Jump to content
Piet Rol

De verplichte AOV, alweer een anti-ondernemerschap maatregel?

Wat vind jij van de verplichte AOV?  

21 members have voted

You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Please sign in or register to vote in this poll.

Recommended Posts

Quote

 

Ieder stelsel van sociale zekerheid kan alleen maar werken als ook iedereen, of toch tenminste een groot deel van de mensen, eraan meedoet.

Anders verzekeren alleen 'de slechte risico's " zich nog maar.

 

 

Yep, dit proces heet "averechtse selectie" en versterkt zichzelf. Het leidt uiteindelijk tot een situatie waarin een vrijwillige verzekering steeds duurder en ontoegankelijker wordt. In workshops en trainingen maak ik graag gebruik van deze voorbeelden van economielokaal.

 

5 minuten geleden, prinsrachid zei:

Als we nou eens als ondernemers onszelf eens gewoon fatsoenlijk gaan verzekeren en onze fair share gaan betalen. Is dat écht te veel gevraagd? Of ben ik nu anti-ondernemer?

 

Nee, je bent geen anti-ondernemer. Maar fatsoenlijk verzekeren en fair share gaat vrijwillig niet lukken: niet door ondernemers en niet door verzekeraars. 

 

Ik ga - bij hoge uitzondering - een stukje interne correspondentie citeren van iets dat ik aan mijn collega's schreef op 1 november 2018:

Quote

Op 1 nov. 2018 om 10:11 heeft Norbert Bakker het volgende geschreven:

 

Afwijkend in die zin dat ik na 10 jaar fel voorstander en pleitbezorger te zijn geweest van marktwerking en eigen vrije keuze, van mijn geloof begin te vallen.

(zie in bijlage mijn HL/Sprout column uit 2008 dat destijds (na enige druk door een d66 prominenten en aandacht door de Telegraaf) mede heeft bijgedragen aan draagvlak voor het verruimen van de toetredingstermijn van het UWV van 4 naar 13 weken)

 

Net als Janthony Wielink en Karen Machielsen vrees ik dat overheid, adviseurs en verzekeraars veel te ver van het pad zijn afgeraakt en er echt héél veel moet gebeuren om verplichte verzekering niet alleen als onvermijdelijk maar vooral ook als beter alternatief voor grote groepen zelfstandigen te vermijden.

 

Met de wolven meehuilen (zelfstandig, dus geen verplichte verzekering) kan en doet iedereen, het afwijkende geluid is vooral dat verplichte verzekering voor iedereen voor bepaalde (steeds groter wordende) groepen het beste alternatief vormt, tenzij er door alle stakeholders stevige stappen worden gezet

 


B2Bsure, vooruithelpers bij risicomanagement & verzekeringen

Solopartners: belangenbehartiging en klachtenregeling voor ZZP'ers in de zorg 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur terug, prinsrachid zei:

Als we nou eens als ondernemers onszelf eens gewoon fatsoenlijk gaan verzekeren en onze fair share gaan betalen. Is dat écht te veel gevraagd? Of ben ik nu anti-ondernemer?

Dat is nu het ultieme verschil tussen de OnZelfstandige Werknemer en de Zelfstandige Werknemer (ZZP'er).

De OZW'er is overal toe verplicht en de ZW'er is nergens toe verplicht.

 

Dat ondernemers voor een (minimale) bijstandsuitkering in aanmerking komen is toch niet zo verbazingwekkend.

De premie van een AOV is voor zelfstandig ondernemers aftrekbaar van de belasting. Dat verlaagd de winst en daardoor betaald de verzekerde ondernemer minder inkomstenbelasting. De ondernemer die zich niet wil verzekeren heeft die aftrekposten niet en dat verhoogt zijn winst en daarmee ook zijn heffing Inkomstenbelasting en eigen bijdrage zorgverzekeringswet. Het maakt niet uit hoé een en ander wordt gefinancierd, áls er maar wordt gefinancierd.

 

Om dat beeld te optimaliseren zal het tarief van de IB misschien omhoog óf de belastingvoordelen naar beneden bijgesteld moeten worden. Mijn inziens is daar ruimte genoeg voor.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 uur geleden, Norbert Bakker zei:

Yep, dit proces heet "averechtse selectie" en versterkt zichzelf. Het leidt uiteindelijk tot een situatie waarin een vrijwillige verzekering steeds duurder en ontoegankelijker wordt.

 

Dat is zeker het geval, als potentiële klanten van een verzekeraar al weten dat ze vrijwel zeker gebruik kunnen maken van een vergoeding uit de verzekering zullen ze die massaal afsluiten waardoor het eigenlijk meer een abonnement dan een verzekering wordt. Aanvullende zorgverzekeringen zijn er zeker een voorbeeld van: als je al weet dat je komend jaar iets als een beugel of veel fysiotherapie nodig hebt dan neem je die verzekering, waardoor de premie nauwelijks lager kan zijn dan de uitkering aangezien iedereen dat doet. 

 

Maar geldt dat dan ook voor arbeidsongeschiktheid? Voor een deel wel, bijvoorbeeld als het gevolg is van ziekte die mensen al zien aankomen, of die min of meer onvermijdelijk is als gevolg van een specifiek beroep. Het is zoiets als een brandverzekering afsluiten op het moment dat er telkens een vonkenregen uit het stopcontact komt als je er een stekker in steekt. 

 

Met vrijwillige AOV's heb je dat effect natuurlijk ook: mensen die al reden hebben aan te nemen dat ze binnenkort arbeidsongeschikt raken gaan zich verzekeren, met enorm hoge premies als gevolg. 

 

Anderzijds heb je een groep die zich wil verzekeren waarbij het risico relatief klein is. Aan verzekeraars is vervolgens de taak hierop in te spelen: je kunt de laag-risico groep natuurlijk wel een beetje selecteren door de werken met hoge eigen risico's of wachttijden. Dat is helemaal niet zo'n slecht idee: het maakt het voor mensen die een verzekering willen afsluiten omdat ze al weten te gaan claimen onaantrekkelijk. Door lagere premies trek je mensen aan die zich willen verzekeren tegen zeer onwaarschijnlijke  gebeurtenissen, feitelijk waar verzekeren voor bedoelt is. De uitdaging is denk ik hier een goed product voor te ontwikkelen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minuut geleden, Benm zei:

Maar geldt dat dan ook voor arbeidsongeschiktheid?

 

Heb je de rekenvoorbeelden van economielokaal (zie link) bekeken?

Zo ja dan zou je eigenlijk moeten snappen waarom het juist bij arbeidsongeschiktheid geldt. 😉

(Bij geen enkel ander product is de impact van asymmetrische informatie zo groot, en bij geen enkel ander product zijn de kosten relatief zo hoog)


B2Bsure, vooruithelpers bij risicomanagement & verzekeringen

Solopartners: belangenbehartiging en klachtenregeling voor ZZP'ers in de zorg 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 uur geleden, Cosara zei:

Het meest verontrustende is volgens mij dat er nagenoeg geen belastingcontroles meer zijn, waardoor het aantal uitwassen  - noem het maar secundaire verdiensten en aftrekposten -  draconische vormen aanneemt.

Menig ondernemer vergeet Wiebes met z'n beperking van aftrek van kosten in de (niet zelfstandige) werkruimte; als ook de bijtellingsregeling voor het privé gebruik van de zakelijke auto; als ook het privé gebruik van vele andere zakelijke bedrijfsmiddelen en abonnementen.

 

Er zijn wel degelijk belastingcontroles, zeker als je besluit je zelfstandige werkruimte op te voeren en daar een rechtszaak over te voeren. Dat Wiebes persoonlijk die aftrek de nek heeft omgedraait, zal ik niet gauw vergeten.

 

Cosara, als je in jouw vakgebied uitwassen tegenkomt, heb je dan geen wettelijke of morele plicht om dat tegen te gaan? 

 
17 uur geleden, prinsrachid zei:

En je noemt ook eigenlijk meteen het probleem dat ik met de fiscale stimulering van het ondernemerschap. Bij werknemers vallen de kosten waar ze gemaakt worden (bij het bedrijf van de werkgever). Bij ondernemers worden de kosten neergelegd bij ánderen, namelijk belastingbetalers.

 

Zo had ik het nog niet bekeken. Ik wil hier overigens wel opmerken dat werknemers zwaarbevochten rechten hebben, waar ondernemers (zeker startende) het moeten doen met de scherpste tarieven. Ook na 12 jaar gaan de gesprekken nog altijd over tarieven en of daar 'niet wat vanaf kan' of smoes x, y, z.  Daar werk ik overigens niet aan mee. Maar als je net start met ondernemen is het enige wat je hebt een tarief en met een beetje geluk een sterk verkooppraatje.  En dan leg je het af tegen de concurrent die het voor de helft doet. Zo'n fiscaal steuntje in de rug is dan erg prettig.

 

Ben blij dat dit wat losmaakt. Ik lees hier allerlei goede punten over de AOV. Laten we dan ook als ondernemerscollectief meepraten over de invulling hiervan (in plaats van hoe het nu gaat). 

 

 

 

Edited by Piet Rol

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 11-6-2019 om 15:56, Norbert Bakker zei:

 

De hele bedoeling van deze regeling is nu juist dat deze ondernemers niet meer in de bijstand komen, want dat kan de bijstand helemaal niet aan.

Verder raak je de ondernemers die weinig verdienen zelf niet buitenproportioneel: want met een premievrije voet zoals in de oude WAZ betalen ze daar zelf nauwelijks aan mee: de rekening wordt vooral betaald door de overige ondernemers! 

 

 

Ben wel benieuwd hoeveel procent van iedereen met een uitkering vanuit een ondernemerschap daarin terecht is gekomen én hoe lang ze daar in blijven dan wel opnieuw ondernemen. Zijn daar cijfers over bekend?


Kleding bedrukken doe je natuurlijk bij de leukste online kledingdrukkerij van NL en BE.

Bezoek 👕Kleding bedrukken op Bedrukt.nl voor: 

✔Goede kwaliteit ✔Betaalbare prijzen ✔Zelf online ontwerpen ✔Modieuze kleding ✔Bedrukken vanaf 1 stuk

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur geleden, jpvdmeer zei:

Ben wel benieuwd hoeveel procent van iedereen met een uitkering vanuit een ondernemerschap daarin terecht is gekomen én hoe lang ze daar in blijven dan wel opnieuw ondernemen. Zijn daar cijfers over bekend?

 

CBS houdt de statistieken bij en heeft ook wat onderzoeken over in- en uitstroom gepubliceerd. Maar eerlijk gezegd: dat doet relatief weinig ter zake in deze  discussie. Zelfs al zouden het er weinig zijn en zelfs al zou het wel betaalbaar zijn, dan nog is de bijstand niet bedoeld als vangnet voor zeer langdurig tot permanent arbeidsongeschikte ondernemers.

 

Los van de kosten is het een perverse prikkel waardoor sommige ondernemers zich bewust niet verzekeren en dat is grotendeels ook de groep die  toch al weinig tot geen belasting betaalt, en dus ook niet bijdraagt aan de algemene middelen van waaruit de bijstand gefinancieerd wordt.  Een verplichte verzekering - zelfs als daar een premievrije voet in zit zoals in de oude WAZ - zou die maatschappelijke "pijn" (of noem het: oneerlijkheid) wegnemen 

 

Daarnaast ontbreekt in de bijstand de kennis en expertise om arbeidsongeschiktheid te beoordelen en gebruik te maken van de mogelijkheden van reïntegratie. Het is inefficiënt omdat lokaal aan gemeentes over te laten en het werkt rechtsongelijkheid en willekeur in de hand: dat kan veel beter centraal geregeld worden: zowel in belang van het individu als de  maatschappij.  (En niet geheel verrassend: dat was ook eigenlijk de insteek van de oude AAW, de voorloper van de WAZ en WAJONG) 

 

 


B2Bsure, vooruithelpers bij risicomanagement & verzekeringen

Solopartners: belangenbehartiging en klachtenregeling voor ZZP'ers in de zorg 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 uur geleden, Piet Rol zei:

Cosara, als je in jouw vakgebied uitwassen tegenkomt, heb je dan geen wettelijke of morele plicht om dat tegen te gaan? 

Correct en als boekhouder kan je niet dichter bij het vuur zitten ... maar als je telkens weer (bij wijze van spreken) op je knieën bij de Belastingdienst of bij de FIOD moet smeken om er eens naar te kijken en je krijg te horen dat het momenteel (al lijkt het eerder op permanent) niet onze prioriteit heeft, dan ben je daar na verloop van tijd helemaal klaar mee. Ik doe mijn ding en dat zonder hanky-panky.  ... dat heeft mij al menig klant gekost.

 

Het is voor mij onvoorstelbaar dat de hoofdtaak van de Belastingdienst - het innen van Belastingen - zo krakkemikkig is georganiseerd. Het verbaasd mij dan ook zeer dat er uberhaupt nog geld binnenkomt.

 

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minuten geleden, Cosara zei:

Ik doe mijn ding en dat zonder hanky-panky.  ... dat heeft mij al menig klant gekost.

 

We hebben meer mensen nodig met deze houding, netjes! Goed koopmansgebruik en eerlijk zaken doen (of boekhouding voeren).

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik ben erg benieuwd hoe het een en ander gaat uitpakken voor mij en lot genoten...

57 jaar zelfstandig ondernemer in de bouw. ( zeker geen zzp )

Door de bank genomen 1a 2 dagen per week fysiek werk en 1a 2 dagen kantoorwerk.  ( werk nu +/- 3 dagen in de week met een prima boterham )

Bouw = zwaarwerk , dus ik mag op mn 65 met pensioen met AOW?

57 jaar werkend in de bouw = geen AOV voor te vinden

Als ik dadelijk 1dag werk/onderneem mag ik dan meteen verplicht een volle AOV afsluiten? Is dus niet te doen.

enz enz...

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minuten geleden, Alexander62 zei:

Ik ben erg benieuwd hoe het een en ander gaat uitpakken voor mij en lot genoten...

57 jaar zelfstandig ondernemer in de bouw. ( zeker geen zzp )

Door de bank genomen 1a 2 dagen per week fysiek werk en 1a 2 dagen kantoorwerk.  ( werk nu +/- 3 dagen in de week met een prima boterham )

Bouw = zwaarwerk , dus ik mag op mn 65 met pensioen met AOW?

57 jaar werkend in de bouw = geen AOV voor te vinden

Als ik dadelijk 1dag werk/onderneem mag ik dan meteen verplicht een volle AOV afsluiten? Is dus niet te doen.

 

ook ik ben erg nieuwsgierig wat het gaat worden. Beetje vergelijkbare situatie, nu 62 binnenkort 63.  ondernemer in de schoonmaak met personeel. Sta nog dagelijks met mijn hoeven in de bagger maar wil dat per januari afbouwen naar minder dagen en minder op de werkvloer.

 

Werk er nu zelf naar toe om met 65 te stoppen en het laatste stukje tot 66 en 4 maanden te overbruggen als parttime ondernemer met wat bureauwerk. 

 

wordt het inkomensafhankelijk of iets anders.  Verplicht met volledige acceptatie vind ik prima maar met uitsluitingen zoals ik nu al tegen aanloop schiet voor mij niet echt op. 2-3 jaar arbeidsongeschikt kan ik momenteel prima aan.

 

 

 

 

Edited by henkh
typefout hersteld

Rieel-schoonmaak

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 uur geleden, Alexander62 zei:

57 jaar werkend in de bouw = geen AOV voor te vinden

 

Voor iemand van 57 jaar die werkt in de bouw met 50% handenarbeid en 50% kantoor werk heeft een goede adviseur nog wel mogelijkheden: ik tel er minimaal 6, waarvan een aantal ook heel betaalbaar en met eindleeftijd 67.   

Maar dat is nog geen garantie voor acceptatie uiteraard: de grootste bottleneck hier vormt de medische selectie :  met bestaande klachten aan rug, armen, benen en knieën (en wie heeft dat niet op 57 na tientallen jaren zwaar werk?) worden veel oorzaken uitgesloten of - als er teveel uitsluitingen zijn - volgt alsnog een afwijzing.

 

Een alternatief daarvoor is overigens AOV Bouw: het broodfonds van zelfstandigen bouw.  Dat kent geen medische selectie en keert naar keuze ook langer uit dan de meeste broodfondsen: namelijk ook keuze uit 5 jaar uitkering en zelfs tot AOW-leeftijd als je na je 60e arbeidsongeschikt raakt 

 

23 uur geleden, Alexander62 zei:

Als ik dadelijk 1dag werk/onderneem mag ik dan meteen verplicht een volle AOV afsluiten? Is dus niet te doen.

 

Je verzekert geen dagen, maar winst.  Bij 1 dag werk per week zal de winst ook lager zijn, misschien zelfs wel onder de premievrije voet - als die er komt: dan betaal je voor die ene dag dus vrijwel niets.  Verder blijft het gissen en koffiedik kijken, maar dan heeft het ook nog geen zin om je daar nu al druk over te maken. Niet huilen voordat je geslagen wordt 😅

 

 


B2Bsure, vooruithelpers bij risicomanagement & verzekeringen

Solopartners: belangenbehartiging en klachtenregeling voor ZZP'ers in de zorg 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Met een (royale) premievrije voet is het wel te doen, maar dan kom je inderdaad weer een beetje aan  de WAZ die we ooit hadden en waar niemand echt een liefhebber van was: een verplichte verzekering waar je wel premie voor moest betalen maar die praktisch gezien amper wat uitkeerde. 

 

Vooraf huilen heeft niet zoveel zin natuurlijk, maar iets op de politieke agenda krijgen mogelijk wel: Realistisch is dat er voor deze wet wordt uitgevoerd ook een andere tweede kamer zit, die blunders van de huidige kan corrigeren met steun uit de eerste kamer. Beter ter halve gekeerd dan ten hele gedwaald?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 uur geleden, Benm zei:

maar die praktisch gezien amper wat uitkeerde. 

 

Wat bedoel je?  Dat er nauwelijks werd uitgekeerd of dat het bedrag laag was?

Het eerste is niet waar (integendeel zelfs, zie onder); het tweede is een maatschappelijke keuze een houdt lineair verband met de premie. 

 

De cijfers:

 

Aantal WAZ uitkeringen

In de periode 1998-2003 waren gemiddeld 56.000 ondernemers per jaar langer dan 1 jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt en kregen een WAZ uitkering. Op  een populatie van destijds 875.000 zelfstandigen had 6,4% een WAZ-uitkering.

 

Omvang van de WAZ uitkering

70% van het minimumloon bij volledige AO, evenredig lager bij gedeeltelijke AO .  Wachttijd (eigen risico termijn) 1 jaar 

 

De WAZ-premie was een kostendekkende premie. Dus hogere uitkering, eerder uitkeren of meer uitkeren maakt de premie allemaal duurder. 

 

Dus wat wil je: eerder uitkeren of een hogere uitkering? Dan ga je daar flink voor betalen... 


B2Bsure, vooruithelpers bij risicomanagement & verzekeringen

Solopartners: belangenbehartiging en klachtenregeling voor ZZP'ers in de zorg 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 uur geleden, Benm zei:

Vooraf huilen heeft niet zoveel zin natuurlijk, maar iets op de politieke agenda krijgen mogelijk wel: Realistisch is dat er voor deze wet wordt uitgevoerd ook een andere tweede kamer zit, die blunders van de huidige kan corrigeren met steun uit de eerste kamer.

Achteraf huilen heeft ook niet zoveel zin.

 

... Sinterklazen met een stropdas, die moet je niet vertrouwen.

... De beste voetballers zitten op de tribune.

 

2 uur geleden, Norbert Bakker zei:

Dus wat wil je: eerder uitkeren of een hogere uitkering? Dan ga je daar flink voor betalen...  

Het is wellicht verstandiger om  - als ondernemer - op tijd een ander beroep te kiezen of er helemaal niet aan beginnen.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 uur geleden, Norbert Bakker zei:

Niet huilen voordat je geslagen wordt 

 

En een aankondiging krijgen dat je geslagen worden, vervolgens geslagen wordt en dan gaan klagen dat je geslagen bent ook niet. 😀 Niet vervelend bedoeld Norbert, maar er zijn in mijn beleving nou eenmaal zaken waar je je best druk over mag maken. Als we ons allemaal stil houden, dan is er immers ook geen tegengeluid tegen deze plannen.

 

FNV gaat akkoord met dit akkoord, we zijn er dus een stapje dichterbij.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur terug, Piet Rol zei:
12 uur geleden, Norbert Bakker zei:

Niet huilen voordat je geslagen wordt.

En een aankondiging krijgen dat je geslagen worden, vervolgens geslagen wordt en dan gaan klagen dat je geslagen bent ook niet.

Het lijkt erop dat anticiperen niet in het ondernemershandboek is opgenomen ... in ieder geval in sommige edities.

 

1 uur terug, Piet Rol zei:

FNV gaat akkoord met dit akkoord, we zijn er dus een stapje dichterbij. 

Dicht-er-bij ... bij wat, bij wie ?


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur geleden, Piet Rol zei:

Niet vervelend bedoeld Norbert, maar er zijn in mijn beleving nou eenmaal zaken waar je je best druk over mag maken

 

Ik juich dat "druk maken" alleen maar toe 😎. Want dat  is precies wat veel ondernemers veel te lang totaal niet gedaan hebben omtrent langdurige ziekte en pensioen.

Pas nu er door een mogelijke verplichtstelling aandacht komt gaan sommigen eens nadenken, lezen, navragen en doorvragen, en blijken vervolgens veel  aannames niet te kloppen met de feiten. 

 

De meeste ondernemers schatten de kans op en de (financiële ) gevolgen van arbeidsongeschiktheid veel te laag in want ons oerbrein is niet ingesteld op lange termijn denken


B2Bsure, vooruithelpers bij risicomanagement & verzekeringen

Solopartners: belangenbehartiging en klachtenregeling voor ZZP'ers in de zorg 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur terug, Norbert Bakker zei:

... dat  is precies wat veel ondernemers veel te lang totaal niet gedaan hebben omtrent langdurige ziekte en pensioen.

 

Cosara_Quotes_86.jpg


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 uur geleden, Cosara zei:

Dicht-er-bij ... bij wat, bij wie ?

...bij een verplichte AOV. Dat mocht wel duidelijker, sorry Cosara.

 

4 uur geleden, Norbert Bakker zei:

De meeste ondernemers schatten de kans op en de (financiële ) gevolgen van arbeidsongeschiktheid veel te laag in want ons oerbrein is niet ingesteld op lange termijn denken

Agreed. Niemand denkt dat hem / haar iets overkomt... totdat het gebeurd.

 

Persoonlijk zou ik als ondernemer zelf de keuze willen maken voor een AOV.  En stel dat het inderdaad in het belang is van alle ondernemers (of werkenden als we het totaal bekijken), dan nog wil ik graag een gesprek waar de belangen van de ondernemers worden behartigt.

 

Edited by Piet Rol
Leesbaarheid

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minuten geleden, Piet Rol zei:

Persoonlijk zou ik als ondernemer zelf de keuze willen maken voor een AOV.  En stel dat het inderdaad in het belang is van alle ondernemers (of werkenden als we het totaal bekijken), dan nog wil ik graag een gesprek waar de belangen van de ondernemers worden behartigt.

Yep ... en dat is niet de een of andere vakbond voor werknemers.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Valt er niet te kijken naar een systeem zoals we nu hebben voor ziektekosten? Een vanuit de overheid/belangenorganisaties verplichte polis die 99.9% van de gevallen dekt en private verzekeraars die eea uitvoeren en beprijzen voor alle Nederlanders? Eventueel aangevuld met toeslagen voor mensen die het niet compleet kunnen ophoesten?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Liever niet, want dat hele basis-zorg verhaal is een farce. Je betaalt pakweg 1300 euro premie per jaar (en veel mensen krijgen daar nog flink wat van terug via zorgtoeslag, kinderen betalen helemaal niets etc), terwijl de uitgaven aan gezondheidszorg  gemiddeld ruim 5500 euro per nederlander per jaar zijn. Er gaat dus maar een heel klein deel van die kosten via de verzekeraars en hun premies, het leeuwendeel komt uit algemene middelen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Natuurlijk, gezondheid blijft duur. Net als niet (kunnen) werken.

Voor mij is het vooral een kwestie dat overheden nauwelijks een zeer ingewikkelde en persoonlijke regeling als gezondheidszorg beheersbaar kunnen houden terwijl private partijen doorgaans torenhoge premies moeten vragen omdat enkel mensen die verwachten het nodig te hebben eraan mee doen. Het zorgstelsel speelt daarop in en dat lijkt aardig te werken door de overheid de werkbare taak taken van regelgeving en toezicht te geven terwijl de private partijen voor de uitwerking zorgen. Zoiets zou ook voor een algemene AOV  kunnen werken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur terug, Tonino zei:

Valt er niet te kijken naar een systeem zoals we nu hebben voor ziektekosten? 

 

Vergelijk het met autoverzekeringen. Ook zo'n typische anti-ondernemersmaatregel die ons ondemocratisch door de strot geduwd is.


Als je wil weten wat we eigenlijk eten... watch mee!  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept