Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Iwan van Geelen

Ervaringen met arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Recommended Posts

 

M.i. zijn de gekozen uitgangspunten veel belangrijker dan de uiteindelijke keuze voor verzekeraar X of Y. Als de uitgangspunten verkeerd zijn betaal je ofwel overal te veel of ben je verkeerd verzekerd.

 

M.i. zijn er inderdaad niet al te veel nog scherpere alternatieven die ook inhoudelijk beter zijn. Amersfoortse en Goudse staan beide hoog in de voorwaarden en performance ranking, maar het kan best nuttig zijn om ook eens te kijken naar de andere toppers zoals Movir (plaats 1), Generali (plaats 2) of Interpolis (plaats 4). Kwestie van je adviseur vragen om niet direct met offertes te komen, maar eerst met een uitgebreide vergelijking van - bij voorkeur - de hele markt (op prijs in het eerste jaar, gemiddelde prijs over langere looptijd en voorwaarden) . Een goede adviseur heeft daar de juiste tools voor.

 

Naar aanleiding van de berichten in dit topic ga ik qua uitgangspunt nog een variant aanvragen met langere wachttijd van bv 6 maanden. Want ik ben ook van mening dat deze verzekering er echt is voor als je ziek bent. Daarnaast zal ik vragen om naar de andere 3 te kijken. Ik had ook bij Rabobank gepraat en daar wat voorstellen van Interpolis gekregen, die zal ik ook goed bestuderen en eventueel hier de bevindingen posten.

 

Verder wil ik diegene die gereageerd hebben in dit topic bedanken. Ik begin nu een beetje feeling te krijgen wat deze verzekering precies inhoudt en welke uitgangspunten voor mij belangrijk zijn.

 

Groeten,

Arjan


“Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken “

Share this post


Link to post
Share on other sites

Als aanvulling op mijn laatste bericht.

 

Ik heb via mijn tussenpersoon ook een voorstel ontvangen voor een wachttijd van 180dgn en de premie in het eerste jaar is dan 116,75 euro per maand ipv de 132 euro bij een wachttijd van 30 dagen.


“Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken “

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ik heb via mijn tussenpersoon ook een voorstel ontvangen voor een wachttijd van 180dgn en de premie in het eerste jaar is dan 116,75 euro per maand ipv de 132 euro bij een wachttijd van 30 dagen.
Een paar afwegingen:

 

Risicotechnisch

is het verstandig alleen te verzekeren wat nodig is, niet meer en niet minder. De wachttijd wordt dan gebaseerd op het aanwezige eigen vermogen / buffer versus het te verzekeren bedrag. Ik ga veiligheidshalve meestal uit van de helft van deze buffer, omdat de buffer uiteraard ook nodig is als er even geen opdracht is. Voor jouw specieke situatie: bij een aanwezige buffer van € 30.000,- heeft een wachttijd van 6 maanden dus mijn voorkeur. Is er geen of een lagere buffer aanwezig, accepteer dan in het begin een korte wachttijd maar rek deze tussentijds op zodra de buffer toereikend is. Hiermee demp je de premiestijging en blijf je alleen verzekeren wat nodig is.

 

bedrijfseconomisch

is het vooral een afweging wat gunstiger is: de premie + te verwachten eigen kosten bij een korte wachttijd versus de premie + te verwachten eigen kosten bij een lange wachttijd. Wat de eigen kosten zijn is afhankelijk van toekomstig verzuim. Dat is koffiedik kijken uiteraard, maar een prognose op basis van 1 langdurige verzuimsituatie over de gehele looptijd is een reëele basis: het verschil in eigen kosten bij een verzekerd maandbedrag van € 2.500,- (30.000/12) is dan 15000-2500 = € 12.500,-

Het verschil tussen de (geïndexeerde) premies over de gehele looptijd bij een wachtijd van 1 en 6 maanden moet blijken uit

de offertes en het daarin opgenomen premieverloop en totaaltelling. Bij een andere maatschappij (top 3) is dit verschil € 22.000,-. Kortom: het zelf dragen van het risico van de eerste 6 maanden is op lange termijn goedkoper dan het verzekeren ervan.

 

praktisch

Je bent jong, je hebt maximale starterskorting en het premieverschil tussen wachttijd 1 en 6 maanden is zeer gering. Maak daarom nu gebruik van de korte wachtijd van 1 maand en rek deze wachtijd op na het vervallen van de starterskorting (na 3 tot 4 jaar).

 

nota bene:

m.i. is de keuze voor maatschappij X of Y voor jou op dit moment meer van invloed op de premie van de wachttijd. De (top 3) verzekeraar die ik in het bovenstaande voorbeeld gebruikte rekent voor een wachtijd van 1 maand dezelfde maandpremie als jouw aanbieder bij een wachttijd van 6 maanden........

Daarom blijf ik ook hameren op het zo breed mogelijk vergelijken van premie en condities van/tussen maatschappijen in plaats van alleen maar meer opties van dezelfde verzekeraar aan te bieden. Ook moet de premieontwikkeling op lange termijn met elkaar vergeleken worden: de ene maatschappij begint immers iets lager maar kan wel sneller doorstijgen. Dit vergelijk kan ook het beste niet plaatsvinden bij een wachttijd van 1 maand, maar bij voorkeur bij een wachttijd van 3 of 6 maanden. Ook hierbij vallen sommige verzekeraars door de mand omdat ze bij langere wachttijden fors duurder blijken te zijn (lees: minder korting geven bij oprekken wachttijd) dan andere verzekeraars.

 

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Een zeer informatieve topic !

 

Ben zelf ook aan het overwegen om een beroeps-aov af te sluiten. Ik zit te denken om deze bij de bank af te sluiten waar de andere verzekeringen lopen. Er is nogal wat keus en voor/na-delen zoals we kunnen lezen.

 

 

 

Wat mij een beetje dwars zit zijn woorden als "indexering" en "klim". Wat als ik nu gewoon tevreden ben met een vast bedrag zoals 25.000 euro uitkering per jaar ? Dan is er toch geen klim of indexering nodig ?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ja je hebt genoeg aan de waarde van 25000 euro in 2008. maar 25000 euro in 2008 is anders dan 25000 in 2020. Dus dat moet meegroeien.


“Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken “

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ben zelf ook aan het overwegen om een beroeps-aov af te sluiten. Ik zit te denken om deze bij de bank af te sluiten waar de andere verzekeringen lopen. Er is nogal wat keus en voor/na-delen zoals we kunnen lezen.

 

Ik kan als adviseur de schijn van "preken voor eigen parochie" niet altijd en overal vermijden, maar mijn ervaring is dat de meeste AOV relaties minder enthousiast zijn - of dat snel worden - over een bank als aanbieder: geen vergelijking, te beperkt aanbod (alleen huismerk), vrijwel geen onderhandeling over de provisie mogelijk, verkeerde uitleg over gedwongen winkelnering (AOV verplicht stellen als garantie bij een financiering mag, de eigen AOV verplicht stellen = koppelverkoop mag niet) op een paar positieve uitzonderingen na geen vollledig advies en last but not least geen onderhoud gedurende de looptijd (automatisch weer verlengen voor 3 tot 5 jaar) waardoor de premie onnodig hoog doorstijgt. Een van de admins op dit forum kan er over meepraten...: na 4 jaar bleek zijn polis bij de bank circa 50% duurder te zijn dan andere - qua voorwaarden zelfs betere - aanbieders.

Recentelijk 2 ondernemers op kantoor gehad die een AOV hadden afgesloten bij de bank bij een financiering van 25.000,-. In totaal bleken de AOV's ruim € 2.500,- per jaar duurder te zijn dan identieke/qua voorwaarden beter dekkingen elders, alles bij elkaar dus een dure lening!

 

 

Wat mij een beetje dwars zit zijn woorden als "indexering" en "klim". Wat als ik nu gewoon tevreden ben met een vast bedrag zoals 25.000 euro uitkering per jaar ? Dan is er toch geen klim of indexering nodig ?

Indexering is niet verplicht, maar voor koopkrachtbehoud op lange termijn is indexering van de uitkering m.i. absoluut noodzakelijk. Anders daalt je koopkracht op termijn met meer dan 30-40%

Indexering van het verzekerde bedrag is soms losgekoppeld van de indexering van de uitkering: je kunt dan kiezen voor een vast bedrag, maar een uitkering wordt wel geïndexeerd. Het verzekerde bedrag kun je - zolang je nog niet arbeidsongeschikt bent - naar keuze jaarlijks verhgen . Binnen de marges van het z.g.n. "optierecht" kan dat tot een x-percentage per jaar zonder dat er gezondheidsvragen worden gesteld, m.a.w. zonder medische selectie

 

 

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thanks voor de antwoorden !

 

 

Door de indexering van de uitkering stijgt de premie ook ? En wat bedoelen ze met klim of is dat hetzelfde als indexering ?

 

Sommige banken bieden de AOV aan via bijvoorbeeld Interpolis, dat is toch hetzelfde als direct bij Interpolis (mogelijk ?) een AOV afsluiten ?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Door de indexering van de uitkering stijgt de premie ook ?

Ja, maar je krijgt wel waar voor je geld: het verschil tussen een gelijkblijvende uitkering en geïndexeerde uitkering kan vrij fors oplopen.

 

Een rekenvoorbeeld: Iemand van 35 met een verzekerd bedrag van € 40.000,- raakt volledig en permanent arbeidsongeschikt.

[*]Bij een gelijkblijvende uitkering en een interest van 2% moet een verzekeraar een contant bedrag van € 913.775,- reserveren om gedurende 30 jaar (tot leeftijd 65) een uitkering van € 40.000,- per jaar te doen. De koopkracht van de uitkering is op leeftijd 65 gedaald tot 56% van de oorspronkelijke koopkracht: stevig de broekriem aantrekken dus want je uitkering is feitelijk gehalveerd.

[*]Bij een 2% klimmende uitkering en een interest van 2% moet een verzekeraar een contant bedrag van € 1.200.000,- reserveren om gedurende 30 jaar (tot leeftijd 65) een uitkering te doen van € 40.000,- die jaarlijks met 2% stijgt om de inflatie te compenseren. De koopkracht van de uitkering is op leeftijd 65 nog exact gelijk als op leeftijd 35

 

En wat bedoelen ze met klim of is dat hetzelfde als indexering?

Er wordt in principe het zelfde mee bedoeld. Enige verschil is dat een klim altijd een vast percentage is (van 1 tot 5%) en een indexering gebaseerd wordt op een bepaald indexcijfer, meestal eentje van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS). De meeste verzekeraars maximeren de CBS indexering wel, tot doorgaans 4 of 5%.

 

Sommige banken bieden de AOV aan via bijvoorbeeld Interpolis, dat is toch hetzelfde als direct bij Interpolis (mogelijk ?) een AOV afsluiten ?

Interpolis is een label dat alleen door Rabobanken en een beperkt aantal adviseurs kan worden aangeboden. Iets wat binnenkort overigens gaat veranderen (ik behoor tot dat beperkte aantal, vandaar dat ik het weet), want dan wordt Interpolis een exclusief label voor Rabo alleen en gaat de rest naar Avero Achmea toe..dit terzijde.

 

Kies je voor een bank dan weet je in ieder geval zeker dat er geen andere producten dan het eigen huismerk worden aangeboden. Dat is jouw keuze uiteraard (maar ik kan het dan toch niet laten om te melden dat de 2 heren met hun dure financiering (zie mijn vorige post) hun lening en AOV's bij Rabo/Interpolis hadden afgesloten.... )


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Door de indexering van de uitkering stijgt de premie ook ?

Ja, maar je krijgt wel waar voor je geld: het verschil tussen een gelijkblijvende uitkering en geïndexeerde uitkering kan vrij fors oplopen.

 

Een rekenvoorbeeld: Iemand van 35 met een verzekerd bedrag van € 40.000,- raakt volledig en permanent arbeidsongeschikt.

[*]Bij een gelijkblijvende uitkering en een interest van 2% moet een verzekeraar een contant bedrag van € 913.775,- reserveren om gedurende 30 jaar (tot leeftijd 65) een uitkering van € 40.000,- per jaar te doen. De koopkracht van de uitkering is op leeftijd 65 gedaald tot 56% van de oorspronkelijke koopkracht: stevig de broekriem aantrekken dus want je uitkering is feitelijk gehalveerd.

[*]Bij een 2% klimmende uitkering en een interest van 2% moet een verzekeraar een contant bedrag van € 1.200.000,- reserveren om gedurende 30 jaar (tot leeftijd 65) een uitkering te doen van € 40.000,- die jaarlijks met 2% stijgt om de inflatie te compenseren. De koopkracht van de uitkering is op leeftijd 65 nog exact gelijk als op leeftijd 35

 

En wat bedoelen ze met klim of is dat hetzelfde als indexering?

Er wordt in principe het zelfde mee bedoeld. Enige verschil is dat een klim altijd een vast percentage is (van 1 tot 5%) en een indexering gebaseerd wordt op een bepaald indexcijfer, meestal eentje van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS). De meeste verzekeraars maximeren de CBS indexering wel, tot doorgaans 4 of 5%.

 

Sommige banken bieden de AOV aan via bijvoorbeeld Interpolis, dat is toch hetzelfde als direct bij Interpolis (mogelijk ?) een AOV afsluiten ?

Interpolis is een label dat alleen door Rabobanken en een beperkt aantal adviseurs kan worden aangeboden. Iets wat binnenkort overigens gaat veranderen (ik behoor tot dat beperkte aantal, vandaar dat ik het weet), want dan wordt Interpolis een exclusief label voor Rabo alleen en gaat de rest naar Avero Achmea toe..dit terzijde.

 

Kies je voor een bank dan weet je in ieder geval zeker dat er geen andere producten dan het eigen huismerk worden aangeboden. Dat is jouw keuze uiteraard (maar ik kan het dan toch niet laten om te melden dat de 2 heren met hun dure financiering (zie mijn vorige post) hun lening en AOV's bij Rabo/Interpolis hadden afgesloten.... )

 

 

Hoi Norbert,

 

Bedankt voor de goede uitleg. Misschien is het toch beter om de indexering toe te passen.

Wat betreft "via de bank" manier, je zou dat zelf liever niet doen ? Dus het beste is om het via een goede tussenpersoon te laten lopen ? Ik lees hier en daar wat namen zoals Rolls / ranking ... Is dit een soort graadmeter voor goede AOV aanbieders en waar zou ik deze graadmeter kunnen vinden ? Heb op google niet echt iets gevonden.

 

Alvast bedankt !

 

Ticky

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

nota bene:

m.i. is de keuze voor maatschappij X of Y voor jou op dit moment meer van invloed op de premie van de wachttijd. De (top 3) verzekeraar die ik in het bovenstaande voorbeeld gebruikte rekent voor een wachtijd van 1 maand dezelfde maandpremie als jouw aanbieder bij een wachttijd van 6 maanden........

Daarom blijf ik ook hameren op het zo breed mogelijk vergelijken van premie en condities van/tussen maatschappijen in plaats van alleen maar meer opties van dezelfde verzekeraar aan te bieden. Ook moet de premieontwikkeling op lange termijn met elkaar vergeleken worden: de ene maatschappij begint immers iets lager maar kan wel sneller doorstijgen. Dit vergelijk kan ook het beste niet plaatsvinden bij een wachttijd van 1 maand, maar bij voorkeur bij een wachttijd van 3 of 6 maanden. Ook hierbij vallen sommige verzekeraars door de mand omdat ze bij langere wachttijden fors duurder blijken te zijn (lees: minder korting geven bij oprekken wachttijd) dan andere verzekeraars.

 

Ik heb een offerte aan laten vragen bij g.e.nerali en adviseur is het niet gelukt om hem op die 116,75 te krijgen. Weer rond de 140.


“Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken “

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ik heb een offerte aan laten vragen bij g.e.nerali en adviseur is het niet gelukt om hem op die 116,75 te krijgen. Weer rond de 140.

Ik vermoed daarom dat jouw adviseur de offerte niet zelf berekend heeft maar heeft aangevraagd bij de maatschappij? Zo ja dan is niet alleen de provisie standaard het maximum, maar zal de indexering/klim ook op 3% staan. In vergelijking met CBS is dat wat veel: ik heb gerekend met 2% klim en kom dan (op basis van mijn lagere standaard provisie) wel rond die € 116,75 uit.

 

 

Hoi Norbert,

Bedankt voor de goede uitleg. Misschien is het toch beter om de indexering toe te passen.

Wat betreft "via de bank" manier, je zou dat zelf liever niet doen ? Dus het beste is om het via een goede tussenpersoon te laten lopen ? Ik lees hier en daar wat namen zoals Rolls / ranking ... Is dit een soort graadmeter voor goede AOV aanbieders en waar zou ik deze graadmeter kunnen vinden ? Heb op google niet echt iets gevonden.

Alvast bedankt !

Ticky

 

"Via de bank" zou ik zelf nooit doen, maar dat komt uiteraard ook omdat ik zelf concurrent van die bank ben. ;)

Om de preek voor eigen parochie te vermijden/nivelleren heb ik in de vorige 2 berichten aangegeven waarom diverse van mijn klanten uiteindelijk toch ontevreden waren over de bank - of meer tevreden met mij danwel met een van mijn concullega-verzekeringsadviseurs. En dat heeft vooral te maken met het feit dat de bank maar 1 smaak aanbied, namelijk het eigen huismerk en dat er weinig tussentijds onderhoud (aan oa wachttijd) wordt aangeboden.

Maar wie niet beter weet kan uiteraard heel tevreden over het aanbod van de bank zijn. Het hoeft absoluut niet slecht te zijn, integendeel, maar meestal merk ik wel dat het met een wat uitgebreidere marktbenadering toch beter (en vooral goedkoper) kan.

 

Rolls is vergelijkingssoftware voor verzekeringsadviseurs. Je kunt daarin vergelijken op prijs in het eerste jaar, gemiddelde prijs gedurende een langere periode en op voorwaarden. Ook kun je producten goed onderling vergelijken op details.

IMHO gebruikt een goede adviseur Rolls om een zo compleet mogelijk beeld van de markt te krijgen. Dat is in het belang van de klant (beste aanbod uit de markt) en in het belang van de adviseur (goed volledig advies, geen scherpere concurrenten, geen "dat heb je me nooit verteld" afbreuk risico)

 

Bijgaand een voorbeeld martkanalyse, overigens een berekening van november 2008

 

Nota bene: mede naar aanleiding van deze HL-draad en de vele positieve reacties daarop heb ik besloten een uitgebreide toelichting op het AOV-risico en de verzekering daarvan te gaan schrijven in de vorm van een E-book (PDF). Zodra gereed zal ik de toelichting uiteraard op Higherlevel (en Sprout) presenteren.

 

VoorbeeldMarktanalyse.pdf


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bedankt voor de uitleg en de PDF. Zo ziet het er inderdaad wat duidelijker uit en een mooie vergelijking !

 

Het enige wat mij eigenlijk tegenhoudt is de kosten na de eerste 3 jaar. Als we het voorbeeld pakken die in de PDF beschreven is. Wat zijn de premies na de eerste 3 jaar ? Het inkomen moet natuurlijk ook meegroeien om hogere premies te dragen.

 

Moet je bij een AOV standaard een medischie verklaring invullen en laten ondertekenen door huisarts ofzo ?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bedankt voor de uitleg en de PDF. Zo ziet het er inderdaad wat duidelijker uit en een mooie vergelijking !

Blij dat het bevalt ;).

 

Het enige wat mij eigenlijk tegenhoudt is de kosten na de eerste 3 jaar. Als we het voorbeeld pakken die in de PDF beschreven is. Wat zijn de premies na de eerste 3 jaar ? Het inkomen moet natuurlijk ook meegroeien om hogere premies te dragen.

De eerste 3 jaar is de premiestijging het grootst : dan lopen starterskortingen eruit en stijgt de premie ook door als gevolg van leeftijd en indexering. Een verdubbeling van de aanvangspremie in 5 tot 7 jaar is dan ook niet ongebruikelijk! Ook in het vermelde rekenvoorbeeld (zie onder) gebeurt dat. Overigens zijn de effecten het grootst tussen leeftijd 35 en 45: en daar valt dit rekenvoorbeeld precies in. Voor jongere verzekerden is de premiestijging als gevolg van leeftijd wat minder drastisch, voor oudere verzekerden wordt het tarief meestal snel leeftijdonafhankelijk of loont het om gelijk bij aanvang te kiezen voor een leeftijdonafhankelijke premie (voor verzekerden onder de 35 is dat meestal niet lonend).

 

469.jpg

Overigens is het verzekerde bedrag in dit voorbeeld rijkelijk hoog (€ 70.000,-)

 

 

Moet je bij een AOV standaard een medischie verklaring invullen en laten ondertekenen door huisarts ofzo ?

Zolang je een verzekerd bedrag aanvraagt dat onder de keuringsgrens ligt wordt volstaan met een aanvraagformulier en een zelf in te vullen gezondheidsverklaring. Sommige verzekeraars nemen de gezondheidsverklaring telefonisch af.

Vraag je hoge verzekerde bedragen aan (€ 55.000,- of meer ) dan zullen de meeste verzekeraars vragen om een huisartsen- of internistenkeuring. Iedere verzekeraar hanteert een eigen keuringsgrens.

 

Zoals ik in een andere draad al eens aangaf is het medische acceptatietraject ook een taak voor een (goede) adviseur, vooral als de benaderde verzekeraar om wat voor reden dan ook niet accepteert, of alleen met een premieverhoging of met uitsluitingen. Premieverhogingen komen eigenlijk alleen voor bij bloedafwijkingen (te hoog cholestorol) of een te hoog gewicht. Van belang is dat iedere uitsluiting kritisch beoordeeld wordt op redelijkheid en marktconformiteit: bijvoorbeeld door snel medische second opinions bij de nrs 2 en 3 van de marktanalyse op te vragen. Ook dat is een belangrijk voordeel van een brede marktbenadering: de meest voordehand liggende alternatieven zijn dan al bekend. Dit versnelt de medische acceptatie en mijn ervaring tot nu toe is dat daarmee de meeste niet-acceptabele uitsluitingen toch aanzienlijk afgezwakt kunnen worden of zelfs volledig komen te vervallen als er wat commerciële druk kan worden gezet met een alternatief.

 

 

 

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pas op met de aov oplichters zijn het, Nu 6 maanden arbeidsongeschikt, 3 maanden eigen risico. Het enige wat ze je sturen is nieuwe rekeningen en vragenlijstjes, heb er al peper en zout bij gevraagd. De situtie is nu zo nijpend dat ik ook niet meer over voldoende middelen beschik om een advocaat in te schakelen. Pas op voor De hufters, graaiers zijn het allemaal!

Je kan je geld beter op sparen op een eenvoudige spaarrekening en van de rente jezelf uitkeren. Had ik ook moeten doen dan was er nu geen probleem geweest, 13 jaar betaald en geen €€€€ uitbetaald. Wel 100% arbeidsongeschikt. Dieven zijn het allemaal, eenvoudige boefjes glad als een aal en ongrijpbaar....

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pas op met de aov oplichters zijn het, Nu 6 maanden arbeidsongeschikt, 3 maanden eigen risico. Het enige wat ze je sturen is nieuwe rekeningen en vragenlijstjes, heb er al peper en zout bij gevraagd. De situtie is nu zo nijpend dat ik ook niet meer over voldoende middelen beschik om een advocaat in te schakelen. Pas op voor De hufters, graaiers zijn het allemaal!

Je kan je geld beter op sparen op een eenvoudige spaarrekening en van de rente jezelf uitkeren. Had ik ook moeten doen dan was er nu geen probleem geweest, 13 jaar betaald en geen €€€€ uitbetaald. Wel 100% arbeidsongeschikt. Dieven zijn het allemaal, eenvoudige boefjes glad als een aal en ongrijpbaar....

 

 

Mike, lukt het niet? Ik heb enkel je laatste reactie gezien in dit topic, voor zover ik heb nagekeken heb ik ook geen andere reacties gezien.. Alleen je gooit elke AOV verzekeraar maar op 1 stapel met een stempel derop dat het oplichters zijn.

 

Als jou verhaal klopt dan is dat zeer vervelend, maar dan had je gewoonweg een verkeerde verzekering. De kleine lettertjes doen het `m, als jij in je recht staat dan moeten ze je op den duur toch gaan betalen. Maar hoe jij jou bericht nu hier neer zet heeft niemand wat aan, iedereen weet wel dat er hufters en klootviolen op de aarde rondlopen....

 

Ik lees graag wat meer over je verhaal, weet zeker dat jij en het higherlevel forum er wat leuks op kunnen vinden!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pas op met de aov oplichters zijn het, Nu 6 maanden arbeidsongeschikt, 3 maanden eigen risico. Het enige wat ze je sturen is nieuwe rekeningen en vragenlijstjes, heb er al peper en zout bij gevraagd. De situtie is nu zo nijpend dat ik ook niet meer over voldoende middelen beschik om een advocaat in te schakelen. Pas op voor De hufters, graaiers zijn het allemaal!

Je kan je geld beter op sparen op een eenvoudige spaarrekening en van de rente jezelf uitkeren. Had ik ook moeten doen dan was er nu geen probleem geweest, 13 jaar betaald en geen €€€€ uitbetaald. Wel 100% arbeidsongeschikt. Dieven zijn het allemaal, eenvoudige boefjes glad als een aal en ongrijpbaar....

 

Beste Mike,

 

Buitengewoon vervelend en ik snap je frustratie volkomen.

 

Mocht hier inderdaad sprake zijn van een verzekeraar die een schade niet of zeer vertraagd afhandelt dan is dat een grote schande en verdient die partij het IMHO om aan de schandpaal genageld te worden. Want het zijn deze paar rotte appels die het imago van de rest van de markt verpesten.

 

Mijn persoonlijke ervaringen (15 jaar schadebegeleiding) zijn dat de meeste goede AOV-verzekeraars erg gevoelig zijn voor - en afhankelijk zijn van - hun imago bij schadeafwikkeling en dat ze daardoor doorgaans goed luisteren bij (vermeende) klachten. Bovendien wijzen ze niet direct met het vingertje terug naar de claimant omdat er sprake zou zijn van (mede)schuld van de schadelijdende zelf. Van dat laatste is overigens ook vaak sprake, maar een arbeidsongeschikte ondernemer bevind zich in een uitermate kwetsbare situatie en dus mag en moet daar rekening mee gehouden worden. Een goede verzekeraar en adviseur doen dat, een incidentele slechte niet.

 

 

Vraag is: wat kunnen we er aan doen en wat is er al gedaan?

Dat hangt vooral af van de verzekeraar, soort product en voorwaarden. Afhankelijk daarvan staan je een paar opties open:

[*]inschakeling van het accountmanagement t.b.v. het oplossen van problemen en het eventueel aanvragen van voorschotten of voorrang (dat hoort een goede adviseur voor je te doen, ook bij direct writers)

[*]interne klachtenprocedure verzekeraar en/of adviseur

[*]externe klachtenprocedure verzekeraar en/of adviseur bij klachteninstituut verzekeringen en ombudsman schadeverzekeringen

[*]verdere juridische stappen.

[*]publiciteit maar dan ook echt goed; als vast staat dat jou niets te verwijten valt

 

Zoals je leest zijn er sowieso al 3-4 opties die jou in principe geen geld hoeven te kosten maar wel tot resultaat kunnen leiden.

 

Desgewenst wil ik je hierin nader op weg helpen (kostenloos en zonder enige verplichting), je kunt daarvoor per PM of mail contact met mij opnemen.

 

Mocht je verzekering zijn afgesloten via een tussenpersoon (bank of onafhankelijk adviseur) dan ben ik uiteraard ook erg benieuwd welke actie hij/zij tot op dit moment heeft ondernomen?

 

 

PS:

Het vermelde over sparen als alternatief kan ik mij vanuit je frustratie goed voorstellen. Toch is ook dat geen oplossing: bij aanvang is de pot leeg en de spaarpot zal nooit genoeg zijn om het risico van langdurige of permanente arbeidsongeschiktheid op te vangen. De IMHO beste oplossing is:

 

[*]sparen voor kortdurende arbeidsongeschiktheid (korter dan 1 jaar)

[*]langdurige (> 1 jaar) arbeidsongeschiktheid verzekeren

[*]kortdurende arbeidsongeschiktheid tijdelijk verzekeren voorzover en zolang de spaarpot nog niet gevuld is (je past dan bijvoorbeeld jaarlijks je wachttijd aan aan het reeds gespaarde bedrag.)

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Mike1660,

 

Bijna een maand geleden deed ik een voorstel om jou - geheel kostenloos- te helpen met je probleem met het niet krijgen van een uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

 

Tot op heden heb je op geen enkele wijze gereageerd om mijn voorstel en mijn diverse PM's.

 

Het moet mij van het hart dat ik dat ERG jammer vind. :'(

 

Niet alleen omdat via dit forum mensen echt geholpen worden als ze daar voor openstaan, maar ook omdat je jezelf daarmee - al dan niet onbedoeld - diskwalificeerd tot - helaas- de zoveelste ongenuanceerde - en tot het tegendeel bewezen is - ongefundeerde klager.


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het zijn inderdaad zeer complexe verzekeringen, ik heb daarom zelf ook een tussenpersoon in de arm genomen en ben zeer tevreden. Ik lees hier wel de verhalen over de kleine lettertjes en dat je goed moet uitkijken. Toch is het gewoon haast niet te doorgronden en moet je je tussenpersoon maar op z'n woord geloven dat alle verzekeringen die hij uitzoekt vergelijkbaar zijn qua dekking. De uitsluitingen die je leest zijn moeilijk op waarde te schatten. In principe ga ik er vanuit dat het me natuurlijk allemaal niet overkomt ;). Ik vertrouw m'n tussenpersoon en geloof ook dat hij betrouwe partijen heeft geselecteerd, maar zelf vergelijken is moeilijk. De verzekeraars hebben de statistieken, weten heel precies wat de risico's zijn in het algemeen, maar wat dat voor mij zegt is heel moeilijk.

 

Overigens is dit alles natuurlijk op geen enkele manier een reden om het helemaal niet te doen, ja het kost veel geld. En als ik over 25 jaar arbeidsongeschikt raak (ben nu 24) en ik heb een goed bedrijf neergezet en geld opzij kunnen zetten, ja dan betaal ik waarschijnlijk te veel. Maar raak ik volgend jaar arbeidsongeschikt terwijl m'n bedrijf nog steeds een start-up is, dan kost het nog veel meer geld...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Toch is het gewoon haast niet te doorgronden en moet je je tussenpersoon maar op z'n woord geloven dat alle verzekeringen die hij uitzoekt vergelijkbaar zijn qua dekking

 

@llevering: het sleutelwoord bij iedere adviseur is en blijft vertrouwen uiteraard.

 

Maar een verzekeringsadviseur - zelfs een incidentele minder goede (!) - heeft nog een pré ten opzichte van alles zelf doen, of adviesvrij af nemen via een website, en dat hij/zij in toenemende mate af te rekenen valt op verkeerd advies of een verkeerde voorstelling van zaken achteraf, bijvoorbeeld als een schade niet onder de dekking blijkt te vallen.

De wetgeving en jurisprudentie ontwikkelingen zich duidelijk in één richting: de adviseur moet aantonen dat een bepaalde uitsluiting vooraf besproken is en begrepen is door de klant. Achteraf alleen verwijzen naar de kleine lettertjes in de polisvoorwaarden werkt niet meer, en IMHO terecht.

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Toch zou het denk ik beter zijn als de branche zou standaardiseren. Een bepaald standaard pakket dat door iedereen gehanteerd wordt. Het product kan dat wat mij betreft nog steeds gedifferentieerd worden met 'plus' of evt. 'min' pakketten, zoals het (door de overheid) ook geregeld is met de zorgverzekeringen. Daardoor krijg je misschien niet heel geweldig inzicht in wat er precies wel en niet verzekerd is (alhoewel ik denk dat dat zelf vooruit gaat), maar je weet wel zeker dat je geen appels met peren aan het vergelijken bent. Tot die tijd moet je toch vooral op je tussenpersoon vertrouwen en dat is prima. Maargoed vertrouwen is goed, weten is beter.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Helemaal aan het begin wordt wat afgegeven op Ohra (niet geheel onterecht), maar is het nu echt zo bar en boos? Ik heb net nog eens in de Algemene Voorwaarden zitten spitten, maar zoveel gekke dingen staan daar niet in. Vaststellen van het percentage arbeidsongeschiktheid gebeurt gewoon door een arts.

 

Ik zal binnenkort eens mijn polis posten.

 

Voordelen van Ohra zijn iig:

 

- opzeggen per jaar.

- eens per 3 jaar verzekerde bedragen verhogen met 15%, zonder bijzondere voorwaarden of medische keuring. Daarmee kun je dus in ruim 20 jaar je verzekerd bedrag verdubbelen, bovenop de standaard verhoging.

- no-claim regeling oplopend tot 25%.

 

Het voorbeeld van Delta Loyd, die niets wil uitkeren, zal niet aan de orde zijn. Volgens de voorwaarden wordt de premie eventueel bijgesteld als het gemiddelde inkomen van de laatste drie jaren lager is. Op zich geen onredelijke voorwaarde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helemaal aan het begin wordt wat afgegeven op Ohra (niet geheel onterecht), maar is het nu echt zo bar en boos? Ik heb net nog eens in de Algemene Voorwaarden zitten spitten, maar zoveel gekke dingen staan daar niet in.

Even afgezien van budgetverzekeraars en budgetvarianten staan er in depolisvoorwaarden van de meeste Nederlandse verzekeraars weinig gekke dingen.

 

 

Vaststellen van het percentage arbeidsongeschiktheid gebeurt gewoon door een arts.

Bij de meeste verzekeraars is het vaststellen van de mate van arbeidsongeschikheid juist niet alleen voorbehouden aan een medicus. Veel relevanter namelijk is welke gevolgen een medische beperking uiteindelijk voor je functioneren en/of je verdiencapaciteit heeft: dat is sterk afhankelijk van persoonlijke factoren. Dat wordt beoordeeld - en bij een goede verzekeraar ook in onderling overleg met de ondernemer zelf - vastgesteld door een arbeidsdeskundige.

 

 

-opzeggen per jaar.

- eens per 3 jaar verzekerde bedragen verhogen met 15%, zonder bijzondere voorwaarden of medische keuring. Daarmee kun je dus in ruim 20 jaar je verzekerd bedrag verdubbelen, bovenop de standaard verhoging.

- no-claim regeling oplopend tot 25%.

 

[*]Jaarcontracten zijn zondermeer klantvriendelijk..Die zijn overigens mogelijk bij de meeste verzekeraars, o.a. bij Delta Lloyd, alleen rekenen veel (maar niet alle!) maatschappijen er een toeslag voor (of een korting voor 5-jaarscontracten, 't is maar hoe je het bekijkt).

[*]Optierecht 15% in 3 jaar is niet echt het beste uit de markt: er zijn verzekeraars waar je jaarlijks met 15% kan verhogen zonder medische waarborgenm, als je dat wilt.

[*]no claim regeling: leuk als het tarief verder goed is. In de Rolls vergelijkingssoftware kun je de maatschappijen met no clamregelingen vergelijken met verzekeraars die het niet hebben: bijvoorbeeld wat de gemiddelde premie is als er 15 jaar niet geclaimd wordt. Uiteindelijk blijken verzekeraars zonder no claimregeling dan vaak toch goedkoper, bijvoorbeeld omdat ze een minder snelle reguliere premiestijging kennen

 

 

Het voorbeeld van Delta Loyd, die niets wil uitkeren, zal niet aan de orde zijn

Laten we inderdaad hopen dat de mensen van Ohra - onderdeel van de Delta Lloyd Groep - andere keuzes maken ja ;)

 

 

Ik zal binnenkort eens mijn polis posten.

Doe eens inderdaad, dan zet ik er een Rolls vergelijking bij.


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik begrijp dat de grootste verschillen pas aan het licht komen als er een claim ligt? Ik ben dan toch benieuws hoe die vergelijkingssoftware dat dan doet.

 

Mijn polis moet ik nog even opzoeken, maar ik kwam de volgende offerte nog tegen in mijn mailbox. Daarbij moet ik opmerken dat het een eerste indicatie, en nog niet specifiek aangepast aan mijn wensen. Toch zou ik er graag een mening over dit eerste advies willen hebben. Mocht het waardeloos zijn, dan weet ik dat ik de achterliggende aanbieder ook moet laten voor wat het is:

 

Leeftijd: 34

Roker: nee

Geschat jaarlijks inkomen: 120000

Zakelijke kilometers: 25000

Uw beroep: Adviseur (bouwkundig)

Wekelijkse uren: 50 (inclusief reistijd en administratie)

Zelfstandig sinds: 28-04-2008

Vaker zelfstandig geweest: nee

Bedrijfsleeftijd: t/m 3 jaar

 

Wachttijd (eerste jaar): 1 maand

Eindleeftijd: 65

Uitkering (eerste jaar): 60.000

Arbeidsongeschikheidsdrempel (eerste jaar): 25%

Tariefsoort: combi

Stijging voor arbeidsongeschiktheid: geen

Stijging na arbeidsongeschiktheid: geen

Arbeidsongeschikheidsdrempel (na eerste jaar): -

Arbeidsongeschiktheids criterium: Beroepsarbeidsongeschiktheid

Contractsduur: 5 jaar

Wachttijd (na eerste jaar): 1 jaar

Uitkering (na eerste jaar): 60.000

Product: Goudse Zelfstandig Verzekerd Lite

Premie: €137,26 per maand of

€113,23 en een eenmalig bedrag van €750,-

 

Wat ik anders zou willen stijging voor en na arbeidsongeschiktheid. Combitarief is mijn niet helemaal helder. Is dat een gescheiden tarief voor het eerste jaar en voor vervolgjaren?

 

Verder heb ik me nog niet verdiept in de algemene voorwaarden, maar ik ben alergisch voor light-producten. Zit altijd wel ergens een adder onder het gras.

 

Ik ben benieuwd naar de reacties.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Superkees: dank voor de input, mooie testcase t.b.v. algemene uitleg.

 

Paar reacties en aanvullende vragen op voorhand:

 

 

[*]beroep bouwkundig adviseur: kom je zelf ook vaak, met regelmaat, af en toe, zelden of nooit op projectlocaties? Relevant voor de beoordeling van de beroepsklasse.

[*]combi-tarief: in normaal Nederlands betekent dat: een leeftijdafhankelijk tarief dat jaarlijks stijgt als gevolg van je leeftijd. Het "combi" slaat op het feit dat dit tarief bij een bepaalde omslagleeftijd (doorgaans tussen 42 en 51) vanzelf wordt omgezet naar een "standaard"=leeftijdonafhankelijk tarief dat niet meer doorstijgt met de leeftijd. Waar je het verstandigst aan doet, combi of standaard, is een kwestie van de premie over de looptijd, of over de eerste 10 jaar, tussen beide opties vergelijken. Bij de meeste verzekeraars geldt dat combi goedkoper is als je bij aanvang van de verzekering jonger bent dan +/- 45. Weliswaar stijgt die premie later hoger door dan een standaard tarief maar als je de verschillen (cumulatief) contant maakt zie je dat het omslagpunt (wanneer wordt standaard goedkoper dan combi) erg laat ligt (bijvoorbeeld vanaf 55!), of contant gemaat zelfs nooit goedkoper wordt.

[*]stijging voor/na arbeidsongeschiktheid: zie wat ik hier eerder over geschreven heb. Stijging van het verzekerde bedrag is niet zo belangrijk, stijging van de uitkering na arbeidsongeschiktheid is IMHO een must have : over een uitkeringstermijn van - in jouw geval - meer dan 15 jaar kan je reeele koopkracht anders halveren.

[*]lite of budget producten: ik raad ze altijd af. Kies dan - als het een budgettair probleem is - liever voor een volledige verzekering met een lager bedrag en/of langere wachttijd. Essentie van Light AOV's is dat ze namelijk niet in alle situaties uitkeren (bijvoorbeeld alleen bij met name genoemde ziektes, of met uitsluiting psychische klachten) en/of de beoordeling op langere termijn (na x jaar) niet meer op basis eigen beroep maar op basis passende arbeid of maatschappijbeoordeling plaatsvindt. Dat betekent in de praktijk dwang tot omscholing of verlaagde uitkering.

 

Ik post binnenkort (dit weekend) een marktanalyse

 

Ik begrijp dat de grootste verschillen pas aan het licht komen als er een claim ligt? Ik ben dan toch benieuws hoe die vergelijkingssoftware dat dan doet.

Eigenlijk vrij simpel: de software berekend zo wel de premie over een langere looptijd inclusief no claim korting (m.a.w uitgaande van geen claims) en exclusief no claimkorting (uitgaande van een of meerdere claims).


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hai Norbert, ben erg benieuwd naar je marktanalyse. Misschien is dit zelfs een column waard ?

 

Er wordt nl zoveel zin en onzin geschreven over AOV, dat ik dit de moeite meer dan waard zou vinden.

 

Ben nog benieuwd wat je van dit artikel vindt : Negen Tips Voor Een Lagere Premie Voor Uw AOV.

 

http://www.bizz.nl/1940-negen-tips-voor-een-lagere-premie-voor-uw-aov.html?start=

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 16 leden online en 261 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept