Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Iwan van Geelen

Ervaringen met arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Recommended Posts

Aanvulling: in de Interpolis voorwaarden staat deze bepaling:

 

32 Mogen wij de premie veranderen?

Ja, wij mogen dit doen aan het einde van de contractperiode.

 

Dit doen wij bijvoorbeeld als:

– (onze inschatting van) het risico op arbeidsongeschiktheid van de groep verandert;

– de kosten veranderen;

– onze tariefstructuur verandert;

– economische factoren veranderen die invloed hebben op de premie, zoals rente en inflatie.

 

De premie, uitsluitingen en voorwaarden van uw verzekering bepalen wij met de informatie die we van u kregen.En op onze inschattingen van het risico.

– Bij de start van de verzekering.

– Deze inschattingen kunnen veranderen.

Wij doen dat altijd voor een groep verzekerden met vergelijkbare kenmerken, bijvoorbeeld alle verzekerden in dezelfde sector of met dezelfde beroepsklasse.

Wij informeren u minimaal 2 maanden voordat wij dit doen.

 

Conclusie is dat Interpolis dit volgens de voorwaarden (*) mag doen, maar uiteraard moet Interpolis daarbij wel aangeven op grond van welke zwaarwegende redenen ze van dat recht gebruik maakt en in dit specifieke geval is ook de vraag of dat dan een individuele premiestijging van 50 procent rechtvaardigt.

 

Vooral dat percentage komt op mij absurd hoog over... ik vraag me zelfs af of het wel klopt of dat hier (nog) iets anders aan de hand is. Wat zegt je (Rabo) verzekeringsadviseur over deze premiestijging?

 

(*) = lang niet iedere AO-verzekeraar kent deze nadelige bepalingen. Iets om rekening mee te houden in de keuze dus...maar dat is voor Rabo lastig als je alleen Interpolis producten kan en mag adviseren

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Even een vraag van mijn zijde. Ik ben sinds eind 2017 zzp'er en bezig me te verdiepen in de wereld van de AOV's.

Ik schat mijn jaarlijkse bruto winst in op +/- 100k en wil een AOV met verzekerd bedrag van (slechts) 40k. Mijn vrouw en ik verwachten de inkomstendaling van 100 naar 40K e kunnen opvangen door minder te sparen, financiele buffer in te zetten en door mijn vrouw meer uren te gaan laten werken.

 

 

Mijn initiele voorkeur was een sommenverzekering (vanwege de helderheid over de uitkering).

Echter, als ik het goed begrijp is de situatie bij een schadeverzekering zo: De verzekeraar zal de uitkering pas willen verlagen als mijn inkomen in de periode vlak vóór arbeidsongeschiktheid lager was dan 40k.

Klopt dat?

 

Die kans acht ik namelijk behoorlijk klein, het risico dus aanvaardbaar, en daarmee de premiekorting (tov sommen) interessant.

 

Klopt dit alles of maak ik een denkfout?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Stefanovic,

 

Allereerst welkom op Higherlevel!

 

Klopt dat?

Deels, zie mijn reacties onder:

 

 

in de periode vlak vóór arbeidsongeschiktheid

De periode waar de meeste verzekeraars naar kijken is 3 jaar voorafgaand aan de datum van arbeidsongeschiktheid.

 

 

lager was dan 40k.

Het gemiddelde inkomen in de 3 jaar voorafgaand aan arbeidsongeschiktheid lager was dan 10/8 van 40K = € 50.000,-.

De meeste schadeverzekeraars hanteren de norm van max 80% van de winst of inkomen als verzekerd bedrag en passen deze norm ook toe in de correctiebepaling: max verzekerde uitkering is dan 80% van het gemiddelde inkomen of winst in de voorafgaande 3 jaar.

 

Hierop zijn uitzonderingen: 1 schadeverzekeraar hanteert een 90% norm en 1 schadeverzekeraar hanteert weliswaar bij aanvang/acceptatie een 80% norm, maar past voor de correctiebepaling een 100% norm toe: die corrigeert dan dus pas zodra het gemiddelde inkomen lager was dan € 40.000,- inderdaad.

 

 

Die kans acht ik namelijk behoorlijk klein, het risico dus aanvaardbaar, en daarmee de premiekorting (tov sommen) interessant.

Dat is een keuze. Zolang je die bewust en weloverwogen maakt is dat prima.

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dank voor je reactie. Dit helpt.

 

Andere checkvraag:

Ik ga ervan uit dat ik bij zeg 25% arbeidsongeschikt, ook 25% van mijn huidige inkomen (100k) misloop.

Omdat ik het bij terugval tot 40k wel red, overweeg ik te kiezen voor uitkering vanaf 60% arbeidsongeschiktheid.

 

Rekenvoorbeeldje:

Bij 60% arbeidsongeschiktheid verwacht ik dus nog ongeveer 60% van 100k = 40K zelf aan inkomen te kunnen genereren.

Keert de verzekeraar dan tevens 60% x 40K = 24K uit?

 

 

NB: in de praktijk zal het beperken van de inkomensdaling omgekeerd evenredig met het percentage afkeur wellicht lastig zijn, dus ik zit graag aan de veilige kant met die 40k dekking

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ik ga ervan uit dat ik bij zeg 25% arbeidsongeschikt, ook 25% van mijn huidige inkomen (100k) misloop.

% Arbeidsongeschiktheid bij beoordeling op het eigen beroep is % functieverlies en dat hoeft geen zich niet lineair te verhouden met inkomensverlies. Bij lage percentages ao zie je dat het werkelijke inkomensverlies meestal lager is (of zelfs nihil), bij hoge percentages ao is het vaker andersom: vandaar ook dat de meeste verzekeraars in hun uitkeringsklassensysteem 100% uitkeren vanaf 80% ao en 75% vanaf 65% ao

 

Omdat ik het bij terugval tot 40k wel red, overweeg ik te kiezen voor uitkering vanaf 60% arbeidsongeschiktheid.

Ik raad dat mijn eigen klanten sterk af, oa aan de hand van praktijkvoorbeeld uit eigen portefeuille. Wat mij betreft is hoge uitkeringdrempels (55% of hoger) kiezen een onverantwoorde vorm van premiebesparing. Andere opties zijn veiliger en beter; dat is een adviesgevoelig onderdeel van de dienstverlening.

 

Bij 60% arbeidsongeschiktheid verwacht ik dus nog ongeveer 60% van 100k = 40K zelf aan inkomen te kunnen genereren.

Die verwachting kan vies tegenvallen

 

Keert de verzekeraar dan tevens 60% x 40K = 24K uit?

Ja, maar hangt mede af van welk uitkeringsklassesysteem verzekeraar hanteert. in het meest gangbare 7-klassen systeem wordt bij 55 tot 65% ao 60% van het verzekerde bedrag uitgekeerd

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

helder!

 

Wat is trouwens jouw ervaring met de inkomenstoets?

Mijn gemiddelde inkomen (afgelopen 3 jaar) is ongeveer 50K. Mijn ZZP inkomen schat ik rond de 100k, maar dat kan ik niet onderbouwen met jaarcijfers. Ben namelijk in dec 2017 gestart.

 

Movir vertelde me dat dit geen probleem zal zijn voor hen, maar ik kan me indenken dat andere maatschappijen daar anders tegenaan kijken..

Welke kan ik bij voorbaat al links laten liggen?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wat is trouwens jouw ervaring met de inkomenstoets?

Een goede adviseur zal zorgen dat er een duidelijke en kloppende onderbouwing van het inkomen is en dat het verzekerde bedrag daarop aansluit.

 

Zijn de wensen van de klant niet standaard mogelijk (verzekerd bedrag hoger dan 90 of 100% van het gemiddelde inkomen), dan vindt nader overleg met verzekeraar plaats...(*)

 

Een enkele keer vraagt een verzekeraar niet alleen om prognose van de toekomst, maar gewoon ook welke opdrachten al getekend of gefactureerd zijn. Als jij in december gestart bent heb je al een track record van 3 maanden. Heb je in die 3 maanden al 25K gefactureerd, dan is die 100K voor het hele jaar daarmee onderbouwd en kan die 100K meetellen voor het gemiddelde.

 

Als je 40K wilt verzekeren bij een gemiddeld inkomen van 50K is het sowieso geen issue.

 

(*)= dit geldt ook voor Movir. Movir verlangt dat de adviseur de onderbouwde afweging maakt

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

nogmaals dank voor alle hulp. Ik heb inmiddels een passende aov gekozen en afgesloten. :)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Goedemorgen!

 

Enkele dagen geleden werd ik door een kennis op jullie forum gewezen om misschien wat tips te kunnen krijgen rondom mijn bedrijf en verzekering.

 

Zelf ben ik sinds iets meer dan een jaar ondernemer en momenteel orienteer ik mij op voorzieningen rondom arbeidsongeschiktheid, dus niet alleen de verzekeringen, maar ook broodfondsen, sparen ed. Ik ben heel benieuwd welke voorziening jullie hebben gekozen en of jullie daar nog blij mee zijn of juist niet en waarom?

 

Heb op dit forum ook al e.e.a. hierover gelezen, maar er is nogal wat te kiezen namelijk...

 

Bedankt!

 

Groet, Joop (Arnhem)

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Joop,

 

Allereerst welkom op Higherlevel!

 

Ik heb jouw vraag samengevoegd met het verzameltopic.

 

Groet,

 

Norbert

 

 

 

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Een paar noemenswaardige recente ontwikkelingen op de Nederlandse AOV-verzekeringsmarkt:

 

Amersfoortse komt met AOV voor zware beroepen tot AOW-leeftijd

Dit keer niet oude wijn in een nieuw marketing jasje, maar een nieuw product dat ook focust op preventie bij zware beroepen (duurzame inzetbaarheid) en de mogelijkheid van omscholing naar een ander - minder zwaar - beroep.

 

Lukt het de arbeidsongeschikte ondernemer niet om - met behulp van verzekeraar- binnen 5 jaar te reïntegreren in het eigen beroep of omgeschoold te worden naar een ander beroep, dan krijgt hij/zij een vangnetuitkering van 75% van het verzekerde inkomen tot aan de AOW-leeftijd

 

 

Aegon komt met verlengde uitkeringsduur tot max 70 jaar voor zware beroepen

Ook Aegon trekt zich het lot van de zware beroepen aan. Wellicht dat bij zowel Aegon als Amersfoortse niet alleen commerciële kansen maar ook de druk van Kabinet en Sociale partners een rol heeft gespeeld (als geen passende oplossing voor zware beroepen werd gevonden, werd gedreigd met het invoeren van een verplichte verzekering)

 

De werking bij Aegon is wel anders: het is geen verlengde eindleeftijd, maar geldt alleen voor de uitkering mits die is ontstaan 5 jaar vóór de oorspronkelijke eindleeftijd van de verzekering.

In normaal Nederlands: heb je een zwaar beroep waarvoor nu eindleeftijd 60 geldt, dan heb je de mogelijkheid om - tegen meerprijs - een verlengde uitkeringsduur tot 70 in te kopen voor arbeidsongeschiktheid die onstaat voor je 55e

 

 

Aegon biedt (weer) ongevallen en ernstige aandoeningen dekking

De Nederlandse AOV markt kende lange tijd geen echte "critical illness" dekking meer nadat zowel Aegon als Generali gestopt waren met deze producten. Alleen voormalig Achmea Vehikel Goedgenoeg kent nog een ernstige aandoeningen product, maar met een eenmalige uitkering die daardoor een fractie dekt van de werkelijke inkomenschade, en tegen een aanzienlijk ongunstigere premie.

 

En ernstige aandoeningen verzekering dekt - naast ongevallen - ook een aantal ernstige ziektes zoals kanker, hartfalen en orgaanfalen. Het is daarmee geen volwaardige AOV maar biedt voor mensen die om medische redenen niet in aanmerking komen voor een volledige dekking wel een veel beter alternatief dan alleen een ongevallenverzekering (*). Ook deze variant is een uitbreiding van de verzekeringsmogelijkheden van mensen met een zwaar beroep.

 

(*) FNV Bouw raadt zelfstandig ondernemers die zich niet goed kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, een ongevallendekking aan...nu is er dus ook een uitgebreider en beter alternatief.

 

Tot slot, last but not least:

 

Nieuwe Broodfondsalternatieven

Succes heeft vele vaders. Nu het principe van het Broodfonds (een collectieve spaarpot voor arbeidsongeschikheid tot max 2 jaar) een blijvertje blijkt, stappen meer partijen in deze markt.

Naast het enige echte Broodfonds van de Broodfondsmakers zijn dat o.a. SamSamKring, het voorzieningenfonds en het al eerder op Higherlevel besproken online alternatief commoneasy.

 

Over de specifieke plussen en minnen van al deze varianten volgt nog een column en/of infographic


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites
Enkele dagen geleden werd ik door een kennis op jullie forum gewezen om misschien wat tips te kunnen krijgen rondom mijn bedrijf en verzekering.
Hallo Joop, jij komt even binnen met een heel open vraag. Het laatste nieuws rond AOV, broodfondsen en spaarmogelijkheden.

 

Hoe zwaar is jouw beroep (onderneming) precies?

 

Al eens bij SharePeople gekeken?


Ondernemers kiezen een volksvertegenwoordiger die doorvraagt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Al eens bij SharePeople gekeken?

 

Geinig, deze kende ik nog niet. Net als Commoneasy een crowdsurance / P2P verzekeringsoplossing en ze bieden het ook als whitelabel optie aan, o.a. aan Yezzer. Ik neem ze mee in mijn vergelijk.

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Al eens bij SharePeople gekeken?

 

Geinig, deze kende ik nog niet. Net als Commoneasy een crowdsurance / P2P verzekeringsoplossing en ze bieden het ook als whitelabel optie aan, o.a. aan Yezzer. Ik neem ze mee in mijn vergelijk.

 

 

Dankzij de initiatiefnemers-pagina van de werkvereniging nog een nieuwe broodfonds/social insurance challenger : wearesure.io

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Een nieuw concept of een whitelabel verzekeringsproduct onder de vlag van een belangenorganisatie?

 

 


Ondernemers kiezen een volksvertegenwoordiger die doorvraagt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Een nieuw concept of een whitelabel verzekeringsproduct onder de vlag van een belangenorganisatie?

 

Geen van beide.(geen nieuw concept en geen nieuw verzekeringsproduct, wellicht wel white label). Dit is oude wijn in nieuwe zakken: dit is het ZZP-Oké / Uniforce / BV-IK Declarabele uren BV concept van wijlen Kees de Kruijff

 

Het concept is bedoeld om het probleem van een fictieve dienstbetrekking te omzeilen doordat er sprake is van een échte dienstbetrekking met recht op WW, WGA enzovoorts.

 

Gecombineerd met een verzuimverzekering biedt het de ondernemer inderdaad een vangnet bij ziekte. Totale kosten van dit concept (inclusief gemiste fiscale voordelen) kunnen oplopen tot € 15.000,- per jaar en daarvoor krijg je dan een passende arbeid dekking van max € 35.000,- bruto met van de politiek afhankelijke indexatie en een WGA gat van € 28.500,- (in het worst case scenario, bij het niet benutten van je restverdiencapaciteit val je terug op 35% van het minimumloon = € 6.500,- per jaar. )

 

Kortom: extreem dure oplossing voor een beperkte dekking met een groot WGA-gat risico. Daarom alleen bruikbaar voor ondernemers die om medische redenen niet acceptabel zijn voor private verzekeraars, geen ander alternatief hebben en ook niet meer in aanmerking komen voor het vrijwillige UWV vangnet.

 

Leuke marketing ook, citaat uit de brochure:

 

Het kost wel geld en u levert wellicht een stuk belastingvoordeel in. U betaalt

maandelijks 145 euro deelnamekosten plus een voordelige verzuimverzekering

(beide aftrekbaar). Hebt u een eenmanszaak of vof dan raakt u in uw

belastingaangifte uw eventuele zelfstandigenaftrek kwijt. Daarentegen hebt

u geen dure inkomstenverzekering meer nodig, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

 

En dan dat fotootje eronder van een jonge hovenier, ik schat 'm max 30 jaar oud. Die "dure" arbeidsongeschiktheidsverzekering kost hem de komende 10 jaar gemiddeld 150 euro per maand: grofweg € 10.000,- per jaar goedkoper dan dit concept ::) :P

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Is een jaar geleden al gelanceerd (zag ik), maar was op dit forum nog niet behandeld. En MKB Nederland heeft de promotie een tikkeltje versterkt. Vandaar.


Ondernemers kiezen een volksvertegenwoordiger die doorvraagt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

En MKB Nederland heeft de promotie een tikkeltje versterkt. Vandaar.

 

Promoot MKB Nederland dit IMK-concept? Ik vind het sowieso vreemd dat IMK met dit peperdure concept komt en dat dan kennelijk ook in hun gemeentelijke (BBZ)-trajecten wordt voorgesteld..brrr...


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vrijwillige verzekering Ziektewet

 

Beste mensen,

 

Steeds vaker is het voor vooral risicovolle beroepen nagenoeg onmogelijk (qua prijs) om een AOV af te sluiten. Wellicht is onderstaande tip al gegeven maar aangezien ik veel vragen krijg over mogelijkheden is het vooral voor nieuwe ZZP'rs handig om te weten dat...

 

Ziektewet.

Heel veel mensen denken dat de Ziektewet is afgeschaft. Dit is niet juist!

De Ziektewet is er nog steeds voor (grofweg) zwangeren en mensen zonder dienstverband.

 

Als je als zelfstandige aan de slag gaat en je je binnen één maand als vrijwillig verzekerde aanmeldt voor de Ziektewet ben je redelijk gedekt. Zeker voor de zware beroepen óf voor de mensen die "al iets mankeren" kan dit een uitkomst zijn!

 

Tip: ga gewoon naar de site van het UWV en zoek op "vrijwillige verzekering". Sorry voor de adviseurs :) maar dit kun je écht zelf regelen en hoeft geen geld te kosten. De mensen van het UWV helpen je daarbij.

 

Als jouw bedrijf groeit en personeel gaat aannemen, sluit dan direct een verzuimverzekering af. Je verzuimcijfers zijn nog NUL en dat is heel belangrijk voor de premie. Ook wil je niet het risico lopen dat als een werknemer ziek is je 2 jaar moet doorbetalen. Maak ook niet de fout met "het is een vriend die ik in dienst neem" dus ik hoef mij niet te verzekeren.

 

Overigens: een verzuimverzekering geldt voor werknemers. Niet voor jou als eigenaar.

 

 

 


Dirk Witbrandy

www.werkgeverservice.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

@werkgeverservice, allereerst welkom op Higherlevel!

 

Zeker voor de zware beroepen óf voor de mensen die "al iets mankeren" kan dit een uitkomst zijn!

Dank voor de tip! Is inderdaad al vaker gegeven in dit topic, maar goed om dit nogmaals te benadrukken. Als toevoeging wijs ik er nog wel op dat de Ziektewetdekking niet mogelijk is voor Zelfstandigen die opereren vanuit een BV.

 

Dekt toch maximaal 2 jaar?

Klopt, maar uwv biedt ook een vrijwillige WGA verzekering vanaf 2 jaar tot eindleeftijd 67 (ook voor DGA's)

 

En als je na 5 maanden WW toch maar besluit ZZPer te worden ben je te laat.

Niet helemaal: de toegang tot vrijwillige ziektewet en WGA staat open tot 13 weken na "einde verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering". In dit geval begint de 13 weken termijn pas te lopen nadat de WW-uitkering is gestopt.

 

Kosten vrijwillige ZW en WGA voor 2018 zijn 9,0% over het premieloon voor Ziektewet en 7,04% van het premieloon voor WGA. Voor een uitkering van € 35.000,- bruto per jaar op basis van passende arbeid betaal je € 8.020,- per jaar aan het UWV.

 

Wie géén zwaar beroep en/of géén medische problemen heeft kan privaat beter uit zijn: afhankelijk van beroep en leeftijd kunnen de premieverschillen oplopen tot een factor 4 (een gelijkwaardige private oplossing kost dan € 2.000,- per jaar in plaats van € 8.020,-)

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Norbert, bedankt voor de welkom! Je schrijft goede stukjes! Mijn stelling is: ondernemerschap zou beloond moeten worden. Zeker als je als 55 jarige niet meer aan de bak komt vanwege leeftijd is het starten van een eigen onderneming juist een prima oplossing. Er zijn echter, zoals we nu allemaal wel weten, teveel belemmeringen. Zeker op het gebied van inkomensverzekeringen wordt het klip en klaar dat als iemand een bepaalde leeftijd heeft bereikt gewoon niet goed te verzekeren is. Iemand van 55 moet wel ergens "ja" op antwoorden bij een gezondheidsverklaring en met een "ja" wordt het écht heel lastig.

 

Deze, in mijn ogen leeftijdsdiscriminatie, kom je wel meer tegen. Zoals bij het "leven lang leren" van de overheid. Deze regeling geldt tot 55 jaar!

 

Kortom, een stelsel van private verzekeringen is voor de marktwerking prima, maar er vallen teveel mensen buiten de boot.

 

 

 

 


Dirk Witbrandy

www.werkgeverservice.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites
@Norbert, bedankt voor de welkom! Je schrijft goede stukjes!

Dank, 2 x :-K

 

Kortom, een stelsel van private verzekeringen is voor de marktwerking prima, maar er vallen teveel mensen buiten de boot.

 

Helemaal mee eens. Hamvraag is : wat doen we er aan?.

 

Mevrouw Mr. Karen Machielsen stelde in Tros Radar voor om de WAZ weer van stal te halen.

 

Ik verwacht niet dat het huidige Kabinet dát al komende Prinsjesdag gaat voorstellen, maar ik zie wel dat eindelijk ook een paar verzekeraars beginnen te snappen dat als er steeds meer mensen buiten de boot vallen, zo'n verplichte verzekering voor iedereen het onvermijdelijke alternatief wordt.

 

Zijn nieuwe diensten en producten zoals Amersfoortse Langer Mee AOV, Aegon eindleeftijd 70, nieuwe broodfondsen en het stoere (*) Sharepeople - FNV Bouw-initiatief genoeg om het schip te keren, of keert de Waz dat schip?

 

Wat jij en ik er aan kunnen doen is de dialoog met verzekeraars en concullega's aan blijven gaan over dit onderwerp: zorgen dat er zowel passende producten komen en de advies voor deze kwetsbare doelgroep goed én betaalbaar blijft. De overheid zou daar in kunnen helpen door de kosten voor AOV advies en bemiddeling weer fiscaal aftrekbaar te maken (zoals het tot 2013 was).

 

 

(*)= Sharepeople biedt voor FNV Bouw een soort broodfonds voor zware beroepen. Vanwege de anti-selectie (beroep én gemiddelde leeftijd FNV-ers) erg stoer. Of het ook uit kan zal de tijd leren.

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik zit eraan te denken om de volgende verzekeringen te nemen:

 • Aanmelden rechtsbijstand voor €20 per maand of Lancyr €60 per jaar
 • AOV aanvragen - Centraal Beheer - Eenmalig €149 betalen

 

Hoe groot is de kans dat je rechtsbijstand nodig zou hebben?

 

Ik heb natuurlijk al de verplichte verzekeringen:

 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bedrijfsaansprakelijkheid

 

Is het zo dat alle AOV-verzekeraars een eenmalig bedrag aan afsluitkosten vragen? Ik wilde me namelijk voor €50.000 verzekeren, terwijl ik wel een 6-cijferig inkomen heb als ZZP'er.

Ik dacht dat ik deze wellicht in de toekomst aan zou kunnen passen, omdat ik nu niet precies weet wat voor AOV-vereisten ik precies heb, maar er wel 1 wil gaan afsluiten. Maar dit is dus blijkbaar niet mogelijk?
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Candy, 

 

Verkijk je niet op alleen de afsluitkosten van een AOV. 

 

In het AOV Ervaringen topic hebben we een mooi voorbeeld van een ICT-er die (in dit geval bij Klaverblad) éénmalig 400 euro bespaarde op advies, maar daarmee wel een verzekering kreeg die ruim 900 Euro per jaar(!) duurder was dan wat een goede adviseur hem had kunnen aanbieden (en met nota bene nog een beter product en voorwaarden ook) .   

 

Hier een link naar dat bericht. Daar zie je ook hoe groot de verschillen zijn: zeker als je nog relatief jong bent (onder de 40) kunnen er verschillen van meer dan 300% tussen de ene en de andere verzekeraar zitten, en Centraal Beheer is niet één van de goedkoopste  (hoewel prijs alleen ook niet alles zegt, en aanvangspremie al helemaal niet).

 

Vraag ook niet alleen losse offertes aan maar vraag ook om een premievergelijk van meerdere aanbieders  met zowel aanvangspremie als gemiddelde premie tot eindleeftijd:  er zijn voor ICT-ers meer dan 20 relevante  producten en verzekeraars op de markt en de verschillen  zijn groot.

 

59 minuten geleden, candy1 zei:

Hoe groot is de kans dat je rechtsbijstand nodig zou hebben?

Voor een ICT-er? Nagenoeg nihil, hooguit geschil met bemiddelaars en opdrachtgevers die niet betalen. De  meerwaarde als je al een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt is erg gering.   

 

(Die verzekeringen zijn overigens geen van allen verplicht; hooguit kan een opdrachtgever of bemiddelaar die verlangen) 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er is 1 lid online en 112 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept