werk prima is maar hij er om een andere reden met een smoesje onderuit probeert te komen en hoopt dat jij wel inbindt.

 

Ik betwijfel of het niet willen doen van een aanbetaling aan de sector of regio ligt. Misschien ligt het eerder aan het feit dat je portfolio, website en/of communicatie niet voldoende vertrouwen wekt om een aanbetaling te doen? Ik heb je website of portfolio niet gezien hoor dus het is geen waardeoordeel, maar daar zou ik dan eerst eens naar kijken. Ik heb zowel bij mijn dj bedrijf als bij mijn webbouw bedrijf geen enkele moeite met het krijgen van aanbetalingen.

 

 

 

 

Onder de naam Bob de webbouwer bouw en verbeter ik websites.

Daarnaast verzorg ik dj's en drive-in-shows op bruiloften, bedrijfsfeesten, verjaardagen enzovoorts.

Link naar reactie
 • 0
33 minuten geleden, Highio zei:

Over keuzes en werkwijze zijn we het dan verder grondig oneens.

Nou, ik moet zeggen dat ik komende tijd toch wel weer een de andere kant wil proberen. Nu, met wat meer ervaring.

 

33 minuten geleden, Highio zei:

De 'ik' uit het openingsbericht is plots 'wij' geworden.

Klopt, schrijfkeuze om het geheel niet over complex te maken.  Ik ben zzp maar werk regelmatig samen.

Link naar reactie
 • 0
5 minuten geleden, Bob de webbouwer zei:

Ik neem aan dat er voor een project van deze omvang ook een duidelijke briefing aan vooraf is gegaan? In hoeverre valt objectief te toetsen of daaraan voldaan is? En wie bepaalt dat in zo'n geval? De klant zegt dat het niet goed genoeg is, jij vindt ongetwijfeld van wel, gaat een rechter dan een onafhankelijk expert inschakelen ofzo? (dat is geen vraag aan Walter maar aan de ervaringsdeskundigen hier). 

Inderdaad erg subjectief. Ik denk dat eerder gekeken zou kunnen worden of dit gecommuniceerd is en of wij de kans hebben kunnen gehad de onvrede op te kunnen lossen.

 

5 minuten geleden, Bob de webbouwer zei:

En heeft de klant aangegeven dat jullie er bijna waren of kwam dat vanuit jou? En hoe was de feedback van de klant tijdens de eerdere communicatie? Was dat in de trant van "zie er top uit maar pas dat kleurtje nog even aan" of meer in de trant van "je zit in de goede richting", "begint erop te lijken" enzovoorts? Heb je meerdere keren feedback op hetzelfde punt ontvangen?

Het was wel na derde presentatie ronde. Uit ervaring kan ik zeggen dat ik niet vaak drie rondes heb. Wel een aantal keer feedback op het zelfde punt, maar zeker een groei. De tweede ronde was wel "from-scratch" omdat er nieuwe informatie bovenkwam die eerder niet was gecommuniceerd. En zeker is ook "goed bezig, dit is een grote stap. Ik heb nog we een opmerking over..." Maar bij onvrede verwacht ik eerder. "ik bel even tussendoor omdat ik toch samen wat gedachten op een rij wil zetten. We hebben nu een paar stappen gedaan, maar het lijkt niet in de buurt te komen. Wanneer heb je tijd". Met andere woorden geen signalen opgevangen die verborgen dan wel expliciete onvrede moesten overbrengen. Het was ook donderslag bij heldere hemel. 

 

5 minuten geleden, Bob de webbouwer zei:

Dat de klant zegt dat hij niet zoveel wil betalen omdat hij geen tastbaar eindproduct krijgt is natuurlijk niet jouw probleem, hij wil immers de samenwerking stopzetten, niet jij. Dan is het alleen de vraag of hij dat terecht wil doen (dus is de kwaliteit onder de maat of niet conform opdracht) of dat jouw werk prima is maar hij er om een andere reden met een smoesje onderuit probeert te komen en hoopt dat jij wel inbindt.

Klopt. Meneer gaf zelfs aan nu door ons op zoek te moeten gaan naar een nieuwe ontwerper en zal no-cure-no-pay voorwaarden eisen. Daar haal ik, naast zijn gezonde zakelijke ethische instelling, ook uit dat hij, ondanks wat hij beweert, zich donders goed bewust is van bindende gevolgen van een contract en voorwaarden.

 

5 minuten geleden, Bob de webbouwer zei:

Ik betwijfel of het niet willen doen van een aanbetaling aan de sector of regio ligt. Misschien ligt het eerder aan het feit dat je portfolio, website en/of communicatie niet voldoende vertrouwen wekt om een aanbetaling te doen? Ik heb je website of portfolio niet gezien hoor dus het is geen waardeoordeel, maar daar zou ik dan eerst eens naar kijken. Ik heb zowel bij mijn dj bedrijf als bij mijn webbouw bedrijf geen enkele moeite met het krijgen van aanbetalingen.

 

Klopt, dat is speculatie. Het enige wat ik weet is dat ik een uitgebreid portfolio online heb staan met jaren aan werk.  En dat de klant zelf contact heeft gezocht vanwege dit "ongelooflijk vette" portfolio (qoute hé? Geen hoge zelf dunk :) )
Maar, een aanbetaling is zeker iets wat ik in de komende offerte meeneem. Dit is ongetwijfeld al een natuurlijke selectie wat dit soort onethische zakenmannetjes weghoudt. (ok, drempel verhoogt)

Ik denk dat ik voor nu dan met name benieuwd ben of hij zomaar zijn uitspraak (ik zie het als ontbinding) ongedaan mag maken en vrolijk verdergaan met de klus. Althans, of hij na opzeggen het weer mag oppakken van zijn kant en mag eisen dat ik het maar "even" afmaak.

Link naar reactie
 • 0
13 minuten geleden, WalterdeBoer zei:

Ik denk dat ik voor nu dan met name benieuwd ben of hij zomaar zijn uitspraak (ik zie het als ontbinding) ongedaan mag maken en vrolijk verdergaan met de klus. Althans, of hij na opzeggen het weer mag oppakken van zijn kant en mag eisen dat ik het maar "even" afmaak.

 

Prima toch. Als hij dan maar wel even de tot nu toe gemaakte uren betaalt voordat je nog iets doet natuurlijk, in verband met de verstoorde verstandhoudingen enzo. Snapt ie vast wel. En dan stapt hij na afloop maar naar de rechter om zijn geld terug te eisen als hij het echt niet goed genoeg vindt. Correct me if I'm wrong... 

Ik weet niet of dat juridisch zo werkt hoor, maar ik zou geen minuut werk meer verrichten voordat ik de huidige uren betaald heb gekregen. 

Onder de naam Bob de webbouwer bouw en verbeter ik websites.

Daarnaast verzorg ik dj's en drive-in-shows op bruiloften, bedrijfsfeesten, verjaardagen enzovoorts.

Link naar reactie
 • 0
(aangepast)

65 uur voor niks werken, terwijl je je dit niet kunt veroorloven bedoel ik en dan twee- of driehonderd EURO op jaarbasis teveel advies-, scholings- of beroepskosten vinden.

 

Groet,

Highio

aangepast door Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0
1 uur terug, Bob de webbouwer zei:

Ik weet niet of dat juridisch zo werkt hoor, maar ik zou geen minuut werk meer verrichten voordat ik de huidige uren betaald heb gekregen. 

Volgens mij gaat het conflict met name over ‘het resultaat’ versus ‘gewerkte uren’.

 

Ik zie toch wel een onweerswolkje aan de horizon verschijnen ... wie gaat beoordelen dat beiden in redelijke verhouding tot elkaar staan?

 

Voor menige prestatie is de term “uurtje factuurtje” een bron van conflicten.

Een duidelijke afbakening van resultaat en kosten, al dan niet met een tussentijdse facturatie, kan voor beide partijen verhelderend werken.

 

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0
1 uur geleden, WalterdeBoer zei:

Het enige wat ik weet is dat ik een uitgebreid portfolio online heb staan met jaren aan werk.  En dat de klant zelf contact heeft gezocht vanwege dit "ongelooflijk vette" portfolio (qoute hé? Geen hoge zelf dunk :) )

Ik zou daar niet teveel waarde aan hechten. 

Voor jezelf ben je toch wat veeleisender dan voor anderen. Een teleurstelling is dan snel in de maak.

 

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0

Er was een overeenkomst (met algemene voorwaarden) die een inschatting van te maken uren omvatte. Dat vonden beide partijen klaarblijkelijk redelijk. Er zijn voortgangsgesprekken geweest (met aanpassingen zelfs) en toen is geen bezwaar gemaakt tegen uren en prestatie.

 

Quote

Dit terwijl er naar eigen inzicht 80% van de opdracht al was uitgevoerd. In het laatste gesprek, vooraf de onheilspellende email, gaven we zelfs aan "dat we er bijna" waren. Concrete stappen om verder te gaan en te kunnen afronden waren doorgenomen.

 

Het is niet helemaal duidelijk wie de we zijn hier en wiens eigen inzicht bedoeld wordt. Ik neem aan dat opdrachtgever en ontwerper het eens waren dat de afronding nabij was. Er is op dat moment blijkbaar ook niet gezegd dat er nog heel wat te verbeteren viel. Vraag is natuurlijk wel of er na dat voortgangsgesprek ook mailverkeer is waaruit deze conclusies af te leiden zijn. Maar daarbij heeft ook de opdrachtgever een verantwoordelijkheid om duidelijk te maken dat hij nog extra werk verwacht.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0
59 minuten geleden, Cosara zei:

Ik zie toch wel een onweerswolkje aan de horizon verschijnen ... wie gaat beoordelen dat beiden in redelijke verhouding tot elkaar staan?


Dat vroeg ik me ook al af... 

 

3 uur geleden, Bob de webbouwer zei:

Ik neem aan dat er voor een project van deze omvang ook een duidelijke briefing aan vooraf is gegaan? In hoeverre valt objectief te toetsen of daaraan voldaan is? En wie bepaalt dat in zo'n geval? De klant zegt dat het niet goed genoeg is, jij vindt ongetwijfeld van wel, gaat een rechter dan een onafhankelijk expert inschakelen ofzo? 

 

1 uur terug, Cosara zei:

Een duidelijke afbakening van resultaat en kosten, al dan niet met een tussentijdse facturatie, kan voor beide partijen verhelderend werken.


Voor zover ik het begrijp waren de kosten in elk geval redelijk afgebakend, we weten alleen niet hoe gedetailleerd de briefing was. 

 

6 uur geleden, WalterdeBoer zei:

Hiervoor zijn duidelijke algemene voorwaarden een een offerte aan vooraf gegaan (...) Geoffreerd waren ~52 uren, waarvan factureerbaar 45 zijn uitgevoerd (totale uren komen op 65 tot op het punt van beëindiging, 20 waren dus naar eigen inzicht het zakelijke risico en eigen keuze) (uren zijn aardig afgerond)

 

Onder de naam Bob de webbouwer bouw en verbeter ik websites.

Daarnaast verzorg ik dj's en drive-in-shows op bruiloften, bedrijfsfeesten, verjaardagen enzovoorts.

Link naar reactie
 • 1

Dit soort dingen zijn altijd lastig, en ook afhankelijk van eventueel overeengekomen voorwaarden. 

 

Voor creatief werk is vaak een inspanningsverplichting maar geen verplichting tot het leveren van een specifiek resultaat. Dat laatste kan ook niet echt, je hebt geen meetbare parameters waarop je bijvoorbeeld een logo kunt toetsen. Zou je pakweg een vliegtuig hebben geleverd zijn zijn daar duidelijke functionele eisen aan die hard en objectief getoetst kunnen worden (range, verbruik, service ceiling, whatever). 

 

Ik vraag me wel af wat je klant nu eigenlijk wil. Blijkbaar niet betalen, maar gaat hij nu een andere partij inhuren om een nieuw grafisch ontwerp te maken? Of is dit zo'n geval waarbij het businessmodel van het bedrijf van de klant bij nadere beschouwing toch niet zo best leek, en gaat het hele verhaal niet door?

 

Of is het echt een eikel die jouw werk tot dusver voorlegt aan een andere ontwerper die het voor een appel en een ei gaat 'afmaken'? 

Link naar reactie
 • 0
4 uur geleden, R.I.P. - Benm zei:

Voor creatief werk is vaak een inspanningsverplichting maar geen verplichting tot het leveren van een specifiek resultaat. Dat laatste kan ook niet echt ...

... als dat juridisch haalbaar mocht zijn, dan bestaat er ook geen afnameverplichting voor iets wat niet aan de verwachtingen voldoet.

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0

Briefje en factuur sturen?
- we zijn deze opdracht en deze voorwaarden overeengekomen
- u geeft aan de opdracht tussentijds te willen beëindigen
- volgens de overeenkomst betekent dit betaling van X (reeds gemaakte uren + 30%)
- we zijn in onderling overleg op datum Y niet tot een alternatieve oplossing gekomen
- ik ga akkoord met beëindiging van de opdracht en stuur u hierbij factuur voor bedrag X

En vervolgens de factuur strak handhaven met herinnering, aanmaning, incasso. Naar de rechter stappen is zonder rechtsbijstandsverzekering mogelijk niet rendabel, dus als de factuur onbetaald blijft misschien toch je verlies maar nemen.

Met vriendelijke groet, Ron van der Kolk MSc MBA

 

Interim manager voor de overheid op het gebied van dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. Daarnaast ook als organisatieadviseur, trainer, coach en mediator in heel Nederland inzetbaar via Inflection.

Link naar reactie
 • 0
(aangepast)

Hele vervelende situatie, zeker als je daar 's nachts van wakker ligt en mogelijk overdag minder productief bent.

 

Hebben de voortgangsgesprekken face-to-face plaatsgevonden en wie heeft (hebben) daarvoor gereisd?

 

En wat is schriftelijk vastgelegd op basis van artikel 7 Betaling en opschorting van de AV BNO?

 

Groet,

 

Highio

aangepast door Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0
3 uur geleden, Highio zei:

Hebben de voortgangsgesprekken face-to-face plaatsgevonden en wie heeft (hebben) daarvoor gereisd?

Ja, dat is ook de enige manier dat ik werk presenteer. Deze vonden op beide locaties plaats. Dus op mijn studio en zijn kantoor.

 

3 uur geleden, Highio zei:

En wat is schriftelijk vastgelegd op basis van artikel 7 Betaling en opschorting van de AV BNO? 

 

Als qoute

Quote

7 Betaling en opschorting
7.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 21 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
7.2 Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de ontwerper totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan de ontwerper op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de ontwerper zijn voldaan.
7.3 Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.
7.4 De ontwerper draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag de ontwerper overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
7.5 De ontwerper mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de ontwerper door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

 

Link naar reactie
 • 0

Op dit moment denk ik aardig mij slagingskansen in te zien. En ik denk dat ik mij er bij neer ga leggen. De stress en de spanning die het mij nu brengt is té hoog. En als ik dit wil aanvechten zal het niet binnen een week zijn opgelost. Het bedrag van € 3.000,- á 3.500,- (mijn ongeveer compromis bedrag) Kan ik als klein ondernemer goed gebruiken. Maar ik heb gisteren de ware aard van de klant gezien en ik kan wel inschatten dat hij geen euro gaat buigen en van wat ik begrijp is hij de weg naar de rechtbank zeer bekend. 

Link naar reactie
 • 1
18 minuten geleden, WalterdeBoer zei:

Maar ik heb gisteren de ware aard van de klant gezien en ik kan wel inschatten dat hij geen euro gaat buigen en van wat ik begrijp is hij de weg naar de rechtbank zeer bekend. 

 

Laat je niet intimideren. Er zit vast wel een incassoadvocaat in je buurt. Kijk eens of die een gratis kennismakingsgesprek aanbiedt, of betaal gewoon voor een half uurtje.

 

6 uur geleden, Cosara zei:

... als dat juridisch haalbaar mocht zijn, dan bestaat er ook geen afnameverplichting voor iets wat niet aan de verwachtingen voldoet.

 

Dat heb ik drie keer gelezen en snap ik nog steeds niet. Het gaat hier niet om sokken. Klant hoeft niks af te nemen, alleen maar te betalen voor de geleverde inspanning. Dat was-ie overeen gekomen.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  6 leden, 303 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...