• 0

Online Handelsfraude strafbaar op grond van nieuwe wet

 

Internetoplichting (online handelsfraude) is sinds het ingaan van de Wet Computercriminaliteit III strafbaar gesteld in artikel 326d van het wetboek van strafrecht. Dit luidt: “Hij die een beroep of een gewoonte maakt van het door middel van een geautomatiseerd werk verkopen van goederen of verlenen van diensten tegen betaling met het oogmerk om zonder volledige levering zich of een ander van de betaling van die goederen of diensten te verzekeren, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie”. Artikel 326d van het wetboek van strafrecht is op 1 maart 2019 in werking getreden.

 

Dit is van toepassing op marktplaatsfraude: X biedt iets aan, maar levert niet na betaling. Maar je kan het ook toepassen op bijvoorbeeld offerte-aanvragen: X garandeert een aantal aanvragen die X niet kan leveren. Of inkoopvoordeel dat geen voordeel blijkt te zijn.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

19 antwoorden op deze vraag

 • 0

Dekt deze nieuwe wet dan ook bescherming tegen ongevraagde telefonische aanbiedingen en overeenkomsten af? M.a.w. biedt deze ook handvatten voor ontbinding van contracten aan leads die binnengehaald worden middels telefonische acquisitie?

 

Vrijwel elke onderneming heeft tegenwoordig immers een website, maar langs dit kanaal wordt door oplichters/fraudeurs/prutsers doorgaans niet de acquisitie gepleegd simpelweg vanwege het feit dat deze geen of weinig bezoekers hebben onder potentiële of argeloze leveranciers en afnemers...

 

Groet,

 

Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

Het zal een juridische term zijn voor platforms in de platform-economie, maar daar kun je eindeloos over twisten. Me dunkt dat een offerte-platform of een online gids ook onder die term vallen. En wat is 'een gewoonte maken van'....? Het blijft toch archaïsche taal die dan weer door andere archariërs kan worden uitgekneed.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Heerlijke juridische vaagheid die verdomd weinig kennis lijkt te hebben van de technische realiteit  ;)

 

Volgens die definitie zou ik gerust kunnen stellen dat bijvoorbeeld een telefoongesprek ook via een 'geautomatiseerd werk' verloopt... eigenlijk al sinds ze geen telefonistes meer hebben die handmatig de ene met de andere lijn verbinden :D

 

Link naar reactie
 • 0
Op 10-5-2019 om 21:24, Highio zei:

Dekt deze nieuwe wet dan ook bescherming tegen ongevraagde telefonische aanbiedingen en overeenkomsten af? M.a.w. biedt deze ook handvatten voor ontbinding van contracten aan leads die binnengehaald worden middels telefonische acquisitie?

 

Groet,

 

Highio

 

Zoekacties op een ipad gaan meestal vrij lastig bij mij, maar bij iedere wet zit een memory van toelichting die vaak meer uitleg geeft. Wellcht is dat ook hier het geval.

Link naar reactie
 • 0
Op 10-5-2019 om 21:24, Highio zei:

Dekt deze nieuwe wet dan ook bescherming tegen ongevraagde telefonische aanbiedingen en overeenkomsten af? M.a.w. biedt deze ook handvatten voor ontbinding van contracten aan leads die binnengehaald worden middels telefonische acquisitie?

Misschien dat het (hoofd)artikel 326, eerste lid hier uitkomst biedt ...

 

1. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

 

De bijkomende vraag is dan wel ... in hoeverre is telefonische acquisitie onder de noemer van een listige kunstgreep of samenweefsel van verdichtsels te brengen ?

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0

Het nieuwe artikel is inderdaad toegevoegd om de bestaande definities van oplichting toe te spitsen op het internettijdperk. Het betreft strafrecht, dus het zou van invloed moeten zijn op aangifte, opsporing en handhaving. Gedupeerden in een verwant topic zijn redelijk ver gevorderd met aangiften, wat een heugelijk gegeven is omdat de politie tot op heden zelden aangiften accepteert.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Ik denk dat het vrij specifiek gericht is op nep-webwinkels en marktplaats oplichting van het soort 'wel laten betalen en niets leveren', wat nu steevast als een civiele kwestie wordt gezien. 

 

Op zich is het prima dat dat wordt aangepakt. "Er een beroep of gewoonte van maken" lijkt me puur te slaan op de schaal waarop iemand het doet (bijvoorbeeld 1 keer iemand een telefoon verkopen op marktplaats en die niet leveren valt er niet onder), het oogmerk om niet te leveren blijft een lastige: Dat is net als voor oplichting een soort vereiste van intentie, iets dat lastig te bewijzen valt (iemand zou zich kunnen verweren door te stellen dat de intentie was het te laten dropshippen oid). 

Link naar reactie
 • 1
(aangepast)

Dit soort max. celstraffen (4 jaar) en geldboetes (83k) zijn nog altijd heel makkelijk in te calculeren en compenseren door criminelen en katvangers...

 

 

https://wetten.overheid.nl/zoeken en hoe zoek je dan? Met Artikelnummer invullen niet op 326, maar 326d aan elkaar geschreven kennelijk.

 

Quote

Artikel 326d

 

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, enige bedrieglijke handeling pleegt tot misleiding teneinde een ander die handelt in de uitoefening van een beroep, bedrijf of organisatie te bewegen tot het doen van een betaling, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vijfde categorie.

 

Ik zie daaronder een Artikel 326e wat relevanter of bedoeld lijkt.

 

Quote

Artikel 326e

 

Hij die een beroep of een gewoonte maakt van het door middel van een geautomatiseerd werk verkopen van goederen of verlenen van diensten tegen betaling met het oogmerk om zonder volledige levering zich of een ander van de betaling van die goederen of diensten te verzekeren, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

 

Groet,

 

Highio

aangepast door Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0
(aangepast)

Nieuwsbericht van de Rijksoverheid waarin de reikwijdte (praktische werking) van de nieuwe wet toegelicht wordt: Nieuwe wet versterkt bestrijding computercriminaliteit (Nieuwsbericht | 28-02-2019 | 08:30)

 

En als officiële bekendmaking: Staatsblad 2018, 322 (pdf)

 

Groet,

 

Highio

aangepast door Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

Had het oorspronkelijk bericht overgenomen van een andere site, maar blijkbaar niet goed gecheckt of de juiste artikels werden aangestipt. Dank voor de verbetering!

 

Quote

Malafide verkopers die op internet herhaaldelijk goederen of diensten te koop aanbieden, maar niet leveren, kunnen straks strafrechtelijk worden vervolgd.

 

Dus een garantie geven op X offerte-aanvragen maar die stelselmatig niet leveren, terwijl je moet weten dat je zelden of nooit offerte-aanvragen krijgt, zou strafbaar zijn? Hoe kan je een dienstverlener dwingen om inzage te geven in zijn cijfers? Afdwingen door wanprestatie te claimen?

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0
17 uur geleden, R.I.P. - Benm zei:

Heerlijke juridische vaagheid die verdomd weinig kennis lijkt te hebben van de technische realiteit  ;)

 

Volgens die definitie zou ik gerust kunnen stellen dat bijvoorbeeld een telefoongesprek ook via een 'geautomatiseerd werk' verloopt... eigenlijk al sinds ze geen telefonistes meer hebben die handmatig de ene met de andere lijn verbinden 😄

 

 

Bij een doorsnee call-center belt de computer automatisch het volgende nummer voor de telefonist. Na x seconden niet opgenomen (voor de voicemail tijd) stopt die en belt de volgende...

Link naar reactie
 • 0
(aangepast)

Met autodialer-software lijkt mij niet zo veel mis (behalve dat telefoontjes ongewenst en stiltemomenten irritant zijn), zolang daar maar geen nummers uit een BelMeNiet-register mee gebeld worden. Dat is verder gewoon een legitieme (ja, legale) toepassing. Het automatische werk lijkt mij nog altijd de infrastructuur (hardware+software) te zijn waarover de inhoudelijke diensten of producten wel of niet geleverd worden.

 

Is er iemand met bewezen juridische kennis die de mogelijke misverstanden of aanwezige ruis in dit draadje weg wil en kan nemen?

 

Groet,

 

Highio

aangepast door Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

Wat is bewezen juridische kennis? Mensen die ervoor doorgeleerd hebben zijn prima in staat om de verwarring nog veel groter te maken. Voor dit forum is de praktische toepassing veel interessanter. En die is er nog niet. Je kan tal van wetten maken of aanpassen, maar als er in praktijk niks mee gedaan wordt heeft ook niemand daar wat aan...

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0
(aangepast)

Mensen die er voor doorgeleerd hebben en zich als jurist of advocaat hier aan wagen kunnen ongetwijfeld eventuele misvattingen in bovenstaande wegnemen. Jij schrijft wat je oppikt en ik schrijf wat ik aan informatie vind en daaruit begrijp, maar zitten we daar gezamenlijk met nog meer toevoegingen goed mee?

 

Groet,

 

HIghio

aangepast door Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0
(aangepast)

Er zijn vanuit het OM in Zwolle de afgelopen jaren een aantal pogingen gedaan om dubieuze dienstverleners die mikken op ondernemers te bestraffen, maar dat stuitte doorgaans op de rechter die het bewijs onvoldoende vond of met de regels niks kon doen. Nu zijn de regels aangepast, maar ik bespeur weinig opsporingsenthousiasme. Kan een kwestie van capaciteit zijn.

 

Als de grote media het oppikken (zoals met die energiebedrijf-telefoontjes) wordt er wel wat gedaan. Niet met vervolging, maar door de adreskraan dicht te draaien bij de KvK en door cold-calling strakker te gaan reguleren. En wellicht wordt de consumentenbescherming opgerekt naar ZZPers.

 

Een toelichting bij deze nieuwe wetsartikelen was dat de bestaande criteria voor oplichting niet goed pasten bij marktplaatsfraude. Valse hoedanigheid, listige kunstgrepen en samenweefsel van verdichtsels. De Fraudehelpdesk heeft onlangs een toelichting op fraude op zijn site gezet.

 

Quote

Oplichting is dus strafbaar wanneer sprake is van al de volgende zaken:


• met het oogmerk – er moet sprake zijn van een vooropgezette bedoeling
• wederrechtelijk – het is in strijd met het recht en de daarin beschermde normen
• bevoordelen – de oplichter moet er beter van worden
• valse naam of van een valse hoedanigheid, (…..) listige kunstgrepen, (…..) samenweefsel van verdichtsels – de waarheid wordt verdraaid, er is sprake van een leugen
• iemand beweegt – het slachtoffer handelt op basis van de verkregen valse informatie
• ter beschikking stellen van (…..), tot het aangaan van (…..)of tot het teniet doen van (…..) – het slachtoffer wordt (financieel) gedupeerd

 

Maar online handelsfraude staat daar niet apart bij...

 

... dus als iemand daar meer over kan vertellen, is het best wel prima. 😎

aangepast door TwaBla

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  2 leden, 183 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.