Jump to content
Mikky Vrolijk

Verschil tussen maatschap en vof gaat verdwijnen

Recommended Posts

Bron: Ondernemersplein

 

Met ingangsdatum 1 januari 2020

Let op: de ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

 

De wetswijziging heeft met name betrekking op de aansprakelijkheid. Zie voor de huidige verschillen aansprakelijkheid tussen Maatschap of VOF deze informatie.

 

Wat verandert er per 1 januari 2020?

Wil je samen met collega’s ondernemen? Er komen nieuwe regels voor de personenvennootschap. Er zijn nu 3 personenvennootschappen:

 • maatschap
 • vennootschap onder firma (VOF)
 • commanditaire vennootschap (CV)

Straks vallen onder de personenvennootschap nog maar 2 rechtsvormen:

 • vennootschap
 • commanditaire vennootschap

De maatschap en de vennootschap onder firma blijven qua naam bestaan, maar de verschillen verdwijnen.

 • Straks zijn de vennoten hoofdelijk (ieder voor het geheel) aansprakelijk voor de hele schuld.
 • Het wordt mogelijk om aanspraak op winst te verpanden.
 • Bij een opdracht voor de vennootschap kan de aansprakelijkheid worden beperkt tot de vennoot aan wie de opdracht uitdrukkelijk is toevertrouwd.

Daarnaast bieden de nieuwe regels de mogelijkheid om de personenvennootschap rechtspersoonlijkheid toe te kennen.

 

Duidelijke en eenvoudige regels moeten deze laagdrempelige rechtsvorm beter laten aansluiten bij de wensen van het handelsverkeer. Dat bespaart tijd en geld. Het doel is een moderne toegankelijke regeling die ondernemers faciliteert, passende bescherming biedt aan schuldeisers en zekerheid aan het handelsverkeer. Zie informatie Rijksoverheid: Nieuwe jas voor personenvennootschap.

 

Het voorontwerp geeft het nieuwe moderne wettelijk kader voor personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap). Het betreft de civielrechtelijke regeling.

De fiscale maatregelen, het overgangsrecht en wijzigingen in overige wetten zullen op een later moment worden geconsulteerd, samen met het civielrechtelijke gedeelte.

 

Via internetconsultatie kunnen geïnteresseerden tot en met 31 mei 2019 suggesties doen om de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van de voorstellen te verbeteren.

 


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept