Jump to content
Iwan van Geelen
Verberg

Ervaringen met arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Mod comment

Dit is het AOV verzameltopic met  meer dan 12 jaar ervaringen, tips en adviezen over arbeidsongeschiktheid, verzekeringen, broodfondsen, de verplichte AOV en wat te doen bij afwijzing (non-acceptatie) of uitsluitingen.

 

Als u via Google in dit topic terecht komt leest u de startpost.

 

Wilt u de meest recente actuele reacties  en informatie lezen  klik dan  hier

 


geverifieerd-adres.nl Laat maar zien wie je bent met logo & online certificaat Dat ben ik En ook een keurmerk oplossing voor je Belgische webshop geverifieerd-adres.be
Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0
20 uur geleden, Edo van Santen zei:

Google eens op "Broodfonds"... Wellicht is dat een betere oplossing voor jullie.

 

Sharepeople ís een broodfonds(-concept) op crowdsurance-basis gecombineerd mét een pensioencomponent (bij Bright Pensioen) en de mogelijkheid van een aanvullende AO-verzekering (bij Allianz) voor het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid.

 

Een broodfonds is wat mij betreft  geen "betere" oplossing dan een AOV, maar een "andere" keuze: je kiest dan bewust voor een kortere maximale uitkeringsduur en geen begeleiding bij en vergoeding van interventies/re-integratie en omscholing. 

 

Ik ben bezig met een groot vergelijk van alle bekende broodfonds en broodfondsachtige concepten; zodra dat gereed is plaats ik het in dit AOV-topic

 

Mijn advies: als je nu een bestaande AOV hebt zou ik die nog niet direct opzeggen maar eerder versoberen: bijvoorbeeld de wachttijd oprekken naar 2 jaar en voor de eerste 2 jaar gebruik maken van Sharepeople of een ander broodfondsconcept. Verder zou ik even afwachten totdat er meer duidelijk is over het wel of niet doorgaan van de verplichte AOV.

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites
 • 0
42 minuten geleden, TwaBla zei:

Is het niet beter om al dit soort vergelijkingsvragen aan het verzameltopic toe te voegen?

 

Goed idee, done 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites
 • 0

Door een nierziekte heb ik mijn bedrijf van de hand moeten doen. Ik ben beroepsarbeidsongeschikt en heb een niertransplantatie ondergaan. Tot nu toe ben ik 100% arbeidsongeschikt. De verzekering wil mijn belastbaarheid testen maar aangezien ik geen eigen bedrijf meer heb kan ik niet aangepast werk o.i.d. binnen mijn eigen bedrijf doen. Ik kan daardoor en omdat ik nierpatiënt blijf, mijn beroep niet uitoefenen. Mag de verzekeraar mij korten op de uitkering.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ja, het bedrijf is beëindigd in overleg en met toestemming van de verzekeraar.

In de polisvoorwaarden staat dat er bij beroepsarbeidsongeschiktheid gezocht mag worden naar passende arbeid. Maar wel binnen de eigen onderneming. Die eigen onderneming is er niet meer. 

Link to post
Share on other sites
 • 2
Op 7-10-2019 om 19:28, Jesse70 zei:

In de polisvoorwaarden staat dat er bij beroepsarbeidsongeschiktheid gezocht mag worden naar passende arbeid. Maar wel binnen de eigen onderneming. 

 

Die term "passende arbeid"  is hier nogal (en vermoedelijk onbedoeld) verwarrend omdat dat iets anders betekent; Ik neem aan dat die term ook niet in de voorwaarden staat, maar iets als "taakverschuivingen en aanpassingen van werkzaamheden binnen het eigen bedrijf, die in redelijkheid van de verzekerde verlangd kunnen worden"?

 

Op 7-10-2019 om 19:28, Jesse70 zei:

Die eigen onderneming is er niet meer. 

 

Dat levert dan een interessante case op waarin de polisvoorwaarden niet voorzien.  

 

In dit geval  ben ik dan benieuwd wat verzekeraar gaat doen: wellicht willen ze een medicus en een arbeidsdeskundige laten  beoordelen wat je nog zou kunnen hebben doen als je nog wel een bedrijf zou hebben gehad  en daarop het AO-percentage herijken? Dat lijkt met dan een  lastige theoretische kwestie waarin ik me sterk afvraag of dat wel de bedoeling of redelijke uitleg van de polisvoorwaarden is en of daarover jurisprudentie bestaat.  

 

Mijn advies:

 1. benader dit als een herkeuring. Ga niet met een negatieve houding het gesprek aan, maar blijf wel scherp.
 2. Zorg ook dat je de gesprekken met de medicus en de arbeidsdeskundige niet alleen aangaat, maar laat je bijstaan door een vertrouwenspersoon zoals een goede vriend of familielid 
 3. Als het gevolg van deze herkeuring een ongewenste verlaging van jouw AO-percentage is, ga dan in beroep en schakel een gespecialiseerde advocaat in (namen heb ik desgewenst voor je)

 

PS:  waar is jouw eigen adviseur om je  bij te staan en te begeleiden in deze kwestie? 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites
 • 0

Update

De meest gebruikelijke afspraak bij staken of verkoop bedrijf, is dat verzekeraar de arbeidsongeschiktheid dan niet meer (her)beoordeelt op het eigen beroep (= in welke mate kun je de taken en functies van je eigen beroep nog uitoefenen)  maar op basis van gangbare of passende arbeid ( = resterende verdiencapaciteit in overige beroepen).   

 

Ook wordt  -als luxere tussenvorm - nog wel eens overeengekomen om zo'n (her)beoordeling te doen op basis van een ander beroep  dan het oorspronkelijke, zodat op die manier wel een objectieve en eerlijke beoordeling van de mate van functionele arbeidsongeschiktheid mogelijk blijft zonder de mogelijkheid om het binnen het eigen bedrijf in de praktijk uit te proberen. 

 

Dat er  hier geen afspraken gemaakt zouden zijn over de beoordeling van arbeidsongeschiktheid na staken bedrijf is niet in het belang is van verzekerde, maar zeker ook niet in het belang is van verzekeraar.  Ik heb vraagsteller hierover een persoonlijk bericht gestuurd, maar daar is nog niet op gereageerd 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites
 • 0

Dit artikel was bedoeld als column, maar lijkt me in dit Verzameltopic meer op zijn plaats:

 

Afwijzing of uitsluitingen bij een AOV

(waarom en wat te doen?)

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars passen medische selectie toe : aan de hand van jouw gezondheid bepaalt een verzekeraar of ze jou accepteren en zo ja of ze dat op normale of op afwijkende voorwaarden doen.  Verzekeraars doen dit omdat de premie – als ze iedereen zouden accepteren – véél te hoog wordt en niemand zich dan meer gaat verzekeren.

 

Verzekeraars hebben meerdere mogelijkheden om de schadelast en daarmee de premie beheersbaar te houden:

 

1. Afwijzen

Afwijzen is het zwaarste middel. Het betekent dat een verzekeraar geen mogelijkheden ziet om jou te verzekeren. Een verzekeraar velt hiermee niet per sé een oordeel over jou als persoon, maar kijkt naar de statistische kans op schade bij een grote groep mensen met dezelfde aandoening of klachten.

 

2. Acceptatie uitstellen

Dit doet een verzekeraar vooral als er recent een aandoening is vastgesteld, maar er nog geen definitieve diagnose is, of als je nog een behandeling of kuur ondergaat

 

3. Een beperktere dekking aanbieden

Sommige verzekeraars bieden naast een volledige dekking ook een beperktere variant met dekking voor alles behalve psychische klachten, voor ongevallen en ernstige ziektes of alleen ongevallen. dit kan een optie zijn voor ondernemers die niet acceptabel zijn voor een volledige dekking, al dan niet in combinatie met een broodfonds voor kortdurende ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Zo’n beperktere variant is meestal ook goedkoper dan een volledige dekking…maar daarvoor krijg je dus ook in minder situaties een uitkering.

 

4. Een hogere premie rekenen

Soms kan een verzekeraar jou wel accepteren, maar moet het verhoogde risico wel worden gecompenseerd door een toeslag te rekenen.  

Sommige van dit soort toeslagen kunnen ook weer verdwijnen: bijvoorbeeld een premie-opslag voor een verhoogde BMI kan komen te vervallen als je deze structureel weet te verlagen.

 

5. Een langere wachttijd toepassen

Bepaalde aandoeningen leveren wel een verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid op, maar niet voor een hele lange periode. In dat geval kan een verzekeraar voorstellen de wachttijd voor deze aandoeningen te verruimen naar – bijvoorbeeld – 6 maanden

Tip: bekijk in dat geval of het financieel haalbaar is om de wachttijd van de volledige verzekering op 6 maanden te zetten: want in dat geval wordt de premie lager

 

6. Eén of meer aandoeningen of oorzaken uitsluiten

Dit is de situatie die het vaakst voorkomt en de meeste teleurstelling en discussie oplevert.

Een verzekeraar biedt dan wel dekking, maar niet voor de genoemde uitsluitingen, zoals psychische klachten.

En hoewel de dekking beperkt(er) wordt, wordt er geen korting op de premie verleent. Dit wordt door veel ondernemers als oneerlijk ervaren (minder krijgen, maar niet minder moeten betalen), maar de schadestatistieken van verzekeraars wijzen uit dat ondernemers met een uitsluiting juist vaker en langer arbeidsongeschikt raken door andere oorzaken! ( Eigenlijk zouden ze dus een toeslag moeten rekenen … maar gelukkig doen ze dat niet)

 

Een uitsluiting bij één verzekeraar  betekent ook niet altijd dat een andere verzekeraar die uitsluiting ook zou toepassen: het loont dus zeker de moeite om dat te (laten) onderzoeken, daar betaal je je adviseur immers voor.  Soms accepteert een andere verzekeraar het risico wel. Ook zijn uitsluitingen in overleg nog te matigen of  kunnen ze in aanmerking voor komen voor herbeoordeling : dit betekent dat de uitsluiting komt te vervallen als je een X periode klachtenvrij bent.

Quote

Een heel recent voorbeeld: een van mijn relaties kreeg bij een aanvraag een uitsluiting voor rugklachten omdat hij daar in het verleden een paar keer kast van had gehad. Ik heb daarna een andere verzekeraar benaderd die bereid was om een klein gericht onderzoek uit te voeren naar de rug. Het resultaat: een normale acceptatie zonder uitsluitingen!

 

 

Conclusies en advies 

Een afwijzing of uitsluiting is altijd vervelend, maar niet het einde van een goed advies- en aanvraagtraject. Zorg er altijd voor dat je alternatieven onderzoekt of laat onderzoeken. 

 

Tot slot

Een verzekering met een uitsluiting is meestal beter dan geen verzekering: maak dus een goede afweging. 

Daarnaast is het – ik kan het niet vaak genoeg benadrukken – belangrijk dat je tijdig begint met oriënteren op een AOV verzekering en/of voorziening. Mocht je niet normaal acceptabel zijn dan heb je binnen 13 weken na einde loondienst en binnen 15 maanden na aanvang ondernemerschap nog alternatieve vangnetmogelijkheden. Zeker als je die combineert met een broodfonds zijn die alternatieven nog redelijk betaalbaar.


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites
 • 0

Update verplichte AOV 

 

Momenteel werken de sociale partners aan een voorstel voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering of WAZ 2.

Minister Koolmees verwacht uiterlijk 1 februari 2020 de uitwerking daarvan te kunnen presenteren aan de Kamer 

 

Vooruitlopend daarop wordt er in de media al een hoop proefballonnen opgelaten om draagvlak te krijgen (of om aan de oppositie te laten zien dat er wel "iets" gedaan wordt?), en wordt er onderzoek gedaan naar de knelpunten van het huidige stelsel, zoals het AOV-gat of AOW-hiaat dat ontstaat doordat de eindleeftijd van de verzekering niet aansluit op de AOW-leeftijd. Vooral bij zware beroepen is de te verzekeren eindleeftijd vaak flink lager dan de AOW-leeftijd. 

 

De minister publiceerde  daar deze week een onderzoeksrapport over:  het AOW-hiaat in particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Dit onderzoek is verricht op basis van literatuurstudie, interviews met verzekeraars en UWV en een data-uitvraag bij verzekeraars via het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars.

 

Het rapport bevat cijfermateriaal over verzekerde ondernemers. Dat zijn er volgens dit rapport bijna  300.000

Daarvan heeft bijna een kwart (iets minder dan 74.000) een verzekerde eindleeftijd van 65 en  dus een AOV-gat. 

130.000 verzekerden hebben zelfs een lagere uitkeringsleeftijd dan 65 en dus ook en en nog groter AOV-gat 

 

Van deze 74.000 zelfstandigen met eindleeftijd 65 zijn op dit moment 9.800 personen dusdanig langdurig arbeidsongeschikt dat ze mogelijk te maken krijgen met het AOV-gat, en van die 9.800 wordt verwacht of gehoopt dat 1.700 zelfstandigen alsnog herstellen( of reïntegreren in een ander beroep).  Van de 74.000 verzekerde ondernemers met eindleeftijd 65 krijgen dus 8.100 ondernemer, bijna 11%, te maken met blijvende arbeidsongeschiktheid  tot eindleeftijd. 

 

image.thumb.png.e602d9f754d5d2b7a7a716b9cf1ec289.png

 

Een schokkend hoog percentage dat niet alleen noopt tot een oplossing voor het AOV-gat voor de bestaande populatie, maar ook serieuze vragen oproept over de houdbaarheid van bepaalde zware beroepen en hoe deze mensen duurzamer inzetbaar kunnen blijven. Die zitten namelijk niet eens in de doelgroep eindleeftijd 65, maar in de 130.000 verzekerden met een nog lagere eindleeftijd en een nog groter AOV-gat  en - zeer waarschijnlijk - een nog hoger percentage arbeidsongeschikten. 

 

Voor deze doelgroep zal een verplichte verzekering een zegen zijn (niet voor niets is juist naar dit knelpunt nu onderzoek uitgevoerd), maar verzekering lost de oorzaken van dit probleem (te veel en te lange belasting van het lichaam)  niet op: het biedt alleen een financiële pleister op de wonde en is - als er niets gedaan wordt aan duurzame inzetbaarheid dweilen met de kraan open. 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites
 • 0

Zal de verplichting voor alle ondernemers gelden of alleen de groep zonder personeel?

En in wat voor jasje gaan ze dit gieten? Mag je bij de verplichte variant er ook voor mogen kiezen om pas te laten uitkeren na bijvoorbeeld 2 maanden of alleen te laten uitkeren bij een ongeschiktheid van 50% of meer?
Ik heb er bewust voor gekozen om geen verzekering te nemen, omdat mijn bedrijf zo genaamd in een hoge risico groep zit. Ondanks onze strenge arbeidsregels en het feit dat ik misschien 1 keer per maand met een klus mee ga en ik dus verder vooral op kantoor zit.

Als ze dit soort verzekeringen verplicht gaan stellen zou een basis pakket wel mogelijk moeten zijn, die voor iedereen hetzelfde is en voor iedereen ook dezelfde prijs heeft.
Als dit niet zo zal zijn, denk ik dat het voor een hoop ondernemers (de niet zzpers) handig wordt toch maar over te stappen op een BV.

Link to post
Share on other sites
 • 0
1 uur geleden, Jasper S. zei:

Zal de verplichting voor alle ondernemers gelden of alleen de groep zonder personeel?

 

Meest aannemelijk: alle ondernemers, ongeacht rechtsvorm en ongeacht of ze personeel hebben. 

Er wordt wel gedacht aan een "opt-out" voor ondernemers die  genoeg eigen vermogen hebben om het risico zelf te kunnen dragen maar om ontwijkgedrag en misbruik te voorkomen zal dat een behoorlijke drempel zijn (en moet je het ook nog kunnen aantonen, bijvoorbeeld via een accountantsverklaring) 

 

1 uur geleden, Jasper S. zei:

En in wat voor jasje gaan ze dit gieten? Mag je bij de verplichte variant er ook voor mogen kiezen om pas te laten uitkeren na bijvoorbeeld 2 maanden of alleen te laten uitkeren bij een ongeschiktheid van 50% of meer?

 

De oude WAZ had geen keuze opties. Of een nieuwe verplichte regeling of verzekering - als die er komt - die wel krijgt is niet bekend.  

 

1 uur geleden, Jasper S. zei:

Als ze dit soort verzekeringen verplicht gaan stellen zou een basis pakket wel mogelijk moeten zijn, die voor iedereen hetzelfde is en voor iedereen ook dezelfde prijs heeft.

 

Dat is ook de bedoeling: een kostendekkend solidariteitstarief voor iedereen, ongeacht beroep, leeftijd of medische conditie.  

Maar dat iets kostendekkend is betekent ook dat  de premie stijgt zodra er meer moet worden uitgekeerd. 

 

Ter indicatie: in de oude WAZ (1998-2004) betaalde je 8,8% premie over je winst of  DGA salaris tussen € 13.160 en € 38.118. 

In totaal betaalden ondernemers in de WAZ in 2004 maximaal  € 2.196,- bruto premie per jaar voor een dekking :

 • op basis passende arbeid ( op basis restverdiencapaciteit in overige beroepen)
 • een wachttijd van 1 jaar
 • uitkering 70%  van het minimumloon (in 2004: € 14.500 bruto per jaar)
 • uitkeringsdrempel 25%
 • WIA volgende (politiek bepaalde) indexatie van de uitkering (lees: altijd koopkrachtverlies)
 • eindleeftijd  65. 

 

Zou een zelfde verzekering anno nu moeten worden gerealiseerd dan maakt de hogere eindleeftijd (67-68), het hogere minimumloon  en vooral het aantal onverzekerde arbeidsongeschikte ondernemers dat is ontstaan tussen 2004 en 2020 de totale benodigde kostendekkende premie naar verwachting hoger, maar zijn er sinds 2004 véél meer zelfstandigen bijgekomen om die premie te helpen meebetalen. (Het aantal zelfstandigen is tussen 2004 en 2018 met meer dan 50% toegenomen) .  

De gemiddelde premie per deelnemer van zo'n verplichte verzekering  kan dus mogelijk gelijkblijven of zelfs omlaag ten opzichte van 2004. 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites
 • 0

Is wel een beetje tegenstrijdig met het minimumloon dat de overheid er door probeert te drukken.

Wel weer fijn voor al die verzekeraars, verplichte verzekeringen zijn altijd goed voor de bedrijfsvoering.

Als ik uitreken wat ik per jaar zou moeten geen betalen tegenover de fooi die je dan uitgekeerd krijgt is het dus nooit echt interessant.

Edited by Jasper S.
Link to post
Share on other sites
 • 0
2 uur geleden, Jasper S. zei:

Is wel een beetje tegenstrijdig met het minimumloon dat de overheid er door probeert te drukken.

 

Met dat minimumloon moeten ze pensioen  op kunnen bouwen en de premie voor deze verzekering  kunnen betalen

 

2 uur geleden, Jasper S. zei:

Wel weer fijn voor al die verzekeraars

 

 "Al die verzekeraars" willen, kunnen en gaan het niet uitvoeren. Als het aan verzekeraars ligt, wordt het UWV.

 

2 uur geleden, Jasper S. zei:

verplichte verzekeringen zijn altijd goed voor de bedrijfsvoering.

 

Motorrijtuigen is al jaren verlieslijdend, en op op zorg wordt ook nauwelijks winst gemaakt. 

image.thumb.png.646f5d349dc9bca9c66763ce29c72046.png

 

Quote

Als ik uitreken wat ik per jaar zou moeten geen betalen tegenover de fooi die je dan uitgekeerd krijgt is het dus nooit echt interessant.

 

Zo slecht is het nu ook weer niet:smiling-face-with-sunglasses:. Het is een minimumnorm op bijstandsniveau.

En die "fooi" is wel bijna € 1.000,- netto per maand (en enigzins waardevast) tot AOW-leeftijd indien nodig 

 

De kosten zijn - uitgaande van de oude WAZ - € 2.200 bruto per jaar / netto € 100,- per maand 

De opbrengsten voor een 38-jarige ondernemer zijn bij permanente arbeidsongeschiktheid (inclusief indexatie) een totale uitkering van € 500.000,- bruto tot aan AOW-leeftijd. 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites
 • 0
20 minuten geleden, Norbert Bakker zei:

op op zorg wordt ook nauwelijks winst gemaakt. 

 

Ik vind 262 miljoen niet nauwelijks winst.

bron:
https://www.vektis.nl/uploads/Nieuws%20Docs/Jaarcijfers%20zorgverzekeraars/Jaarcijfers%20Zorgverzekeraars%202019.pdf

Persoonlijk zal het voor mij moeilijk worden om van 1000 euro rond te komen. Vooral als je daar dan ook weer die 100 euro premie van moet betalen.
500.000 euro opbrengsten klinkt leuk, maar we gaan er natuurlijk van uit  dat maar een heel klein deel hiervan gebruik gaat maken.

Het klinkt in ieder geval weer als een leuk pap middel, om het echte probleem niet te hoeven oplossen, nml de gedwongen ondernemers, die eigenlijk werknemers zijn, weer in loondienst te krijgen.

Voorlopig maak ik me nog niet zo druk, tegen de tijd dat ze eindelijk iets voor elkaar hebben gekregen, zullen er oplossingen genoeg zijn. In mijn geval zou ik er voor kunnen kiezen om toch een b.v. op te richten. Wij hebben gelukkig geen CAO, dus geen verplichte verzekeringen en pensioenen.

Link to post
Share on other sites
 • 0
27 minuten geleden, Jasper S. zei:

Ik vind 262 miljoen niet nauwelijks winst.

 

In Euro's is het een flink bedrag, maar op 50 miljard omzet is het een marge van "slechts" 0,5%. 

 

27 minuten geleden, Jasper S. zei:

Persoonlijk zal het voor mij moeilijk worden om van 1000 euro rond te komen.

 

Wie wil en wie het kan betalen kan zich vrijwillig bijverzekeren, maar dat gaat dan weer privaat (dus met medische acceptatie en op basis leeftijd en beroep) 

 

Quote

Vooral als je daar dan ook weer die 100 euro premie van moet betalen.

 

Dat hoeft dan gelukkig: die uitkering is geen winst (en zou anders grotendeels onder de premievrije voet vallen) 

 

Quote

500.000 euro opbrengsten klinkt leuk, maar we gaan er natuurlijk van uit  dat maar een heel klein deel hiervan gebruik gaat maken.

 

Ik hoop van harte dat niemand er ooit gebruik van hoeft te maken, maar voorlopig wijzen de cijfers uit dat van 1 specifieke doelgroep (zie mijn eerste post van vandaag)  ruim 8.000 ondernemers op een groep van 74.000 een langdurige tot permanente uitkering heeft.  Dat is 11% en geen klein deel 

 

27 minuten geleden, Jasper S. zei:

In mijn geval zou ik er voor kunnen kiezen om toch een b.v. op te richten

 

Zoals al vermeld, de rechtsvorm maakt niet uit: ook DGA's vallen onder die eventuele verplichte verzekering.

Los daarvan: die verplichte verzekering kost je 2200 bruto, een BV scheelt een gemiddelde IB ondernemer met een winst tot € 100.000,- al snel € 10.000,- aan fiscale voordelen en extra kosten.   

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites
 • 0

Bij de opt-out, hoop ik ook dat het niet perse noodzakelijk is om een accountant in te schakelen. Dan wordt het een prijzige opt-out. Zeker als er geen ingewikkelde rechtsvorm is, zoals een eenmanszaak, zou de noodzaak eenvoudig uit de belastingaangifte te halen zijn. Daar staat immers het vermogen opgenomen, en ook zijn de inkomsten van de fiscale partner bekend.

 

Het criterium "passende arbeid" maakt mij huiverig voor de mogelijke discussies met de verzekering. Ik heb nu juist met opzet gekozen voor verzekerd zijn op basis van mijn beroep. Dat scheelt misschien een discussie op het moment dat ik dekking nodig heb.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
8 uur geleden, Frank v C zei:

Bij de opt-out, hoop ik ook dat het niet perse noodzakelijk is om een accountant in te schakelen. Dan wordt het een prijzige opt-out.

 

Er staat nog niets vast. Maar áls er een opt out op vermogen komt, dan ligt het drempelvermogen vast dusdanig hoog dat de prijs van een accountant - indien inderdaad nodig - niet  echt het probleem mag en zal zijn. :winking-face:

 

8 uur geleden, Frank v C zei:

Het criterium "passende arbeid" maakt mij huiverig voor de mogelijke discussies met de verzekering. Ik heb nu juist met opzet gekozen voor verzekerd zijn op basis van mijn beroep. Dat scheelt misschien een discussie op het moment dat ik dekking nodig heb.

 

 

Dat zal voor de meeste advocaten en andere hoogopgeleide kenniswerkers "vervelend" zijn, maar niet meer dan dat: het gros van de verzekerde AOV gaat gewoon nog steeds op beoordeling eigen beroep. 

 

Je hebt  - als er een verplichte AOV op basis 70% minimumloon komt - een passende arbeid-dekking van € 15.000,- en dat vul vervolgens  je privaat aan tot het gewenste verzekerde bedrag  met beoordeling op het eigen beroep.

Praktijk zal - net als in de oude WAZ - zijn dat kenniswerkers met een hoog inkomen het privaat verzekerde bedrag iets ophogen, zodat ze tegenvallende AO-en uitkeringspercentages over de eerste 15.000 passende arbeid-dekking kunnen opvangen


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites
 • 0

Update verplichte AOV

 

Het economisch instituut voor de Bouw  heeft vorige week een rapport gepubliceerd "Trends op de bouwarbeidsmarkt 2019-2023".

 

In dit rapport is een heel hoofdstuk gewijd aan Zelfstandigen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, met een - weliswaar niet nader onderbouwde - verrassende conclusie. 

EIB becijfert dat een premie van een verplichte verzekering € 230,-  per maand gaat kosten bij een inkomen van  € 50.000,- (en uitkering 70% daarvan = € 35.000,- bruto).

 

image.thumb.png.fe318391ca8ef7b9b7c4214433fc23da.png

(de blauwe lijn geeft maandpremies weer voor ZZP-ers in de bouw, de gele lijn is de gemiddelde premie voor alle ZZP-ers)

 

Afgezien van dat andere parameters (zoals wachttijd, indexatie, uitkeringdrempel etc) niet vermeld zijn,  lijkt me dit  eerlijk gezegd een lage schatting voor een premie bij dit verzekerde bedrag....

 

Overigens  stelt Bouwend Nederland  dat de  verplichte verzekering er pas tegen 2023 moet komen: in dat geval zitten er sowieso nog verkiezingen tussen.... 

 

Quote

 

Ook Bouwend Nederland gelooft dat er een soort verplichte basisverzekering moet komen voor álle werkenden. “En dan moet er een soort opt-out-mogelijkheid zijn voor zzp’ers. Als zij kunnen aantonen dat ze zichzelf op een andere manier hebben verzekerd, moet die optie mogelijk zijn”, zei Jurgen Hulsmans, adviseur Beleid en Vereniging.

 

De adviseur heeft zijn hoop gevestigd op de commissie Borstlap, die voor het kabinet aan het onderzoeken is wat de beste manier is om een verplichte verzekering vorm te geven. “Zij komen met adviezen en aanbevelingen. Het zou zomaar kunnen dat ze gaan voorsorteren op stelselwijzigingen. Het zou kunnen dat ze aanbevelingen doen om met een compleet andere verzekering te komen, ook voor werkenden.”

 

Voorlopig is de discussie in ieder geval nog niet voorbij, stelt hij, want pas tegen 2023 moet de verzekering er komen. “Ik verwacht niet dat de huidige minister er nog mee aan de slag gaat. Dus mijn voorspelling is dat het allemaal nog wel even gaat duren.”

 

Volgens het EIB staan zelfstandigen zelf vrij positief tegenover een verplichte AOV. 20 procent van de ondervraagden geeft aan sowieso voor te zijn, en 60 procent vindt een verplichting goed, mits de premie hiermee lager uitvalt dan de huidige premies die worden gehanteerd voor AOV-verzekeringen.

 

Bron: Cobouw, link naar volledig artikel

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites
 • 0
Op 30-11-2019 om 23:34, Norbert Bakker zei:

 

Met dat minimumloon moeten ze pensioen  op kunnen bouwen en de premie voor deze verzekering  kunnen betalen

 

Zo slecht is het nu ook weer niet:smiling-face-with-sunglasses:. Het is een minimumnorm op bijstandsniveau.

En die "fooi" is wel bijna € 1.000,- netto per maand (en enigzins waardevast) tot AOW-leeftijd indien nodig 

 

De kosten zijn - uitgaande van de oude WAZ - € 2.200 bruto per jaar / netto € 100,- per maand 

De opbrengsten voor een 38-jarige ondernemer zijn bij permanente arbeidsongeschiktheid (inclusief indexatie) een totale uitkering van € 500.000,- bruto tot aan AOW-leeftijd. 

 

Spreek je nog wel over een premie van € 1200 per jaar netto als je die € 14.500 uitgekeerd krijgt omdat je bijv. blijvend invalide bent geworden? Je betaald toch zo goed als geen belasting over je inkomen van € 14.500 dus wat valt er nog af te trekken van die € 2200 zodat dit neer komt op € 100 per maand?

 

Wat levert deze verzekering netto meer op dan wanneer ik invalide raak, alles kwijt raak en failliet zou gaan en uiteindelijk in de bijstand terecht zou komen met hier en daar een toeslag die ik waarschijnlijk niet meer krijg met € 14.500? 

 

 


IJstraktatie, het lekkerste ijs op locatie!   https://www.ijstraktatie.nl/

Link to post
Share on other sites
 • 1
2 uur geleden, ijscoman zei:

Spreek je nog wel over een premie van € 1200 per jaar netto als je die € 14.500 uitgekeerd krijgt omdat je bijv. blijvend invalide bent geworden? Je betaald toch zo goed als geen belasting over je inkomen van € 14.500 dus wat valt er nog af te trekken van die € 2200 zodat dit neer komt op € 100 per maand?

 

Zie mijn toelichting in deze post  over de herkomst van die  bruto € 2.200,- uit de oude WAZ

Lang verhaal kort: alleen ondernemers met een winst van minstens € 38.118,- betalen de maximale € 2.200 premie en bij die winst klopt de grove indicatie van € 100,- netto in de maand.

 

De uitkering bij arbeidsongeschiktheid is geen winst uit onderneming, dus  daarover betaal je sowieso geen premie. 

Maar stel dat je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en je resterende winst uit onderneming is € 14.500,-, : ook dan betaal je die premie van € 2.200,- niet.

Want de oude WAZ kende een premievrije voet van  € 13.160.   Uiteindelijk te betalen premie is dan 8.8 % over 14.500- 13.160 = € 117,92 bruto per jaar .

 

 

2 uur geleden, ijscoman zei:

Wat levert deze verzekering netto meer op dan wanneer ik invalide raak, alles kwijt raak en failliet zou gaan en uiteindelijk in de bijstand terecht zou komen met hier en daar een toeslag die ik waarschijnlijk niet meer krijg met € 14.500? 

Als je blijvend arbeidsongeschikt bent, je enig kostwinner bent en geen eigen huis of ander eigen vermogen hebt: helemaal niets.


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites
 • 0

AOV Update

Minister Hoekstra van Financiën overweegt een Algemene Maatregel van Bestuur die het voor mensen die genezen zijn van kanker mogelijk maakt om hun ziekte te mogen verzwijgen voor verzekeraars als ze langer dan 10 jaar geleden genezen zijn verklaard. Dit doet de Minister op advies en verzoek van het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Federatie van  Kankerpatiëntenorganisaties.

 

Zo'n zogenaamd  #Schoneleibeleid geldt al in Frankrijk en België.

 

Hoewel het hier in eerste instantie gaat om overlijdensrisicoverzekeringen  gaat de minister ook kijken naar verbreding naar andere verzekeringen zoals Arbeidsongeschiktheid  (AOV) en uitvaart en naar andere aandoeningen zoals Hepatitis C en chronische ziektes. 

 

Goed nieuws dus  voor (would be) ondernemers met een medische aandoening: naast een eventuele verplichte AOV worden de acceptatiemogelijkheden van private verzekeringen dus ook verruimd. 

 

Maar... voor wat hoort wat... als verzekeraars bepaalde risico's niet meer kunnen uitsluiten of  individueel kunnen nivelleren met premietoeslagen, zal de risicopremie over de gehele linie moeten stijgen. 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 0 leden online en 113 gasten

  There are no registered users currently online

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept