Ga naar inhoud
 • 0

UBO-register: gegevens bedrijfseigenaren worden openbaar?

Per januari 2020 krijgen alle bv's en vof's te maken met het verplichte UBO-register waarbij de uiteindelijk belanghebbenden in het bedrijf met voornaam, achternaam, geboortejaar, nationaliteit én de aard en omvang van het economische belang zichtbaar worden. Niet zoals in sommige andere landen alleen beschikbaar voor degenen die een belang hebben bij deze informatie, maar voor iedereen.

 

Het zijn nogal wat bedrijven die dus te maken krijgen met dit register (dat wordt gerund door de KvK). Ik vraag me af wat er echt concreet openbaar wordt als het gaat om aard en omvang van het economische belang van de UBO ('ultimate beneficial owner’ ofwel de ‘uiteindelijke belanghebbende’).

 

Weet iemand hier iets meer over?

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

8 antwoorden op deze vraag

 • 0
(aangepast)

Voor de meeste ondernemers hier -die zelf het eigen bedrijf runnen- zal het allemaal weinig spannend zijn.

De vennoten van een vof, en de bestuurders van een BV stonden immers al met naam en toenaam in het handelsregister vermeld...

 

Om historische redenen is 1 van mijn bedrijfjes een Britse Ltd, en daar is het UBO register al ingevoerd.

Het enige verschil voor en na de invoering, is dat er nu ook "Ownership of shares – 75% or more", "Ownership of voting rights - 75% or more" en "Right to appoint and remove directors" achter mijn naam in het register staat.

De overige gegevens waren al openbaar.

 

Verwacht niet dat het in Nederland veel gedetaileerder zal zijn.

Het Nederlandse wetsvoorstel spreekt ook over dergelijke klassen (en niet over exacte percentages of bedragen).

 

Quote

e. de aard van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang en de omvang van dit belang, aangeduid in bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen klassen.

 

aangepast door Maxn
Link naar reactie
 • 0

Niets nieuws onder de zon ... het slechts een uitbreiding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en de Wet op de economische delicten.

 

Ministerie van Financiën | Nader rapport wetsvoorstel UBO-register

 

Ministerie van Financiën | Bijlage 4. Uitvoeringstoets Belastingdienst inzake het UBO-register (Ultimate Beneficiary Owner)

 

Beschrijving voorstel/regeling
De vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn 2015/849) verplicht lidstaten een register bij te houden waarin de natuurlijke personen zijn opgenomen die de uiteindelijk belanghebbenden zijn in een onderneming of rechts-persoon. Dit is het zogenoemde Ultimate Beneficial Owner-register (UBO-register). De richtlijn wordt geïmplementeerd in nationale wetgeving. Hiervoor worden de Handelsregisterwet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en de Wet op de economische delicten aangepast.

Het UBO-register wordt geïntegreerd in het Handelsregister. De Kamer van Koophandel (KvK) zal dit register beheren.

Op grond van artikel 47 Handelsregisterwet is het handelen in strijd met, dan wel het niet voldoen aan een verplichting tot het doen van een opgave ter inschrijving in het Handelsregister een economisch delict. Voor dit voorstel wordt de Handelsregisterwet uitgebreid met de mogelijkheid om bestuursrechtelijke sancties op te leggen. De handhaving ligt bij Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst.


Interactie burgers/bedrijven
De KvK communiceert over de verplichting om de UBO-gegevens aan te leveren. Door de Belastingdienst wordt geen gerichte communicatie ingericht.


Maakbaarheid systemen
De handhavingstaak in het kader van het UBO-register noodzaakt niet tot het ontwikkelen van een nieuw systeem. BEH maakt voor de registratie en de voortgangsbewaking van zijn werkprocessen gebruik van een eigen applicatie, waarin enkele aanpassingen nodig zijn. De kosten vallen binnen de jaaraanpassing.
Om de noodzakelijke ontsluiting van gegevens tijdig te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat de KvK de specificaties voor de koppeling met het UBO-register uiterlijk 15 mei 2019 bij de Belastingdienst aanlevert.

 

Handhaafbaarheid
Voor de handhaving is gekozen voor een duaal sanctiestelsel met bestuursrechtelijke sancties bij lichte overtredingen en strafrechtelijke sancties bij verzwarende omstandigheden zoals het opzettelijk doorgeven van onjuiste UBO-informatie. De handhaving vindt uitsluitend plaats op basis van door de KvK bij de Belastingdienst aangeleverde signalen en vergt incidenteel en structureel extra inzet van capaciteit.
De handhaving valt in twee componenten uiteen:

 •  tijdige aanlevering van gegevens. De handhaving richt zich op situaties waarin aanlevering niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt en is uitsluitend gericht op het alsnog aanleveren van informatie.

Inschatting is dat hiervoor gedurende 5 tot 6 jaar extra handhavingscapaciteit nodig is;

 •  juistheid van de aangeleverde gegevens.

Verwacht wordt dat handhaving op de juistheid slechts beperkt effectief is:

 1.  het zal in de praktijk ingewikkeld en zelfs onmogelijk blijken om relevante informatie uit het buitenland te krijgen; en
 2.  niet in alle gevallen zal het mogelijk blijken door te dringen in bewust opgezette niet-transparante constructies, waardoor de vraag blijft of de Ultimate Beneficial Owner wel of niet in beeld is.

Fraudebestendigheid
Het voorstel is fraudegevoelig:

 • uiteindelijk belanghebbenden die zich om fiscale of andere redenen achter niet-transparante constructies willen verschuilen, zullen eerder geneigd zijn om onjuiste of onvolledige UBO-gegevens aan te leveren;
 • doordat de verplichting alleen geldt voor de in het voorstel genoemde rechtsvormen, ontstaat een prikkel uit te wijken naar rechtsfiguren die niet onder de verplichting vallen.

 

Bijdrage complexiteitsreductie
Het voorstel leidt tot een extra taak voor de Belastingdienst, waarmee de complexiteit toeneemt.


Risico procesverstoringen
Er is geen risico op procesverstoringen.


Uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten bedragen € 9 mln. incidenteel en € 600.000 structureel.


Personele gevolgen
Er zijn 20 fte incidenteel nodig gedurende 5 à 6 jaar en 6 fte structureel.


Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 10 januari 2020.


Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar, echter de handhaving is naar verwachting beperkt effectief.

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0
2 uur geleden, R.I.P. - Benm zei:

Goh, de software was niet in de aanbieding deze maand? 😄

😎 Dit is waarschijnlijk de aanbieding ...

 

ICT en Overheid werken nu niet bepaald lekker samen. Er zal dus wel weer iets misgaan, waardoor de kosten tot een veelvoud hiervan kunnen oplopen.

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0
27 minuten geleden, Marco72 zei:

Een storm in een glas water begrijp ik.

Ik zou mij eerder druk maken over al het traceerbare dataverkeer van jezelf via computer en smartphone.

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0
Zojuist, Cosara zei:

Ik zou mij eerder druk maken over al het traceerbare dataverkeer van jezelf via computer en smartphone.

 

Tja, als het al 9 miljoen kost om 9 extra kolommetjes aan de database van het handelsregister toe te voegen...

Dan ben ik wel benieuwd wat de offerte voor het sleepnet is, en of ze/we dat wel kunnen betalen... :classic_tongue:

 

Link naar reactie
 • 0
41 minuten geleden, Maxn zei:
49 minuten geleden, Cosara zei:

Ik zou mij eerder druk maken over al het traceerbare dataverkeer van jezelf via computer en smartphone.

 

Tja, als het al 9 miljoen kost om 9 extra kolommetjes aan de database van het handelsregister toe te voegen...

Dan ben ik wel benieuwd wat de offerte voor het sleepnet is, en of ze/we dat wel kunnen betalen... :classic_tongue:

Nou ... vandaag ging het weer mis met een ander project ... de belastingaanslagen zullen voorlopig niet omlaag gaan. :classic_sad:

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  7 leden, 171 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...