Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Iwan van Geelen

Ervaringen met arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Recommended Posts

Update verplichte AOV

 

Het economisch instituut voor de Bouw  heeft vorige week een rapport gepubliceerd "Trends op de bouwarbeidsmarkt 2019-2023".

 

In dit rapport is een heel hoofdstuk gewijd aan Zelfstandigen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, met een - weliswaar niet nader onderbouwde - verrassende conclusie. 

EIB becijfert dat een premie van een verplichte verzekering € 230,-  per maand gaat kosten bij een inkomen van  € 50.000,- (en uitkering 70% daarvan = € 35.000,- bruto).

 

image.thumb.png.fe318391ca8ef7b9b7c4214433fc23da.png

(de blauwe lijn geeft maandpremies weer voor ZZP-ers in de bouw, de gele lijn is de gemiddelde premie voor alle ZZP-ers)

 

Afgezien van dat andere parameters (zoals wachttijd, indexatie, uitkeringdrempel etc) niet vermeld zijn,  lijkt me dit  eerlijk gezegd een lage schatting voor een premie bij dit verzekerde bedrag....

 

Overigens  stelt Bouwend Nederland  dat de  verplichte verzekering er pas tegen 2023 moet komen: in dat geval zitten er sowieso nog verkiezingen tussen.... 

 

Quote

 

Ook Bouwend Nederland gelooft dat er een soort verplichte basisverzekering moet komen voor álle werkenden. “En dan moet er een soort opt-out-mogelijkheid zijn voor zzp’ers. Als zij kunnen aantonen dat ze zichzelf op een andere manier hebben verzekerd, moet die optie mogelijk zijn”, zei Jurgen Hulsmans, adviseur Beleid en Vereniging.

 

De adviseur heeft zijn hoop gevestigd op de commissie Borstlap, die voor het kabinet aan het onderzoeken is wat de beste manier is om een verplichte verzekering vorm te geven. “Zij komen met adviezen en aanbevelingen. Het zou zomaar kunnen dat ze gaan voorsorteren op stelselwijzigingen. Het zou kunnen dat ze aanbevelingen doen om met een compleet andere verzekering te komen, ook voor werkenden.”

 

Voorlopig is de discussie in ieder geval nog niet voorbij, stelt hij, want pas tegen 2023 moet de verzekering er komen. “Ik verwacht niet dat de huidige minister er nog mee aan de slag gaat. Dus mijn voorspelling is dat het allemaal nog wel even gaat duren.”

 

Volgens het EIB staan zelfstandigen zelf vrij positief tegenover een verplichte AOV. 20 procent van de ondervraagden geeft aan sowieso voor te zijn, en 60 procent vindt een verplichting goed, mits de premie hiermee lager uitvalt dan de huidige premies die worden gehanteerd voor AOV-verzekeringen.

 

Bron: Cobouw, link naar volledig artikel

 


Specialist in Arbeidsongeschiktheid (AOV / broodfonds / vangnetregelingen ) en aansprakelijkheid voor ondernemers. Vragen of offerte? → ✉ ☏ Contact 

 

Mijn nieuwste blog: "de verplichte AOV standaard verzekering nader bekeken"

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 30-11-2019 om 23:34, Norbert Bakker zei:

 

Met dat minimumloon moeten ze pensioen  op kunnen bouwen en de premie voor deze verzekering  kunnen betalen

 

Zo slecht is het nu ook weer niet:smiling-face-with-sunglasses:. Het is een minimumnorm op bijstandsniveau.

En die "fooi" is wel bijna € 1.000,- netto per maand (en enigzins waardevast) tot AOW-leeftijd indien nodig 

 

De kosten zijn - uitgaande van de oude WAZ - € 2.200 bruto per jaar / netto € 100,- per maand 

De opbrengsten voor een 38-jarige ondernemer zijn bij permanente arbeidsongeschiktheid (inclusief indexatie) een totale uitkering van € 500.000,- bruto tot aan AOW-leeftijd. 

 

Spreek je nog wel over een premie van € 1200 per jaar netto als je die € 14.500 uitgekeerd krijgt omdat je bijv. blijvend invalide bent geworden? Je betaald toch zo goed als geen belasting over je inkomen van € 14.500 dus wat valt er nog af te trekken van die € 2200 zodat dit neer komt op € 100 per maand?

 

Wat levert deze verzekering netto meer op dan wanneer ik invalide raak, alles kwijt raak en failliet zou gaan en uiteindelijk in de bijstand terecht zou komen met hier en daar een toeslag die ik waarschijnlijk niet meer krijg met € 14.500? 

 

 


IJstraktatie, het lekkerste ijs op locatie!   https://www.ijstraktatie.nl/

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 uur geleden, ijscoman zei:

Spreek je nog wel over een premie van € 1200 per jaar netto als je die € 14.500 uitgekeerd krijgt omdat je bijv. blijvend invalide bent geworden? Je betaald toch zo goed als geen belasting over je inkomen van € 14.500 dus wat valt er nog af te trekken van die € 2200 zodat dit neer komt op € 100 per maand?

 

Zie mijn toelichting in deze post  over de herkomst van die  bruto € 2.200,- uit de oude WAZ

Lang verhaal kort: alleen ondernemers met een winst van minstens € 38.118,- betalen de maximale € 2.200 premie en bij die winst klopt de grove indicatie van € 100,- netto in de maand.

 

De uitkering bij arbeidsongeschiktheid is geen winst uit onderneming, dus  daarover betaal je sowieso geen premie. 

Maar stel dat je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en je resterende winst uit onderneming is € 14.500,-, : ook dan betaal je die premie van € 2.200,- niet.

Want de oude WAZ kende een premievrije voet van  € 13.160.   Uiteindelijk te betalen premie is dan 8.8 % over 14.500- 13.160 = € 117,92 bruto per jaar .

 

 

2 uur geleden, ijscoman zei:

Wat levert deze verzekering netto meer op dan wanneer ik invalide raak, alles kwijt raak en failliet zou gaan en uiteindelijk in de bijstand terecht zou komen met hier en daar een toeslag die ik waarschijnlijk niet meer krijg met € 14.500? 

Als je blijvend arbeidsongeschikt bent, je enig kostwinner bent en geen eigen huis of ander eigen vermogen hebt: helemaal niets.


Specialist in Arbeidsongeschiktheid (AOV / broodfonds / vangnetregelingen ) en aansprakelijkheid voor ondernemers. Vragen of offerte? → ✉ ☏ Contact 

 

Mijn nieuwste blog: "de verplichte AOV standaard verzekering nader bekeken"

Share this post


Link to post
Share on other sites

AOV Update

Minister Hoekstra van Financiën overweegt een Algemene Maatregel van Bestuur die het voor mensen die genezen zijn van kanker mogelijk maakt om hun ziekte te mogen verzwijgen voor verzekeraars als ze langer dan 10 jaar geleden genezen zijn verklaard. Dit doet de Minister op advies en verzoek van het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Federatie van  Kankerpatiëntenorganisaties.

 

Zo'n zogenaamd  #Schoneleibeleid geldt al in Frankrijk en België.

 

Hoewel het hier in eerste instantie gaat om overlijdensrisicoverzekeringen  gaat de minister ook kijken naar verbreding naar andere verzekeringen zoals Arbeidsongeschiktheid  (AOV) en uitvaart en naar andere aandoeningen zoals Hepatitis C en chronische ziektes. 

 

Goed nieuws dus  voor (would be) ondernemers met een medische aandoening: naast een eventuele verplichte AOV worden de acceptatiemogelijkheden van private verzekeringen dus ook verruimd. 

 

Maar... voor wat hoort wat... als verzekeraars bepaalde risico's niet meer kunnen uitsluiten of  individueel kunnen nivelleren met premietoeslagen, zal de risicopremie over de gehele linie moeten stijgen. 


Specialist in Arbeidsongeschiktheid (AOV / broodfonds / vangnetregelingen ) en aansprakelijkheid voor ondernemers. Vragen of offerte? → ✉ ☏ Contact 

 

Mijn nieuwste blog: "de verplichte AOV standaard verzekering nader bekeken"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat zullen ze misschien als smoes gaan gebruiken om de premies te verhogen.
Maar er is juist aangetoond dat er helemaal geen verhoogd risico is bij mensen die 10 jaar kankervrij zijn (5 jaar bij minder jarige).

Wel een goede ontwikkeling, wij betalen al jaren een hoge levensverzekering omdat de bank dit verplichte vanwege het feit dat mijn vrouw 30 jaar geleden leukemie heeft.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

14 uur geleden, Jasper S. zei:

Maar er is juist aangetoond dat er helemaal geen verhoogd risico is bij mensen die 10 jaar kankervrij zijn (5 jaar bij minder jarige).

 

Ik wens en hoop voor iedereen van harte dat het zo is. 

 

Specifiek bij AOV is het na 10 jaar niet (de terugkeer van) de kanker zelf maar de behandeling  destijds die het  risico vormt. Zowel bestraling als Chemo is levensreddend maar wel een zwaar paardenmiddel dat soms na jaren tot nieuwe complicaties leidt.  Het zou een goede zaak zijn als ook dat risico voor iedereen verzekerbaar wordt.


Specialist in Arbeidsongeschiktheid (AOV / broodfonds / vangnetregelingen ) en aansprakelijkheid voor ondernemers. Vragen of offerte? → ✉ ☏ Contact 

 

Mijn nieuwste blog: "de verplichte AOV standaard verzekering nader bekeken"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wat zijn de consequenties van een verplichte verzekering indien je al een aov hebt? Vervalt die laatstgenoemde dan, of kan deze dan gewoon met de reeds afgesproken regels aangehouden worden?


Ik ben er ook weer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minuten geleden, perry Broeders zei:

Wat zijn de consequenties van een verplichte verzekering indien je al een aov hebt? Vervalt die laatstgenoemde dan, of kan deze dan gewoon met de reeds afgesproken regels aangehouden worden?

 

Meest waarschijnlijke is samenloop, net als in de oude WAZ. Betekent  dat de bestaande AOV wordt verlaagd met het in de verplichte dekking verzekerde bedrag. 

 

Heb je bijvoorbeeld nu 25.000 verzekerd met wachttijd 3 maanden, en komt er een verplichte verzekering van 15.000 met een wachttijd van 1 jaar, dan wordt jouw huidige AOV vanaf jaar 2 verlaagd naar 10.000. De eerstejaarsdekking blijft dan 25.000 


Specialist in Arbeidsongeschiktheid (AOV / broodfonds / vangnetregelingen ) en aansprakelijkheid voor ondernemers. Vragen of offerte? → ✉ ☏ Contact 

 

Mijn nieuwste blog: "de verplichte AOV standaard verzekering nader bekeken"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Update verplichte AOV

 

Alliantie "modern werkenden" komt met alternatief voor verplichte AOV voor zzp’ers.

Het Modern Werkenden Collectief, een nieuwe alliantie met onder andere ONL voor Ondernemers en de Werkvereniging, wil een arbeidsongeschiktheidsregeling voor alle werkenden na een periode van twee jaar. “Ons voorstel is niet ideaal, maar moet een erger scenario voorkomen: een AOV-plicht voor alleen zzp’ers.”

 

Quote

Volgens het Modern Werkenden Collectief bleek tijdens een overleg op 21 november tussen de Stichting van de Arbeid, waarin werkgevers- en werknemersorganisaties zijn vertegenwoordigd, en zzp-organisaties dat ‘modern werkenden’ massaal tegen een AOV-plicht voor zzp’ers zijn. Het overleg leverde volgens het collectief geen concreet resultaat op. ‘Wat het wel opleverde was een mooi staaltje eensgezindheid onder alle zelfstandigen’, zegt Roos Wouters, aanjager van de Werkvereniging en woordvoerder van het nieuwe Modern Werkenden Collectief. Het collectief werkt nu dus aan een alternatief plan.

 

De pers suggereert vaak onterecht dat zzp’ers geen behoefte hebben aan een vangnet. ‘Als ondernemer wil je van een inkomen verzekerd zijn, óók als je ziek wordt’, meent Wouters. ‘Veel ondernemers sluiten zich daarom aan bij schenkkringen. Een AOV voor volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid is vaak duur, niet voor iedereen toegankelijk en je bouwt niets op.’

 

Het collectief wil een arbeidsongeschiktheidsregeling voor alle werkenden na een periode van twee jaar. Toch vinden zij dit geen ideale oplossing, maar het moet een erger scenario voorkomen: een AOV-plicht voor alleen zzp’ers. Zo’n specifieke regeling sluit niet aan bij de veranderde arbeidsmarkt. Het is volgens hun wenselijk om sociale zekerheden te koppelen aan het individu en niet aan de contractvorm, gezien de grote verscheidenheid en het steeds vaker combineren van werkvormen op de arbeidsmarkt.

 

bron en link naar volledig artikel: zipconomy.nl

 

Mijn opinie:

Een concreet realistisch en uitvoerbaar plan dat aansluit bij de diversiteit van zelfstandigen en rekening houdt met hybride ondernemerschap (deels ondernemer / deels loondienst, zowel parallel als serieel).  Maar het is wel een complex plan dat niet op korte termijn realiseerbaar is: invoering wordt daardoor onderwerp van verkiezingen. Hamvraag is of Minister en sociale partners dat zien zitten, of dat er toch sneller een verplichte verzekering voor zelfstandigen komt met de zachte belofte dat dat de opmaat kan vormen naar een regeling voor alle werkenden (die er dan vervolgens echt niet gaat komen...) 


Specialist in Arbeidsongeschiktheid (AOV / broodfonds / vangnetregelingen ) en aansprakelijkheid voor ondernemers. Vragen of offerte? → ✉ ☏ Contact 

 

Mijn nieuwste blog: "de verplichte AOV standaard verzekering nader bekeken"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Update verplichte AOV

 

De commissie Borstlap komt aanstaande donderdag (23 januari) met haar eindrapport  over "de toekomst van werk" ,

Dit betekent in de praktijk de toekomst van de zelfstandige, de zelfstandigenaftrek, de verplichte AOV en al dan niet verplicht pensioen 

 

De eerste voortekens zijn spannend. Zo publiceerde columnist Frans Kalshoven vandaag dit opiniestuk in de Volkskrant : te weinig oog voor de kwaliteit van werk  waarin feitelijk de fiscale voordelen van de zelfstandigen worden afgekraakt 

Quote

In de terminologie van de WRR: in zo’n geval is er sprake van ‘oneerlijke concurrentie tussen werkenden met verschillende contractvormen’, staat de ‘goedkope’ zzp’er namelijk tegenover de ‘dure’ werknemer.

 

Nou en? 

 

Nou, zoals ZZP Expert Pierre Spaninks op Twitter fijntjes opmerkte:  de Volkskrant is even vergeten erbij te vermelden dat  Frans Kalshoven lid is van... de commissie Borslap. Is deze column alvast een tipje van de sluier? Dan wordt het donderdag gehaktdag voor de zelfstandige 

 

PS: weet of heeft  iemand toevallig een paar tractoren? ... is voor een bijeenkomst op het malieveld 


Specialist in Arbeidsongeschiktheid (AOV / broodfonds / vangnetregelingen ) en aansprakelijkheid voor ondernemers. Vragen of offerte? → ✉ ☏ Contact 

 

Mijn nieuwste blog: "de verplichte AOV standaard verzekering nader bekeken"

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minuten geleden, Norbert Bakker zei:

is voor een bijeenkomst op het malieveld 

Helaas.... Volgeboekt.

Maar ergens heb ik ook het idee dat een verplichte AOV niet per definitie slecht hoeft te zijn. Diegene die zonder AOV zitten (al dan niet vanwege het niet geaccepteerd te worden) hebben geen enkele sociale vangnet voor als er iets gebeurd.

Ik vrees ook dat heel veel zzp-ers een probleem gaan krijgen zodra ze met pensioen willen gaan, maar dat is dan weer een anders discussie.


Ik ben er ook weer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 uur geleden, perry Broeders zei:

Maar ergens heb ik ook het idee dat een verplichte AOV niet per definitie slecht hoeft te zijn.

 

Voor mensen met een zwaar beroep en/of een medisch probleem en/of op leeftijd (58+) zal het een zegen zijn, alhoewel lang niet iedereen die onder één of meer van de categorieën valt dat zelf ook zal vinden....

 

Wat een verplichte AOV vooral is, is schaalvoordeel doordat iedereen deelneemt en solidariteit: Lichte beroepen betalen mee aan zware , jongeren betalen mee ouderen en gezonde(re) ondernemers betalen mee aan minder gezonde ondernemers. (Maar voor de intimi: dat gebeurt in huidige AOV's ook al: vooral zware beroepen worden gesubsidieerd door de lichtere beroepen, en de vrijwillige WIA verzekering voor ondernemers wordt zelfs gesubsidieerd door werkgevers en werknemers) 

 

Maar... de meeste zelfstandigen zitten niet  op die verplichting te wachten, zeker niet als het vooral gebruikt lijkt te worden om zelfstandigheid duurder en onaantrekkelijker te maken


Specialist in Arbeidsongeschiktheid (AOV / broodfonds / vangnetregelingen ) en aansprakelijkheid voor ondernemers. Vragen of offerte? → ✉ ☏ Contact 

 

Mijn nieuwste blog: "de verplichte AOV standaard verzekering nader bekeken"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Update verplichte AOV

 

Zoals te doen gebruikelijk lekken spannende rapporten altijd wat eerder uit, zo ook het advies van de commissie Borstlap dat vandaag gepresenteerd wordt: 

 

Advies aan kabinet: arbeidsmarkt moet écht anders of onze welvaart gaat eraan

 

Een paar citaten (van Nos):

Quote

Er moet een einde komen aan de "wildgroei" van soorten arbeidscontracten, waardoor niemand meer weet waar hij aan toe is. De commissie wil bijvoorbeeld geen payroll-constructies meer. Er moeten maar drie soorten werkenden overblijven: echte zelfstandigen, echte werknemers en echte uitzendkrachten.

 

Quote

Een ander belangrijk pleidooi van de commissie: voer een volksverzekering of basisverzekering in voor alle werkenden tegen arbeidsongeschiktheid. Dat advies gaat zeker gehoor vinden in de politiek. De regeringspartijen staan er voor open om deze grote omslag te maken, zo bleek eerder vandaag. Zij vinden het economische en maatschappelijke risico van een grote groep onverzekerde zzp'ers te groot.

 

Meest ingrijpende onderdeel: het afschaffen van alle fiscale voordelen voor zelfstandigen: exit zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling (zie daarover ook het artikel van Pierre Spaninks in een het nieuwsboard)

 

De commissie Borstlap erkent gelukkig wel dat invoering van een verplichte AOV voor alleen Zelfstandigen geen goed idee is, omdat dat geen rekening houdt met hybride ondernemerschap. In plaats daarvan stelt het - conform het plan en de wensen van de Alliantie Modern Werkenden - voor om een brede basisverzekering voor alle werkenden te vormen.

 

Wat nieuw is,  is de kennelijke politieke wil om nu echt door te pakken door de regeringspartijen. Binnen 1 maand komt de Stichting van de Arbeid met een concreet voorstel voor een verplichte basisverzekering voor alle werkenden.

 

De kans op een verplichte AOV voor zelfstandigen, maar dan via een brede basisverzekering voor alle werkenden, is hiermee een stuk dichterbij gekomen.

 

Maar, zoals altijd, gaat het niet om het idee maar om de uitvoering. Een brede basisverzekering invoeren gaat tijd kosten; zeker omdat de partij die het moet gaan uitvoeren, UWV, er zowel qua bezetting als automatisering nog niet klaar voor is

 

Wordt vervolgd


Specialist in Arbeidsongeschiktheid (AOV / broodfonds / vangnetregelingen ) en aansprakelijkheid voor ondernemers. Vragen of offerte? → ✉ ☏ Contact 

 

Mijn nieuwste blog: "de verplichte AOV standaard verzekering nader bekeken"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Update verplichte AOV (2)

 

De eerste aanvullende vragen over de plannen druppelen al binnen.

 

Hamvraag : welke invloed hebben deze plannen op lopende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en -voorzieningen zoals broodfondsen of op het voornemen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te gaan sluiten en/of deel te gaan nemen aan een broodfonds?  Wat mij betreft: vooralsnog geen . 

 

Eerst komt er nu (binnen 1 maand) een plan. Daadwerkelijke uitvoer van dat plan vereist aanpassing van een hoop sociale verzekeringswetten

Dat gaat  niet lukken per 01-01-2021;  kenners verwachten  invoering niet eerder dan 2023-2024.  

En begin 2021 vinden er ook verkiezingen plaats wat nog flinke invloed zou kunnen hebben op de inhoud en het moment van invoering. 

 

Ook zit er een bottleneck in de uitvoering; UWV is er zowel qua capaciteit als automatisering niet klaar voor. 

 

Maar mocht de regeling er wel komen, dan het praktische gevolg dat er in een lopende AOV rekening wordt gehouden met het bedrag en de wachttijd van de basisregeling. ( Dat is ook niet nieuw: zo’n basisregeling voor zelfstandigen– de WAZ - bestond tot 2004) Zie onder voor een grafische weergave van zo’n samengestelde dekking, waarbij wel opgemerkt moet worden dat de wijze van vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid door UWV anders is

 

Zodra de plannen en datum invoering concreet zijn, kan worden bekeken wat de gevolgen zijn voor lopende AOV’s en broodfondsen is maar, net als ten tijde van de WAZ,  zal voor iedereen die meer wil verzekeren dan het wettelijke minimumloon en/of behoefte heeft aan een vangnet met een kortere wachttijd dan 1 jaar, een private AOV - met eventueel een broodfonds - nog steeds een belangrijke inkomensaanvulling bij onverhoopte arbeidsongeschiktheid zijn.

 

Grafische weergave:

 

image.thumb.png.d5851ea2a31793b8f9887f180df237ff.png

 

image.thumb.png.a7a0806414a8da4de69e5dfc2ff14d90.png

   

 

 


Specialist in Arbeidsongeschiktheid (AOV / broodfonds / vangnetregelingen ) en aansprakelijkheid voor ondernemers. Vragen of offerte? → ✉ ☏ Contact 

 

Mijn nieuwste blog: "de verplichte AOV standaard verzekering nader bekeken"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Update verplichte AOV (3)

 

Akkoord over verzekering arbeidsongeschiktheid voor ZZP-ers

(klik op bovenstaande link voor het volledige artikel van FD, gratis te lezen na registratie ) 

 

Quote

 

Sociale partners hebben na lang gesteggel een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp'ers. Dat blijkt uit stukken in handen van het FD en bevestigen ingewijden.

 

Om het betaalbaar te houden wordt de uitkering voor zzp'ers soberder dan voor werknemers: maximaal €1650 per maand bruto. De premie van de nieuwe verzekering wordt inkomensafhankelijk, maar van naar verwachting tussen €80 tot €130 netto

 

 

Quote

Zzp-organisaties verzetten zich tot nog toe tegen een verplichte verzekering speciaal voor zzp'ers. Zij wilden liever een basisregeling voor alle werkenden, zoals de commissie-Borstlap voorstelde. Maar dit is nog toekomstmuziek en Koolmees wil er niet op wachten. Als hij dat wel doet, komt hij de afspraken uit het pensioenakkoord niet na. De bewindsman wil nu voor de zomer een kabinetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen. De verzekering gaat dan naar verwachting rond 2024 in.

 

Quote

De nieuwe aov wordt straks net als de WIA door het UWV uitgevoerd, alle zzp'ers zijn tot aan de AOW-leeftijd verplicht verzekerd. Zelfstandigen met winst uit onderneming, beroepsbeoefenaren, dga's zonder personeel en meewerkende echtgenoten vallen daaronder volgens conceptstukken. Zzp’ers die al een verzekering hebben, of die zich liever zelf verzekeren, kunnen een vrijstelling krijgen. Dat was een belangrijke wens van zzp-organisaties en verzekeraars. Hun verzekering moet dan wel op zijn minst gelijkwaardig zijn aan de verplichte aov.

 

Quote

De premie wordt inkomensafhankelijk en fiscaal aftrekbaar, maar hoe hoog precies is nog niet bekend. Het geschatte maximum van €200 bruto per maand is aanzienlijk minder dan wat een verzekering voor een werknemer kost. (noot NB: dit is  onzin. hier worden appels met peren vergeleken. )  Wie een hogere dekking wil, kan zich bij een verzekeraar aanvullend verzekeren, maar daar geldt geen acceptatieplicht.

De hoogte van de premie hangt tevens af van de wachttijd voor de aov: de periode die een zzp’er zelf moet overbruggen, bijvoorbeeld met een broodfonds, eigen vermogen of een aparte verzekering. Zzp’ers kunnen straks kiezen of zij daar na een half jaar, een jaar of twee jaar voor in aanmerking komen. Bij twee jaar zal de premie lager uitvallen. Wie niet kiest, krijgt standaard een jaar wachttijd.

 

 


Specialist in Arbeidsongeschiktheid (AOV / broodfonds / vangnetregelingen ) en aansprakelijkheid voor ondernemers. Vragen of offerte? → ✉ ☏ Contact 

 

Mijn nieuwste blog: "de verplichte AOV standaard verzekering nader bekeken"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wat is het verschil tussen een bruto en een netto premie (behalve de 70 euro).

 

Is een BV oprichten dan nog de enige manier om hier onder uit te komen?

 

Ik ben het wel met je eens dat de verzekering niet goedkoper is. Ik heb al zoveel premies langs zien komen en die waren niet 200 euro per maand, vooral met een wachttijd van een jaar is de premie helemaal maar een paar tientjes per jaar.

Edited by Jasper S.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo, ik vraag mij af op wie die de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering van toepassing is. Ik heb een vof met mijn partner en geen personeel in dienst.
Geldt de (aankomende) verplichte aov dan ook voor ons?

Edited by Chutney

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minuten geleden, Chutney zei:

Geldt de (aankomende) verplichte aov dan ook voor ons?

 

Volgens het huidige voorstel wel, maar dit voorstel is nog geen wet. 
 

20 uur geleden, Jasper S. zei:

Wat is het verschil tussen een bruto en een netto premie (behalve de 70 euro).

De (terug te vorderen) loon- of inkomstenbelasting over de fiscaal aftrekbare premie.

 

20 uur geleden, Jasper S. zei:

Is een BV oprichten dan nog de enige manier om hier onder uit te komen?


Dat is sowieso geen optie, de verplichting geldt ook voor DGA’s


Specialist in Arbeidsongeschiktheid (AOV / broodfonds / vangnetregelingen ) en aansprakelijkheid voor ondernemers. Vragen of offerte? → ✉ ☏ Contact 

 

Mijn nieuwste blog: "de verplichte AOV standaard verzekering nader bekeken"

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minuten geleden, Norbert Bakker zei:

 

Volgens het huidige voorstel wel, maar dit voorstel is nog geen wet. 

En als wij nou personeel in dienst nemen, bijvoorbeeld op o-uren contract, dan zijn we geen zzp-er meer, toch?

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minuten geleden, Chutney zei:

En als wij nou personeel in dienst nemen, bijvoorbeeld op o-uren contract, dan zijn we geen zzp-er meer, toch?


Hoewel het nog een plan is en geen wet, verwacht ik dat er een loonsom-drempel wordt ingebouwd. Ondernemers met personeel met een totale loonsom onder die drempel, zijn verplicht verzekerd.


Specialist in Arbeidsongeschiktheid (AOV / broodfonds / vangnetregelingen ) en aansprakelijkheid voor ondernemers. Vragen of offerte? → ✉ ☏ Contact 

 

Mijn nieuwste blog: "de verplichte AOV standaard verzekering nader bekeken"

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minuten geleden, Norbert Bakker zei:

Hoewel het nog een plan is en geen wet, verwacht ik dat er een loonsom-drempel wordt ingebouwd. Ondernemers met personeel met een totale loonsom onder die drempel, zijn verplicht verzekerd.

 

Dat klinkt heel krom.. maar dat kan aan mij liggen..

Dus als  ondernemer zonder of met weinig personeel ben je zelf ook verplicht verzekerd, behalve als je meer dan bijvoorbeeld 10 personeelsleden hebt (of loonsom 500.000, even willekeurig bedrag) dan hoeft de ondernemer zich niet te (verplicht) verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid??

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 uur geleden, Roel J zei:

Dat klinkt heel krom.. maar dat kan aan mij liggen


Dat ligt niet aan jou. Maar het huidige  conceptvoorstel bevat wel meer op het eerste gezicht kromme dingen. 

 

Edit: in de uitgelekte plannen van het voorstel wordt gesproken over een verplichte verzekering voor alle IB-ondernemers (dus met en zonder personeel) én een verzekering voor DGA's zonder personeel. Eerlijk gezegd vind ik dat nog véél krommer dan een arbitraire grens zoals een loonsom, en nogal gevoelig voor creatief misbruik 

 


Specialist in Arbeidsongeschiktheid (AOV / broodfonds / vangnetregelingen ) en aansprakelijkheid voor ondernemers. Vragen of offerte? → ✉ ☏ Contact 

 

Mijn nieuwste blog: "de verplichte AOV standaard verzekering nader bekeken"

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 uur geleden, Chutney zei:

En als wij nou personeel in dienst nemen, bijvoorbeeld op o-uren contract, dan zijn we geen zzp-er meer, toch?

 

Volgens het stuk van Norbert, telt het ook voor ondernemer die winst uit een onderneming halen.
Dus een bv openen en 1 iemand in dienst nemen, zou dus misschien nog een uitweg zijn.

Maar als ik het goed begrijp gaat het UWV deze verzekeringen aanbieden en uitvoeren.
IS het dan niet gewoon bedoeld als extra inkomen voor de overheid?

Want wat heb je nu aan een verzekering met een wachttijd van een jaar, ik heb er zelf voor gekozen om zelf geld opzij te zetten, mijn bedrijf kan prima doordraaien zonder mij.

Edited by Jasper S.

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minuten geleden, Jasper S. zei:

Want wat heb je nu aan een verzekering met een wachttijd van een jaar,

wachttijd van een jaar is voor een AOV een redelijk gebruikelijke termijn.

Daarnaast is er ruimte om voor kortere termijnen (en langere) te kiezen.

zie  update van Norbert gisteren

Op 26-2-2020 om 19:14, Norbert Bakker zei:

Zzp’ers kunnen straks kiezen of zij daar na een half jaar, een jaar of twee jaar voor in aanmerking komen. Bij twee jaar zal de premie lager uitvallen. Wie niet kiest, krijgt standaard een jaar wachttijd.

 

Die termijnkeuzes is in lijn met wat nu ook in de particuliere markt gebeurd. Wachttijd van een jaar zorgt vaak voor de "beste" premie, terwijl kortere termijnen zorgen dat de premie snel oploopt omdat de kans veel groter is dat je 3-6 maanden uit roulatie bent dan dat je een jaar of langer uit roulatie bent.

 

_______________

 

4 uur geleden, Norbert Bakker zei:

Edit: in de uitgelekte plannen van het voorstel wordt gesproken over een verplichte verzekering voor alle IB-ondernemers (dus met en zonder personeel) én een verzekering voor DGA's zonder personeel. Eerlijk gezegd vind ik dat nog véél krommer dan een arbitraire grens zoals een loonsom, en nogal gevoelig voor creatief misbruik 

 

Ik doop dit voorstel om tot de bananenwet.. De redenatie is krom als deze vrucht. En ik sluit niet uit dat (overhaast) aannemen van de wet wel eens tot een uitglijder van de toekomstig mini-ster van Sociale Zaken kan leiden. Koolmees zal er wel niet meer over struikelen.. de verkiezingen zijn al over een jaar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 27-2-2020 om 21:45, Jasper S. zei:

Maar als ik het goed begrijp gaat het UWV deze verzekeringen aanbieden en uitvoeren.
IS het dan niet gewoon bedoeld als extra inkomen voor de overheid?

 

Nee, want het uitgangspunt  van de verplichte AOV is een kostendekkende premie (zoals voor alle sociale verzekeringswetten; inclusief de oude WAZ ).

Is er een overschot, dan gaat de premie omlaag. Zijn er tekorten, dan gaat de premie omhoog


Specialist in Arbeidsongeschiktheid (AOV / broodfonds / vangnetregelingen ) en aansprakelijkheid voor ondernemers. Vragen of offerte? → ✉ ☏ Contact 

 

Mijn nieuwste blog: "de verplichte AOV standaard verzekering nader bekeken"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 8 leden online en 230 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept