Jump to content
Jasper S.

Factoring [conflict: betaald aan freelancer i.p.v. aan factoring bedrijf]

Recommended Posts

24 minuten geleden, logistieke dienstverlening zei:

Het gaat er om wat jij kan doen om problemen te voorkomen als anderen een fout maken.

Of wat jij er praktisch aan kan doen om problemen op te lossen en ze niet groter te laten worden dan nodig is, ook al is de fout gemaakt door een ander. 

 

In dit geval zou ik de freelancer bellen en hem verzoeken dit onderling met het factorbedrijf te regelen en even te laten bevestigen (door het factorbedrijf) dat de vordering is voldaan. Dan zal de freelancer nog een bepaalde fee of marge aan de factormij moeten betalen en heeft iedereen gekregen waar hij/zij recht op had. 

 

 


B2Bsure, vooruithelpers in risicomanagement en verzekeren 

 

Column: de MKB Verzuim-ontzorgverzekering, een grote stap vooruit

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik ben het met Jasper eens. Hij heeft een factuur ontvangen van een leverancier en hij heeft die factuur netjes betaalt aan die leverancier. Dat die andere twee partijen onderling mot hebben, is niet zijn probleem. Hij hoeft dan ook geen moeite te doen om dat op te lossen.


Als je wil weten wat we eigenlijk eten... watch mee!  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
Op 26-6-2019 om 17:15, Jasper S. zei:

Dit staat er:
Deze vordering is overgedragen (gecedeerd) aan XXX Betaling van deze vordering kan slechts bevrijdend
geschieden aanXXX op IBAN 123 bij de Rabobank te Rotterdam onder vermelding van het factuurnummer.

 

43 minuten geleden, TwaBla zei:

Dat die andere twee partijen onderling mot hebben, is niet zijn probleem.

Dus wanneer een vordering gecedeerd is heeft de partij (waarnaartoe overgedragen is) geen poot meer om op te staan??

 

Vergelijkbaar?

Quote

Na de mededeling van cessie is de cedent in beginsel niet meer bevoegd om de vordering te innen. 55 De inningsbevoegdheid komt toe aan de cessionaris. De cessionaris dient te worden aangemerkt als een inningsbevoegde schuldeiser, de cedent als een inningsonbevoegde derde. Een betaling aan de cedent bevrijdt de schuldenaar in beginsel niet. 56 De schuldenaar kan voor een tweede keer door de cessionaris tot betaling worden aangesproken. Hetgeen de schuldenaar aan de cedent heeft betaald, kan hij terugvorderen op grond van onverschuldigde betaling (art. 6:203 BW). De cessionaris kan er naar mijn mening ook voor kiezen om in plaats van de schuldenaar de cedent aan te spreken op grond van art. 6:36 BW. 57

https://www.navigator.nl/document/idf4c6d5912d7f4d8dbd59a8dbb3732e91/cessie-onderneming-en-recht-nr-70-v-6-2-2-1-de-cedent-is-inningsbevoegd-afwijking-van-het-stelsel-dat-geldt-voor-andere-wijzen-van-overgang-van-vorderingen?ctx=WKNL_CSL_2361

 

Overigens, zover ik het begrijp uit de berichtgeving, gaat de factoringmaatschappij het ook eerst proberen bij de freelancer. Maar het is logisch dat ze de andere weg (vorderen bij de schuldenaar) dus gewoon open laten.

 

Ander voorbeeld

Quote

Ik heb al betaald.

Wanneer een vordering aan Assignum is gecedeerd (rechten van de vordering zijn overgedragen) dan kan er alleen bevrijdend betaald worden aan ons kantoor. Mocht u reeds voldaan hebben aan de partij die ons de vordering heeft gecedeerd dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken via onze contact button. Wilt u bij uw bericht ook uw dossiernummer of factuurnummer vermelden? In het bericht zelf kunt u aangeven op welke datum u van welke bankrekening geld hebt overgemaakt. Indien mogelijk verzoeken wij u ook een betalingsbewijs mee te sturen aan ons. Wij proberen voor u deze gelden te ontvangen van de partij waaraan u heeft betaald. Mocht dit ons niet lukken dan blijft u verantwoordelijk voor betaling aan ons.

 

http://www.assignum.nl/aanmaning-gehad/

 

 

 

Edited by Rik ·

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Jasper heeft beide partijen geinformeerd over een factuur met twee verschillende ontvangers en over zijn betaling. Dan lijkt het mij stug dat het probleem nog groter kan worden.

 

Heeft iemand ooit een vergelijkbare factuur met deze onduidelijkheid of dubbelzinnigheid ontvangen? Ik voorzover bekend niet.

 

Van wie is het eerstvermelde bankrekeningnummer?

 

Groet,

 

Highio 

Edited by Highio

HelikopterLandingsplaats...

Share this post


Link to post
Share on other sites

IK krijg best wel regelmatig facturen waar meer dan 1 rekeingnummer op staat. Waarschijnlijk nog met de 50 jaar oude gedachte dat als je rekeingen hebt bij meerdere banken, je je klanten een dienst bewiijst, omdat ze kunnen kiezen.


Bel Patenthuis voor alle octrooivragen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Verschillende rekeningen wel, twee houders niet.

 

Groet,

 

Highio


HelikopterLandingsplaats...

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minuten geleden, Highio zei:

Jasper heeft beide partijen geinformeerd over een factuur met twee verschillende ontvangers en over zijn betaling. Dan lijkt het mij stug dat het probleem nog groter kan worden.

Dat hoop ik voor Jasper, vanzelfsprekend is dat niet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur geleden, TwaBla zei:

Ik ben het met Jasper eens. Hij heeft een factuur ontvangen van een leverancier en hij heeft die factuur netjes betaalt aan die leverancier. Dat die andere twee partijen onderling mot hebben, is niet zijn probleem. Hij hoeft dan ook geen moeite te doen om dat op te lossen.

 

Het is inderdaad niet "zijn" probleem  en hij "hoeft" ook geen moeite te doen om dat op te lossen, maar als dit hele gedoe  met één telefoontje naar de freelancer die het geld ontvangen heeft op te lossen is, dan zou ik dat gewoon doen.   Ofwel de freelancer regelt het met de factoringmij, of hij stort het geld terug. Stuk makkelijker en sneller dan de hakken in het zand steken  en allerlei correspondentie v.v. met het factoringbedrijf. En ook een stuk directer dan "veel succes er mee"-mailtjes 


B2Bsure, vooruithelpers in risicomanagement en verzekeren 

 

Column: de MKB Verzuim-ontzorgverzekering, een grote stap vooruit

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Uiteraard. Ik meende dat de freelancer onwillig was om zijn afspraken met de factoringmij na te komen. Daar mag Jasper best een telefoontje aan wagen. Maar daarna....

 

Op 26-6-2019 om 17:15, Jasper S. zei:

Hierop kreeg ik een e-mail terug dat dit het rekeningnummer was van de freelancer en dat zij gingen proberen het terug te halen, maar dat de freelancer daar geen gehoor aan gaf. En dat ik het ook moest proberen, omdat de betalingsverplichting blijft staan.
Letterlijk: "Indien wij het niet kunnen oplossen met  XXX  , staan wij in ons recht het bedrag alsnog bij jullie te vorderen.

 


Als je wil weten wat we eigenlijk eten... watch mee!  

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 uur geleden, TwaBla zei:

Ik ben het met Jasper eens. Hij heeft een factuur ontvangen van een leverancier en hij heeft die factuur netjes betaalt aan die leverancier. Dat die andere twee partijen onderling mot hebben, is niet zijn probleem. Hij hoeft dan ook geen moeite te doen om dat op te lossen.

De wet is het niet met je eens. Jasper geeft zelf ook aan dat hij de factuur van de factoringmaatschappij heeft ontvangen, niet van de freelancer. En zoals ik al zei, de vraag is dus vooral wat er gecommuniceerd is. Want een rechter zal beoordelen of er aan Jasper mededeling van de cessie is gedaan. Dat is namelijk het moment dat Jasper niet meer bevrijdend aan de freelancer kan betalen.

 

Vaak zie je bij factoring praktische dingen als een sticker in een felle kleur waardoor je niet kunt missen dat de vordering gecedeerd is of dat op een andere manier dit duidelijk wordt gemaakt. Het enkele feit dat Jasper betaald heeft aan de freelancer is in ieder geval niet genoeg om onder de betalingsverplichting richting de factoringmaatschappij uit te komen.


Partner bij Storm van 's Gravesande Advocaten te Ede: www.advocaatstorm.nl

Focus op ondernemers- en insolventierecht

Mijn bijdrage aan de maatschappij lever ik in het (jeugd)strafrecht

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur geleden, StevenK zei:

Want een rechter zal beoordelen of er aan Jasper mededeling van de cessie is gedaan.

Dan zal hij eerst gedagvaard moeten worden. Voor die dagvaarding bekijkt de deurwaarder of de incasso-jurist of er een duidelijke mededeling van cessie is gedaan. Dat blijkt niet uit Jasper's versie van de waarheid. Maar als dat wel het geval is, heeft uiteraard diegene gelijk die de wet aan zijn kant heeft.

 

Jasper kreeg de factuur trouwens per mail, dus verwacht je dat de tekst in de mail duidelijk maakt dat het een gecedeerde factuur betreft.

 

Als dat niet zo is, zou ik in zijn schoenen beide partijen erop wijzen dat de verrekening in eerste instantie tussen beiden is.

 

Anders moet Jasper de factoringmij betalen en maar zien dat hij zijn geld terug krijgt van de freelancer.


Als je wil weten wat we eigenlijk eten... watch mee!  

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

20 minuten geleden, TwaBla zei:

Dat blijkt niet uit Jasper's versie van de waarheid.

Ik dacht toch dat het duidelijk op de factuur vermeld stond (dat zei Jasper in ieder geval).

 

Op 26-6-2019 om 17:15, Jasper S. zei:

Dit staat er:
Deze vordering is overgedragen (gecedeerd) aan XXX Betaling van deze vordering kan slechts bevrijdend
geschieden aanXXX op IBAN 123 bij de Rabobank te Rotterdam onder vermelding van het factuurnummer.

 

Is dat niet voldoende?

 

(Neemt niet weg dat het vreselijk stom is van de factoring maatschappij om de factuur niet te controleren dat er ook niet nog een ander banknummer op staat. Misschien dat ze in dat geval wel een vormfout te verwijten valt.)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minuten geleden, Rik · zei:

Ik dacht toch dat het duidelijk op de factuur vermeld stond (dat zei Jasper in ieder geval).

 

Ik las dat het in de begeleidende email stond, al moet je bij Jasper wel goed doorvragen naar de exacte toedracht. Het lijkt erop dat deze freelancer (met wie al eerder zaken gedaan waren, dus hij zit in het betalingsbestand) een nota heeft verstuurd per email via de factoringsmij en op die factuur beide rekeningnummers heeft gezet, die van zichzelf nadrukkelijker.

 

De factoringmij lijkt in de email aangegeven te hebben dat de vordering gecedeerd is en dat die alleen bevrijdend betaald kan worden door...

 

Het is ook wel taalgebruik dat je moet kennen, trouwens. Geef ondernemers de kost die niet weten wat cederen is. Zo'n ondernemer print de factuur af en geeft die door aan de boekhouding, die vervolgens betaalt via reeds bekende rekeningen. Wat er in die mail stond, is dan al verdampt uit de werkprocessen.

 

Maar Steven S. heeft uiteraard gelijk: het hangt ervan af HOE en WAT gecommuniceerd is.

 

Voor de factoringmij is de afweging: wat is kansrijker? De freelancer dagvaarden (met wie de overeenkomst is aangegaan) of de ondernemer (die een onduidelijke factuur kreeg)...


Als je wil weten wat we eigenlijk eten... watch mee!  

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 uur geleden, Rik · zei:

 

Is dat niet voldoende?

 

Ja, dat is voldoende. Dus op het moment dat Jasper erkent dat dit er stond, hangt 'ie en kan hij proberen het geld bij de - kennelijk kale  -freelancer te halen.


Partner bij Storm van 's Gravesande Advocaten te Ede: www.advocaatstorm.nl

Focus op ondernemers- en insolventierecht

Mijn bijdrage aan de maatschappij lever ik in het (jeugd)strafrecht

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er lopen hier twee termen door elkaar heen. factoring en cederen.

 

factoring wil zeggen dat het administratieve proces van factureren en betalen aan een andere partij is overgedragen. Je ziet dit vaak bij zorgverleners (artsen, tandartsen, fysiotherapie). Vooraf is vaak duidelijk aangegeven dat men gebruik maakt van een factoring maatschappij. Deze sturen uit naam van de ondernemer een factuur met een juist bankrekeningnummer.

 

Cederen is iets heel anders, dan heeft een bedrijf een bestaande vordering, door middel van een akte van cessie, overgenomen. Dit zie je vaak bij telecomaanbieders als een vordering op een klant lang blijft openstaan. Ze betalen dan een bepaald bedrag voor de vordering en gaan proberen het volledige bedrag te incasseren. Zodra een bedrijf de vordering heeft verkocht (gecedeerd) moet hiervan melding worden gemaakt bij de debiteur.  De nieuwe "eigenaar" van de vordering moet dit melden onder toezenden van een nieuwe factuur. De factuur welke wordt toegestuurd mag niet een (kopie) zijn van de originele factuur maar moet een nieuwe factuur op naam van de nieuwe eigenaar van de vordering staan. De akte van Cessie mag niet een, doorlopende, overeenkomst zijn. Dat wil zeggen dat de akte van cessie overeengekomen en getekend moet zijn nadat de vordering is ontstaan. Een van de grootste kopers van vorderingen in Nederland, uit Zweden, is hier al eens voor op de vingers getikt. Zij hadden een akte van cessie gesloten met een telecombedrijf en alle vorderingen die daarna zijn overgedragen onder die eerder overeenkomst laten vallen. Die werkwijze is door de rechtbank vernietigd.

 

Als debiteur ben je dus alleen verplicht om een vordering aan een derde partij te betalen indien er sprake is van een akte van cessie als:

 

* akte van cessie is opgesteld voor een op dat moment reeds bestaande vordering

* van de verkoop van de vordering mededeling is gedaan aan de debiteur

*de factuur als nieuwe factuur op naam van de "nieuwe eigenaar" is opgesteld.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 uur geleden, Gelre-Finance Incasso zei:

Er lopen hier twee termen door elkaar heen. factoring en cederen.

 

factoring wil zeggen dat het administratieve proces van factureren en betalen aan een andere partij is overgedragen. Je ziet dit vaak bij zorgverleners (artsen, tandartsen, fysiotherapie). Vooraf is vaak duidelijk aangegeven dat men gebruik maakt van een factoring maatschappij. Deze sturen uit naam van de ondernemer een factuur met een juist bankrekeningnummer.

Factoring is het financieren van de vorderingen. Dat daarbij de vordering zelf gecedeerd wordt is heel gebruikelijk, maar hoeft niet.

2 uur geleden, Gelre-Finance Incasso zei:

Cederen is iets heel anders, dan heeft een bedrijf een bestaande vordering, door middel van een akte van cessie, overgenomen. Dit zie je vaak bij telecomaanbieders als een vordering op een klant lang blijft openstaan. Ze betalen dan een bepaald bedrag voor de vordering en gaan proberen het volledige bedrag te incasseren. Zodra een bedrijf de vordering heeft verkocht (gecedeerd) moet hiervan melding worden gemaakt bij de debiteur.  De nieuwe "eigenaar" van de vordering moet dit melden onder toezenden van een nieuwe factuur. De factuur welke wordt toegestuurd mag niet een (kopie) zijn van de originele factuur maar moet een nieuwe factuur op naam van de nieuwe eigenaar van de vordering staan. De akte van Cessie mag niet een, doorlopende, overeenkomst zijn. Dat wil zeggen dat de akte van cessie overeengekomen en getekend moet zijn nadat de vordering is ontstaan. Een van de grootste kopers van vorderingen in Nederland, uit Zweden, is hier al eens voor op de vingers getikt. Zij hadden een akte van cessie gesloten met een telecombedrijf en alle vorderingen die daarna zijn overgedragen onder die eerder overeenkomst laten vallen. Die werkwijze is door de rechtbank vernietigd.

 

Als debiteur ben je dus alleen verplicht om een vordering aan een derde partij te betalen indien er sprake is van een akte van cessie als:

 

* akte van cessie is opgesteld voor een op dat moment reeds bestaande vordering

 * van de verkoop van de vordering mededeling is gedaan aan de debiteur

*de factuur als nieuwe factuur op naam van de "nieuwe eigenaar" is opgesteld.

Dit laatste klopt in ieder geval niet. Een factuur is - juridisch - de documentatie van een betalingsverplichting (en wat fiscale aspecten) die voortvloeit uit een overeenkomst. De factuur zelf, net zoals de overeenkomst, veranderen niet door de cessie. Het enige wat verandert is *aan wie* er betaald moet worden. 


Partner bij Storm van 's Gravesande Advocaten te Ede: www.advocaatstorm.nl

Focus op ondernemers- en insolventierecht

Mijn bijdrage aan de maatschappij lever ik in het (jeugd)strafrecht

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 uur geleden, Gelre-Finance Incasso zei:

Factoring wil zeggen dat het administratieve proces van factureren en betalen aan een andere partij is overgedragen.

 

We hebben hier eerder een zaak zien voorbij komen waarbij factoring vooral cedering was. Aanbieder X had zijn vorderingen gefactoreerd om eerder zijn geld te ontvangen en stuurde zijn klanten dan ook nota's waarop duidelijk vermeld stond dat ze betaald moesten worden aan factorfirma Y. Dat werd nog een heel gedoe. Want toen die klanten niet betaalden, ging de deurwaarder namens A dagvaarden terwijl de vordering nog bij Y lag. Hoe dan ook: het administratieve proces was daar niet overgedragen.

 

Verder heb ik er geen verstand van. 😗


Als je wil weten wat we eigenlijk eten... watch mee!  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik had een heel bericht getikt en opgeslagen als concept, maar nu is het weg.
Wellicht kan een moderator het concept terug halen?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nee jasper, dat gaat helaas niet.. 

Ingevoerde teksten/concepten worden alleen lokaal opgeslagen en niet in de hl database. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Waar wordt dit opgeslagen? Ik kan het in mijn temp files of downloads niet vinden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het had gewoon in je reactiebox moeten opduiken. Nu je al twee andere berichten hebt toegevoegd, is het waarschijnlijk weg. De nieuwe forumsoftware doet soms vreemd. Blame it on the code...


Als je wil weten wat we eigenlijk eten... watch mee!  

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Nieuwe poging dan maar.

 

Op 28-6-2019 om 11:14, StevenK zei:

De wet is het niet met je eens. Jasper geeft zelf ook aan dat hij de factuur van de factoringmaatschappij heeft ontvangen, niet van de freelancer. En zoals ik al zei, de vraag is dus vooral wat er gecommuniceerd is. Want een rechter zal beoordelen of er aan Jasper mededeling van de cessie is gedaan. Dat is namelijk het moment dat Jasper niet meer bevrijdend aan de freelancer kan betalen.

 

Vaak zie je bij factoring praktische dingen als een sticker in een felle kleur waardoor je niet kunt missen dat de vordering gecedeerd is of dat op een andere manier dit duidelijk wordt gemaakt. Het enkele feit dat Jasper betaald heeft aan de freelancer is in ieder geval niet genoeg om onder de betalingsverplichting richting de factoringmaatschappij uit te komen.

 

Ik heb overleg gehad met een advocaat en die is het niet helemaal met je eens, maar dat zal vooral komen omdat ik hem wel alle stukken kon laten zien.
Hij gaf aan dat het factoringsbedrijf, verantwoordelijk is voor een heldere en duidelijke factuur. Het vermelden van 2 bankrekeningnummers waarvan men niet aangeeft dat er 1 bij een ander bedrijf hoort, is dat niet.

Hij gaf aan wel een brief te willen schrijven, maar adviseerde mij, om eerst zelf een e-mail te sturen en aan te geven dat ik 2 weken wilde wachten, om de freelancer als nog de mogelijkheid te geven om te reageren.
Maar voordat dit zover kwam, kreeg ik een e-mail van het factoringsbureau met de vraag of ik hun bedrijf wilde beoordelen.
Dit ging via een review website, welke reviews altijd eerst laat goedkeuren door het bedrijf.
Een half uur na het schrijven van mijn review, kreeg ik een telefoontje van de directeur, met de vraag of ik de review wilde intrekken als zij de claim zouden laten vallen.
Hij gaf tevens aan dat hij het met mij eens was dat de factuur onduidelijk was en dat hij begreep dat dit mis had kunnen gaan.
Op mijn vraag waarom we dit niet eerder via de e-mail of telefoon hadden kunnen regelen en waarom het contact zo onvriendelijk was, gaf hij alleen aan dat er nog een hoop te leren was.
Ik ben toen akkoord gegaan met het voorstel en heb tevens aangegeven dat ik in de toekomst geen facturen meer wens te ontvangen.
We hebben dit tevens opgenomen in de overkomst met de freelancers.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept